Silah Bilgisi ve Atış E - Eğitim Dairesi Başkanlığı

Transkript

Silah Bilgisi ve Atış E - Eğitim Dairesi Başkanlığı
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:
:
81494288/774.01.02
Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi
BAKANLIK MAKAMINA
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görev yapan Gümrük Muhafaza Memurlarının
silah bilgisi ve atış becerilerinin geliştirilmesi, Bölge Müdürlüklerinde yapılan dönem
atışlarında atış sorumlusu ve gözetmen olarak görevlendirilecek personelin yetiştirilmesi
amacıyla, "Silah Bilgisi ve Atış" konusunda bir eğitim programı düzenlenmesi planlanmıştır.
Eğitim programına katılacakların tespiti konusunda Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
ile gerekli mutabakat sağlanmıştır.
Bu doğrultuda;
Ekli listede (EK-III) adı soyadı ve görev yerleri yazılı personelin, 16 -27 Şubat 2015 tarihleri
arasında Ankara’da, Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda eğitim programına katılmaları ve belirtilen
tarihlerde (yol hariç) geçici görevli sayılmaları ve seyahatlerini ulaşım olanakları dikkate
alınarak karayolu, demiryolu ve/veya uçak ile yapabilmeleri,
Gerekli hallerde eğitim görevlisi ve program değişikliği ile kursiyerlerin program listesine
dahil edilmeleri ve çıkarılmaları konusunda Başkanlığımızın yetkili kılınması,
Eğitim programına, Ankara dışından katılacak personelin; Ankara’ya geliş-dönüş yol
giderleri, yol ve kurs gündelikleri ile konaklama giderlerinin ilgili Bölge Müdürlüklerince,
eğitim görevlileri ders ücretinin ise Başkanlığımızın (31.01.00.06-01.3.1.00-1-01.1.5.01)
bütçe tertibinden ödenmesi,
Hususlarını, Olurlarınıza arz ederim.
Önder UYSAL
Eğitim Dairesi Başkanı
EKLER:
1- Prog. İle İlgili Esas.
2- Eğitim Programı
3- İsim Listesi
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden b660afc2-3837-4728-a1d9-fa46ac86ab9e kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
Tel
Elektronik Ağ
: Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri
No.685 Esenboğa Yolu 06750-Akyurt/ANKARA
: .
: http://www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin
: MUSTAFA ALPARSLAN
Fax
E-Posta
: 0312-3982232
: .
OLUR
.../.../2015
Sezai UÇARMAK
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden b660afc2-3837-4728-a1d9-fa46ac86ab9e kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
Tel
Elektronik Ağ
: Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri
No.685 Esenboğa Yolu 06750-Akyurt/ANKARA
: .
: http://www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin
: MUSTAFA ALPARSLAN
Fax
E-Posta
: 0312-3982232
: .

Benzer belgeler

: : [email protected] T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk

: : D.Orhan@gtb.gov.tr T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk 7- Hudut kapılarında U-Net otomasyon sisteminin çalışmaması durumunda; Bakanlığımız ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında 31/07/2013 tarihinde imzalanan Veri Değişimine İlişkin...

Detaylı

Gümrüklerde Nakit Kontrolleri

Gümrüklerde Nakit Kontrolleri 5) Form ve Tutanaklarda kişinin kimlik bilgilerine ilişkin bölüm doldurulurken kimlik belgesinin aslının ibraz edilmesi istenir.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü SAYI : B.02.1.GÜM.0.06.00.13.415.1240 KONU: Banka Kredileri / KDV Matrahı

Detaylı