Tetra® PowerMAX

Transkript

Tetra® PowerMAX
GE
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
Montaj Kılavuzu
Lighting Solutions
12
Volt
Tetra PowerMAX
®
LED Aydınlatma Sistemi
(GEPM71-2, GEPM50-2, GEPM41-2, GEPM32-2)
UYARI
YANGIN TEHLİKESİ
• Giriş/çıkış bağlantıları için sadece onaylı kablolar kullanın. Minimum boyut 18 AWG (0,82 mm2)
• Tüm ülkenizde geçerli kural ve düzenlemelere uyun.
Bu Talimatları Saklayın
Elektrik Kablolarını Hazırlayın
Armatürü sadece üreticinin belirttiği amaç için kullanın.
Herhangi bir sorunuz olması durumunda üreticiyle irtibata geçin.
Elektrik Gereklilikleri
• Tüm ülkenizde geçerli kural ve düzenlemelere uyun.
Bu cihaz FCC Kuralları, bölüm 15’e uygundur. Çalışması aşağıdaki
iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır ve
(2) bu cihaz istenmeyen çalışmadan kaynaklı parazit de dahil olmak
üzere alınan parazitleri kabul etmelidir.
Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları, bölüm 15 uyarınca Sınıf
A dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu saptanmıştır. Bu sınırlar,
cihazın ticari bir ortamda kullanılması halinde zararlı parazite karşı
makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Cihaz radyo
frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimat kılavuzuna
uygun şekilde monte edilmemesi ve kullanılmaması halinde,
radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Bu cihazın konut
alanlarında kullanılması zararlı parazite neden olabilir; bu durumda,
kullanıcı paraziti maliyetlerini kendisi üstlenerek düzeltmelidir.
UYARI
imagination at work
Bileşenler
1
2
3
4
5
TC Ölçüm Noktası
1
UL onaylı 18 AWG besleme kablosu (0,82 mm2)
2
UL onaylı 22-14 AWG bükülen tel konektörleri
(0,33-2,08 mm2) veya 18-14 AWG Hat İçi/IDC
konektörleri (0,82-2,08 mm2)
3
No. 6 veya No. 8 (M3 veya M4) vidalar,
1/8 inç (3,2 mm) perçinler, elektronik sınıf
silikon veya eşdeğeri
4
5
Tetra® 12 Volt Güç Kaynağı
Tetra® PowerMAX LED Modülleri
Yerleşim Modülleri
1
Başlamadan önce kanal
harf içindeki tüm birikintiyi
temizleyin.
2
Tetra® şeridi her harf için
uygun uzunlukta ölçün ve
kesin. Kesimler modüller
arasından yapılmalıdır.
3
Bant arkalığı çıkarın ve LED
modülleri yerine yapıştırın.
Şeridin ucuna ulaşana kadar
devam edin.
4
Kanal harf içinde en azından
her beşinci LED modülü
sabitlemek için perçinler,
vidalar veya silikon kullanın.
No. 6 (M3) veya No. 8 (M4) sac
metal vidalar, 1/8 inç (3,2 mm)
perçinler veya silikon.
5
LED şeridin yakınında 1/4"
(6,4 mm) delik açın ve deliğe
besleme telini geçirmek için
lastik rondela takın.
6
Kanal harf içindeki tüm
birikintiyi temizleyin. İşaret
yüzünü değiştirin.
NOT: Halojen aydınlatmalı uygulamalar için LED modüller UL tarafından
onaylanmış şeffaf akrilik veya polikarbonat üzerine monte edilmelidir. LED
sisteminden gelen ışık çıkışı, tekrar işaret çevriminin içine yöneltilmelidir. Bu,
işarette tekdüze arka aydınlatmasına olanak tanıyacak ve basit bir montajın
yanı sıra neme karşı koruma sağlayacaktır.
Elektrik Bağlantıları
Beyaz (-)
Kırmızı Şerit (+)
1
LED şeritleri hat içi (IDC) konektörler veya
bükmeli tel konektörler kullanarak bağlayın.
Kapak telleri
2
Tüm açıktaki teller, uygun tel konektörleri ile
kapatılmalıdır.
Kırmızı (+)
Tetra LED Sistemine
Kırmızı (+)
Güç
kaynağına
Siyah veya mavi (-)
Siyah veya mavi (-)
Beyaz (-)
Kırmızı Şerit (+)
Güç Kaynağı
3
Güç kaynağından her kanal harfe bir kablo çekin ve
şeridin üzerine ilk LED modülünü bağlayın.
Tetra® 12 Volt Güç Kaynakları ile kullanılmalıdır.
Yenileme Talimatları
4
LED şeridin kırmızı şerit kablosunu (+) güç
kaynağının kırmızı teline (+) bağlayın. LED şeridin
beyaz kablosunu (-) güç kaynağının siyah veya
mavi teline (-) bağlayın.
NOT: Harf içindeki tüm elektrik bağlantıları
yapılmalıdır.
1.(Yalnızca Mevcut İşaretler) Montajdan önce sahada, bina içinden ve dışından erişilebilirlik ve güç açısından etüt gerçekleştirin. Mevcut
transformatörü veya ayar rezistansını branşman devresinin yeni LED güç kaynağının voltaj derecelendirmesi içinde olduğundan ve 20 A’dan
yüksek olmayan veya yürürlükte olan yerel, eyalet veya ülke elektrik düzenlemeleri (hangisi daha düşükse) ile izin verilen akım derecelendirmesine
sahip olduğundan emin olun.
2.(Yalnızca Mevcut İşaretler) Neon tüp veya flüoresan tüp gibi değiştirilecek mevcut aydınlatma ekipmanını ve ilişkili transformatörleri ve ayar
rezistanslarını sökün. Mevcut neon veya flüoresan tüplerin kırılmaması için özen gösterilmelidir.
NOT: Neon tüpü, flüoresan tüpleri, transformatörleri ve ayar rezistanslarını elden çıkarırken tüm federal ve yerel düzenlemelere uyun.
3.(Yalnızca Mevcut İşaretler) Mevcut aydınlatma ekipmanlarının çıkarılması bağlantı kesme anahtarını ortadan kaldırıyorsa, yürürlükte olan yerel,
eyalet veya ülke elektrik düzenlemelerine göre yeni bir bağlantı kesme anahtarı takılmalıdır.
4.(Yalnızca Mevcut İşaretler) Aydınlatma ekipmanının sökülmesinin işaret gövdesinin bütünlüğünü bozmadığından emin olun (örn. su girişi). 0,5 inç
(13 mm) veya daha küçük tüm delikleri uygun miktarda derecelendirilmiş kalafat veya macun ile doldurun. 0,5 inç (13 mm) üzerindeki delikler için
perçin ve macunla birlikte alüminyum veya çinko kaplı çelik yama kullanın.
5.(Yalnızca Mevcut İşaretler) Kendinden yapışkanlı montaj yöntemi seçilirse, temiz ve kuru montaj yüzeyi en iyi yapışmayı sağlar. Modülü monte
etmeyi planladığınız yüzey alanını temizlemek için ispirto gibi yağ bazlı olmayan çözücü kullanırken üreticinin talimatlarını takip edin. Montaj
öncesinde yüzeyin kuru olduğundan emin olun.
6.Yukarıdaki yerleşim yönergelerini kullanarak işareti aydınlatmak için gerekli LED modüllerin sayısını belirleyin.
7.Bu yenileme kitiyle birlikte aşağıda listelenen Tetra® 12 VDC Sınıf 2 Güç Kaynağı kullanılmalıdır. Aşağıdaki maksimum yükleme şemasını kullanarak
işaretin aydınlatılması için gereken sayıda LED modülüne güç vermek için gerekli Tetra® Sınıf 2 Güç Kaynağı sayısını, seçilen Tetra® Sınıf 2 Güç
Kaynağını aşırı yüklemeyecek şekilde belirleyin.
8.LED modüllerini uygun şekilde monte etmek için yukarıdaki talimatları takip edin.
9.Yukarıdaki Elektrik Bağlantıları talimatlarını kullanarak güç kaynağının DC çıkışını LED modüllerine bağlayın.
10.İlgili yerel, eyalet ve ülke elektrik düzenlemeleri ve güç kaynağı montaj kılavuzunda verilen talimatlar uyarınca güç ünitesini kaynağa bağlayın.
11.Gerektiğinde, bağlantı kesme anahtarı ilgili yerel, eyalet ve ülke elektrik yasaları uyarınca nitelikli personel tarafından takılacaktır.
Sorun Giderme
Belirti
Çözüm
Tüm harfler KAPALI
• AC giriş bağlantısını ve/veya devre kesiciyi kontrol edin.
• Tetra® LED Sistemindeki ve güç kaynağındaki kablo bağlantılarını yanlış sonlandırmalar veya kısa
devreler açısından kontrol edin. Kablo bağlantılarını uygun şekilde sonlandırın veya değiştirin.
• LED şeridinin kırmızı şeritli telinin (+) güç kaynağının kırmızı teline (+) ve LED şeridin beyaz telinin (-) güç
kaynağının siyah veya mavi teline (-) bağlandığından emin olun.
Bazı LED’ler
karanlık görünüyor
• Tetra® LED Sisteminin toplam uzunluğunun maksimum yükü aşmadığından emin olun.
• Besleme kablosunun uzunluğunun önerilen uzaktan montaj mesafesine eşit veya bunun altında
olduğundan emin olun.
Bazı harfler
aydınlatılmıyor
• Tetra® LED Sistemindeki ve güç kaynağındaki kablo bağlantılarını yanlış sonlandırmalar veya kısa
devreler açısından kontrol edin. Kablo bağlantılarını uygun şekilde sonlandırın veya değiştirin.
• LED şeridinin kırmızı şeritli telinin (+) güç kaynağının kırmızı teline (+) ve LED şeridin beyaz telinin (-) güç
kaynağının siyah veya mavi teline (-) bağlandığından emin olun.
Gölgeler
• Besleme kablosunu yeniden yönlendirin ve silikonla kutunun arkasına sabitleyin. Kablo konektörünün
yönünü LED’leri kapatmayacak şekilde ayarlayın.
• LED yerleşimini harfin yüzündeki aydınlatma tekdüze olacak şekilde ayarlayın.
İpuçları
• Tetra® LED sistemleri, UL tarafından nemli mekanlarda kullanım için derecelendirilmiştir ve doğrudan nemden korunmalıdır
(örn. yağmur ve kar).
• Halojen aydınlatmalı uygulamalar için Tetra® LED modülleri, UL tarafından onaylanmış plastik içinde monte edilmelidir ve Tetra®
LED sisteminden gelen ışık çıkışı tekrar işaret çevriminin içine yöneltilmelidir. Bu, işarette tekdüze arka aydınlatmasına olanak
tanıyacak ve Tetra® LED sistemi için basit bir montaj sağlayacaktır.
• Halojen aydınlatmalı uygulamaları için LED modülleri monte edilirken, işaretin gövdesine şeffaf akrilikte bir girinti açılmalı ve
elemanlara karşı bariyer sağlamak için bir silikon boncuk yerleştirilmelidir.
• Besleme kablosunun işarete girdiği nokta için en iyi uygulama, suyun Tetra® LED şeridin üzerinde toplanmasını önlemek için harfin
iç kısmında bir damla döngüsü oluşturmaktır.
Teknik özellikler
Tetra 12 VDC Güç Kaynağı Başına Maksimum Yükleme
SKU
Derecelendirme
GEPM71-2, GEPM50-2,
GEPM41-2, GEPM32-2
12 VDC, 110 mA/modül
1,32 W/modül
20 W Güç Kaynağı
60 W Güç Kaynağı
Not: Yük 1,6 A’yı aşmayacaktır
Not: Yük 5 A’yı aşmayacaktır
14 modül/9 ft. (2,74 m)
180 W Güç Kaynağı
Not: Yük 3 çıkış kanalının her biri için
5 A’yı aşmayacaktır
42 modül/28 ft. (8,53 m)
çıkış kanalı başına
126 modül/84 ft. (25,60 m)
güç kaynağı başına
42 modül/28 ft. (8,53 m)
Maksimum Uzaktan Montaj Mesafesi
20 W Güç Kaynağı
18 AWG/0,82 mm2
Besleme Kablosu
16 AWG/1,31 mm2
Besleme Kablosu
14 AWG/2,08 mm2
Besleme Kablosu
12 AWG/3,31 mm2
Besleme Kablosu
30 ft./9,1 m
–
–
–
60 W Güç Kaynağı
20 ft./6,1 m
30 ft./9,1 m
50 ft./15,2 m
86 ft./26,2 m
180 W Güç Kaynağı
20 ft./6,1 m
30 ft./9,1 m
50 ft./15,2 m
86 ft./26,2 m
Bu ürün yalnızca konut dışı sinyalizasyon aydınlatması kullanımı için tasarlanmıştır
ve başka herhangi bir uygulamada kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Aşağıdaki standartlara uygundur:
IP66 derecelendirmeli: dış mekanda kullanım için ayrı çevrim gereklidir, UL nemli mekan derecelendirmeli
GE Lighting Solutions • 1-888-MY-GE-LED • www.gelighting.com
1-888-69-43-533
GE Lighting Solutions, LLC, General Electric Company’ye bağlı bir şirkettir. Tetra, GE Lighting Solutions, LLC’ye ait bir ticari markadır. GE markası ve logosu, General Electric Company’nin ticari markalarıdır.
© 2014 GE Lighting Solutions, LLC. Verilen bilgilerde bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir. Tüm değerler tasarım değerleri veya laboratuvar koşullarında ölçülen tipik değerlerdir.
GE2020-8748
SIGN095-R022514

Benzer belgeler

GE LED İşaret Aydınlatma Fikstürleri Tetra miniMAX

GE LED İşaret Aydınlatma Fikstürleri Tetra miniMAX No. 6 veya No. 8 (M3 veya M4) vidalar, 1/8 inç (3,2 mm) perçinler, elektronik sınıf silikon veya eşdeğeri

Detaylı

GE LED Vurgu Aydınlatma

GE LED Vurgu Aydınlatma yüksek olmayan veya yürürlükte olan yerel, eyalet veya ülke elektrik düzenlemeleri (hangisi daha düşükse) ile izin verilen akım derecelendirmesine sahip olduğundan emin olun. 2. (Yalnızca Mevcut İ...

Detaylı