Bülten No 1 - Lycée Charles de Gaulle Ankara

Yorumlar

Transkript

Bülten No 1 - Lycée Charles de Gaulle Ankara
AMBASSADE DE FRANCE
A.E.F.E
Lycée Français Charles de GAULLE
70, Paris Caddesi
06 540 ANKARA
Tél : +90 312 460 19 98
Fax: +90 312 460 19 97
RNE : 208 0001 W
AEFE : 906 O01
Courriel
[email protected]
:
I
Daha dün sanki hep birlikte yeni eğitim dönemi için okulda buluşmuştuk. Öğrenciler ve öğretmenler hep bir aradaydı,
enerji doluydular. Şimdi ise kış aylarının başındayız ve bugüne kadar yaptığımız çalışmaların bilançosunu,
yapacaklarımızın programını hazırlıyoruz bile...Hepinize şimdiden iyi bir trimestr sonu diliyoruz ! Güzel bir tatil hak
edildi...
Frédérique JOUBERT
Magali JOURDAN
I- 10 Ekim 2011 günü toplanan Kurum Kurulu çalışmalarının özeti
A) Yeni eğitim yılı bilançosu
Ekim 2010’da öngörülen düzenli artan 638 öğrencilik bütçe tahminlerine rağmen, bu eğitim yılına 674 öğrenciyle
başladık. Anaokulu için yapılan çok sayıda başvuruya – anaokulu birinci sınıf için 81 başvuru yapıldı – olumlu cevap
verilemedi ( bununla birlikte tüm Fransız ve Fransızca konuşanlar kabul edildi).
Orta okul sınıflarını ikiye ayırdık, ayrıca ilk okul için, öngörülenin dışında ikinci bir öğretmen daha aldık.
Eğitim-öğretim yılının başında, tüm öğrenciler buradaydı. Bu sayede, makul sayının üstünde öğrenciyle yeni yıl
başlangıcı çok rahat gerçekleşti.
Anaokulunda ve ilk okul birinci sınıfta kontrolü öğrenci sayısı, hafifleştirilmiş dil grupları olan PE hedeflerine genel
olarak sadık kalındı. Fransız üniversitelerine devam eden öğrencilerimizin çoğu, gerçek eğitim programlarının çok
üstünde bulunan bölümlerde eğitim görmektedir : Aycan, ikinci lisans diplomasını hazırlıyor, 2.nci masterde ispanyolca
okuyarak ; Sarp Girişmen de, birinci lisans diplomasına hazırlanıyor, 3.üncü lisansla ingilizce okuyarak. Bunlar gibi,
daha birçokları. Öğrencilerimizin başarısı bizim ödülümüz. Bu çabalar, Türkçe için de yapıldı. Her yıl yeni öğrencilerin
gelişiyle, Türkçe konuşmayanlar için açılan sınıfların aşırı kalabalıklaşmaması için Türkçe başlangıç dersleri müfredata
eklendi. Bu arada, ortaokulda, Türkçe konuşmayanlara yönelik Türkçe ders saatlerine artış yapıldı. Hem öğretmenler,
hem de veliler bu uygulamadan çok menmun.
Galatasaray üniversitesi giriş sınavına hazırlık dersi : bu üniversite, öğrencilerimiz için doğal bir devam oluşturuyor,
çünkü bir Fransız-Türk kuruluşu. Diğer öğrenciler için öngörülen sınavın aynısı, fakat öğrencilerimize giriş kolaylığı
tanınmaktadır. Bu nedenle, ilk 20 000 öğrenci arasında olma şartı yoktur.
Galatasaray üniversitesi rektörlüğüyle Fransız kültür merkezi, öğrencilerimizin bu üniversiteye gidebilmelerini
desteklemek için ortak bir irade beyanında bulundu. Galatasaray üniversitesi giriş sınavı hazırlık eğitiminin masrafları,
veliler tarafından karşılanacaktır (bu çerçevede bir anket yapılmaktadır).
Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını belirlemek üzere, Bayan Joubert, sınav sorumlusu Sayın Anadol ile Galatasaray
üniversitesinden bir hocayla irtibata geçti. Bu görüşmeler ışığında, matematik hazırlık sınıfı oluşturmak en doğru
1
yöntem olarak ortaya çıktı. Bu amaçla, Cuma günleri, ES öğrencileri için bir sınıf, ve S ile ES öğrencileri için ortak bir
sınıf açılacak. Ders saati bir saat olacak. İlgilenen aile sayısını belirlemek için, bu anda bir anket uygulanmaktadır.
Bu arada, Türk tarih ve coğrafyası da çalışılmalı; bunun için, öğretmen arayışımız devam etmektedir.
Sayın BALMA, derslerin hangi dilde olacağını soruyor : Bayan JOUBERT, sınav Fransızca yapılacağı için, derslerin de
Fransızca olacağını söylüyor.
Bu konuyu kapatırken, 21 Eylülde düzenlenen spor gününü takiben, bir voleybol takımının oluşturulduğunu bildirmekten
çok mutluyum. Ayrıca, çalışmalar halen devam ediyor bir basket-ball takımı için. Antrenmanlar, ek saat ücreti karşılığı,
yeni spor hocamız, sayın Zebiri gözetiminde devam etmektedir. Zaman çizelgesi, Cuma günleri 16.00-18.00 arası 2
saat olmak üzere, tiyatro grupu için ayarlanmıştı. Bir servis aracı, öğrencileri Atakule’ye kadar bırakacaktı. Bu saatler,
voleybol takımı için de çok uygun. Aferin sporculara !
Lise tiyatro grubu da başlangıç yaptı. Eylül başında açılışı yapılan muhteşem gösteri salonunda düzenlenen Tevfik
Fikret festivaline katılacaktır.
Çok sayıda proje öngörülmektedir. Bunları, ayrıntılı olarak bütçe görüşmeleri esnasında konuşacağı : Liszt günü,
Yetenek gecesi, Rock Incek, vs....
Yaya ehliyeti
Fransız-Alman günü
Tiyatro
Havuz
HSA Résident
HSE Résident
Yerel HSE süreli eğitim ilk okul öğretmenlerinin yerine bakacak
İhtiyati akçe Çalışma
Frankofoni
Güzel sanatlar
Edebiyat toplantısı
Evrim üzerine düşünme toplantısı
Bilim yarışı İlk okul 5. sınıf ile orta okul
Orkestra ziyareti İl okul 5.sınıf ile 2 ve 4
Yetenek gecesi
Liszt gecesi
Basın haftası
Dijital resimlik
Anadolu medeniyetleri
Tevfik Fikret bilim yarışı ilk okul 1. sınıf
APP AEFE
Okuma müsabakası
Incorruptibles
Bahçe
Bilgisayar odası işletim programı
Veri bankası
Spor karşılaşmaları
Türkçe sınıfı
300,00 €
500,00 €
1 440,00 €
21 000,00 €
20 000,00 €
3 100,00 €
1 035,00 €
200 000,00 €
1 500,00 €
100,00 €
225,00 €
100,00 €
400,00 €
200,00 €
100,00 €
100,00 €
75,00 €
500,00 €
300,00 €
200,00 €
400,00 €
400,00 €
300,00 €
300,00 €
500,00 €
300,00 €
2 000,00 €
1
2
2
3
3
3
1
3
1
2
2
2
3
2
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
Sayın LARIVIERE, Lisede Yaşam kurulu oluşturma projesi olduğunu ekledi. Bu kurul (CVL), Lise müdürü
başkanlığında eşit sayıda seçilmiş öğrenci, yönetim, personel ve Lise Meclisi tarafından belirlenmiş veli temsilcilerinden
oluşmaktadır. Bununla birlikte, sadece öğrenciler oylamaya katılmaktadır. Bu kurulun, danışman görevi vardır ve
mutlaka ona danışılmalıdır, lise hayatıyla ilgili her konuda : çalışma ve ders saatlerinin düzenlenmesi ; mekanların
temizliği ve güvenliği ; kültür faaliyetlerinin düzenlenmesi ; lisede toplantılar, vs...
Genel olarak, her olağan Kurum Kurulu toplantısından önce toplanır.
B) 2012-2013 çalışma kartları
AEFE, Ekim sonuna kadar, 2012-2013 eğitim yılı için açılacak ve kapanacak görev yerleri için başvuruları
göndermemizi talep etmektedir. (Söz konusu olan hizmetlerin dağılımı değildir.)
Geçici bile olsa, her açılan görev yeri için, AEFE nezninde girişimde bulunmak gerekmektedir. AEFE, cevabını
vermeden önce talebin yerindeliğini ve finansman imkanlarını incelemektedir.
Bununla birlikte, yeni bir görev yerini açma önerisi, tam giderli olmaktadır, yani öğretmenin maaşı artı diğer tüm yasal
yükümlülükler.
2
Anaokulu ve İlkokul :
Bayan JOUBERT, 2011-2012 yılı için mevcut durum ve yapıya dair tabloyu sundu. Ayrıca, 2012-2013 eğitim-öğretim
yılı için öngörüleri de açıkladı. Lise, AEFE’ye talebini bu tablo çerçevesinde bildirecektir.
Bu sene anaokulunda, durum değişmedi : 8 sınıf var ve her sınıfta ortalama 22 öğrenci bulunmaktadır.
Anaokulunda, azami kapasite 180 öğrenci ve 8 sınıf. 4 öğrenci eksik olmakla birlikte, öngörülen öğrenci sayısı gelişimi
için gerekli olan azami sayıya ulaşıldı. Dengede olabilmek ve İncek’e yeterli sayıda öğrenci saylayabilmek için, 180
öğrenci sayısına ulaşmak gerekiyor. Bununla birlikte, anaokulunun şu anki şartları gözönüne alındığında, her sınıfta
24’ten fazla öğrenci olmaması lazım.
İlkokulda, bu sene 11 sınıf var. Geçen yıla göre, fazladan 2 sınıf açıldı. Sınıflar çok rahat (her sınıfta 24 öğrenci). Tabii,
bu sadece bir ortalama, çünkü kimi sınıflarda daha fazla öğrenci, kimi sınıflarda daha az öğrenci var. Fakat, çoğu
zaman tüm sınıf birlikte ders yapmıyor (İngilizce, Türkçe dersleri, kütüphane zamanı,...)
Hatırlatma : Lise projesiyle finansman planı (kredinin geri ödemesi) çerçevesinde, ilk okul sınıfları için temel öğrenci
sayısı ortalama 25 olarak öngörüldü. Anaokulu sınıflarıyla ilk okul birinci sınıfında bu sayının altında kalınacak. Bu
nedenle, diğer sınıfların öğrenci sayısı ortalama 27 olarak belirlendi.
Bu yıl, bu ortalamaya ulaşılamadı.
Gelecek yıl için :
Öğrenci sayısı artışı, bu sene beklenilenden çok fazla oldu. Eğitim yılı içerisinde çok fazla başvuru yapanlar ve gelenler
oldu. Tabloda da görüldüğü gibi, mevcudu artırarak, 295 öğrenciye kadar çıkıyoruz. Bayan Joubert, her seviye ve
sınıfta öğrenci dağılımı daha ahenkli olabilmesi için, yeni bir sınıfın açılmasını öneriyor.
Bu çerçevede, bir öğretmene ihtiyacımız olacaktır.
Geçen sene, yerel olarak iki yeni öğretmen kadrosu açıldı. Bu nedenle, yeni bir “résident” sınıf öğretmeni kadrosunun
açılmasını teklif ediyorum. Fakat, 12/7 dengesine dikkat etmek gerekir. Tahsis edilen ödenekler artmadığı halde,
AEFE, 13/7 dengesini kabul eder mi ? Bu, diğer okulların durumuna bağlı.
Bayan DROZ-BARTHOLET, AEFE’nin reddi durumunda, asil/öğretmen oranının azalacağını vurguladı.
Bunlar, sadece tahminler. Bazen yıl sonunda, çok önemli değişiklikler oluyor. Bazen, 10 öğrenci birden okuldan
ayrılıyor, yeni gelen öğrenciler olmaksızın durumu eşitlemek için. Bu durumda, karar alıp, lise hedeflerine en uygun bir
şekilde sınıf yapılarını yeniden düzenlemek gerekecek.
Orta okul ve lise :
Orta okul ve lisede, yapısal olarak önemli değişiklikler öngörülmemektedir.
Fakat, bölgeye 6 veya 9 saat derse girecek ve edebiyat öğretmeni kadrosunu dolduracak bir pedagojik danışmanın
gelmesiyle, istihdam kartlarını yeniden gözden geçirmek gerekecek. Edebiyatta, 30 saatlik bir eksik söz konusu. Bu
eksik, zamanla daha da ağırlaşacak, çünkü her seviyede iki sınıf şablonuna ulaşmak için, öğrenci sayısı artmaya
devam edecektir.
Çözüm, bir “résident” kadrosu talep etmekten geçiyor ; yarı zamanlı edebiyat işler, yarı zamanlı başka bir ders, mesela
tarih-coğrafya.
Bunun için, “résident” öğretmen kadrosunun açılmasını talep etmeyi öneriyorum : ağırlıklı olarak edebiyat, fakat tarihcoğrafya donanımı da olan bir kişi. Fakat, dikkat edilmesi gereken nokta, “résident” öğretmen kadrosunun üst sınırı :
talebi desteklemek için, öğrenci sayısının hızlı artışını vurgulamak gerekir.
Bayan MÜLLER, bir asil öğretmenin işe alınması için ısrar etti.
Ayrıca, liseye yardım olsun diye, sorunun Paris’te takip edilmesini önerdi.
Bay BOUZOUANE, edebiyat öğretmeni için, tarih-coğrafya derslerine girmek zor olmayacak mı diye sordu.
Bu arada, bilimsel deneyler sınıfı sorunsalı da mevcut. Birisini işe almak gerekecek, çünkü fizik ile SVT derslerinin
saatleri de muhtemelen artacağından (Lise 2 ve 3 fen sınıfı ikiye ayrılacağından), şimdiki üç öğretmen tüm derslere
giremeyebilir.
Bayan JOUBERT, Fransa’dan gelen bir öğretmenin doldurduğu Tarih-Coğrafya dersi kadrosunun kapatıldığını, lise
tarifesinde (maaşın % 50’siyle ISVL’nin %100 karşılanması) bir “résident” kadrosuyla değiştirildiğini hatırlattı.
C) Bütçe sunumu
Sayın Maille, 2011 yılı bütçesini tanıttı. Bu toplantıya hazırlık olarak, Kurul üyelerine gider ve gelirlerin dökümü
gönderilmişti.
3
Bay Maille, bütçenin Kurum Kurulunda onaylanmadığını, fakat Kurula sunulduğunu ve açıklandığını hatırlattı. Bütçe,
AEFE Yönetim Kurulu tarafindan onaylanmaktadır.
Bayan JOUBERT, okul için 10 000 avroluk bir bütçe elde eden Senatör DEL PICCHIA’ya teşekkürlerini sundu. Bu para,
kimi sınıfların, özellikle de kütüphanenin bilgisayarlarla donatılmasını sağladı.
Anaokulu inşaatına gelince, finansman kaynaklarıyla planlar hazır. Şantiye için ihale aşamasındayız. Maalesef, inşaat
ruhsatı için idari bir engel mevcut : şöyle ki, inşaat ruhsatının alınması, Çankaya belediyesinin POS’u onaylamasına
bağlı. Bu da, yine zaman alacak.
Eğer, inşaat yıl içerisinde başlarsa, iki tane anaokulu 3.ncü sınıfı Incek yerleşkesine kaydırılacak.
D) Okul gezileri
Şu anda, üç okul gezi için hazırlıklar devam etmektedir :
Orta okul 3.üncü sınıflar için Bursa ve Çanakkale.
Her iki ilk okul 4.ncü sınıflar (CM1) için deniz okulu.
E) RI değişikliği
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönergelerine göre : Ekteki dokümana bakınız.
E) Çeşitli sorular
1) İncek yerleşkesinde, ilk okul öğrencilerinin teneffüs alanında bulunan ve tehlikeli olarak görülen oyuncaklar yakın bir
zamanda kaldırıldı. Yenileriyle değiştirilecekler mi ? Çünkü, avluda yeterince oyuncak bulunmamaktadır.
Gerçekten, tehlikeli olmayacak oyuncaklar arıyoruz. Maalesef, yere çizilen kaydırak oyunu dışında, tehlikeli bir yanı
olmayan oyun çok az.
2) Diğer taraftan, ek spor altyapısı malzemesi eklenebilir mi ? Çok basit olanlar, böylece, bazi faaliyetler çeşitlendirilmiş
olur (ağırlık atma, uzun atlama, dayanıklılık koşusu veya daha da iyisi toplu sporlar için çim saha).
Şu an, pek mümkün görünmüyor. Ağırlık atma ve uzun atlama için, kum gerekli. Geçmişte, zaten bir kum havuzumuz
vardı, fakat iptal edildi, çünkü çocuklar içini kazıp taş parçaları çıkartıyordu. Ayrıca, mahallenin tüm kedileri orayı
kullanmaya başlamıştı (...)
3) “Yeşil sınıf” projeleri önerilsin, bu tür çalışmalar sınıfın ahengine katkıda bulunup, bir dosyanın hazırlanması için aynı
amaca yönelik çalışmasını sağlıyor.
Kesinlikle doğru, bu tür çalışmalar zaten mevcut. Bunlar, öğretmene, sınıfa, müfredata, vs... bağlı olan sınıf
projeleridir...
4) Aileler, okul sonrası faaliyetler için talep edilen ücretlerin çok yüksek olduğunu söylüyor, özellikle havuz için istenilen
rakam aşırı derecede yüksek : çocuk başı 25 avro her seans. Bu faaliyetin, Fransa’da ders saatlerinde ve ücretsiz
olarak yapıldığı düşünülünce.
Havuz, gelecek eğitim yılı bütçesine dahil edildi. Bu yıl için, talep edilen ücrete iki öğretmenin ile iki yardımcının
maaşları, ayrıca etüt saati dahildir. Bayan DROZ-BARTHOLET, okul sonrası faaliyetlerden kar edilip edilmediğini
sordu. Bay Maille, ediliyor dedi.
5) Çocuklar, boş zamanlarında kütüphaneden yeterince yararlanşıyorlar.
Boş zaman ayarlamaları yapılacak.
6) Yemek arasında, çocukların etüt yapabileceği bir oda ayarlamak. Ayrıca, çocukların yemek arasında müzik çalacağı
veya ortak oyunlar oynayabileceği başka bir oda daha düzenlemek.
Çocuklar zaten tüm gün kapalı sınıflarda. Dışarıda oynamak için, bu 45 dakikaya ihtiyaçları var.
7) Öğretmenlerin işe alınması : bazı öğretmenler, kendi konuları dışında başka derslere giriyor.
Bu tür işe alma yöntemi, Fransa’da her zaman var oldu. Dolayısıyla, yurtdışındaki Fransız liselerinde de mevcut.
Bakınız paragraf B) İstihdam kartları, işe alma şartları konusunda.
8) Okuldaki öğrenci sayısı dikkate alındığında, lisede bir hemşire bulundurulması ve gerçek bir revir oluşturulması
vazgeçilmez bir olgudur.
Gerekli ve kayıtlı tüm malzemeyle donatılmış bir revirimiz var. Fransız milli eğitim bakanlığına bağlı bir hemşire, isteyen
bütün lise personeline sertifikali bir formasyon sağlıyor. Yavaş yavaş, herkesin bu eğitimden yararlanmasını diliyoruz.
Birinci dönem geçen yıl Nisan ayında gerçekleşti. Bu vesileyle, geleçek dönemin 23-24-25 Ekim tarihlerinde yer
alacağını ifade etmek isterim. Acil durumlar için, geçen yıl bir acil durum protokolü uygulanmaya konuldu (Bakınız
4
Şubat ayı Okul ve Kurum toplantıları tutanakları). Acil durum halinde, tüm personel ne yapması gerektiğini çok iyi
biliyor.
Hatırlatma :
27.01.2011 tarihli Okul Konseyi tutanağı – Acil durum protokolü (Ek 3)
Acil durum protokolü :
Bayan Joubert, bu konunun tartışıldığı birinci Okul konseyi toplantısından beri gerçekleştirilen eylemleri sundu :
Yasal metinlerin araştırılması.
Sağlıkçı olmayan bir personel tarafından kullanılabilecek malzemenin araştırılması, revir için gerekli
malzemenin kayıt altına alınması. Sorumlu bir kişinin belirlenmesi : Annette KASAP.
Acil durum halinde ne yapılması gerektiğini gösteren afişlerin hazırlanması ve okulun uygun yerlerine asılması.
Okul mevcut iç hat telefonlarının sayılması ve nerede olduklarının belirlenmesi. Ayrıca, bunların geçiş yerlerine
asılan afişlerle ilan edilmesi.
İlk yardım eğitimi almış personelin sayılması.
Okul personeli için sertifikali ilk yardım kurslarının düzenlenmesi.
Çocukların da aynı eğitime katılması için proje.
Türk sağlık makamlarıyla irtibata geçildi, acil durum halinde ne yapıldığını öğrenmek için. Ostim’de bulunan
sağlık müdürlüğüyle telefonda görüşme.
Sağlık bilgi fişlerinin gözden geçirilmesi.
Kurum Meclisi tarafından kabul edilen protokolün yazılması.
9) Yemekhane kart yönetiminin açıklığa kavuşturulması (bazı öğrencilerin kartı var, bazıları isimlerini yazıyor). Bir
öğrenci çok sık hasta olursa, bir dönemin yemeklerinin bir sonraki döneme aktarılması mümkün mü ?
Sodexo’dan, yemek yiyen öğrencilerin daha sıkı bir şekilde yönetilmesini talep ettik. Bunun için, ve yemekhanede
yemiyen çocuklara sürekli ikaz yazıları gönderilmemesi için, yemeklerin bilgisayar ortamında idare edilmesini istedik.
Yakında, parmak izli bir tanınma sistemi yürürlüğe konulacak. Fakat, öğrenciler, kartlarını yanlarında bulundurmalı.
Unutkanlık halinde, “kuyruğa” girip, kartı ibraz edecekler. Kart unutulduğu takdirde, gözetmenler çocukların ismini kayıt
ediyor.
10) 1 aylık (veya 15 günlük ?) raporlu hastalık hali dışında, yemekler bir dönemden diğerine aktarılmıyor.
Bu durumda, çocuklar, götürü hesabından çıkıyor, yemek karnesinin fiyatı daha az karlı oluyor, çok uzun ayrılmalar
dışında.
Öğretmenlerin sorduğu çeşitli sorular :
11) Yemekhane fiyatları ( Bay Bouzouane tarafından soruldu)
Yemekhane fiyatları, sözleşmede belirtildiği gibi sadece enflasyon oranında arttı.
12) Yeni Lise projesi (çalışma saatleri)
Bay BOUZOUANE, bir veya yarım günün ayrılmasını talep ediyor. Fakat Bayan JOUBERT, toplantılara mutlaka
velilerin de katılması gerektiğini söylüyor. Bu nedenle, toplantılar, akşam saatlerinde düzenleniyor. Akşam toplantılarını
aza indirmek için, gündüz saatlerinde toplantılara katılabilecek veliler bulmak lazım.
13) Yeni Fransızca-Latince kadrosuyla ilgili de sorunlar var : Fransızca ders saatlerin gerçekten öngörüldü mü ? Öyle
ki, bu öğretmen arkadaşımızın ücreti, ek ders ücretinden ödenecek. Kadronun bu şekilde ödenecek olması sorun teşkil
ediyor.
Yukarıda D) paragrafında bu konu işlendi.
II- 27 Ekim 2011 tarihli İlkokul Kurulu çalışmaları özeti
Müdüre hanım, bir yıl için seçilmis okul Kurulunun görevlerini hatırlattı. Genelde, her trimestr bir defa toplanmaktadır.
Fakat, müdüre hanimin isteği veya kurul üyelerinin yarisinin talebi doğrultusunda daha fazla toplanabilir.
Okul Kurulunun, ilkokulun iŞleyiŞi hakkında bir değiŞim, iletiŞim ve paylasma alanı olduğunu ve okulun isleyiŞi ve okul
yaŞamı hakkındakı sorulara cevap bulmayı amaçlamaktadır. Okul kurulunun önerileri tavsiye niteliğindedir. Son
kararları Kurul Kurulu vermektedir.
Bayan Jourdan, her toplantı öncesi, velileri kaygılandıran konuları tartışmak ve danıŞmak amacıyla, velilerin bir araya
gelmelerini önermektedir.
Yeni egitim dönemi için okulun tanıtımı
27 ekim tarihinde, ilkokulda 438 ögrenci bulunmaktadır. Bunların 177’si anaokulda, 261’i ise ilkokuldadır.
PS
55
MS
62
GS
58
CP
63
CE1
62
CE2
58
CM1
52
CM2
26
5
Bu yeni eğitim döneminde, 8’i anaokulda, 11’i ilkokulda olmak üzere, 19 sınıfımız bulunmaktadır. Geçen yıl öğrenci
sayımız 390’idi. Fazladan 48 öğrenci ile sayımız 438’e ulaŞmıŞtır.
MS sınıfından CM2’ye, okulumuz 52 yeni öğrenci kabul etmiŞtir.
Bayan Jourdan, kayıt başvuruları ile ilgili bir özet sunmaktadır.
Kabul
edilen
öğrencilerin
sistemden geldiği
Haziran
2011’de
Doğum yılı giden
ögrencı
sayıları
Kabul
Kabul
Kayıt
edilen Vazgeçenleri edilme
Fransız
baŞvurusu
Fransa
öğrenci n sayısı
yenleri
sistemi
sayısı
sayısı
n sayisi
Frankofon
ülkeler
CM2
2001
1
14
6
8
2
3
1
CM1
2002
3
12
9
3
2
5
2
CE2
2003
6
12
7
4
1
4
2
CE1
2004
2
15
9
6
3
4
2
CP
2005
5
22
8
14
4
3
1
GS
2006
3
39
6
33
2
2
1
MS
2007
1
54
7
2
45
PS
2008
140
55
4
81
1
hangi
Diğer
1
2009
22
2010
4
Bu yeni eğitim döneminde, fransız sisteminde ve frankofon ülkelerden yoğun Şekilde gelen öğrencileri karŞılayabilmek
amacıyla 2 yeni sınıf açıldı.
Sınıf dağılımı :
Öğrenci
sayısı
Isimler
PS1
Dinçer BUDUS
öğr. y. : Noëlle AYKIN
23
PS2
Mélanie DELABRE
öğr. y. Sibel ACANAL
22
PS/MS
Béatrice TIRAS
öğr. y. Hatice KAPLAN
10+10
MS1
Andronique CELIK
MS2
Véronique DY
MS/GS
Mélanie CIFTCI
GS1
Elif AKYOL
öğr. y. Suheyla KAPLAN
23
GS2
Alexandra BICER
öğr. y. Suheyla KAPLAN
25
CP1
Yasemin UTKU
21
CP2
Olivia ERISEN
22
CP3
Seline SAHINOZ
20
CE1a
Frédéric LAVALLERY
24
CE1b
Brigitte YUREGIR
26
CE1c/CE2c
Corinne BRAUD
12+10
CE2a
Patrick VIATTE
25
CE2b
Selvi KARAAGAC-CINAR
23
öğr. y. Sarah PANER
22
öğr. y. Derya DEMIRCI
22
öğr. y. Marie-Christine SIMSEK
8+12
20
20
22
6
CM1a
Michèle LAHEYE
26
CM1b
Isabelle DROZ-BARTHOLET
26
CM2
Virginie RAPHANEAU
26
Bu yıl okulumuzda, üç yeni öğretmen göreve baŞladı. Bayan Alexandra BICER (GS), Bayan Corinne BRAUD
(CE1/CE2) ve Bayan Selvi KARAAGAC-CINAR (CE2).
Müzik ögretmeni Bayan Vera Erdinç, PS’den CM2 sınıfına kadar ders vermektedir. Oğrencilerin türkçe derslerine giren
5 öğretmeniz var. Anaokulda Zeynep Dramagil ve Esra Karahan ve Ilkokulda Sibel Kargın, Semra Bodur ve Oktay
Biçer.
Bayan Mourad (lisede ingilizce öğretmeni), Bayan Mme Raphaneau, Bayan Erişen, Bayan Karaağac-Cınar ve Bayan
Braud, CE2-CM1 ve CM2 sınıflarında ingilizce dersi vermektedir.
Ilkokul iç yönetmeliğin oylanması
Velilerin değiŞiklik önerileri sonrasında, iç yönetmelik kabul edilmiŞtir.
Sınıflarda çeŞitli projeler
Her sınıfa has projelerden bahsetmeden önce, müdüre hanım, her yıl olduğu gibi, öğretmenlere devamlı eğitim stajları
önerildiğini ve bu yıl okulumuza 18 kiŞilik bir kontenjanın ayrıldığını belirtti.
Bu yıl için projeler :
- bu yıl, sınıflar milli bir edebiyat projesine " Le prix des Incorruptibles » katılacaklar. Okulumuzun bu projeye
ikinci katılımıdır. Birincisi geçen yıl gerçekleşmistir. Her sınıfa bir seri kitap veriliyor. Bu kitaplar okulda okunuyor ve
çalışılıyor. Öğrenciler en beğendikleri kitaba oy veriyorlar. Daha sonra, bütün oylar ulusal düzeyde toplanıyor ve
kitapların aldığı oya göre sıralanıyorlar.
- Frankofoni haftası. Projeler yıl içerisinde belirlenecektir. Bu projeler, Tevfik Fikret ve Fransız Kültür merkezi
ile ortaklaşa yürütülecektir.
- « La Grande Lessive » : sanatsal proje
Bu yöntem, kıyafet asma yöntemiyle sanat çalısmalarını sergilemeyi amaçlamaktadır.
Okulumuz, ayrıca, bütün sınıfları kapsayacak 2 proje yürütmek istiyor :
Eko-vatandaŞ haftası .
Incek’te beslenme haftası.
- CeŞitli kutlamalar çerçevesinde (Noël, karnaval. etc…) ayrıca çalıŞmalar olacaktır.
- CE2-CM1-CM2 sınıfları öğrenci kurulu. Delegelerin seçimi, ocak ayında yapılacaktır. Öncelikle, geçen yılın
delegeleriyle bir çalısma yürütülecektir. Öğrenciler, teneffüs alanına, seksek oyununu seçecek ve çizecekler.
Anaokulda :
- Bahçe projesi bu yıl devam edecektir.
- Büyükelçilik bahçesine yapılan geleneksel ziyaret, iki hafta önce gerçekleŞti. Müdüre hanım, Büyükelçi
tesekkürlerini yineliyor.
Diğer sınıf projeleri :
PS1 : Kurtuluş özel eğitim merkezi ile ortaklaşa gerçekleşecek dijital resim klasörü projesi, Engelli çocuklar gününe
katılım, itfaiye merkezi ziyareti
PS2 : Ankara akvaryumunun ziyareti, hayvanat bahçesine ziyaret
PS/MS : Bir fırının ziyareti, itfaiye merkezinin ziyareti, resim sergisi ziyareti,
MS1 : Gölge oyunu tiyatrosu çerçevesinde birçok ziyaret gerçekleŞecek
MS2 : Tatlar haftası projesi, bahçe projesi, çanak çömlek atölyesi ziyareti, çevre duyarlılığı projesi, Fransız Kültür
merkezi ziyareti
GS1 : fotograf projesi, ağız sağlığı ile ilgili sınıfta çalıŞma (diŞ hekimi bir velinin desteğiyle), Balerin bir annenin
yardımıyla vücüt ve eklemler hakkında çalıŞma.
CP : Yıl sonu gösterisi düzenlenecektir.
CE1B : Fransız Kültür merkezine ziyaret, plastik sanatlar alanında çalıŞma
CE2 A B et CE1CE2 : Ankara Anadolu medeniyetler müzesi ve Catalhöyük sit alanı ile ortaklaŞa yürütülecek bir proje,
okuma hedefi (Fransız dilini kavrama), Büyükelçiliğin polis ve jandarma birimleri işbirligiyle yaya ehliyeti (APER) projesi
CE1CE2 : başka bir okulun öğrencileriyle yazışma projesi, ve şiir projesi
CM1 A B : Koro oluşturma projesi, tarih ve sanat tarihi programı ile ilgili ziyaretler, Marmaris’te bulunan UCPA
merkezine gezi.
CM2 : Cumhurbaşkanlığı senfoni Orkestrası provasına katılım, Noël gösterisine katılım, Açlığa karşı yarışa katılım,
füzelerin havaya gönderimi ile yıl sonu partisi, Lise kısmında bulunan laboratuarda bilim ralisi,
GS (mecburi) ve CM2 (isteğe bağlı) sınıf öğrencileri için sağlık taraması bu yılda gerçekleŞecek.
7
Eğitim sonrası aktiviteler
Bu dönem, 89 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Bu uygulamayı her geçen gün iyileŞtirmek adına, bu yıl yeni aktiviteler
sunulmuŞtur : spor ekibi kurmak, yüzme, boncuk atölyesi, gösteri atölyesi. Cocukların severek katıldığı aktiviteler
devam etmektedir : resim, spor, mültimedya, zeka oyunları, spor oyunları.
Müdüre hanım, eğitim yılı başlar başlamaz aktiviteleri başlatmanın zor olduğunu bildirdi. Yeni eğitim dönemiyle,
aktiviteleri bir arada başlatarak bu yıl çok zor geçtiğini belirtti.
Veliler, çocuklar okul sonrası bakımı konusunda aileleri zor durumda bırakmamak için aktivitelerin erken tarihte
başlatmanın çok önemli olduğunu ısrarla belirttiler. Ayrıca, çocuklar böylece hemen haftalık ritimlerini daha kolay
alışıyorlar.
Ikinci dönem aktivitelere kayıtlar ocak 2012’de başlayacaktır
Anaokulun inşaatı
Sayın Maille, projenin çeşitli aşamalarında nereye geldiğimizi bildirdi. Ön proje onaylandı. Kamu ihale pazarı için teklif
duyuruldu. Şirketler dosyalarını en geç 11 kasım 2011’de teslim edeceklerdir.
Paralel olarak, inşaat ruhsatı talebi yapıldı ve karar bekleniyor. Ankara şehrinin Arazi Kullanım planı, henüz
kesinleşmediği için, inşaat ruhsatları henüz verilemiyor. Simdilik, inşaat ruhsatında dolayı, proje kesinlikle sekteye
uğramamaŞtır. Su anda, inşaatın mart/nisan ayından önce başlayamayacağı keşinlesmiştir. GS sınıfları bu dönemden
önce tanıŞmayacaklardır.
1)
Ceşitli sorular
« Teneffüs alanındaki oyunlar kaldırıldı. Neyle değiştirilecekler ? »
Müdüriyet, güvenli oyunlar aradı fakat henüz birşey bulamadı. Cözümler aranacak. Simdilik, seksek oyunu için
yerler çizilecek.
Bir veli misket oynamak için pist veya anaokuldaki gibi denge tahtaları öneriyor.
2) « ödemeler için, €uro kurunu sabitlemek. Velileri, euro’nun yükselmesinden kaynaklanan artiştan korumak için,
sabit bur kur önerebilirmisiniz ? »
Bay Maille, okul masrafların büyük bir kısmının, maaşlar dahil, € olarak ödendiğini ve bundan dolayı okul
taksitlerininde € olarak kalması gerektiğini ifade etti.
3)
« Bahçenin bir kısmını kapatacak bir çadır kurulabilir mi ? »
Ağaçlar büyüdükçe, soğuk ve yağmurdan çocukları koruyabilecek. Bir veli, rüzgarı kesmek için demirleri tamamen
kapatmanın mümkün olup olmadığını sordu. Bayan Joubert, , yağmur ve rüzgar günlerinde korunmak için nasıl bir
iyileştirme yapılabileceğini ögrenmek için mimar ile konuşmayı öneriyor.
4) « Incek’te, sık sık esyalar kayboluyor. Teneffüs zamanlarından bile, kapalı çantalardan bile birşeyler
kaybolabiliyor »
Bayan Jourdan, hırsızlığın bu kadar yoğun olduğu için çok üzgün. Oğretmenlere, sınıfın her zaman (teneffüs, spor,
yemek saati) kitlemeleri gerektiğini hatırlatacak.
5) Yemekhane.
Bayan Jourdan, bir çocuk hastalandığında, yemkehaneden çıkan gıdaya bağlı bir zehirlenmeden
bahsetmenin imkansız olduğunu belirtti. Yemekhanede yemeyen anaokul çocuklarında da aynı bulgular
olduğu için, Ankara genelinde bir salgın olduğunu söylemek daha doğru olur.
Bu alanda, geçen yıldan bu yana yapılan çalıŞmayı sunuyor.
-Veliler, idare, öğrenci temsilcileri’den olusan bir komisyon menüsü oluşturuldu..
-Diyetisyen ve aynı zamanda Okul Aile Birligi üyesi bir veli, bayan Villemain, Sodexo ile menüleri oluşturuyor.
- veliler için, yemekhanede iki gün organize edildi. Veliler, çoculara yemek yemeğe yardımcı olmak, yemekleri
tatmak ve verilen yemekler konusunda öneride bulunmak için geldiler. Daha sonra veliler sodexo ile bulusup
tartıştılar. Öneriler neticesinde, hemen düzeltmeler yapıldı.
III- Lisede çocukların beslenmesi :
Çocukların beslenmesi, lise yönetimini derinden düşündüren bir konu :
Geçen sene, Okul-Aile birliğinden velilerle yapılan bir toplantı sonucu, okulda yemek komisyonu kuruldu. Bu komisyon,
okul yemekhanesini iyileştirmek için, Okul-Aile birliği, öğretmenler, öğrenciler, okul yönetimi ve Sodexo’nun
katılımlarıyla düzenli olarak toplanıyor :
Menü toplantıları :
Bu toplantılar esnasında, aşağıdaki öneriler sunuldu :
Orta okul-lise çocukları nezninde anketler yapılması, fakat çok zor yürürlüğe konulabildi, çünkü öğrenciler ilk başta
cevap vermek istemiyordu. Ama, neticede bu anketler çok yararlı oldu.
8
Bu anketler ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve Sodexo’yla yapılan görüşmeler sonucunda, aşağıdaki hususlar
kararlaştırıldı :
Öğrencilerin tercihlerine daha uygun yemekler sunmak için, menülerin değiştirilmesi,
Velilerin, haber vermeden yemek için okula gelmeye teşvik edilmesi,
Yemek miktarlarının, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ayarlanması,
Yemeklerin sunum ve ısısının, ayrıca hizmet kalitesini iyileştirilmesi,
Sodexo’dan, yemekhanede bir salata bar köşesi kurmasını talep edilmesi ; böylece, öğrenciler istedikleri şekilde kendi
salatalarını yapar ve istedikleri karar alabilirler. Bu son zamanda gerçekleştirildi.
Müzikli eğlence ve temalı menüler sunulması ; bu yılda birkaç sefer yapılıyor.
Her ay, aileler, diyet uzmanı ve Sodexo kalite sorumlusuyla birlikte menülerin oluşturulmasına katılabilirler. Okul-Aile
Birliği üyesi ve çocuk doktoru olan Bayan Villemain, buna faal bir şeklide katılmaktadır. Menülerin takip etmek isteyen
tüm velileri menmuniyetle bekleriz.
Geçen Mayıs ayına kadar kantinde serbestçe satılan ve sağlık için çok kötü olan dondurma ve şekerli yiyeceklerin iptal
edilmesi.
Yemekhanede ebeveyn günü :
Bir menü toplantısı esnasında, Okul-Aile birliğiyle okul yönetimi, tüm çabaların orta okul ve
lise yemekhanesi üzerine yoğunlaştığını, fakat ilk okul için bir şey yapılmadığını farketti.
Aynı şekilde, ilkokul öğrencileri, kendilerine sunulan yemekleri yemiyor veya çok az yiyor.
Burada, menüyle ilgili bir durum söz konusu değil, çünkü menüler ne olursa olsun, sebze,
çorba, pilav, makarna, yoğurt, cacık, köfte, meyve, vs..., her zaman yemek istemiyen bir
grup çocuk var. Kimi çocuklar, dondurmalarını bile yemiyor... Bazıları, ne olursa olsun
yemeklerin tadına bile bakmak istemiyor.
Sorunun kaynağını anlayabilmek için, ebeveynlerden yardım talep edildi.
Bunun için, “Beslenme haftası” çerçevesinde, veliler okula davet edildi, duruma birlikte
müdahele edebilmek için.
- Çok sayıda ebeveyn olumlu cevap verdi. Kendilerine teşekkür ederiz. Bu sayede,
Salı günü 37 veli, Perşembe günü de 31 veli okulda hazır bulundu.
Sodexo da, bu iki güne katılmayı kabul etti. Tüm takım – diyet uzmanı, kalite sorumlusu, lise sorumlusu ve aşçı -,
buradaydı velilerin soru ve beklentilerine cevap verebilmek için.
Velilerin tespit ettiği noktalar :
İlk gün, menü dengeli değildi, çok fazla unlu mamül vardı, köfteler de çok fazla baharatlıydı. Çocuklar, makarnayla
karıştırılmış sebzeleri yemedi. Ayrıca, yoğurt ve çorbayı da yemediler. Bazıları, yiyeceklerin tadına bile bakmıyor.
Yemekler, soğuk servis edildi.
İkinci gün, birçok veli için menü daha dengeliydi ve tadı tatmin ediciydi. Tamamı için, kabul edilebilir görüldü, tek bir veli
dışında, kendisi her şeyden nefret etti.
Tabakların uygun olmadığı söylendi.
Meyveleri kesmek için, bıçak eksikliği görüldü.
Sürahilerin, çocuklar için çok ağır olduğu kanaatine varıldı.
Çok fazla gürültü olduğu anlaşıldı.
Okul yönetimi, veliler ve Sodexo’yla yapılan bu iki günlük çalışmadan sonra, bazı önlemler alındı :
- Yemekhaneye, benmari sistemi yerleştirildi ; yemekler, ısılarını koruyor.
Sıcak yemekler, beklemeden benmariden çocuklara veriliyor.
- Küçük çocuklar için ağır olan cam sürahiler, kaldırıldı. Yerine, kapalı plastik bardak kapta su veriliyor (aynen
uçaklarda olduğu gibi). Uzun vadede, daha hafif olan plastik sürahilere geçilecek.
- Çocuklara bıçaklar sunuldu.
- Daha uygun tabak için araştırma devam ediyor.
- Geçen sene, ses geçirmez panolar yerleştirildi. Gürültü düzeyi, nispeten aşağı çekildi. İlave panolar eklenecek.
- Yemekhaneye, askılıklar yerleştirilecek.
Çocukları yemek yemeye teşvik etmek için, aşağıdaki eylemler geçekleştirilecek :
- Menü komisyon toplantılarında, çocukların istedikleri menüler hakkında veliler bir araştırma yapacak.
- Veliler, çocukların severek yediği örnek menüler ve tarifler önerecek.
- İlk okul sınıflarında, yemekhaneden sınıfa taşan tat alma haftası düzenlenecek. Burada da, velilerle işbirliği yararlı
olur.
- Öğrenciler, her sınıftan bir veya birkaç menü önerecek.
9
- Gerekli temizlik önlemlerine dikkat ederek, çocuklar mutfağı gezecek. Sodexo’nun aldığı önlemler : maske, kolluk,
bone, önlük, galoş... Bu ziyaretten sonra, sınıfta, mikroplarla ilgili bir çalışma yapılacak...
Bu tür bir çalışma, velilerin yardımı olmadan yapılamaz. Evde de devam etmesi gerekir : tüm yemeklerin tadına
bakmak, yalnız yemek yemek, tek başına kendine su almak, tek başına kendi etini bıçakla kesmek...
IV - 2011-2012 Öğretim yılında gerçekleştirilen özel günler
Okulda Spor Günü
Fransız Charles de Gaulle Lisesi’nde
21 Eylül 2011 Çarşamba günü
Saat 13 :15’den 17 :15’e kadar spor etkinlikleri düzenlenmiştir.
Voleybol turnuvası ve Yüksek atlama, Basketbol ve Ping-pong müsabakaları düzenlenmiştir.
10
Turnuva ve müsabakaların sonuçları
Yüksek atlama 1. Deniz Can Esener (1m45) 2. Baudouin De Bennetot (1m27) 3. Thomas Behalal (1m15) 4. Sude
Yılmaz (98cm) 5. Esin Ayber et Arthur Courteaud (95cm)
Voleybol 1. Sezerspor Takımı 2. Öğretmen Takımı 3. SVT Takımı
Masa Tenisi 1. Yoga Patriesyawijaya 2. Yogi Patriesyawijaya 3. Nicolas Braud
Fransız Büyükelçisi Charles de Gaulle Lisesi’ni 22 eylül 2011 günü ziyaret etti.
22 Eylül 2011 tarihinde, Türkiye’deki Fransız Büyükelçisi Ekselansları Laurent Bili, eşi Kültür Müsteşarı Mr Maslin ile
birlikte okulumuzu ziyaret etmişlerdir. Bu vesileyle sınıfları ziyaret etmişler, öğrencilerle tanışmışlardır. Sonrasında
Sayın Büyükelçi, okulumuz salonlarında düzenlenen bir kokteylde okul personeliyle bir araya gelmiştir.
Anaokulunda Plastik Sanatlar : Çeşitli teknikler kullanarak, kesip biçerek, boyuyarak görkemli « eserler » ortaya
çıkartıyor, her alanda birçok şey öğreniyoruz. Farkında olmadan birçok şey öğrenmek ne güzel şey !
11
Türkiye’ye uğrayan Chris adlı bir bisikletçi…Eylül 2011 http://www.allschoolproject.ch/
Chris bizleri sınıflarımızda ziyaret etti. 2 sene
boyunca Dünya turu yapıyor. Avrupa’dan, Orta
Doğu’dan, Güney Asya ve Çin’ den geçiyor.
Çocukluk hayalini gerçekleştiriyor. Okullarda
öğrencileri ziyaret ediyor ve onlardan resimler
topluyor.
CE2, CE1-CE2 sınıfları.
Chris’in macerası
Chris İsviçre’den 13 Nisan 2011 günü ayrıldı. Sırasıyla Fransa, Belçika, Luxembourg, Almanya, Çek Cumhuriyeti,
Avusturya, Macaristan, Hırvatisyan, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin bir kısmını gezerek geçti.
Ankara’ya 13 Eylül günü, o tarihe kadar 8500 km yaparak geldi.
Arkadaşı gibi gördüğü bisikleti ve yol arkadaşı Jacqueline adlı pelüş bebeke birlikte geziyor.
Bisikleti evi gibi :
Benzinli ısıtacağı ve bir tencerisiyle birlikte bir mutfağı var. Çoğunlukla makarna pişirip yiyor.
Yatak odasında bir gardırobu (giyeceklele dolu bir çanta), bir çadır, şişirilebilir bir yer yatağı ve bir yatağı (uyku tulumu)
var.
Salonu var: Bisikletinin selesi. Tüm gün bisiklertinin üzerinde oturuyor, aptal aptal televizyonun karşısında oturmuyor :
doğayı, insanları inceliyor, Bir de rüzgarı hissediyor.
Bürosu : İnternet sitesinde öğrencilerle iletişime devam etmek için bir diz üstü bilgisayarı.
Garajı : Tamir aletleri için küçük bir çantası var.
Banyosu : Tuvalet çantası.
12
Anaokulunda doğum günü kutlamaları :
Bu güzel günü tüm sınıf arkadaşlarıyla paylaşan çocuklar için çok mutlu ve hatıralarda güzel anıyla kalan bir gündür !
Doğum günü pastaları her zaman için görkemli ve iştah açıcıdır…
Hep birlikte dans etmek ne güzeldir !
13
Çevre günü
15 octobre Cumartesi günü Eymir Gölünde, Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından çevre günü düzenlendi. O gün
gerçekleştirilecek projeleri ve kendi eserlerini bizlere tanıtmak üzere, sanatçı N. Barış Karayazgan Charles de Gaulle
Lisesi’ne ziyarette bulundu. Çevre gününün amacı çevrecilik sorunlarını ve geri dönüşüm konularını öğrencilere
tanıtmaktı.
Daha sonra öğrenciler, atık şişelerden kocaman bir bir zürafa yaptılar. Bu zürafa bir ay boyunca okul girişinde bizimle
beraberdi. …
SODEXO’da temalı yemek
18 Ekim Salı günü, Ege yöresi yemekleri günü için Sodexo’nıun davet ettiği müzik grubuyla eğlendik. Çocuklarının
yemek eğitimlerini takip etmek üzere ilkokul velileri de o gün okula davet edilmişlerdi. Bu vesileyle veliler, Sodexo
14
çalışanlarıyula, yemek kalitesinden sorumlu diyetisyenle, aşçıyla tanışma fırsatı bulup, sunulan yemeklerin daha da
iyileştirilmesi ve çocukların daha iyi yemeleri konusunda neler yapılabileceğinin karşılıklı görüşmüşlerdir.
Sonbahar: PS1 sınıfının Büyükelçilik Bahçesi gezisi
Sonbahar projesini tamamlamak üzere bir sabah Büyükelçilik bahçesini gezdik.
Bu gezimizde bahçeden ölü yapraklar, kestaneler, meşe palamudu, elmalar, ayvalar topladık.
Sınıfımız içerisinde ayrıca, öğrencilerimize yönelik bir eğitim bahçesi oluşturduk.
Bu proje çalışmasında öğrendiğimiz kelimeleri her gün derste tekrarlaytacağız. O gün çocuklar çok eğlenceli bir gün
geçirdiler. Büyükelçilik bahçesini gezmek için Büyükelçi’den özel bir izin isteyen İlkokul Müdüremiz Bayan Jourdan’a
çok teşekkür ederiz.
PS1 sınıfında Tatlar günü 17.10.2011 – 21.10.2011 arası
Tüm hafta boyunca çocuklar, tatlı ve tuzlu tatları ayırt etmek için çeşitli yiyecekler tattılar. Bu eğlenceli etkinliği çocuklar
çok beğendiler ve çalışmamızı güzel bir tabloyla sonlandırdık. Bu tabloda tatlı ve tuzlu gıdalar yer almaktadır. Bu
projeye gönüllü olarak katılan 5 anneye teşekkürlerimi iletmek isterim (Yagmur, Can, Ali, Haris, Arda Efe’nin anneleri).
Muhteşem bir haftaydı ! Hepinize teşekkürler. PS1 sınıfının öğretmeni.
15
Fransız Büyükelçiliği Bahçesi gezisi :
Güzel bir sonbahar günden bu muhteşem parkı keşfetmek çok eğlenceliydi ! Elimizde sepet ve kovalarla gezintiye
çıkarak doğadan meşe palamudu, kestaneler, yapraklar topladık.
16
Keşflerle dolu bir gezi…
Halloween !
Cadılar Bayramı vesilesiyle, ortaokul öğrencileri 28 Kasım Cuma günü özel kıyafetler giyerek geldiler. Teneffüslerde,
şekerler topladılar, « Trick or Treat » formülünü kullanarak ufak cezalar verdiler karşılarındakilere.
Derste öğrendikleri Cadılar Bayramı şarkılarını söyleyip « Addams Ailesi » filmini izlediler projeksiyonda.
Bu etkinliğe ilkokul öğrencileri de katıldılar. Sınıflarına giren ya da koridorda karşılaştıkları cadılar, vampirler, kurtlar ve
hayaletlerle çok eğlendiler.
17

Benzer belgeler

Bülten No 3 - Lycée Charles de Gaulle Ankara

Bülten No 3 - Lycée Charles de Gaulle Ankara Hepinize iyi tatiller dileriz. Fransız Charles de Gaulle Lisesi Ekibi

Detaylı