AutoSet™ CS-A A

Yorumlar

Transkript

AutoSet™ CS-A A
AutoSet™ CS-A
ADAPTIVE SERVO-VENTILATOR
User Guide
Türkçe
A
368978.indb 1
26/05/2015 2:09:38 PM
Türkçe
Kullanım amacı
AutoSet CS-A, obstrüktif uyku apnesi olan veya olmayan periyodik nefes alma, karma uyku apnesi ve
merkezi uyku apnesi (MUA) görülen yetişkin hastaların ventilasyonunu stabilize etmek için endikedir.
Evde ve hastanede kullanılması amaçlanmıştır.
Kontrendikasyonlar
ASV tedavisi, sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonunda azalmayla (LVEF ≤%45) birlikte kronik,
semptomatik kalp yetmezliği (New York Heart Association 2-4) olan ve orta ila şiddetli merkezi uyku
apnesi olan hastalarda kontrendikedir.
Pozitif hava yolu basıncı tedavisi aşağıda sıralanan önceden mevcut rahatsızlıkları olan bazı
hastalarda kontrendike olabilir:
•
ciddi büllöz akciğer hastalıkları
•
pnömotoraks veya pnömomediasten
•
patolojik olarak düşük kan basıncı, özellikle intravasküler hacim deplesyonuyla ilişkiliyse
•
dehidratasyon.
•
serebrospinal sıvı sızıntısı, yakın zamanda geçirilmiş kraniyal cerrahi veya travma
Olumsuz etkiler
Hastalar, olağandışı göğüs ağrısı, şiddetli baş ağrısı veya artan ölçüde nefessiz kalma durumlarında,
bunu tedaviden sorumlu doktorlarına bildirmelidirler. Akut üst solunum yolu enfeksiyonu geçici olarak
tedaviye ara verilmesini gerektirebilir.
Cihaz ile tedavi uygulanması esnasında aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir:
•
burun, ağız veya boğazda kuruluk
•
burun kanaması
•
şişkinlik
•
kulak veya sinüste rahatsızlık
•
göz iritasyonu
•
deri döküntüleri
Maskeler ve nemlendiriciler
Önerilen maskeler ve nemlendiriciler Products (Ürünler) sayfasında Service & Support (Servis ve
Destek) altında www.resmed.com adresinde verilmiştir. Maskenizin veya nemlendiricinizin kullanımı ile
ek bilgi için maskeniz veya nemlendiricinizle birlikte tedarik edilen kılavuza bakın.
Türkçe
1
Kurulum
Resim A'ya bakınız.
1.
2.
3.
4.
5.
Güç kaynağı ünitesinin DC kablosunu cihazın arkasına bağlayın.
Güç kablosunu güç kaynağı ünitesine bağlayın.
Güç kablosunun diğer ucunu güç çıkışına takın.
Hava tüpünün bir ucunu hava çıkışına sıkıca takın.
Kurulu maske sistemini hava tüpü sisteminin serbest ucuna takın.
Not: AutoSet CS-A cihazının daima alarm LED göstergelerinin açıkça görünür olduğu bir yere
konmasını sağlayın.
Kontrol paneli
Resim B'ye bakın.
Cihazınızın kontrol paneli aşağıdaki maddeleri içerir:
Başlat/Durdur düğmesi: Tedaviyi başlatır veya durdurur.
LCD ekran: Menüyü, tedavi ve hatırlatma ekranlarını gösterir
Bilgi menüsü düğmesi*: Uyku istatistiklerinizi görmenizi mümkün kılar
Kurulum menüsü düğmesi*: Ayarlarda değişiklik yapmanızı mümkün kılar
Dial tuşu: Tuşun çevrilmesi menüde gezinmenizi ve ayarları değiştirmenizi sağlar. Tuşa
basılması bir menüye girmenizi ve seçiminizi onaylamanızı sağlar.
6.
Alarm sessiz düğmesi: Bir kez basılması bir alarmı susturur. İkinci bir kez basılması tekrar sesini
açar. Alarm klinisyen tarafından etkinleştirilmişse mavi tedavi LED'i tedavi sırasında açıktır. Alarm
LED'i bir alarm sırasında sarı yanıp sönüyor.
*Bilgi ve Kurulum menüleri S9 Essentials klinisyeniniz tarafından etkinleştirilmişse devre dışıdır.
1.
2.
3.
4.
5.
Menülerde gezinme
Resim C'ye bakın.
Genel olarak menülerde gezinmek için:
1.
2.
3.
4.
İstediğiniz parametre mavi olarak gösterilene kadar
düğmesini çevirin.
kısmına basın. Seçim turuncu renkle belirtilecektir.
İstediğiniz ayarı görene kadar
düğmesini çevirin.
Seçiminizi onaylamak için
düğmesine basın. Ekran maviye döner.
Başlarken
1.
2.
2
Gücün bağlı olduğundan emin olun.
Gerekirse rampa süresini ayarlayın.
Maskenizi, maske kullanıcı kılavuzunda belirtildiği şekilde oturtun.
Tedaviye başlamak için, maskenizin içine nefes verin ve/veya düğmesine basın.
Uzanıp hava tüpünü uykunuzda döndüğünüz takdirde serbestçe hareket edebilecek şekilde
düzenleyin.
düğmesine basın.
6.
Herhangi bir anda tedaviyi durdurmak için maskenizi çıkarın ve/veya
Notlar:
•
Klinisyeniniz SmartStart özelliğini etkinleştirmişse cihazınız, maske içine nefes verdiğinizde
otomatik olarak başlayacak ve maskeyi çıkardığınızda otomatik olarak duracaktır.
•
Tedavi sırasında güç kesilirse cihaz güç geldiğinde otomatik olarak tedaviyi tekrar başlatır.
3.
4.
5.
Alarmları görme
Bakınız şekil D.
AutoSet CS-A hem tedaviyi hem cihaz koşullarını sürekli olarak izleyen bir alarm modülüyle
donatılmıştır. Alarmlar sadece tedavi çalışırken etkinleşir.
Bir alarm durumu duyulabilir bir ses, yanıp sönen bir sarı alarm LED'i ve ekranda bir mesaj (bakınız
D1) ile gösterilir. Cihaz açıldığında sarı alarm LED'i yanıp söner ve alarmın çalıştığını doğrulamak
üzere alarm bir ses çıkarır.
•
Bir alarmı iki dakikalığına susturmak için kısmına bir kez basın.
•
Bir alarm mesajını silmek için
kısmına basın. Bu işlem önceden görüntülenen ekrana
dönmenizi sağlar. Alarm durumu devam ederse, alarm tekrar oluşur.
•
Alarm mesajları listesini görmek için Tedavi ekranına gidin ve Tedavi ekranı 2 görüntüleninceye
kadar
kısmına basın (bakınız D2).
Temizlik ve bakım
Temizlik ve bakımı bu bölümde tanımlandığı şekilde düzenli olarak yapmanız gerekir. Cihazınızın
bakımıyla ilgili ayrıntılı talimat için maske ve nemlendiricinizin kullanıcı kılavuzlarına başvurun.
Günlük:
Kelepçe üzerindeki parmak tokalarını çekerek hava tüpünü çıkarın. Bir sonraki kullanıma kadar temiz,
kuru bir yere asın.
Notlar:
•
Hava tüpünü doğrudan güneş ışığı altına asmayın çünkü zamanla sertleşebilir ve sonuçta
kırılabilir.
•
Hava tüpünü çamaşır veya bulaşık makinesinde yıkamayın.
Haftalık:
1.
2.
Hava tüpünü cihaz ve maskeden çıkarın.
Hava tüpünü hafif deterjanla ılık suda yıkayın.
Türkçe
3
3.
İyice durulayın, asın ve kurumaya bırakın.
4.
Sonraki kullanımdan önce hava tüpünü hava çıkışına ve maskeye tekrar bağlayın.
Aylık:
Cihazın dışını nemli bir bez ve hafif bir deterjanla silin.
Hava filtresini hem delikler hem kir veya tozdan dolayı tıkanmalar açısından kontrol edin.
Gerekirse hava filtresini değiştirin.
Hava filtresinin değiştirilmesi:
Hava filtresini altı ayda bir (veya gerekirse daha sık) değiştirin.
1.
2.
Hava filtresi kapağını cihazın arkasından çıkarın.
Eski hava filtresini çıkarın ve atın.
Yeni bir ResMed hava filtresini, hava filtresi kapağı üzerinde düz olarak oturduğundan emin
olarak takın.
4.
Hava filtresi kapağını tekrar takın.
Notlar:
•
Hava filtresinin ve hava filtresi kapağının her zaman takılı olmasını sağlayın.
•
Hava filtresini yıkamayın. Hava filtresi yıkanamaz ve tekrar kullanılamaz.
1.
2.
3.
SD kartı
Cihazınızdan tedavi verilerini toplamak ve klinisyeninizden ayar güncellemeleri temin etmek için bir SD
kart tedarik edilmiştir. Yönlendirildiğiniz takdirde cihazı prizden çekin, SD kartınızı çıkarın, koruyucu
kılıfa koyun ve klinisyeninize gönderin. Kartınızın çıkarılması ve takılması ile ilgili daha fazla bilgi için
cihazınızla birlikte tedarik edilen S9 SD Kart Koruyucu Kılıfına bakınız. Lütfen S9 SD Kart Koruyucu
Kılıfı ilerde kullanmak için saklayın.
Sorun Giderme
Eğer bir sorun meydana gelirse, aşağıdaki önerileri deneyin. Sorun giderilemezse ekipman
tedarikçiniz veya ResMed'le irtibat kurun. Cihaz muhafazasını açmayı denemeyin.
Problem/Olası neden
Çözüm
Görüntü yok
Güç bağlı değil.
Güç kablosunun bağlı olduğundan ve prizin (varsa) açık
olduğundan emin olun.
DC kablosu cihazın arkasına
kısmen takılıdır veya çok yavaş
takılmıştır.
DC kablosunu tam olarak takın.
4
Problem/Olası neden
Çözüm
Cihazdan yetersiz hava tedariği
Rampa süresi devrede.
Hava basıncının yükselmesini bekleyin veya rampa süresini
değiştirin.
Hava filtresi kirli.
Hava filtresini değiştirin.
Hava tüpü doğru bağlanmamış.
Hava tüpünü kontrol edin.
Hava tüpü bloke, sıkışmış veya
delinmiş.
Hava tüpünü açın veya serbestleştirin. Hava tüpünü delinme
açısından kontrol edin.
Maske ve başlık doğru
konumlandırılmamış.
Maske ve başlık konumunu ayarlayın.
Yanlış hava tüpü seçilmiş.
SlimLine, Standart veya 3 m hava tüpü kullanıyorsanız menü
aracılığıyla doğru hava tüpünü seçtiğinizden emin olun.
Ventilasyonu olmayan maske
kullanılıyor.
Sadece ventilasyonlu bir maske kullanın.
Maske hava delikleri bloke
olabilir.
Yeterli havalandırmanız olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse
maske hava deliklerinin tıkanıklığını açın.
EPAP fazla düşük ayarlanmış
olabilir.
Ayarlarınız hakkında klinisyeninizle konuşun.
Maske içine nefes verdiğinizde cihaz başlamıyor
Nefes, SmartStart/Stop
tetiklemek için yeterince kuvvetli
değildir.
Maske içinden derin bir nefes alıp verin.
Yüksek Kaçak veya Dakikada
Düşük Ventilasyon alarmı
etkinleştirildiği için
SmartStart/Stop devre dışı.
Tedaviyi başlatmak için Başlat/Durdur kısmına basın.
Durdurma Doğrula
etkinleştirildiğinden
SmartStart/Stop devre dışı.
Ekranda bir mesaj belirir. Tedaviyi durdurmak için Evet seçin ve
Dial Tuşuna basın.
SmartStart/Stop devre dışı.
SmartStart/Stop özelliğini etkinleştirmek konusunda klinisyeninizle
irtibat kurun.
Türkçe
5
Problem/Olası neden
Fazla kaçak var.
Çözüm
Maske ve başlığın konumunu ayarlayın.
Hava tüpünü her iki uçta sıkıca takın.
Maskenizi çıkardığınızda cihaz durmuyor
Yüksek Kaçak veya Dakikada
Düşük Ventilasyon alarmı
etkinleştirildiği için
SmartStart/Stop devre dışı.
Tedaviyi durdurmak için Başlat/Durdur kısmına basın.
Durdurma Doğrula
etkinleştirildiğinden
SmartStart/Stop devre dışı.
Ekranda bir mesaj belirir. Tedaviyi durdurmak için Evet seçin ve
İtmeli Kadrana basın.
SmartStart/Stop devre dışı.
SmartStart/Stop özelliğini etkinleştirmek konusunda klinisyeninizle
irtibat kurun.
SmartStart/Stop etkinleştirilmiş ama maskenizi çıkardığınızda cihaz otomatik olarak durmuyor
Uyumsuz maske sistemi
kullanılıyor.
Sadece ResMed tarafından önerilen ekipman kullanın.
Yanlış maske ayarı kullanılıyor.
Seçilen maske tipini Kurulum menüsünde kontrol edin. Gerekirse
değiştirin.
Hasta, ayarlı basıncı 6 cm H2O
altında olan bir burun yastık
maskesi kullanıyordur.
SmartStart/Stop devre dışı bırakın.
Basınç uygunsuz bir şekilde yükseliyor
Konuşma, öksürme veya
olağandışı şekilde soluma.
Burun maskesi takılıyken konuşmaktan kaçının ve mümkün
olduğunca normal nefes alın.
Maske yastıkçığı cilt üzerinde
ses yapıyor.
Başlığı ayarlayın.
Yastıkçık yanlış oturtulmuş ve
aşırı kaçağa neden oluyor.
Başlığı ayarlayın veya yastıkçığı tekrar yerleştirin.
6
Problem/Olası neden
Çözüm
Şu mesajı gösterir: Yüksek ısı hatası, kullanıcı kılavuzuna başvurun
Cihaz sıcak bir ortamda
bırakılmıştır.
Tekrar kullanmadan önce soğumasını sağlayın. Güç kablosunu
sökün ve cihazı yeniden başlatmak için tekrar bağlayın.
Hava filtresi tıkalı.
Hava filtrenizi değiştirin. Güç kablosunu sökün ve cihazı yeniden
başlatmak için tekrar bağlayın.
Hava tüpü tıkalıdır.
Hava tüpünüzü kontrol edin ve tıkanmaları ortadan kaldırın. Güç
kablosunu sökün ve cihazı yeniden başlatmak için tekrar bağlayın.
Nemlilik düzeyi ayarı çok
yüksek, hava tüpünde su
birikmesine neden oluyor.
Nemlilik düzeyi ayarını düşürün ve hava tüpünden suyu boşaltın.
Şu mesajı gösterir: ResMed 30/90W Güç Kaynağı Birimi’ni kntrl edin ve konektörü takın
DC kablosu cihazın arkasına
DC kablosunu tam olarak takın.
kısmen takılıdır veya fazla yavaş
takılmıştır.
ResMed olmayan bir güç
kaynağı birimi cihaza bağlıdır.
Güç kaynağı birimini çıkarın ve bir ResMed güç kaynağı birimi ile
değiştirin.
Güç kaynağı birimi çarşafla
kaplanıyor.
Güç kaynağı biriminde çarşaf, giysi veya onu kaplayabilecek diğer
nesnelerin bulunmadığından emin olun.
Aşağıdaki mesaj LCD üzerinde ayarları güncellemeye veya verileri SD karta kopyalamaya
çalıştıktan sonra görüntüleniyor: Kart hatası, lütfen SD kartını çıkarın ve servisinize başvurun
SD kartı doğru takılmamış.
SD kartının doğru takılı olduğundan emin olun.
SD kartını ayarlar cihaza
kopyalanmadan çıkarmış
olabilirsiniz.
"Ayarlar başarıyla güncellendi, herhangi bir tuşa basın" mesajının
SD kartını tekrar yerleştirin ve LCD üzerinde Ana ekranın veya
çıkmasını bekleyin.
Not: Bu mesaj sadece bir kez belirir. Ayarlarınızı güncelledikten
sonra SD kartı tekrar takarsanız, mesaj tekrar gösterilmez.
Aşağıdaki mesaj, SD kartı kullanarak ayarları güncellemeye çalışmanızdan sonra LCD'de
GÖSTERİLMEZ: Ayarlar başarıyla güncellendi, herhangi bir tuşa basın
Ayarlar güncellenmedi.
Derhal klinisyeniniz/servis sağlayıcınızla temasa geçin.
Türkçe
7
Alarmlar
Sistem uygun şekilde kurulmamışsa cihaz bir alarm tetikler. Hava tüpünün cihaz ve maske (ve
kullanılıyorsa nemlendiriciye) uygun şekilde takıldığını kontrol edin.
Problem/Olası neden
Çözüm
Alarm etkinleştirilmiştir ve LCD ekran görüntüsü kaybolur
Güç kesilmesi.
Tekrar güç gelinceye kadar maskenizi çıkarın.
Tedavi sırasında güç
kablosunun bağlantısı kopmuş
veya ana güç anahtarı
kapatılmış.
Güç kablosunun bağlı ve ana güç anahtarının (varsa) açık olmasını
sağlayın.
Şu mesajı gösterir: Fazla kaçak, sistem kurulumunu ve tüm bağlantıları kontrol edin
Fazla kaçak var.
Maske ve başlığın konumunu ayarlayın.
Hava tüpünü her iki uçta sıkıca takın.
Şu mesajı gösterir: Tüp takılı değil, lütfen tüpün takılı olduğunu kontrol edin
Akış yüksek çünkü hava tüpü
doğru bağlanmamış.
Not: Tüp ayrılma kontrolü bir
aktibakteriyel filtre
kullanıldığında çalışmayabilir.
Hava tüpünü her iki uçta sıkıca takın.
Şu mesajı gösterir: Tüp tıkalı, tüpü kontrol edin
Hava tüpü tıkalıdır.
Hava tüpünüzü kontrol edin ve tıkanmaları ortadan kaldırın. Güç
kablosunu sökün ve cihazı yeniden başlatmak için tekrar bağlayın.
Şu mesajı gösterir: SpO2 verisi yok, oksi sensör modül/parmak bağlantısını kontrol et
Oksimetre sensörü doğru
takılmamış.
8
Oksimetre sensörünün modül ve hastanın parmağına doğru
takılmasını sağlayın.
Problem/Olası neden
Çözüm
Oksimetre sensörü arızalı
olabilir.
Mesaj tekrar tekrar görülürse ama oksimetre modül ve hastanın
parmağına uygun şekilde takılıysa oksimetre sensörü arızalı
olabilir.
Servis sağlayıcınızla irtibat kurun veya oksimetreyi değiştirin.
Şu mesajı gösterir: Ventilsiz maske, ventilli maske kullan veya maske ventlerini aç
Ventilasyonu olmayan maske
kullanılıyor.
Sadece ventilasyonlu maske kullanın.
Maske hava delikleri bloke
olabilir.
Yeterli havalandırma olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse maske
hava deliklerinin tıkanıklığını açın.
Ek oksijenle birlikte düşük bir
EPAP, ventilasyonlu bir
maskede bu alarmın hatalı
tetiklenmesine yol açabilir.
Ayarlarınız hakkında klinisyeninizle konuşun.
Şu mesajı gösterir: Oksimetre yok, oksimetre adaptörünü kontrol et/tak
Oksimetre adaptörü doğru
takılmamış.
Oksimetre adaptörünün doğru takıldığından emin olun.
Oksimetre adaptörü arızalı
olabilir.
Mesaj tekrar tekrar görülürse ama oksimetre uygun şekilde takılıysa
oksimetre adaptörü arızalı olabilir.
Servis sağlayıcınızla irtibat kurun.
Şu mesajı gösterir: Alarm modül hatası, lütfen servis sağlayıcıyla temas kur
Cihaz ve/veya alarm modülünün
genel arızası.
Derhal servis sağlayıcınızla temasa geçin.
Tedavi tekrar başlatılamaz.
Türkçe
9
Genel teknik spesifikasyonlar
Güç kaynağı
90 W güç kaynağı birimi
Giriş aralığı: Hava taşıtı kullanımı için 100–240V, 50–60Hz, 115V, 400 Hz
nominal
Tipik güç tüketimi: 70W (80 VA)
Maksimum güç tüketimi: 110W (120VA)
30 W güç kaynağı birimi
Giriş aralığı: Hava taşıtı kullanımı için 100–240V, 50–60Hz, 115V, 400 Hz
nominal
Tipik güç tüketimi: 20W (40VA)
Maksimum güç tüketimi: 36W (75VA)
90 W DC/DC dönüştürücü
Nominal girişler: 12 V, 24 V
Tipik güç tüketimi: 70W
Maksimum güç tüketimi: 110W
Çevresel koşullar Çalışma sıcaklığı: +5°C - +35°C
Not: Bu tedavi cihazı tarafından solumak için üretilen hava akımı odadaki
sıcaklığın üzerinde olabilir. Aşırı sıcak ortam koşulları (40ºC) altında cihaz
güvenli olmaya devam eder.
Çalışma nemi: %10 - 95 yoğunlaşmayan
Çalışma yüksekliği: Deniz seviyesi - 2.591 m; hava basıncı aralığı 1013 hPa 738 hPa
Saklama ve nakil sıcaklığı: -20 °C - +60 °C
Saklama ve nakil nemi: %10–95 yoğunlaşmayan
Uçakta kullanım
ResMed cihazın/cihazların tüm hava yolculuğu evreleri için Federal Havacılık
Dairesi (FAA) gerekliliklerini (RTCA/DO-160, bölüm 21, kategori M) karşıladığını
doğrular.
Elektromanyetik Ürün, yerleşim yeri, ticari amaçlı yer ve hafif endüstri ortamları için belirlenmiş
uyumluluk
olan IEC60601-1-2'ye göre geçerli tüm elektromanyetik uyumluluk gerekliliklerine
(EMC) uygundur.
Mobil iletişim cihazlarının cihazdan en az 1 m uzakta tutulması önerilir.
Bu ResMed cihazının elektromanyetik emisyonları ve bağışıklığı ile ilgili bilgi
www.resmed.com adresinde Products (Ürünler) sayfasında Service and
Support (Servis ve Destek) bölümünün altında bulunabilir. Diliniz için PDF
dosyasına tıklayın.
IEC 60601-1
Sınıf II (çift yalıtım) BF tipi, Sıvı girmesine karşı koruma IP21
sınıflandırma
10
AutoSet CS-A teknik spesifikasyonları
Mod basınç aralıkları
CPAP modu
Ayarlı Basınç: 4–20 cm H2O
ASV ve ASVAuto modu
EPAP: 4–15 cm H2O; PS: 0–20 cm H2O
Maksimum tek hata
Maksimum tekli hata kararlı durum basıncı: 30 cm H2O—eğer basınç > 6
basıncı
sn. aşıldıysa; 40 cm H2O—basınç >1 sn aşıldıysa
Fiziksel
Nominal boyutlar (U x G x Y): 153 mm x 172 mm x 86 mm
Ağırlık: 1,04 kg
Muhafaza konstrüksiyonu: Alev geciktirici mühendislik ürünü termoplastik
Hava çıkışı: 22 mm konik hava çıkışı (ISO 5356-1:2004 uyumlu)
Hava filtresi
Hipoalerjenik hava filtresi: Polipropilen bir taşıyıcı içinde akrilik ve
polipropilen lifler
Standart hava filtresi: Polyester örülü olmayan lif
Ses
Basınç düzeyi (CPAP modu)
ISO 4871:1996 uyarınca SlimLine hava
26 dBA, EN ISO 17510-1:2009 uyarınca ölçüldüğü
BEYAN EDİLEN
tüpüyle:
şekliyle 2 dBA kesin olmama durumuyla
ÇİFT RAKAMLI
Standart hava
27 dBA, EN ISO 17510-1:2009 uyarınca ölçüldüğü
GÜRÜLTÜ
tüpüyle:
şekliyle 2 dBA kesin olmama durumuyla
EMİSYON DEĞERLERİ: SlimLine veya
28 dBA, EN ISO 17510-1:2009 uyarınca ölçüldüğü
Standart hava
şekliyle 2 dBA kesin olmama durumuyla
tüpü ve H5i ile:
Güç düzeyi (CPAP modu)
SlimLine hava
34 dBA, EN ISO 17510-1:2009 uyarınca ölçüldüğü
tüpüyle:
şekliyle 2 dBA kesin olmama durumuyla
Standart hava
35 dBA, EN ISO 17510-1:2009 uyarınca ölçüldüğü
tüpüyle:
şekliyle 2 dBA kesin olmama durumuyla
SlimLine veya
36 dBA, EN ISO 17510-1:2009 uyarınca ölçüldüğü
Standart hava
şekliyle 2 dBA kesin olmama durumuyla
tüpü ve H5i ile:
Alarm ses yüksekliği
Düşük (nominal 56 dBA), Orta (nominal 68 dBA), Yüksek (nominal 80 dBA)
ayarları
Oksijen desteği
Önerilen maksimum ek oksijen akışı:
15 L/dk (CPAP, ASV); 4 L/dk (ASVAuto)
Türkçe
11
Hava tüpü teknik spesifikasyonları
Hava tüpü
Materyal
Uzunluk
İç çap
ClimateLine ısıtmalı hava tüpü
Esnek plastik ve elektriksel
2m
15 mm
bileşenler
MAX
Esnek plastik ve elektriksel
1,9 m
19 mm
ClimateLine
ısıtmalı hava
bileşenler
tüpü
SlimLine hava tüpü
Esnek plastik
1,8 m
15 mm
Standart hava tüpü
Esnek plastik
2m
19 mm
3 m hava tüpü
Esnek plastik
3m
19 mm
Isıtmalı hava tüpü sıcaklık kesme noktası: ≤ 41°C
Notlar:
•
İmalatçı bu özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
•
Climate Control için gösterilen sıcaklık ve bağıl nem ayarları ölçülen değerler değildir.
•
SlimLine hava tüpünü S9 veya H5i dışındaki cihazlarla kullanmadan önce klinisyeniniz/servis
sağlayıcınıza danışın.
•
Isıtılmalı hava tüpünün elektriksel konektör ucu sadece H5i hava çıkışıyla uyumludur ve cihaz
veya maskeye takılmamalıdır.
•
SlimLine veya ClimateLine 20 cm H2O üzerinde kullanıldığında bir antibakteriyel filtreyle
kullanılıyorsa cihazın optimum performansına erişilmeyebilir. SlimLine'ı bir antibakteriyel filtreyle
kullanım için yazmadan önce cihaz performansı kontrol edilmelidir.
MAX
•
ClimateLine veya ClimateLine
sadece H5i ile kullanım için tasarlanmıştır.
Nemlendirici performansı
Aşağıdaki ayarlar 22 °C ortam sıcaklığında test edilmiştir:
Maske basıncı
Bağıl nem çıkışı %
cm H2O
Ayar 3
Ayar 6
3
90
100
10
95
100
20
95
100
25
100
100
a. AH - Mutlak Nem, mg/L olarak.
b. BTPS - Vücut Sıcaklığı Basınç Satüre.
12
a
b
Nominal sistem çıkışı AH , BTPS
Ayar 3
Ayar 6
10
18
11,5
21
11
18
12
13,5
Pnömatik akış yolu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Akış sensörü
Üfleyici
Basınç sensörü
Maske
Hava tüpü
H5i
Alarm modülü
Cihaz
Giriş filtresi
Akış (maksimum) basınca ayarlanmış
Aşağıdakiler belirtilen hava tüpü ucunda ölçülür:
Basınç, cm H2O
AutoSet CS-A
AutoSet CS-A,
ve Standart,
H5i ve Standart,
L/dk
L/dk
4
200
170
8
200
170
12
200
170
16
200
170
20
190
170
25
180
161
AutoSet CS-A ve
SlimLine, L/dk
195
190
184
175
168
144
AutoSet CS-A, H5i
ve ClimateLine,
L/dk
170
170
170
170
161
125
Türkçe
13
Görüntülenen değerler
Değer
Aralık
Ekran Çözünürlüğü
4-20 cm H2O (CPAP);
4-30 cm H2O (ASV, ASVAuto)
0,1 cm H2O
Sızıntı
Tidal hacim
Solunum hızı
Dakikada ventilasyon
0–200 L/dk
0–4000 mL
0–50 nefes/dk
0–30 L/dk
1 L/dk
1 mL
1 nefes/dk
0,1 L/dk
Değer
Doğruluk
Hava çıkışında basınç sensörü
Maske basıncı
Akıştan türetilen değerler
a
a
Basınç ölçümü
Maske basıncı
a
Akış ölçümleri
b
Sızıntı
±0,5 cm H2O (ölçülen değerin +%4'ü)
±12 L/dk veya ölçümün %20'si, hangisi büyükse, 0 - 60 L/dk
değerinde
b.c
±20%
Tidal hacim
b,c
±1 nefes/dk
Solunum hızı
b, c
±20%
Dakikada ventilasyon
a. Sonuçlar ATPD (Çevre Sıcaklık ve Basıncı, Kuru) olarak ifade edilir.
b. Doğruluk kaçaklar, ek oksijen, <100 mL tidal hacimler veya <3 L/dk dakikada ventilasyon varlığıyla
azalabilir.
c. Ölçum doğruluğu nominal ResMed maske hava açıklığı akışları kullanılarak Evde Bakım Ventilatuar
Destek Cihazları için EN ISO 10651-6:2009 uyarınca doğrulanmıştır (Şekil 101 ve Tablo 101).
14
Basınç doğruluğu
EN ISO 17510-1:2009uyarınca 10 cm H2O ile maksimum statik basınç değişikliği
H5i olmadan
H5i ile
Standart hava tüpü
9,89 cm H2O - 9,97 cm H2O
9,82 cm H2O - 9,98 cm H2O
SlimLine hava tüpü
9,76 cm H2O - 9,87 cm H2O
9,78 cm H2O - 9,88 cm H2O
EN ISO 17510-1:2009 uyarınca maksimum dinamik basınç değişikliği
Basınç (cm H2O)
4
8
12
16
20
25
Basınç (cm H2O)
4
8
12
16
20
25
10 nefes/dk
15 nefes/dk
20 nefes/dk
AutoSet CS-A ve Standart hava tüpü, H5i olmadan / AutoSet CS-A ve
Standart hava tüpü, H5i ile
0,18 / 0,18
0,30 / 0,30
0,51 / 0,51
0,21 / 0,20
0,26 / 0,24
0,38 / 0,36
0,21 / 0,20
0,26 / 0,23
0,34 / 0,31
0,22 / 0,21
0,27 / 0,26
0,36 / 0,33
0,23 / 0,22
0,26 / 0,28
0,38 / 0,35
0,30 / 0,31
0,54 / 0,50
0,74 / 0,71
10 nefes/dk
15 nefes/dk
20 nefes/dk
AutoSet CS-A ve SlimLine hava tüpü, H5i olmadan / AutoSet CS-A ve
SlimLine hava tüpü, H5i ile
0,22 / 0,20
0,28 / 0,29
0,47 / 0,53
0,23 / 0,19
0,32 / 0,29
0,41 / 0,42
0,22 / 0,21
0,35 / 0,29
0,41 / 0,45
0,22 / 0,23
0,41 / 0,33
0,44 / 0,50
0,24 / 0,27
0,37 / 0,34
0,48 / 0,50
0,31 / 0,31
0,50 / 0,54
0,78 / 0,84
Türkçe
15
Semboller
Şu semboller ürün veya ambalajınızda belirebilir.
Dikkat;
Kullanmadan önce talimatı okuyun;
suya karşı koruma;
Avrupa RoHS;
akım;
BF tipi ekipman;
Parti kodu;
Kilitle/kilidi aç;
Parmakların sokulmasına ve dikey damlayan
Sınıf II ekipman;
Başlat/Durdur;
Katalog numarası;
Çin kirlilik kontrolü logosu 1;
Avrupa Yetkili Temsilcisi;
Damla geçirmez değildir;
Seri numarası;
İmalatçı;
Doğrudan
Çin kirlilik kontrolü logosu 2;
Kuru tutun;
Alarm susturma
tuşu;
Çevresel bilgi
WEEE 2002/96/EC, elektrikli ve elektronik ekipmanın uygun şekilde bertaraf edilmesini öngören bir
Avrupa Direktifi'dir. Bu cihaz ayrıştırılmamış belediye atığı olarak değil ayrı olarak atılmalıdır.
Cihazınızı bertaraf etmek için bölgenizde bulunan uygun toplama, yeniden kullanım ve geri dönüşüm
sistemlerini kullanmalısınız. Bu toplama, yeniden kullanım ve geri dönüşüm sistemleri, doğal kaynaklar
üzerindeki baskıyı azaltmak ve tehlikeli maddelerin çevreye zarar vermesini önlemek için
tasarlanmıştır.
Bu bertaraf etme sistemleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen yerel atık idarenize başvurunuz.
Üzeri çapraz çizgili çöp kutusu işareti, bu şekildeki bertaraf etme sistemlerini kullanmanız gerektiğini
belirtmektedir. ResMed cihazınızın toplanması ve bertaraf edilmesi hakkında bilgi gerekiyorsa lütfen
ResMed ofisiniz veya yerel distribütörünüzle irtibat kurun veya www.resmed.com/environment
adresine gidin.
Bakım
AutoSet CS-A cihazı ResMed tarafından sağlanan talimatlar uyarınca çalıştırıldığında emniyetli ve
güvenilir şekilde çalışacak biçimde tasarlanmıştır. ResMed, cihazın yıpranmış olduğuna dair herhangi
bir işaret veya cihazın çalışmasına dair bir endişe varsa, AutoSet CS-A cihazının yetkili bir ResMed
Servis Merkezi tarafından kontrol edilmesini ve bakımının yapılmasını tavsiye eder. Aksi halde, cihazın
tasarım ömrü olan beş yıl süresince cihazların bakımı ve kontrolü lüzumlu olmaması gerekir.
16
Sınırlı garanti
ResMed Ltd (bundan böyle 'ResMed'), ResMed ürününüz satın aldığınız tarihten itibaren aşağıda
belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik hatalarından ari olacağını garanti etmektedir.
Ürün
Garanti süresi
Maske sistemleri (maske çerçevesi, yastık, başlık ve tüp
90 gün
dahil) – tek kullanımlık cihazlar hariç
•
Aksesuarlar– tek kullanımlık cihazlar hariç
•
Esnek tipte parmak nabız sensörleri
•
Nemlendirici su hazneleri
ResMed dahili ve harici batarya sistemleriyle kullanım için
•
6 ay
bataryalar
•
Klips tipte parmak nabız sensörleri
1 yıl
•
CPAP ve çift aşamalı cihaz veri modülleri
•
Oksimetreler ve CPAP ile çift aşamalı cihaz oksimetre
adaptörleri
•
Nemlendiriciler ve temizlenebilir nemlendirici su hazneleri
•
Titrasyon kontrol cihazları
•
CPAP, çift aşamalı ve ventilasyon cihazları (harici güç
2 yıl
kaynağı birimleri dahil)
•
Batarya aksesuarları
•
Taşınabilir diyagnostik/tarama cihazları
Bu garanti sadece ilk müşteri için geçerlidir. Transfer edilemez.
Ürün, normal kullanım koşulları altında arızalanırsa, ResMed, tercih hakkı ResMed'e ait olacak şekilde
arızalı ürünü veya herhangi bir parçasını tamir edebilir veya değiştirebilir.
İşbu Sınırlı Garanti şunları kapsamamaktadır: a) yanlış kullanım, suistimal, üründe tadilat veya
değişiklik yapılmasından kaynaklanan herhangi bir hasar; b) ResMed tarafından açıkça ilgili onarımları
yapmaya yetkili olduğu belirtilmemiş olan herhangi bir servis tarafından gerçekleştirilen onarımlar; c)
sigara, pipo, puro veya diğer tütün ürünlerinden kaynaklanan herhangi bir hasar veya kirlilik; ve d) bir
elektronik cihaz üzerine veya içine su dökülmesi nedeniyle oluşan herhangi bir hasar.
Garanti, ürünün ilk satın alınan bölgenin dışına satılması veya yeniden satılması ile geçersiz hale gelir.
Arızalı ürünlere ilişkin garanti talepleri, ilk müşteri tarafından satın alma noktasına bildirilmelidir.
İşbu garanti, her türlü zımni ticari elverişlilik veya belirli bir amaç için uygunluk garantisi dahil olmak
üzere, diğer tüm açık veya zımni garantilerin yerini almaktadır. Bazı bölgeler veya ülkelerde, zımni
garantinin ne kadar süre ile geçerli olduğu konusunda herhangi bir kısıtlamaya izin verilmediğinden
•
Türkçe
17
yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.
ResMed, herhangi bir ResMed ürününün satılması, kurulması veya kullanılması sonucu ortaya çıkan
arızi veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir. Bazı bölgeler veya ülkelerde, arızi veya dolaylı
hasarların hariç tutulması veya sınırlanmasına izin verilmediğinden yukarıdaki sınırlama sizin için
geçerli olmayabilir.
İşbu garanti size belirli yasal haklar vermekte olup, bölgeden bölgeye değişiklik gösteren diğer başka
haklara sahip olabilirsiniz. Garanti haklarınız ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için, yerel ResMed
satıcınıza veya ResMed ofisine başvurunuz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
UYARILAR
Cihazı kullanmadan önce tüm kılavuzu okuyun.
Bu cihazı sadece doktorunuz veya sağlık görevlinizin talimat verdiği şekilde kullanın.
Cihazı sadece bu kılavuzda tanımlandığı şekilde kullanım amacı için kullanın. Bu kılavuzda
bulunan tavsiyeler, tedaviyi yazan doktorun talimatlarının yerini almamalıdır.
Bu cihaz performansında herhangi bir açıklanamayan değişiklik farkederseniz, olağandışı veya
kaba sesler çıkarıyorsa, cihaz veya güç kaynağı düşürülür veya yanlış muamele edilirse,
muhafaza içine su dökülürse veya muhafaza kırılırsa kullanmayı kesin ve ResMed Servis
Merkezinizle irtibat kurun.
Elektrik çarpmasından sakının. Cihaz, nemlendirici, güç kaynağı veya güç kablosunu suya
batırmayın. Dökülme durumunda cihazı güç kaynağından ayırın ve parçaların kurumasını
bekleyin. Temizlik öncesinde cihazın fişini daima çekin ve cihazın fişini takmadan önce
parçaların kuru olduğundan emin olun.
Patlama tehlikesi—yanıcı anestetiklerin yakınında kullanmayın.
Güç kablosu ve fişin iyi durumda olduğundan ve ekipmanın hasarlı olmadığından emin olun.
Güç kablosunu ısınmış yüzeylerden uzak tutun.
Cihaz sadece ResMed veya bir doktor veya solunum terapisti tarafından önerilen maskeler (ve
konektörler 1) ile kullanılmalıdır. Bir maske, cihaz çalıştırılmadan kullanılmamalıdır. Maske
takıldığında cihazın hava üflediğinden emin olun. Maskenin ventilasyon deliği veya delikleri asla
bloke edilmemelidir.
Portlar, maske veya maskenin yanındaki konektörler ile birleştirilebilir.
18
Açıklama: Cihaz maskeden sürekli olarak hava akımına izin verecek hava deliklerine sahip özel
maskeler (veya konektörler) ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz açık konumda ve
düzgün çalışıyorken cihazdan gelen yeni hava dışarı solunan havayı maskenin ventilasyon
deliklerinden dışarı atmaktadır. Ancak, cihaz çalışmadığında, maskeden yetersiz temiz hava
tedarik edilecektir ve dışarı solunan hava tekrar solunabilir. Dışarı solunan havanın birkaç
dakikadan fazla yeniden solunması, bazı durumlarda, boğulmaya neden olabilir. Bu durum çoğu
CPAP veya iki aşamalı cihaz modeli için geçerlidir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oksijen, yangını destekler. Sigara içilirken veya açıkta bir ateş varsa oksijen kullanılmamalıdır.
Oksijen kaynağı açılmadan önce cihazın açılmış ve hava akışının gerçekleştirilmiş olmasını
daima sağlayın. Cihaz kapatılmadan önce daima oksijen kaynağını kapatarak kullanılmamış
oksijenin cihaz muhafazası içinde birikip bir yangın riski oluşturmasını önleyin.
Hava tüpünün büyük kısmının yatağınızın üst kısmında kalmamasına dikkat edin. Bu, uyku
sırasında başınıza veya boynunuza dolanabilir.
Elektriksel olarak iletken veya antistatik hava tüpleri kullanmayın.
Görünür hasar bulguları varsa hava tüpünü kullanmayın.
Cihazla sadece ResMed hava tüpü ve aksesuarları kullanılmalıdır. Farklı tipte bir hava tüpü veya
aksesuar, gerçekte aldığınız basıncı değiştirebilir ve tedavinizin etkisini azaltabilir.
Sadece ResMed 90 W veya 30 W güç kaynağı birimleri ile kullanın. Cihaz, H5i, hava tüpü,
DC/DC dönüştürücü ve pil paketinden oluşan sisteme güç vermek için 90 W güç kaynağı
ünitesini kullanın. 30 W güç kaynağı ünitesi sadece cihaza güç vermek üzere tasarlanmıştır ve
seyahat için önerilir.
Sadece ResMed ürünleri, modül konektör portuna takılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer cihazları
bağlamak cihaza zarar verebilir.
Çalışır durumdayken cihazın hava tüpünü ve/veya hava girişini tıkamak cihazın aşırı ısınmasına
neden olabilir.
Türkçe
19
•
•
•
•
•
•
20
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Cihaz muhafazasını açmayın. İçinde, kullanıcı tarafından bakım yapılabilecek bir parça yoktur.
Tamir ve bakım sadece yetkili ResMed servis sorumlusu tarafından yapılmalıdır.
Cihaz, nemlendirici veya hava tüpünün temizliğinde çamaşır suyu, klor, alkol veya aromatik
maddeli çözeltiler, nemlendirici ya da antibakteriyel sabunlar veya kokulu yağlar içeren maddeler
kullanmayın. Bu solüsyonlar, hasara neden olabilir ve ürünün kullanım ömrünü azaltabilir.
Hatalı sistem kurulumu hatalı maske basınç okumasına neden olabilir. Sistemin doğru şekilde
kurulmasını sağlayın.
Cihazı, kimsenin çarpmayacağı veya güç kablosuna takılmayacağı bir yere yerleştirmeye özen
gösterin.
Cihaz etrafındaki alanın kuru ve temiz olduğundan ve hava girişini tıkayabilecek veya güç
kaynağı ünitesini örtebilecek herhangi bir çarşaf, giysi veya diğer nesne bulunmadığından emin
olun.
Dışarıda kullanılıyorsa cihazın suya karşı korunmasını sağlayın. Cihazı taşıma için S9 seyahat
çantasına koyun.
B
1
2
3
4
5
6
C
1
2
3
1
2
4
D
Manufacturer: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. Distributed by: ResMed Corp
9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA.
ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon
Oxfordshire OX14 4RW UK. See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.
For patent information, see www.resmed.com/ip. S9, H5i, ClimateLine, SlimLine, SmartStart and AutoSet CS are trademarks of
ResMed Ltd and S9, ClimateLine, SlimLine, SmartStart and AutoSet are registered in U.S. Patent and Trademark Office.
© 2015 ResMed Ltd. 3681040/1 2015-08
Global leaders in sleep and respiratory medicine
368978.indb 4
www.resmed.com
26/05/2015 2:09:40 PM

Benzer belgeler

S9 Autoset Katalog

S9 Autoset Katalog olarak başlayacak ve maskeyi çıkardığınızda otomatik olarak duracaktır. •• Tedavi başladıktan sonra bir tedavi ekranı görüntülenir. •• Tedavi sırasında güç kesilirse tekrar güç geldiğinde cihaz ted...

Detaylı

Nemlendirme ve Climate Control

Nemlendirme ve Climate Control kullanılıyorsa cihazın optimum performansına erişilmeyebilir. SlimLine'ı bir antibakteriyel filtreyle kullanım için yazmadan önce cihaz performansı kontrol edilmelidir. MAX

Detaylı

Kullanim Kilavuzu

Kullanim Kilavuzu Pozitif hava yolu basıncı, aşağıda sıralanan önceden mevcut rahatsızlıkları olan bazı hastalarda kontrendike olabilir: • ciddi büllöz akciğer hastalıkları • pnömotoraks • patolojik olarak düşük kan...

Detaylı

User guide

User guide apnesi olan hastalarda kontrendikedir. Pozitif hava yolu basıncı tedavisi, aşağıda sıralanan önceden mevcut rahatsızlıkları olan bazı hastalarda kontrendike olabilir:

Detaylı

Welcome Guide

Welcome Guide Maskenizi düzgün oturtmaya yardım etmesi için maske oturumunu kullanabilirsiniz. Bu özellik, tedavi başlamadan önce üç dakika süre ile tedavi basıncı verir; bu sürede maske oturumunuzu kontrol edeb...

Detaylı

S9 Escape Kullanim Kilavuzu

S9 Escape Kullanim Kilavuzu Pozitif hava yolu basıncı, aşağıda sıralanan önceden mevcut rahatsızlıkları olan bazı hastalarda kontrendike olabilir: • ciddi büllöz akciğer hastalıkları • pnömotoraks • patolojik olarak düşük kan...

Detaylı

368705 guide - Tur.fm

368705 guide - Tur.fm ASV tedavisi, sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonunda azalmayla (LVEF ≤%45) birlikte kronik, semptomatik kalp yetmezliği (New York Heart Association 2-4) olan ve orta ila şiddetli merkezi uyku apne...

Detaylı