Original-İşletim Kılavuzu Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

Transkript

Original-İşletim Kılavuzu Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
Original-İşletim Kılavuzu
Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
- TR -
K 1050 TS
Cihazı hizmete sokmadan önce güvenlik
talimatlarını okuyup dikkat alınız!
Daha sonraki kullanım için veya sizden
sonraki sahibi için saklayınız.
www.kraenzle.com
Technik veriler
Saygıdeğer Müşterimiz!
Almış olduğunuz yeni yüksek basınçlı yıkama makinesi için sizi tebrik etmek
istiyoruz ve tercihinizi bizden yana kullandığınız için teşekkür ediyoruz!
Seçiminizi üstün kaliteli bir üründen yana yaptınız!
Kränzle Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri elverişli olmaları, kompakt yapı
şekilleri ve günlük kullanımda sağlamlıkları ile etkilemektedirler.
Çok sayıda ayrıntıdan oluşan bir teknoloji paketi ile takviye edilen üstün
hassasiyet ve ölçüye uygunluk, toplama bakıldığında verimlilik, güvenlik ve
uzun ömürlük açısındaki farkını göstermektedir.
Cihazın kullanımını kolaylaştırmak için, size sonraki sayfalarda K 1050 TS‘yi
anlatacağız.
Technik veriler
Çalışma basıncı
Meme boyu
K 1050 TS
130 bar (13 MPa)
25 030
İzin verilen maks. aşırı basınç
160 bar (16 MPa)
Su kapasitesi*
7,5 l/min (450 l/h)
Maks. su giriş basıncı
Sıcak su bağlantısı (1-10 bar)
YB Hortum
Elektrik bağlantı değerleri
Bağlantı değeri: Anma gücü
Bağlantı değeri: Verim
Ağırlık
Ebatlar [mm] (U x G x Y)
1,0 MPa
max. 60 °C
8m
230V ; 9,6 A ; 50 Hz
P1: 2,2 kW
P2: 1,65 kW
21 kg
340 x 350 x 860
DIN 45 635’e göre ses düzeyi
75 dB (A)
Ses düzeyi LWA
86 dB (A)
Mızrakta geri itim
yakl. 27 N
Mızrakta titreşimler
1,9 m/s2
Ürün no (Kir çözücü ile beraber)
49.505 1
* Cihaza asgari olarak girmesi gerekmektedir.
Belirtilen değerlerden izin verilen sapmalar VDMA Yönetmeliği No. 24411‘e göre ± % 5
2
İçindekiler
Technik veriler ........................................................................... 2
İçindekiler ................................................................................. 3
Cihaz Tarifi ................................................................................ 4
Kullanılan piktogramlar............................................................. 6
Genel düzenlemeler .................................................................. 7
Güvenlik talimatları .................................................................. 8
Fonksiyon Uyarıları .................................................................. 11
Çalıştırma.................................................................................. 15
Kullanım dışı bırakma.............................................................. 19
Küçük onarımlar kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz................... 20
AB-Uygunluk beyanı................................................................ 24
Devre planı............................................................................... 25
Garanti..................................................................................... 26
Notlar...................................................................................... 27
Yedek parça listesi.................................................................... 28
3
Cihaz Tarifi
Yapısı
K 1050 TS - Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi, geliştirilmiş üstün düzen sistemi ile
sürülebilir bir cihazdır. Yapısını şemada görebilirsiniz.
1
11
1 Ergonomik biçimli sürme kolu
2 Pirinç pompa başlığı
3 Hortum tutacağı
4 YB Hortum için basınç azaltıcı
Start-Stop şalteri
3
5 Filtreli su giriş bağlantısı
8
12
13
5
4
6 Mızraklı kapama tabancası kılıfı
arkada
7
7 Güvenli kapama tabancası
2
8 Kılıftaki mızraklar
9 Açma/kapama düğmesi
6
10 Büyük, merdivene elverişli
tekerlekler
9
11 Kablo sarıcı
10
12 Fişli elektrik kablosu
13 Pompa çıkışı / Yüksek basınç
hortumu bağlantısı
4
Cihaz Tarifi
Satın aldığınz donanımın kapsamı
1. Kränzle - Yüksek Basınçlı Yıkama
Makinesi K 1050 TS
2. Güvenli kapama tabancası, ISO
tutma kollu ve geçmeli kuplajlı
3. Paslanmaz çelik borulu ve geçme
nipelli kir çözücü mızrak
4.Paslanmaz çelik borulu ve geçme
nipelli yassı püskürme memesi
5. Elektrik kablosu için sabitleme
kancası ve iki adet sabitleme
vidası
Original-Betriebsanleitung
-D-
Hochdruckreiniger
K 1050 TS
6. İşletim kılavuzu
Vor Inbetriebnahme Sicherheitshinweise
lesen und beachten!
Für späteren Gebrauch oder Nachbesitzer
7. Su bağlantısı, görülebilir filtreli
geçmeli kuplaj
8.YB Hortum
5
Kullanılan piktogramlar
İşletim kılavuzunda kullanılan piktogramlar
Bu uyarının dikkate alınmaması çevre hasarlarına neden
olabilir.
Cihazın kullanımına dair uyarıdır. Buna uyulmadığında aşırı
derecede aşınma veya K 1050 P‘nin tamamen bozulması söz
konusu olabilir.
İkaz!
Bu uyarının dikkate alınmaması ağır yaralanmalara neden olabilir.
Cihaz üzerinde kullanılan piktogramlar
Yüksek basınçlı akımlar amacına uygun kullanılmadığında
tehlikeli olabilirler. Yüksek basınçlı akımı insanların, hayvanların,
etkin elektrikli donanımların, ve cihazın kendi üzerine
tutmayınız.
Cihazın doğrudan umumi içme suyu şebekesine bağlanması
yasaktır.
6
Genel düzenlemeler
Kullanım Alanı
Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesini sadece, katkı maddeli ya da katkı maddesiz
olarak, yüksek basınçlı akım ile temizlemek amacıyla kullanınız. Yüksek Basınçlı
Yıkama Makinesi sadece özel amaçlı kullanım için tasarlanmıştır.
Kullanıcının çevre koruma, atık bertaraf ve içme suyu koruma
mevzuatlarını gözetmesi gerekir!
Muayeneler
Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi „Sıvı Püskürtücüler Yönetmeliği“ uyarınca gerekli
olduğunda, ancak en az 12 ayda bir, bir bilirkişi tarafından güvenli bir işletimin
hala temin edilip edilemediğine yönelik incelenmesi gerekir. Muayenenin sonuçları
yazılı şekilde kaydedilmelidir. Şekle bağlı kalmadan tutulan tutanaklar yeterlidir.
Ticari amaçla kullanılan yüksek basınç yıkama makineleri 12 ayda bir,
bir bilirkişi tarafından denetlenmelidir!
Kaza önleme
Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi, kurallara uygun kullanıldığında, kazaların
meydana gelmesinin mümkün olmayacağı şekilde tasarlanmıştır. Kullanacak
olan kişi, sıcak makine aksamları ve yüksek basınç akımından kaynaklı yaralanma
tehlikeleri konusunda uyarılmalıdır. Güvenlik talimatlarına ve „Sıvı Püskürtücüler
Yönetmeliği“ne uyulmalıdır.
Yağ sızıntısı
Yağ sızıntısı görüldüğünde hemen en yakın müşteri servisine
(yetkili satıcıya) başvurunuz.
Bu uyarının dikkate alınmaması çevre hasarlarına ve/veya şanzıman
hasarlarına neden olabilir.
7
Güvenlik talimatları
Cihazı kullanan kişilerin, örn. su geçirmez giysiler, lastik çizme, koruma gözlüğü,
başlık vs. gibi gerekli koruyucu giysi kullanmaları gerekmektedir. Cihazı, üzerinde
yeterli derecede koruyucu giysisi olmayan kişilerin yanında çalıştırmak yasaktır!
Asbest içerikli ve sağlığa zararlı maddeler içeren başka malzemelerin püskürtülmesi
yasaktır!
Asla, boya inceltici, benzin, yağ veya benzeri çözücü içeren sıvıları püskürtmeyin!
Yüksek basınçlı akımdan dolayı temizlenmesi istenen obje üzerinde hasarlar meydana
gelebilir, örn. araba tekerleri. Bu nedenle 30 cm‘lik asgari bir mesafe tutulması
gerekmektedir.
Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesini çalıştırmadan önce bileşenlerini (YB hortum,
elektrik kablosu, güvenli kapama tabancası) hasar yönünde kontrol ediniz. Bozuk
veya hasarlı bileşenleri derhal değiştiriniz!
Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi amacına uygun kullanılmalıdır. Kullanıcı, mahalli
şartlara uymak ve tehlike alanı içinde bulunan kişilere dikkat etmek zorundadır!
Yüksek basınçlı suyla yapılan temizlik
işlemlerinde, mızrakta belirgin bir geri itim
oluşacağını dikkate alınız. Bunun için yere
sağlam basarak durmaya dikkat ediniz.
(bkz. bölüm „Teknik Veriler“)
Tabancanın istenmeyerek tetiklenmesini
önlemek için, tabancanın emniyet engelini
her kullanımdan sonra açınız!
8
Güvenlik talimatları “Yasak eylemler!“
Çocukların yüksek basınçlı yıkama
makineleri ile çalışmaları yasaktır!
Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesini üzerine
su püskürtmeyiniz!
Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesini, yüksek
basınçlı akımının püskürme buharına tabi
tutmayınız!
Su akımını elektrik prizlere doğrultmayınız!
Çalışma alanı içinde bulunan tüm elektrik
akımlı parçaların su sıçramasına karşı
korunmuş olması gerekmektedir.
9
Güvenlik talimatları “Yasak eylemler!“
Su çıkışını asla insan veya
hayvanlara doğru tutmayınız!
Su çıkışını asla insan veya
hayvanlara doğru tutmayınız!
Elektrik kablolarını sadece kusursuz
oldukları halde kullanın!
Kabloları zedelemeyiniz (zorla çekerek,
sıkıştırarak, üzerinden araçla geçerek,...)
veya uygunsuz şekilde tamir etmeyiniz!
Yüksek basınç hortumunu kıvırmayınız
halka oluşacak şekilde çekmeyiniz!
Hortumu keskin kenarların üzerinden
çekmeyin!
10
Fonksiyon Uyarıları
Mutlaka dikkat etmeniz gerekenler: Su yetersizliği sorunu
Su yetersizliği sorunu, tahmin edileceğinden
daha sık yaşanan bir problemdir. Cihazın
artan kapasitesi ile temin edilen suyun
yetersiz olma tehlikesi de artar. Su yetersiz
olduğunda pompanın içinde kavitasyon
(su-gaz karışımı) meydana gelir ve bu da
genellikle fazla geç fark edilir. Bu şekilde
pompa tahrip olur. Tedarik edilebilen su
miktarını, litre ölçekli bir kovaya bir dakika
boyunca su doldurarak ölçebilirsiniz.
Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi için 7,5 l/dak oranında asgari su miktarı hazır
bulundurulmalıdır.
Ölçülen su miktarı fazla düşükse, gerekli su miktarını sağlayabilen diğer
bir su bağlantısını tercih etmeniz gerekecektir.
Su yetersizliği sızdırmazlık elemanlarının erken aşınmasına neden olur.
(garanti kapsamı dışında)
Pompayı 20 saniyeden uzun bir süre kuru halde çalıştırmayınız!
Su bağlantısı
Yerel su kurumunuzun kurallarını gözetleyiniz. Makine EN 61 770‘e göre
doğrudan kamu içme suyu şebekelerine bağlanamaz. Su tesisatında
geri akma engeli ile hava tahliye tertibatı (Kränzle Sip. No. 41.016 4)
bulunduğu takdirde, buna rağmen kısa süreyle bağlanmasına DVGW‘ye
(Almanya Gaz ve Su İşleri Birliği) göre izin verilebilir. Kamu içme suyu
şebekesine bağlantıya, açık bir toplama haznesi kullanılmak suretiyle,
örn. şamandıralı bir dolum deposu, EN 61 770‘e göre izin verilmiştir.
İçme suyu olarak kullanılmayan bir su şebekesine bağlantısına izin
verilmiştir.
11
Fonksiyon Uyarıları
Elektrik yetersizliği sorunu
KRÄNZLE 1050 TS: 230 Volt / 50 Hz
Bağlı bulunduğunuz elektrik ortamında aynı
anda fazla elektrikli tüketici bağlı olduğunda,
kullanılabilen voltaj ve elektrik akımı belirgin
bir şekilde düşebilir. Bunun sonucunda
yüksek basınçlı yıkama makinesinin motoru
harekete geçmeyebilir ve hatta yanabilir.
Kullanılan elektrik kablosu fazla uzun veya
ince olduğunda da, elektrik bağlantısı
yetersiz gelebilecektir. Fazla uzun uzatma
kordonlarının kullanılması gerilimin
düşmesine ve dolayısıyla işletimde arızalara
ve başlatma zorluklarına neden olur.
Elektrik hattınızdaki sigortanın derecesini kontrol ediniz ve gerektiğinde
kullanılabilen elektrik gücünü uzman bir kişiye ölçtürünüz.
Elektrik bağlantısı
Makine elektrik fişi bulunan 5 m uzunluğundaki bir bağlantı kordonu ile tedarik
edilir. Fiş, montajı kurallara uygun olarak yapılmış olan, topraklama bağlantısı ve
30 mA FI-koruma şalteri bulunan bir prize takılmalıdır. Priz şebeke tarafında 16A ile
korunmuş olmalı. Bir uzatma kordonu kullanıldığında, kordon bağlantı fişlerine
kurallara uygun biçimde bağlanmış toprak hattına sahip olmalıdır. Uzatma
kordonunun telleri en az 1,5 mm²’lik kesitlere sahip olması gerekir. Bağlantı fişleri
sıçrayan suya karşı korunmuş olmalı ve ıslak zeminlerde durmamalıdır. Bir kablo
makarası kullanıldığında, kablonun daima tamamen açılması gerekir.
12
Fonksiyon Uyarıları
Su ve temizleme/bakım ürünleri sistemi
Suyun tazyikli olarak yüksek basınç pompasına beslenmesi gerekmektedir. Su daha
sonra yüksek basınç pompası tarafından emniyet püskürme borusuna ulaştırılır.
Emniyet püskürme borusunun ucunda bulunan püskürme memesi ile yüksek basınç
tazyiki oluşturulur.
Kullanıcının çevre koruma, atık bertaraf ve içme suyu koruma
mevzuatlarını gözetmesi gerekir!
Güvenli kapama tabancalı akım borusu
Güvenli kapama tabancası ile makinenin kullanımı ancak emniyet kolu basıldığında
mümkün olur. Kol basıldığında supap açılır. Sonrasında sıvı memeye sevk edilir.
Püskürtme basıncı kurulmaya başlar ve seçilen çalışma basıncına hızlıca ulaşılır.
Basılı tutulan kol bırakıldığında tabanca kapanır ve akım borusundan sıvı çıkışı
engellenir. Basınç darbesi Start-Stop sistemini kapatır ve motorun elektrik beslemesi
kesilir. Yenilikçi sistem sayesinde yüksek basınç hortumu rahatlatılır ve böylece
hortumun daha uzun ömürlü olması sağlanır. Tabancanın açılması ile Start-Stop
sistemi açılır, elektronik motor yeniden otomatik olarak çalıştırılır ve pompa suyu
yüksek basınç memesine sevk eder, burada da temizleyici akım oluşur.
Güvenli kapama tabancası bir emniyet tertibatıdır. Onarımların
sadece yetkili kişilerce yapılması gerekir. Parça değişimi gerektiğinde,
sadece üretici tarafından izin verilen bileşenler kullanılmalıdır.
Değiştirilmesi, onarılması, yeniden ayarlanması ve kaplanması sadece
yetkili kişilerce yapılmalıdır.
Çalıştırmadan önce tüm güvenlik uyarılarının dikkate alındığından
emin olunuz.
13
Fonksiyon Uyarıları
Motor devre kesicisi
Motor, motor sargısında monte edili aşırı ısınma şalteri sayesinde aşırı yüklenmeden
korunur. Motorun aşırı yüklenmesinde veya bloke olmasında aşırı ısınma şalteri
motoru kapatır. Motorun aşırı ısınma şalteri tarafından tekrar kapatılması
durumunda, arıza nedenini gideriniz.
Yenileme ve kontrol işleri ancak konuda uzman kimseler tarafından,
elektrik şebekesinden ayrılmış olan Yüksek Basınçlı Yıkama Makinelerinde,
yani elektrik fişi çekilmiş olanlarda yapılabilir.
Yüksek basınç hortumu ve püskürme tertibatı
Makinenin donanımına ait yüksek basınç hortumu ve püskürme tertibatı makinenin
çalışma koşullarına göre tasarlanmış ve kurallara uygun bir şekilde işaretlenmiştir.
Parça değişimi gerektiğinde, sadece Kränzle tarafından izin verilen
orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Üçüncü kişi satıcılarının yedek
parçaları kullanıldığında verilen garanti otomatik olarak iptal olur!
Yüksek basınç hortumları ve püskürme tertibatlarının bağlantıları
basınca dayanıklı (sızıntısız) şekilde gerçekleştirilmelidir.
Yüksek basınç hortumunun üzerinden araçla
geçilmemesi, hortumun aşırı çekilmemesi veya kıvrılmaması gerekir.
Yüksek basınç hortumu keskin kenarların üzerinden çekilmemelidir.
Hasarlı yüksek basınç hortumları (DIN 20022’ye göre) tamir edilmemeli
olup, makine üreticisi tarafından kullanımına izin verilen hortumlarla
değiştirilmesi gerekmektedir.
14
Çalıştırma
1.
Elektrik kablosu için olan alt kablo
sarıcıyı öngörülen yerinde teslimat
dahilindeki vidalar ile çerçeveye
vidalayın.
2. Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi‘ni
kullanılacağı yere hareket ettirin.
K 1050 TS, arazi ve merdivene elverişli
sağlam sürücü düzeneğine sahip
sürülebilir bir cihazdır.
3.
K 1050 TS hafif ve pratik ebatları
sayesinde iki kişi tarafından kolayca
taşınabilir.
Cihazın taşınarak nakliye edildiği durumda, teknik veriler altında da
bulabileceğiniz, cihaz ağırlığı dikkate alınmalıdır.
K 1050 TS‘nin yangın ve patlama tehlikesi bulunan mekanlarda veya su
birikintisi içinde kurulup çalıştırılması yasaktır. Yüksek Basınçlı Yıkama
Makinesinin su altında çalıştırılması yasaktır.
Buna rağmen cihaz tehlikeli bir alan içinde kullanılır ise,
oranın emniyet kurallarına uyulmalıdır.
15
Çalıştırma
4. Yüksek basınç hortumunu düz ve
kıvrımsız açınız. (Yüksek basınç
hortumu uzatıldığında 20 m’lik
azami uzunluk aşılmamalıdır!)
5.
Yüksek basınç hortumunu güvenli
kapama tabancasına takınız.
6. Yüksek basınç hortumunu güvenli
kapama tabancasına sıkı ve basınca
dayanıklı şekilde vidalayınız.
7.
Önce tabancanın emniyet kovanını
geriye çekip sonra mızrağı tabancanın
geçmeli kuplajına takınız.
8. Mızrak takıldıktan sonra emniyet
kovanını bırakın ve mızrağın sağlam
şekilde oturmasına dikkat edin.
Geçmeli kuplajı ve geçme nipelini takmadan önce temizlik yönünde
kontrol ediniz (kum, kir, ...), gerektiğinde duru su ile temizleyiniz.
Kirlenmeler geçmeli kuplaj içindeki contalara hasar verebilirler.
16
Çalıştırma
9. Her hizmete sokma işleminden önce
su giriş süzgecini temizlik yönünden
kontrol ediniz. İç tarafta bulunan filtre
kirlendiğinde filtreyi sökün ve 9.1
altındaki işlemleri uygulayın.
9.1 Kirlenme durumunda süzgeci çıkarın
ve diğer parçalar ile beraber duru su
altında iyice yıkayarak temizleyin.
Süzgeci hasar yönünde kontrol ediniz. Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesini
süzgeçsiz veya hasarlı bir süzgeç ile çalıştırmayınız.
10. Su hortumunu su girişine bağlayınız.
Cihaz isteğe bağlı olarak soğuk ya da
60 °C’ye kadar sıcak, tazyikli bir su
bağlantısına (1-10 bar ön basıncı)
bağlanabilir.
Sıcak giriş suyu kullanıldığında dikkat edin!
Cihaz 60°C sıcak suyla işletildiğinde yüksek ısılar oluşur. Cihaz üzerindeki
metal aksamlara koruyucu eldiven kullanmadan dokunmayın!
17
Çalıştırma
11. Elektrik bağlantısını kurun.
K 1050 TS
230 V ~, 9,6 A, 50 Hz
Priz şebeke tarafında 16A ile korunmuş
olmalı.
Prize veya elektrik akımlı parçalara ıslak veya nemli elle dokunmayınız.
12. Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesini
güvenli kapama tabancası açık halde
iken çalıştırın. Makinenin havasının
tahliye edilmesi: Güvenli kapama
tabancasını bir kaç kez açıp kapayın.
Temizleme işlemine başlayın.
13. Kir çözücünün kullanıldığı durumlarda,
mızrağın start esnasında aşağı doğru
tutulmasına dikkat ediniz.
14. K 1050 TS‘ler, çalışma aralarında mızraklı
güvenli kapama tabancasının içine
bırakılabileceği bir tutacağa
sahipler.
15. Bu sebeple cihaz yatılı şekilde
çalıştırılmalıdır.
Cihazın kullanımında güvenlik talimatları mutlaka dikkate alınmalıdır.
18
Kullanım dışı bırakma
1. Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesini kapatınız.
2. Su beslemesini kesiniz
3. Güvenli kapama tabancasını basınç kaçana kadar kısaca
çalıştırınız
4. Güvenli kapama tabancasını kilitleyiniz
5. Su hortumunu güvenli kapama tabancasından sökünüz
6. Pompayı boşaltınız: Motoru yakl. 10 saniyelik süreyle çalşıtırınız
7. Elektrik fişini çekiniz
8. Yüksek basınç hortumunu temizleyip kıvrımsız bir şekilde sarınız
9. Elektrik kablosunu temizleyip sarınız
10.Su filtresini temizleyiniz
11. Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesini kışın don olmayan bir
ortamda saklayınız
Kompakt ve mobil Kränzle cihazlarını çok
az yer kapladıkları için çok rahat
yerleştirebilirsiniz.
19
Küçük onarımlar kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz
Sorun:
Memeden su gelmiyor ve pompa çalışıyor.
Nedeni:
Yüksek olasılıkla meme tıkanmıştır.
Mızraktan hiç veya çok az su geliyor.
Giderme yöntemi:
Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesini
kapatınız. Elektrik fişini çekiniz. Basıncı
boşaltmak için, kısaca güvenli kapama
tabancasını tetikleyiniz.
Önce tabanca ve mızrağı çevirerek
söküp, yüksek basınç hortumunu olası
kalıntılardan arıtınız.
Su giriş süzgecinin kirlenip kirlenmediğini
kontrol ediniz.
Sorun yine devam ederse, bir tel kullanarak
(ataç teli) dikkatlice meme deliğini açınız.
Tel ile temizleme işlemi de istenen sonucu
getirmezse, mızrağın yenilenmesi
gerekmektedir.
Her onarım öncesi elektrik fişini çekin!
20
Küçük onarımlar kendiniz rahatlıkla
yapabilirsiniz
Sorun:
Memeden düzensiz bir akım çıkıyor.
Nedeni:
Supaplar kirli ya da yapışmış olabilir.
Mızraktan düzensiz bir akım çıkıyor.
Yüksek basınç hortumu titriyor.
Giderme yöntemi:
Art arda tüm 6 supabı açınız. (Düşey
ve yatay olarak 3’lü sıralar halinde
düzenlenmiş pirinç altıgen başlıklı
cıvatalar)
Vidayı meme gövdesi ve O-ring conta
ile beraber çıkarınız. Contayı hasarlar
yönünden kontrol ediniz. Hasarlar
bulunduğu takdirde, O-ring contanın
değiştirilmesi gerekir.
Supapları bir tel ile (ataç teli) ve
mümkünse akan su altında temizleyiniz.
Yeniden monte ederken contayı
unutmayın!
21
Küçük onarımlar kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz
Sorun:
Güvenli kapama tabancası kapatıldığında, cihaz sürekli açılıp kapanıyor.
Olasılı nedeni No. 1:
Sızıntı.
Güvenli kapama tabancası kapatıldığında
cihaz kapanmalıdır. Kapanmıyor ise, pompada,
basınç şalterinde, yüksek basınç hortumunda
veya güvenli kapama tabancasında sızıntı
buna neden olabilir.
Giderme yöntemi:
Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesinin yüksek
basınç hortumuna ve yüksek basınç
hortumundan güvenli kapama tabancasına
olan bağlantıları ve de mızrağın güvenli
kapama tabancasındaki bağlantısını
sızdırmazlık yönünden kontrol ediniz.
Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesini kapatınız. Basıncı boşaltmak için, kısaca
güvenli
kapama tabancasını tetikleyiniz. Yüksek
basınç hortumunu, güvenli kapama
tabancasını ve mızrağı söküp contaları
kontrol ediniz. Contalar hasarlı ise O-ring
contalarını derhal değiştiriniz.
Sızıntı halinde meydana gelen olasılı ardıl hasarlar garanti
kapsamında değildir.
22
Küçük onarımlar kendiniz rahatlıkla
yapabilirsiniz
Sorun:
Güvenli kapama tabancası kapatıldığında, cihaz sürekli açılıp kapanıyor.
Olasılı nedeni No. 2:
Çek valf arızalı.
Giderme yöntemi:
Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesini kapatıp
fişini çekiniz. Suyu kesiniz. Pompa çıkışını
açınız.
Çek valf gövdesini çıkarınız ve O-ring
contasını kirlenme ve hasar yönünde
kontrol ediniz.
Pompa mahfazası içinde ki contaları da
kirlenme ve hasar yönünde kontrol ediniz.
Contalar hasarlı ise O-ring contalarını
derhal değiştiriniz.
Hasarlı contalar nedeniyle oluşan hava çekimi ya da su eksikliği
(kavitasyon) sonucu pompada meydana gelen hasarlar garanti
kapsamının dışındadır.
23
AB-Uygunluk beyanı
İş bu belge ile, yüksek basınçlı yıkama
makinesi modellerine ait:
Nominal akış:
teknik belgelerinin şirketinde
bulunduğunu ve:
yüksek basınçlı yıkama makineleri ile ilgili
burada sayılan yönetmelikleri ve ilgili
değişikliklere uygun olduğunu beyan
ederiz:
Ses düzeyi ölçülen:
Ses düzeyi temin edilen:
Kullanılan uygunluk değerlendirme usulü:
Uygulanan spesifikasyon ve standartlar:
Ingrid Kränzle GmbH
Elpke 97
D - 33605 Bielefeld
Bielefeld, 15.06.15
24
Kränzle 1050 TS
450 l/h
Fa. Josef Kränzle GmbH & Co. KG,
Manfred Bauer,
Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 Illertissen
Makine Yönetmeliği 2006/42/AB
EMV-yönetmeliği 2004/108/AB
Gürültü yönetmeliği 2005/88/AB,
md. 13, Yüksek basınçlı su akımı
makineleri
Ek 3, Bölüm B, Kısım 27
84 dB (A)
86 dB (A)
Ek V, Gürültü yönetmeliği 2005/88/AB
EN 60 335-2-79 :2015
EN 55 014-1 :2006
EN 61 000-3-2 :2014
EN 61 000-3-3 :2013
Josef Kränzle
(Şirket müdürü)
Devre planı
P
Kondansatör 35 µF
Kıskaç
P2
Hi
Ha
Aşırı ısınma şalterli
motor
N
P1
L1
PE
25
Garanti
Garanti
Garanti verme yükümlülüğümüz sadece malzeme ve üretim hatalarını
kapsamaktadır, aşınma garanti kapsamı dahilinde değildir.
Makine bu işletim talimatlarına uygun biçimde işletilmelidir.
İşletim talimatı garanti şartlarının bir parçasıdır.
Garanti durumu sadece orijinal Kränzle aksesuarlarının ve orijinal Kränzle yedek
parçalarının amaçlarına uygun şekilde kullanıldıklarında geçerlidir.
Yasal garanti hakları için ilgili ülkenin yasaları çerçevesinde belirlenen zaman
aşımı süreleri geçerlidir.
Garanti durumunda lütfen ilgili aksesuar ve makbuzunuzla yetkili satıcınıza veya
size en yakını yetkili servise müracaat ediniz. Yetkili servislerin listesini internette
www.kraenzle.com adresinde de bulabilirsiniz.
Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi sadece özel amaçlı kullanım için tasarlanmıştır,
endüstriyel kullanımda garanti durumu bulunmamaktadır.
Güvenlik tertibatlarında değişiklik yapılması veya ısı ve devir sayısı
kısıtlamalarının aşılması durumunda, her türlü garanti hakkı iptal olur. Aynı
şekilde düşük voltaj, eksik veya kirli su kullanıldığında veya başkaca yanlış
kullanım durumlarında ve temizlik makinesinin alışılagelmiş olmayan amaçlı
kullanımında da garanti hakkı kaybolur.
Manometre, meme, supaplar, salmastra manşonları, yüksek basınç hortumu ve
püskürme tertibatları aşınma parçalarıdır ve dolayısıyla garanti yükümlülüğü
kapsamında bulunmamaktadırlar.
26
Notlar
27
Yedek parça listesi - komple Cihaz
29
40
2
31
42
30
10
11
10
9
41
13
14
12
5
29
15
6
7
8
10
3
4
10
21
26
28
10
1
K 1050 TS
Pos.
Bezeichnung
Stück
Art.-Nr.
1
2
Fahrgestell mit Pos. 3; 4; 5; 2x 6; 2x 7; 12; 21
1
49.100
Frontplatte „K 1050 TS“
1
49.108 2
3
Abdeckung Fahrgestell
1
49.101
4
Köcher Lanzen
1
49.102
5
Schlauchhalter
1
49.103
6
Rad
2
49.109
7
Radkappe
2
49.110
8
Kabelaufwicklung
1
49.002
9
Kabeltrompete
1
49.106
10
Kunststoffschraube 5,0 x 20
23
43.018
11
Halteschelle Motor
4
49.111
12
Standfuss links + rechts
1
49.107
13
Kabelklemme
1
43.431
14
Schraube 3,5 x 14
2
44.525
15
Schraube 6,0 x 30
4
43.423
21
Gummi-Anschlagpuffer 25 x 30
2
49.010
43.426
26
Schraube 5,0 x 14
2
29
Schraube 5,0 x 30
8
43.418
30
Schlauch NW 6 8 m
1
41.054 1
40
Pistole M200 NEU
1
12.475
41
Lanze mit Flachstrahldüse
1
12.900-03
42
Lanze mit Schmutzkillerdüse
1
42.403-03
29
Yedek parça listesi - motor
14
27
41
25
19
26
18
15
22
21
12
15
13
30
29
28
11
24
6 7
9
8
10
5
17
1
30
4
K 1050 TS
Pos.
Bezeichnung
Stück
Art.-Nr.
1
Motor 230V / 50 Hz komplett ohne Elektrik
1
49.260
4
Haube Luftführung
1
49.283
5
Motor-Lager B-Seite 6203
1
49.288
6
Motor-Lager A-Seite 7304
1
41.027
7
Öldichtung 25 x 35 x 7
1
41.024
8
Lüfterrad
1
49.281
9
Wellensicherungsring 17 x 1
1
49.282
10
Lagerbolzen Stator
2
49.284
11
Gummidichtung
1
49.287
12
Lüfterklemme 3-pol.
1
43.031 2
13
Schaltkasten Unterteil
1
49.104
14
Ein-Aus-Schalter
1
49.112
15
Durchführungstülle Druckschalter- und Netzkabel
2
49.115
17
Gummilager Stator
4
49.285
18
Kondensator 35µF
1
41.114 4
19
Netzanschlusskabel für 3 x 1,0 mm² (EU)
1
49.114
19.1
Netzanschlusskabel für 3 x 1,0 mm² (GB)
1
49.121
19.2
Netzanschlusskabel für 3 x 1,0 mm² (CH)
1
49.120
19.3
Netzanschlusskabel für 3 x 1,0 mm² (SA)
1
49.123
21
Schraube 3,5 x 20
2
43.415
22
Innensechskantschraube M6 x 16
4
44.831
24
Erdungsschraube kpl.
1
43.038
25
Deckel für Schaltkasten
1
49.105
26
Dichtung für Deckel
1
49.113
27
Kunststoffschraube 5,0 x 20
4
43.018
28
Scheibe Ø 6,4
4
50.189
29
Federing Ø 6,1
4
44.222 1
30
Schraube M 6 x 30
4
43.037
Schaltkasten komplett
1
49.150
41
Pos. 11 - 15, 18, 21, 22, 25 - 27
31
Yedek parça listesi - şanzıman aksamı
9
14
6
7
5
4
3
8
13
10
2
1
32
K 1050 TS
Pos.
Bezeichnung
Stück
Art.-Nr.
1
2
Gehäuseplatte
1
49.200
Öldichtung 12 x 20 x 5
3
43.081
3
O-Ring 78 x 2
1
49.201
4
Plungerfeder
3
49.203
5
Federdruckscheibe Ø12mm
3
49.219
6
Plunger 12 mm AC mit Wellensicherungsring
3
49.209
7
Wellensicherungsring Ø12mm
3
49.230
8
Taumelscheibe 10,0°
1
49.202-10,0
9
Öleinfüllschraube
1
43.437
10
Axial-Rillenkugellager 3-teilig
1
49.208
13
Schraube M 6 x 30
4
43.037
14
O-Ring 14 x 2
1
43.445
Yağ değişimi
Bir tamir işlemi esnasında yağın değişmesi gerekiyor ise, cihaz yatılı halde iken
ters çevrilecek. Akabinde cihazın altına uygun bir kap koyup yağın boşaltma
vidasını açabilirsiniz. Yağın bir kapta toplandıktan sonra yönetmeliklere uygun
şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Yeni yağı doldurur iken küçük bir huni
gerekmektedir.
Yeni yağ: 0,1 l - Kränzle Şanzıman Yağı (40.092 2) veyar W 15/40.
33
Yedek parça listesi - basınç şalteri
13
15
12
11
14
50
51
34
34
35
K 1050 TS
Pos.
Bezeichnung
Stück
Art.-Nr.
11
Rückschlagkörper
1
14.122
12
Rückschlagfeder
1
14.120
13
Ausgangsteil
1
49.232
14
O-Ring 6 x 3
1
49.234
15
O-Ring 16 x 2
1
13.150
35
O-Ring 6,0 x 2,5
2
49.233
37
Schraube 2,9 x 13
8
12.292
50
Start-/Stop-Ventil komplett
49.240
51
Mikroschalter mit Gehäuse kpl.
49.241
35
Yedek parça listesi - supap kasası
19
19.1
7
5
6
61
10
8
9
10
1
60
2
4
3
40
18
36
K 1050 TS
Pos.
Bezeichnung
Stück
Art.-Nr.
1
2
Ventilgehäuse
1
49.204
Ventilstopfen mit integr. Ventil
6
43.066
3
O-Ring 10 x 2
6
43.068
4
O-Ring 12 x 2
6
15.005 1
5
Dichtstopfen M 8 x 1
1
13.158
6
Dichtstopfen M 10 x 1
1
43.043
7
Distanzring mit Abstützung
3
49.205
8
Leckagering
3
49.206
9
O-Ring 22 x 2
3
49.225
10
Manschette 12 x 20 x 5,2
6
49.226
18
Innensechskantschraube M 6 x 80
4
49.227
19
Stopfen M 10 x 1
1
13.385
19.1
O-Ring 6 x 1,5
1
13.386
40
Wassereingangsfilter
1
13.311
60
Reparatursatz Ventile
43.096 1
61
Reparatursatz Manschetten
49.242
37
Yedek parça listesi - tabancalı mızrak
2
6
10
1
Pos.
Bezeichnung
Stück
Art.-Nr.
1
Pistolenschale rechts + links
1
12.450
2
Schraube 3,5 x 14
10
44.525
6
Düsenschutz Jet-Düse
1
26.021
10
Reparatursatz M2000 Midi-Mechanik
38
12.461
Yedek parça listesi - kir çözücü
6
1
20
11
Pos.
Bezeichnung
Stück
Art.-Nr.
1
Sprühkörper
1
41.950
6
O-Ring 16 x 2
1
40.016 1
11
Schutzkappe
1
41.952
12
Kappe hinten für Schmutzkiller 03
1
41.953-03
20
Reparatursatz Schmutzkiller 03
1
41.955-03
39
Güncellik 15.06.2015, Art.-Nr. 30.613 8
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Ingrid Kränzle GmbH
Elpke 97
33605 Bielefeld (Germany)
Telefon: +49 (0) 521 / 9 26 26-0
Telefax: +49 (0) 521 / 9 26 26-40
[email protected]
Made
in
Germany
www.kraenzle.com

Benzer belgeler

Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi katılabilir. En fazla 20 m YB hortum uzunluğuna kadar. Kullanıcının çevre koruma, atık bertaraf ve içme suyu koruma mevzuatlarını gözetmesi gerekir!

Detaylı

İşletim Kılavuzu

İşletim Kılavuzu oluşacağını dikkate alınız. Bunun için yere sağlam basarak durmaya dikkat ediniz.

Detaylı

eSafe– The new Generation

eSafe– The new Generation hassasiyet ve ölçüye uygunluk, toplama bakıldığında verimlilik, güvenlik ve uzun ömürlük açısındaki farkını göstermektedir. Cihazın kullanımını kolaylaştırmak için, size sonraki sayfalarda K 1050 T...

Detaylı