Bu ilave kitap, COMFORT-MATIC elektronik kontrollü

Transkript

Bu ilave kitap, COMFORT-MATIC elektronik kontrollü
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
Pagina 1
Bu ilave kitap, COMFORT-MATIC elektronik kontrollü vites kutusunun kullanılması ile ilgili talimatları açıklamaktadır.
Vitesin doğru kullanımı için bu kitabı tamamıyla okuyunuz. Bu sizin başlangıçtan itibaren doğru işlemleri gerçekleştirmenizi
sağlayacaktır.
Bu kitabın kapsamadığı diğer bilgiler için kitap ile birlikte verilen Kullanıcı El Kitabı'na bakınız.
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
Pagina 2
İÇİNDEKİLER
ARACIN HAREKET ETTİRİLMESİ .............................................3
PERFORMANS .............................................................................15
ÇALIŞMA ŞEKLİ .............................................................................4
AKTARMA ORGANLARI .........................................................16
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR .......................................10
ARACIN ÇEKİLMESİ ..................................................................13
BİR SİGORTANIN ATMASI ....................................................13
AĞIRLIKLAR .................................................................................17
KAPASİTELER ...............................................................................18
PERİYODİK BAKIM TABLOSU ................................................14
YAĞLAR VE SIVILAR ................................................................18
SEVİYE KONTROLLERİ .............................................................14
YAKIT TÜKETİMİ ........................................................................19
MOTOR KODLARI - GÖVDE TİPLERİ ...............................15
CO2 EMİSYONLARI ...................................................................19
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
Pagina 3
Araç iki işletim modunda çalışabilen ARACIN HAREKET
COMFORT-MATIC olarak adlandırılan ETTİRİLMESİ
elektrik kontrollü manuel bir vites kutusu
ile donatılmıştır: MANUAL ve AUTO. MANUEL ÇALIŞMA
DİKKAT Bu sistemin doğru kullanılması
Bu vites kutusu, otomatik olarak kavrama için, pedallara sadece sağ ayağınız ile
ile dişli arasındaki ilişkiyi kontrol eden ve basmanız tavsiye edilir.
bir elektro hidrolik cihazın bağlı olduğu
Fren pedalına basınız.
vites kolu ile manuel vites kutusundan
şekil 1
Motoru çalıştırınız.
oluşur (şekil 1).
F0T0224m
Birinci vitese takmak için vites kolunu
şekil 1'de görünen + yönünde hareket
ettiriniz (eğer vites kolu N veya R
konumunda ise sadece ortaya alınız)
(şekil 2) veya geri vitese takmak
istiyorsanız vites kolunu R konumuna
getiriniz.
Fren pedalını serbest bırakınız ve gaz
pedalına basınız.
Sürüş sırasında vites kolunu vitesi
büyütmek için + (şekil 1) veya vitesi
küçültmek için - (şekil 1) hareket
ettiriniz.
şekil 2
F0T0229m
3
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
Pagina 4
ÇALIŞMA ŞEKLİ
Vites kutusu iki farklı koşulda çalıştırılabilir:
birinci
mod
manuel
çalışma
(MANUAL): sürücü direkt olarak
vites değişimi yapabilir;
şekil 3
F0T0226m
OTOMATİK ÇALIŞMA
DİKKAT Bu sistemin doğru kullanılması
için, pedallara sadece sağ ayağınız ile
basmanız tavsiye edilir.
Fren pedalına basınız.
Motoru çalıştırınız.
Otomatik moda geçmek için vites
kolunu şekil 3'teki A/M yönünde
çekiniz veya geri vitese takmak için
şekil 2'deki R konumuna getiriniz
Fren pedalını serbest bırakınız ve gaz
pedalına basınız.
4
ikinci mod otomatik çalışma (AUTO): sistemin kendisi direkt olarak
vites değişiminin ne zaman gerçekleşeceğini belirler. Bu çalışma mantığı
ile, ECO (ekonomi) fonksiyonunu
devreye almak mümkündür. Fonksiyon E (şekil 4) butonuna basılarak
devreye alınabilir.
Vites değiştirmek ve çalışma modunu
(MANUAL veya AUTO) seçmek için
vites kolunu kullanınız.
Vites değiştirmediğiniz sırada
veya Auto/Manual modda
iseniz elinizi vites kolunun
üzerinde tutmayınız.
şekil 4
F0T0223m
VİTES KOLU
Vites kolu A (şekil1) orta konsol
üzerinde yer alır ve değişen "birden fazla
konumda durabilen" tiptir, örneğin: üç
sabit, üç hareketli konum.
Üç sabit konum boş N (şekil 2), geri R
(şekil 2), (+) ve (-) sabit olmayan pozisyonlar arasındaki orta konumdur (şekil
1).
Hareketli konumlar (vites kolu serbest
bırakıldığında devreye alınır) yüksek
pozisyon (+), düşük pozisyon (-) ve
otomatik (A/M) (şekil 3).
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
Pagina 5
Otomatik vites konumuna dönmek için MANUEL ÇALIŞMA
vites kolunu tekrar A/M konumuna getiri- (MANUEL)
niz.
Bu çalışma modunda vites değişimi kararı,
en uygun kararı verecek olan sürücüye
Araç duruyor iken ve kontak anahtarı bırakılmıştır.
yerinden çıkartılmış iken, fren pedalına
basılı/basılı değilken vites kolunu değiştir- Aşağıdaki işlemleri uygulayınız:
mek mümkündür.
vites kolunu + hareket ettirerek
Sistem vites kolu değiştirilirken harekete
(şekil 1) üst vitese takınız;
geçmeyecek, kontak anahtarı yerinden
ya
da
çıkartılmadan önceki vites konumu kayıtlı
kalacaktır.
vites kolunu - hareket ettirerek
Eğer vites değişimi motorun ve aktarma
organlarının normal çalışmasını engelleyecek ise sistem vites değişimini gerçekleştirmez.
Sistem sürücüyü, istenen vites değişiminin
yapılmadığını bildirmek için ekrandaki
mesaj ile birlikte sesli uyarır.
Sistem, motor rölanti hızına erişince vitesi
otomatik olarak değiştirecektir (örneğin:
aracın yavaşlamasında).
(şekil 1) alt vitese takınız.
DİKKAT Motor çalışıyor iken, vites kolu
Vitesi hareket ettirirken gaz pedalının
pozisyonu ile bulunulan vites arasında bir
serbest bırakılması gerekli değildir.
hata oluştuğunda vites doğru pozisyona
getirilinceye kadar sesli bir uyarı duyulur.
5
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
Pagina 6
BULUNULAN VİTESİN
GÖRÜNTÜLENMESİ
Otomatik çalışma
(AUTO-ECO)
ECO fonksiyonu sadece
konum devrede iken çalışır.
şekil 5
F0T0227m
OTOMATİK ÇALIŞMA
(AUTO)
Otomatik (AUTO) kullanımı devreye
almak/devreden çıkartmak için, vites
kolunu A/M (şekil 3) pozisyonuna
getiriniz: otomatik moda geçildiği
AUTO (şekil 5) kelimesinin ve bulunulan vitesin ekranda görüntülenmesi ile
belirtilir.
AUTO modu aktif olduğunda, sistem
aracın hızına, motor devrine ve gaza
nasıl basıldığına bağlı olarak vitesin
değiştirilmesine karar verir. Bununla
birlikte, otomatik çalışma konumunu
değiştirmeden vites kolu kullanılarak
vites değiştirilebilir: "Kılavuz vites"
olarak adlandırılan bu fonksiyon vites
kolu kullanılarak vites değişimi istendiğinde otomatik çalışma durumunu
erteler.
6
otomatik
ECO fonksiyonunu devreye almak için,
gösterge tablosu üzerindeki E butonuna
(şekil 4) basınız. Bu fonksiyonu devreye
aldıktan sonra ekranda bulunulan vites
ve AUTO kelimesi ve E harfi görüntülenir (bir sonraki paragrafa bakınız).
ECO fonksiyonu aktif iken, sistem
mümkün olduğu kadar çok yakıt
tasarrufu için uygun olan vitesin seçilmesine karar verir (aracın hızına, motor
devrine ve gaza nasıl basıldığına bağlı
olarak).
Eğer gerekirse (örneğin: bir aracı
sollamak için) gaz pedalına tamamen
bastıktan sonra sistem hızlanma için
gerekli olan tork ve gücü elde etmek
için vitesi değiştirecektir (bu işlem ECO
fonksiyonunun devrede veya devre dışı
olmasına bakılmaksızın otomatik modda
gerçekleşir).
Kontak anahtarını MAR pozisyonuna
çevirdikten bir saniye sonra, bulunulan
vites ve çalışma modu (AUTO veya
MANUAL) ekranda görüntülenir:
N = boş;
1 = birinci vites;
2 = ikinci vites;
3 = üçüncü vites;
4 = dördüncü vites;
5 = beşinci vites;
6 = altıncı vites;
R = geri.
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
Pagina 7
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
Motor, vites takılı ya da boştayken (N)
çalıştırılabilir; bir vitese takılı iken daima
önce fren pedalına basınız.
Motoru çalıştırmadan önce, vitesi (N)
pozisyonuna almanız tavsiye edilir.
Çalıştırma işleminden sonra:
şekil 6
F0T0228m
Eğer ECO fonksiyonu devrede ise,
ekranda bulunulan vites yanında E
(Economy) görüntülünecektir (şekil 6).
DİKKAT Eğer 10 saniye sonra (kontak
anahtarı MAR pozisyonunda) ekranda
bulunulan vites görüntülenmez ise,
kontak anahtarını STOP pozisyonuna
çeviriniz ve ekranın kapanması için
bekleyiniz, daha sonra sistemi tekrar
açınız. Eğer bir problem olursa yetkili bir
Fiat servisi ile temasa geçiniz.
vites otomatik olarak boş (N) konuma
geçer
vites kolu çalıştırma öncesindeki pozisyonunu muhafaza eder
eğer vites kolu pozisyonu ile seçilen
vites aynı değil ise, ekranda (N)
(boşta) görüntülenir ve sürücü sesli
bir şekilde uyarılır
takılabilecek vitesler: fren pedalı basılı
iken, 1., 2. veya geri vites (R).
DİKKAT Fren pedalına basmadan ve
vites boş (N) konumda değilken (vites N
konumundan başka diğer tüm viteslerde)
motoru çalıştırmayı denerseniz, ekranda
ilgili mesaj görüntülenecektir "Uyarı
lambaları ve mesajlar" paragrafına
bakınız). Bu durumda, işlemi fren pedalına basarak tekrar ediniz.
DİKKAT Eğer çalıştırma vites kutusu
arızası durumunda yapılır ise, "Ertelenmiş çalıştırma" işlemini yapınız (bkz. ilgili
mesajlar): fren pedalına basılı iken,
kontak anahtarının AVV pozisyonunda
en az 7 saniye tutulduğunda, motor
çalışır. Sistem iyileştirme durumunda
kalır (izin verilen max vites: 3., otomatik
mod mevcut değil). Eğer motor çalışmaz
ise yetkili bir Fiat servisi ile temasa
geçiniz.
DİKKAT Sürücü kapısının açılması
motorun bir sonraki çalışmasına hazırlık
amacı ile sistemin hidrolik bölümünün
çalıştırmasını sağlayacaktır.
Eğer bir vitese takılı iken
motor çalışmaz ise, sürücü
vitesin otomatik olarak boşa
geçmesi nedeni ile olası bir tehlikeli
durum için sesli olarak uyarılır.
7
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
ARACIN İLK HAREKETİ
Motor hem 1., hem 2. (zayıf yol tutuşunda önerilir), veya geri (R) viteste çalıştırılabilir.
DİKKAT Dik bir yokuşta aracı çalıştırmak için el freninin kullanılmasını tavsiye
ederiz.
1. viteste
fren pedalına basınız;
boşta (N) veya geri (R) viteste iken,
vites kolunu orta konuma getiriniz;
vites kolu orta konuma gelir gelmez,
kolu + (şekil 1) yönünde hareket
ettiriniz;
fren pedalını serbest bırakınız ve gaz
pedalına basınız (daha iyi bir çalıştırma
için hızlı bir şekilde gaz pedalına
sonuna kadar basınız).
Pagina 8
2. viteste
fren pedalına basınız;
vites kolu (N) veya (R) pozisyonunda
iken (şekil 2) kolu orta konuma
hareket ettiriniz ve sonra + (şekil 1);
vites kolu orta konuma gelir gelmez,
kolu + (şekil 1) yönünde hareket
ettiriniz;
Fren pedalını serbest bırakınız ve gaz
pedalına basınız.
Orta derecede bir eğime sahip olan bir
yokuşta aracı harekete geçirmek için el
freninin kullanılmasını tavsiye ederiz
Geri (R)
fren pedalına basınız;
DİKKAT Araç hareket halinde iken, eğer
hızı 3 km/saat'ten daha düşük ise, geri
vites konumuna 1.5 saniye içinde
geçecektir: Eğer geri vitese geçmez ise,
sistem bulunulan viteste kalacak veya
eğer aracın hızı 10 km/saat'ten daha
düşük ise sistem vitesi boşa (N) alacaktır;
bu durumda hareket tekrar edilmelidir.
vites kolunu (R) konumuna getiriniz
(şekil 2);
fren pedalını serbest bırakınız ve gaz
pedalına basınız.
8
SESLİ UYARI
Güvenlik nedeni ile araç, vites boşta (N)
bırakılarak park edildiğinde sesli uyarı
devreye girer (kontak anahtarı STOP
pozisyonuna çevrilirken duyulacak ses);
Motor çalışıyor ve vites (1.), (2.) veya
geri (R) iken, sistem sesli uyarıyı devreye
alır ve vitesi otomatik olarak boş (N)
pozisyonuna aşağıdaki durumlarda alır:
en az 3 dakika içerisinde gaz pedalında
ve/veya fren pedalında herhangi bir
çalışma yapılmamışsa;
veya fren 10 dakikayı aşkın bir süredir
basılı duruyorsa;
sürücü kapısı açılmış ve gaz pedalı ile
frene en azından 1,5 saniyedir dokunulmuyorsa;
veya bir vites kutusu hatası tespit
edilmişse.
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
ARACIN PARK EDİLMESİ
Aracı güvenli bir şekilde park edebilmek
için birinci vitese veya geri (R) vitese
takmak kesinlikle gereklidir ve ayrıca bir
yokuşta ise el freni çekilmelidir; ayrıca
kesinlikle fren pedalı serbest bırakılmadan önce ekranın kapanması beklenmelidir.
DİKKAT Araçtan ayrılırken ASLA
vitesi boşta (N) bırakmayınız.
Pagina 9
ÖNEMLİ NOTLAR
araç duruyor ve bir vites seçili iken
hareket edinceye kadar daima fren
pedalını basılı tutunuz, daha sonra
serbest bırakınız ve yavaşça gaz pedalına
basınız;
motorun çalışır durumda uzun süreli
duraklamalar yaparken vitesi boşa (N)
almanız tavsiye edilir;
etkin kavrama koruması için, kavramanın aşırı ısınması hasara neden olabileceği için gaz pedalını aracı hareketsiz
tutmak için kullanmayınız (araç yokuş
yukarı park edildiği zaman). Fren pedalını kullanınız ve gaz pedalına sadece
hareket etmek istediğiniz zaman basınız;
ikinci vitesi sadece düşük hızlı manevralarda daha iyi kalkış kontrolü elde
etmek için kullanınız;
geri vites (R) seçili iken birinci vitesi
seçmek isterseniz ya da tam tersi bir
durum söz konusuysa, araç tamamen
durduktan sonra fren pedalına basarak
işlemi gerçekleştiriniz;
aslında hiç tavsiye edilmiyor olsa da
eğer vites boşta iken (N) beklenmedik
bir nedenle yokuş aşağı sürüş yapılıyor
ise herhangi bir vitese takılmak istendiğinde sistem otomatik olarak aracın
hızına en uygun olan vitesi seçerek,
tekerlekler doğru torkun iletilmesine
izin verir;
ihtiyaç olduğunda, motor duruyor,
kontak anahtarı yerine takılı iken MAR
ve fren pedalına basılı iken vites değiştirilebilir. Bu durumda, hidrolik sistem ve
özellikle pompanın uyum sağlamak için
bir vitesten diğerine geçilirken en az 5
saniye geçmesi beklenerek vites değiştirilebilir;
gaz pedalına sonuna kadar basmak hızlı
bir kalkışa sebep olur;
araç yokuş yukarı iken çalıştırıldığında,
el freni veya fren pedalı bırakılarak
kademeli olarak veya hızla tamamen
hızlanılması halinde daha yüksek motor
devri yakalayacaktır.
9
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
UYARI LAMBALARI
VE MESAJLAR
t
“COMFORT-MATIC”
VİTES KUTUSU ARIZASI
(kırmızı)
Kontak
anahtarını
MAR
konumuna çeviriniz; uyarı lambası
yanabilir ancak birkaç saniye sonra
söner.
Vites kutusu arızasını belirtmek için
gösterge tablosu üzerindeki uyarı
lambası yanıp söner (ekrandaki mesaj ve
sesli uyarı ile birlikte).
Vites kutusu arızası durumunda, mümkün olan en
kısa zamanda, yetkili bir Fiat
servisi ile sistemin kontrol
edilmesi için temasa geçiniz.
10
Pagina 10
VİTES KÜÇÜLTME
Vites kutusunun yanlış kullanılması
durumunda uyarı lambası yanar
(ekrandaki mesaj ile birlikte).
Bu durumda, sistem otomatik olarak
koruma işlemini başlatır.
Eğer uyarı lambası yanmaya
devam ederse (ekrandaki
mesaj ile birlikte), yetkili bir
Fiat servisi ile temasa geçiniz.
MANUEL VİTES
KULLANILAMAZ
Motor çalışıyor iken, MANUAL
modun seçilemeyeceği durumda ekranda bu mesaj görüntülenir.
Eğer ekrandaki mesaj görüntülenmeye devam ederse,
yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
OTOMATİK VİTES
KULLANILAMAZ
Motor çalışıyor iken, AUTO modun
seçilemeyeceği durumda ekranda bu
mesaj görüntülenir.
Eğer ekrandaki mesaj görüntülenmeye devam ederse,
yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
Pagina 11
KAVRAMANIN AŞIRI ISINMASI
FREN PEDALINA BASINIZ
Kavramanın aşırı ısındığını belirtmek için
ekrandaki ilgili mesaj, sesli bir uyarı ile
görüntülenir.
Aracın, fren pedalı basılı değilken çalıştırılmasının denenmesi halinde sesli uyarı
ile birlikte ekranda bu mesaj gösterilir.
Bu durumda, normal koşullar sağlanıncaya kadar vitesi küçültünüz ve aracı
durdurunuz (motoru kapatınız).
FREN PEDALINA BASINIZ ERTELENMİŞ ÇALIŞMA
Eğer ekrandaki mesaj görüntülenmeye devam ederse,
yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
Kavramanın etkinliğini korumak, aracı hareketsiz
tutmak için gaz pedalını
kullanmayınız (örneğin: araç yokuş
yukarı park edildiği zaman). Zira
kavramanın aşırı ısınması araca zarar
verebilir. Fren pedalını kullanınız ve
gaz pedalına sadece hareket etmek
istediğiniz zaman basınız.
Motoru çalıştırırken fren pedalı arızasını
belirtmek için ekranda sesli bir uyarı ile
birlikte mesaj görüntülenir.
Bu durumda, fren pedalına basılı iken,
kontak anahtarını AVV pozisyonunda
en az 6 saniye tutunuz: motor çalışır.
Sistem iyileştirme durumunda (azami
izin verilen vites: 3.)
DİKKAT Aracın, vites arızalıyken çalıştırılması gerektiğinde "Gecikmiş ateşleme" işlemini başlatınız (bkz. ilgili mesajlar): Fren basılıyken anahtarı en az 7
saniyeliğine AVV konumuna getiriniz.
Böylece motor çalışır. Sistem iyileşme
moduna girer (müsaade edilen en
yüksek vites 3'üncü vitestir; otomatik
moda geçmek mümkün değildir). Motorun çalışmaması durumunda bir Fiat
servisi ile temasa geçiniz.
DİKKAT Motor çalıştırılırken mesaj
eğer boş vitesten (N) başka bir viteste
ise mesaj görüntülenir
Eğer ekrandaki mesaj görüntülenmeye devam ederse,
yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
11
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
VİTES KULLANILAMAZ
İŞLEM YAPILAMAZ
Ekrandaki mesaj sesli uyarı ile birlikte
aşağıdaki durumlarda devreye girer:
Bazı zorunlu şartların noksan olmasından dolayı sistem vites değişimine izin
vermediği durumda sesli uyarı ile birlikte
ekranda mesaj görüntülenir.
vites değişimini engelleyen sistem
arızası;
veya
sadece birinci (1), ikinci (2), üçüncü (3)
veya geri vitese geçmesine izin veren
sistem arızası.
Eğer ekrandaki mesaj görüntülenmeye devam ederse,
yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
12
Pagina 12
FREN PEDALINA BASINIZ İŞLEMİ TEKRARLAYINIZ
Güvenlik nedeni ile fren pedalına
basılmadan vites değiştirmek istenildiğinde, bazı durumlarda sesli uyarı ile
birlikte ekranda mesaj görüntülenecektir.
Eğer ekrandaki mesaj görüntülenmeye devam ederse,
yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
VİTESİN BOŞ KONUMA (N)
ALINMASI
Sürücünün vitesi boşa alması gerektiğine
dair sesli uyarı ile birlikte ekranda bir
mesaj gösterilir.
Vites boşa (N), alındığında ekrandaki
mesaj görüntülenmez
Eğer ekrandaki mesaj görüntülenmeye devam ederse,
yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
Pagina 13
ARACIN ÇEKİLMESİ
BİR SİGORTANIN ATMASI
Vitesin boşta olduğundan (N) (aracın
itildiğinde ileri doğru gidip gitmediğini
kontrol ederek) emin olunuz ve çekme
işlemini manuel vites kutulu aracın
çekilmesine göre yapınız (Kullanıcı El
Kitabına bakınız).
Sigortanın yeri için Kullanıcı El Kitabı'ndaki "Acil durumda yapılacaklar" bölümündeki
"Bir sigortanın atması" paragrafına bakınız.
Vitesin boş konuma alınamaması
durumunda aracı çekmeyiniz ve bir Fiat
servisi ile temasa geçiniz.
SİGORTA
AMPER
COMFORT-MATIC vites kutusu pompası
(güç kaynağı + akü)
82
30
COMFORT-MATIC vites kutusu
kontrol ünitesi (güç kaynağı + akü)
84
10
COMFORT-MATIC vites kutusu kontrol ünitesi ve
vites kolu (güç kaynağı + ateşleme)
16
7.5
13
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
Pagina 14
PERİYODİK BAKIM TABLOSU
Periyodik bakım tablosu, şimdiye kadar açıklanan tüm işlemlerin (bkz. Kullanıcı El Kitabı'nın "Aracın bakımı" bölümü) yanı sıra,
aşağıdaki tabloda verilen kontrolleri/değişimleri de içerir:
1.3 Multijet
Vites kutusu yağ seviyesinin kontrolü
her 20,000 km
Vites kutusu hidrolik kumanda sisteminin yağ seviyesinin kontrolü
her 20,000 km
Kavrama aktüatörü hidrolik sistem yağının değiştirilmesi
her 60,000 km (veya her iki yılda bir)
SEVİYE KONTROLLERİ
COMFORT-MATIC VİTES KUTUSU HİDROLİK SİSTEM YAĞI
Vites kutusu yağ seviyesi kontrolü ve kavrama hidrolik sistemi yağ kontrolü/değişimi için sadece yetkili bir Fiat servisi ile temasa
geçiniz.
Atık vites kutusu yağı çevre için zararlı maddeler içermektedir.
UYARI
Yağ değişimi için çevre ve yasaları da dikkate alan ve atık yağı tafsiyesi için gerekli donanıma sahip olan Fiat
yetkili servisleri ile temasa geçmenizi tavsiye ediniz.
14
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
Pagina 15
MOTOR KODLARI - GÖVDE TİPLERİ
Motor kodu
1.3 Multijet
199A2000
Şasi tipi
225BXB11 AX (
225BXB11 AX1 (
225AXB11 02 (
225CXB11 ZA1 (
)
)
)
)
( ) Kargo tipleri
( ) Kargo Adventure tipleri
( ) Kombi tipleri
( ) Kombi Adventure tipleri
PERFORMANS
Aracın ulaşabileceği en yüksek hız 157 km/saat (*) veya 155 km/saat'tir (**).
(*) Kargo tipleri
(**) Kombi tipleri
15
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
Pagina 16
AKTARMA ORGANLARI
1.3 Multijet
Vites kutusu
Kavrama
Çekiş
16
altı ileri ve bir geri vitese sahip elektro hidrolik
sistemli elektronik kumandalı vites kutusu
Tek disk, kuru tip, elektro hidrolik kumandalı
Ön
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
Pagina 17
AĞIRLIKLAR
1.3 Multijet
Ağırlıklar (kg)
Kombi
tipleri
Kargo tipleri
Yüksüz ağırlık (tüm sıvılar ve %90
oranı doluluktaki yakıt deposu dahil,
opsiyonel donanım hariç):
1190
1090
Sürücü dahil izin verilen
maksimum yükler (*):
565
630
Sürücü hariç aracın taşıyabileceği yük (*):
490
555
İzin verilen azami yük (**)
- ön aks:
- arka aks:
- toplam:
950
950
1755
900
950
1720
Çekilebilir yükler:
- frenli römork:
- frensiz römork:
600
400
600
400
Azami tavan yükü
(portbagaj dahil):
75
75
Çekme bağlantısında maksimum
yük (frenli römork):
60
60
(*)
Araç özel ekipmanlara sahip ise yüksüz ağırlık artacağından dolayı izin verilen azami yük değeri azalır.
(**)
Yük değerleri aşılmamalıdır. Sürücü bagajdaki ve/veya araçtaki diğer yükleri bu sınırlamalara uyacak şekilde düzenlemekle yükümlüdür.
17
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
Pagina 18
KAPASİTELER
1.3 Multijet
Belirtilen yakıtlar
Orijinal ürünler
litre
kg
COMFORT-MATIC vites kutusu
hidrolik sistemi
0.505
0.43
TUTELA CAR CS SPEED
Kavrama hidrolik sistemi
0.03
0.040
TUTELA TOP4
YAĞLAR VE SIVILAR
ÖNERİLEN ÜRÜNLER VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Kullanılan
ürün
18
Aracın en iyi şekilde kullanımı için
yağlar ve sıvıların teknik özellikleri
Transmisyon için
yağlar
Elektro hidrolik kumandanın hız seçicisi için
özel sıvı
Özellik FIAT 9.55550-SA1
Fren sıvısı
Fren ve debriyaj sistemleri için sentetik sıvı
Özellikler: FMVSS no 116 DOT4, ISO 4925,
SAE J 1704
Özellik FIAT 9.55597
Orijinal
yağlar ve sıvılar
Kullanım yeri
TUTELA CAR
CS SPEED
COMFORT-MATIC
elektrik kumandalı
elektro hidrolik
kumanda
TUTELA TOP 4
Hidrolik fren ve hidrolik
olarak kontrol edilen
kavramalar
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
Pagina 19
YAKIT TÜKETİMİ
1999/100 EC normlarına göre yakıt tüketimi
(litre x 100 km)
1.3 Multijet
Şehir içi
5.5 (*) / 5.7 (**)
Şehir dışı
3.7 (*) / 3.8 (**)
Ortalama
4.4 (*) / 4.5 (**)
AUTO-ECO mantığı ile tüketim.
(*) Kargo tipleri
(**) Kombi tipleri
CO2 EMİSYONLARI
CO 2 emisyonu kombine tüketim için geçerlidir.
1999/100 EC NORMLARINA GÖRE CO 2 EMİSYONU
1.3 Multijet: 116 g/km (*) / 119 g/km (**)
(*) Kargo tipleri
(**) Kombi tipleri
19
603_83_947 Fiorino Comf GB
7-02-2008
15:43
Pagina 20

Benzer belgeler