11/1-Pnömatik İletim Sisteminde Hasta Örneklerinin Taşınması

Transkript

11/1-Pnömatik İletim Sisteminde Hasta Örneklerinin Taşınması
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fak
Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi
Pnömatik İletim Sisteminde Hasta
Örneklerinin Taşınması Talimatı
Talimat No : 11/1
Düzenleme Tarihi : 02.11.2006
Güncelleme Tarihi:
1. AMAÇ
Hasta örneklerinin güvenli bir şekilde laboratuvara ulaşmasını sağlamak, kontaminasyonları
önlemektir
2. KAPSAM
Pnömatik iletim sistemi olan ve hasta örneklerini bu sistemde taşıyan tüm birimleri ve bu
birimlerde çalışanları kapsar
3. TEMEL İLKELER
1. Pnömatik iletim sistemi uygun kaplara alınmış, kapatılmış ve uygun şekilde yerleştirilmiş
kan, ilaç, eküvyon, kırtasiye (rapor, sonuç,...) iletimi için uygun bir sistemdir
2. Taşıyıcı kapsüller içinde ucu açık iğne, bistüri gibi kesici aletler nakledilmemelidir
3. Sisteme özgü uygun sızdırmaz kaplar kullanılmaz ise idrar, dışkı, balgam gibi örneklerin
iletiminde önemli sakıncalar ortaya çıkarabilir. Dışarı taşma, dökülme olmasa bile negatif
basınç etkiyse oluşabilen aerosoller çalışanlar için risk oluşturur
4. Pnömatik sistemi kullanan birimler aşağıdaki kurallara titizlikle uymalıdır
4. UYGULAMA
1. Taşıma sisteminde kullanılan kapsüller her gün 1/100 dilüe edilmiş çamaşır suyu ile silinir.
2. Gözle görülür bir kirlenme izlenen kapsüller hemen 1/100 dilüe edilmiş çamaşır suyu ile
silinir, temizlenmeden taşıma/yollama işinde kullanılmaz
3. Herhangi bir nedenle içinde tüp kırılan kapsül 20 dakika bekletildikten sonra eldiven
giyilerek açılır, cam parçaları bir pens yardımıyla toplanır ve sarı renkli “Tıbbi Atık”
kutusuna atılır, kapsülün içi dezenfektan (1/10 dilüe çamaşır suyu) ile dezenfekte edilir,
tamamen kuruduktan sonra yeniden kullanılır
4. Kapsülü alan ve açan tüm görevliler eldiven kullanır, işlem bitince eldiven çıkartılır ve eller
“el yıkama talimatına” göre yıkanır
5. Kontamine kapsül ile gönderilen tüm örnekler hiç bir işlem yapılmadan geri gönderilir,
gönderen birim uyarılır
Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi
22