TESTI ii - republika e kosovës ministria e arsimit e shkencës dhe e

Transkript

TESTI ii - republika e kosovës ministria e arsimit e shkencës dhe e
REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVO
REPUBLIC OF KOSOVA
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E ARSIMIT E
SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA
NAUKE I TEHNOLOGIJE
MINISTRY OF EDUCATION
SCIENCE & TECHNOLOGY
KQSHM
DVSM
OLGUNLUK
SINAVI
MESLEKİ LİSE III
(YÖNETİCİLİK EKONOMİ,İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE
OTELCİLİK)
Priştine, ağustoz 2009
Öğrencinin adı ve soyadı……................................................................
Okulu………………..............................................................................
Sınav kılavuzu
Süre: 100 soru için 180 dakika süreniz vardır.Soruları cevaplandırmaya
başladığınız an süreniz başlar.
Uyulması gereken kurallar!
1. Belediye,okul,sınıf ve gündem numarasını kılavuzda belirtildiği gibi dikkatli ve doğru bir şekilde
kodlayınız (yuvarlakları karalayınız).Tüm bunları doğru bir şekilde yapmazsanız testiniz
okunamayacaktır.
2. Soruları cevaplandırmaya başlamadan önce sakinleşin,bu size yardımcı olacaktır.
3. Her soruda tek doğru cevap vardır.Soruyu dikkatlice okuduktan sonra verilen 4 şıktan doğru
sandığınızı işaretleyin,birden fazla şıkkın işaretlendiği sorular yanlış olarak değerlendirilecektir.
4. Cevap kâığıdını işaretlemede yumuşak uçlu HB kurşun kalem kullanınız.
5. Aşağıda verilen cevap kağıdı örneğini dikkatlice inceleyin.Hangi soruyu çözüyorsanız o numaralı
sorunun karşısındaki yuvarlakların içlerini taşmayacak şekilde karalayın.
1 (bir) kâğıttaki soru
numarasıdır.
HB kurşun kalemiyle cevap
kâğıdındaki doğru cevabı bu şekilde
doldurunuz.
-
1
6.
7.
8.
9.
10.
A
B
D
Bir sorunun doğru cevabını bir alttaki soruya yazmamaya dikkat ediniz.
Cevap kağıdına ve test kitapçığına işaretleyeceğiniz doğru cevap dışında başka bir şey yazmayınız.
Cevap kağıdında silmek istediğiniz yuvarlağın iyice silinmesini sağlayınız.
Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz.
Sınav süresini tamamen kullanınız.Bütün soruları cevaplamaya çalşınız.
Başarılar !
1
A
MESLEKİ LİSE III
( YÖNETİCİLİK EKONOMİ, İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK )
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Dilerim ulu Tanrı'dan ,
1.
Bu mubarek sabah vakti,
Okula giden çocuğa,
Zihin açıklığı versin.
Aşağıdakilerden hangisi bu şiirin başlığı olabilir?
A. Okul Günü
B. Zihin Açıklığı
C. Sabah Duası
D. Sabah Vakti
2. Aşağıdaki cümleleri hangisinde "sitem" anlamı vardır?
A.
B.
C.
D.
3.
İş hayatında başarılar dilerim.
Sen de bir kez olsun uğramadın.
Beni son kez gördün!
Tatilde günleri güzel geçmiş.
" Anadolu'm, cennet yurdum, vatanım,
Göğse dolan nefes , kalpte atanım,
Uğrunda can verip nöbet tutanım,
Türk gençliği sana yeter Türkiye'm.
Dörtlüğün uyaklanışı ve uyakların türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. aaab - zengin
B. abcd - tam
C. abab - yarım
D. aabb - cinas
4. Osmanlı mimarisi dünyada en güzel, en ............ ve en ............ sayılabilecek bir mimaridir.
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
A. kötü - eski
B. olumsuz - küçük
C. sevimsiz - zayıf
D. üstün - mükemel
5. "Karşısında, görecek insan gözleri, heyecan duyacak insan kalbi olmadıkça bütün dünya
müzelerindeki tablolar bir tahta tuval ve boya yığınından başka nedir ki...
Onlara sanat değerini veren, sanat eseri damgasını vuran, insan ruhunda uyandırdıkları
heyecandır. Sahnede insan duygularına seslenen eser ve onu canlandırmasını bilen sanatçılar
ne derece kıymetli ise ondan heyecan duyan onu takdir eden seyirci de bence, o eser ve
sanatçılar kadar değerlidir".
Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olur?
A. Sanat Heyecanı
B. Sanat Eseri
C. Seyirci
D. Sanatçı
6. Muhataba saygılı olan birisi hangi özelliği taşımaz?
A.
B.
C.
D.
Ön yargılarından arınmıştır
Karşısındakinin sözünü kesmez
Kendisine yapılmasını istemediği bir davranışı başkasına yapmaz
Karşısındakini kırmamak için düşüncelerini söylemez
2
A
MESLEKİ LİSE III
( YÖNETİCİLİK EKONOMİ, İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK )
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim yoktur?
A.
B.
C.
D.
Ağız,dilin bölgesel farklılaşmasıdır.
Ağız birliği etmişçesine hiç konuşmadılar.
Sindirim organlarından biri de yutaktır.
Konuşma dilinin bir bölümü de şivedir.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, öğelerinin dizilişi yönünden “Kültür, toplumların yaşama
biçimidir.” Cümlesiyle aynıdır?
A. Her dilde kavramalar farklıdır.
B. İnsanlar düşünmeden konuşmamalı.
C. Kültürün taşıyıcısı ve göstergesi dildir.
D. İnsanlar,bir kültürün içinde doğarlar.
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemin yapılışı özelliklerinden farklıdır?
A.
B.
C.
D.
Kirli çamaşırları yıkattı.
Parasının olmadığını belirtti.
Çocukları erkenden uyuttu.
Ağlayan çocukları avuttu.
10. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A.
B.
C.
D.
Başkalarına dostça davranki başkaları sana dostça davransın.
Mademki gelmeyecektin neden söz verdin.
İnanma masadaki konukların dostluğuna.
Bende seni canım kadar sevmiştim.
11. Aşağıdaki verilen cümlelerden hangisi “neyi, nerede, nasıl” sorularının tümünün cevabını
içerir?
A.
B.
C.
D.
Çocuklar anılarını arkadaşlarına uzun uzun anlattı.
Anlatmanız istendiğinde,yaşamınızı ayrıntılarıyla anlatmıştınız.
Adına düzenlenen bir toplantıda öğrencilik yıllarını çoşkuyla anlatmıştı.
Akşamları torunlarını çevresinde toplar masallar anlatırdı.
12. “Murat ile Irmak bu konuda anlaştılar”cümlesindeki yüklemin öznesine göre çatısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. İşteş
B. Dönüşlü
C. Etken
D. Edilgen
13.
1. Her zaman çok konuşurken şimdi sesi çıkmaz olmuş;
dut yemiş bülbüle dönmüştü.
2. Dizgini ele almış,artık işleri yönetmeye başlamıştı.
3. Çektiği sıkıntılar yüzünden yaşamayı istemeyecek duruma gelmiş, canından
bezmiş.
4. Sonunda dize gelmiş,kendisinden güçlü olan arkaşının buyruğunu kabul etme
durumuna düşmüştü.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde, deyimlerden önce anlamları bulunur?
A 2-4
B 2-3
C 1-4
D 1-3
3
A
MESLEKİ LİSE III
( YÖNETİCİLİK EKONOMİ, İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK )
14. Aşağıdaki yanıtlardan Namık Kemal’e ait hangisidir?
A.
B.
C.
D.
Vatan Yahut Silistre
Şair Evlenmesi
Mai ve Siyah
Siyah İnciler
15. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem istek kipindedir?
A.
B.
C.
D.
Hayatına yeni bir yön vermelisin.
Fazla gecikmeden yola koyulayım.
Bir de düşündüklerimiz olsa.
Biraz daha dinlenmek istiyorum.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil grubu vardır?
A.
B.
C.
D.
Okuyup yazmanın yayılması için çalışma başlattı.
Pembe hayaller kura kura uyudu.
Her şeyi ayrıntılarıyla düşüneceğiz.
Oysaki gelme demiştim sana.
17. XVII() yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı devletinin zayıfladığını() Rönesans ve reformun
hareketlendirdiği() özgür düşüncenin altın çağının yaşandığı Avrupa’nın ise sürekli
yükseldiğini görüyoruz()
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri
getirilmelidir?
A. (.), (,), (,), (.)
B. (.), (;), (,), (.)
C. (‘), (,), (;), (.)
D. (‘), (,), (,), (.)
18. Sonsuza (I) dek yaşayacak (II) olan sanatçıların (III) arzuladıkları şey doğanın
(IV) tablosunun güzelliklerle boyalı olmasıdır.
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?
A. IV
B. III
C. II
D. I
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, ötekilerden farklı bir yapım eki almıştır?
A.
B.
C.
D.
Onun yapıcı bir özelliği vardı.
Kırıcı tavırlarıyla dikkat çekiyordu.
Adayları belirlerken seçici davranıyor.
Biz yılın beşinci ayında güneş görüyoruz ancak.
20. (I) İçine kapanmış olan Anadolu dağları, sessizliğini, bilge dalgınlığında sürdürür zamanın
akışı içinde. (II) Kendi dilince söyler türküsünü, kendi gönlünce sürer yaşamını. (Ill) Dağlar
vardır, yüreğinden eski uygarlıklar gülümser çağımıza. (IV) İşte bundan dolayı birçok
efsaneyi bağrında yaşatır bizim Anadolu dağları.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi, çatısı bakımından
geçişsizdir?
A. III.
B. IV
C. l.
D. II.
4
A
MESLEKİ LİSE III ( YÖNETİCİLİK EKONOMİ, İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK )
ENGLISH LANGUAGE
21. Choose the correct alternative to complete the following sentence:
The opening ceremony of his exhibition was held on 22/07/2008.
It was held on _________.
A. the twenty-second of July, two thousand and eight
B. the twenty-second July, of two thousand and eight
C. twenty-two July, at two thousand and eight
D. twenty-second of July, in two thousand and eight
22. This graph shows the business scale
of a company during five years
period. Look at the chart below and
choose the correct sentence:
A. In 1994 sales fell slightly.
B. In 1995 there was a sharp fall.
C. In 1997 business reached the
peak of its success.
D. In the five year period sales
showed constant increase.
23. Read the following sentences carefully:
1. Come on! It wasn’t so bad after all, was it?
2. No, never. Too much trouble.
3. Yes, but I also remember the cold winter nights and…
4. Why? Don’t you remember those green fields and the fresh air?
5. Have you ever thought of moving to the countryside?
The correct order of sentences to form a dialogue is _________.
A. 1 2 5 4 3
B. 5 2 4 3 1
C. 2 1 4 5 3
D. 4 3 5 2 1
24. ONLY ONE of the words below CANNOT be used to complete the following
paragraph. Which one?
We have always very careful in our behaviour at school. We have never insulted anyone,
cheated on tests, or done any mischief. We have always been very ___________.
A. respectful
B. well-mannered
C. rude
D. polite
25. Read the following sentences and then choose a sentence to complete the dialogue:
Barbara: Maria and Philip are getting married.
Becky: __________
Barbara: They’re in love, remember?
A. It isn’t very interesting, is it?
B. And they did not see you?
C. What a sad story.
D. This can’t be true.
5
A
MESLEKİ LİSE III
( YÖNETİCİLİK EKONOMİ, İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK )
26. In the following dialogue:
Barbara: I have always imagined him differently.
Peter: ______ , but he seems quite a nice guy.
From the following words:
1. So did I
2. Me neither
3. Hopefully
4. Unlikely
Peter should say, ‘So did I.’ because _______.
A. Peter agrees with Barbara
B. Peter disagrees with Barbara
C. Peter hopes he is different
D. Peter doesn’t believe he is different
27. Choose the correct answer to complete the sentence:
I always wanted to have black ______.
A. hairs
B. hair
C. hair’s
D. hairy
28. The sentence: ‘My brother is doing a test right now.’ is in the ______.
A.
B.
C.
D.
Present simple tense
Present perfect tense
Present continuous tense
Present perfect continuous tense
29. Look at the following nouns. One of them DOES NOT exist. Which one?
A.
B.
C.
D.
readiness
happiness
business
agreeness
30. Choose the best way to join the following sentences:
We wanted to see him so much.
He was very busy as usual.
A. We wanted to see him so much but he was very busy as usual.
B. We wanted to see him so much and she was very busy as usual.
C. We wanted to see him so much because he was very busy as usual.
D. We wanted to see him so much so he was very busy as usual.
31. Choose the correct sentence:
A.
B.
C.
D.
Last week I went to see my father to Canada.
Last week I went to my father to see Canada.
Last week I went to Canada to see my father.
Last week I went to see Canada to my father.
6
A
MESLEKİ LİSE III
( YÖNETİCİLİK EKONOMİ, İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK )
32. Look at the words in the box:
like - would – you – I – calling – to – not – for - apologize
The correct combination to form a sentence is:
A. I would like apologize to for not calling you.
B. I would like to apologize for not calling you.
C. I would not to apologize like for calling you.
D. I would not apologize like to for calling you.
33. Which word is different?
A.
B.
C.
D.
bar
pub
café
shop
34. Read the following sentences and then choose a sentence to complete the dialogue:
I wanted to go for a ________.
You can ______, can’t you?
A.
B.
C.
D.
drive
paint
call
write
35. One of the word below DOES NOT rhyme with the word fight. Which one?
A.
B.
C.
D.
right
bite
fate
ride
36. In the string of words: whale, dolphin, fish, monkey, shark the word monkey is different
because ___________.
A. it is a noun
B. it is an animal
C. it lives in the sea
D. it doesn’t live in the sea
37. Read the paragraph carefully:
Mrs Fox is an elderly woman. She was born in 1918. Her hair has turned white now, but she’s
still got bright blue eyes. She’s not very tall. She doesn’t seem to be taller than one meter
fifty. She’s wearing a grey dress with a white jacket. It’s an old dress, I know, because I’ve seen
her in that dress a number of times. However, it looks very nice on her.
Look at the highlighted part of the text and complete the following sentence:
The author _____________________________.
A. doesn’t know if she is tall or short
B. doesn’t know how tall she is exactly
C. knows how tall she is exactly
D. is sure she is not one meter and fifty
7
A
MESLEKİ LİSE III
( YÖNETİCİLİK EKONOMİ, İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK )
38. When you see this sign, you instantly know that
__________.
A. everyone can use the facilities
B. everyone except the disabled can use the facilities
C. only disabled can use the facilities
D. only disabled people cannot use the facilities
39. This sport is very popular in the English speaking world and
especially in America. It is known as:
A.
B.
C.
D.
cricket
golf
polo
rugby
40. Read the following paragraph:
Two airplanes are landing on London Heathrow Airport: a Lockheed L1011 with 246
passengers and 3 members of the crew and a Boeing 767 with a crew of 2 and the total of 255
passengers. The total number of people on board of the two planes is __________.
A. 506
B. 560
C. 605
D. 650
MATEMATİK
41. A =
x 2 + 3x x 2 − 1
⋅
ifadesinin sadeleştirilmiş şekli aşağdakilerden hangisidir?
x −1
x+3
A. A = x ( x − 1)
B. A = x ( x + 1 )
2
C. A =
x −1
2
D. A =
x +1
42. Venn diyagramındaki küme aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
C \ ( A ∪ B)
( A \ B) ∪ ( B ∩ C )
B \ ( A ∪ C)
( A ∪ C) \ B
8
A
MESLEKİ LİSE III
( YÖNETİCİLİK EKONOMİ, İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK )
43. Şekilden AB + AD vektörünün toplamı aşağıdakilerden hangisidir.
A. AB + AD = DB
B. AB + AD = DC
C. AB + AD = AC
D. AB + AD = BC
44. Aşağıda verilen düzlemsel şeklin alanı aşağıdakilerdenn hangisidir?
A.
B.
C.
D.
45.
a ⋅b
a ⋅b − x2
a ⋅b + x2
a + b + x 2 + 2x
x +1
−1 = x denkleminin kökleri aşağıdakilerden
x
hangisidir?
A.
x1 = − 2 , x 2 = 2
B.
x1 = − 1, x 2 = 1
1
1
C.
x1 = − , x 2 =
2
2
1
3
D.
x1 = − , x 2 =
3
3
46. Şekildeki ABCD dik yamuğunda B ve C noktaları yamuğun dik açıları, [ AB] = 2 cm ,
[ BC] = 4 cm ve [CD ] = 5 cm ise yamuğun kenarlarıdır. Dik yamuğun çevre uzunluğu
aşağıdakilerden hangisidir?
A. P = 12 cm
B. P = 14 cm
C. P = 16 cm
D. P = 18 cm
47. f ( x) =
A.
B.
C.
D.
(
)
1 2
x − 4 ise 2 ⋅ f ( −2) + 3 ⋅ f (0) değeri aşağıdakilerden hangisidir?
2
–6
6
- 8
8
9
A
MESLEKİ LİSE III
( YÖNETİCİLİK EKONOMİ, İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK )
48. Kenar uzunluğu a = ( x − 1) cm olan kübün kenar uzunluğu 1 cm artarsa alanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. S = x 2 cm 2
B. S = 6 x 2 cm 2
C.
D.
S = ( x + 1) cm 2
2
S = 6( x + 1) 2 cm 2
11π
( burada π = 180 0 dir) açısı için
3
konum vektörü hangi bölgede ( kvadranta) bulunur.
A.
I
B.
II
C.
III
D.
IV
49. Birim çermberde [OA] konum vektörüdür. x =
2 5 8 − 15 − 7
− =
=
= −1 .
3 4
7
7
1
2+
3 = 28 .
q:
1
9
1−
4
x 2 + y 2 = 0⎫
r:
⎬ denklem siste min çözüm kümesi x = 2, y = −2 dir.
x− y =2 ⎭
p:
50.
önemeleri veriliyor.
Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A. Yalnız p önermesi doğrudur.
B. Yalnız q önermesi doğrudur.
C. Yalnız r önermesi doğrudur.
D. Yanlız üç önerme doğrudur.
.
4
51.
2x5 y 6 z
⋅ 9 x 2 y 3 z ifadesinin kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
3 xz 7
A.
6 x 6 y 9 z −2
B. 6 x 6 y 9 z 2
6x 6 y 3
z2
6x5 y 3
z2
C.
D.
52. 5, 8, 11, x, 4 aritmetik dizinin aritmetik ortası 6 olması için x ne olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
1
2
3
4
10
A
MESLEKİ LİSE III
( YÖNETİCİLİK EKONOMİ, İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK )
53. z = (2 + i ) 2 , ( i = − 1 dir ) kompleks sayısı veriliyor. Kompleks sayının Re(z ) reel
kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Re( z ) = − 3
B. Re( z ) = − 4
C. Re( z ) = 3
D. Re( z ) = 4
54. Bir A olayının olmama olasığı aşağıdakilerden hangisidir?
55.
6 ⋅8
= 2a
18
A.
B.
C.
D.
A.
P ( A) = Φ
B.
P ( A) = 1 + P ( A)
C.
P ( A) = 1 − P ( A)
D.
P ( A) = 1 − P ( A)
⋅ 3b
ise a + b ?
1
2
3
4
56. Çember üzerinde 8 noktadan kaç tane kiriş çizilebilir?
A.
B.
C.
D.
16
20
24
28
57. Her pozitif x sayısı için aşağıdaki kesirlerden hangisi en büyük ( maksimum) değerini
alır?
A.
B.
C.
D.
x +1
x
x −1
x
x
x +1
x +1
x+2
58. Yedi gün süren bir fuarda bir çiçekçi dükânında satılan çiçeklerin sayısı şöyledir: Birinci
gün 7 çiçek; ikinci gün 12 çiçek, üçüncü gün 18, dördüncü gün 25 çiçek , . . .
Çiçekçi dükânında çiçek satışları bu şekilde devam ederse yedinci gün çiçekçi dükânında
satılan çiçek sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 48
B. 50
C. 52
D. 54
11
A
MESLEKİ LİSE III
( YÖNETİCİLİK EKONOMİ, İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK )
59. sin 100 0 için aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi doğrudur?
A. − 1 < sin 100 0 < −
B.
C.
D.
1
2
1
< sin 100 0 < 1
2
1
− < sin 100 0 < 0
2
1
0 < sin 100 0 <
2
60. İki sayının farkı 3, çarpımı ise 108 dir. Bu sayılar aşağıdakilerden hangileridir?
A.
B.
C.
D.
7 ve 10
8 ve 11
9 ve 12
10 ve 13
ENFORMATİK
61. Şekilde seçili olan seçenek hangi
A.
B.
C.
D.
eylemi gerçekleştirir?
Slayt gösterisini başlatma
Slayt gösterisini kapatma
Sunu hazırlama
Alt sunu hazırlama
62. Mikroişlemci (CPU) aygıtının frekansı hangi büyüklüğü ifade eder?
A.
B.
C.
D.
Birim zamanda başlayıp tamamlanan işlem sayısı
Birim zamanda yürütülen operasyon sayısı
Birim zamanda yürütülmesi planlanan operasyon sayısı
Birim zamanda yürütülemeyen operasyon sayısı
63. HTTP kısatlması Internet alanı ile ilgili sıkça kullanılan terimlerden biridir. Bu terim
hangi durumda önemlidir?
A. Veritabanı programlanması süresince
B. Bilgisayarlar arasında dosya arama esnasında
C. WEB sayfalarını okurken
D. Bilgilere şifre konurken
12
A
MESLEKİ LİSE III
( YÖNETİCİLİK EKONOMİ, İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK )
64. Açılan web sayfasının hangi kısmı adresin ana menzilini ifade eder?
A.
B.
C.
D.
http://
net
www
enlight
65. Mobil bilgisayar, telefon ve diğer benzer donanımlarda kablosuz eternet ağının
çalışmasını sağlayan aygıt hangisidir?
A. TCP/IP
B. H232
C. HTML
D. Bluetooth
66. Şekildeki verilere
göre F11 hücresinde
görüntülenecek değer
kaçtır?
A. 42
B. 54
C. 6
D. 74
67. Belli özellik veya ifadelere göre dosyaların aralarında bağlanması olgusuna ne denir?
A.
B.
C.
D.
URL
Hyperlink
TCP/IP
TCP
68. Outlook Today, Calendar, Inbox, Contacts, Tasks, Notes, seçenekleri hangi
programa aittir?
A. Google
B. Yahoo
C. MS Outlook
D. MS PowerPoint
69. MS Excel programında çalışma alanı aşağıdaki seçenkelerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
Tablolar
Alanlar
Bölgeler
Hücreler
70. MS Access programında oluşturulan dosyaların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
.mdb
.doc
.ppt
.xcl
13
A
MESLEKİ LİSE III
( YÖNETİCİLİK EKONOMİ, İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK )
SOSYAL BİLGİLER
71. Öldürmenin ve zorla almanın ortak suç noktası nedir?
A.
B.
C.
D.
İkisi de Kriminal bir suçtur
İkisi de Toplumsal bir suçtur
İkisi de Kamusal bir suçtur
İkisi de Örgütlü bir suçtur
72. Devlet yönetim gücünü bu üç yönetimi biçiminden alır: yasamadan, yürütmeden ve
hakimlerden. Yasama gücünü hangisi belirtir?
A. Kişilerin haklarını geliştirmek ve uygulamakta
B. Yerel kanunlaraı uygulamakta
C. Kanunlar arasında anlaşmamazlığı uygulamakta
D. Yürütmenin karalarını değiştirmekte
73. Seçimlere katılmadan, çıkarları ortak olan bir grubun atanmış temsilcisi olarak meclise
katılması durumunda bu kişiye ne ad verilir.
A. Kamusal temsilci
B. Politik parti temsilcisi
C. Çıkarları olan grup temsilcisi
D. Topluluklar temsilcisi
74. İtfaiye güvenliğini hangi kurumun sağlaması gerekiyor?
A.
B.
C.
D.
Belediye hükümeti
Merkezi hükümet
Politik partiler
Topluluklar
75. Eğer bir seçmenin yer değişikliğinden dolayı oy kullanma hakkı elinden alınırsa, bu
aşağıdakilerden işlenen hangi suçtur?
A. Kriminal
B. Uzlaşma
C. Ön koşul
D. Diskriminasyon
76. Aşağıdaki boşluğu uygun olan sözcük ile doldurun.
_______________savaş ya da çatışma dönemlerinde kendi yerlerinden kovulmuş
olan ve başka yerlerde barınmak zorunda kalan kişilerdir.
A. Emigrantlar
B. Mülteciler
C. İşsizler
D. Ekstremistler
77. Kendi hükümettin eleştiren bir vatandaş hangi hakkını kulanmaktadır?
A.
B.
C.
D.
Özgürlük hakkını kulanmak
Demokraside sınırsız eleştirme hakkını kulanmak
Demokrasiyi kötüye kulanma
Serbest konuşma hakkını kulanmak
14
A
MESLEKİ LİSE III
( YÖNETİCİLİK EKONOMİ, İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK )
78. Kültürürel eğitim bir toplumu hangi yönde geliştirir?
A. Bir bölgede demokratik basamakların daha hızlı bir şekilde yükselmesini ve kriminal
suçların azalmasını sağlamaktadır.
B. Bir bölgede demokratik basamakların daha hızlı bir şekilde yükselmesini ve eğitimin
gelişmasini sağlamaktadır.
C. Bir bölgenin demokratik basamaklarını daha hızlı bir şekilde yükselmesini ve
toplumn bireysel haklarını korunmasını ve gelişmesini ve sağlamaktadır.
D. Bir bölgede demokratik basamakların daha hızlı bir şekilde yükselmesini ve
çevrenin gelişmasini sağlamaktadır.
79. Üç anlam bulunmaktadır:
I. Avrupa Birliğinin Bakanlar Kurulu Komitesi görev yeridir ve üye ülkelerin dışişlerinden
oluşturulmaktadır.
II. Avrupa Birliğinin Bakanlar Kurulu Komitesi uygulama yeridir ve üye ülkelerin
dışişlerinden oluşturulmaktadır.
III. Avrupa Birliğinin Bakanlar Kurulu Komitesi uygulama ve görev yeridir, üye ülkelerin
dışişlerinden oluşturulmaktadır.
Bu anlamlardan hangisi Avrupa Birliğinin Bakanlar Kurulu Komitesidir
A. Sadece I
B. Sadece II
C. Sadece III
D. II ve III
80. Penal kanunu hangi konudan bahseder?
A.
B.
C.
D.
İşçilerin ve işverenlerin raporlarını düzenler
Şehirde dernekler ve kişiler arasında temas eder
Kişilerin, diğer gruplardakiler ilişkilerinde temas eder
Temel hakların elde edilmesi için organizasyonları düzenler
81. Anayasa mahkemesi nedir?
A.
B.
C.
D.
Bir bölgenin temel mahkemesidir
Çocuk haklarına bakan mahkemedir
Bir bölgenin en yüksek mahkemesidir
Bir bölgenin ikinci basamak mahkemesidir
82. Parlamentoda sandalyelerin sayısı neye göre bölünmektedir?
A.
B.
C.
D.
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir
Hükümet tarafından belirlenir
Siyasi partilerin gücü tarfından belirlenir
Alınan oyların sayısı ve yüzdeliğine göre belirlenir
83. Birleşmiş Milletlerin temel amacı nedir?
A. Dünyada barışı sağlamak, insan haklarını korumak, komşuluk ilişkilerin iyi olması
ve uluslararası arenada sorunların tartışılması
B. Askeri birliğin sağlanması ve korunması, aynı zamnda sorun olan bölgelere bu
askerlerin gönderilmesi
C. Savaş krizi olan bölgelerde tarafları uzlaştırmak
D. Temel hakların korunması için mücadele ederler
15
A
MESLEKİ LİSE III
( YÖNETİCİLİK EKONOMİ, İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK )
84. Avrupa Birliğine üye olmak için hangi kriterlerin doldurulması gereklidir?
A.
B.
C.
D.
İnanç, ideolojik, dini ve askeri enetgrasyon
Siyasi, ekonomik, eğitimi ve kültürel entegrasyon
Kültür, inanç, etnik ve ideolojik entegrasyon
Etnik, milli, siyasi ve inanaç entegrasyonu
85. Güvenilir enformasyonlar, hangi informativ medialardan alınmaktadır?
A.
B.
C.
D.
Haberlerin kalitesi ve haber güvenilirliği ne kadar yüksek ise.
Haberlerin kaynağı ve hedeflediği kitle.
Haberi en ilk olarak ortaya çıkarana.
Haberi, haber gibi sunana.
EKONOMİ
86. Eğer enflasyon normal olarak tek haneli rakamlarda tutulursa bu duruma ne denilir?
A.
B.
C.
D.
Hiperenflasyon
Yerinde tutmak
Galopant
Maliyetine
87. Mallar piyasaya çıkmadan önce, devlet ve piyasalarda bunların hangi fiyata göre alınacığını
hangisi belirlemektedir?
A. Üreticinin talebi
B. Üreticinin teklifi
C. Taleb
D. Teklif
88. Monopol rekabeti kimin tarafından belirlenir?
A.
B.
C.
D.
Teklif-talebler
Satıcı tarfından
Monopol şirketler
İşletmenin finans ve piyasası
89. Üretimin gelişmesi için kaynaklar nelerdir ve nasıl kullanılmaktadır: mekan, iş ve kapitaldir:
A.
B.
C.
D.
Sınırsızdır
Sıralı olarak çalışması
Uzun bir dönem için dönüştürlmesi
Sınırlı
90. Zamanında yapılan talebler hangi yönü göstermektedir?
A.
B.
C.
D.
Kapital ve tekliflerin değerlendirilmesi
Tekliflerin gerçekleştirilmesi ve fakturların denetlenmesi
Fiyatların gerçekleştirilmesi ve tekliflerin zamanında verilmesi
Fiyatların gerçekleştirilmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi
16
A
MESLEKİ LİSE III
( YÖNETİCİLİK EKONOMİ, İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK )
91. Ulusal ekonominin politikasında ulaşılması hedeflenen fiksal ekonomik amaç nedir?
A. Enflasyonun stabil olması, işçilerin haklarının korunması ve taksaların yatırılması
B. Enflasyonun stabil olması, işçilerin haklarının korunması ve ekonomik piyasanın
dinamik ve kazançlı olmasını sağlamak
C. Ekonominin gelişmesi ve genişlemesi, piyasanın dinamik ve fiyatların stabil olması
D. Piyasasın dinamik olması ve taksaların sıralı olarak yatırılması
92. Ekonomide işsizlik ne zaman artar?
A.
B.
C.
D.
GDP olayların artması (üretimin artması, tüketimin azalması)
Potensiyal GDP olayların azalması
Kriminalin yaygınlaşması ve dış yardımların kesilmesi
Farklı malların girmesi
93. Aşağıda verilen grafikte hangi tür menacmeent yöntemi kullanılmıştır:
A.
B.
C.
D.
Teknik-teknolojik bölümünün organizasyonu
Departmanlar arasında iş bölümünün organizasyonu
Divisional bölümünün organizasyonu
Funksional bölümün organizasyonu
94. Kosova Devletinin çalışma kanununa göre işveren, çalışan işçilerinin kontrat anlaşması ne
zaman yapabilirler?
A. Belirlenen tarihte
B. Belirlenmeyen tarihte
C. 10 yıl içinde yapabilirler
D. Belirlenen ve belirlenmeyen tarihte
95. Başarılı bilans çıktığı zaman, hangi durumda eşitlenir ve silinir?
A.
B.
C.
D.
İşletmnin ödevini sorumlu olması
Işletmenin giriş ve çıkışların düzenli olması
Işletmenin kapitalin ve girişlerin sıralı olması
İşletmenin düzgün olarak çalışması
96. İşletmennin uzun dönemde gelişmesi için yardım eden faktörler nelerdir?
A.
B.
C.
D.
İşletmenin çalışma stratejisini korumak ve geliştirmek
İşletmenin organizasyon ve teknik açıdan gelişmesi
İşletmenin ekonomik ve ekonomik olmayan faktörleri
Objektıv faktörlerin korunması
17
A
MESLEKİ LİSE III
( YÖNETİCİLİK EKONOMİ, İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK )
97. Kosovada işleteme girişimlerini hangi idare destekler:
A.
B.
C.
D.
İş kolektivi ve ona bağlı idareler
Siyasi organaizasyonlar ve dernekler
Devletin merkezi ve yerel organları
Ekonomik ve ona bağlı organizasyonlar
98. Merkez tarfından yönlendirilen ekonomide, hangi ekonomik sistemine ve fiyatlar neyin
gücüne göre uygulanır?
A. Piyasa gücüne (teklif-taleb)
B. Piyasadaki işletmelere
C. Merkezi bir planın uygulanması (Devlet)
D. Piyasadki rekabete bağlı
99. Eğer devlet bütçesinde hazır para yoksa, açık varsa ve normal şartlarda bu açık kapatılamaz
ise, devlet bu açığı kapatmak için hangi yöntemi uygulamktadır:
A. Gümrüklerin artırılmasını taleb eder
B. Dış ülkelerden kredi alır
C. Hazır parayı kullanır
D. Taksaları ve vergileri artırır
100. Akıcı hesap bilans ile ne zaman eşitlenir?
A. Malların ithalat-ihracatı ve işletme yerlerinini ikiden fazla olması
B. Malların alış-satış yerlerinin zengin (çok çeşit) olması ve işletme yerlerinin ikiden fazl
olması
C. İthalat ve ihracatın olması ve ikiden fazla yerde işletmenin olması
D. İthalatın olması ve ikiden fazla işyerinin kullanılması
18
A
MESLEKİ LİSE III
( YÖNETİCİLİK EKONOMİ, İŞLETME YÖNETİMİ, TURİZM VE OTELCİLİK )

Benzer belgeler

TESTI ii - republika e kosovës ministria e arsimit e shkencës dhe e

TESTI ii - republika e kosovës ministria e arsimit e shkencës dhe e MINISTRIA E ARSIMIT E SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË

Detaylı

TESTI ii - republika e kosovës ministria e arsimit e shkencës dhe e

TESTI ii - republika e kosovës ministria e arsimit e shkencës dhe e 11. Aşağıdaki verilen cümlelerden hangisi “neyi, nerede, nasıl” sorularının tümünün cevabını içerir? A. B. C. D.

Detaylı