Microsoft Office 365

Yorumlar

Transkript

Microsoft Office 365
Microsoft Office 365: Katma Değerli Çözüm Satışı Yapan İş
Ortakları (VAR-Value Added Reseller) Kılavuzu
İçindekiler
Giriş .........................................................................................................2
Bulut Bilişim: Yeni Olanaklar ............................................................................. 2
Microsoft Office 365 hakkında Genel Bilgiler ..................................3
Microsoft Office 365:VAR Fırsatları ve Faydaları .............................4
Kapsamınızı Genişletin ........................................................................................ 4
Gelirinizi Artırın ...................................................................................................... 5
Hızınızı Artırın ......................................................................................................... 6
Katma Değerli Satıcılar için Microsoft Office 365 Fırsatları .................. 6
Microsoft Office 365 odaklı bir Deneyim Oluşturma .............................. 7
İş Ortağı Faydaları ...............................................................................................13
Microsoft Office 365 Nasıl Satılır ..................................................... 14
Profesyonel ve Küçük Ölçekli Kurum Müşterisi Değer Teklifi ........... 15
Kurumsal Müşteri Değer Teklifi ..................................................................... 18
Abonelik Planları ................................................................................................. 20
Lisans ....................................................................................................................... 23
Kayıtlı İş Ortağı Ücretleri .................................................................................. 23
Hemen Başlayın. ................................................................................. 24
Sonuç .................................................................................................... 24
Kaynaklar ............................................................................................. 24
Giriş
Bulut Bilişim: Yeni Olanaklar
Daha Hızlı.Daha Kolay.Daha esnek.Daha verimli.Ve daha ucuz. Bu, bulut bilişimin ortak taahhüdüdür.
Bulut bilişim, daha önce uygun olmayanları elde edilebilir kılar. Yapılabileceklerin sınırını yeniden
tanımlayan bulut bilişim, kurumsal teknoloji öncüleri arasında büyük bir heyecan yarattı. Olanakların
bu yeni boyutu ile kurumlar, yeni pazarlara girebilir ve yeni teknik ve stratejik fırsatlar yakalayabilir.
Her kurumun kendi başlangıç noktası olduğundan, her müşterinin yolculuğu kendine özgüdür. Ancak
bütün müşteriler ortak bir zeminde buluşur: bir bulut yolculuğu, olanakları yapay olarak
kısıtlayabilecek teknik unsurlar yerine kurumsal ihtiyaçlar ile başlamalıdır. Kurumlar düşük maliyet ve
artan verimlilikten nasıl faydalanacak? Hangi yeni senaryolar kurumların müşterilerine daha hızlı yanıt
verebilmesini, rakiplerine karşı tehditkar olmasını veya hissedarlar için daha değerli olmasını
sağlayacak? Teknoloji, ancak kurumların hedefleri daha net olursa taahhütlerini yerine getirebilir. Bir
Microsoft İş Ortağı olarak, bulutun sunduğu bütün avantajlara sahip olmak için müşterilerin
uzmanlığınızdan yararlanması, deneyim ve kazancınızı artırmak için yeni ve çok çeşitli fırsatlar sunar.
En harika tarafı ise hemen bugün başlayabilirsiniz.
Analiz şirketi Gartner, 2014 yılı
itibariyle global bulut hizmetleri
pazarının toplam 148 milyar $
1
olacağını öngörmektedir.
Harvard Kurumsal İnceleme
Analiz Hizmetleri tarafından
yaklaşık 1.500 kurum ve teknoloji
lideri arasında gerçekleştirilen
yeni global ankete katılanların
çoğu (%85), kurumlarının gelecek
üç yıl içinde bulut araçlarını orta yoğun düzeyde kullanacaklarını
söylüyor. Bulut becerilerinin
kurumların hızını artıracağı,
maliyetleri düşüreceği ve bu
oldukça yüksek kullanım hızının
faktörleri olarak yeni büyüme,
yenilikçilik ve birlikte çalışma
2
yolları açacağını belirtiyorlar.
Sayfa | 2
Microsoft Office 365 hakkında Genel
Bilgiler
Microsoft tarafından dünya sınıfı veri merkezlerinde barındırılan ve size bir
abonelik hizmeti olarak sağlanan kurumsal sınıf, gelişmiş güvenlikli bir
®
yazılım olan Microsoft Office 365, müşterilerinize zaten aşina oldukları ve
güvendikleri uygulamaların bulut tabanlı sürümlerini sunar.
Microsoft Office 365, tanıdık Microsoft Office masaüstü paketi olan
®
Microsoft Office Professional Plus ile aşağıdaki Microsoft iletişim ve birlikte
çalışma hizmetlerinin bulut tabanlı yeni nesil sürümlerini bir araya getirir:
®
®
®
Microsoft Exchange Online, Microsoft Office SharePoint Online ve
®
Microsoft Lync™ Online. Bağımsız uzmanlar ve kiosk çalışanlarından küçük,
orta ölçekli ve büyük kurumlara ve kamu kurumlarından eğitim kurumlarına
kadar Microsoft Office 365, değerli personel kaynaklarını özgürleştirirken
zaman ve paradan tasarruf sağlar.
Microsoft, bulut verimlilik hizmetlerini 3 yıldan uzun
süredir başarıyla sağlamaktadır:
 40 milyondan fazla ücretli Microsoft Çevrimiçi Hizmet
müşterisi
 9.000'den fazla kurumsal müşteri
 500'ün üzerinde devlet kuruluşu
 Fortune 500 şirketlerinin %50'sinden fazlası
 16.000 bağlı iş ortağı
 40 ülkede kullanılabilir ve 20 dilde yerelleştirilmiştir
Müşterileriniz için Microsoft Office 365'i etkinleştirirken Microsoft'tan referans ve yıllık gelir tabanlı abonelik ücretleri alacaksınız. Ücretsiz dahili
kullanım hakları, ön satışlar, teknik destek ve hizmet ve çözümlerinizi dünyanın her yerindeki müşterilerinize tanıtabileceğiniz yer olan Microsoft®
Pinpoint® gibi iş ortağı faydaları'ndan yararlanın.
Microsoft Office 365 aşağıdaki teklifleri içerir:




Microsoft Office Professional Plus—Microsoft Office uygulamalarının bulut hizmetlerine sorunsuz bir şekilde bağlanan ve bilgisayarlar,
®
®
®
®
telefonlar ve tarayıcılarda üstün verimlilik sağlayan en son sürümüdür.* Microsoft Word, Excel , PowerPoint ve OneNote uygulamalarının
çevrimiçi tamamlayıcıları olan, belgelerin doğrudan tarayıcıdan incelenmesini ve düzenlenmesini sağlayan Office Web Uygulamalarını içerir.
Microsoft Exchange Online—Bulut tabanlı e-postanın faydaları, Exchange Server uygulamasının yıllardır sağlamakta olduğu kurumsal sınıf
özelliklerden ödün vermeden, en güncel antivirüs ve istenmeyen posta engelleme çözümleri ile birleştirilmiştir. Hemen her mobil telefondan,*
sesli posta, birleşik mesajlaşma ve arşiv seçenekleri ile e-posta erişimi sağlama özelliği içerir.
Microsoft SharePoint Online—Bulut tabanlı hizmetler ekiplere, iş arkadaşları, iş ortakları ve müşterileri birleştiren siteler oluşturmaları için
merkezi konumlar sağlar. Kurumsal sosyal ağ ve özelleştirme seçenekleri içerir.
Microsoft Lync Online—İletişim durumu, anında mesajlaşma, sesli/görüntülü görüşme ve bilgisayar, ses, video ve web konferansını bir araya
getiren zengin çevrimiçi toplantı deneyimi özellikleri ile sezgisel iletişim. İş arkadaşları, müşteriler ve iş ortaklarıyla etkileşimi düzensiz
iletişimden daha fazla işbirliği içinde, bağlayıcı ve yararlı bir deneyime dönüştürün.†
Microsoft Office 365 Özellik İşlevleri hakkında Genel Bilgiler Eğitimi alın.
Sayfa | 3
Microsoft Office 365:VAR Fırsatları ve Faydaları
Müşteriler, tesisteki uygulamaların kontrol ve kullanılabilirliğiyle birlikte internet ölçeği sunan çözümler
aramaktadır. Bugün, bu müşterilerin çoğu, tesiste yazılımları ve bulut tabanlı hizmetleri içeren çözümleri
tercih etmektedir. Microsoft Office 365, sadece abonelik ücretlerinin iletildiği değil, yüksek marjlı, katma
değerli hizmetlerinizi üst satış ve çapraz satış yoluyla satarak giderek artan gelirler oluşturabileceğiniz
fırsatların yolunu açmaktadır. Daha az destek kaygısı ve tekrarlanabilir uygulama süreçleri ile daha fazla
müşteriye daha kısa sürede hizmet sunabilirsiniz. Ayrıca, güvenilir bir iş danışmanı olarak rolünüzü
sağlamlaştırmak, müşteri ilişkilerini geliştirmek ve yeni gelirler elde etmek için daha fazla zaman
bulabilirsiniz.
Kapsamınızı Genişletin
Daha Fazla Müşteriye
Daha Fazla Satış Yapın
Microsoft Office 365 ile tesis tekliflerinden daha fazlasıyla ilgilenen yeni
müşterilere ulaşırken, gereksinim duyulan ve karlı tesiste yazılım çözümleri
sağlamaya devam edebilirsiniz. Coğrafi sınırlara bağlı olmadan,
kapsamınızı daha önce hizmet verme şansınız olmayan müşterilere kadar
genişletebilirsiniz. Sermaye gideri kısıtlamaları ve uzun süreli altyapı
yükseltme projelerinin söz konusu olmadığı Microsoft Office 365 ayrıca, bu
müşterilerin en güncel yazılım özelliklerine yükselmelerine yardımcı olur.
Office 365 ş Ortağı Satış Araç Kutusu—VAR'larında hangi mevcut ve
potansiyel müşterilerin Microsoft Office 365 için en uygun adaylar
olduğunu değerlendirmeye ve bunlara öncelik tanımaya yardımcı olacak
kaynaklar bulun.
Uzun Süreli Müşteri
İlişkileri Kurun ve
Bunları Koruyun
Microsoft Office 365'te müşteri altyapılarının yönetilmesi daha az
vurgulandığından, kurum verimliliği ve özelliklerinin geliştirilmesi hakkında
müşterilerle diyalog başlatmak için daha fazla zamanınız olur. Satış ve
pazarlama departmanlarındaki iş karar alıcıları için bir danışman olarak,
işlerinizi daha önce çalışmamış olduğunuz ancak müşterilerinizin
bulunduğu alanlara doğru genişletebilirsiniz.
Microsoft Office 365, aşağıdaki
durumlarda olan müşterilerine
ideal çözümler sunar:
 Teknolojisini yenilemeye hazır
olan.
 Microsoft Office 365 ile
uyumlu olarak pazarlanan
ancak daha az işlev ve değer
sunan ürünler kullanan.
 Barındırılan e-posta kullanan.
 Verimlilik yazılımlarını
değerlendiren.
 Personel veya yeni konumlar
eklemeyi düşünen.
 Uzaktan erişim gerektiren
mobil iş gücü olan.
 Sermaye maliyetlerini
azaltmaya çalışan.
 Teknoloji yatırımlarını
yönetecek şirket içi BT
personeli bulunmayan.
Potansiyel Microsoft Office 365
müşterilerini belirlemeye ve
önceliklendirmeye yardımcı olan
Potansiyel Müşteri Değerlendirme
Kurumsal Karneleri ve Müşteri
Kancaları ve Mesajları'nı kullanın.
Sayfa | 4
Gelirinizi Artırın
Ürün Marjı ve Yıllık
Gelir için Yeni bir
Kaynak Keşfedin
Microsoft Office 365 ile birlikte, satışları artıran, bir Microsoft İş Ortağı Ağı üyesi olan, Microsoft Cloud Essentials Paketi
aboneliği ve imzalanmış bir Microsoft Çevrimiçi Hizmetler İş Ortağı Sözleşmesi bulunan ve müşteriler tarafından kayıtlı iş
ortağı olarak belirlenen iş ortağı aşağıdakilere hak kazanmıştır:



Bütün yeni abonelikler ve net yeni kullanıcı eklemelerinde ilk yıl için planlanan fatura miktarının yüzde 12'si kadar satış
ön ödemesi.
Toplam kullanıcı sayısı 150'den az olan aboneliklerin kayıtlı iş ortağı olduğunda, çeyrek dönem sonunda yüzde 12 satış
ödemesi.
Toplam kullanıcı sayısı 150 veya daha fazla olan aboneliklerin kayıtlı iş ortağı olduğunda, ay sonunda yüzde 12 satış
ödemesi.
Yüzde 6'lık bir bakiye için aylık ücret eşiği azaltılarak 3.000 ABD Dolarından 1.000 ABD Doları olarak değiştirilmiştir.
Ayrıca, bölgeler arası satış yapan kayıtlı iş ortakları da ödemelere hak kazanır. (Bölgeler arası: siz ve müşteriniz farklı
konumlardan olduğunda.)
Abonelik Tabanlı
Tekliflerden bir
Portföy Geliştirin
Müşteriler abonelik tabanlı modellere geçip çevrimiçi hizmet satın almada başarılı oldukça ek abonelik hizmetleri satın
almaya daha istekli olacaktır. Sürekli eğitim veya özelleştirme dahil diğer hizmetleri, tekrarlayan gelir akışına eklemek için
Microsoft Office 365 ile sunmak üzere tanımlayabilirsiniz.
Portföyünüzü
Genişletmek için
Hizmet Ekleyin
Microsoft Office 365, müşterilerine verimlilik araçlarından oluşan kapsamlı bir paket sunmak için satış fırsatları yaratır.
Entegre araçlardan oluşan bu zengin set ile özelleştirme, veri geçişi ve yönetilen hizmetleri içeren kendi hizmetlerinizi
ekleyebilirsiniz. Örneğin, dahili SharePoint iş akışları ve şablonlarını hızlı bir şekilde geliştirerek otomatikleştirilmiş iş
süreçleri tasarlamayı düşünebilirsiniz. Ya da dahili SharePoint içeriği yönetim özelliklerini kullanarak ve bunları benzersiz
müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirerek belge yönetim sistemleri tasarlayabilir ve uygulayabilirsiniz.
Sayfa | 5
Hızınızı Artırın
Daha Fazla Satışı Daha
Hızlı Kapatın
Bütçe kısıtlamaları, sermaye giderlerini operasyonel giderlere taşıyarak sanal olarak ortadan kaldırılabilir. Hızlandırılmış
bir onay yolunu takip eden projeler ile daha fazla satışı daha kısa sürede kapatabilirsiniz. Microsoft Office 365 ile
kaynakların sunucu altyapısı kurulumuna veya potansiyel olarak pahalı ve düşük profilli güncelleme ve yama desteklerine
ayrılması gereksinimi ortadan kalkmıştır. Uygulamayı hızlandırarak ve operasyonel verimliliğini artırarak daha fazla
müşteriye hizmet verebilir ve mevcut kaynaklarınızı daha yüksek marjlı hizmetlere ve kurum önceliklerine tahsis
edebilirsiniz. Aynı, müşteri tabanınızı geliştirmek ve daha fazla satış üretmek gibi.
Diğer iş ortaklarının Microsoft Office 365 hakkında ne dediklerini öğrenin..
Katma Değerli Satıcılar için Microsoft Office 365 Fırsatları




Üst satış ve çapraz satış fırsatlarından yararlanın (örneğin, Microsoft Office 365 ile birlikte Microsoft Office 2010).
Tekrarlayan satışlar oluşturmak için Microsoft Office 365 ile Microsoft Office 2010'u, paket çözüm olarak standart miktarlarda paketleyin.
Microsoft Office 365 satış desteği gibi önceden paketlenmiş çözümleri üst satış ve çapraz satış yoluyla satın.
Kurulu POP3 ve açık kaynaklı birlikte çalışma uygulamalarını Exchange/Outlook uygulamasına taşıyın.
Yüksek marjlı ve katma değerli hizmetler sunmak için ek fırsatlar aşağıdakileri içerir:




Özelleştirme hizmetleri—Müşterilerinizin Microsoft Office 365'ten en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için uygulamalar tasarlayın,
hizmetleri otomatikleştirin ve deneyimleri özelleştirin.
Veri geçişi—Birçok müşterinin buluta geçecek eski verileri vardır. Bu ihtiyaca destek olmak için danışmanlık, proje yönetimi ve uygulama
hizmetleri sağlayın.
Tümleştirme hizmetleri—Hizmet gelirleri elde etmek için çeşitli Microsoft ve üçüncü taraf uygulamalarını tümleştirin.
Yönetilen hizmetler—Microsoft Office 365 hizmetleri için üçüncü taraf platformları üzerinden ilk katman desteği, uzaktan masaüstü yönetimi
ve hatta uzaktan izleme ve yönetim sağlayın. Ayrıca, bir yönetilen hizmet olarak SharePoint özelleştirmesi sunabilir ve yönetilen temelinde
eğitim ücreti alabilirsiniz.
Microsoft Office 365'in daha yüksek işletme marjları kazanmalarında diğer VAR'lara nasıl yardımcı olduğunu anlatan raporu okuyun.
Sayfa | 6
Microsoft Office 365 odaklı bir Deneyim Oluşturma
Her başarılı iş girişimi iyi tanımlanmış bir plan gerektirir. İlgi, talep, satış ve fırsatları artırmak için strateji, taktik ve sistem oluşturmak isteyeceksiniz.
Böylece Microsoft Office 365'i verimli, etkili, tahmin edilebilir ve karlı bir şekilde sunabilir ve uygulayabilirsiniz. Stratejilerinizi temel yetkinlikleriniz ve
sektör uzmanlığı çevresinde tanımlayın. Daha sonra bu yetkinlikleri müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için değiştirmeyi ve genişletmeyi keşfedin.
Tüm VAR kurum modelleri aynı olmasa da Microsoft Office 365'i kendi deneyiminize başarılı bir şekilde entegre edebilirsiniz. Aslında Monitor Group,
Microsoft Office 365 satan VAR'ların, eş değerde tesiste hizmetler veya diğer bulut hizmetleri satışı yapanlara kıyasla işletme marjlarını artırdıklarını
3
4
belirtmiştir. Bu VAR'lar satış döngülerini, klasik tesis odaklı satış sürecine kıyasla yarı yarıya azaltmıştır.
VAR Kurum Modelleri
VAR Tipi
Temel Kurum Modeli Unsurları
Bulut Uzmanı VAR'lar


Bulut çözümleri satar ve bulut platformlarında (örn. Windows Azure™) özel geliştirme sağlar
Bulut tedarikçilerinin komisyon hacimleri üzerinden karını artırır.
Çözüm VAR'ları

Bir projede veya devam eden sözleşme bazında özelleştirilmiş yazılım çözümleri (örn. Microsoft Dynamics , CRM,
Microsoft Office SharePoint) sunar.
Hizmet genişletmeleri ve tekrarlanan aylık hizmetlerin geliştirilmesi ile karını artırır.

®
Yönetilen Hizmet
Sağlayıcısı/Zaman ve
Malzeme Karma
VAR'ları



Bir BT taşeronluk teklifi gibi aylık yönetilen hizmet sözleşmeleri sunar.
Tesis tabanlı çözüm uygulamalarından, özellikle gelişmekte olan/yönetilen hizmet sağlayıcısı kurumuna
geçenlerden gelir elde eder.
Uzaktan destek etkinlikleri ile karını artırır.
Zaman ve Malzeme
VAR'ları (Klasik).



Genellikle küçük ölçekli müşterilerine tesis tabanlı donanım ve yazılım satar, uygular ve bakım yapar.
Gerektiği durumda saat bazında destek sağlar.
Daha fazla zaman/malzeme gerektiren büyük projelerle karını artırır.
Sayfa | 7
Microsoft Office 365 Finans Modeli oluşturun.
Microsoft Office 365 sattığınızda hızlı bir şekilde yeni ve tekrarlayan gelir akışları oluşturabilirsiniz. Bulut hizmetleri çalışması, satın alınan yazılımın
5
abonelik tabanlı bir modeline geçiş yapan müşterilerin diğer hizmetleri de abonelik üzerinden satın almaya daha yatkın olduğunu göstermiştir.
Office 365 ile doğal olarak uyumlu olan ve değer katan masaüstü yönetimi, masaüstü iyileştirme ve son kullanıcı eğitimi ve desteği gibi diğer
tekrarlı veya abonelik tabanlı hizmetleri sunmak için fırsat yaratın. Office 365 işlemlerini daha kararlı ve karlı bir tekrarlı modele dönüştürdüğünüzde
daha yüksek kar marjları elde edersiniz.
Kullanıcı Başına Kazanç Analizi



4 iş ortağı, 40 anlaşma analizi
Ortalama anlaşma boyutu: 141 kullanıcı
Ortalama anlaşma geliri: 24.000 ABD Doları
Yönetilen Hizmetler
35$/kişi
İş Danışmanlığı ve
Özelleştirme
66$/kişi
Geçiş ve Entegrasyon
46$/kişi
Kayıtlı İş Ortağı
Ücretleri
20$/kişi
TOPLAM
167$/kişi
Yönetilen
Hizmetler
%21
Kayıtlı İş
Ortağı
Ücretleri
%12
Geçiş ve
Entegrasyon
İş Danışmanlığı ve
Özelleştirme
%27
%40
Sayfa | 8
Buluta geçmek sizin için yeni bir deneyimse, fırsat analizine yönelik kar ve zarar tahminleri oluşturmak için İş Ortağı Karlılığı Modelleme Aracını
kullanabilirsiniz. Bilgiye dayalı karar alabilecek ve iyi tanımlanmış bir yol haritası oluşturabileceksiniz. Microsoft Office 365'i çözüm portföyünüze
eklerken, çevrimiçi hizmet gelir akışı ile kısa vadeli nakit akışı oluşturmayı dengelemeniz gerekecektir. Zaten oturmuş bir hizmet tabanlı kurumsanız,
bu geçişi nispeten kolay bulacaksınız. Tekrarlı hizmetlerin etrafında henüz bir deneyim oluşturabilmiş değilseniz, geçişi kolaylaştırmak için birkaç
seçeneği göz önünde bulundurmayı düşünebilirsiniz.
Nakit Akışı
Değerlendirmeleri



Yeni müşteriler kazanmak için Microsoft Office 365 kullanarak güncel nakit akışları üzerindeki etkisini azaltın.
Dahili kaynakları destek rollerinden satış rollerine yeniden odaklamanın yollarını arayarak Microsoft Office 365 gelir
akışının büyümesini hızlandırın.
Geçiş döneminde alacak ve ödeneceklerin koşul ve süreçlerinin yeniden değerlendirilmesi ve tedarikçi, dağıtımcı ve banka
borçlarından etkili bir şekilde yararlanmak da dahil olmak üzere finansal destek seçeneklerini göz önünde bulundurun.
Müşteri Etkileşim Kaynakları, Süreçleri, Araçları Oluşturun
Başarılı bir Microsoft Office 365 deneyimi, yeni müşteriler edinmek, geçiş hizmetleri sağlamak ve sürekli ilişkileri yönetmek için gerekli süreçlere
sahip olmak demektir. Hizmetlerinizin akışını ve müşterilerin işlerini etkilemeden yeni müşteriler edinmek için kararlı, tekrarlanabilir ve markalı bir
yöntem sahibi olmak önemlidir.
Güncel bir bulut hizmeti çalışmasında katılımcı iş ortakları, güçlü ve sürekli müşteri bağlantılarını korumanın, başarılı bir çevrimiçi hizmet deneyimi
6
oluşturmada en önemli başarı faktörüdür. Öyleyse, müşterilerinizle güçlü ilişkiler kurmak ve değerinizi artırmak için müşterilerinizin operasyonel,
finansal ve idari işlevleri ile sürekli bir bağ kurmanızı kolaylaştıran bir sürece sahip olun.
Deneme veya satın alma için müşterinizin adına Microsoft Office 365 siparişleri verin ve müşterilerin kurumları için en iyi satın alma kararlarını
®
vermelerine yardımcı olarak değer sağlarken yaptığınız satışlar için kredi elde edin. Microsoft Çevrimiçi Hizmet Satış Portalı, üzerinden, müşterilere
tavsiye ettiğiniz siparişleri hizmet ve miktarlarla yapılandırabilir ve ardından tamamlanmaları için bu önceden yapılandırılmış siparişleri müşteriye
gönderebilirsiniz. Ayrıca, Microsoft Office 365 müşteri denemeleri başlatabilir ve kurumunuzu kayıtlı iş ortağı olarak atayabilirsiniz.
Dahil etme stratejinizin bir parçası olarak ticaret panosu kullanmayı göz önünde bulundurabilirsiniz. Bu pano, Microsoft Office 365 satış etkinliklerini
tek bir merkezi konumdan görmenizi sağlayacaktır.
Satış ve Pazarlama Planı Oluşturun
Microsoft Office 365'in faydaları, müşterilere teknolojinin ötesinde somut kurumsal değer sağlar. Müşterilerin iş kararlarına etki eden faktörleri
anladığınızda Microsoft Office 365'in bu gereksinimleri nasıl karşılayabildiğini gösterebilecek ideal bir konumda olacaksınız. Bulut hizmetleri
Sayfa | 9
çalışmasına göre sağlam bir satış ve pazarlama yaklaşımı, sektördeki yüzde 15 - 20 arası kapatma oranı ile en iyi Microsoft Office 365 iş ortaklarının
7
yaklaşık yüzde 45'lik kapatma oranı arasındaki farktan avantaj sağlayabilir.
Planınıza başlarken, Microsoft Office 365 tekliflerinizi ve kurumunuzun müşterilere sağladığı katma değeri tanımlayın. Birbirinden ayrı günlük
sorunlarla uğraşırken bir Microsoft Office 365 çözümünün nasıl yardımcı olabileceğine odaklanarak müşteri karar alıcıların ve kararlarda etkili
olanların ihtiyaçlarını karşılamak için pazarlama mesajlarınızı düzenleyin.
Satış planınız hedef müşterilerinizi ve aşağıdaki bağ kurma yollarını tanımlamalıdır:






Müşteri profilini hedefleyin.
Pazarlama ve talep oluşturma bütçesi ve zaman çizelgesi.
Satış kapsama modeli (hangi satış kaynaklarının hangi hesapları kapsayacak).
Satış takip stratejisi (satış personeliniz hesaplarınızı nasıl takip edecek).
En iyi uygulamaları temel alan satış ödüllendirme planı (bu, gelir yerine marj ve karlılık üzerinden ödüllendirmedir).
Müşteri sözleşmesi ve hizmet seviyesi anlaşması koşulları.
Ödüllendirme planlarınızı değerlendirin ve Microsoft Office 365 hizmetleri teklifleri ile uyumlu hale getirmek için değişiklikler yapın. Bir müşteri
portföyü oluşturma ve satışları artırmaya yönelik gerekli davranışları motive etmek için bulut hizmetleri abonelik modeli ve ödüllendirmedeki ilgili
değişiklikler arasındaki farklılıkları ortaya koyarken şeffaf olmak önemlidir. Bulut hizmetleri satmanın bazı faydaları daha kısa bir satış döngüsü, ek
hizmet fırsatları ve yıllık komisyonlardır. Karşılaşılan sorunlar başlangıç işlemleri komisyonlarının daha düşük olması ve telafi ödemelerinin
zamanlamasındaki potansiyel farklılıklar olabilir. Komisyonlar, gelirler yerine marjlar temel alınarak ödenirse, Microsoft Office 365 ödüllendirme
modeli bu iş için uygundur.
Sayfa | 10
Ödüllendirme Değerlendirmeleri







Toplam çözüm satışlarının bileşenlerine hizalanmış bir ödüllendirme planı geliştirin (bu, Microsoft Office 365 plus ek hizmetleridir).
Kayıtlı iş ortağı statüsü ile yeni sözleşmeleri/anlaşmaları ödüllendirmek için satış teşvikleri sağlayın.
Kullanıcı sayısı, sözleşme sorumluluk ve koşulları, eğitim ve ek yönetilen hizmetler gibi faktörleri dikkate alın.
Gelirlerinizi yansıtan bir yıllık teşvik sağlamayı değerlendirin. (Örneğin, Microsoft Office 365 yıllık ödemeleri aylık olarak ödeniyorsa, satış
ekibinizi aylık olarak ödüllendirebilirsiniz.)
Hem müşteri kazanmak hem de müşterileri tutmak için sözleşme imzalandığında ödenen bir teşvik ve sürekli komisyon ile karma bir model
oluşturun.
Belirli bir müşteri kaybedildiğinde, ilkeleri netleştirin.
Yenileme teşvikleri sağlayın.
Ortak Müşteri Kaygılarını Çözün
Araştırma, ortak güvenilirlik, bağlantı, güvenlik ve gizlilik tehditlerinin Microsoft Office 365'in müşteriler tarafından benimsenmesini
8
engelleyebileceğini göstermektedir. Aşağıda, satışları kapatmanıza yardımcı olmak için bu endişelere verilebilecek bazı yanıtlar bulunmaktadır.
Müşterilerin Endişelerine Cevaplar
Hizmetin Güvenilirliği
Microsoft, işin yavaşladığı her dakika para kaybedildiğinin farkına varmıştır. Microsoft Office 365, çoklu güvenlik katmanları ve en iyi operasyonel
uygulamalar ile korunan ve hepsi yüzde 99,9'luk bir çalışma süresi sağlayan dünya sınıfı veri merkezlerinden oluşan bir ağ üzerinde çalışır. Müşteri
bilgileri düzenli olarak barındıran veri merkezinden farklı bir coğrafi bölgedeki bir veri merkezinde yedeklenir.
Microsoft Office 365 hizmetlerinde, donanım veya uygulama arızaları, veri bozulması veya Microsoft veri merkezinde yangın gibi felaketler ve
®
beklenmeyen olaylara karşı hızlı kurtarma sağlayan Microsoft Hizmet Devamlılığı Yönetimi bulunur. Hedef, müşterilerin verilerinin her zaman
güvende ve kullanılabilir olarak kalmasını sağlamaktır.
Ağ Bağlantısı
Microsoft Office 365 kullanırken, müşterilerinizin hizmetler için ayrı ağ bağlantısı sağlaması gerekmez. Microsoft veri merkezleri ve müşteri siteleri
arasında değiştirilen veriler 128-bit şifreleme ile emniyete alınır. Müşterilerin mevcut ağ bağlantılarının bant genişliğine bağlı olarak bazı
müşterilerin yükseltme yapması gerekli olabilir. Özel sürüm kullanırken özel ağ bağlantısı gerekir ve bu müşterinin sorumluluğundadır.
Uyumluluk
Kurum verilerin fiziksel erişim olmadan Sarbanes-Oxley, AB Veri Koruma ve Patriot Act gibi düzenlemelerle uyum sağlaması oldukça zordur.
Microsoft Bulut teklifleri ISO 27001 onaylıdır ve Microsoft, üçüncü taraf denetçiler tarafından onaylanan diğer sertifikaları da tutar. Microsoft,
Sayfa | 11
kurumsal açıdan kritik hizmetlere yirmi dört saat erişimin yanı sıra Microsoft Office 365'e güvenli ve sorunsuz bağlantı sağlayan veri merkezlerini
stratejik olarak konumlandırmıştır. Böylece, müşterilerimize verilerinin nerede olduğunu söyleyebiliriz.
Hemen hemen bütün durumlarda Microsoft Office 365, müşterilerinizin uyumluluk gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olur. Bununla birlikte,
en güncel bilgileri incelemek için lütfen Çevrimiçi Hizmetler için Hızlı Başlangıç‘a bakın.
Güvenlik ve Gizlilik
Her Microsoft Office 365 bileşeni, Yazılım Ürünleri ve Hizmetleri Geliştirmek için Microsoft Gizlilik Kılavuzu'nda açıklandığı üzere Microsoft dahili
®
gizlilik standartları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu standartlar, gizlilik ve veri korumanın, Microsoft ürünleri ve hizmetlerin
uygulamalarına sistematik olarak dahil edildiğinden emin olmanızı sağlar. Bu hizmetlerin her birinde, müşteri verilerine nasıl davranılacağının
detaylı bir şekilde anlatıldığı bir gizlilik beyanı bulunur ve bu beyan, ABD Federal Ticaret Komisyonu kurallarına göre zorunludur ve müşteri
lisansının Ürün Kullanım Haklarına dahildir.
Microsoft Office 365 uygulamalarında yardımcı olacak daha ayrıntılı bir kılavuz için kurum modelinize en uygun İyileştirme Kılavuzu'nu
inceleyin. İş Ortağı Fırsat Kılavuzu'na göz atın.
Sayfa | 12
İş Ortağı Faydaları
Microsoft Cloud Essentials Paketi aboneliği ile kayıtlı bir Microsoft İş Ortağı Ağı olarak, Microsoft'un en son bulut teknolojileri hakkında bilgi
edinebilir, bunları deneyebilir ve aşağıdaki faydalardan yararlanabilirsiniz:




Microsoft Office 365—250 ücretsiz, şirket içi kullanım lisansları
Windows Intune™—10 bilgisayar için abonelik
®
Microsoft Dynamics CRM Online—250 lisans
750 ekstra küçük bilgi işlem saati, 20 GB depolama alanı ve 250.000
depolama işlemi ile Windows Azure platformu
®
 1 GB Microsoft SQL Azure™ Web Edition veritabanı
 100.000 erişim kontrol işlemi ve 2 servis bus bağlantısı ile Windows
Azure Platform AppFabric
 Veri Aktarımı: 25 GB içeri ve 25 GB dışarı



®
®
Microsoft Pinpoint Pazar Katılımı
Çevrimiçi Satış ve Finansal Modelleme Araçlarına Erişim:
Demo Showcase, Modelleme Aracı
Ön Satış ve Teknik Destek: Bulut Hizmetleri için Çevrimiçi İş
Ortağı Forumları, Microsoft Office 365 Practice Accelerator
Hali hazırda bulut deneyimi olan başarılı bir Microsoft İş Ortağı Ağı üyesiyseniz, kurumunuzda farklılık yaratmak ve satışları artırmak için Microsoft
Cloud Accelerate programını kullanabilirsiniz. Bulut Hızlandırma aşağıdaki faydaları sağlar:





Microsoft Office 365—250 ücretsiz, şirket içi kullanım lisansları
Windows Intune—25 bilgisayar için abonelik
Microsoft Dynamics CRM Online—250 lisans
®
Windows Azure Platform—MSDN Premium Aboneliği:
 750 ekstra küçük bilgi işlem saati, 20 GB depolama alanı ve 250.000
depolama işlemi
 1 GBMicrosoft SQL Azure™ Web Edition veritabanı
 100.000 erişim kontrol işlemi ve 2 servis bus bağlantısı ile Windows
Azure Platform AppFabric
 Veri Aktarımı: 25 GB içeri ve 25 GB dışarı
Microsoft İş Ortağı Ağı üyelerine sağlanan bütün temel faydalar silver
uzmanlık kazanmıştır.








Microsoft Pinpoint çevrimiçi pazar'da öncelik listeleme
Microsoft Office 365 Pazar’da listeleme
Bulut Hızlandırma logosu
Çevrimiçi Satış ve Finansal Modelleme Araçlarına Erişim:
Demo Showcase, Karlılık Modelleme Aracı
Ön Satış ve Teknik Destek: 20 danışmanlık saati (Uzmanlık
faydalarına ek olarak), Bulut Hizmetleri için Teknik Topluluklar,
Microsoft Office 365 Practice Accelerator
Özel bulut eğitimi
Yerel yan kuruluş anlaşması
Bulut hizmeti yol haritası
Sayfa | 13
Microsoft Office 365 Nasıl Satılır
•
Microsoft Office 365 müşterilerinize uygun maliyetli olmasına rağmen zengin verimlilik çözümlerinden oluşan bir portföy sunmanıza yardımcı
olur. Bu 12 çok önemli katma değerli satıcı (VAR) uygulaması ile daha büyük potansiyel sergileyen müşterileri hedefleyebilir ve Microsoft
Office 365 satışlarını artırabilirsiniz.
1. Kişileri ve yeni Office 365
müşterilerini etkili bir şekilde
değerlendirmek için bir
puanlama sistemi geliştirin ve
kullanın.
2. Bulut bilişimin
3. Sonraki görüşmeleri, düzenli
olarak planlanmış bakım
ziyaretleri veya arıza düzeltme
destek çağrılarıyla zamanlayın.
4. Alternatifleri konuşmak
amacıyla müşteriye en uygun
zamanda yaklaşabilmek için ilk
bulut görüşmelerini yenileme
planlama döngüsünün ilk
aşamalarıyla senkronize edin.
5. Küçük ve orta ölçekli işletme
müşterileri için Office 365
geçişini kolaylaştırmak
amacıyla ön son kullanıcı
arabiriminin benzerliğini
vurgulayın.
6. Bulut çözümlerinin kurumsal
değerini ve teknik avantajlarını
güçlendirmek için iş karar
alıcıları ile teknik karar
alıcıları (mümkün olduğunca)
işe dahil edin.
7. Çalışanlardan birini,
müşterileriniz ve kurumunuz
için tek bir bilgi noktası olarak
hizmet vermek üzere bulut
uzmanı olarak atayın.
8. Müşteri grupları için düzenli
web semineri tanıtımları ve
bulut eğitim çağrıları
düzenleyerek Office 365'in
keşfedilmesini en üst seviyeye
çıkarın.
9. Benzer boyut, sektör veya
coğrafyadaki kurumların eş
düzey çalışanları tarafından
kullanılan bulut çözümü
örnekleri sağlayın
10. Tanıtım veya kavram
kanıtı olmadan satın:
müşterilerin, Microsoft Office
365'i keşfetme mekanizması
gibi düzgün ve sorunsuz
çalışmasını sağlayın.
11. Teklif vermeden önce, TCO
incelemeleri ve ilgili teknik
incelemelerle bulut bilişimin
maliyet avantajlarını
vurgulayın.
12. Office 365 için aşamalı
deneme sağlayarak bütçe
kısıtlamalarını ele alın.
benimsenmesiyle ilgili
rahatsızlık ifade eden müşteri
organizasyonları oluşturmaya
başlayın; böylece müşterilerin
tavırları değiştiğinde ilişkileri
sürdürebilirsiniz.
Sayfa | 14
Profesyonel ve Küçük Ölçekli Kurum Müşterisi Değer Teklifi
Her kurumun ihtiyaçları vardır ve sizinkiler de bunlardan farklı değildir. Çalışanlarınızın
bağlantılı kalması gerekirken sizin de temel güvenlik ve kontrolü korumanız gerekir. Neden
ikisi birlikte olmasın? Her çalışana her zaman ve her yerden istedikleri aygıttan birlikte
çalışmak için çeşitli yöntemler sağlayarak verimliliği kolaylaştırın. Bulutta kuralları siz
koyarsınız.
Profesyoneller ve küçük ölçekli kurumlar için Microsoft Office 365, PC ve Macintosh
bilgisayarlar, iPhone'lar, Android telefonlar, BlackBerry** akıllı telefonlar, Windows Mobile®
®
ve Windows Phones dahil hemen her aygıttan ve neredeyse her yerden e-postalar, önemli
belgeler, kişiler ve takviminize erişmenizi sağlayan web özellikli araçlardan oluşan,
kullandıkça ödediğiniz kullanımı kolay bir settir.* 25'ten az sayıda çalışanı olan ve BT
personeli bulunmayan kurumlar için tasarlanan Microsoft Office 365'in kurulumu ve kullanımı
kolaydır. Mesajlaşma, belge paylaşma ve çevrimiçi toplantılarla birlikte çalışmayı geliştirin.
Microsoft Office 365, mevcut donanımınızla ve Microsoft Outlook ve Microsoft Office (belirli
Office 365 hizmet planları ile kullanılabilir), dahil tanıdığınız, kullandığınız ve güvendiğiniz
programlarla sorunsuz bir şekilde çalışır ve verilerinizi korumaya yardımcı olan sağlam
güvenlik özellikleri sağlar.
Office 365 (Plan P1) aboneliği finansal olarak desteklenen bir %99,9 çalışma süresi garantisi
ile gelir ve kullanıcı başına aylık 6$ ile başlar.
“Office 365 ile %99,9 çalışma süresi
sağlama becerimiz kurumumuza büyük
değer kattı. Kurumsal devamlılığımızı
geliştirdik ve daha iyi ve daha güvenilir
müşteri hizmetleri elde ettik.”
—Paraic Nolan, Finans Müdürü,
Big Red Book
Başarı öyküsünü okuyun.
“Çalışanlarımızın evlerinde veya ofis
dışında çalışabilmeleri için esnek çalışma
seçeneklerini desteklemeliyiz.
Office 365'in özelliklerinin bunun için
kritik önemde olduğunu biliyoruz.
—Michael Busch, Teknoloji Müdürü,
Patagonya
Sayfa | 15
Faydalar
Ayrıntılar
En İyi
Verimlilik
Deneyimi
Çizelge oluşturmadan etkileşimli çevrimiçi toplantılara ve dosya paylaşımına kadar bulut tabanlı hizmetleri insanların
her gün kullandığı verimlilik araçları ile birleştirir:




Her Yerden
Erişim
Sağlayın*
Office 365 ile en sık kullandığınız aygıtlarda hemen her yerden çalışın ve otomatik olarak güncellenmiş e-posta, takvim
ve iletişim bilgileri alın:*





Bildiğiniz
Araçlarla
Çalışır
Elektronik tabloları düzenlemek, belgeler oluşturmak ve defterlere notlar eklemek için birden fazla kişi ile gerçek zamanlı
olarak birlikte çalışın.
Sesli, görüntülü ve ekran paylaşımlı geçici çevrimiçi toplantılarda e-posta ve anında mesajlaşma sorunsuz bir şekilde iletişim
kurun.
Önemli belgeleri depolamak ve iş arkadaşları, iş ortakları ve müşteriler ile bilgileri paylaşmak için siteler oluşturun.
Kurumlar arasında takvim paylaşma ve yayınlama, kişi fotoğrafları, etkinlik besleme ve etkileşimli kişi kartları ile diğer
çalışanlarla kolayca bağlantı sağlayın.
RPC ve Mac bilgisayarlardaki Office masaüstü uygulamaları ile çevrimiçi veya çevrimdışı zengin istemci erişimi.
®
Great web experience through Office Web Apps, Outlook Web Apps, ve SharePoint, ile birçok tarayıcıda (Internet
®
Explorer , Firefox, ve Safari dahil) harika web deneyimi.
Windows Phones, Nokia, Android, iPhone ve BlackBerry'nin yüzlerce aygıtından sorunsuz mobil erişim.**
Single inbox to manage email and voicemail, with unified messaging.
Connect securely over the Internet with HTTPS—without the need of a virtual private network (VPN).
Office 365, Microsoft Outlook ve diğer tanıdık Microsoft Office programları ile sorunsuz bir şekilde çalışarak zaman ve
paradan tasarruf etmenizi sağlar:




Verimlilik kazanımlarını gerçeğe dönüştürmek için minimum düzeyde son kullanıcı eğitimi gerekir.
Kurumunuzdaki her çalışana aşina oldukları kurum verimliliği özeliklerini sağlamak için uygun maliyetli bir yol bulmanıza
birden fazla plan yardımcı olabilir.
Abonelik hizmeti en son verimlilik deneyimlerini sağlamanıza olanak verir.
Hem tesiste hem de çevrimiçi kullanıcıları sorunsuz bir şekilde çalışabilir
Sayfa | 16
Faydalar
Ayrıntılar
Geliştirilmiş
Güvenlik ve
Güvenilirlik
Kurumların on yıllardır kullandıkları Microsoft e-posta ve birlikte çalışma sistemlerinin çevrimiçi sürümlerini sunan
Office 365, sizinki gibi küçük kurumların ihtiyacı olan güvenilirlik, kullanılabilirlik ve performans sağlar:




BT Kontrol ve
Verimlilik
Her zaman güncel dahili antivirüs ve istenmeyen posta engelleme çözümleri ile e-posta ortamınızı korumanıza yardımcı olur.
En üst düzeyde fiziksel ve dijital güvenlik sağlamak amacıyla, coğrafi olarak dağılmış çok sayıda veri merkezi ve sıkı gizlilik
ilkeleri sayesinde kurumsal sınıf güvenilirlik ve felaket kurtarma ile verilerinizin korunmasına yardımcı olur.
Finansal olarak desteklenen, %99,9 hizmet seviyesi anlaşması sunar.
ISO 27001, SAS 70 Tip I, FERPA, HIPPA, FISMA, AB Safe Harbor Seal ile uyumludur.
E-posta ve birlikte çalışma sunucularının yönetimi için sadece BT personelinize dayanmanıza gerek yok. Office 365, eposta ve verilerin arşivlenmesini ve e-keşfi kolaylaştırmanıza yardımcı olur:




7x24 BT profesyonel elektronik bilet desteği.
Yamalar, güvenlik güncellemeleri ve arka uç yükseltmeler otomatik olarak uygulanır.
Yıllık maliyeti tahmin edilebilir olan ve donanım veya yükseltme maliyeti olmayan abonelik hizmeti, BT giderlerini daha
doğru tahmin etmenize olanak verir.
Kontrolü size veren BT dostu hizmet güncelleme ilkeleri.
Sayfa | 17
Kurumsal Müşteri Değer Teklifi
Sizinki gibi ortak ölçekli kurumlar, giderek artan bir şekilde mobil ve dağıtık iş gücüden
sürekli değişen güvenlik tehditlerinin üzerinde yer almaya kadar birçok sorunla yüzleşir.
Microsoft Office 365, BT yönetiminin maliyetini ve karmaşıklığını azaltırken verimliliği
artırarak bu sorunları çözmenize yardımcı olabilir. BT yatırımlarını ve zaten sahip olduğunuz
becerilerinizi, kullanıcı ve BT profesyonelleri için tanıdık ve güvenilir deneyim sunan bulut
tabanlı bir çözüm ile geliştirin. Microsoft Office 365, sizin koşullarınıza göre bulut faydaları
sunar:




BT yönetimini basitleştirin.
Güvenilirlik ve veri korumasını zenginleştirin.
Yeni bir yazılım uygulamadan en son özellikleri elde edin.
BT maliyetlerini yönetin ve yatırımınıza değer katın.
“Microsoft Çevrimiçi Hizmetleri ile en
güncel özellikleri takip etme yükünden
kurtulun; Microsoft, en güncel sürümlerde
güncel olmanızı sağlar. BT çalışanları
daha verimli olabilir ve stratejik planlama
gibi işlere daha fazla zaman ayırabilirler.”
— Mike Strause, BT Mimarı, Global
Paylaşılan Hizmetler, Godiva
Chocolatier
Başarı öyküsünü okuyun..
Office 365 kamu ve yerel yönetimler ve kar amacı gütmeyen büyük kurumlar için de
uygundur.
Faydalar
Ayrıntılar
Basitleştirilmiş
Yönetim
Office 365, tek bir konumda kullanımı kolay, bulut tabanlı yönetim araçları sağlar:



Güvenlik ve
Güvenilirlik
Kurumunuzdaki hizmet yöneticisi, yönetim kullanıcı arayüzü ile yeni kullanıcı hesaplarını ve rol tabanlı erişimi kolayca
denetleyebilir ve yapılandırabilir.
Tüm Office 365 hizmetleri ve araçlarının durumunu Hizmet Sağlığı Panosundan görüntüleyin.
Özellik ve ilkeleri verimli ve etkili bir şekilde yönetin.
Kurumların yıllardır güvendiği Microsoft yazılımlarının en son sürümleri ile desteklenen Office 365, sistemlerinizin
haftanın yedi günü 24 saat yüksek düzeyde korunmasını ve kullanılabilir olmasını sağlayarak endişelerinizi ortadan
kaldırır:



Her zaman güncel sektör lideri istenmeyen posta engelleme ve antivirüs koruması verilerinizin güvende olmasını sağlar.
Finansal olarak desteklenen, %99,9 çalışma süresi hizmet seviyesi anlaşması ile kurumunuzun ileriye gitmeye devam etmesi
için ihtiyacınız olan güvenilirlik, kullanılabilirlik ve performansı elde edin.
Sağlam felaket kurtarma özelikleri, coğrafi yedeklemeler ve sektör lideri gizlilik özellikleriyle verilerinizin daha güvenli
olmasını sağlayın.
Sayfa | 18
Faydalar
Ayrıntılar
BT Kontrol ve
Verimlilik
Kurumunuz için en önemli olan şeylerin kontrolünü elinizde bulundururken BT altyapısının kullanılması ve
yönetilmesine harcadığınız zamanı azaltın:


Kullanıcı
Aşinalığı ve
Verimliliği
Çizelge oluşturmadan etkileşimli çevrimiçi toplantılara ve dosya paylaşımına kadar bulut tabanlı hizmetleri her gün
kullandığınız verimlilik araçları ile birleştirir:



Uyumluluk ve
Arşiv
Kullanıcılarınızla güven üstüne kurulu ilişkinizi korurken haftanın yedi günü günün24 saati BT seviyesi desteğe güvenin.
Kullanıcıların erişim sağlayabildiği özellikleri kontrol ederken ve büyük değişikliklerin ne zaman uygulanacağına karar
®
verirken en son Microsoft Office Professional Plus (belirli Office 365 hizmet planlarında bulunur) sürümü dahil en güncel
özellikleri otomatik olarak elde edin.
Bilgisayarlar, tarayıcılar ve mobil cihazlarda, her platforma en uygun özellikler ile zengin ve tanıdık Office deneyimini
yaşayın.*
Aynı anda yazma, zengin çevrimiçi toplantı deneyimi, paylaşılan kişiler, akıllı takvimler ve entegre iletişim durumu bilgisi ile
gerçek zamanlı olarak birlikte daha iyi çalışın.
E-posta ve büyük gelen kutuları için akıllı araçlarla kullanıcıların gelen kutusu yoğunluğunu yönetmelerine yardımcı olun ve
daha fazla bilgiyi el altında bulundurabilmelerini sağlayın.
Office 365, belirli yasal düzenlemeleri karşılamanıza yardımcı olur ve e-posta ve verilerin arşivlenmesi ve e-keşfini
kolaylaştırır:



Tam yönetici hakları tanımak yerine, e-keşif aramalarını rol tabanlı erişim sağlayan uzman kullanıcılara devredin.
Kullanıcıların e-postalarını Microsoft Exchange Server'da saklamaları ve aramaları için e-posta arşivleri oluşturun.
Uyumluluk sürecini basitleştirmek için yasal uyumluluk tutma, birden fazla posta kutusunda arama ve ayrıntılı elde tutma
ilkeleri gibi özellikleri kullanın.
Sayfa | 19
Abonelik Planları
Microsoft Office 365, sermaye giderlerinden daha düşük ve tahmin edilebilir operasyonel giderlere geçmenize yardımcı olur. Basittir: aylık faturada
belgelenen uygun, düz, kullanıcı başına ve aylık olarak bir ücret ödersiniz. Böylece giderlerinizi planlayabilir ve yönetebilirsiniz.
Microsoft Office 365—Güncel Teklifler
Küçük Ölçekli Kurumlar ve Profesyoneller için Microsoft Office 365
Temel Özellikler















1–25 kullanıcı (maksimum 50)
BT gerektirmez
Basit ve kullanımı kolay
Microsoft Office ile çalışır
Finansal destekli %99,9 çalışma süresi garantisi
Kendi kendine yardım ve topluluk desteği
Exchange Online ile E-posta, takvim, kişiler, kişisel arşiv ve 25 MB ek ile 25 GB posta kutusu depolama
alanı
Office Web Apps ile çevrimiçi belge görüntüleme ve temel düzenleme özellikleri
Office Web Apps ile dosyalara kolayca mobil aygıtınızdan kolayca erişim sağlayın ve görüntüleyin
Office Web Apps ile masaüstü Office sürümlerinden web sürümlerine tutarlı dosya biçimlendirme
SharePoint Online ile belgeleri ve bilgileri paylaşmak için siteler
SharePoint Online ile profesyonel görünüşlü halka açık siteler tasarlayın ve bakımlarını yapın
Lync Online ile anında mesajlaşma, iletişim durumu, çevrimiçi toplantılar ve bilgisayardan bilgisayara
sesli/görüntülü görüşmeler
Lync Online ile masaüstünüzü iş arkadaşlarınız ve iş ortaklarınız ile paylaşın
®
®
Microsoft Forefront Online Protection for Exchange ile premium antivirüs ve istenmeyen posta
engelleme filtresi
Aşağıdakileri
içerir
P1:
6$/kullanıcı
başına/aylık
Microsoft
Exchange Online

Microsoft
SharePoint Online

Microsoft
Lync Online

Microsoft Office
Web Apps

Sayfa | 20
Microsoft Office 365 Kurumsal
E1: 10$/kullanıcı
başına/aylık
E2: 16$/kullanıcı
başına/aylık
E3: 24$/kullanıcı
başına/aylık
E4: 27$/kullanıcı
başına/aylık
Gelişmiş yönetim özellikleri, Active Directory tümleştirme ve
7x24 destek
Exchange Online ile bilgisayar, web ve mobil aygıtlarda Outlook
uygulamasından erişim sağlanabilen mesajlaşma, takvim ve eposta arşiv planı ve 25 GB posta kutusu depolama alanı








SharePoint Online ile belgeleri ve bilgileri paylaşmak için siteler


























Temel Özellikler
®
Lync Online ile anında mesajlaşma, iletişim durumu ve çevrimiçi
toplantılar
Microsoft Forefront Online Protection for Exchange ile e-posta ve
siteler için premium antivirüs ve istenmeyen posta engelleme
filtresi
Tesiste Exchange Server, SharePoint Server ve Lync Server
uygulamalarına erişim sağlamak için lisans hakları
Office Web Apps ile Word, Excel, PowerPoint ve OneNote
masaüstü uygulamalarında oluşturulan içeriği görüntüleyin,
düzenleyin ve paylaşın
Office Professional Plus ile Office verimlilik uygulamalarından
oluşan eksiksiz ve tam özellikli set
®
Visio Hizmetleri ile zengin biçimler, gelişmiş veri
görselleştirme için gelişmiş özellikleri olan siteler ve
SharePoint Online ile basit veritabanlarının Erişim Hizmetleri
üzerinden yayınlanması
Exchange Online ile gelişmiş arşiv özelikleri, sınırsız e-posta
depolama alanı ve barındırılan sesli posta
Lync Server on-premises ile tesiste tam kurumsal ses özellikleri
Sayfa | 21
Kiosk Çalışanları için Microsoft Office 365
Plan K Paketleri, farklı kiosk çalışanı ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde tasarlanmıştır:

Office 365 K1—Büyük hacimli teklif:
 Hafif e-posta ve kurum portalına erişim sağlama gibi kiosk çalışanı senaryolarını dikkate alır.
 Office belgelerini görüntüleme özelliği sağlar.

Office 365 K2:
 Bilgi erişimi ve basit veri girişi gereksinimi olan kiosk çalışanlarını dikkate alır.
 Ek maliyetle Office Web Apps düzenleme özelliklerini içerir.
Temel Özellikler
Exchange Online ile kullanıcı başına 500 MB posta kutusu depolama alanı
Exchange Online ile e-posta, takvim, kişiler ve kurum dizinine Microsoft Outlook Web App
üzerinden web tabanlı erişim ve POP e-posta erişimi
SharePoint Online ile kurum haberleri ve bilgilerle güncel kalmak için sitelere erişim sağlayın
Office Web Apps ile web üzerinde belgeleri görüntüleyin ve basit düzenlemeler yapın
K1: 4$/kullanıcı
başına/aylık
K2: 10$/kullanıcı
başına/aylık







Salt görüntülenir
Sayfa | 22
Lisans
Müşterilerinize lisanslarını nasıl ve nerede (tesiste, bulutta barındırılan veya karma bir çözüm olarak) kullanmaları ve yönetmelerine karar verebilme
esnekliği tanıyın. Müşterileriniz, tesiste sunuculara Microsoft Çevrimiçi Abonelik programı dahil Microsoft Toplu Lisans programları ile Microsoft
Office 365 ekleyebilirler.
Microsoft Office 365 lisans modeli tesiste ve çevrimiçi hizmetler arasındaki tercihi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Microsoft Office 365 hizmeti
için lisanslar kullanıcı başına sağlanır. Yazılım Güvenceli bir İstemci Erişim Lisansı (CAL) satın almış olan mevcut müşteriler yalnızca bir Kurulum
ücreti öderken lisans sahibi olmayan müşteriler tam ücret öder.
Kurumsal Sözleşmesi, Kurumsal Abonelik Sözleşmesi, Kampus Sözleşmesi veya Okul Sözleşmesi bulunan kurumlar, toplu alımlarda fiyat avantajlarını
iyileştirmek için kendi Toplu Lisans sözleşmeleri üzerinden satın alabilir.
®
Microsoft Office 365 işlemsel müşterilere daha fazla hız ve esneklik sunar. Abonelik tabanlı bir Microsoft Toplu Lisans Programı, olan Microsoft®
Çevrimiçi Abonelik programı, beş veya daha fazla kullanıcısı olan kurumlar için idealdir. Program, müşterilerinizin Microsoft Office 365 hizmetlerine
çevrimiçinden kolayca abone olmalarına, zaten lisanslı olan Microsoft ürünleriyle hizmetleri entegre etmelerine ve hizmetleri hızlı bir şekilde
uygulamalarına ve lisanslarını çevrimiçinden yönetmelerine yardımcı olur.
Sipariş verme, satış sonrası etkinleştirme ve gerektiği gibi uygulama ile müşterilerinize destek olabilirsiniz. Microsoft'un BT altyapısını yönetmesi ve
yazılımı etkinleştirmesi, müşteri kurumun bu hizmetleri hızlı bir şekilde uygulayabileceği anlamına gelir.
Microsoft Office 365 lisansı hakkında daha fazla bilgi edinin.
Microsoft Office 365 Fiyatlandırma ve Lisans Eğitimini alın.
Kayıtlı İş Ortağı Geri Ödemeleri
İş ortağı ücretleri iki kriter ile tanımlanır: yeni kullanıcı kazanımı ve müşteri desteği için tekrarlanan ücretler. Sözleşme süresince, Microsoft'tan satın
alınan bütün yeni Microsoft Office 365 müşteri kullanıcılarının yüzde 12'sini ve devamlı ücretlerin yüzde 6'sını kazanırsınız. Müşteri etkin olduğu
sürece belirlenmiş kayıtlı iş ortağı olarak kalırsınız ve geçerli bir Microsoft Çevrimiçi Hizmet İş Ortağı Sözleşmesi sahibi olursunuz.
İş ortağı ücretleri, müşterinin Microsoft ile olan işlemlerinin net satış fiyatına göre hesaplanır. Net satış fiyatı liste fiyatına göre hesaplanır ve
herhangi bir fiyat promosyonu veya indirimden az olmamak koşuluyla toplam kullanıcı sayısıyla çarpılır. İş ortağı ücretleri Microsoft'un müşteri
memnuniyeti için yaptığı herhangi bir fiyat ayarlaması nedeniyle azalmaz.
Microsoft Çevrimiçi Hizmetler İş Ortağı Anlaşması Kılavuzunu inceleyin ve anlayın.
Sayfa | 23
Kurumsal Anlaşmalar
Doğrudan olmayan bir Microsoft Kurumsal Anlaşması sahibi müşteriler, diğer bütün Microsoft lisanslı ürünlerini satın aldıkları aynı yöntemle, EA
üzerinden çevrimiçi hizmet satın alabilirler. Atanmış olan büyük hesap satıcısı (LAR) bu EA siparişlerini müşterinin Kurumsal Anlaşması üzerinden
yapılan tüm diğer satın almalarla birlikte işleme alır. LAR tazminatı için Microsoft Office 365 ve diğer uygulanabilir çevrimiçi hizmetlerin satışı ile
EA'da bulunan herhangi bir diğer ürünün satışı aynı kabul edilir. LAR'lar kayıtlı iş ortağı olarak atanabilir ve aynı işlem için hem standart LAR
tazminatı hem de kayıtlı iş ortağı ücreti alabilir.
Kurumsal Anlaşmaları olan müşterilerden nasıl Microsoft Office 365 ücretleri almaya hak kazanıldığını öğrenin.
Hemen Başlayın.
Microsoft Cloud Essentials Paketi'ne abone olarak başlayın. Kaydolduktan sonra, verimlilik ve rekabet avantajlarını yeni seviyelere getirmek için
gerekecek teknik ve kurumsal desteği alacaksınız. Abone olmak için bir Microsoft İş Ortağı Ağı üyesi olmalısınız. Henüz üye değil misiniz? 15
dakikadan kısa sürede ücretsiz olarak kaydolun.
Microsoft İş Ortağı Ağı üyelerine özel olarak, Microsoft Office 365'in kurumsal ve teknik fırsatlarını değerlendirmenizde yardımcı olacak eksiksiz bir
kaynak olan Microsoft Çevrimiçi Hizmetleri için Hızlı Başlangıç, webcast'ler, tanıtımlar, sunumlar, veri sayfaları, videolar, program bilgisi ve daha
fazlasına erişmenizi sağlar. Bu bilgi zenginliği ile Microsoft Office 365'in deneyiminizi en iyi şekilde nasıl tamamlayacağını belirleyebilirsiniz.
Sonuç
Microsoft Office 365, başarılı bir bulut deneyimi oluşturabilen ve geliştirebilen hizmetler sağlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Marjınızı artırmak
ve tekrarlayan gelir akışlarını geliştirmek için bu potansiyelin sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz. Potansiyel müşterilerden oluşan daha geniş
bir kitleyi ilgilendiren daha geniş bir çözüm seti ile satışları artırın. Geleceğe ve tekrarlayan gelir fırsatlarına öncülük eden müşteri iş karar alıcıları ile
daha uzun vadeli müşteri ilişkileri kurun. Başlamak için şu andan daha iyi bir zaman yoktur.
Kaynaklar
İş ortağı için iş fırsatları araç kutusu:
İş ortağı satış araç kutusu:
Müşteri araç kutusu:
Sayfa | 24
İş ortağı için iş fırsatları araç kutusu:








Bir dizi şirket içi kullanım, kurumsal,
pazarlama ve teknik faydalarından
yararlanmak için Microsoft Cloud
Essentials Paketi'ne abone olun.
İş ortağının Microsoft Office 365
kaynakları için eksiksiz bir kaynak olan
Microsoft Çevrimiçi Servisleri için Hızlı
Başlangıç'ı ziyaret edin. Microsoft
Çevrimiçi Hizmet İş Ortağı olarak
kaydolun ve program kılavuzlarına erişim
sağlayın. Ürün bilgileri ve başarı öykülerini
inceleyin. Tanıtım ve diğer satış araçları
bulun.
Microsoft'un bulut bilişim hizmetleri ve
çözümleri portföyü hakkında bilgi edinin.
Microsoft Office 365 iş ortağı
perspektiflerini vurgulayan videolar.
Marjınızı nasıl artıracağınız ve satışları
nasıl hızlandıracağınızı anlatan bir üçüncü
taraf araştırma raporu olan Bulutta Kar:
VAR Ekonomisi ve Office 365 raporunu
inceleyin.
Microsoft Office 365 teklifleri ve
hizmetleriniz nasıl hedef belirleyebileceğiniz
hakkında fikir üretmek için gerçek müşteri
başarı öykülerini okuyun.
Microsoft Office 365 fırsatını analiz etmek
için kar ve zarar tahminleri üreten İş
Ortağı Karlılığı Modelleme Aracı'nı
kullanın.
Microsoft dizinlerindeki çözümler,
uygulamalar ve hizmetleri, sizin gibi
İş ortağı satış araç kutusu:







Ayrıntılı Microsoft Office 365 hizmetleri
teklif bilgilerini öğrenin.
Microsoft Office 365 bilginizi artırmak satış
döngünüzü hızlandırabilir. Aşağıdaki
çevrimiçi kursları alarak başlayın:
 Office 365 Özellik İşlevleri hakkında
Genel Bilgiler
 Microsoft Office 365 Fiyatlandırma ve
Lisans
 KOBİ Müşterilerine Nasıl Office 365
Satılır
Küçük ölçekli kurum sahipleri için neyin
önemli olduğunu öğrenin ve sonra
Microsoft Office 365'in müşterinizin günlük
sorunlarına yönelik nasıl çözüm ürettiği
hakkında bir sunum paylaşın.
Office 365 İş Ortağı Satış Araç Kutusu—
VAR'larında hangi mevcut ve potansiyel
müşterilerin Microsoft Office 365 için en
uygun adaylar olduğunu değerlendirmeye
ve bunlara öncelik tanımaya yardımcı
olacak kaynaklar bulun
İster satış öncesi yardım ister Microsoft
Office 365 müşterilerini desteklemek için
teknik yardıma ihtiyaç duyuyor olun,
Microsoft ekip üyeleri yalnızca bir telefon
veya e-posta kadar uzaktadır.
Rekabetçi satış bilgileri müşterilerin
itirazlarını yanıtlamanızda yardımcı olabilir.
Belgeleme süreci ve referans ücretlerinin
nasıl alındığı hakkında daha fazla bilgi
edinin.
Müşteri araç kutusu:







Microsoft Office 365 teklifleri ve abonelik
planlarını öğrenin.
Küçük, orta ölçekli ve kurumsal müşteriler
için malzemeler Microsoft Office 365
satışlarını hızlandırmanıza yardımcı olabilir.
Sunumlar, veri sayfaları, telefonda satış
kılavuzları ve pazarlama iletişim
kopyalarına bakın.
Gerçek müşteri başarı öykülerini paylaşarak
Microsoft Office 365 çözüm güvenilirliğini
artırın.
Müşterilerin nasıl Microsoft Office 365
lisansı aldığını anlayın.
Kurumsal Anlaşmaları olan müşterilerden
nasıl Microsoft Office 365 ücretleri almaya
hak kazanıldığını öğrenin.
Microsoft Office 365 Uygulama Kılavuzu
kurumsal müşterilerinizin, kurumsal
uygulama için gereken koşulları ve iş
akışlarını anlamasına yardımcı olur.
Müşteriler güvenlik ve gizlilik ile ilgili
endişe duyduklarında Yazılım Ürünleri ve
Hizmetleri Geliştirme için Microsoft Gizlilik
Kılavuzu'na referans verin.
Sayfa | 25
İş ortağı için iş fırsatları araç kutusu:
teknoloji uzmanları bulmak için her ay
microsoft.com adresini arayan
170.000'den fazla müşteriye tanıtın.
Kurumunuzun reklamını nasıl yapacağınız
ve Çözüm Pazarı ve Microsoft Pinpoint
dizinleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
İş ortağı satış araç kutusu:


Müşteri araç kutusu:
Microsoft Çevrimiçi Hizmetleri Satış Portalı
üzerinden müşterileriniz adına Microsoft
Office 365 siparişleri başlatın ve
müşterilerinizin kurumları için en iyi satın
alma kararlarını vermelerine yardımcı
olarak değer katarken, yaptığınız satışlara
yönelik kredi almak için çalışın.
Ticaret panosu, Microsoft Office 365 satış
etkinliğini tek bir konumdan görmenizi
sağlar. Deneme ve abonelik durumlarına
erişim sağlayın, yıllık ücret gelirini tahmin
edin ve daha da fazlasını gerçekleştirin.
1
Gartner, Tahmini: Halka Açık Bulut Hizmetleri, Global ve Bölgesel, Endüstri Sektörleri, 2009–2014. Kasım 2010..
2
Harvard Kurumsal İnceleme Analiz Hizmetleri, Bulut Yukarıdan Nasıl Görünüyor: Bulut Bilişim Çağında Rekabette Avantaj Kazanma. Mayıs 2011.
3,4
Monitor Group, Bulutta Kar: VAR Ekonomisi ve Office 365 Nisan, 2011
5,6,7,8
IPED,Microsoft Microsoft ulut Hizmetleri çalışması. Eylül 2009.
Uygun bir aygıt, Internet bağlantısı ve Internet Explorer®, Firefox veya Safari tarayıcısının desteklenen bir sürümü gerekmektedir. Mobil aygıtlardan erişim Wi-Fi özelliği gerektirir ya da
şebeke kullanılabilirliğine bağlıdır. Bazı mobil işlevler, Windows® Phones and Nokia telefonların özel sürümlerine dahil edilen Microsoft® Office Mobile 2010 uygulamasını gerektirir.
Office Mobile 2010, Office 2010 uygulamaları, paketleri veya Web Apps içinde yer almamaktadır. Office Web Apps, Office Mobile 2010 ve Office 2010 uygulamalarının özellikleri arasında
bazı farklılıklar bulunmaktadır.
Blackberry Internet Hizmeti kullanıcıları yayınlanan e-postaları alır ve bilgisayarda Outlook kullanarak kablolu senkronizasyon (sync) ile Blackberry aygıtlarına takvim ve kişiler
ekleyebilirler.
† Çok taraflı Lync ses/görüntü gibi belirli özellikler, bazı ülkelerde yasal nedenlerle sınırlandırılmıştır.
© 2011 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Microsoft, Active Directory, Excel, Forefront, Internet Explorer, Lync, Microsoft Dynamics, MSDN, OneNote, Outlook, Pinpoint,
PowerPoint, SharePoint, SQL Azure, Visio, Windows, Windows Azure, Windows Intune, ve Windows Mobile Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.
Sayfa | 26

Benzer belgeler