Araç Satış Şartnamesi

Transkript

Araç Satış Şartnamesi
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A. Ş.
ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ
Bankamıza ait 8 (sekiz) adet araç satışa ilişkin her türlü vergi, harç ve diğer
masraflar alıcılara ait olmak üzere kapalı zarfta teklif alma usulü ile en yüksek bedeli
teklif edenlere satılacaktır.
Bankaya Ait Bilgiler
Adı
: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
Adresi
: Müdafaa Caddesi No:20 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Telefon
: (312) 417 13 00
Faks:
: (312) 425 78 96
Araçlara Ait Bilgiler
06 YMK 75
Modeli
: 1997
Markası ve Tipi
: Renault Laguna RXE 2.0
Km.
: 219.174 km.
Aracın Durumu
: Faal
Renk
: Ege Mavisi
Muhammen Bedel : 10.500,00 TL.
06 YMK 76
Modeli
: 1997
Markası ve Tipi
: Renault Laguna RXE 2.0
Km.
: 229.973 km.
Aracın Durumu
: Faal
Renk
: Sedef Siyah
Muhammen Bedel : 12.000,00 TL.
06 YMK 77
Modeli
: 1997
Markası ve Tipi
: Renault Laguna RXE 2.0
Km.
: 171.367 km.
Aracın Durumu
: Faal
Renk
: Granit Gri
Muhammen Bedel : 11.500,00 TL.
06 YMK 78
Modeli
: 1997
Markası ve Tipi
: Renault Laguna RXE 2.0
Km.
: 207.172 km.
Aracın Durumu
: Faal
Renk
: Ege Mavisi
Muhammen Bedel : 12.000,00 TL.
06 AJ 304
Modeli
Markası ve Tipi
Km.
: 1998
: Toyota Corolla 1.6 XEI/AC
: 155.190 km.
Aracın Durumu
: Faal
Renk
: M. Lacivert
Muhammen Bedel : 14.000,00 TL.
06 AJ 305
Modeli
: 1998
Markası ve Tipi
: Toyota Corolla 1.6 XEI/AC
Km.
: 282.540 km.
Aracın Durumu
: Faal
Renk
: M. Lacivert
Muhammen Bedel : 13.500,00 TL.
06 AJ 306
Modeli
: 1998
Markası ve Tipi
: Toyota Corolla 1.3 XE/PS
Km.
: 175.344 km.
Aracın Durumu
: Faal
Renk
: M. Lacivert
Muhammen Bedel : 10.500,00 TL.
06 AJ 307
Modeli
: 1998
Markası ve Tipi
: Toyota Corolla 1.3 XE/PSAC
Km.
: 187.405 km.
Aracın Durumu
: Faal
Renk
: M. Lacivert
Muhammen Bedel : 10.000,00 TL.
Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
1) Tekliflerin Sunulacağı Yer
: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
Satınalma ve Ulaşım Müdürlüğü
Müdafaa Caddesi No: 20 06100
Bakanlıklar / ANKARA
2) Son Teklif Verme Tarihi
: 18.10.2012
3) Son Teklif Verme Saati
: 12:00
Geçici Teminat
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat verecekler ve geçici teminatın yatırıldığına dair belge teklif
zarfının içinde sunulacaktır.
Geçici teminat Bankamızın veznesine yatırılabileceği gibi Türkiye İhracat Kredi
Bankası A.Ş.nin T. İş Bankası Ankara/Yenişehir Şubesi nezdindeki Bankamızın
TR 09 0006 4000 0014 2182 3841 73 no.lu hesabına da yatırılabilir.
Araçların Görülebileceği Yer
Araçlar Müdafaa Caddesi No:20 06100 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan
Genel Müdürlük Binası Garajı’nda saat 08:30 – 17:30 arası görülebilir. (Pazar hariç)
Tekliflerin Sunulma Şekli
İstekli bir araç için teklif verebileceği gibi tüm araçlar için de teklif verebileceklerdir.
Teklif Mektubu ve geçici teminatın yatırıldığına dair belge bir zarfa konulur. Zarfın
üzerine isteklinin adı, soyadı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi plakalı araç için
olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır. Teklifler Araç Satışı
Şartnamesi’nde belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Teklif Zarfı Alındı
Belgesi karşılığında Bankamız Satınalma ve Ulaşım Müdürlüğü’ne teslim edilir. Bu
saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez. Muhammen bedelin altında verilen
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Tekliflerde Geçerli Para Birimi
İstekliler tekliflerini TL. olarak vereceklerdir.
Satış
Araçlar satışa ilişkin her türlü vergi, harç ve diğer masraflar alıcıya ait olmak üzere en
yüksek bedeli veren istekliye satılacaktır. İsteklinin Teklif Mektubu’nda belirtmiş
olduğu adresine; ihalenin kendisinde kaldığı tebliğ edilecek istekli, beş (5) gün
içinde, bedelini nakit ödeyip satın alma işlemlerini tamamlamadığı takdirde
yatırmış olduğu Geçici Teminat Bankaca gelir kaydedilerek kendisinden
sonraki en yüksek bedeli teklif edene tebliğ yapılacaktır.
Tebliğ
Araçla ilgili satış kararının elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün, postayla
gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci (7) gün tarafınıza tebliğ
edildiği tarih sayılacaktır.
Ödeme
Ödemeye esas para birimi TL.dir. İstekli araçla ilgili bedeli nakdi olarak Bankamız
veznesine veya Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.nin T. İş Bankası
Ankara/Yenişehir Şubesi nezdindeki Bankamızın TR 09 0006 4000 0014 2182
3841 73 no.lu hesabına yatıracaktır.
Teklif Hazırlama Giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. Banka,
satışın seyrine ve sonucuna bakılmaksızın isteklinin üstlendiği bu masraflardan
dolayı hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.
Satışın İptali
Banka verilmiş olan bütün teklifleri reddederek araç satışını iptal etmekte serbesttir.
Banka bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
Satış Serbestisi
Banka araç satışını yapıp yapmamakta, kısmen satış yapmakta veya tercih ettiği
talibe vermekte tamamen serbesttir.

Benzer belgeler

2017 PSAC Softball Schedule (3/17/16)

2017 PSAC Softball Schedule (3/17/16) 2017 PSAC Softball Schedule (3/17/16) 

Detaylı

Resmî Gazete

Resmî Gazete Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 147.933,-TL olarak uygulanmasına karar ve...

Detaylı

Toyota Corolla 1.6 XEi 18.900 TL İlan detayları

Toyota Corolla 1.6 XEi 18.900 TL İlan detayları İlan sahibi yorumları

  • ARACIMIZDA KESİNLİKLE SÖKÜLEN TAKILAN DEĞİŞEN DÜZELEN HERHANGİ BİR PARÇASI YOKTUR.
  • LPG RUHSATA...

    Detaylı