kasım/2010 e-bülten - Ortonorm Ortodonti Ağız ve Diş Sağlığı

Transkript

kasım/2010 e-bülten - Ortonorm Ortodonti Ağız ve Diş Sağlığı
AĞIZ HASTALIKLARI
DİŞ ANOMALİLERİ: Dişlerin biçim, büyüklük, sayı ve yapısal bozukluklarıdır. Bazıları kalıtımla geçer, bir bölümünün nedeni bilinmemektedir.
Başka bir grup diş anomalilerindeyse vitamin eksikliği ve hormonal hastalıkların etkisi önemlidir.
Devamı Sayfa 2’de
www.ortonorm.com
e-bülten
Dr.Benan Oğuz - Dr. Cem Caniklioğlu KASIM 2010 - 44
Online randevu alabilmek
İçin tıklayınız.
ÇARPIK DİŞLER
Ortodonti ile çarpık diş tedavisi teknoloji ve bilgi patlamasının baş
döndürücü hızla geliştiği bir çarpık dişler ortodonti ile tedavi edilebiliyor. Dişlerin çarpık olmasını normal olarak kabul etmemiz mümkün
değildir.
Devamı Sayfa 3’te
DİŞ BAKIMI
Dişleriniz sahip olduğunuz en değerli organlarınızdan biridir. Kökleri, güçlü
kaslarla çalışan çeneye gömülü olan dişleriniz, sindirimi kolaylaştırmak için
yiyeceklerinizi çiğnememizi sağlar. Dişlerin elbette estetik bir boyutu da
vardır.
Devamı Sayfa 4’te
HABER
AYIN VAKASI
DİŞSİZ BIRAKAN SKANDAL
Diş heklmlerinin,döner sermayeden fazla pay almak için gerekmediği halde sağlam dişi çektiği ortaya çıktı.
Devamı Sayfa 5’te
KARİKATÜRLER
Eğlenceli Karikatürler.
Devamı Sayfa 7’de
Devamı Sayfa 6’da
Web sitemize kullanıcı adınızı ve parolanızı girerek,
başlangıç ve bitiş fotoğraflarınıza ulaşabilirsiniz
www.ortonorm.com
Adınızı posta listemizden kaldırmak için lütfen
Soru veya yorumlarınız mı var bize yazın:
ETKİNLİK TAKVİMİ
Konser
Tiyatro
Sergi
Dans
Mekan
Devamı Sayfa 8’de
BURAYI TIKLAYIN ve iletiye ‘REMOVE’yazarak bize yollayın.
[email protected]
AĞIZ HASTALIKLARI
DUDAK VE DAMAK YARIKLARI: Yapılan istatistiklerde 800 çocuktan 1 inde görülen do-i gelişim
bozukluklarından dır. Dudak ve damaka parcalan rahim içi dönemde birbirinden ayrıdır ve zamanla
burada kaynaşır. Annenin kullandığa bazı ilaciar ya da kalıtsal bazı hastalıklar bu parçaların birbirleriyle kaynaşmasını engel ler. Dudak yarıkları bir ya da iki taraflı olabilir. Altcene yarıkları cok enderdir. Daha cok üstçene (damakta) görülür. Bebeğin beslenmesi ve solunumu bozulur. Eğer küçük
yaşlarda tedavi edilmezse konuşma bozukluklarunn yanısıra ruhsal dengesizliklere de neden olur..
ÇENE KEMİĞİ İLTİHABI {OSTEOMİYELİT}:Çene kırığının mikroplanması ya da diş apsesinin yayılmasıyla oluşur. Şişlik, ağrı, fistüller, dişlerde sallanma, ateş ve lenf bezlerinde şişme vardır. Günümüzde güçlü antibiyotiklerin bulunması,osteomiyelit sayısını giderek azaltmaktadır..
Yarık damak
Yarık damak, ağzın tavanını oluşturan dokuların orta çizgi üstünde birleşmemesinin yol açtığı doğuştan oluşum bozukluğu. Doğan her 1 000 bebekten 1 inde görülen yarık damak bazen, “tavşan dudak” diye adlandırılan oluşum bozukluğuyla birliktedir. Teşhis edilmezse bebek beslenmekte, büyüyünce de konuşmakta güçlük çeker. Tedavi, bebek 1 yaşına geldiğinde ameliyata, özel diş bakımına
ve konuşma eğitimine dayanır.
DİŞ ETİ BÜYÜMELERİ: Bunlara tıp dilinde “dişeti hiperplazisi” denir. Büyük bir bölümü dişeti iltihaplarına bağlıdır. Bir bölümüyse saralı hastaların kullandıkları ilaçlara bağlıdır; hastalar bu ilaçlan
kullanmak zorundadırlar ama bir yandan do dişetleri büyür, sorunlarına periodontolonojj uzmanı çözüm getirebilir. Bazı dişeti büyümeleriyse nedeni bilinmeyen bir hastalıklar grubu içindedir..
ORTODONTİ: Dişlerdeki çapraşıklıkları düzelterek estetik görünüm kadar konuşma ve çiğneme
fonksiyonlarını da sağlamak başlıca amacıdır. Dişlerarası ilişkilerin düzenli olması çene yüz gelişimini
de etkileyeceğinden önemli bir tedavi dalıdır. Uzun süreli ve karmaşık yöntemlerin uygulandığı
ortodontik tedavilerde, dişler’e konulan tel ya da plak biçimindeki araçların büyük bir titizlikle hazırlanması gereklidir. Bu araçlar yardımıyla uygulanan güç, dişleri hareket ettirerek normal konumlarına getirir. Tedavinin başarısı hastanm sabrına ve hekimin öğütlerine uymasına bağlıdır..
DİŞ ANOMALİLERİ: Dişlerin biçim, büyüklük, sayı ve yapısal bozukluklarıdır. Bazıları kalıtımla geçer, bir bölümünün nedeni bilinmemektedir. Başka bir grup diş anomalilerindeyse vitamin eksikliği
ve hormonal hastalıkların etkisi önemlidir. Sayı anomalilerinde, ağızdaki diş sayısı normalden daha
az ya da fazla olabilmektedir. Biçim anomalilerinde dişlerin biçim bozuklukları söz konusudur. Büyüklük anomalilerindeyse dişlerde normale oranla daha küçük ya da büyük olabilme görülür. Bu tür
anomalilerde fazla dişler çekilebilir, eksik dişlerin yeri protezle doldurulur, küçük ya da büyük dişler
uygun kron kaplamalarla normal boyutlara getirilebilir. Bir başka anomali gurubuysa diş dizilerindeki
düzensizliktir ve sık görülür. Çapraşıklık adı verilen bu düzensizlikler yeni yetişen gençlerde psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. İnsan estetiğinde önemli bir yeri olan diş güzelliği, çocukluk çağında yapılacak uygun tedavilerle sağlanabilir. Bu görevi ortodonti bilimi üstlenmiştir..
Sayfa 2
ÇARPIK DİŞLER
Ortodonti ile çarpık diş tedavisi
Teknoloji ve bilgi patlamasının baş döndürücü hızla geliştiği bir çarpık dişler ortodonti ile tedavi edilebiliyor.
Dişlerin çarpık olmasını normal olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Diş çarpıklıklarıyla birlikte
çeneler arası bozukluklara ortodontik anomali, bunların düzeltilmesi ile uğraşan diş hekimliğinin yan
dalına da ortodonti denir.
Ortodonti deyince akla hemen çocuklar, büyüme ve gelişme gelir. Büyüme ve gelişim ortodonti yönünden çok önemlidir. Büyüme ve gelişim birbirine paralel seyreder. Bu paralellik bozulursa anomaliler oluşur. Kalıtım da sebepler arasındadır. Örneğin anne ya da babasının alt çenesi önde olan bir çocukta alt çenenin önde olma ihtimali yüksektir. Erken çekilmiş süt dişleri ya da fazla çürümüş ve tedavi edilmediği için yer kaybına neden olmuş süt dişleri ortodontik anomaliye neden olabilir. Kötü
alışkanlıklar da ortodontik anomali sebebidir. Örneğin çocuğun parmağını emmesi, tırnak yemesi,
yutkunurken dili öne doğru itmesi gibi kötü alışkanlıklar çeneler arası ilişkiyi ve dişlerin düzgün dizilmesini bozabilir. Çocuğun burnu tıkanık olduğu için sürekli ağızdan solunum yapması ortodontik anomali sebebi olabilir. Bu durumlara ne kadar erken müdahale edilirse ileride oluşacak anomalinin büyüklüğü de o kadar az olacaktır. Doğum sırasında gelişen bazı olaylar ya da hormonal bazı durumlar
da sebepler arasındadır.
Ortodontik tedavinin başlamasına en uygun dönem gelişim atağının başladığı dönemdir. Bu dönemde tedaviye başlanırsa tedavi kalıcı, kolay ve kısa süreli olur. Daha önceki dönemlerde yapılan tedaviler değişkendir. Daha sonraki dönemlerde ise tedavinin seyri zorlaşır. Ortodontik anomaliler iskeletsel
ve dişsel olmak üzere iki şekilde olur. Dişsel seviyedeki tedaviler her dönemde yapılabilir. İskeletsel
seviyedeki anomaliler gelişim atağının başladığı dönem sona ermeden tedavi edilmelidir. Ortodontik
tedavi 3 safhada yapılır: Koruyucu (önleyici) tedavi, iyileştirici tedavi ve pekiştirme tedavisi.
Her diş çarpıklığı ortodonti ile tedavi edilebilir mi?
Çarpıklık sadece ortodonti ile tedavi edilmez. Kuron köprü uygulamaları, protez uygulamaları da çarpıklığın giderilmesi için bir yöntemdir. Ancak ortodontinin diğer tedavi yöntemlerinden ayrılmasının
en önemli özelliği doğal bir tedavi olmasıdır. Hastanın kendi dişleri muhafaza edilerek estetiğin ve
fonksiyonun düzeltilmesi söz konusudur. Tedavide tedavi öncesi kriterler çok iyi değerlendirilmeli, tedavi öncesi durum ve tedavi ile elde edilebilecek durum çok iyi analiz edilmelidir. Ortodontik tedavide
hedef daima sürekli diş dizisidir. Süt diş kavisinden karışık dişlenme dönemine ve daimi diş dizisine
geçişte normal gelişim olaylarını da çok iyi tahlil edilmelidir. Süt diş dizisinden, karışık dişlenme dönemine geçerken, bazı anomalilik gibi görünen durumlar, aslında normal fizyolojik bir görünüm olabilir. Tabi ki bu durumlara hemen müdahale etmek doğru olmaz.
Ortodonti her diş hekimi tarafından uygulanabilir mi?
Ortodontik tedaviyi her diş hekimi yapamaz. Ancak gerekli bilgi ve donanıma sahip diş hekimleri yapabilir. Prensip olarak dişsel seviyedeki bütün tedavileri diş hekimleri yapabilir. Ancak iskeletsel seviyedeki ortodontik anomaliler özel bir eğitim ister.
Sayfa 3
DİŞ BAKIMI
Dişleriniz sahip olduğunuz en değerli organlarınızdan biridir. Kökleri, güçlü kaslarla çalışan çeneye
gömülü olan dişleriniz, sindirimi kolaylaştırmak için yiyeceklerinizi çiğnememizi sağlar.
Dişlerin elbette estetik bir boyutu da vardır. Çoğunlukla, karşımızdaki kişide ilk farkettiğimiz şey o
kişinin gülüşüdür.
Temiz ve sağlıklı görünen dişler, genel sağlığın bir işaretidir. Geçmişte, sağlıklı bir gülüş sadece
gençlere aitti, çünkü yakın bir geçmişe kadar birçok kişi orta yaşa geldiğinde dişlerini kaybediyordu. Ancak günümüzde, diş bakımı, iyi beslenme ve ev hijyeni (temizliği), dişlerimize tüm yaşamımız boyunca sahip olmamıza olanak sağlamıştır.
Sağlıklı dişler elde etmek için yaşam boyu sürecek iyi bir diş hijyeni programı gereklidir (erken
yaşta başlanılan ve sonraki yıllarda ısrarlı bir şekilde uygulanan bir program). Bu program, şeker
ve karbonhidratların etkilerini azaltmak, için diyetinizde bazı değişiklikler yapmanızı da gerektirir.
Çocukların ve erişkinlerin çoğunda, başlıca sorun diş çürüğüdür. Diş çürümesine esas nedeni bakteriler ve karbonhidratlardır. Bakteriler, dişlerinizin üzerinde ince, hatta görünmez bir tabaka halinde bulunurlar. Tükürüğünüzdeki enzimler, ağzınızda nişastayı şekere çevirir. Bakteriler ise şekeri,
dişlerinizi çürüten bir asite dönüştürürler.
Çocuğunuza, erken yaştan başlayarak düzenli bir diş fırçalama ve diş aralarını temizleme programı
uygulatmaya başlayın. Diş çürükleri, çocuğunuzun ilk (bebek) dişleri patlamaya başlar başlamaz
oluşmaya başlayabilir..
Hiç bir zaman bebeğinizin elinde meyve suyu ya da süt içeren bir biberonla uyumasına izin vermeyin. Bu içeceklerin içindeki şeker çürümeyi artırır. Eğer bebeğiniz uyuma esnasında biberonla yatıştırılmaya gereksinim duyuyorsa, biberonu suyla doldurun.
Yeni yürümeye başlayan bebeğinize günde iki kez dişlerini fırçalamasını öğretin. Siz de ona iyi bir
örnek oluşturarak bu alışkanlığı kuvvetlendirin. Çocuklarınızın dişlerini florlu diş macunuyla fırçaladığından emin olun ve 3 yaşından geç olmamak kaydıyla düzenli diş kontrollerine başlayın.
Erişkinlerde, diş kaybının başlıca nedeni çürüklerdir. Buna ek olarak, ilerlemiş periodontal hastalık
da, diş kaybına yol açabilir (bkz. Ağız ve Diş Bozuklukları).
Periodontal hastalık, dişleri destekleyen diş eti ve diğer dokuların enfeksiyonudur. Diş eti iltihabının
(jinjivit:periodontal hastalığın hafif şekli) ortaya çıkma oranı tüm yaş gruplarında yüksektir ( 45
yaş ve üzeri erişkinlerde bu oranın % 80 in üzerinde olduğu rapor edilmiştir). Periodontitin
(hastalığın daha ciddi şekli) ortaya çıkma oranı ise yaşa bağlıdır ve yaş ilerledikçe artar. 45 yaş ve
üzeri kişilerin % 50 sine yakın bir oranının bundan etkilendiği düşünülmektedir.
İleri periodontit, dişlerin salanmasına ve sonuç olarak da kaybına yol açar. Ancak, doğru, günlük
bir bakımla diş eti hastalıklarını önleyebilirsiniz.
Sayfa 4
HABER
DİŞSİZ BIRAKAN SKANDAL
Diş Sağlığı merkezlerinde,daha fazla katkı payı için kurtarılabilecek dişlerin de çekildiği
Belirlendi.Bakan Akdağ,puan sisteminin acilen değiştirilmesini istedi.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’nde,döner sermayeden daha fazla katkı payı
alınabilmesi için sağlam dişlerin de çekildiği ortaya çıktı.Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’nde,2009
verilerine göre,6 milyon 8 bin 220 diş çekimi yapıldı.Kanal tedavisi ise sadece 524 bin 207’de kaldı.
Yine Aynı yılda,3 milyon 291 bin 807 protez tedavisi,4 milyon 94 bin dolgu işlemi yapıldı.2010’un ilk
6 Ayında ise diş çekiminde geçen yıla oranla yüzde 10’luk artış gözlendi.Bakanlık uzmanları da, diş
çekiminin beraberinde puanı yüksek olan protez ve köprü tedavisini getirdiğini,bu nedenle tercih edildiğini saptadı.
‘VATANDAŞIN AĞZINDA KALSIN’
Türkiye genelinde diş tedavilerinin yüzde 57’sinin diş çekimi,
yüzde 43’ünün kanal tedavisi ile sonuçlandığını gören Sağlık
bakanı Recep Akdağ ise,derhal performans puan sisteminin
değiştirilmesini istedi.’’Vatandaşın dişi ağzında kalsın’’ talimatını
veren Akdağ,yeni performans sisteminde kanal tedavisi puanını
hekim için daha cazip hale getirdi.Buna göre;diş çekimi,protez
ve köprünün toplam puanı 240 olarak belirlenirken,kanal tedavisi ve dolgunun puanı 270’e çıkarıldı.Uygulama için Maliye Bakanlığı’nın onayı bekleniyor.
SİSTEM TEŞVİK EDİYOR
Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Prof.Dr.Murat Akkaya,
performans sisteminin hekimlerin daha çok çalışmasını teşvik
eden bir sistem olduğunu ancak bunun hizmet kalitesini
arttıracağı anlamına gelmediğini söyledi.Sistemin,istenen
puanların alınabilmesi için hekimlerin daha hızlı çalışmasını
teşvik ettiğini belirten Akkaya, ‘’Böyle durumlarda da yapılan
işlem kalitesinde sıkıntı ortaya çıkıyor.Puanlama diş hekimlerini aynı sürede daha fazla işlem yapacağı kalemlere itiyor.
diş Çekimine göre kanal tedavisi uzun zaman alan bir işlem.
bu yüzden hekimler kısa işlemi tercih ediyor’’dedi.Ankara
diş Hekimleri Odası Başkanı Doç.Dr.Melih Baykara da, 6 yıl
önce uygulamaya konulan puanlama sistemiyle birlikte hasta
sayısının arttığını ifade etti.Baykara,puanı yüksek işlemlerin
tercih edilmesinin doğal bir sonuç olduğunu söyledi.
Sayfa 5
AYIN
VAKASI
ÖNCE
SONRA
Sayfa 5
Sayfa 6
KARİKATÜRLER
ü
n
L
ü
Karikatürü
Sayfa 7
KONSER
TİYATRO
Sertab Erener & Demir Demirkan 'Painted On Water'
Arı Maya - Çocuk Tiyatrosu
Mekan: Salon
Adres: Sadi Konuralp Caddesi No:5 Şişhane 34433
İstanbul
Tel: (212) 334 07 00
Bilet: Ayakta 50 TL Öğrenci 30 TL
Mekan: Halis Kurtça Kültür Merkezi
Adres: Ressam Salih Ermez Cd. Merdivenköy Göztepe İstanbul
Telefon: 0 216 357 28 36
Fiyat: 22,50 TL
TARİH: 27 Kasım 2010
SAAT: 22.30
YER: Salon İKSV
ŞEHİR: İstanbul Avrupa
TARİH: 6-7-13-14-20-21-27-28 Kasım
2010
SAAT: 13.00
YER: Halis Kurtça Kültür Merkezi
ŞEHİR: İstanbul Anadolu
ayrıntı için tıklayınız
Soner Sarıkabadayı Konseri
Yer:Bostancı Gösteri Merkezi
Adres: Mehmet Şevki Paşa Cad. Lunapark Yanı
İstanbul
Bilet Fiyatları: 1. Kategori: 56,00 TL
2. Kategori: 45,00 TL
3. Kategori: 34,00 TL
4. Kategori: 28,50 TL Sahne Önü Ayakta
TARİH: 27 Kasım 2010
SAAT: 21.00
YER: Bostancı Gösteri Merkezi
ŞEHİR: İstanbul Anadolu
ayrıntı için tıklayınız
Baba Zula 'Sine-Konser'
ayrıntı için tıklayınız
'Ruhundan Tramvay Geçen Adam'
Mekan: Enka Oditoryum
Adres: Enka Vakfı, Sadi Gülçelik Spor Sitesi, İstinye
Tel: (0212) 276 05 45
TARİH: 14 Aralık 2010
SAAT: 20.30
YER: Enka Oditoryum
ŞEHİR: İstanbul Avrupa
ayrıntı için tıklayınız
Aşk Her Yerde - Tiyatro Oyunu
Mekan: Salon
Adres: Sadi Konuralp Caddesi No:5 Şişhane 34433
İstanbul
Tel: (212) 334 07 00
Bilet: Ayakta 30 TL Öğrenci 20 TL.
TARİH: 26 Kasım 2010
SAAT: 22.30
YER: Salon İKSV
ŞEHİR: İstanbul Avrupa
ayrıntı için tıklayınız
Mekan: Duru Tiyatro
Adres: Doktor Esat Işık Cad. No:84 Kadıköy / İstanbul (Kadıköy Anadolu Lisesi Yanı)
Telefon: 0 (216) 338 56 36
TARİH: 27 Kasım-25 Aralık 2010
lık 2010
SAAT: 20.45
YER: Duru Tiyatro
ŞEHİR: İstanbul Anadolu
12 Ara16.00
ayrıntı için tıklayınız
Sayfa 8
Sertab Erener & Demir Demirkan 'Painted On Water'
Sertab Erener ve Demir Demirkan'ın yeni projesi Painted on Water,
adını ebru, yani 'suya resim yapma' sanatından alıyor.
TARİH: 27 Kasım 2010
SAAT: 22.30
YER: Salon İKSV
ŞEHİR: İstanbul Avrupa
Türkiye'nin 14 yöresine ait, 14 türkünün Batı müziği normlarındaki düzenlemelerini içeren bu ortak proje, cazdan modern rock'a, funktan minimale,
poptan enstrümantal fusion-caza kadar birçok farklı müzikal rengi bir araya
getirerek, tıpkı bir ebru teknesindeki boyalar gibi beklenmedik, efsunlu bir
sonuç ortaya çıkarıyor. Albümdeki parçaların sözleri de Demir Demirkan ile
daha önce Madonna ve Celine Dion gibi isimlerle çalışmış olan Phil
Galdston'a ait. Sertab Erener'in güçlü sesiyle halk şarkılarından esinlenen bu
modern dünya yapıtlarına nasıl hayat verdiğini merak ettiğinizi ve bu konseri
kaçırmak istemediğiniz için hemen harekete geçeceğinizi biliyoruz.
Mekan: Salon
Adres: Sadi Konuralp Caddesi No:5 Şişhane 34433 İstanbul
Tel: (212) 334 07 00
Bilet: Ayakta 50 TL. Öğrenci 30 TL
Soner Sarıkabadayı Konseri
TARİH: 27 Kasım 2010
SAAT: 21.00
YER: Bostancı Gösteri Merkezi
ŞEHİR: İstanbul Anadolu
Yaz boyunca yoğun konser programı ile büyük kitlerle ulaşan, Pop müziğin
yeni yıldızı Soner Sarıkabadayı, İstanbul Anadolu yakasındaki ilk konserini
vermeye hazırlanıyor. Soner Sarıkabadayı dinleyicilerini muhteşem bir sahne
performansı ve sürprizler bekliyor.
BUZ, PAS ve son olarak SADEM isimli şarkıları ile 2010 yılının en dikkat çeken besteci ve yorumcusu Soner Sarıkabadayı, Bostancı Gösteri Merkezi’nde
27 Kasım 2010 Cumartesi günü saat 21.00’de sahneye çıkacak.
Sanatçı konserde kendi bestelerinden; Uçurum, İki Medeni İnsan, Kasaba,
Bu Böyle, Sallana Sallana, Külah, Koparılan Çiçekler, Çifte Kavrulmuş, Açık
Adres, La Fontaine, Hayat Sana Güzel, Mantık Evliliği, Şarkı, Merhaba Merhaba gibi son yıllara damgasını vuran şarkılarını seslendirecek.
Yer:Bostancı Gösteri Merkezi
Adres: Mehmet Şevki Paşa Cad. Lunapark Yanı İstanbul
Bilet Fiyatları: 1. Kategori: 56,00 TL
2. Kategori: 45,00 TL
3. Kategori: 34,00 TL
4. Kategori: 28,50 TL Sahne Önü Ayakta
Sayfa 9
Baba Zula 'Sine-Konser'
Topluluk İstanbul'da çekilen ilk yabancı film olan Enis Aldjelis,
Doğu'nun Çiçeği için hazırladığı müziklerle, Amsterdam'ın ünlü
Paradiso kulübü ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ardından, Salon'da.
TARİH: 26 Kasım 2010
SAAT: 22.30
YER: Salon İKSV
ŞEHİR: İstanbul Avrupa
BaBa ZuLa'nın sinemayla olan ilişkisi 14 sene öncesine dayanıyor.
1996 yılında Derviş Zaim'in Tabutta Rövaşata adlı filmine müzik yapmak üzere kurulan grup, Dondurmam Gaymak ve Renkli Türkçe gibi
uzun metrajlı filmlerin yanı sıra sayısız kısa film müziğine imza attı.
Eserleriyle Fatih Akın'ın İstanbul Hatırası başta olmak üzere pek çok
belgeselde yer alan BaBa ZuLa, 2006 yılında 1970lerin kült filmleri arasında sayılan Kilink İstanbul'da adlı filme canlı müzik yaparak sinemayla olan ilişkisini farklı bir boyuta taşıdı.
1920lerde İstanbul'da çekilen Jalma La Double adlı uzun metraja
Lille'de, Turhan Selçuk'un Ay Fatihleri adlı eserine Paris'te müzik yapan
topluluk, İstanbul'da çekilen ilk yabancı film olan Enis Aldjelis, Doğu'nun Çiçeği için hazırladığı müziklerle, Amsterdam'ın ünlü Paradiso kulübü ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ardından, Salon'da.
Mekan: Salon
Adres: Sadi Konuralp Caddesi No:5 Şişhane 34433 İstanbul
Tel: (212) 334 07 00
Bilet: Ayakta 30 TL Öğrenci 20 TL.
'Ruhundan Tramvay Geçen Adam' Tiyatro Oyunu
TARİH: 14 Aralık 2010
SAAT: 20.30
YER: Enka Oditoryum
ŞEHİR: İstanbul Avrupa
“İçinden Tramvay Geçen Şarkı”da olduğu gibi, ünlü Alman halk ozanı, yazar ve komedyen Karl
Valentin’i konu alan oyunun müziklerini Grup Gündoğarken hazırlıyor. Ferhan Şensoy’un kaleme alıp
yönettiği oyun; 14 Aralık 2010 Salı akşamı saat 20:30’da ENKA İbrahim Betil Oditoryumu’nda izlenebilir.
Yöneten: Ferhan Şensoy
Yazan: Karl Valentin-Ferhan Şensoy
Müzik: Grup Gündoğarken
Giysi/Dekor: Ferhan Şensoy
Oynayanlar: Ferhan Şensoy, Erkan Üçüncü, Ali Çatalbaş, Orhan Ertürk, Özkan Aksu, Elif Durdu, Ebru
Soyuerden, Neslihan Çakıner, Begüm Alpaslan, Tolga Kılık, Yavuzhan Doğan, Orkun Akyıldız ve Grup
Gündoğarken
Mekan: Enka Oditoryum
Adres: Enka Vakfı, Sadi Gülçelik Spor Sitesi, İstinye
Tel: (0212) 276 05 45
Sayfa 10
Arı Maya - Çocuk Tiyatrosu
TARİH: 6-7-13-14-20-21-27-28 Kasım 2010
SAAT: 13.00
YER: Halis Kurtça Kültür Merkezi
ŞEHİR: İstanbul Anadolu
Kahramanlarımız, Cız Bız ve Bız Bız; küçük bir kovanda yaşayan odukça neşeli, yaramaz ve şakacı
sevimli arılardır. Günlerini kovan dışında oyunlar oynayıp şarkılar söyleyip bal toplayarak geçirirler.
Birbirinden güzel ve hoş kokulu çiçeklere uçar bal toplarlar. Fakat gün geçtikçe bu onlara sıkıcı gelmeye başlar. Kovanın yakınlarında dolaşıp durmaktan sıkılırlar. Kovandan daha uzak yerlerde neler
olduğunu merak ederler.
Fakat büyüklerinden duydukları hikayelerden oralarda pek çok tehlike olduğunu bildiklerinden uzaklaşmaya cesaret edemezler. Ancak günlerden bir gün Arı Maya Cız Bız’la Bız Bız’ın yanına gelir ve
kraliçe arının çok hasta olduğunu, iyileşebilmesi için onların yardımına ihtiyacı olduğunu söyler. Kraliçenin iyileşebilmesi için çok uzaklardaki Cıngıllı ormanına gidip çin çin çiçeklerinin tozlarından getirmeleri gerekmektedir. Bu önemli görevi yerine getirmek için iki arkadaş hemen yola çıkarlar. Bu sayede çok merak ettikleri kovanın uzaklarındaki dünyayı keşfedeceklerdir. Bu onları çok heyecanlandırır.
Yola çıktıktan kısa bir süre sonra bir ağustos böceğiyle karınca karşılarına çıkar. Onlara yerine getirmek zorunda oldukları görevlerinden söz edip yardım isterler. Ağustos böceği ve karınca onlara seve
seve yardım edeceklerini söylerler ancak Cıngıllı ormanına giden yolda Kara Karga’nın yaşadığını, Kara Karga’nın özellikle arılar için çok tehlikeli bir yaratık olduğunu anlatırlar.
Tüm tehlikelere karşılık kahramanlarımız görevlerini yerine getirmek için yollarına devam etmeye kararlıdırlar. Ağustos böceği ve karıncanın da beraberinde yollarına devam ederler. Çok geçmeden olanca heybetiyle kara karga karşılarına çıkar. Onları korkutmak için türlü oyunlar yapar. Bizim kafadarlar
zekalarıyla Kara Karga’nın bütün oyunlarını savuştururlar ve onunla arkadaş olup yerine getirmek zorunda oldukları görevi anlatırlar ve ondan yardım isterler. Kara Karga onlara bunun için yardım edeceğini söyler ve yola Kara Karga ile devam ederler. Çok geçmeden Cangıllı ormanına varırlar. Daha
ormanın kenarında Çin Çin çiçeklerinin muhteşem kokusunu alırlar ve onlara doğru kanat çırparlar.
Toplayabildikleri kadar çok çiçek tozu toplayıp Kara Karga’ya teşekkür ettikten sonra kovana geri
dönmek üzere yola koyulurlar. Midelerinde taşıdıkları tozların ağırlığına rağmen olanca güçleriyle kovana ulaşmak için kanat çırparlar. Nihayet kovana vardıklarında topladıkları Çin Çin çiçeği tozlarını
kraliçeye götürüp iyileştiğini görünce derin bir nefes alırlar. Çok önemli bir görevi yerine getirmenin
mutluluğuyla yine şarkılar söyleyip dans ederek çiçekten çiçeğe koşarlar.
Yönetmen: Reha Bilgen
Oyuncular: Dilek Ünal, Sema Kahriman, Özden Dindar, Aydın Sezgin, Ali Erdinç
Mekan: Halis Kurtça Kültür Merkezi
Adres: Ressam Salih Ermez Cd. Merdivenköy Göztepe İstanbul
Telefon: 0 216 357 28 36
Fiyat: 22,50 TL
Sayfa 11
Aşk Her Yerde - Tiyatro Oyunu
TARİH: 27 Kasım-25 Aralık 2010
SAAT: 20.45
YER: Duru Tiyatro
ŞEHİR: İstanbul Anadolu
12 Aralık 2010
16.00
Orta yaşlarını sürmekte olan Leonard Loftus, asi kızı Dee Dee ve bir türlü yaşlılar evine gönderemediği babası Gus ile aynı evi paylaşmaktadır. Hayatı ıskaladığını düşünen Leonard, bütün vaktini evde
geçiren bir istatistikçidir.
Dee Dee ve Gus tarafından yapılan tüm baştan çıkarma çabalarına rağmen Leonard sıkıcı hayatını
yaşamakta diretmektedir. Ta ki Harriet Copland, Myrtle Banbury ve Cennette Buluşalım adlı aşk romanıyla tanışıncaya kadar.
Aşk Her Yerde Duru Tiyatroda, siz neredesiniz?
Oyuncular: Emre Kınay, Pelin Körmükçü (Cast:Banu Çiçek) , Sait Genay, Bahar Yanılmaz, Cem Yanılmaz
Mekan: Duru Tiyatro
Adres: Doktor Esat Işık Cad. No:84 Kadıköy / İstanbul (Kadıköy Anadolu Lisesi Yanı)
Telefon: 0 (216) 338 56 36
Sayfa 12

Benzer belgeler