17. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı 12-16 Ekim 2016

Transkript

17. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı 12-16 Ekim 2016
17. PALEONTOLOJİ
ALEONTOLOJİ STRATİGRAFİ
TRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI
ALIŞTAYI
BALIKESİR-AYVALIK
BALIKESİR-AYVALIK (CUNDA)
(CUNDA)
13-16
13-16 EKİM
EKİM 2016
2016
KONULAR
KONULAR
Türkiye ve
ve yak
yakıınn çevresinin
çevresinin
««Türkiye
paleo-biyoco
paleo-biyocoğğrafyas
rafyası»
ı»
Biyostratigrafisi,
Biyostratigrafisi,
Paleoiklimi,
Paleoiklimi,
Paleoekolojisi
Paleoekolojisi
Teknik
Teknik ve
ve Sosyal
Sosyal Geziler
Geziler
Bildiri
Bildiri Özü
Özü Göndermek
Göndermek
için
için son
son tarih
tarih
11
11 Haziran
Haziran 2016
2016
İletişim
İletişim
Mine
Mine Sezgül
Sezgül KAYSERİ-ÖZER
KAYSERİ-ÖZER
PÇG
PÇG Sekreteri
Sekreteri
SOSYAL AKTİVİTELER
17. PÇG kapsamında Ayvalık-Cunda ve
çevresine sosyal geziler ile Prof. Dr.
Mustafa BOZCU (ÇOMÜ) rehberliğinde
Küçükkuyu ve çevresine (Çanakkale)
teknik bir gezi düzenlenmesi
planlanmıştır.
ÖNEMLİ TARİHLER
1Mayıs 2016
Katılım formunun, düzenleme kurulu
tarafından PÇG üyelerine gönderilmesi
15 Mayıs 2016
Katılım formu ve bildiri özü başlığı
gönderilmesi
11 Haziran 2016
Bildiri özlerinin gönderilmesi
(Türkçe ve İngilizce)
1 Temmuz 2016
Bildiri özetlerinin bilim kurulu tarafından
incelenmesi ve sonucunun katılımcılara
bildirilmesi
İLETİŞİM
Mine Sezgül KAYSERİ-ÖZER
PÇG Sekreteri
D.E.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi
Enstitüsü
e-posta: [email protected]
http://www.pcg.web.tr/newweb/index.php
17. PALEONTOLOJİ
ALEONTOLOJİ STRATİGRAFİ
TRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI
ALIŞTAYI
BALIKESİR-AYVALIK
BALIKESİR-AYVALIK (CUNDA)
(CUNDA)
13-16
13-16 EKİM
EKİM 2016
2016
Paleontoloji
Paleontoloji Çalışma
Çalışma Grubu
Grubu
ONUR KURULU
Vedia TOKER
Paleontoloji Çalısma Grubu Kurucu Başkanı
Adnan KASMAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü
Kerim ÖZDEMİR
Balıkesir Üniversitesi Rektörü
Hüseyin ALAN
Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı
Rahmi GENÇER
Ayvalık Belediyesi Başkanı
Besim ŞİŞMAN
Türkiye Petrolleri Genel Müdürü
Yusuf Ziya ÇOŞAR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü
Mahmut DEMİRHAN
Likya Minelco Madencilik
Sadettin SAGİT
Balıkesir-Ayvalık-Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Uygulama Oteli
DÜZENLEME KURULU
Başkan: Funda AKGÜN (D.E.Ü.)
II. Başkan: Ali Murat KILIÇ (B.Ü.)
Sekreter: Mine Sezgül KAYSERİ ÖZER (D.E.Ü.)
Üye: İsmail İŞİNTEK (D.E.Ü.)
Üye: Alaettin TUNCER (H.Ü.)
Üye: Müge ATALAR (Comenius Ü.)
Üye: Müjde KIZILDAĞ GÜRSOY (M.T.A.)
Üye: Çetin GÜRCAN (T.P.A.O.)
Üye: Tuba AYDIN (T.P.A.O.)
Üye: Şükrü Sinan DEMİRER (J.M.O.)
Bilim KURULU
Ali Murat KILIÇ (Balıkesir Ü.)
Aral OKAY (İstanbul Teknik Ü.)
Atike NAZİK (Çukurova Ü.)
Ayşegül YILDIZ (Aksaray Ü.)
Bilal SARI (Dokuz Eylül Ü.)
Cemal TUNOĞLU (Hacettepe Ü.)
Daria IVANOV (Institute of Biodiversity and Ecosystem
Research Bulgarian Academy of Scien.)
Dimiter IVANOV (Geological Institute, Bulgarian
Academy of Sciences)
Elsa GLIOZZI (Roma Tre Ü. İtalya)
Engin MERİÇ (İstanbul Ü.)
Faruk OCAKOĞLU (Eskişehir Osmangazi Ü.)
Francis HIRSCH (Naruto Ü., Japanya)
Frank WESSELINGH (Doğal Biyoçeşitlilik Merkezi,
Hollanda)
Funda AKGÜN (Dokuz Eylül Ü.)
Huriye DEMİRCAN (M.T.A.)
İsmail İŞİNTEK (Dokuz Eylül Ü.)
İzver ÖZKAR ÖNGEN (İstanbul Ü.)
Jean-Pierre MASSE (Aix-Marseille Ü., Fransa)
Kaya ERTUĞ (TPAO)
Lars van den HOEK OSTENDE (Naturalis Biyoçeşitlilik
Merkezi, Hollanda)
Maria Rose PETRIZZO (Milan Ü., İtalya)
Marianna KOVÁČOVÁ (Comenius Ü., Slovakya)
Mihaela Melinte-Dobrinescu (National Institute of
Geology and Geoecology)
Mine Sezgül KAYSERİ ÖZER (Deniz Bilimleri Enstitüsü,
Dokuz Eylül Ü.)
Muhittin GÖRMÜŞ (Ankara Ü.)
Nazire ÖZGEN ERDEM (Cumhuriyet Ü.)
Niyazi AVŞAR (Çukuova Ü.)
Sacit ÖZER (Dokuz Eylül Ü.)
Sefer ÖRÇEN (Yüzüncü Yıl Ü.)
Sevinç Özkan ALTINER (Orta Doğu Teknik Ü.)
Şevket ŞEN (MNHN Paris, Fransa)
Şükrü ACAR (M.T.A.)
Tanju KAYA (Ege Ü.)
Ümit ŞAFAK (Çukurova Ü.)
Yeşim BÜYÜKMERİÇ (Bülent Ecevit Ü.)
Zühtü BATI (TPAO)
ÇAĞRI
Sevgili Paleontoloji Gönüllüleri,
Jeolojik süreçler boyunca, coğrafik konumu
nedeniyle Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında kavşak
konumunda olan Türkiye, denizel ve karasal havza
özellikleriyle önemli bir biyoçeşitlilik sunmaktadır. Bu
biyoçeşitlilik, kıta içi ve kıtalar arası deneştirmelere,
biyostratigrafinin oluşturulmasına, paleoiklim ve
paleocoğrafik özelliklerin belirlenmesine ve bölgelerin
stratigrafik/tektonik evriminin aydınlatılmasına katkı
sağlamaktadır.
Türkiye'de paleontoloji-stratigrafi çalışmalarını
özendirmek, yerbilimciler arasında iletişim ve işbirliğini
arttırmak, paleontoloji-stratigrafi eğitim ve
uygulamalarını geliştirmek, yeni teknik ve bilimsel
gelişmeleri paylaşmak amacıyla, 2000 yılında kurulan
Paleontoloji Çalışma Grubu tarafından “ 17. PaleontolojiStratigrafi Çalıştayı”, 12-16 Ekim 2016 arasında
Ayvalık/Balıkesir (Cunda)'de gerçekleştirilecektir.
Çalıştay'ın konusu “Türkiye ve yakın çevresinin paleobiyocoğrafyası” olarak belirlenmiştir.
Balıkesir-Ayvalık'ta gerçekleştirilecek olan
toplantıda iki gün bilimsel sunumlara ve bir gün de
çevredeki Jeolojik kaya birimlerinin stratigrafik
biyostratigrafik özelliklerinin tanıtılmasına ayrılmıştır.
Ayrıca son gün tartışma/ değerlendirme ile sosyal etkinlik
planlanmıştır.
Çalıştayın Bilim Kuluna, Paleontolojinin yedi farklı
fosil grubunda çalışan yabancı bilim çalışanları da davet
edilmişlerdir.
Gerek
Öz/Abstract'ların
değerlendirilmesinde ve gerekse çalışmaların yayınlanma
aşamasında bilim kurulu üyelerinin katkısı büyük olacaktır.
İlkini 15. PÇG sonrası gerçekleştirdiğimiz özgün
çalışmaların yayınlanacağı özel sayı için dergi belirleme
çalışmalarımız devam etmektedir.
Lisansüstü öğrencilerimizin deneyim kazanmak
amacıyla sunacakları "özgün olmayan" bildiriler için ise ayrı
bir oturum düzenlenmesi planlanmaktadır.
Çalıştaya katılımlarınızla, birikimlerinizi, yeni
bulgularınızı ve fikirlerinizi paylaşmanız çalıştay'ın daha
verimli geçmesine katkı sağlayacaktır.
Prof. Dr. Funda AKGÜN
17. PÇG Yönetim ve Düzenleme Kurulu Başkanı
17. PALEONTOLOJİ
ALEONTOLOJİ STRATİGRAFİ
TRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI
ALIŞTAYI
BALIKESİR-AYVALIK
BALIKESİR-AYVALIK (CUNDA)
(CUNDA)
13-16
EKİM
2016
13-16 EKİM 2016
TASLAK PROGRAM
Paleontoloji
Paleontoloji Çalışma
Çalışma Grubu
Grubu
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
PÇG bilim kurulunda beşten fazla yabancı
akademisyen yer aldığı için YÖKSİS
sisteminde toplantımız uluslararası tebliğ
kategorisinde değerlendirilmektedir.
1. Gün (12 Ekim 2016)
Otel Giriş ve Kayıt
2. Gün (13 Ekim 2016)
Bilimsel Oturum
3. Gün (14 Ekim 2016)
Uluslararası SCI kapsamında değerlendirilen
dergide basılmasını istediğiniz ve 17.
PÇG'de sunulacak çalışmalarınızın
başlıklarının 1 Mayıs 2016 tarihinde
gönderilecek olan katılım formunda
belirtilmesi ve 15 Mayıs 2016 tarihinde
PÇG sekreterine ulaştırılması
gerekmektedir.
Lisansüstü öğrencilerimizin deneyim
kazanabilmeleri amacıyla sunacakları "özgün
olmayan" bildiriler için ayrı bir oturumun
düzenlenmesi planlanmaktadır.
KONULAR
«Türkiye ve yakın çevresinin
paleo-biyocoğrafyası»
Biyostratigrafisi,
Paleoiklimi, Paleoekolojisi
Teknik ve Sosyal Geziler
Teknik Gezi
(Çanakkale-Küçükkuyu)
4. Gün (15 Ekim 2016)
Bilimsel Oturum
5. Gün (16 Ekim 2016)
Tartışma/ Çalıştay sonrası
Değerlendirmeler ve sosyal etkinlik
POSTER SUNUMLAR İLK GÜN
ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAMAK
ÜZERE SON GÜNE KADAR
SERGİLENECEKTİR.

Benzer belgeler