1. duyuru - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği

Yorumlar

Transkript

1. duyuru - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
1. DUYURU
KONGRE’YE ÇAĞRI
Değerli Katılımcılar;
Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği; Sağlık Bakanlığı, çeşitli üniversite hastaneleri ve Türk Kan Vakfı ile birlikte
1997 yılından bu güne kadar kan merkezi çalışanlarına yönelik 14 ulusal kurs, 4 ulusal kongre, 106 sempozyum ve
1 Bölgesel ISBT kongresi düzenlemiştir. 18-22 Kasım 2012 tarihinde sizlerle birlikte V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon
Tıbbı Kongresi'ni gerçekleştireceği için heyecan duymaktadır.
Kongreler, çalışanların yeniliklerden haberdar olmasının yanı sıra kendi çalışmalarını poster veya sözlü bildiri şeklinde ortaya
koydukları bilimsel bir arena olması itibariyle kurslardan biraz daha farklıdır. Bu sayede hem bilgi alır hem de ülkemizin
kan bankacılığı konusunda nereden nereye geldiğinin bir dökümünü çıkarmış oluruz.
Kongre ile eş zamanlı olarak her zamanki gibi temel kurs programı da yer alacak "Temel Kurs", kan bankacılığı ve transfüzyon
tıbbı alanında çalışan ancak bu kurslara ilk kez katılanlara yöneliktir. Katılımcının mesleği ya da görevi önemli değildir.
Temel kurs denilmesinin nedeni aynı içerikle hazırlanan temel konuların farklı konuşmacılar tarafından katılımcılara
aktarılmasıdır. Hedef; bu alanda çalışanlara standart bir başlangıç eğitiminin verilmesidir. İçerik aynı olduğundan bu kursa
mükerrer katılım önerilmemektedir. İlk defa aramıza katılacak arkadaşlara mutlaka bu kursa katılmalarını öneriyoruz.
Ayrıca bu kongrede "Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi" geniş çaplı olarak tartışılacaktır.
Kongrede birbirimizi daha yakından tanıyacak, öğrenecek, öğretecek, tartışacak, eğlenecek ve ülkemiz kan bankacılığının
bir adım daha ileri gitmesini sağlayacağız.
Kongre ve Kurs programını tamamlayanlara katılım sertifikaları verilecektir. Her iki program da Türk Tabipler Birliği tarafından
kredilendirilmektedir. Tüm kan merkezi çalışanlarının katılımını bekliyoruz. Antalya'da görüşmek dileğiyle.
Kongre Düzenleme Kurulu Genel Sekreteri
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Uzm.Dr.Ramazan ULUHAN
Prof. Dr. Mahmut BAYIK
DÜZENLEYENLER
KONGRE ve KURS KURULU
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRK KAN VAKFI
TÜRKİYE KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON DERNEĞİ
ONURSAL BAŞKAN
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ
ONUR KURULU
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Uzm. Dr. İsmail DEMİRTAŞ
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Prof. Dr. Kaya KILIÇTURGAY
Prof. Dr. Tekin KANRA
Prof. Dr. Şükrü CİN
Prof. Dr. Okan TÖRE
BAŞKAN
Prof. Dr. Mahmut BAYIK
GENEL SEKRETER
Uzm. Dr. Ramazan ULUHAN
ÜYELER
Uzm. Dr. Hüsnü ALTUNAY
Dr. Haldun BAL
Uzm. Dr. Rukiye BERKEM
Prof. Dr. Gürol EMEKDAŞ
Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN
Doç. Dr. Esra Alp KARAKOÇ
Uzm. Dr. Reha MASATLI
Doç. Dr. Gülsüm ÖZET
Prof. Dr. Gülyüz ÖZTÜRK
Uzm. Dr. Nil Banu PELİT
Doç. Dr. Rüçhan YAZAN SERTÖZ
Prof. Dr. İdil YENİCESU
BİLİMSEL KURUL
Cafer ADIGÜZEL
Nilay Vurgun DİKİCİ
Özcan NAZLICAN
İsmail Hilmi ADIGÜZEL
İmdat DİLEK
Ercüment OVALI
İlkay AKDİK
Güler DİŞİAÇIK
Gökhan ÖZBOZ
Şükriye AKKOYUN
İsmail Hakkı DÜNDAR
Osman ÖZCEBE
Armağan AKSOY
Gürol EMEKDAŞ
Gülsüm ÖZET
Güçhan ALANOĞLU
Meltem EREN
Gülyüz ÖZTÜRK
Davut ALBAYRAK
Erkan ERGEN
Nil Banu PELİT
Bülent ALİOĞLU
Mehmet ERTEM
Rüçhan YAZAN SERTÖZ
Mustafa ALTINDİŞ
Nigar ERTUĞRUL
Fatma SIRMATEL
Hüsnü ALTUNAY
Bülent ESER
Nuri SOLAZ
Sema ANAK
Gökay GÖK
Meral SÖNMEZOĞLU
Bülent ARINÇ
Ece GÜL
Rana İçel SUCU
Önder ARSLAN
Mustafa GÜL
Güneş ŞENOL
Utku ATEŞ
Murat GÜLER
Emre TAMER
Faruk AYDIN
Ferda Binatlı GÜMÜŞ
Ömer TAŞLI
Yeşim AYDINOK
Birol GÜVENÇ
İshak Özel TEKİN
F. Yüce AYHAN
Yasemin HEPER
Naci TİFTİK
Aylin AYYILDIZ
Mine IŞIK
Ayşen TİMURAĞAOĞLU
Bilal AYTAÇ
Metin KALENDER
Aynur Eren TOPKAYA
Selim BADUR
Cihan KANIŞ
Okan TÖRE
Haldun BAL
Abdurrahman KARA
Kurtuluş TÖRECİ
Zafer BAŞLAR
Yücel KARA
Murat TÜRKYILMAZ
Mahmut BAYIK
İhsan KARADOĞAN
Ramazan ULUHAN
Mahmut BAYKAN
Esra Alp KARAKOÇ
Zümrüt UYSAL
Ziya BAYRAKTAROĞLU
Sabri KEMAHLI
Birsen ÜLKÜ
Nur Arditi BENZONANA
Şeyda KESKİN
Levent ÜNDAR
Rukiye BERKEM
Bülent KETENCİ
Melek YANAŞIK
Hülya BİLGEN
Gülhayat KOÇ
Ayla YAVUZ
İlhan BİRİNCİ
Nafiz KOÇAK
Tevfik YAVUZ
Duran CANATAN
Erdoğan KOŞAN
Mehmet YAY
Şükrü CİN
Tufan KUMAŞ
Murat YAZICI
Ümran ÇALIŞKAN
Ayça Hande KUNDAKÇI
Şadi YENEN
Fuat ÇETİNKAYA
Reha MASATLI
İdil YENİCESU
Muzaffer DEMİR
Erhun MERDANOĞULLARI
Sevinç YILMAZ
Fatih DEMİRKAN
Birsen MUTLU
BİLİMSEL PROGRAM
KONGRE KONU BAŞLIKLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kanın Temini
Bileşen Hazırlama
Kalite Yönetim Sistemi
Yasal Düzenlemeler
İmmünohematoloji
Transfüzyonla Bulaşan enfeksiyonlar
Transfüzyon Uygulamaları
Aferez
Hücresel Tedavi
Tarama Testleri
Hemovijilans
TEMEL KURS KONU BAŞLIKLARI
•
Kan Merkezi Alt Yapısı ve Yönetimi
Donanım,
Yönetim,
Yasal uygulamalar,
Denetimler
•
Kan Bağışçısı
Bağışçı kazanım programları,
Bağışçı seçimi,
Kan alma,
Reaksiyonlar
•
Kan Merkezlerinde İmmünohematolojik Testler
İmmünohematolojiye giriş,
Kan grubu sistemleri,
İmmünohematolojik testler,
•
Transfüzyonla Bulaşan Enfeksiyonlar
Enfeksiyonlar
Tarama testleri
•
Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği
Tanımı ve hazırlanması,
Saklanması ve taşınması,
Aferez
•
Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları
Endikasyonlar
Reaksiyonlar
Özel durumlarda (acil, immünkomprime hasta, çocuk hasta, alloimmünize hasta, otolog) transfüzyon
•
Kalite Yönetim Sistemi
•
Kan Merkezlerinde Kayıt
•
Transfüzyon Pratiği ve Hemovijilans
•
Biyoemniyet
NİLGÜN ACAR
KONGRE BİLDİRİ ÖDÜLLERİ
Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce sözel ve poster sunumu olarak kabul edilmiş ve seçilmiş olan altı adet bildiriye Türkiye Kan
Merkezleri ve Transfüzyon Derneği "Dr. Nilgün Acar Teşvik Ödülleri" verilecektir. Olgu sunuları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ödüllere aday olmak isteyen bildiri sahipleri, bu isteklerini "online" bildiri özeti gönderdikleri sırada belirteceklerdir. Ödül
almaya hak kazanan bildiriyi, birden fazla araştırmacı hazırlamışsa, araştırmacılar ödülü aralarında paylaşacaktır. Ödül
kazanan araştırmacılar, Gala Töreni'nde açıklanacak ve bu sırada ödülleri kendilerine verilecektir.
Birincilik Ödülü
İkincilik Ödülü
Üçüncülük Ödülü
Sözel Bildiri
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
Poster Bildirisi
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
Sözel Sunumlar
Sözel sunumlar kongreye gönderilen bildiriler arasından Bildiri Değerlendirme Komitesi'nce seçilecektir. Sözel sunumlar,
kongrenin ikinci ve üçüncü günlerinde, programda belirtilen saatlerde toplam 2 oturum halinde gerçekleştirilecektir. Her
konuşmacı için ayrılan süre sunum için 8, tartışma için 2 olmak üzere toplam 10 dakikadır.
Değerlendirme Komitesi
Posterler, ayrılmış özel bir alanda düzenleme kurulunca belirlenecek tarih ve yerlerde sergilenecektir. Kongrenin ikinci ve dördüncü
günlerinde programda belirtilen saatlerde Bildiri Değerlendirme Komitesi'nce seçilmiş posterlerin başında oturum yöneticilerinin
başkanlığında bir Poster Tartışması yapılacaktır.
Posterler 70 cm eninde 90 cm boyunda ve en az bir metre uzaklıktan rahatça okunabilecek biçimde hazırlanmalıdır. Poster
sahiplerinin posterlerini programda belirtilen günlerde saat 08:00’de asmaları ve 17:00’de kaldırmaları gerekmektedir. Belirtilen saatten
sonra kaldırılmamış posterler,düzenleme kurulunca toplanacaktır. Kabul edilip özeti basılmasına karşın asılmayan posterler
olursa, düzenleme kurulu bunların sunulmamış sayılması için gerekli duyuru ve işlemleri yapmak zorunda kalacaktır.
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi
Bildiri özetlerinin kongre web sitesi (www.kmtd.org.tr ) üzerinden "online" gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderme şeklidir.
Sistemden bağımsız olarak e-posta, kargo, posta vb. yollarla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. "Online" bildiri özeti
gönderme sistemi abstractagent'a kongre web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.
Bildiri Özetleri İçin Son Gönderme Tarihi: 21 Eylül 2012
Kongrede sunulacak bildiriler bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve bir sonuç mesajı vermelidir.
İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağından yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım
hatalarından yazarlar sorumludur.
BİLDİRİ ÖZETİ
YAZIM KURALLARI
Yazım Kuralları
1- Özetler "online" bildiri özeti sistemi ile toplanacaktır. Bu nedenle font büyüklük ve tipi sistem tarafından ayarlanacaktır.
2- Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
3- Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
4- Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır. (kısaltmalar istisnadır).
5- Sunum şekli Sözel, Poster ve Tercih Yok olarak seçilebilir.
6- Özette, çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli
ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç alt başlıkları kullanılarak
yazılmalıdır.
7- Özet metni (başlık, yazar ve kurum adları, tablolar hariç) 400 kelimeyi geçmemelidir.
Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Dikkat Edilecek Noktalar
• "Online" bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
• Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
• Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
• Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden izleyebilirsiniz.
• Gönderme sırasında teknik destek ya da sorularınız için:
LookUs Bilişim Ltd.
Bağdat Cad. 117/10 Feneryolu 34724 İstanbul-Türkiye
T:+90 (216) 372 6644/ F:+90 (216) 372 6648
Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad / soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi'nce
yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış
olması gerekmektedir.
Kabul - Ret Yanıtları
Göndermiş olduğunuz tüm özetlerin değerlendirme sonuçları, kabul veya ret biçiminde 30 Eylül 2012 tarihinden itibaren
yazılı olarak tarafınıza bildirilecektir.
ÖNEMLİ TARİHLER
Kongre ve Kurs Takvimi
18-22 Kasım 2012
Kongre ve Kurs Merkezi
Starlight Otel - Side / Antalya
Kongre ve Kurs Takvimi
Bildiri Özet Formu (Son Gönderme Tarihi)
21 Eylül 2012
Kabul-ret yanıtlarının gönderilmesi
30 Eylül 2012
Erken kayıt son tarihi
27 Eylül 2012
Kayıt, Formu (Son Gönderme Tarihi)
01 Kasım 2012
Otel Rezervasyon Formu (Son Gönderme Tarihi)
01 Kasım 2012
Kongre Öncesi Çalıştay
17 Kasım 2012
Açılış
18 Kasım 2012
Kongre Bilimsel Programı
18 - 22 Kasım 2012
Temel Kurs Bilimsel Programı
18 - 22 Kasım 2012
Sosyal Etkinlik
18 - 21 Kasım 2012
Gala Yemeği
21 Kasım 2012
Kapanış
22 Kasım 2012
KAYIT ve KONAKLAMA
BİLGİLERİ
KAYIT BİLGİLERİ
Erken Kayıt
27 Eylül 2012 tarihine kadar
Geç Kayıt
27 Eylül 2012 tarihinden sonra
Katılımcı
250 TL + KDV
300 TL + KDV
Refakatçi
200 TL + KDV
225 TL + KDV
Kayıt ücretlerine; yaka kartı, çanta, toplantı kitabı, kahve servisleri, hoşgeldin kokteyli ve gala yemeği dahildir.
Kayıt Ücretine % 18 KDV ilave edilecek ve Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği İktisadi İşletmesi tarafından fatura
düzenlenecektir.
KONAKLAMA PAKETİ
Starlight Otel
(4 Gece 5 Gün)
Erken Kayıt
27 Eylül 2012 tarihine kadar
Geç Kayıt
27 Eylül 2012 tarihinden sonra
Tek Kişilik Oda
425 EURO + KDV
475 EURO + KDV
Çift Kişilik Odada Kişi Başı
325 EURO + KDV
375 EURO + KDV
0 - 2 yaş
Ücretsiz
Ücretsiz
2 - 12 yaş
%50 indirimli
%50 indirimli
Starlight Otel
(5 Gece 6 Gün)
Erken Kayıt
27 Eylül 2012 tarihine kadar
Geç Kayıt
27 Eylül 2012 tarihinden sonra
Tek Kişilik Oda
500 EURO + KDV
550 EURO + KDV
Çift Kişilik Odada Kişi Başı
375 EURO + KDV
425 EURO + KDV
0 - 2 yaş
Ücretsiz
Ücretsiz
2 - 12 yaş
%50 indirimli
%50 indirimli
45 EURO + KDV
45 EURO + KDV
Dış Katılım Ücreti (Günlük)*
Yukarıda belirtilen otel ücretlerine 4 veya 5 gecelik “her şey dahil sistem” konaklama, konaklama süresince saat 00:00’a
kadar yiyecek-içecek servisleri, oteldeki ücretsiz aktiviteler, sosyal programlar (her şey dahil), havaalanı-otel-havaalanı
transferleri dahildir.
Konaklama ücretine %18 KDV ilave edilecek ve Türk Kan Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından fatura düzenlenecektir.
* Kongre otellerinde konaklamayan veya konaklama rezervasyonunu derneğimiz üzerinden yapmayan katılımcılarımızdan
dış katılım ücreti talep edilecektir. Bu ücret, otelin tüm konaklayan misafirlerine sağladığı "her şey dahil" sistemine dahil
olmayan kongre toplantı paketi hizmetlerinden yararlanma imkanını içermektedir ve otel tarafından şart koşulmaktadır.
Konaklama paketi ücretlerine bu ek bedel dahil edilmiş olduğu için, konaklamasını derneğimiz üzerinden yapan
katılımcılarımızdan bu ücret ikinci bir kez talep edilmeyecektir.
KAYIT ve KONAKLAMA
BİLGİLERİ
KAYIT VE REZERVASYON
Kurs katılım ve kayıt işlemlerinizin, uygun şekilde yapılabilmesi "Kayıt ve Konaklama Formu" nun eksiksiz olarak doldurulması,
kurs kayıt ve konaklama ücretlerinin aşağıda belirtilen banka hesaplarına yatırılması ve dekontu ile birlikte Türkiye Kan
Merkezleri ve Transfüzyon Derneği'ne faks veya posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.
İPTAL KOŞULLARI
Tüm iptal başvuruları yazılı olarak Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği'ne bildirilmelidir. Yazılı olarak bildirilmeyen
iptallerin geçerliliği olmayacaktır.
2 Ekim 2012 tarihi ve sonrasında yazılı olarak bildirilse bile herhangi bir iade yapılmayacaktır.
ÖDEME BİLGİLERİ
Kayıt Ücretleri İçin
Banka
: TEB
Şube
: Caddebostan (110)
Hesap Adı
: Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği İktisadi İşletmesi
IBAN No
: TR85 0003 2000 0000 0009 2302 69 (TL)
Konaklama Ücretleri İçin
Banka
: TEB
Şube
: Caddebostan (110)
Hesap Adı
: Türk Kan Vakfı İktisadi İşletmesi
IBAN No
: TR43 0003 2000 1100 0000 0465 15 (EURO)
TEB Bankası Şubelerinden yapacağınız ödemelerde herhangi bir banka masrafı alınmayacaktır.
İLETİŞİM ve YAZIŞMA
ADRESLERİ
Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
Bağdat Caddesi Kumbaracılar Çıkmazı
Birlik Apt. B Blok, No.16 D.24 34724
Feneryolu - Kadıköy - İstanbul
Tel: 0216 414 44 17 (pbx)
Faks: 0216 414 44 19
E-Posta: [email protected]
Kongre Düzenleme Kurulu Genel Sekreteri
Uzm. Dr. Ramazan ULUHAN
Gsm: 0542 312 79 69
E-Posta: [email protected]
Organizasyon
www.kmtd.org.tr sitesinden
V. ULUSAL KAN MERKEZLERİ ve
TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ’ni
tıklayınız.

Benzer belgeler

Ulusal Kan Merkezleri ve - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği

Ulusal Kan Merkezleri ve - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Sözel sunumlar kongreye gönderilen bildiriler arasından Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce seçilecektir. Sözel sunumlar, kongrenin ikinci ve üçüncü günlerinde, programda belirtilen saatlerde toplam...

Detaylı

v. ulusal akciğer kanseri kongresi

v. ulusal akciğer kanseri kongresi • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır)

Detaylı

Kongre 2. Duyurusu - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği

Kongre 2. Duyurusu - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Uzm. Dr. F. Yüce AYHAN Dr. S. Haldun BAL Prof. Dr. Mahmut BAYIK Uzm. Dr. Rukiye BERKEM Uzm. Dr. Hülya BİLGEN Uzm. Dr. İlhan BİRİNCİ Uzm. Dr. Rıza Aytaç ÇETİNKAYA Doç. Dr. Yasemin HEPER Prof. Dr. İh...

Detaylı