Allgemeine Geschäftsbedingungen

Yorumlar

Transkript

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Genel İşlem Şartları
1. Kapsam
wwg worldwidegames GmbH şirketi (“wwg”) farklı üst seviye alanları (playnik.com, playnik.de, play-nick.com v.b.) üzerinden ve ayrıca bu alanların farklı alt alanları ve diğer adları
üzerinden çevrimiçi oyun portalı işletmektedir. wwg’nin oyun portalını sunduğu tüm web siteleri ileride “wwg web siteleri” olarak adlandırılmaktadır.
wwg oyun portalını kullanıcılara sadece aşağıdaki Genel İşlem Şartları çerçevesinde kullanıma sunmaktadır. Kullanıcı olarak kayıt yaparak wwg’nin Genel İşlem Şartlarını kabul etmiş
oluyorsunuz. Kullanıcının genel işlem şartları, wwg bunlara kesin yazılı onay vermediği sürece, sözleşmenin parçası değildir.
Oyun portalı kullanıcısı olarak merkezi Hamburg’da bulunan wwg worldwidegames GmbH
şirketi (Ticaret Sicil No 105021, Richardstr. 45, 22081 Hamburg, e-posta: [email protected],
Faks: +49 (0)1805 8800042252) ile kullanım sözleşmesi akdetmektesiniz.
Kullanıcı olarak Genel İşlem Şartları, her wwg web sitesinden ulaşılabileceğiniz “AGB” linki
üzerinden görüntüleyebilir, indirebilir, kaydedebilir ve yazdırabilirsiniz.
2. Konu
2.1 wwg kayıtlı kullanıcılara wwg web sitelerinde kullanıma sunulan çevrimiçi oyunlara katılmaya olanak tanımaktadır. Bunun dışında wwg web sitelerinde yabancı sunucuların çevrimiçi
oyunlarına katılımı sağlayan linkleri de bulunmaktadır. Yabancı sunucuların oyunlarına
katılım sadece ilgili sunucunun genel işlem şartlarına göre gerçekleşmektedir. Bu durumlarda
sözleşme ortağı wwg değil, yabancı sunucudur.
2.2 wwg’nin çevrimiçi oyunlarına katılma ve buna bağlı ek özellikleri kullanma kullanıcı olarak
kayıt olmayı gerektirmektedir. Kayıt olduğunda wwg kullanıcıya bir hesap açmaktadır ve taraflar arasında, kayıtlı kullanıcıya wwg web sitelerinde sunulan oyunlara katılmaya ve bunlara
bağlı özelliklerden yararlanmaya hak tanıyan, bir kullanım sözleşmesi oluşmaktadır.
2.2 wwg oyun portalı dahilinde ayrıca, kullanıcıların sözleşmeleri çerçevesinde aralarında iletişim kurabilecekleri ve örneğin resim, video veya oyun yükleyebilecekleri bir platformu (“platform topluluğu”) kullanıma açmaktadır.
1
2.3 wwg’nin hizmetleri kayıt sırasında reşit olan kişilere yöneliktir. Reşit olmayan kişiler kayıt
öncesinde yasal temsilcilerinin onayını almalıdır.
2.4 wwg oyun portalını bir tarayıcı üzerinden çevrimiçi kullanımına sunmaktadır. wwg web sitelerini ziyaret etmek ve oyunlara katılmak için gerekli olan yazılımı her kullanıcının kendisi
edinmelidir. wwg kurulum için ne yazılım vermekte ne de kurulum sırasında teknik destek
sağlamaktadır.
2.5 Kullanıcı wwg web sitelerinin % 100 sürekli hizmet vermesinin teknik açıdan mümkün olmadığını kabul etmektedir. Ancak wwg, wwg web sitelerini olabildiğince sürekli ve hatasız
hizmete açık tutmaya gayret etmektedir. Özellikle wwg’nin etki alanının dışında olan elektrik
kesintileri, iletişim ağında hatalar vb. gibi teknik durumlar, ayrıca gerekli bakım çalışmaları
wwg web sitelerinin kullanılabilirliğini olumsuz etkileyebilir ve geçici arızalara veya kesintilere
neden olabilir.
2.6 Kullanıcılar, sözleşme akdedildiği sırada mevcut olan oyunların ve özelliklerin sürümlerinin devam ettirilmesini talep edemez. wwg oyunları ve özellikleri neden belirtmeksizin her an
durdurma hakkını saklı tutmaktadır.
2.7 Kayıtlı kullanıcılar genel olarak oyunlara ücretsiz katılma hakkına sahiptir. Ancak wwg belirli hizmetleri ve özellikleri sadece ücret karşılığında sunmaktadır. Ücretli hizmetlerin ve özelliklerin ücretlerine, fonksiyonlarına ve koşullarına yönelik ayrıntılar ilgili web sitesinde söz konusu olan hizmetler ve özellikler ile bağlantılı olarak düzenlenmiştir.
2.8 Kullanıcı, hesabını, buna bağlı hizmetleri ve özellikleri, erişim verilerini veya sanal nesneleri değerlendirme, satma veya başka bir şekilde devretme hakkına sahip değildir. Oyun talimatları/kuralları oyunda hizmetlerin ve özelliklerin devredilmesine izin verdiği sürece yukarıda belirtilen kısıtlamalar sanal oyun dünyasında uygulanmamaktadır.
3. Kayıt, sözleşme akdi
3.1 wwg kaydı iki seçenek olarak sunmaktadır: (a) tekil oyunlar (“oyun hesabı”) veya (b) bir
portal hesabı (“portal hesabı”) için kayıt. Bir kullanıcı farklı oyunlarda çok sayıda oyun hesabı, ancak her oyun için sadece bir oyun hesabı ve portalda sadece bir portal hesabı açabilir. Kullanıcı kayıt sürecini tamamlayarak wwg web sitelerinin hizmetlerini (oyunları/özellikleri)
kullanmaya yönelik sözleşmenin akdedilmesi için bir teklif vermektedir. wwg teklifi ya açıkça
2
kabul eder veya bir oyuna katılım imkanı gibi ilk ifa uygulamasını gerçekleştirerek teklifi kabul
eder.
3.2 Kullanıcı kayıt sırasında verdiği tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu garanti etmektedir. Ayrıca kaydolarak reşit olduğunu veya - kullanıcı henüz 18 yaşını tamamlamadıysa yasal temsilcilerinin onayını aldığını garanti etmektedir. Kullanıcı kişisel verilerindeki değişiklikleri wwg’ye derhal bildirecektir.
3.3 Kullanıcı portal hesabını neden belirtmeksizin her an silme olanağına sahiptir. Kullanım
sözleşmesinin feshi Madde 10’a göre yapılmaktadır.
4. İptal hakkına ilişkin bilgilendirme
İptal hakkı
Kullanıcı hesap kaydını iki (2) hafta içinde gerekçe göstermeden yazılı olarak (örneğin
mektup, faks, e-posta ile) iptal edebilir. Süre bu yazılı bildirim alındıktan sonra başlar,
ancak hesabın kullanıma açılmasından önce ve ayrıca Alman Medeni Kanunu Bilgilendirme Yükümlülüğü Yönetmeliği Madde 1 Fıkra 1, 2 ve 4 ile bağlantılı Alman Medeni
Kanun Madde 312c Fıkra 2’ye göre bilgilendirme yükümlülüğü yerine getirilmeden
başlamaz. Fesih süresini korumak için iptal beyanının vaktinde postaya verilmesi yeterlidir.
İptal beyanının gönderileceği adres:
wwg worldwidegames GmbH
Richardstr. 45
22081 Hamburg
E-posta: [email protected]
İptalin sonuçları
Geçerli bir iptal etme durumunda karşılıklı alınmış olan hizmetler ve varsa elde edilmiş
olan ödemeler (örneğin faiz) iade edilmek zorundadır. Kullanıcı almış olduğu hizmetleri
tamamen veya kısmen iade edemiyor veya sadece eksik bir şekilde iade edebiliyorsa
wwg’ye değer kaybını tazmin etmek zorundadır. Ödemelerin iadesi için yükümlülükler
30 gün içinde yerine getirilmek zorundadır. Kullanıcı için süre, iptal beyanının postaya
verilmesiyle, wwg için teslim alınmasıyla başlamaktadır.
3
Eğer wwg kullanıcının kesin onayı ile, iptal süresi bitmeden, hizmeti ifa etmeye başladıysa veya kullanıcının kendisi bu ifayı başlattıysa, bir hizmeti iptal hakkı daha öncesinden sona ermektedir.
İptal hakkı bilgilendirmesinin sonu.
5. Kullanıcıların yükümlükleri ve sorumlulukları
5.1 wwg’nin web sitelerindeki oyunlara katılarak kullanıcı ilgili geçerli oyun talimatlarını ve
kurallarını kabul etmektedir.
5.2 Kullanıcı wwg’den aldığı erişim verilerini ve şifreleri üçüncü kişilerden kesinlikle gizli tutmayı taahhüt etmektedir. Her kullanıcı hesabından kendisi sorumludur. Bir hesaptan erişimi
wwg hesaba kayıtlı kullanıcı erişimi olarak değerlendirmektedir. Kullanıcı bilinmeyen üçüncü
bir kişinin erişim verilerine ulaştığını tahmin ediyor veya biliyorsa, bunu derhal wwg’ye bildirmek zorundadır. Bu bildirimden sonra wwg hesabı kullanıma kilitleme ve erişim verilerini silme hakkına sahiptir, ancak buna yükümlü değildir. wwg ilgili kullanıcıyı bu konuda bilgilendirecektir. Yetkisiz üçüncü kişi kullanıcının hatası nedeniyle onun erişim verilerini kullanırsa,
kullanıcı wwg’ye karşı kullanım ücreti ve tazminat sorumluluğu taşımaktadır.
5.3 Kullanıcıya wwg web sitelerinin işlevselliğini ve altyapısını ve ayrıca oyun akışını olumsuz
etkilemeye sebep olacak her türlü faaliyet, özellikle de teknik kapasitelere aşırı derecede yüklenme yasaktır. Ayrıca wwg web sitelerindeki içerikleri bloke etme, üzerine yazma, değiştirme ve kopyalama veya kullanıcının diğer kullanıcılara karşı avantaj elde edebileceği mekanizmaların, yazılımların veya kodların kullanımı yasaktır.
6. Kullanıcı içeriklerine/bilgilerine karşı sorumluluk
6.1 Kullanıcıların kendi aralarındaki iletişimde paylaştıkları ve platforma kaydettikleri (“kaydedilen içerikler”) içeriklerden, verilerden ve bilgilerden kendileri sorumludur. wwg kaydedilen
içerikleri ne edinmektedir ne de bunlar için sorumluluk almaktadır.
6.2 Kullanıcı geçerli yasaları ihlal eden içerikleri kaydetmeyeceğini taahhüt etmektedir. Özellikle aşağılayıcı, iftira niteliğinde, cinsiyetçi, pornografik, ırkçı, gençliği koruma yasalarını ihlal
eden veya başka bir şekilde ahlaki açıdan iğrenç veya müstehcen içerikler bunlardan sayılmaktadır. Kullanıcının ayrıca (a) başka kullanıcıları istenmeyen, örneğin spam posta ile rahatsız etmesi, (b) yasalarla (örn. marka, patent, desen örneği, faydalı model veya telif hakkı
yasası) korunmuş içerikleri kullanması veya yetkisi olmadan ürün veya hizmet reklamı yapması, teklif etmesi veya satması, (c) rekabete aykırı faaliyetleri yürütmesi veya desteklemesi,
4
(d) örneğin zincir postalar, “junk mail”, istenmeyen toplu postalar göndererek rahatsız edici
faaliyetlerde bulunması yasaktır.
6.3 İçerik kaydederek kullanıcı wwg’ye kaydedilen içerikler için sınırlanmış olmayan, kısıtlamasız, iptal edilemez, aktarılabilir ve ücretsiz bir hak tanımaktadır. Bu wwg’ye her türlü
değerlendirme, özellikle de kaydedilen içerikleri kamuya açık hale getirme, sunma, çoğaltma
ve dağıtma hakkını vermektedir. wwg yasaya aykırı kaydedilen içerikler hakkında bilgi edinirse, bunları derhal silmeye bilhassa yetkilidir. Aynısı wwg’nin takdirine göre kalite açısından
platform topluluğunun iletişim gereksinimlerine uygun olmayan veya iletişimin işlevselliğini
olumsuz etkileyen kaydedilmiş içerikler için de geçerlidir. wwg ayrıca kullanıcıyı iletişim platformu katılımından çıkarma ve ikaza rağmen birden çok ihlal durumunda kullanıcının hesabını ihbarsız feshetme hakkını saklı tutmaktadır.
7. Ödeme koşulları
7.1 Kayıt yapıldığında veya ücretli hizmetler ve özellikler kullanıldığında ödemeler derhal
yapılmak zorundadır. Kullanıcı, sunulan ödeme yöntemlerine göre, örneğin borçlanma yöntemi, özellikle de kabul edilen kredi kartları, havale veya borç kaydı yöntemi yoluyla ödemeyi
gerçekleştirebilir. Sunulan farklı ödeme yöntemleri borçlu ücretin miktarına göre değişebilmektedir. wwg’nin hatası olmaksızın bir ücretin tahsil edilmesi mümkün değilse, kullanıcı
bundan dolayı oluşacak masrafları üstlenmektedir. Ödemelerin tahsili sırasından borç kaydı
iadeleri oluşursa, wwg her ödeme işlemi için, icabında oluşan banka veya başka ücretler hariç, 10,00 Euro sabit işlem ücreti hesaplamaktadır. Kullanıcı bir zararın oluşmadığını veya bu
miktarda oluşmadığını kanıtlamakta özgürdür.
7.2 Kullanıcı hesaplaşma veya haciz hakkının kullanımını, sadece karşı talepler reddedilemezse veya yasal olarak tespit edilmişse, talep edebilir.
8. wwg’nin sorumluluğu
8.1 wwg, kendisinden kaynaklanması durumunda, hayatın, bedenin ve sağlığın zarar görmesi ve ayrıca kasti veya ağır ihmal ve kötü niyet nedenli bir zarar için sınırsız sorumluluk almaktadır. Ürün sorumluluğu kanunu çerçevesinde bir sorumluluk hariç tutulmaktadır. Hafif ihmal durumunda sorumluluk sadece önemli sözleşme yükümlüklerinin, yani sözleşme amacına ulaşmak için önemli olan yükümlülüklerin, ihlalinde söz konusudur. Bu durumda tazminat
talepleri miktara göre normalde öngörülen zarar ile sınırlıdır.
5
8.2 wwg web sitelerinin link verdiği veya başka şekilde doğrudan veya dolaylı olarak atıf yaptığı web sitelerinin içerikleri için wwg sorumluluk almamaktadır. Bu sayfaların içeriklerinden
sadece ilgili web sitelerinin sunucuları sorumludur.
9. Kullanıcı tarafından muafiyet verilmesi
Kullanıcı wwg web sitelerinde kaydettiği içerikler nedeniyle üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiğinde, makul avukat masrafları ve tazminat talepleri dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin
wwg’den talep edecekleri her türlü masraftan ve talepten wwg’yi muaf tutmaktadır. Üçüncü
kişinin hakkının ihlal edilmesinden kullanıcı sorumlu değilse bu geçerli değildir.
10. Süre, fesih
10.1 Kullanım sözleşmesinin geçerlilik süresi belirsizdir ve her iki taraftan neden belirtmeksizin iki hafta süre içinde feshedilebilmektedir.
10.2 Kullanıcı, feshi kullanıcı adını ve wwg’de kayıtlı e-posa adresini belirterek e-posta ile [email protected] adresine veya profil düzenleme sayfasındaki “portal hesabını sil” fonksiyonunu kullanarak beyan edebilir.
10.3 Tarafların önemli nedenlerden dolayı ihbarsız fesih hakkı Madde 10.2’deki düzenlemeden hariç tutulmaktadır.
11. Veri koruması
11.1 wwg, kullanıcılarının kişisel verilerini sadece, hesap görme dahil sözleşmenin ifası ve
işlemleri için almakta, işlemekte ve kullanmaktadır. Ücretlerin tespit edilmesi ve hesaplaşma
için gerekli olduğu sürece wwg kullanıcıların hesaplaşma verilerini başka hizmet sunucularına ve üçüncü kişilere aktarabilir.
11.2 wwg web sitelerinde, web sitelerini ziyaret ettikleri süre içinde kullanıcıları belirleyen,
tanımlama bilgileri kullanılmaktadır. Kullanıcı oturumu kapattıktan sonra tanımlama bilgileri
otomatik olarak silinmektedir.
11.3 Reklam, pazar araştırması ve wwg web sitelerinin ihtiyaca göre tasarlanması amacıyla
wwg rumuzlar kullanarak kullanıcı profilleri oluşturma hakkına sahiptir. Kullanıcı, verilerinin
işlenmesine ve değerlendirilmesine her an itiraz etme hakkına sahiptir.
11.4 Federal Veri Koruma Yasası uyarınca wwg sorumlu kuruluştur.
6
12. Nihai hükümler
12.1 Anlaşma ekleri mevcut değildir. Her türlü sözleşme değişikliği yazılı şekli gerektirmektedir. Bu kural yazılı şekil gerekliliğinin kaldırılması için de geçerlidir.
12.2 wwg Genel İşlem Şartları neden belirtmeksizin her an değiştirme hakkına sahiptir.
Değişiklikler wwg web sitelerinde yayınlanarak bildirilmektedir. Kullanıcı, yeni Genel İşlem
Şartlarının geçerliliğine, bildirimden ve bilgi alma olanağından itibaren iki hafta içinde wwg’ye
itiraz etmezse veya wwg web sitelerindeki oyunları, hizmetleri veya özellikleri kullanmaya devam ederse, değiştirilen Genel İşlem Şartları kabul etmiş sayılmaktadır. wwg değişikliklerin
bildiriminde itiraz etme olanağına, süresine ve yasal sonuçlara, özellikle de yapılmayacak itiraza atıf yapacaktır. Süre içinde yapılan itiraz durumunda her iki taraf da bir aylık süreyle
sözleşmeyi yasal olarak feshetme hakkına sahiptir. Önceki geçerli Genel İşlem Şartlarının
geçerliliği sözleşme bitimine kadar devam etmektedir.
12.3 wwg kullanıcıyla her durumda e-posta ile iletişim kurmaktadır; aynı zamanda kullanıcıya, kayıt sırasında güncel bilgi olarak verdiği adreslere faks veya mektup ile bildirimler gönderme hakkına sahiptir.
12.4 Uluslararası Özel Hukuk ve Alman yasalara devralınmış Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin BM Konvansiyonu hariç tutularak Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları
geçerlidir.
12.5 Bu Genel İşlem Şartlarının bazı hükümleri geçersizse veya geçersiz hale gelirse, bu durum diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez. Taraflar geçersiz hale gelen bir hükmü, düzenleme içeriğinde geçersiz hükmün hedeflediği ticari anlama ve amaca en yakın gelen, geçerli bir
hüküm ile değiştirmeyi taahhüt etmektedir. Aynısı sözleşme boşlukları bulunduğunda da
geçerlidir.
7

Benzer belgeler