Numune Kodu ve parti no

Transkript

Numune Kodu ve parti no
Numune Kodu ve parti
no
Numune tipi
Numune formu ve şekli
Kimin tarafından üretildiği
Sertifikalandıran Kurum
Konsantrasyonlar
Elde edilen konsantrasyon
değerleri
Ortalama
Standart Sapmalar
% 95 Karbon
Katılımcı laboratuarlar
Kullanılan Analitik Metodlar
1. Sayfa
Definitions
1. The certified values are the presaent best estimates of the true content for each element
Each value is a panel consensus, based on the averaged results of an interlaboratory
testing programme detailed on page 3.
2. The uncertainty values are generated from the 95 % confidence interval derived from
the wet analysis results, in combination with a statiscal assessment of the homogenity
data, as described on page 2
Certified by :
MBH ANALYTICAL LIMITED C Eveleigh on 21 st December 2005
Tanımlamalar
1. Sertifika değerleri her bir element için en iyi sonuçları temsil eder. Her değer
laboratuarlar arası test programının ortalama değerlerine dayalı bir uzlaşmanın
sonucudur.
2. Ölçüm belirsizliği değerleri istatistiksel homojeniteyle birlikte yaş analiz neticelerinde
elde edilen % 95 güvenilirlikteki sonuçlardır.
2. Sayfa
Note : C(95%) is the 95 % half – width confidence interval derived from the equation :
C(95%) = ( t x SD ) / √n
Where n is the number of available values, t is the Student’s t value for n-1 degrees
of freedom, and SD is the standart deviation of the results.
Not : C(95%) aşağıdaki formulden türetilir
C(95%) = ( t x SD ) / √n
Burada n mevcut analiz sayısını, t ,Öğrencinin n – 1 derecesinin bağımsızlık değeri,
SD ise test sonuçlarının standart sapmasıdır.
3. Sayfa
Notes
This Certified Reference Material has been produced and certified in accordance with the
requirements of ISO Guide 34 – 2000, ISO Guide 31 – 2000 and ISO Guide 35 – 1989, taking
into accaunt the requirements of ASTM and the ISO Guide to the Expression of Uncertainity
in Measurement ( GUM ).
The combination of alloying elements used in a complex material of this type, coupled with
the unidirectional solidification effects associated with chill casting, have led to the formation
of inhomogeneous segregates in the rear portion of the disc. The above certification is
therefore only applicable from the front face of the disc. Material to the rear of the disc, to a
depth of ~ 7 mm , is not certified.
This material will remain stable provided adequate precautions are taken to protect it from
cross – contamination, extremes of temperature and atmosferic moisture. All production
records will be retained for a period of 20 years from the date of original analysis. This
certification will therefore expire in December 2025, altough we reserve the right to make
changes as issue revisions, in the intervening period.
The sample is also available in the form of chippings.
The manufacture, analysis and certification of this product were supervised by C Eveleigh,
PhD, Technical Director MBH Analytical Ltd.
The material to which this certificate of analysis refers is supplied subject to our general
conditions of sale.
Bu sertfikalı referans malzemesi ISO Guide 34 – 2000, ISO Guide 31 – 2000 ve ISO Guide
35 – 1989 a göre ve ASTM E 1724 ve ISO Guide da Expression of Uncertainity in
Measurement ( GUM ) un gereklilikleri doğrultusunda üretilmiş ve belgelendirilmiştir.
Alaşım elementlerinin kombinasyonu böyle bir komplex malzemede soğuk dökümün
kullanımıyla oluşan tek yönlü katılaşma sonucunda diskin alt yüzeyinde homojen olmayan bir
yapıya dönüşmesine sebep olur. Bu belge sadece diskin ön yüzeyinde uygulanabilir diskin alt
yüzeyinde yaklaşık 7 mm lik bir derinlikteki malzeme için belgelendirilmemiştir.
Bu malzeme aşırı ısı , nem ve kirlenme önlemleri alınmak kaydıyla stabildir. Tüm üretim
kayıtları 20 yıl saklanır. Bu yüzden bu sertifika 2025 e kadar geçerlidir.
Bu numune chips şeklinde de mevcuttur.
Üretim ve analiz MBH Şirketi teknik direktörü Prof. Dr. C Eveleigh in kontrollerinde
üretilmiş ve belgelendirilmiştir.
Bu sertifika ile satılan malzeme bizim genel satış şartlarımıza tabiidir.