BİL 105 Bilgisayar Müh. Giriş 1. Arasınav, 16 Kasım 2011, 08:00

Transkript

BİL 105 Bilgisayar Müh. Giriş 1. Arasınav, 16 Kasım 2011, 08:00
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Öğr.Gör. Selçuk CEVHER
BİL 105 Bilgisayar Müh. Giriş
1. Arasınav, 16 Kasım 2011, 08:00
Süre : 60 Dakika
Puanlama:
1. Soru:
Y (açıklamasız) = 3 puan, Y (açıklamalı) = 10 puan, D = 10/3 puan
2. Soru:
Her maddenin puanı eşittir.
1.
Aşağıdaki bilgilerin doğruluğunu, ayrılmış olan boşluklar içerisinde D (Doğru) ve Y (Yanlış) harflerini kullanarak belirtiniz. Cevabınızın Y
(Yanlış) olması durumunda ilgili bilginin hemen altındaki boş alanda bilgideki yanlışlığı bir cümle ile ifade ediniz. (40p)
___Y__ Grace Hopper, bilgisayar programlarının delikli kart benzeri ortamlar yerine bellek gibi elektronik ortamlarda saklanması
gerektiği fikrini ortaya atan bilim adamıdır.
Bu fikri ilk ortaya atan bilim adamı John von Neumann ‘dır.
___D__ UNIX işletim sistemi, Kenneth Thompson ve Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell laboratuarlarında geliştirilmiştir.
_________________________________________________________________________________
___Y__ Plankalkul (Plan Calculus), geliştirilen ilk derleyicinin ismidir.
Plankalkul, geliştirilen ilk algoritmik programlama dilinin ismidir.
___D__ Commodore 64 (C64), Guinness rekorlar kitabına da girmiş olan tüm zamanların en çok satan masaüstü bilgisayar modelidir.
_________________________________________________________________________________
___Y__ John von Neumann, “evrensel makine” (universal machine) kavramını ortaya atan bilim adamıdır.
“Evrensel makine” kavramı Alan Turing tarafından ortaya atılmıştır.
___D__ Linux işletim sistemi, Richard Stallman tarafından yürütülen açık-kaynaklı GNU projesini esas alarak geliştirilmiştir.
_________________________________________________________________________________
2.
Aşağıda listenen konuların BB (Bilgisayar Bilimleri), YM (Yazılım Mühendisliği) ve DM (Donanım Mühendisliği) alanlarından daha çok
hangisinin ilgi alanına girdiğini ayrılan boşluk içerisinde belirtiniz. (30p)
___DM__ Çok çekirdekli CPU mimarilerinin tasarlanması.
___YM__ Algoritması önceden tasarlanmış bir problemin çözümü için en hızlı çalışan bilgisayar programının geliştirilmesi.
___BB__ Bir bilgisayara, insanla bitkiler arasındaki fiziksel farklılıkları ayırtedebileceği kabiliyetlerin kazandırılması.
___BB__ Aynı problemi çözmek için tasarlanan iki algoritmadan daha hızlı ve daha az bellek tüketecek olanının belirlenmesi için
yöntemlerin geliştirilmesi.
___BB__ Daha hızlı derlenebilen programlama dillerinin geliştirilmesi.
3.
Bir bilgisayar mühendisi için Türkiye ‘deki iş imkanları nelerdir ? Her bir iş alanının avantaj ve dezavantajlarını aşağıdaki kutucuk içinde
kısaca belirtiniz ? (30p)




Bilgi-işlem birimleri (BİB): Maaş fazla, fakat mesleki anlamda kendini geliştirme imkanı az.
Yazılımevleri: Maaş BİB kadar fazla değil, fakat mesleki anlamda kendini geliştirme imkanı daha fazla.
Savunma Sanayii: Maaş BİB kadar fazla değil, fakat çalışanlara ARGE ile uğraşma imkanı ve lisansüstü eğitim imkanı sunuyorlar.
Akademik yaşam: Maaşın en düşük olduğu meslek grubu, fakat ARGE/akademik çalışma yapma imkanı ve daha esnek bir çalışma
ortamı sunuyorlar.

Benzer belgeler

BAŞLIĞI>

BAŞLIĞI> üzerinden yapılan çağrılar ile NDI ve NDF ile geliştirilen özel uygulamalar da aynı sistem içerisinde çalışacaktır. Benzer şekilde tamamen bağımsız geliştirilen iş ortağı uygulamaları da bu sisteme...

Detaylı