davranış yönetmeliği - Kimberly

Transkript

davranış yönetmeliği - Kimberly
October 2015
DAVRANIŞ
YÖNETMELİĞİ
DOĞRU OLANI BİLİN.
DOĞRU OLANI YAPIN.
1
İçindekiler
Neden Bir Davranış Yönetmeliğimiz Var....................................................................................................................................... 4
Yönetmelik Hepimiz için Geçerli................................................................................................................................................. 4
Endişelerinizi Çekinmeden Paylaşın............................................................................................................................................. 5
Misilleme Yapmama İlkesi.......................................................................................................................................................... 5
Dürüst Bir Şekilde Rapor Etmek.................................................................................................................................................. 5
Soru Sorma veya Sorun Rapor Etme Kaynakları............................................................................................................................ 6
Muhasebe Uygulamalarının İhlali ve Şirket İçi Denetimler.............................................................................................................. 7
Davranış Yönetmeliği Hattı......................................................................................................................................................... 7
Potansiyel Yönetmelik İhlali Konusunda Rapor Alan Ekip Liderlerinin ve Diğerlerinin Yükümlülükleri................................................... 8
Yönetmelik İhlalleri................................................................................................................................................................... 8
Ekip İçindeki Davranışlar............................................................................................................................................................ 9
Örgütlenme Özgürlüğü............................................................................................................................................................. 9
Farklılık, Dahil Etme ve Ayrımcılık Yapmama................................................................................................................................. 9
Global İnsan Hakları................................................................................................................................................................ 10
İşyeri Güvenliği....................................................................................................................................................................... 11
Saygılı İşyeri........................................................................................................................................................................... 12
İşyerinde Şiddet...................................................................................................................................................................... 12
Alkol ve Uyuşturucu................................................................................................................................................................ 13
Diğer İnsanlara Karşı Davranışlar..................................................................................................................................................................................................................................... 14
İşimiz..................................................................................................................................................................................... 14
Müşteriler ve Tedarikçiler......................................................................................................................................................... 14
Tüketiciler.............................................................................................................................................................................. 15
Tüketici ve Çalışan Verilerinin Gizliliği......................................................................................................................................... 16
Sosyal Medya......................................................................................................................................................................... 16
Rekabet................................................................................................................................................................................. 17
Rekabete İlişkin Bilgiler............................................................................................................................................................ 18
Çevre.................................................................................................................................................................................... 19
Devlet................................................................................................................................................................................... 19
Uluslararası İş Yapmak.............................................................................................................................................................. 20
Şirketimiz İçindeki Davranışlar.................................................................................................................................................. 21
Bilgi ve Şirket Kaynaklarımız..................................................................................................................................................... 21
Çıkar Çatışmaları..................................................................................................................................................................... 21
Gizli Bilgiler............................................................................................................................................................................ 23
Şirket Kaynaklarının Kullanımı................................................................................................................................................... 25
Hediyeler, Eğlence ve Diğer Yardımlar........................................................................................................................................ 26
Devlet Görevlilerine Hediye, Eğlence veya Yardımlar................................................................................................................... 28
Kayıt Tutma............................................................................................................................................................................ 29
Mali Raporlar.......................................................................................................................................................................... 30
Dolandırıcılığı Önleme............................................................................................................................................................ 31
Devlet Görevlilerine Hediye, Eğlence veya Yardımlar................................................................................................................... 32
Davranış Yönetmeliği Hattı Numaraları...................................................................................................................................... 33
2
DEĞERLİ KIMBERLY-CLARK ÇALIŞANLARI,
Kimberly-Clark yıllardır doğru olanı yapan bir şirket olarak
tanınmaktadır. Son birkaç yıl içinde, iş ahlakı yönetimi
uygulamalarımız konusunda çok sayıda ödül aldık. Bunlardan
biri de Ethisphere tarafından belirlenen "Dünyanın En Etik
Şirketleri" arasında seçilmekti. Kimberly-Clark çalışanlarımızın
itibarımıza olan gururu yaşamalarından onur duyuyorum. Temel
değerlerimizden biri olan "Özgün" olmak, Kimberly-Clark'tan
miras aldığımız dürüstlük, doğruluk ve cesaretle doğru olanı
yapma ilkelerimize bağlılığımızı sürdüreceğimiz anlamına gelir.
Şimdiye kadar böyle yaptık ve gelecekte sorumlu olacağımız
standart da bu olacaktır.
İtibar, değerli bir varlıktır. Bugün içinde bulunduğumuz iletişim
dünyasında şirketlerin faaliyetleri ve çalışanlarının hareketleri
hiç olmadığı kadar inceleme altında. Her Kimberly-Clark
çalışanından, her gün, her yerde ve her hareketinde Davranış
Yönetmeliğimizin standartlarına uygun davranmasını beklemek
oldukça zorlu bir iş. Ancak ben bunu bekliyorum, çünkü
hepimiz böyle bir şirkette çalışmak isteriz.
Kimberly-Clark Davranış Yönetmeliği'ni okumak ve anlamak
için lütfen zaman ayırın. Bununla ilgili sorular sorun. Takip edin.
Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da aynısını yapmasını isteyin.
Hepimiz bunu yaparsak 140 yıllık Kimberly-Clark geleneğinin
temsilcileri olmaya devam edebiliriz.
Saygılarımla,
Thomas J. Falk
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
Tom'un da mektubunda bahsettiği gibi bir şirket ve bireyler
olarak itibarımız çok değerli bir varlıktır. Genel Danışman
olarak görevimin bana verdiği sorumluluk, bu itibarı korumak
için sizinle birlikte çalışmak. Faaliyet gösterdiğimiz hukuk
sistemindeki yasaların sizden ne beklediğini anlamanızı
sağlamak Kimberly-Clark'ın biz çalışanlarından beklentilerinin
sadece bir kısmı. Birçok durumda Kimberly-Clark, yasaların
gerektirdiğinden fazlasını beklemektedir.
Kimberly-Clark Davranış Yönetmeliği, çalışanlar, müşteriler,
tedarikçiler, rakipler ve genel olarak halkla ilişkilerinizde
zaman zaman ortaya çıkabilecek etik sorunlar konusunda
değerli bir kılavuzdur. Yönetmeliği okuyun, size ve işinize nasıl
uygulanacağı konusunda düşünün. Olası ihlalleri rapor etme
ve Şirket araştırmalarında işbirliği yapma sorumluluğu da
dahil olmak üzere Yönetmelik kapsamındaki sorumluluklarınızı
anladığınızdan emin olun.
Sorularınız veya sorunlarınız için Yönetmelikte size yanıt
sağlayabilecek kaynaklar tanımlanmıştır. Uygun bir çözüme
varmak için bir durumu konuşma ihtiyacı hissediyorsanız ekip
liderinizle, İnsan Kaynakları veya varsa Hukuk Departmanındaki
herhangi biriyle konuşabilirsiniz. Ayrıca, kimliğinizi açıklamak
istemiyorsanız Davranış Yönetmeliği Hattını arayabilirsiniz.
Bunlara ek olarak Davranış Yönetmeliği ile uyumluluk ve
bütünlük ve etik konusundaki Şirket standartları hakkında
sorularınız veya sorunlarınız için doğrudan benimle de iletişim
kurabilirsiniz. Bu bizim itibarımız; korumak için haydi hep
birlikte çalışalım.
Saygılarımla,
Thomas J. Mielke
Genel Danışman
3
NEDEN BİR DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ VAR
Kimberly-Clark'ta daha iyi bir yaşamın temellerini atıyoruz. K-C
değerlerimiz bizi bugün olduğumuz kişiler yapan ve gelecekte
olmak istediğimiz şirketi tanımlayan ilke ve fikirleri kapsar. Biz:
Özgün – Kimberly-Clark'ta dürüstlük, doğruluk ve doğru olanı
yapma mirasımızı sürdürmeye inanırız. Biz, dünyanın çalışkanlık
ve adaletle kazanmaya bağlı, en başarılı şirketlerinden biri
olmaya çalışıyoruz.
Sorumlu – İşimize ve geleceğimize sahip çıkarız. İşimiz ve
kendimiz için büyük hedefler belirler ve bunları aşmak için
kendimizi geliştiririz. Bireysel ve ekip olarak potansiyelimize
ulaşmak şahsi sorumluluğumuzdur.
Yenilikçi – Kurucularımız; girişimci ruhu, ürün geliştirmede
deneyselciliği ve pazarlamada yaratıcılığı teşvik eden bir kültür
oluşturdu. Biz de müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer katan
yeni fikirlere bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bugün en iyisini başarıp,
yarın bugünün ötesine geçmekle zorunda olduğumuz ölçütlere
sahip olduğumuzu biliyoruz.
İlgili– Birbirimize duyduğumuz saygı ve çalıştığımız ve
yaşadığımız topluluklara duyarlılığımız Kimberly-Clark’ı dünya
çapında tüm insanların çalışmak ve birlikte iş yapmak istediği
bir şirket haline getiriyor.
Oluştur, Karar Al, Sürekli Kazan, Müşteri Odaklı Düşün, Sürekli
Gelişim Göster, Yeteneği Geliştir’den oluşan K-C Davranışlarını
sergilemek başarımız için vazgeçilmezdir.
Yönetmelik, bize veya özel bir duruma uygulanabilir olan
tüm yasaları, düzenlemeleri veya Kimberly-Clark politikalarını
tanımlayamaz. Bunun yerine Yönetmelik, bütün çalışanların
uyması gereken ahlaki standartlardan oluşan bir çatı oluşturur.
Bu standartlar, genelde minimum yasal yükümlülüklerden daha
yüksektir. Yönetmelik, işimizi etik ve uygun şekilde yönetmeye
çalışan bizler için önemli bir referans oluşturacak rehberdir.
Yeniliğin piyasada kazanmanın anahtarı olduğu hızla değişen
dünyamızda ekiplerimizin kazanmak için akıllıca riskler almasını
istiyoruz. Aynı zamanda, değerlerimize, K-C Davranışlarımıza ve
doğru olanı yapmaya bağlılığımızı sürdürüyoruz. Yönetmelik,
çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu yönü gösterir.
Bir Kimberly-Clark çalışanı olarak Davranış Yönetmeliği'ni
okuyup anlamak tarihimizi, kültürümüzü ve beklentilerimizi
öğrenmede önemli bir ilk adımdır. Kimberly-Clark'ta başarınız
açısından Yönetmeliğimizde anlatılan iş ahlakı standartlarını
anlayıp uygulamaktan daha temel bir unsur yoktur.
İşimizi yapma yolumuzun, yaptığımız iş kadar önemli olduğuna
inanıyoruz. Doğrulukla ve yüksek iş ahlakı standartlarıyla
çalışmak, Kimberly-Clark'ın iş yapma yöntemidir. Bu
Davranış Yönetmeliği müşteriler, tedarikçiler, diğer çalışanlar,
rakipler ve halkla bütünlük içinde, iş ahlakından şaşmadan
ve uygun bir şekilde ilişki kurma konusunda değerlerimizi
güçlendirmektedir. Bu değerleri hayata geçirmek ve Güven
Yönetmelik Hepimiz İçin Geçerli
Hepimiz Davranış Yönetmeliği'ni okumak ve anlamakla
yükümlüyüz. Davranış Yönetmeliği, dünyanın her yerindeki
Kimberly-Clark çalışanları için geçerlidir. Davranış Yönetmeliği
ayrıca Kimberly-Clark Corporation Yönetim Kurulu üyeleri
için de geçerlidir. Bu Davranış Yönetmeliği, çalışanların yerel
kanunlar nezdinde sahip olabileceği hiçbir hakkı engellemez
veya sınırlandırmaz ve bu amaçla hazırlanmamıştır.
Yerel adetler, kültür veya yasalar bu Yönetmelikten farklı bir
standart öngörüyorsa Hukuk Departmanı’na danışmanız gerekir.
Her birimiz Yönetmeliğe uymak, şüphelenilen ihlalleri rapor
etmek ve potansiyel ihlaller konusunda Şirketin yürüttüğü
incelemelerde işbirliği yapmakla yükümlüyüz.
4
Endişelerinizi Çekinmeden Paylaşın
Dürüst Bir Şekilde Rapor Etmek
Davranış Yönetmeliği'ne dair bir sorun fark etmeniz durumunda,
bunu kimseye söylememek için pek çok nedeniniz olabilir. Ne
olduğunu tam olarak bilmiyor olabilirsiniz. "Sorun çıkarmaktan" ya
da birinin sizden "intikam" alacağından korkuyor olabilirsiniz. Bunun,
başkasının sorumluluğu olduğunu düşünüyor olabilirsiniz.
Dürüst bir şekilde rapor etmek, ihlal gerçekten doğrulanmasa
bile, Davranış Yönetmeliği'nin ihlal edildiğine dair samimi bir
inancınız olduğu anlamına gelir. Başka bir kişiye misilleme
yapmak, kişisel bir çatışmada avantaj sağlamak ya da taciz
veya gözdağı amacıyla rapor oluşturmak dürüstçe raporlama
kapsamına girmez. Davranış Yönetmeliği'ne göre dürüst
olmayan raporlar Davranış Yönetmeliği ihlalidir. Birinin sizden
intikam aldığını düşünüyorsanız bu da Yönetmelik ihlali olacağı
için lütfen rapor edin.
Ancak doğru olanı yapmak sesinizi duyurmayı gerektirir. İsminizi
vermek konusunda çekiniyorsanız sorunuzu isminiz gizli anonim
olarak paylaşabilirsiniz. Sorunları dile getiren çalışanlar, etik bir
işyerine sahip olmayı sürdürmede çok önemli bir rol oynar. Şirketin
hızlı bir şekilde harekete geçerek önlem almasını sağlamak için
bilgiyi paylaşma sorumluluğunuz bulunmaktadır. Fark oluşturmak
için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri işyerindeki etik veya
yasal olmayan davranışları öğrenmek ve rapor etmektir.
Misilleme Yapmama İlkesi
Şirketimiz Davranış Yönetmeliği ile ilgili sorunları iyi niyetle bildiren
kişilerin haklarını Misilleme Yapmama İlkesi'ne uygun bir şekilde
korumaya bağlıdır. Şirketimiz:
•
Kişi, Yönetmeliğimizin, politikalarımızın veya kanunun ihlal
edildiğine inandığı durumları bildirdiğinde.
•Kişi,
uyumlulukla ilgili bir sorunu dile getirdiğinde veya belli bir
iş uygulaması, kararı ya da faaliyeti konusunda tavsiye istediğinde.
•Kişi,
olası bir ihlalin araştırılması konusunda işbirliği yaptığında
misilleme yapmayacaktır.
Davranış Yönetmeliği'ne ilişkin bir sorunu dürüst şekilde dile
getirdiğiniz ya da bir Şirket incelemesine katıldığınız için işinizi veya
haklarınızı kaybetmeniz, unvanınızın düşürülmesi, uzaklaştırılmanız,
tehdit edilmeniz, taciz edilmeniz ya da size karşı ayrımcılık yapılması
söz konusu olamaz. Herhangi bir ihlalin araştırılmasına dahil olan
çalışanlar da bu misilleme yapmama ilkesiyle korunmaktadır.
Misillemede bulunan tüm çalışanlar, iş akdinin feshine kadar
varabilecek disiplin cezalarıyla cezalandırılacaktır.
S.
Farklı ülkelerin farklı kültür ve kanunları var.
Yönetmelik, global olarak herkes için geçerli midir?
Y.Evet. Bu Yönetmelikte belirlenen davranışlar,
dünyanın her yerindeki çalışanlar için geçerlidir.
Yerel adetler, kültür veya yasalar bu Yönetmelikten
farklı bir standart öngörüyorsa Hukuk Departmanı'na
danışmanız gerekir.
S.
Ekip liderimin iş ahlakına uygun olmayan bir şey
yaptığına tanık oldum, ancak bu şüpheli ihlali rapor
etmekten korkuyorum. Bir rapor hazırladığım için
başım derde girer mi ya da onların itibarına
zarar vermiş olur muyum?
Y. Hayır. Bir rapor hazırladığınız için başınız
derde girmez ya da ekip liderinizin itibarına zarar
vermiş olmazsınız. Temelsiz oldukları ortaya çıksa
bile iyi niyetle verdiğiniz raporlardan sorumlu
tutulmayacaksınız. İncelemeler, çalışanların itibarını
korumak amacıyla nesnel, adil ve gizli bir şekilde
yönetilir. Yönetmelik ve misilleme raporlarına ilişkin
tüm sorunlar tamamıyla incelenecektir.
5
Soru Sorma veya Sorun Rapor Etme
Kaynakları
Aşağıdaki yollardan Kimberly-Clark Genel Danışmanının ofisiyle
de iletişim kurabilirsiniz:
Şüpheli Davranış Yönetmeliği ihlallerinin rapor edilmesi
Şirketin düzeltilmesi gereken bir sorun olup olmadığını
belirlemesi açısından kritik önemdedir. Bu nedenle, şüpheli
Davranış Yönetmeliği ihlallerini rapor etmek zorundayız. Bütün
endişelerinizi Davranış Yönetmeliği Sorunlarının Raporlanması
ve Bildirilmesine Dair Protokol'e uygun bir şekilde uygun
kademedeki ve görevdeki yetkiliye bildirin. Yönetmeliğe ilişkin
sorularınız varsa veya olası ihlallerin farkındaysanız size sunulan
birçok kaynak bulunmaktadır.
Telefon: Posta Adresi: Faks: +1-972-281-1216
Kimberly-Clark Corporation
Posta Kutusu 619100
Dallas, TX 75261-9100
ABD
Hukuk Departmanı Dikkatine
+1-972-281-1492
Uyumluluk ve Etik Direktörü Dahil Uyumluluk Ekibinin Herhangi
Bir Üyesi:
Ekip Liderinize:
Telefon:
Sorularınızı ve endişelerinizi ekip liderinize iletebilirsiniz.
Sorununuzu ekip liderinize anlatmak istemiyorsanız veya ekip
liderinizin doğru tepkiyi vermediğini düşünüyorsanız şu kişilere
de başvurabilirsiniz:
Posta Adresi: Kimberly-Clark Corporation
Bir Başka Ekip Lideri
Global Güvenlik Ekibindeki Herhangi Bir Üye:
E-posta: Telefon:
Posta Adresi: Faks:
[email protected]
+1-888-288-8216 (ABD ve Kanada)
+1-443-716-2301 (Uluslararası
Ödemeli Çağrı)
Kimberly-Clark Corporation
Posta Kutusu 619100
Dallas, TX 75261-9100
ABD
Global Güvenlik Departmanı Dikkatine
+1-920-721-6731
2001 Marathon Avenue
Neenah, WI 54956
ABD
Uyumluluk ve Etik Direktörü Dikkatine
Faks: +1-920-225-3126
İnsan Kaynakları Departmanındaki Herhangi Bir Çalışan:
İş biriminiz veya ülkeniz için İnsan Kaynakları temsilcisiyle
de iletişim kurabilirsiniz.
Davranış Yönetmeliği Hattı:
Davranış Yönetmeliği Hattı, bir sonraki sayfada daha ayrıntılı
olarak açıklanmaktadır. Davranış Yönetmeliği Hattını kullanarak
sorunları anonim olarak rapor edebilirsiniz. Yürürlükteki
kanunlar uyarınca Davranış Yönetmeliği'nin bazı ülkelerde
geçerli olmayabileceğini unutmayın.
+1-972-281-1236
Hukuk Departmanındaki Herhangi Bir Çalışan:
İş biriminiz veya ülkeniz için baş danışmanla ya da daha
önce çalışmış olduğunuz Hukuk Departmanı çalışanıyla
iletişim kurabilirsiniz.
S.
Davranış Yönetmeliği'nin kapsamadığı bir
endişem var. Bu bir sorun olmadığı anlamına
mı geliyor?
Y.
Davranış Yönetmeliği, her soruyu ya da
etik durumu yanıtlayamaz.
Yanlış olduğunu düşündüğünüz bir durum varsa
ekip liderinize ya da Kaynaklar bölümünde verilen
ilgililerden birine danışın.
6
Muhasebe Uygulamalarının İhlali ve Şirket
İçi Denetimler
Şirketin muhasebe uygulamalarına, iç muhasebe denetimlerine
veya denetleme uygulamalarına uyulmaması, Kimberly-Clark
ve hissedarları için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu konulara ilişkin
olarak sorununuz varsa bunları aşağıdakilere rapor etmelisiniz:
Genel Danışman:
Davranış Yönetmeliği Hattı
Çalışanların Davranış Yönetmeliği'ne ilişkin sorunları
anonim olarak rapor edebilmesini sağlamak için bir Davranış
Yönetmeliği Hattı kurulmuştur. Davranış Yönetmeliği Hattı,
telefon ya da İnternet üzerinden sorunlarınızı rapor etmenizi
sağlar. Bilgileriniz Kimberly-Clark'tan bağımsız olan ve birçok
diğer şirketten de Davranış Yönetmeliği raporları alan bir
profesyonel şirket tarafından alınacaktır.
Telefon:
+1-972-281-1216
•
Bu hat günde 24 saat ve yılın 365 günü açıktır.
Posta Adresi: Kimberly-Clark Corporation
Posta Kutusu 619100
Dallas, TX 75261-9100
ABD
Genel Danışmanın Dikkatine
•
Raporunuzu istediğiniz dilde verebilirsiniz.
•
Raporunuzu isterseniz anonim olarak verebilirsiniz.
Faks: +1-972-281-1492
ABD: +1-800-482-6020
-VEYADenetim Komitesi Başkanı:
Posta Adresi: Faks: Kimberly-Clark Corporation
Posta Kutusu 619100
Dallas, TX 75261-9100
ABD
Kurumsal Sekreterlik Dikkatine
+1-972-281-1578
Telefon Hattı:
ABD Dışından: Bu bağlantıdan telefon numaraları
listesine ulaşabilirsiniz:
Davranış Yönetmeliğiyle İlgili Endişeleriniz için
Global Telefon Numaraları
İnternet Hattı:
Davranış Yönetmeliğiyle İlgili Endişelerinizi
İnternet Üzerinden Rapor Edebileceğiniz Web Sitesi
-VEYADavranış Yönetmeliği Hattı
7
Potansiyel Yönetmelik İhlali Konusunda
Rapor Alan Ekip Liderlerinin ve Diğerlerinin
Yükümlülükleri
Potansiyel Yönetmelik ihlali raporları alan ekip liderleri ve
diğerleri Davranış Yönetmeliği'ni uygulamada önemli bir rol
oynarlar. Kimberly-Clark, ekip üyelerinin sorunları hakkında
ekip liderleriyle konuşmasını teşvik etmektedir. Potansiyel
Yönetmelik ihlali raporu alan ekip liderleri ve diğerleri hazırlıklı
olmalı ve her türlü Davranış Yönetmeliği endişelerini veya
raporlarını nasıl yöneteceğini bilmelidir. Ekip liderleri:
•
Yönetmeliği öğrenip anladığınızdan ve davranışlarınızı
Yönetmeliğe uygun hale getirdiğinizden emin olun.
•
Ekip üyelerinin Yönetmelik ya da yasa ihlallerini durdurun.
Yönetmelik İhlalleri
Davranış Yönetmeliği'ni ihlal etmek ciddi bir suçtur.
Yönetmeliğin, politikalarımızın veya yasaların ihlali iş akdinin
feshine kadar varabilecek disiplin cezalarına neden olabilir.
Bu, ihlalin türü ve ne kadar ciddi olduğu dahil olmak üzere her
durumun özelliklerine bağlı olarak değişir.
İhlallerin tutarlı bir şekilde yönetilmesi için tüm disiplin cezaları
incelenir. Yönetmelik ihlali aynı zamanda yasanın da ihlali ise
para cezası, adli ceza ya da bir devlet kurumu veya mahkeme
tarafından açılacak diğer yasal işlemlere tabi tutulabilirsiniz.
•Ekip
üyelerinin endişelerini konuşmaya her zaman hazır
olduğunuzu bilmelerini sağlayın.
•
Ekip üyelerinin sorularını ve endişelerini ciddiye alın.
Potansiyel bir Davranış Yönetmeliği ihlali size rapor edildiğinde:
•
Yanıt vermeden önce yardım istemekten çekinmeyin.
• Bütün
endişelerinizi Davranış Yönetmeliği Sorunlarının
Raporlanması ve Bildirilmesine Dair Protokol'e uygun bir
şekilde uygun kademedeki ve görevdeki yetkiliye bildirin.
•
Sorunları dürüstçe dile getiren ekip üyelerini destekleyin
ve onlara saygı gösterin.
•
Ekip üyelerinin sorunlarının ihmal edildiğini hissetmesine
izin vermeyin.
•
Yönetmeliğin şüpheli ihlalini rapor eden birisine karşı
misilleme yapılmamasını sağlayın.
8
EKİP İÇİNDEKİ DAVRANIŞLAR
Örgütlenme Özgürlüğü
Çalışanlarımızın, aşağıdakiler de dahil olmak üzere örgütlenme
özgürlüğüne saygı duyarız:
• Ulusal yasalar ve uygulamalara uygun olarak örgütlenme hakkı.
Kimberly-Clark, başarımızın
birbirimize duyduğumuz güven
ve saygıdan kaynaklandığını
düşünmektedir. Ekip çalışması,
tüm yaptığımız işlerde bize yol
gösteren bir değerdir.
•
Kendi seçtikleri temsilciler aracılığıyla toplu pazarlık hakkı.
•
Seçilmiş temsilcilere, çalışanlarımızı temsil edebilmeleri için
makul erişim sağlanması hakkı.
•
Yasa tarafından korunan diğer faaliyetlere katılma hakkı.
•
Bu tür faaliyetlerden çekilme hakkı.
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
İstihdamda İnsan Hakları Politikası; İstihdamda İnsan Hakları
Politikası Talimatı
Farklılık, Dahil Etme ve Ayrımcılık Yapmama
Eşit çalışma fırsatlarıyla global olarak farklılık içeren işgücü
oluşturmaya bağlıyız. Aşağıdakileri uygulayacağız:
• Global olarak çeşitli bir işgücü oluşturacak, bunun profesyonel
bir şekilde geliştirilmesini destekleyecek ve teşvik edeceğiz.
•
Irk, etnik köken, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, din,
mezhep, milliyet, cinsel kimlik, engelli olma durumu,
gazi olma durumu ve yasalar tarafından korunan diğer
kategorilerden bağımsız olarak çalışanların yeteneği, başarısı,
deneyimi ve davranışlarına bağlı olarak onları işe alacak, terfi
ettirecek, onlara eğitim verecek ve tazminat ödeyeceğiz.
•
Birbirimizin yetenek, beceri ve deneyimlerini tanıyacak ve
bunlardan faydalanacağız.
• Her bakış açısına açık olacak ve diğerlerinin bu bakış açılarını ifade
ederken kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olacağız.
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
Çalışan Kaynak Grubu Rehberi; Farklılık Rehberi; Farklılık ve
Dahil Etme Giriş Sayfası; İstihdamda İnsan Hakları Politikası;
İstihdamda İnsan Hakları Politikası Talimatları; İnsan Kaynakları
Geliştirme ve Farkındalık Politikası; Taciz ve Diğer Uygun
Olmayan Davranışlar Hakkında Şirket Konumu Bildirimi
9
Global İnsan Hakları
Kimberly-Clark global düzlemde insan haklarını tanımaya
bağlıdır. İnsan haklarını korumak için tasarlanmış belli
standartlar belirledik ve tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın
da bu standartlara uymasını bekliyoruz:
•
Örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüklerine izin verin.
•
Çocuk işçi çalıştırmaya karşı önlemler alın.
•Zorla
çalıştırmaya ve işgücünün kötüye kullanılmasına
karşı önlemler alın.
•
Ayrımcılığı önleyin.
•
Çalışma saati, ücret ve hak yasalarına uyun.
•
Güvenli ve sağlıklı bir işyeri kurun.
•
Çevreyi koruyun.
•
Rüşvet ve yolsuzluğu önleyin.
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
Toplumsal Uyumluluk; İstihdamda İnsan Hakları Politikası;
İstihdamda İnsan Hakları Politikası Talimatları; İnsan Kaynakları
Geliştirme ve Farkındalık Politikası; Taciz ve Diğer Uygun
Olmayan Davranışlar Hakkında Şirket Konumu Bildirimi
S.
Ekip liderimin, birlikte çalıştığım bir kişiye dinle
ilgili bir şaka yaptığını duydum ve iş arkadaşımın
rahatsız olduğunu hissettim. Hiçbir şeye karışmak
istemiyorum. Ne yapmalıyım?
Y.
Rapor edin. Tüm çalışanların, iş arkadaşlarının
ve ekip liderlerinin saygı ve onur içinde davrandığı
bir işyerine hakkı vardır. Bu sizi rahatsız etse de
sorunu İnsan Kaynakları temsilcinize veya Davranış
Yönetmeliği Hattını kullanarak rapor etmelisiniz.
Soru Sorma veya Sorun Rapor Etme Kaynakları
S. Cinsiyetim nedeniyle terfi ettirilmediğimi
hissediyorum.
Ne yapmalıyım?
Y. Rapor edin. Kimberly-Clark politikası, istihdam
kararlarının adayın cinsiyetinden bağımsız olarak
verilmesini gerektirir. Size adil davranılmadığını
hissediyorsanız endişenizi rapor edin. Soru Sorma
veya Sorun Rapor Etme Kaynakları
DAVRANIŞ İPUCU
Bir tedarikçi veya satıcının insan hakları standartlarını
ihlal ettiğini görür veya tanık olursanız bunu bildirin.
10
İşyeri Güvenliği
Kimberly-Clark'ta bizler mesleki yaralanmaların ve hastalıkların
önlenebilir ve ortadan kaldırılabilir olduğuna inanıyoruz. Hiçbir
üretim hedefi, maliyet tasarrufu, zaman tasarrufu ya da rekabet
avantajı herhangi bir yaralanma karşısında önemli değildir.
Aşağıdakileri gerçekleştirmek görevimiz:
•
Güvenliğin "İlgili" değerimizin temeli olmasını sağlamak.
•
İşyerinde meydana gelen yaralanma ve hastalıkların
önlenebilir olduğuna dair inancımızı araştırma ve
mühendislik, ürün geliştirme, üretim, teslim ve satış
faaliyetlerimizle bütünleştirmek.
•
Yürürlükteki mesleki güvenlik ve hijyen yasaları ve
düzenlemelerine uygun veya bunlardan daha üstün bir
işyeri sağlamak.
•
En iyi uygulamaları temel alarak mesleki güvenlik ve hijyen
standartları ve teknik kılavuzlar oluşturmak.
•
Mesleki güvenlik ve hijyen performansımızı sürekli olarak
geliştirmek için çabalamak.
•
Tüm Kimberly-Clark personelinden, güvenlik geliştirmelerine
katkıda bulunmalarını beklemek.
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
Global Mesleki Güvenlik ve Hijyen (GOSH)
DAVRANIŞ İPUCU
Günlük faaliyetlerinizde işyeri güvenliği için
aşağıdaki üç temel hususu aklınızda tutun:
1."Kendinizi koruyun"
Güvenli olmadığını düşündüğüm bir hareketi
yapmayı veya uygun eğitim almadığım ya da uygun
araçlara sahip olmadığım bir görevi gerçekleştirmeyi
reddedeceğim.
2."İş arkadaşlarınızı koruyun"
Herhangi bir çalışanın güvenli olmadığını
düşündüğüm bir hareketi yapmasına veya uygun
eğitim almadığı bir görevi gerçekleştirmesine anında
karşı koyacağım.
3."İş arkadaşlarınızı dinleyin"
Yapmakta olduğum bir görev hakkında biri bana karşı
koyarsa anında duracağım. Devam etmeden önce
sorunu iyi niyet ve saygıyla ve gerekirse başka birinin
yardımını talep ederek çözeceğim.
S. Ekip liderim, üretim hattını hızlandırmak için
güvenli olmayan bir uygulamayı kullanmayı önerdi.
Hedeflerimizin çok önemli olduğunu biliyorum
ama yeni sürecin güvenli olmadığını düşünüyorum.
Ne yapmalıyım?
Y. Rapor edin. Güvenlikten kesinlikle ödün
vermeyin. Hiçbir üretim hedefi, maliyet tasarrufu,
zaman tasarrufu ya da rekabet avantajı herhangi bir
yaralanma karşısında önemli değildir. Her çalışanın
sağlık ya da güvenlik açısından tehlikeli gördüğü bir
işi yapmayı reddetme hakkı vardır. Soru Sorma veya
Sorun Rapor Etme Kaynakları
11
Saygılı İşyeri
İşyerinde Şiddet
Çalışanlarımıza taciz, tehdit ve diğer uygunsuz davranışların
bulunmadığı bir çalışma ortamı sağlamaya kendimizi adadık.
Şiddet içermeyen bir işyerini taahhüt ediyoruz. Aşağıdakileri her
birimiz uygulamalıyız:
Taciz örnekleri aşağıdakileri içerebilir:
•İstenmeyen
cinsel amaçlı yaklaşma, herhangi bir şey
karşılığında her türlü cinsel ilişki talebi ve diğer cinsel nitelikli
sözel ya da fiziksel davranışlar.
renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, yaş, din,
mezhep, milliyet, engelli olma durumu, gazi olma durumu
ve yasalar tarafından korunan diğer kategorilere ilişkin olarak
rahatsız edici konuşmalar, şakalar, resimler ve yorumlar.
•
Şiddetli
ya da şiddet potansiyeli içeren bir şekilde bir çalışanı
tehdit eden ya da çalışana zarar veren fiziksel ya da psikolojik
her türlü hareketi rapor etmeliyiz.
•
Şirket
tesislerinde veya Şirket görevleri sırasında silah/
herhangi bir suç aleti bulundurmamalı ve kullanmamalıyız.
•
Irk,
Uygunsuz davranış örnekleri aşağıdakileri içerebilir:
•
Öfkeyle bağırma ya da çığlık atma.
•
Lakap takma.
•
Bir başka insana yönelik küfür.
•
Tehdit ve gözdağı.
•
Topluluk içinde alaya alma/dalga geçme.
•
Bir kişiyi kasıtlı olarak bir gruptan dışlama.
Şaka olsa bile bir işyerinde şiddet olasılığı taşıdığı rapor edilen
en küçük durum İnsan Kaynakları ve Global Güvenlik tarafından
incelenecektir.
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
Global Güvenlik – İşyerinde Şiddet
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
İstihdam Politikasında İnsan Hakları; İstihdam Politikası
Talimatlarında İnsan Hakları; Taciz ve Diğer Uygun Olmayan
Davranışlar Hakkında Şirket Konumu Bildirimi
12
Alkol ve Uyuşturucu
Uyuşturucu barındırmayan bir işyerine sahip olmayı
taahhüt ediyoruz.
•
İş
performansını etkilememesi kaydıyla yasal olarak edinilmiş
olan reçeteli ilaçların kanunlara uygun bir şekilde kullanıldığı
ya da izin verilen bir etkinlik sırasında alkollü içeceklerin
servis edildiği durumlar haricinde işyerinde alkol, reçetesiz
ilaç, uyuşturucu ya da ceza kanunu tarafından "kontrole tabi
madde" olarak tanımlanan maddeleri satmayın, kullanmayın
ya da bunların etkisi altında olmayın.
•
Madde
kullanımı ve bağımlılığı tehlikeleri hakkında
eğitim almak için Kimberly-Clark bilinçlendirme
programlarına katılın.
•
Uyuşturucu
ya da alkol kullanımınız iş performansınızı veya
başkalarının performansını etkiliyorsa yerel Kimberly-Clark
gizli Çalışan Yardımı Programıyla iletişim kurun.
•
Çalışanın
işyerinde uyuşturucu ya da alkol etkisi altında
olduğu düşünülüyorsa ya da Şirketin bir çalışanın bu
politikayı ihlal ettiğine inanmak için bir nedeni varsa tüm
çalışanlar, yerel yasaların izin vermesi halinde testten
geçirilebilir. İşe başvuran herkes, teklif sonrası, işe alım
öncesi uyuşturucu taramasından geçmek zorundadır.
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
Alkol, Uyuşturucu ve Diğer Kontrole Tabi Maddeler Politikası;
Alkol, Uyuşturucu ve Diğer Kontrole Tabi Maddeler
Politikası Talimatları
S. Bir ekip lideriyim. Ben ve ekip üyelerimden
birkaçı, bir satış temsilcisiyle yemek yedik. Ekip
üyelerimden biri çok fazla alkol adı ve bir satış
temsilcisi ile bir çalışma arkadaşına flörtöz yorumlarda
bulundu. Bunun kişisel bir sorun olduğunu düşünüp
hiçbir şey söylemedim. Haklı mıyım?
Y. Hayır. Ekibinizdeki üyenin uygun olmayan
davranışına tolerans gösterirseniz bunun kabul
edilebilir bir şey olduğu mesajını vermiş olursunuz.
Ortamdan bağımsız olarak tüm çalışanlar çalışma
arkadaşlarına ve iş ortaklarına saygılı davranmalıdır.
İşyerinde (Şirket tesislerinde, Şirket sahalarında,
Şirket işyerindeyken ve/veya Şirket fonksiyonlarını
yerine getirirken) ya da çalışma arkadaşlarının ve
iş ortaklarının bulunduğu ortamlarda aşırı alkol
tüketilmesi asla kabul edilemez bir davranıştır. Uygun
davranış konusunda ekip üyenize tavsiye vermelisiniz.
S.
Bir çalışma arkadaşımın başka bir çalışanı tehdit
ettiğini duydum ama arkadaşım olayı rapor etmekten
korkuyor. Ne yapmalıyım?
Y. Durumu derhal rapor edin. Kimberly-Clark
tehdit ya da şiddet içeren davranışları asla kabul etmez
ve tüm raporları incelemeye alır. Herhangi bir çalışana
bir tehdit ya da tehlike yöneltilmişse önlem alma
sorumluluğunuz bulunmaktadır. Soru Sorma veya
Sorun Rapor Etme Kaynakları
13
DİĞER İNSANLARA KARŞI DAVRANIŞLAR
MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLER
Müşteriler ve tedarikçilerimizle adil ticaret yapmaya bağlıyız.
•Müşteriler
İŞİMİZ
Şirket kurulduğundan bu yana
adil ticaret Kimberly-Clark'ın temel
değeri olmuştur. Dürüstlük ve
güvenilirliğin uzun süreli ilişkiler
kurduğuna inanıyoruz. Günümüz
ortamında bu değere bağlı
kalmamız için birçok yöntem
bulunmaktadır.
veya tedarikçileri yanlış yönlendirmeyin, yanlış
tanıtmayın, aldatmayın ya da onlar üzerinden haksız
çıkar sağlamayın.
•Kimberly-Clark'ın
lehine olsa bile hatayı gördüğünüz
yerde düzeltin.
•Tedarikçileri
görevlendirmeden önce Satınalma departmanı
ile Kimberly-Clark kaynak süreçlerini izleyin.
•Tedarikçilerden
alım ve müşterilere satış işlemlerini kalite,
fiyat, güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve insan haklarına bağlılık
gibi uygun hususlara dayanarak gerçekleştirin.
•Şirket
adına mal ya da servis satın alırken tüm potansiyel
tedarikçilere eşit ve dürüst davranın.
•Hiçbir
şekilde rüşvet veya bahşiş teklif etmeyin, vermeyin,
istemeyin ya da almayın.
•Bir
müşteriden uygun olmayan bir iş avantajı elde etme
amacıyla hediye, eğlence veya yardım teklif etmeyin veya
vermeyin. (Bu Yönetmelik içinde yer alan Hediyeler, Eğlence
ve Diğer Yardımlar bölümüne bakın.)
•Kimberly-Clark
tedarikçilerinin ürün ve tedariklerimizin üretim
ve dağıtımında ve hizmetlerimizin sağlanması sırasında ilgili
tüm yerel ve ulusal yasa, kural, düzenleme ve gerekliliklere
uyması gerekmektedir. Tüm Kimberly-Clark sözleşme ve
satış siparişleri tedarikçilerin Tedarikçi Toplumsal Uyumluluk
Standartları'na ("SSCS") bağlı olmasını gerektirmelidir.
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
Kimberly-Clark Satın Alma Kılavuzu; Tedarikçi Toplumsal
Uyumluluk Standartları
14
Tüketiciler
Ürün kalitesi ve güvenlikten hiçbir koşulda ödün
vermemelisiniz.
•
Kimberly-Clark’ın
ürün güvenliği ve kalitesi konusundaki
itibarı bizim en değerli varlıklarımızdan biridir. Güvenli
ve müşterilerimizi memnun eden ürünler sağlamaya
kendimizi adadık.
•
Müşteri
sağlığı, güvenliği ve iyiliği birincil önceliğimizdir.
Ürün güvenliği ve kalitesi ile ilgili yasal ve düzenleyici
gerekliliklere ve endüstri standartlarına uyacak veya
bunları aşacağız. Her gün bütün faaliyet ve kararlarımızla
müşterilerimizin güvenini kazanmak için çalışıyoruz.
•
Tüm markalarımızda güvenli, yüksek kaliteli ürünler üretmeye
kendimizi adadık. Hammaddelerin satın alınmasından
başlayıp müşteri son ürünü kullanana kadar, üstün ürünler
tasarlayıp üreterek müşterilerin güvenini koruyoruz.
•Müşterilerimize
bekledikleri güvenli, yüksek kaliteli ürünleri
sağlamada her birimiz bir rol oynuyoruz. Bölgenizdeki ürün
ve faaliyetlerin tabi olduğu kalite standartlarını, politikaları
ve süreçleri öğrenin.
S.
Ürün hattımıza bir hammadde ulaştı. Bu
malzeme çalışmaya alışkın olduğum malzemeden
farklı görünüyor, kirlenmiş olabileceğini
düşünüyorum. Ekip liderim bu siparişi yetiştirmek
için acele etmemiz gerektiğini, bunu düşünmeyip
malzemeyi kullanmamı söyledi.
Ne yapmalıyım?
Y. Durun ve rapor edin. Ürünlerimizin kalitesini
veya güvenliğini zedeleyeceğini düşündüğünüz
hiçbir şey yapmayın. Hiçbir ürün hedefi veya zaman
tasarrufu müşterilerimizin bize duyduğu güveni
sarsmaya değmez. Yapmakta olduğunuz işi bırakın ve
malzemenin güvenli ve kalite özelliklerimize uygun
olduğunu tespit etmesi için tesisinizin kalite lideriyle
görüşün. Soru Sorma veya Sorun Rapor Etme Kaynakları
•
Müşterilerimizin
bize duyduğu güveni sarsacak ya da
ürünlerimizin kalitesini veya güvenliğini zedeleyecek
herhangi bir şey yapmayın.
•
Bir Kimberly-Clark ürününün kalitesini veya güvenliğini
olumsuz etkileyecek ya da etkileyen bir durum görürseniz,
duyarsanız ya da bu konuda bilgi edinirseniz bunu dile
getirin ve derhal ekip liderinize ya da tesisin, iş biriminin veya
kurumsal kalite/ürün güvenliği departmanına rapor edin.
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
Şirket Ürünleri ve Servisleri Kalite Politikası; Şirket Ürünleri ve
Servisleri Kalite Politikası Talimatları; Şirket Ürünleri ve Servisleri
Güvenlik Politikası; Şirket Ürünleri ve Servisleri Güvenlik
Politikası Talimatları; Kalite Yönetim Sistemi
15
Tüketici ve Çalışan Verilerinin Gizliliği
Sosyal Medya
Günlük işimizin bir parçası olarak, çoğumuz çalışanlarımızın,
tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve ürünlerimizin
tüketicilerinin kişisel tanıtıcı bilgilerine erişebiliyoruz. Buna
uygun olarak, bu kişilerin kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini
Kimberly-Clark Veri Gizliliği Kurumsal Politika ve Politika
Talimatları'na, sözleşme yükümlülüklerine ve geçerli gizlilik
ve veri koruma kanun ve düzenlemelerine uygun bir şekilde
yönetmeyi amaçlarız.
Sosyal medya kanalları (örn. Facebook, Twitter, LinkedIn, Weibo)
kişisel ve iş iletişimlerinde önemli bir yöntemdir. Ancak, çevrimiçi
gönderi veya paylaşımlarımızda duyarlı ve dikkatli olmalıyız.
Bu bilgileri korumaya yönelik idari, teknik ve fiziksel önlemler
bulundururuz. Bu önlemleri, bu bilgilerin kazara, yasalara
aykırı bir şekilde veya izinsiz imha edilmesi, kaybedilmesi,
değiştirilmesi, erişilmesi, açıklanması veya kullanılmasına
karşı koruma amaçlı kullanırız. Bu yükümlülüklerimizi yerine
getirmememiz devlet müdahalesi, itibarımızın zedelenmesi,
olası hukuk davaları ve maddi ve adli cezalara neden olabilir.
Bu bilgilerin yönetilmesine ilişkin yükümlülüklerimizi
anlamamız ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gereken
özeni ve karar verme becerisini göstermemiz önemlidir.
Ayrıca bizim adımıza hareket edebilecek olan üçüncü taraf
çalışanlarıyla etkileşim halinde olan Kimberly-Clark çalışanları,
Kimberly-Clark'ın veri gizliliğini sürdürmesini sağlamak için bu
ilişkileri yönetmekten sorumludur.
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
Veri Gizliliği Politikası; Veri Gizliliği Politikası Talimatları; Veri
Gizliliği Standartları - Çalışan; Veri Gizliliği Standartları - Tüketici
•
İşyerindeyken
veya Kimberly-Clark ekipmanını kullanırken
girdiğiniz sosyal medya kanallarında gizlilik beklentisi
olmamalıdır.
•
Sadece
yetkili çalışanlar sosyal medyayı Kimberly-Clark adına
kullanabilir. Bu tür bir yetkiye sahip değilseniz bir gönderi
yazarken Kimberly-Clark çalışanı olduğunuzu ve ifade
edilen fikirlerin Kimberly-Clark'ın değil, sizin kendi fikirleriniz
olduğunu belirtmelisiniz.
•
Sosyal medyada (veya başka durumda) Kimberly-Clark'ın ticari
sırları, fikri hakları ve telifli veya ticari markalı bilgileri de dahil
olmak üzere gizli ya da özel bilgileri açıklamamaya dikkat edin.
•
Önceden
izin almadan Kimberly-Clark adına asla fotoğraf ya
da başka kişisel bilgiler paylaşmayın.
•
Çevrimiçi
ifadelerinizde nazik, saygılı olun ve iyi kararlar verin.
Hiçbir koşulda karalayıcı, ayrımcı, taciz veya misilleme nitelikli
gönderiler yapmayın.
Çevrimiçi gönderilerle ilgili sorunuz olduğunda yardım için
ekip lideriniz, İnsan Kaynakları veya Hukuk Departmanlarıyla
iletişime geçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için şunu okuyun:
Kimberly-Clark Sosyal Medya Talimatları
16
Rekabet
Faaliyet gösterdiğimiz her ülke, eyalet ve mahalde antitröst
yasalarına (diğer adıyla rekabet yasalarına) uyan adil rekabet
yapmaya bağlıyız. Nasıl rekabet edileceğine dair bağımsız
kararlar alarak etik yollarla ve şiddetli bir şekilde rekabet ederiz.
Müşterilere her zaman adil davranırız ve piyasada serbest
rekabete asla zarar vermeyiz.
•Müşterilerimizin
ürünlerimizi bizim belirlediğimiz fiyatlardan
sağlamalarını istemeyin. Bir satış fiyatı tavsiye edebiliriz, ancak
herhangi bir müşterimizi bunu uygulamaya zorlayamayız.
•
Tedarikçileri
veya müşterileri boykot etmek üzere başka
şirketlerle anlaşma yapmayın.
•
Bulunduğunuz
Antitröst yasalarının ihlali durumunda itibar zedelenmesi,
yüksek para cezaları ve hapis gibi ciddi cezalar verilebilir.
Dahası, ülkeler bu tür yasaları güçlendirmek amacıyla bilgilerini
paylaşmaktadırlar. Böylece bir ülkedeki soruşturma hızla diğer
ülkelere de yayılabilir.
ülkedeki yasalar hakkında bilgi almak ve
rakiplerle uygun olmayan konuşmaları rapor etmek için
Hukuk Departmanı'yla iletişim kurun.
Genel olarak:
•
Fiyat, satış koşulları, iş planları, karlar, maliyetler, ihaleler,
üretim kapasitesi, envanter seviyeleri, ticaret promosyonları
veya indirimler gibi fiyatlandırmayı ya da pazarlama kararlarını
etkileyebilecek konuları rakiplerle hiçbir koşulda tartışmayın.
•
Rakiplerle
fiyatları sabitleme, üretim veya satışları sınırlama ya
da bölge, müşteri veya tedarikçileri bölüşme gibi konularda
hiçbir koşulda anlaşma yapmayın.
•
Satıcıların,
distribütörlerin veya müşterilerin piyasada
fiyatlandırmayı koordine etmelerine ya da Şirket'i bu tür
bir davranışa aracılık ettiği düşünülebilecek bir duruma
düşürmelerine asla izin vermeyin. Örneğin, bir satıcının
fiyatlandırma bilgilerini asla başka bir satıcıya iletmeyin ya
da bir satıcının fiyatlandırma tavsiyelerini kullanarak başka
bir satıcıya fiyatlandırma önerilerinde bulunmayın.
•
Piyasa
gücümüzün büyük olduğu durumlarda, tekelleşme,
bağlama (bir ürünü ancak satın alan kişi ikinci bir ürün
alırsa satmak), rekabet halindeki aracı müşteriler arasında
uygunsuz fiyat farklılaştırma, maliyetin altında fiyatlama
veya tedarik etmeyi reddetme gibi yollarla bu gücü
kötüye kullanmamalıyız.
S.
Eskiden Kimberly-Clark'ta çalışan bir arkadaşımla
konuşurken şimdi rakip bir şirket için çalıştığını
öğrendim. Bana yeni çıkacak ürünler ve promosyon
fiyatlarıyla ilgili sorular sordu ve kendi şirketinin
pazarlama ve fiyatlandırma planını benimle
paylaşmayı teklif etti. Onunla bu konuşmayı
yapmam uygun mu?
Y. Hayır. Bu konuşmayı sonlandırmalı ve derhal
Hukuk Departmanı'yla iletişim kurmalısınız. Bir toplantıda
bir rakiple karşılaşırsanız her zaman dikkatli olmalısınız,
çünkü bu durum uygunsuz görünebilir. Bu tür bir
toplantıya katılırsanız bahsettiğiniz konuşmada geçen
gibi fiyatlandırma üzerinde uygunsuz bir anlaşmaya
varabilecek veya uygunsuz bir anlaşma görünümü
verebilecek işle ilgili konularda konuşmamalısınız.
Fiyatlandırma söz konusu olursa derhal odayı terk edip
Hukuk Departmanı'yla iletişim kurun.
17
Rekabete İlişkin Bilgiler
Normal iş sürecinde müşteriler, tedarikçiler ve rakipler
dahil olmak üzere diğer şirketler hakkında rutin olarak
bilgi toplanır. Bu türden rekabetçi bilgilerle karşılaşmak
rekabetçi iş çevrelerinin sıradan bir parçasıdır. Bununla
birlikte, rekabetle ilgili bilgiler edinmenin de yasal ve etik
sınırları bulunmaktadır:
• Kimberly-Clark'ın
açıkça ve yasal bir şekilde hakkı
olmayan hiçbir bilgiyi asla kullanmayın, elde etmeyin,
kabul etmeyin ya da almayın.
• Rüşvet
veya rakiplerimizi gizlice gözetlemek gibi
uygunsuz yollarla bilgi toplamaya çalışmamalıyız.
•
Gizli bilgi almak için rakip firmanın bir çalışanını işe
almamalı veya rakip firmaların çalışanlarını işverenleri
hakkında gizli bilgiler sağlama konusunda teşvik
etmemeliyiz.
• Bir
rakip ile ilgili gizli olduğuna inandığınız bir bilgi size
teklif edilirse bilginin gizli olup olmadığını ve nasıl elde
edildiğini sormalısınız. Kimberly-Clark hakkındaki benzer
bilgiler gizliyse rakip bilgilerinin de gizli olduğunu
kabul ederek buna göre hareket etmelisiniz. Bilginin
uygun yollarla elde edildiğinden emin değilseniz Hukuk
Departmanı'yla iletişim kurun.
• Size
teklif edilen malzeme yazılı bir malzeme ise ve "gizli",
"özel" veya "kişiye özel" gibi bir sınıflandırması varsa ya
da başka bir şekilde gizli olduğunu anlarsanız malzemeyi
kabul etmemelisiniz. Derhal olanları not edip Hukuk
Departmanı'yla iletişim kurmalısınız.
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
Çıkar Çatışması, Hediyeler ve Gizli Bilgilerin Açıklanması
Politikası; Çıkar Çatışması, Hediyeler ve Gizli Bilgilerin
Açıklanması Politikası Talimatları; Global Bilgi Teknolojileri
Standartları; K-C Rekabet Bilgileri Merkezi; Gizlilik-Talepsizlik
Sözleşmesi; Kayıt Yönetimi Politikası; Erişim Kontrolü;
Özel Bilgiler
S. Rakip firmanın benim de katılacağım
bir ticari fuarda toplantı düzenlediğini duydum.
Kimberly-Clark'ta çalıştığımı öğrenirlerse toplantıya
katılmama izin vereceklerini sanmıyorum. Müşteri
kılığında katılabilir miyim?
Y. Hayır. Kimliğinizi saklayarak bir rakipten
bilgi almanız uygun bir davranış değildir. Yasalar
ve etik kurallar çerçevesinde yapıldığında rakipler
hakkında bilgi toplamak yasal bir faaliyettir. Bir
rakiple buluşmadan önce de Hukuk Departmanı'na
danışmalısınız, çünkü böyle bir durum antitröst
endişelerine neden olabilir.
S. Kimberly-Clark'ta daha iyi iş yapabilmek için
önceki işverenimin kullandığı birçok işlemi açıklayan
belgeleri saklıyorum. Bunları Kimberly-Clark'ta
kullanabilir miyim?
Y. Duruma göre değişir. Belgelerde
gizli veya özel bilgiler varsa bunları Kimberly-Clark'ta
kullanamazsınız veya paylaşamazsınız. Kimberly-Clark
tüm çalışanlarından önceki işverenlerine karşı
gizlilik veya açıklamama anlaşmalarını ya da başka
gizlilik yükümlülüklerini yerine getirmesini bekler.
Emin olmadığınız durumlarda önceki işvereninizle
görüşün, yine de emin olamazsanız bu tür bilgileri
kabul etmeden, kullanmadan veya paylaşmadan
önce Hukuk Departmanı'yla konuşun.
18
Çevre
Ayrıca:
Kimberly-Clark çevreyi koruyan ve doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımını teşvik eden bir anlayışla iş yapmaya
adanmıştır. Aşağıdakileri her birimiz uygulamalıyız:
• Yürürlükteki
yasalar ve düzenlemeleri öğrenmek ve
uygulamak.
•
Çevrenin
Korunması, Atık Minimizasyonu ve Katı Atık İmhası,
Enerji Tasarrufu ve Sera Gazlarının Azaltılması ve kurumsal
Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sisteminin bir parçası
olarak kabul edilmiş standartlar da dahil olmak üzere bütün
Kimberly-Clark politikalarını bilmek ve bunlara uymak.
• Su
koruma, atıkların azaltılması ve tekrar kullanılması veya
geri kazandırılması ve enerji koruma dahil doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımını desteklemek. Bu alanlardaki
performansı düzenli olarak değerlendiriyor ve çevresel
gerekliliklere uymak ve doğal kaynak kullanımımızı azaltmak
için hareket planları geliştiriyoruz.
Bütün çalışanlardan çevreyle ilgili yasa, düzenleme ve
standartlara uyarak sorumlu yurttaşlar ve çevre koruyucuları
olmaları beklenir.
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
Çevrenin Korunması Politikası; Biyosferin Korunması
Talimatları; Atık Minimizasyonu ve Katı Atık İmhası Politikası;
Enerji Tasarrufu ve Sera Gazlarının Azaltılması Politikası; Fiber
Tedariki Politikası; Fiber Tedariki Politikası Talimatları; Global
Sürdürülebilirlik SharePoint Sitesi
Devlet
Kimberly-Clark global bir şirket olarak faaliyet gösterdiğimiz
bütün ülkelerin yasalarına tabidir. Devletlerin yürürlükteki tüm
yasa, mevzuat ve düzenlemelerine uymayı taahhüt ediyoruz.
Yönetmeliğe uyumun kabul edilebilir minimum standardı
yansıttığını unutmamak gerekir. Yerel veya özel hükümlerin
ilgili olduğu ve daha da yüksek davranış standardı gerektirdiği
durumlarda (örneğin Sağlık Çalışanlarıyla etkileşimlerde) daha
katı kurallar uygulanabilir. Ayrıca, pek çok ülke zaman zaman
Şirket işlemleri ve sınırları dışındaki personel üzerinde yasalarını
uygulayabilir. Durumunuzda hangi yasaların geçerli olduğundan
emin değilseniz Hukuk Departmanımıza danışın.
• Yetkiniz
olmaması halinde Kimberly-Clark adına
konuşmadığınızı ya da hareket etmediğinizi belirtin.
• İşiniz
gereği bir devlet görevlisi size ulaşır ya da bir devlet
kurumu soruşturması veya araştırmasıyla ilgili olarak
sizden bilgi vermeniz istenirse tavsiye almak üzere Hukuk
Departmanı veya düzenleyici işler ekibinin bir üyesiyle
iletişim kurun.
• Hukuk
Departmanındaki bir avukata danışmadan
Kimberly-Clark adına yasama, düzenlemeler veya
karar alma sürecini etkilemek için devlet birimleriyle
ya da personeliyle iletişim kurmayın. Birçok ülke bu tür
etkinlikleri düzenleyen veya hatta yasaklayan yasalara
sahiptir. (Bu Yönetmelik içinde yer alan Hediyeler, Eğlence
ve Diğer Yardımlar bölümüne bakın.)
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
Kurumsal Etkilere Sahip Kamusal Beyanlar Politikası; Kurumsal
Etkilere Sahip Kamusal Beyanlar Politikası Talimatları; Yolsuzlukla
Mücadele Politikası; Yolsuzlukla Mücadele Politikası Talimatları
S.
Kimberly-Clark'ta çevreyi tehlikeye atacak
veya çevreye zarar verebilecek faaliyetler gördüm.
Ne yapmalıyım?
Y. Durumu ekip liderinize rapor edin. Herhangi
bir potansiyel yasa veya şirket politikası veya süreci ihlali
ile karşılaşırsanız sorumluluğunuz durumu rapor etmektir.
Olay veya koşul incelenecek ve gerekirse düzeltilecektir.
Soru Sorma veya Sorun Rapor Etme Kaynakları
19
Sınırlar arasında kişi, ürün, teknoloji, yazılım, bilgi, para veya
ekipman taşıması ile ilgili çalışıyorsanız:
•İlgili
Uluslararası İş Yapmak
Uluslararası sınırlar arasında sıklıkla
kişi, ürün, teknoloji, yazılım, bilgi,
para ve ekipman ve yedek parça
taşıyan global bir şirket olarak, nerede
çalışıyor olursak olalım ilgili tüm yasa ve
düzenlemelere uymaya kendimizi adadık.
tüm ithalat ve ihracat yasa ve düzenlemelerini bilmeli
ve bunlara uymalısınız.
•Yasaklanmış
herhangi bir davranışta bulunmamalısınız.
•Boykotlarla
ilgili tüm istekleri Hukuk Departmanı'na
bildirmelisiniz.
Yükümlülüklerinizden emin değilseniz güncel rehberlik almak için
Hukuk Departmanı veya İhracat Departmanı ile iletişim kurun.
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
Kimberly-Clark İhracat Kontrolleri ve Ekonomik Yaptırımlar
Kılavuzu; Tüketici Sınıflandırma Aracı; Nonwoven Sınıflandırma
Aracı; Profesyonel Sınıflandırma Aracı; Bilgi Teknolojileri
İhracatı Denetim İzleme Listesi; Kimberly-Clark Boykot Önleme
Kılavuzu; Tedarik Zinciri Güvenliği Programları
S.
Müşterilere doğrudan satış yapan yeni bir
e-ticaret sitesi kuruyoruz. Müşteri bilgileri veri
tabanımızı verimli bir şekilde yönetmek için başka bir
ülke merkezli bir hizmet sağlayıcıyla çalışmak istiyoruz.
Bu bir sorun oluşturur mu?
Y. Duruma göre değişir. Hukuk Departmanı'na
danışın. Müşteri bilgilerini içeren veri tabanı başka
bir ülkedeki tedarikçiyle paylaşılacaksa veri gizliliği
sorunları doğabilir. Farklı ülkeler veya bölgeler kişisel
bilgilerin gizliliğini sağlamada farklı düzenleyici
yapılara sahiptir. Bazı ülkelerde, tüketici verilerinin
bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması gizlilik
düzenlemelerini ihlal edebilir.
20
ŞİRKET İÇİNDEKİ DAVRANIŞLAR
Bilgi ve Şirket Kaynaklarımız
Her birimizin Şirket kaynaklarını korumak ve şirketle çıkar
çatışmasından kaçınmak konusunda bir yükümlülüğümüz vardır.
Çıkar Çatışmaları
Şirket işlerini yönetirken Şirketin çıkarı için hareket etmek ve
fiili, potansiyel veya algılanan çıkar çatışmalarından kaçınmak
her birimizin yükümlülüğüdür. Bir işlemde veya konuda
kişisel çıkarlar, faaliyetler ya da ilişkiler Kimberly-Clark adına
vereceğiniz kararı etkileyebilecek, eylemlerinizi etkileyebilecek
ya da Kimberly-Clark'ın menfaatlerini göz ardı etmenize yol
açabilecek gibi görünüyorsa bu durumda bir çıkar çatışması
söz konusudur. Bir Kimberly-Clark işini bir satıcıya vermek
için rüşvet almak gibi bazı çıkar çatışmaları açıktır. Yakın bir
akrabanın sahip olduğu bir şirketle, söz konusu şirket en iyi
fiyatı veriyor olsa bile iş yürütmek gibi bazı çıkar çatışmaları
açısından çok açık olmayabilir. Fiili, potansiyel veya algılanan
çıkar çatışmalarına dair herhangi bir endişenizi ekip liderinizle
görüşmeli ya da Hukuk Departmanı'na açıklamalısınız.
Aşağıdakileri her birimiz uygulamalıyız:
•Dışarıdan
yaptığınız işin veya iş çıkarlarınızın
Kimberly-Clark'taki çalışmanızı etkilemesi (örneğin
Kimberly-Clark'a ayırmanız gereken zamanı dışarıda
yaptığınız işe ayırmanıza neden olması).
•Bir
Kimberly-Clark satıcısı, tedarikçisi, müşterisi veya
yüklenicisiyle (Kimberly-Clark'ın değil) kendi kişisel faydanız
için iş yapmanız.
Mali Çıkarlar
•Sizin
ya da yakın bir akrabanızın Kimberly-Clark'ın özel bir
tedarikçisi, rakibi ya da müşterisinde yatırımı ya da başka mali
çıkarlarının bulunması.
•Sizin
ya da bir akrabanızın Kimberly-Clark'ın herhangi bir
rakip şirketi, tedarikçisi ya da müşterisinde %1'in üzerinde
hisseye sahip olması.
S.
•Şirketle
Kimberly-Clark satıcılarından birinin sahibi olan
arkadaşım benden şirketine yatırım yapmamı istedi.
Çıkarımı Kimberly-Clark'a bildirdiğim takdirde
bu yatırımı yapabilir miyim?
•Uygunsuz
Y.Hayır. Bir Kimberly-Clark satıcısına yatırım
çıkar çatışması oluşturan ya da oluşturuyor görünen
hareketlerden kaçınmak.
kişisel kazanç için Kimberly-Clark'taki konumunuzu
kullanmamak.
•Sizin,
bir aile üyenizin, başka bir Kimberly-Clark çalışanının
veya Kimberly-Clark iş ortağının fiili, potansiyel veya algılanan
çıkar çatışması içinde olduğunu düşünüyorsanız durumu
hem ekip liderinize hem de Hukuk Departmanı'na açıklamalı
ve söz konusu ilişkiyi inceletmelisiniz.
Aşağıda Hukuk Departmanı'na açıklanabilecek fiili veya
potansiyel çıkar çatışmalarına örnekler verilmiştir:
Şirket Dışında Çalışma
•Sizin
ya da yakın bir akrabanızın herhangi bir rakip, tedarikçi
ya da müşteri tarafından çalıştırılması, bunlar için servis
sağlaması ya da ödeme alması.
yapmak çıkar çatışmasıdır ve çıkarınızı bildirmeniz
bu çatışmayı ortadan kaldırmaz.
S.
Bir satıcı toplantılarından birinde konuşmak
üzere beni davet etti. Bu sorun mudur?
Y.
Duruma göre değişir. Herhangi bir şirket dışı
etkinlikte konuşmadan önce ekip liderinizin onayını
alın. Şirket dışı ortamlarda sunumlar sırasında herhangi
bir gizli bilgi ifşa etmeyin. Kimberly-Clark'ın olumlu
görüşünü kazanmak gibi çıkar çatışmalarına neden
olabilecek harcama ödemelerini kabul etmeyin.
•Sizin
ya da yakın bir akrabanızın, Kimberly-Clark'la iş yapan bir
işletmeye sahip olması.
21
Fiili veya potansiyel çıkar çatışması örneklerinin devamı:
Kamu Hizmeti
•Kimberly-Clark'la
ilgili bir sorunu araştıran bir yardım kuruluşu
ya da herhangi bir kuruluşta gönüllü olarak çalışmanız.
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
Çıkar Çatışması, Hediyeler ve Gizli Bilgilerin Açıklanması Politikası;
Çıkar Çatışması, Hediyeler ve Gizli Bilgilerin Açıklanması Politikası
Talimatları; Kaynak ve Tedarik Yönetimi Kılavuzu
•İş
saatleri sırasında bağış toplamanız (Kimberly-Clark
tarafından desteklendiği durumlar hariç).
•Müşteriler
ya da tedarikçilerden bağış yapmalarını istemeniz
(Kimberly-Clark tarafından desteklendiği durumlar hariç).
S. Kardeşim bir elektrik yüklenicisi ve bizim
•Müşteriler
fabrikalarımızdan birinin yakınında yaşıyor. Fabrika için
servis sağlamak istiyor. Kimberly-Clark tesislerine
servis sağlayabilir mi?
Konuşmalar ve Sunumlar
Y. Duruma göre değişir. Kardeşiniz, bu servisleri
ya da tedarikçilerin sizden bağış yapmanızı
istemesi (Kimberly-Clark tarafından desteklenmediği sürece).
•Kimberly-Clark'taki
işinizle ilgili şirket dışında bir konuşma ya
da sunum için size bir ücret teklif edilmesi.
Kişisel İlişkiler
•Yakın
bir akrabanızı ya da ortağınızı denetlemeniz ya da bu
kişi tarafından denetlenmeniz.
•Yakın
bir akrabanızı veya ortağınızı bir çalışan ya da yüklenici
olarak tutmayı düşünmeniz.
Komisyonlar
•Bir
komisyon görevini kabul etmeyi düşünüyorsunuz, ancak
bu görevin işinizi etkileyebileceğinden endişe duyuyorsunuz.
•Kimberly-Clark'ı
etkileyebilecek bir karar vermekte olan bir
Komisyondasınız.
Politik İlişkiler
•
İş
tedarik etmede herhangi bir sorumluluğunuz yoksa
ve seçim sürecine karışmıyorsanız Kimberly-Clark'a
servis sağlamayı teklif edebilir. Şirketinin, belirli
bir seçim sürecinden geçmesi ve Kimberly-Clark
kriterlerini karşılaması gerekecektir. Ekip liderinize bu
tür durumları bildirmelisiniz.
S. Eşim satın alma yöneticisi olduğum Fabrikaya lojistik
hizmet sağlayan bir şirketin sahibi. Kimberly-Clark'ta
çalışmaya başladığımda bu durumu Kimberly-Clark'a
bildirdim ve bana bunun sorun olmadığı söylendi. Ancak
son 2 yılda eşimin şirketi önemli ölçüde büyüdü ve artık
şirketi Fabrikanın lojistik hizmetlerinin %70'ini sağlıyor. Bu
durum sorun olur mu?
Y. Duruma göre değişir. Burada Kimberly-Clark'a
zarar verebilecek çok açık bir çıkar çatışması var. Hukuk
Departmanı'ndan ayrıntılı bilgi istemelisiniz.
saatleri sırasında bir politik kampanya çalışmanız.
•İzleyicilerin Kimberly-Clark adına konuştuğunuzu düşünebileceği
bir ortamda kendi politik görüşlerinizi ifade etmeniz.
•Kimberly-Clark
adına politik partilere ya da adaylara bağış ya
da ödeme yapmanız.
DAVRANIŞ İPUCU
Şirket işlemleri, ekipmanlar veya makinelerinin
fotoğraflarını önceden izin almadan üçüncü taraflara
e-postayla göndermeyin.
22
Gizli Bilgiler
İşletmelerimiz çok sayıda karmaşık ve rekabetçi piyasada
faaliyet göstermektedir. Her çalışan gizli bilgilerin ve ticari
sırların da diğer Şirket varlıkları gibi korunması gerektiğinin
farkında olmalıdır. Gizli bilgiler büyük bir gizlilikle saklanmalı ve
kasıtsız veya uygunsuz açıklamayı önlemek amacıyla bunlara
makul özen gösterilmelidir.
Gizlilik yükümlülükleri kapsamında tedarikçilerimizin ve
müşterilerimizin bize vermiş olduğu bilgiler dahil gizli bilgileri
korumayı taahhüt ederiz. İşimiz sırasında aşağıdakiler dahil
hepimizin gizli bilgilere erişimi olur:
•Potansiyel
satın almalar veya tasarruflar ve potansiyel
kurumsal yeniden yapılandırmalar dahil iş planları.
•
Fiyatlandırma stratejileri.
•
Mali bilgiler.
•
Patent veya ticari marka uygulamaları.
•Ürün
•
geliştirme veya araştırma ve geliştirme bilgileri.
Çalışanların kişisel, performans, kariyer gelişim ve maaş bilgileri.
•Üretim
yöntemleri.
İşle ilgili gizli herhangi bir bilgiyi, açıklamanın yazılı gizlilik
sözleşmesine tabi olması, belirli bir amaç için gerekli
olması, uygun yetkileri almış olması dışındaki durumlarda,
aile üyeleriniz de dahil olmak üzere Şirket dışında kimseye
açıklamayın. Bu bilgiler kişinin işteki görevinin yerine
getirilmesi dışında hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Şirket
içinde ve iş arkadaşlarınız arasında bile, gizli bilgiler kişilerle
bilmeleri gerektiği kadar paylaşılmalıdır. Bu durum, özellikle de
potansiyel satın alımlar veya tasarruflar ve potansiyel yeniden
yapılandırmalar veya kurumsal değişiklikleri için geçerlidir.
•Yatırımcılar, analistler ve medyadan gelebilecek tüm soruları
Kurumsal İletişim veya Yatırımcı İlişkileri bölümüne yönlendirin.
•Şirket
dışından gizli bilgi isteyen soruları Global Güvenlik
Departmanı'na yönlendirin.
•Yazılı
izin olmadan hiç kimsenin şirket tesislerine erişmesine
izin vermeyin.
•Hisse
veya tahvil alış verişi için Kimberly-Clark hakkındaki
halka açık olmayan bilgileri kullanmayın.
•Şirket
hissesi satın almanın veya satmanın uygun
olup olmadığıyla ilgili herhangi bir sorunuzu Hukuk
Departmanı'na danışın.
Sosyal ağ siteleri, blog veya wiki sayfaları gibi medya araçları
diğer iletişim araçlarıyla aynı kurallara tabidir. Şirket alımları,
ürün toplatma, kurumsal değişiklikler, müşteriler veya
satıcılarla ilişkiler, mali bilgiler veya kişisel çalışan bilgileri
(adres, telefon numarası, çalışan kimlik numarası vb.) ile ilgili
bilgiler, daha sonra silinse dahi gönderildiği anda rakiplerimiz
de dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinden kişilerce
görülebildiğinden bu bilgileri gönderilerinizde kullanmayın.
Şirketin bilgiyi halka açıkladığından kesinlikle emin olmadıkça
Şirket bilgilerinin gizli olduğunu varsaymalısınız. Ayrıca,
istihdamınız sırasında oluşturduğunuz veya edindiğiniz tüm
dosyalar, kayıtlar ve raporlar Şirketin mülkiyetindedir.
Şirket alımları, ürün toplatma, kurumsal değişiklikler, müşteri
ve satıcılarla ilişkiler, mali bilgiler, kişisel çalışan bilgileri (adres,
telefon numarası, çalışan kimlik numarası vb.) veya başka bir
hassas bilginin bu bilgileri bilmesi gerekmeyen kişilere veya
istemeden ya da uygunsuz bir şekilde açıklayabilecek kişilere
açıklanması, Şirketin ve hissedarlarının rekabetçi konumunu
zedeleyebilir. Gizli bilgileri korumak için üzerinize düşeni yapın:
•Şirket
işlerini asansör, uçak ve restoran gibi kamusal alanlarda
ve hatta cep telefonunda konuşurken dikkatli olun.
•İnsanların
ekranınızı görebileceği uçak gibi yerlerde
şirket konuları üzerinde çalışmak için dizüstü
bilgisayarınızda çalışmayın.
23
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
İçeriden Bilgi Ticareti Prosedürleri; Kurumsal Etkilere
Sahip Kamusal Beyanlar Politikası; Kurumsal Etkilere
Sahip Kamusal Beyanlar Politikası Talimatları; Sözleşmeler
Politikası; Sözleşmeler Politikası Talimatları; Kurumsal
Kayıtların Yönetimi; Kayıt Oluşturma, Saklama ve İmha
Etme Politikası; Özel Bilgilere Dair Global Güvenlik Kılavuzu;
Verilerin Gizliliği Politikası
S.
Fikirlerimi ve duygularımı arkadaşlarımla
paylaştığım kişisel bir blog sayfam var.
İşle ilgili bilgileri buraya eklemeden önce neleri
dikkate almalıyım?
Y. Dikkatli olun. Web sayfaları, wiki sayfaları ve ağ
siteleri diğer iletişim araçlarıyla aynı kurallara tabidir.
Herhangi bir gizli iş bilgisini ifşa etmeyin. Örneğin,
şirket alımları, ürün toplatma, kurumsal değişiklikler,
müşteriler veya satıcılarla ilişkiler, mali bilgiler, kişisel
çalışan bilgileri (adres, telefon numarası, çalışan
kimlik numarası) veya diğer hassas ya da gizli bilgiler
hakkında yazmayın.
S.
Yakın zamanda üst yönetime potansiyel bir şirket
alımıyla ilgili bir sunum yaptım. Proje ekibi bu sunumu
SharePoint sitesine eklememi istedi. Bu doğru mudur?
Y. Dikkatli olun. Gizli bir bilgiyi SharePoint
sitesine eklemeden önce, gönderinin sadece proje
ekibi ve diğer yetkili personel tarafından görülmesi
için erişimin sınırlı olduğundan emin olmak sizin
sorumluluğunuzdadır. Bir SharePoint sitesinde
erişimin sınırlı olması gerektiğini düşündüğünüz
bir bilgiye rastlarsanız derhal Hukuk Departmanı'nı
bilgilendirmelisiniz.
DAVRANIŞ İPUCU
Kimberly-Clark dışında paylaştıklarınıza dikkat edin.
Bir iş arkadaşının adını, telefon numarasını ve e-posta
adresini izni olmadan paylaşmak uygun değildir. Bu
durum Şirkete zarar verebilir, yasal sorunlar doğurabilir
ve hatta iş arkadaşınıza zarar verebilir. Gizli olması
mümkün olan herhangi bir Kimberly-Clark bilgisini
Şirket dışına çıkarmadan önce Hukuk Departmanı'yla
iletişim kurun.
24
Şirket Kaynaklarının Kullanımı
Kaynakları kendi kontrolümüzde korumaya kendimizi adadık.
Şirket kaynakları aşağıdakileri içermektedir, ancak bunlarla
sınırlı değildir:
•
Ekipmanlar, makineler, araçlar ve yedek parçalar.
•Ürün
•
envanteri ve kaynaklar.
Telefonlar, fotokopi makineleri ve faks makineleri.
•Bilgisayarlar,
dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları,
tabletler, yazıcılar ve diğer teknoloji kaynakları.
•
E-posta ve internet erişim sistemleri ve araçları.
•
Gizli bilgiler ve kayıtlar.
•
Buluşlar ve fikirler.
•
Ticari markalar, telif hakları ve patentler.
•
Ticari sırlar ve planlar.
•Alacaklar.
•
İş ilişkileri.
•İtibar.
Her birimiz aşağıdakilere uymalıyız:
•Şirket
kaynaklarının amacı dışında kullanılmadığından veya
ziyan edilmediğinden emin olmak için bu kaynakları sorumlu
bir şekilde kullanmalı, şirketin itibarına her zaman saygı
duymalı ve bunu korumalıyız.
•Bütçeleri,
harcamaları ve diğer fonları doğru şekilde
yönetmeliyiz.
•Verimliliği
maksimuma çıkarmak ve maliyetleri azaltmak için
tasarlanmış olan Kimberly-Clark seyahat kuralları ve harcama
politikalarına uymalıyız.
•Güvenlik
süreçlerine dikkat etmeli ve şirket kaynaklarının
kaybına, çalınmasına ya da amacı dışında kullanılmasına yol
açabilecek durumlara karşı dikkatli olmalıyız.
•Kimberly-Clark
kaynaklarının kişisel kullanımını minimuma
indirmeliyiz. Kimberly-Clark politikaları ve süreçlerine uygun
olması şartıyla, bilgisayarlar (e-posta veya Web'de gezinme
amacıyla), fotokopi ve faks makineleri ve telefonların iş
sorumluluklarınızdan sizi alıkoymayacak şekilde kişisel
amaçlarla zaman zaman kullanılmasına izin verilmektedir.
•Arkadaşlar
ya da akrabalarınız dahil diğer insanların
Kimberly-Clark kaynaklarını kullanmasına izin vermeyin.
•Kimberly-Clark
bilgisayarlarında ve mobil cihazlarında sadece
uygun şekilde lisanslanmış yazılımlar kullanılabilir. Yazılım
lisansının izin vermediği durumlarda yazılım bir cihazdan
diğerine kopyalanmamalıdır.
•Şirket
varlıklarına özenli davranın ve kayıp ya da hasara yol
açabilecek kullanımlardan kaçının.
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
Kurumsal Mali Talimatlar (CFIs); Kabul Edilebilir İnternet Kullanımı
Politikası; E-posta Politikası; E-posta Kılavuzları; Bilgi Sistemleri
Kaynakları Politikası; Talep Edilmemiş Fikirler Politikası; Mülk ve
Varlık Koruma Kılavuzu; Güvenlik Prosedürleri; Sorumluluk Beyanı;
Verilerin Gizliliği Politikası; Global Bilgi Teknolojileri Standartları
S.
Ekip liderimden diğer çalışanların görünüşüyle
alay eden bir e-posta aldım. Komik olduğunu
düşündüm ve iletiyi listemdeki birkaç kişiye
gönderdim. Sadece bir e-posta göndermiş
olsam da şirket kaynaklarını amacı dışında
mı kullanmış oldum?
Y.Evet. Uygunsuz şakalar içeren veya uygunsuz
içerikli e-postalar göndermek ya da iletmek, kaynakların
amacı dışında kullanılmasıdır ve dolayısıyla Davranış
Yönetmeliği'nin ihlali anlamına gelir. Bu tür e-postalar
alırsanız bu iletileri silin. Bu konuyu ekip liderinizle
konuşmaktan rahatsız olmayacaksanız geribildirim
sağlayın ve bu tür e-postalar göndermemesini isteyin.
S. Yerel bir hastane için gönüllü olarak çalışıyorum.
El ilanlarını ayda bir fotokopiyle çoğaltmam gerekiyor.
Kağıtları evimden getirsem ofis ekipmanlarını
kullanabilir miyim?
Y.
Duruma göre değişir. Nadiren kullanmak
kabul edilebilir, ancak buradaki düzenli bir faaliyetmiş
gibi görünüyor. Kendi kağıdınızı getirseniz bile yine
de toner, mürekkep ve ağ bant genişliği gibi
Kimberly-Clark kaynaklarını kullanıyorsunuz. Bu
nedenle, kullanımınızın Kimberly-Clark'ın çıkarına
uygun olup olmadığını öğrenmek için ekip liderinize
veya Hukuk Departmanı'na danışın.
•Bir
Kimberly-Clark bilgisayarında çalışırken her zaman kendi
kimliğimizi ve şifremizi kullanmalı ve şifremizi kesinlikle
başkalarına vermemeliyiz.
25
Hediyeler, Eğlence ve Diğer Yardımlar
Hediye, eğlence ve diğer yardımları kabul etmek veya
vermek potansiyel, algılanan veya fiili çıkar çatışmalarına
neden olabilir, hatta yerel yasaları ihlal edebilir. "Hediyeler,
eğlence ve diğer yardımlar", değeri olan her şey anlamına
gelmektedir. Bunlarla kısıtlı olmamak üzere yemek, konaklama,
indirimler, ödüller, seyahat, biletler, herhangi bir şekilde para,
hisse veya Kimberly-Clark ürünü bunlara örnektir. Genel
kurallar aşağıda verilmiştir ancak yerel bölgeler, ülkeler veya
belirli şirketler, yerel politika veya kanunlara uygun olarak
daha sıkı kurallar benimseyebilir.
Hediye, Eğlence veya Yardım Kabul Etme
Kimberly-Clark'taki işiniz sırasında müşteriler, tedarikçiler
veya işle ilgili diğer kişilerden hediye, eğlence ya da başka
türlü yardım teklifi gelebilir. Bu tür yardımları kabul etmenin
kendi davranışınızı etkilemeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz,
ancak bazı kişiler karşılığında bir şey yapmak zorunda
hissedebilirler. Bu, Kimberly-Clark çıkarları için objektif iş kararı
verme kabiliyetlerini etkileyebilir. Bu tür durumları önlemek
için aşağıdaki talimatlara uymalısınız:
Genel olarak Kimberly-Clark'la iş yapan ya da yapma
potansiyeline sahip kişilerden kabul edebileceğiniz hediye veya
eğlence türleri aşağıdakilerdir:
•Çikolata,
yiyecek, kalem, takvim veya küçük promosyon
ürünler gibi değeri 50 ABD Doları veya daha düşük olan sık
olmayan hediyeler. Ekipler veya çalışan grupları ayrıca, tüm
ekip üyelerinin kullanması amacıyla tatillerde 250 ABD Doları
veya daha düşük değerde yiyecek hediye paketleri gibi daha
büyük hediyeleri de kabul edebilirler.
•Genel
olarak halka açık bir spor, tiyatro ya da başka bir kültür
etkinliğine bilet ya da diğer eğlence türlerine (örn. golf
turnuvası) giriş. Bu tür biletler, belirli bir kurumdan ya da
şirketten yılda bir kez kabul edilebilir ancak biletin nominal
değerini bileti veren kişiye kişisel olarak iade etmeniz gerekir.
Bu şekilde iade uygulanamaz ise ya da makul değilse bir
Başkan Yardımcısından ya da daha üst düzey bir yetkiliden
önceden onay almanız gerekir. Genel olarak halka açık
olmayan Olimpiyatlar, Dünya Kupası ya da Super Bowl gibi
elit etkinliklere biletler asla kabul edilmemelidir.
Seyahat ederken ya da iş yaptığımız kişilerle çalışırken gerekli
olan yemeklerin fiyatı makul düzeyde olmalıdır. Bu tür
yemeklerin ücretinin tamamının Kimberly-Clark tarafından
ödenmesi ya da paylaşılması önerilir veya birden fazla yemek
yenmesi bekleniyorsa sırayla ödeme yapılabilir. Mümkünse
yemekler, yemeğe katılan en üst düzey Kimberly-Clark çalışanı
tarafından ödenmelidir. Kimberly-Clark adına katıldığınız
daha büyük etkinliklerde verilen yemekler (örn. sektörle
ilgili konferanslarda, eğitim etkinliklerinde vb. verilen öğle
yemekleri) makul düzeyde ise kabul edilebilir. Alkollü içecek
ücretleri her zaman makul düzeyde olmalı ve tüketim, sosyal
olarak kabul edilebilir miktarla sınırlandırılmalıdır. Saygılı
bir işyerine ilişkin kurallar ve ilkeler iş yemekleri, eğlenceler,
konferanslar ve diğer sosyal etkinlikler için de geçerlidir.
Hediyenin, eğlencenin ya da diğer yardımın yasal
bir iş amacı olduğu için bir istisna garantisi olduğunu
düşünüyorsanız lütfen önceden bir Başkan Yardımcısıyla
ya da daha üst düzey bir yetkiliyle görüşerek onay
alın ve onayın yazılı bir kopyasını bulundurun. Örneğin
istisna için izin veren kişiye onay e-postasını gönderin.
Söz konusu iznin bir kaydını bulundurmak, ilgili onayı
almış olan çalışanın sorumluluğundadır. Başkan Yardımcıları
kendi davranışlarına ilişkin istisnaları onaylayamaz ve Hukuk
Departmanı Başkan Yardımcısından onay almalıdır. Örneğin
yasal bir spor etkinliğine katılmanın yasal bir iş amacı varsa bir
Başkan Yardımcısı ya da daha üst düzey bir yetkili tarafından
onaylanmış olması ve bütçenizin uygun olması durumunda
bileti tam nominal değeri karşılığında satın almak ve normal
iş harcaması olarak göstermek kabul edilebilir. Kimberly-Clark
çalışanı tarafından kişisel olarak ödeme yapılan durumlar
haricinde eşlerin veya diğer misafirlerin katılımına normalde
izin verilmemektedir.
DAVRANIŞ İPUCU
Bir satıcıdan pahalı bir hediye (örn. 500 ABD Doları
değerinde İtalyan porseleni) alınması, iş akdinin
feshedilmesine yol açabilir.
•Kimberly-Clarks'ın
sponsor olduğu bir etkinliğe katıldığınız
için aldığınız hediyeler kabul edilebilir.
•Bir Başkan Yardımcısı ya da daha üst düzey bir yetkili
tarafından önceden onaylanmış olmadığı sürece, şirket
içi etkinlikler, açık artırmalar, hayır amaçlı etkinlikler veya
benzer etkinliklerde kullanım amacıyla tedarikçilerden,
satıcılardan ya da müşterilerden hiçbir zaman hediye
veya etkinlik bileti istenmemelidir.
26
Hediye, Eğlence veya Yardım Kabul Etme Devamı:
Aşağıdakileri hiçbirimiz yapmamalıyız:
•İşle
ilgili bir kişiden, karşılığında bir şey yapmamız veya bir
söz vermemiz gerektiğini hissettirecek hiçbir şey kabul
etmemeliyiz.
•Birisine
Kimberly-Clark işi verdiğimiz için karşılığında hiçbir
şey kabul etmemeliyiz.
Bu koşullara uymayan herhangi bir şey alırsanız bunu
iade etmeli ve politikamıza göre kabul edemeyeceğinizi
açıklamalısınız. Bunu iade etmek toplumsal bir adete
aykırıysa ekip liderinizle veya İnsan Kaynaklarıyla konuşarak
bunu bir hayır kurumuna bağışlayın ya da başka bir çözüm
bulun. Teklif edilen hediye, eğlence ya da yardımın bu
koşullara uyup uymadığından veya yerel politikayı ihlal edip
etmediğinden emin değilseniz ekip liderinizle veya Hukuk
Departmanı'yla görüşün.
İş Yaptığımız Kişilere Hediye, Eğlence veya Yardım Sunmak
İşleri, ürün ve hizmetlerimizin üstün özellikleri, faydaları ve
kalitesiyle kazanmaya kendimizi adadık. Uygun olmayan bir iş
avantajı kazanmak için iş yaptığımız kişilere hediye, eğlence
veya yardım önerilmesi etik dışıdır ve yasalara aykırı olabilir.
Ancak, en alt düzeyde tutulmak koşuluyla, bir iş ilişkisi kurmak
veya ilişkiyi korumak amacıyla mütevazı bir hediye ya da
eğlence sunmanın kabul edilebileceği durumlar da olabilir.
Genel olarak:
•Sık
sık aynı insana ya da şirkete hediye, eğlence veya yardım
vermeyin.
•Verilen
hediyeler, eğlence ve yardımları koşullara göre makul
ve uygun düzeylerde sınırlayın. Kişi başı 50 ABD Dolarından
daha yüksek değerde hediye veya eğlence sunmadan önce
bir Başkan Yardımcısından ya da daha üst düzey bir yetkiliden
onay almanız gerekir.
•Karşıdaki
kişinin kendini Kimberly-Clark'a iş vermeye zorunlu
hissetmesi için hediye, eğlence veya yardım vermeyin.
•Birbirimize
olan saygımızı ihlal ediyor görünen hediyeler
veya eğlence sağlamayın.
•Hiçbir
koşulda nakit, çek, havale, hediye sertifikası, kupon,
borç ya da para veya paraya eşdeğer başka bir şey vermeyin.
•Bölgenizde
veya ülkenizdeki ilgili yerel politikalara uygun
hareket ettiğinizden emin olun.
S.
Bir satıcıya ücretini Kimberly-Clark'ın ödediği
pahalı bir Dünya Kupası bileti veriyorum, daha sonra
da aynı satıcıdan daha da pahalı bir Olimpiyat bileti
kabul ediyorum. Bu doğru değil mi?
Y. Hayır. İki hareket de yanlış. Satıcılara pahalı
hediyeler vermemelisiniz ve pahalı bir hediye
vermiş olmanız, daha da pahalı bir hediyeyi kabul
edebileceğiniz anlamına gelmez.
S. Kısa süre önce uzun süreli bir sözleşme yapan
bir satıcı, sürekli etkileşim halinde olduğu birkaç
Kimberly-Clark çalışanı ile daha güçlü ilişkiler
geliştirmek istiyor. Satıcı bu çalışanlara yakın zamanda
gerçekleşecek bir profesyonel futbol maçına bilet teklif
ederek Kimberly-Clark destek ekibine katılmalarını
istedi. Çalışanlar bu biletleri kabul edebilir mi?
Y. Duruma göre değişir. Yasal bir iş amacı
bulunan profesyonel futbol maçları gibi etkinlik
biletlerini kişisel olarak ödeme yapmadan kabul
etmek, yalnızca bir Başkan Yardımcısı ya da daha üst
düzey bir yetili tarafından önceden onaylanmış olması
ve aynı satıcıdan yılda en fazla bir kez kabul edilmesi
kaydıyla kabul edilebilir. Bu tür biletler tercihen
ödenmeli ve masraf olarak gösterilmelidir.
S. Bir satıcı, tamamladığı bir projeden artan
malzemeleri evimde kullanmayı teklif etti. Proje bitti
ve Kimberly-Clark bu malzemeleri zaten atacak.
Bu doğru mudur?
Y. Hayır. Kimberly-Clark satıcılarından kişisel
kullanım için hiçbir şey kabul etmeyin.
•Diğer
şirketin hediye ve eğlence politikasını ihlal
etmediğinizden emin olun.
27
Devlet Görevlilerine Hediye, Eğlence veya
Yardımlar
Neredeyse tüm ülkelerde rüşvet ve yolsuzluğu önlemek
için yasalar bulunmaktadır. Ayrıca bazı ülkelerin yolsuzluğa
karşı yasaları sadece Kimberly-Clark çalışanlarının hareketleri
değil, Kimberly-Clark'ın yabancı ülkelerdeki yan kuruluşları ve
Kimberly-Clark adına ya da faydasına çalışan diğer kişiler için de
geçerli olabilir. Bu yolsuzluk karşıtı yasaların ihlali Şirketin ciddi
cezalar ödemesine ve özellikle de halkın gözündeki itibarının
sarsılmasına yol açabilir.
Resmi bir devlet kararını etkilemek ya da uygunsuz bir avantaj
sağlamak amacıyla miktarından bağımsız olarak herhangi
bir değere sahip bir şeyi doğrudan ya da dolaylı olarak teklif
etmemeli, vaat etmemeli ya da vermemelisiniz. Yasak olan
ödemelere örnek olarak nakit, hediyeler, yemekler, eğlence, iş
fırsatları, Şirket ürünü, teklifler, işe alma veya hayır kuruluşlarına
bağış verilebilir. Ayrıca devlet görevlilerine "kolaylaştırma
ödemesi" veya "hızlandırıcı ödemeler" de yapmamalısınız.
Bütün bu faaliyetler, rüşvet ya da yolsuzluk olarak görülebilir.
Devlet görevlisi Sağlık Çalışanı olarak değerlendirilebilecek bir
kişiyse bu kişiyle etkileşimlerde daha da katı kurallar geçerli olabilir.
Rüşvet vermeyin, almayın ve başkalarının verip almasına engel
olun. Yasaların veya Yönetmeliğin yasakladığı konularda Hukuk
Departmanı'ndan tavsiye alabilirsiniz. Kimberly-Clark ayrıca, ek
rehberlik sağlayan birçok politikayı uygulamaya koymuştur.
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
Çıkar Çatışması, Hediyeler ve Gizli Bilgilerin Açıklanması
Politikası; Çıkar Çatışması, Hediyeler ve Gizli Bilgilerin
Açıklanması Politikası Talimatları; Yolsuzlukla Mücadele
Politikası; Yolsuzlukla Mücadele Politikası Talimatları; Sağlık
Çalışanlarıyla İlişkiler için Talimatlar
S. Devlet görevlisi kimdir?
Y. Memurlar, çevre ve sağlık müfettişleri,
gümrük memurları, posta çalışanları, yasama kurumu
çalışanları ve devlete ait hastanelerin çalışanları gibi
devlet ya da devlet tarafından kontrol edilen bir şirket
veya siyasi parti tarafından görevlendirilen herkes
devlet görevlisidir.
S. İş seyahati nedeniyle başka bir ülkeye
vizeyi zamanında alabilmemin tek yolu ülkenin
büyükelçiliğindeki memura fazladan ödeme yapmam.
Ödeme yapabilir miyim?
Y. Hayır. Birçok ülkenin yasaları bu tür ödemeleri,
Şirket de herhangi bir ülkede bu ödemelerin
yapılmasını yasaklar.
S. Şehrimizin belediye başkanı yeni binamızın açılış
töreni için tesisi ziyarete geliyor. Ürün örnekleriyle
dolu bir paket hediye edebilir miyim?
Y. Duruma göre değişir. Yerel yasalar ve kendi etik
kuralları pek çok yerel görevlinin ne kadar küçük olursa
olsun hediye almasını yasaklar. Devlet görevlilerine
hediye vermek A.B.D tarafından yasaklanmıştır. Eğer
hediyeler bir kararı etkileyecek nitelikte ise Yurtdışı
Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası devreye girer. Bu karmaşık
bir alan olduğu ve cezaları ciddi olabileceği için devlet
görevlilerine hediye vermeden önce konuyu Hukuk
Departmanı'na danışmalısınız.
S. Ürünlerimizi gümrükten çekmek için bir gümrük
memuruna ek ücret ödemem gerektiği söylendi.
Ödeme yapabilir miyim?
Y. Hayır. Birçok ülkenin yasası bu tür ödemeleri her
koşulda yasaklar ve bu tür ödemeler tüm ülkeler için
Şirket genelinde de yasaklanmıştır.
28
Kayıt Tutma
Faaliyetlerimizi ve işlemlerimizi doğru ve dürüst bir şekilde
ortaya koyan Şirket kayıtları tutma ve yasalar veya kayıt tutma
takvimlerinin gerektirdiği süre boyunca bu kayıtları saklama
yükümlülüğüne sahibiz. Kayıt tutma takvimimiz Kurumsal Kayıt
Yönetimi web sitesinde bulunmaktadır.
Şirket kayıtlarına örnekler:
•Sözleşmeler.
•Faturalar.
•
İstihdam kayıtları.
•
Harcama raporları.
•
Laboratuvar defterleri.
•
İthalat ve ihracat belgeleri.
•
İmalat ve Üretim raporları.
•
Kalite kayıtları.
•
Araştırma ve geliştirme testleri.
•
Çevresel kayıtlar.
•
Satış faaliyeti raporları.
S. Kayıt tutma politikamız e-postaları belirli bir
süre saklamamızı gerektiriyor, ancak ben bütün
e-postalarımı taşınabilir belleğe alıp sürekli saklamak
istiyorum. Kimberly-Clark'ın depolama alanında yer
tutmayacak. E-postalarımın bazılarına kayıt tutma
süresi dolduktan sonra da ihtiyaç duyacağımı
bildiğimden bu doğru olmaz mı?
Y. Hayır. Hepimiz e-posta gibi kayıtları yasa
veya kendi kayıt tutma takvimimiz artık gerekli
görmedikten sonra silmekle yükümlüyüz.
Yürürlükteki yasalar gereğince kayıtların uygun yönetimi,
bakımı ve saklanması konusunda şirket kuralları bulunmaktadır
ve her birimizin bu kurallara uyması zorunludur. Bu, kayıtların
doğru ve gerçek olması anlamına gelmektedir. İş amacıyla
gerek duyanlar için saklanmalı, kullanıma sunulmalı ve yasalar
ya da kayıt tutma takvimlerimiz tarafından artık saklanması
gerekmediği zaman uygun şekilde imha edilmelidir.
29
Mali Raporlar
Kimberly-Clark mali bilgilerin dürüst, doğru ve zamanında
açıklanmasını sağlamakla yükümlüdür. Mali bilgilerin
raporlanması, çok yüksek dürüstlük ve doğruluk standartları
gerektirir.
Şirket muhasebe ve mali kayıtlarının bütünlüğü Şirketin defter
ve hesaplarına yapılan girişleri destekleyen temel bilgilerin
doğruluğuna ve eksiksizliğine bağlıdır. Dolandırıcılık içeren ya
da yanlış yönlendiren raporların şirket itibarına ve yatırımcılarına
neden olacağı zarar çok ciddi olabilir.
Dürüst olmayan mali raporlar ayrıca ilgili şahıslar ve şirket
için para veya hapis cezasına neden olabilir. Şirket dışı mali
raporlarda hatalı ya da yanlış yönlendiren bilgilerin bulunması
kesinlikle yasaktır.
Bütün çalışanların mali bütünlüğümüzü korumada bir
rolü vardır:
•
İşlemlerin
uygun yetkilerle gerçekleştirildiğinden ve zamanı
göz önünde bulundurarak uygun şekilde kaydedildiğinden
emin olun.
•
Ş irket varlıklarını uygun şekilde koruyun ve varlık kayıtlarını
düzenli olarak fiili varlıklarla karşılaştırın.
•
Sadece
geçerli iş harcamalarında geri ödeme için başvuru
yapın veya onay verin.
•
Muhasebe
kayıtlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini
sağlamak için Kurumsal Mali Talimatlara uyun.
•
Muhasebeyle
ilgili kararları muhasebe standartlarına
ve Kimberly-Clark politikalarına dayanarak verin.
•
Ş irketimizin defter ve kayıtlarında veya herhangi bir
açıklamada, iç ya da dış iletişimde yanlış veya desteksiz
ifadeler kullanmayın ve bu türden girişler yapmayın.
Rapor edilen bilgilerde herhangi bir hata, sahtecilik veya
yanlışlık görürseniz bilgiyi Davranış Yönetmeliği Sorunlarının
Raporlanması ve Bildirilmesine Dair Protokol'e uygun olarak
derhal iletin.
Daha fazla bilgi için aşağıdakileri okuyun:
Kayıt Oluşturma, Saklama ve İmha Etme Politikası; Kurumsal
Kayıt Yönetimi; Muhasebe Politikaları ve Uygulama Politikası;
Kurumsal Mali Talimatlar (CFIs); Şirket içi Kontrol Politikası; CFI
27-50 Çalışan Harcamalarının Geri Ödenmesi; Harcama Geri
Ödeme Politikası; Yolsuzlukla Mücadele Politikası
S. Yılsonu yaklaştı ve bütçemde para kaldı.
Gelecek yıl gerçekleşecek bir harcamayı önceden
ödeyip bu yılın bütçesine uygulanmasını
sağlayabilir miyim?
Y. Hayır. Harcamalarınızı uygun muhasebe
dönemlerinde kaydetmelisiniz. İşlem harcamalarını
içinde gerçekleştikleri yıllara kaydedin. Sonraki yıl
gerçekleşecek bir işlem için bu yıl ödeme yapmanız
gerekiyorsa söz konusu kalemi ön ödemeli harcama
olarak kaydetmek için yerel mali ekibinizle iletişim kurun.
S. Ekip liderim üretim hedefimize ulaşmak için
ekibimden gerektiği kadar saat çalışmasını istedi,
ancak fazla mesainin yasak olduğu ve zaman
raporlarımıza sadece 40 saat yazılabileceği yönünde
"yazılı olmayan bir kural" var. Ne yapmalıyım?
Y. Rapor edin. Gerçek çalıştığınız saat miktarını
her zaman yerel politikalara, yasalara ve toplu pazarlık
sözleşmelerine uygun olarak rapor etmelisiniz.
Ekibiniz fazla mesai yapıyorsa bu fazla mesaiyi de
doğru şekilde rapor etmelisiniz. Fazla mesai yapmanız
uygun değilse vardiyanız tamamlandığında çalışmayı
bırakmalısınız. "Kayıt dışı" çalışmayın. Soru Sorma veya
Sorun Rapor Etme Kaynakları
S. Ekip liderim 40.000 Dolar tutarında bir
satış siparişi hazırlamamı istedi ancak onay yetkisi
20.000 Dolara kadar. Daha üst düzey bir yetkiliden
onay almamak için satın alma sipariş talebini
ikiye bölebilir miyim?
Y. Hayır. 40.000 Dolarlık satış siparişini oluşturun ve
gerekli onayları alın. Ekip liderinizi karşınıza almak
konusunda rahatsız hissediyorsanız durumu Hukuk
Departmanı'na ya da Davranış Yönetmeliği Hattı'na
rapor edin. Soru Sorma veya Sorun Rapor Etme
Kaynakları
30
Dolandırıcılığı Önleme
Tüm dolandırıcılık faaliyetleri kesinlikle yasaktır. Kimberly-Clark
çalışanlarından şunları bekler:
•Şirket
malzemeleri, fonları ve mali raporlama sistemleriyle
çalışırken dürüstlük ve doğrulukla hareket edin.
•
Dolandırıcılığı önleyin, tespit edin ve rapor edin.
Aşağıda bazı dolandırıcılık örnekleri verilmektedir:
•
Nakit para, envanter, ürün veya diğer varlıkların çalınması.
•Şirket
fonlarının kişisel olarak kullanılacak ekipman, tedarik
veya malzeme alımında kullanılması.
•Kimberly-Clark'la
iş sağlamak karşılığında tedarikçilerden para
ya da hediye alma.
•
Geri ödeme için yanlış ya da yanlış yönlendiren talepler iletme.
•Artık
yaralı olmaması ya da kazadan etkilenmemiş olduğu
halde "işçi" tazminatı almaya devam edilmesi.
•
Telafi edilebilir varlık veya borçları defterden silme.
•
Kişisel çıkar amacıyla şirket varlıklarının kullanılması.
•
Satış kazanılmadan önce satışı kaydetme.
•
Saat karları ya da saat raporunda yanlış bilgi verme.
•
Muhasebe sistemine geçerli olmayan girişler yapma.
S. Bir müşteri önümüzdeki ay yapacağımız
teslimatın satışını bu ay kaydetmemi istedi.
Ne yapmalıyım?
Y. Bunu yapmayın. Bu hareket mali sonuçlarımızı
etkileyebilir ve dolandırıcılık olarak değerlendirilmektedir.
Bu müşteriyle yaşadığınız zorlukları öğrenmesi için
konuyu ekip liderinizle konuşun.
S. Hafta sonu kendi aracıma benzin alırken
yanlışlıkla şirket kredi kartını kullandım. Başım
derde girecek mi?
Y. Hayır. Hepimiz hata yaparız. Sadece bunu
bir sonraki harcama raporunuzda belirtin ve bedeli
karşılamak üzere ödeme yapın. Ancak, bu alışkanlık
haline gelirse disiplin cezaları söz konusu olabilir.
•Teslim
alınmayan mallar veya gerçekleştirilmeyen hizmetler
için ödeme çıkarma veya alma.
•Çalışılmamış saatler veya gerçekleşmemiş veya belgelenmemiş
harcamalar için ödeme çıkarma veya alma.
•
Her türlü sahtecilik.
31
Devlet Görevlilerine Hediye, Eğlence veya Yardımlar
Yönetmeliği okumak sadece bir başlangıç. Herkesten her zaman
iş ahlakına, yasalara ve Davranış Yönetmeliği'ne uygun hareket
etmesini bekliyoruz. Doğru Olanı Yapmak Kimberly-Clark'ın
Yoludur. Hepimiz Yönetmeliğe uymak, şüphelenilen ihlalleri
rapor etmek ve potansiyel ihlaller konusunda Şirketin yürüttüğü
incelemelerde işbirliği yapmakla yükümlüyüz. Davranış
Yönetmeliği'ne ilişkin bir sorunu iyi niyetle dile getirdiğiniz için
işinizi veya haklarınızı kaybetmeniz, unvanınızın indirilmesi,
askıya alınmanız, tehdit edilmeniz, taciz edilmeniz veya size
karşı ayrımcılık yapılması söz konusu olamaz.
Yönetmelik, müşteriler, tedarikçiler, diğer çalışanlar, rakip
firmalar ve halkla ilişkilerde neyin "doğru" olduğu konusunda
yol göstermeyi amaçlamaktadır. Sorularınızı yanıtlamanız ya
da ihlalleri rapor etmeniz için birkaç kaynak bulunmaktadır.
Bu Yönetmelikte yer alan Soru Sorma veya Sorun Rapor Etme
Kaynakları bölümüne bakın.
32
DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİ HATTI NUMARALARI
Ülke
Erişim Kodu
Ücretsiz Telefon Numarası
Avusturya............................................................... 0800-200-288...................................................................... 800-482-6020
Ekvador (Andinatel)................................................. 1-999-119............................................................................ 800-482-6020
Ekvador (Pacifictel)................................................... 1-800-999-119..................................................................... 800-482-6020
Guatemala.............................................................. 138-126 veya 999-91-90....................................................... 800-482-6020
Honduras............................................................... 800-0123.............................................................................. 800-482-6020
Hindistan................................................................ 000-117................................................................................ 800-482-6020
Japonya (KDDI)........................................................ 00-539-111.......................................................................... 800-482-6020
Japonya (Softbank).................................................. 00-665-5111........................................................................ 800-482-6020
Nikaragua............................................................... 1-800-0164.......................................................................... 800-482-6020
Paraguay................................................................ 008-11-800.......................................................................... 800-482-6020
Rusya..................................................................... 8^10-800-110-1011............................................................. 800-482-6020
Rusya (Moskova)...................................................... 363-2400.............................................................................. 800-482-6020
Suudi Arabistan....................................................... 1-800-10.............................................................................. 800-482-6020
Türkiye................................................................... 0811-288-0001.................................................................... 800-482-6020
Ukrayna.................................................................. 8^100-11............................................................................. 800-482-6020
Venezuela............................................................... 0 800 2255 288.................................................................... 800-482-6020
Vietnam.................................................................. 1-201-0288.......................................................................... 800-482-6020
Bazı kodların önündeki “^” işareti “ikinci çevirme tonunu bekleme” anlamına gelmektedir.
Ülke............................................. Ücretsiz Telefon Numarası
Ülke............................................. Ücretsiz Telefon Numarası
Arjantin........................................ 0-800-444-3594
Avustralya..................................... 1-800-082-171
Bahreyn........................................ 8000-4149
Portekiz........................................ 0800-7-2974
Bolivya......................................... 800-100420
Brezilya......................................... 0800-891-4205
Kanada......................................... 1-800-482-6020
Şili................................................ 1230-020-5512
Kuzey Çin..................................... 10-800-711-0649
Güney Çin..................................... 10-800-110-0590
Kolombiya.................................... 01-800-912-0114
Kosta Rika..................................... 0-800-011-1094
Çek Cumhuriyeti............................ 800-142-323
Dominik Cumhuriyeti..................... 1-800-482-6020
El Salvador.................................... 800-6267
Almanya....................................... 0800-181-5936
Yunanistan.................................... 00-800-11-008-3594
Hong Kong................................... 800-903071
Macaristan.................................... 06-800-18318
Endonezya.................................... 001-803-1-008-3594
İsrail............................................. 180-941-3594
İtalya............................................ 800-788427
Jamaika........................................ 1-800-482-6020
Kore............................................. 00798-1-1-008-3594
Malezya........................................ 1-800-81-2478
Meksika........................................ 001-800-482-6020
Hollanda....................................... 0800-022-0375
Yeni Zelanda................................. 0800-450-245
Panama........................................ 01-800-482-6020
Peru............................................. 0800-5-2697
Filipinler....................................... 1-800-1-111-0083
Polonya........................................ 0-0-800-111-1626
Portekiz........................................ 800-811-807
İspanya......................................... 800-110-1537
Güney Afrika................................. 0800-980072
İspanya......................................... 900-97-1068
İsviçre........................................... 0800-561-031
Tayvan.......................................... 00-801-10-4085
Tayland......................................... 001-800-11-008-3594
Trinidad/Tobago............................ 1-800-482-6020
İngiltere........................................ 0-0808-234-7569
Uruguay....................................... 000-411-008-3594
"Erişim Kodlarının" Nasıl Çevrileceği Hakkında:
1. Erişim Kodunu çevirin
2. Çevir sesini veya talimatları bekleyin
3.Ücretsiz telefon numarasını çevirin
Ülkeniz listede yer almıyorsa şu adresten ulaşabileceğiniz web
sitemizdeki bildirim formunu doldurun: https://iwf.tnwgrc.com
33
“Her Gün Doğru Olanı
Yaparak ve Davranış
Yönetmeliğimize bağlı
kalarak pozitif ve verimli bir
işyeri oluşturmamıza yardım
edebilirsiniz. Bu, hepimizin
hak ettiği türde bir işyeri.”
- Thomas J. Falk
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
® Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Neenah, WI 54956 şirketinin Tescilli Ticari Markası ve *Ticari Markasıdır. © 2015 KCWW Formu No: COC0002
www.kimbery-clark.com
34

Benzer belgeler