technical specs

Transkript

technical specs
03 vip lego
yatay ve düşey derzli çift camlı sistem
double glass system with horizontal & vertical joint
07 vip nova
yatay ve düşey derzli tek camlı sistem
single glass system with horizontal & vertical joint
11 vip strüktürel
yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem
cohesive glass system with horizontal & vertical joint
17 arkeon
cam cama tek cam sistem
glass to glass single glass system
21 variant
cam cama çift cam sistem
glass to glass double glass system
27 e-frame 100
dikme ve kapaklı sistem
system with bay & lid
31 e-frame wood
doğal ahşap kaplamalı bölme duvarlar
natural wood covered partitions
35 arcos door
alüminyum ayarlı kapı sistemleri
door systems with aluminium adjustments
39 e-woodesign
ahşap tasarımlar
wood designs
42 notlar / notes
Şeffaflık; çalışanların
birbirleriyle iletişim
içinde olmasını sağlar...
Transparency provides
closer communication
between co-workers...
1
teknik özellikler
Sistem Kalınlığı
Profil Kalınlıkları
Profil Rengi
Fitil Rengi
Derz Genişliği
Panel Malzemesi
Yalıtım Bandı
Ses İzolasyonu
Yangın Standartı
Baza Profili
Modül Birleşimi
Cam Üniteler
100 mm
1.5,1.8, 2.0 mm et kalınlıklarında
Elektrostatik toz boya veya eloksal
Açık gri veya siyah
8 mm
19 mm doğal, laminant veya melamin kaplama
50 x 3 mm polietilen ses izolasyon bandı
47 db
F30 (30 dk)
Zemin profili kablo geçişine olanak verecek şekilde 100 mm yüksekliğinde olup görünen kısım 80 mm’dir.
Gerektiğinde baza kapağı açılarak kablo ilavesi yapılmakta ve üzerine data, priz vb. elektrik armatürlerinin
montajı yapılabilmektedir. Zemindeki ve tavandaki kot farklılıkları özel ayarlı ayaklar ile giderilmektedir.
Hazırlanan monoblok kasetler derz profilleri ile yan yana veya üst üste getirilerek yatay ve düşey derzli
sistem oluşturulmaktadır, derz boşluklarına siyah veya gri renkte derz fitili uygulanmaktadır.
Düz veya oval badem şeklindeki, elektrostatik toz boyalı veya eloksal alüminyum profiller ile içine çeşitli
özelliklerdeki 4-5-6 mm kalınlığında çift camlar konularak oluşturulan prefabrike ünite; jaluzili veya kumlu
camlı (tam camlı, yarı camlı, dolu modül, yatay camlı) modül seçenekleri sunar.
Jaluzi
Çift cam arası 25 mm jaluzi, buton kumandalı
Kanat
Doğal, laminat, melamin kaplama veya security cam kanat
Kol, Kilit, Menteşe
MAB marka kilit ve menteşe, HAFELE WERNER marka kol kilit, paslanmaz baston kol vb.
technical specs
System Thickness
Profile Thickness
100 mm
Wall thicknesses of 1.5, 1.8, 2.0 mm
Profile Color
Electrostatic paint and eloxal
Piping Color
Light grey or black
Joint Width
Panel Material
Insulation Band
Sound Insulation
Fire Standard
Base Profile
Module Combination
Glass Units
Blinds
Wing
Knob, Lock, Hinge
8 mm
19 mm solid wood or melamine covered
50 x 3 mm polyethylene sound insulating band
47 db
F30 (30 min)
The base has a height of 100 mm allowing floor profile cable access and has a section which can be
seen is 80 mm. The furniture base lid may be opened to add cable and data, plug etc. and electric
armatures may be assembled. The elevation difference between floor and ceiling are handled with
adjustable feet.
The mono block trays prepered are placed adjacent to or one on another with the joint profiles to form
vertical and horizontal joint systems. Black or grey joint piping is applied to joint gaps.
Prefabricated unit, formed with straight or oval almond shaped aluminium profiles that are painted with
electrostatic powder or eloxal and double glasses of 4-5-6 mm thickness into the profile provides
modules with blinds or sand blasted glass (fully glass, semi glass, full module, horizontal glass).
25 mm blinds between double glass, activated with a button
Melamine solid wood or laminated covering and security glass wings
MAB brand lock and hinge, HAFELE WERNER brand knob lock, stainless rod knob etc.
vip lego
3
Fabrikada hazırlanan monoblok camlı veya dolu
üniteler şantiyede üst üste yada yan yana monte
edilerek sistem tamamlanır. Sistemde kullanılan
profiller; tesisat kablolarının geçişine imkan tanır.
İstenildiğinde elektrik armatürleri montajı baza
profillerine yapılabilir.
The mono block glass or full units prepared at the
factory are assembled on top of each other or side
by side and the system is completed. The profiles
used within the system allow access to installation
of cables and when required the assembly of the
electricity armatures may be performed on the
furniture base profiles.
5
teknik özellikler
Sistem Kalınlığı
Profil Kalınlıkları
Profil Rengi
Fitil Rengi
Derz Genişliği
Panel Malzemesi
Yalıtım Bandı
Ses İzolasyonu
Yangın Standartı
Baza Profili
Modül Birleşimi
Cam Üniteler
Kanat
Kol, Kilit, Menteşe
100mm
1.5, 1.8, 2.0 mm et kalınlıklarında
Elektrostatik boya ve eloksal
Açık gri veya siyah
8 mm
19 mm doğal, laminat veya melamin kaplama
50 x 3 mm polietilen ses izolasyon bandı
47 db
F30 (30 dk)
Zemin profili kablo geçişine olanak verecek şekilde 100 mm yüksekliğinde olup görünen kısmı 80 mm’dir.
Gerektiğinde baza kapağı açılarak kablo ilavesi yapılmakta ve üzerine data, priz v.s. elektrik armatürlerinin
montajı yapılabilmektedir. Zemindeki ve tavandaki kot farklılıkları özel ayarlı ayaklar ile giderilmektedir.
Hazırlanan monoblok kasetler derz profilleri ile yan yana veya üst üste getirilerek yatay ve düşey derzli
sistem oluşturulmaktadır, derz boşluklarına siyah veya gri renkte derz fitili uygulanmaktadır.
Elektrostatik toz boyalı veya eloksal alüminyum profiller ve 8-10 mm temperli tek cam kullanılarak
oluşturulan prefabrike mono blok ünitenin kumlu camlı, (tam camlı, yarı camlı, dolu modül, yatay
camlı modül) uygulaması
Melamin, laminat, doğal kaplama ve security cam kanat
MAB marka kilit ve menteşe, HAFELE WERNER marka kol kilit, paslanmaz baston kol vb.
technical specs
System Thickness
Profile Thicknesses
100 mm
Wall thicknesses of 1.5, 1.8, 2.0 mm
Profile Color
Electrostatic paint and eloxal
Piping Color
Light grey or black
Joint Width
Panel Material
Insulating Band
Sound Insulation
Fire Standard
8 mm
19 mm solid wood or melamine covered
50 x 3mm polyethylene sound insulating band
47 db
F30 (30min)
Base Profile
The base has a height of 100 mm allowing floor profile cable access and has a section which can be
seen is 80 mm. The furniture base lid may be opened and cable may be added and data, plug, alike
and electricity armatures may be assembled. The code differences between floor and ceiling are solved
with feet having variable adjustment function.
Module Combination
The mono block trays prepared are placed adjacent to or one on another with the jointing profiles and
vertical and horizontal jointing system is formed. Black or grey jointing piping is applied to the jointing gaps.
Glass Units
Wing
Knob, Lock, Hinge
The profiles painted with electrostatic powder or eloxal aluminium profiles and the prefabricated mono
block unit formed by using 8-10 mm tempered single glass are available for application of sandblasted
glass (fully glass, semi glass, full module, horizontal glass module)
Melamine, solid wood or laminated covering and security glass wings
MAB brand lock and hinge, HAFELE WERNER brand knob lock, stainless rod knob etc.
vip nova
7
Fabrikada hazırlanan 8-10 mm temperli tek camdan üretilen
monoblok üniteler şantiyede üst üste veya yan yana monte edilerek
sistem tamamlanır. Sistemde kullanılan zemin baza profilleri kablo
geçişine ve elektrik armatürleri montajına imkan tanır.
The mono block units manufactured with 8-10 mm tempered single
glass prepared in the factory are assembled on top of each other
or side by side and the system is completed. The floor base profiles
used within the system allow access of the installation cables and
assembly of the electricity armatures.
9
teknik özellikler
Sistem Kalınlığı
100 mm
Profili Kalınlıkları
1.5, 1.8, 2.0 mm et kalınlıklarında
Profil Rengi
Elektrostatik toz boya veya eloksal
Fitil Rengi
Derz Genişliği
Panel Malzemesi
Yalıtım Bandı
Ses İzolasyonu
Yangın Standardı
Baza Profili
Modül Birleşimi
Cam Üniteler
Kanat
Kol, Kilit, Menteşe
Açık gri veya siyah
8 mm
19 mm doğal, laminat veya melamin kaplama
50 x 3 mm polietilen ses izolasyon bandı
47 db
F30 (30 dk)
Zemin profili kablo geçişine olanak verecek şekilde 100 mm yüksekliğinde olup görünen kısım 80 mm’dir.
Gerektiğinde baza kapağı açılarak kablo ilavesi yapılmakta ve üzerine data, priz v.s. elektrik armatürlerinin
montajı yapılabilmektedir. Zemindeki ve tavandaki kot farklılıkları özel ayarlı ayaklar ile giderilmektedir.
Hazırlanan monoblok kasetler derz profilleri ile yan yana veya üst üste getirilerek yatay ve düşey derzli
sistem oluşturulmaktadır, derz boşluklarına siyah veya gri renkte derz fitili uygulanmaktadır.
Elektrostatik toz boyalı veya eloksal alüminyum profiller ve 6 mm temperli çift cam, emaye boyalı, rodajlı
cam özel bir yapıştırma tekniği ile oluşturulan prefabrike ünitenin kumlu camlı, jaluzili (tam camlı, yarı
camlı, dolu modül, yatay camlı modül) uygulaması
Melamin, laminat, doğal kaplama ve security cam kanat
MAB marka kilit ve menteşe, HAFELE WERNER marka kol kilit, paslanmaz baston kol vb.
technical specs
System Thickness
Profile Thickness
100 mm
Wall thicknesses of 1.5, 1.8, 2.0 mm
Profile Color
Electrostatic paint and eloxal
Piping Color
Lighy grey or black
Joint Width
8 mm
Panel Materials
19 mm solid wood or melamine covered
Insulating Band
50 x 3 mm Polyethylene sound insulating band
Sound Insulation
Fire Standard
Base Profile
Module Combination
Glass Units
Wing
Knob, Lock, Hinge
47 db
F30 (30 min)
The base has a height of 100 mm allowing floor profile cable access and has a section which can be
seen is 80 mm. The furniture base lid may be opened and cable may be added and data, plug, alike
and electricity armatures may be assembled. The code differences between floor and ceiling are
solved with feet having variable adjustment function.
The mono block trays prepared are placed adjacent to or one on another with the jointing profiles, and
vertical and horizontal jointing system is formed. Black grey jointing piping is applied to the jointing gaps.
The profiles painted with electrostatic powder or eloxal aluminium profiles and the prefabricated unit formed
by using 6 mm tempered, enamet painted, grinded glass cohesive with a special technique are available
for application of sandblasted glass (fully glass, semi glass, full modue, horizontal glass module)
Melamine, solid wood or laminated covering and security glass wings
MAB brand lock and hinge, HAFELE WERNER brand knob lock, stainless rod knob etc.
vip strüktürel
11
Fabrikada hazırlanan 6 mm temperli,
emaye boyalı, rodajlı, her iki yüzden
özel bir teknik ile yapıştırmalı, profilin
görünmediği modül şantiyede üst
üste veya yan yana monte edilerek
sistem tamamlanır. Sistemde
kullanılan zemin baza profilleri kablo
geçişine ve elektrik armatürleri
montajına imkan tanır.
The modüle manufactured with 6 mm
tempered, enamel painted,grinded,
cohesive with a special technique
from both faces is assembled on top
of each other or side by side and the
system is completed.The floor base
profiles used within the system allow
access of the installation cables and
assembly of the electricity armatures.
13
Mimari proje gruplarına,
konsepte uygun tasarım
kolaylıkları sağlar...
Provides conceptual design
opportunities for architectural
design teams...
15
teknik özellikler
Duvar Kalınlığı
Genişlikler
Yükseklikler
Ağırlık
Profil Sistemi
Tolerans
Camlar
Düşey Bağlantı
Ses Yalıtımı
Köşe Dönüşleri
Dolu Modül
İstasyon Profili
Kapı Kasası
Kanat
Kol, Kilit, Menteşe
45 mm
Tercih edilen gridler 300 / 600 / 900 / 1000 / 1100 mm
2100-3250 mm
25-42 kg/m2
iki parçalı eloksallı alüminyum klipsli kapak - tavan zemin duvar profili
Yükseklik ve genişlikte +/-10 mm
45 derece köşe rodajlı 4+4,5+5,6+6 mm lamine veya temperli cam, şeffaf veya çizgili opak
folyo kaplamalı
İki cam arasında polikarbonat esaslı silikon bantlı şeffaf ‘H’ profil
Rwp < 42db
İki kanallı şeffaf (ı) profiler ile veya alüminyum köşe profilleri ile
Doğal veya laminat, kaplı kenarları 2 mm PVC bantlı panel
50 x 150 mm, 2 mm et kalınlığında alüminyum profilden
Alüminyum E6/EV1 Eloksal, elektrostatik toz boya
Melamin, laminat, doğal kaplama ve security cam kanat
MAB marka kilit ve menteşe, HAFELE WERNER marka kol kilit, paslanmaz baston kol vb.
technical specs
Wall Thickness
Widths
Heights
Weight
Profile System
Tolerance
Glasses
Vertical Connection
Sound Inusulation
Corner Profiles
Full Module
Station Profile
Door Frame
Wing
Knob, Lock, Hinge
45 mm
Grids preferred 300 / 600 / 900 / 1000 / 1100 mm
2100-3250 mm
25-42 kg/m2
Two piece lid with eloxal aluminium clips wall profile with wall base (ceiling-floor-wall profile)
+/-10 mm in height and width
45 degrees corner running, 4+4, 5+5, 6+6 mm laminated or tempered glass, transparent or ruled
opaque folio covered
Transparent H profile with polycarbonate based silicon band between 2 glasses,
Rwp <42 db
2 channelled transparent (l) profiles or aluminium corner profile
Both faces panel with solid wood or laminated door sides banded with 2 mm PVC bands.
50 x 150 mm aluminium profile with 2 mm wall thickness
Aluminium E6/EV1 Eloxal electrostatic powdered paint
Melamine, solid wood or laminated covering and security glass wings
MAB brand lock and hinge, HAFELE WERNER brand knob lock, stainless rod knob etc.
arkeon
17
Yaşam tarzı mekanlara
tek cam (cam cama)
uygulama ihtiyacını da
gündeme getirmiştir.
Renkli, kumlu cam vb.
ve minimum kalınlıkta
profilin kullanıldığı sistem,
şeffaflığın maksimum
oranda sağlandığı yalın
çizgiler oluşturur.
Life style brings up the need
for use and application of
single glazing (glass to glass)
system. The system uses
coloured and sand blasted
glass etc. and profile with
minimum wall thickness,
thereby forming moderate
lines where transparency is
used at its height.
19
teknik özellikler
Duvar Kalınlığı
Genişlikler
Yükseklikler
Ağırlık
Profil Sistemi
Tolerans
Camlar
Düşey Bağlantı
Ses Yalıtımı
Köşe Dönüşleri
Dolu Modül
İstasyon Profili
Kapı Kasası
Kanat
Kol, Kilit, Menteşe
70 mm
Tercih edilen gridler 300 / 600 / 900 / 1000 / 1100 mm
2100-3250 mm
25-42 kg/m2
İki parçalı ekoksallı alüminyum klipsli kapak - tavan zemin duvar profili
Yükseklik ve genişlikte +/-10 mm
45 derece köşe rodajlı 8-10 mm temperli çift cam
İki cam arasında polikarbonat esaslı silikon bantlı şeffaf ‘H’ profil
Rwp < 46 db
İki kanallı şeffaf (l) profilleri ile veya alüminyum köşe profileri ile
Doğal, melamin veya laminat kaplı kenarları 2 mm PVC bantlı her iki yüzden panel
50 x 150 mm, 2 mm et kalınlığında alüminyum profilden
Alüminyum, E6/EV1 eloksal, elektrostatik toz boya
Melamin, laminat, masif kaplama ve security cam kanat
MAB marka kilit ve menteşe, HAFELE WERNER marka kol kilit, paslanmaz baston kol vb.
technical specs
Wall Thickness
Widths
Heights
Weight
Profile System
Tolerance
Glasses
Vertical Connection
Sound Inusulation
Corner Profiles
Full Module
70 mm
Grids preferred 300 / 600 / 900 / 1000 / 1100 mm
2100-3250 mm
25-42 kg/m2
Two piece lid with eloxal aluminium clips wall profile with wall base (ceiling-floor-wall profile)
+/-10 mm in height and width
45 degrees corner running, 8-10 mm tempered, glass to glass, double glass
Transparent H profile with polycarbonate based silicon band between 2 glasses
Rwp <46 db.
2 channelled transparent (I) profiles or aluminium corner profile
Both faces panel with solid wood or laminated door sides banded with 2 mm PVC bands
Station Profile
50 x 150 mm aluminium profile with 2 mm wall thickness
Door Frame
Aluminium, E6/EV1 Eloxal, electrostatic powdered paind
Wing
Knob, Lock, Hinge
Melamine, solid wood or laminated covering and securlty glass wings
MAB brand lock and hinge, HAFELE WERNER brand knob lock, stainless rod knob etc.
variant
21
Variant double glazing system in the living areas, the
need for use and application of double glazing and
glass to glass (in order to increase sound insulation)
system application has appeared. The system uses
coloured and sand blasted glass etc. and profile with
minimum wall thickness, thereby forming moderate
lines where transparency is used at its height.
Variant çift cam sistem yaşam tarzı mekanlara çift
cam ve cam cama (ses yalıtımını artırmak amacı
ile) uygulama ihtiyacını da gündeme getirmiştir.
Renkli, kumlu cam vb. ve minimum kalınlıkta profilin
kullanıldığı sistem, şeffaflığın maksimum oranda
sağlandığı yalın çizgiler oluşturur.
23
Doğru tasarlanmış
mekanlar kurum
vizyonuna katkı sağlar...
Correctly designed
environments
contribute to
corporate vision...
25
teknik özellikler
Sistem Kalınlığı
Profil Kalınlığı
Profil Rengi
Fitil Rengi
Panel Malzemesi
Modül Birleşimi
İzolasyon Malzemesi
Cam Üniteler
Ses İzolasyonu
Yangın Standardı
Jaluzi
100-70 mm
1.5, 1.8, 2 mm alüminyum
Elektrostatik boyalı veya eloksal
Açık gri veya siyah
12 mm doğal veya melamin kaplama, istenilen kartela renklerinden
Dikeyde ve yatayda (35/100-70 mm alüminyum) dikme profilleri (terazi ve şakülünde) T bağlantı klipsleri
ile birbirine bağlanır. PVC M şeklindeki cam takozları ile çerçevelenmiş olan camlar dikmeler arasına
yerleştirilir. Dikme profillerine iki yüzden dikme kapakları vidasız, klikli olarak takılarak sistem tamamlanır.
Cam yünü veya kayayünü izolasyon
1.5 mm 75 mikron elektrostatik toz boyalı veya eloksallı alüminyum profiller ve 4+4, 5+5, 6+6 mm düz
veya temperli cam kullanılarak oluşturulan şantiye montajlı ünite (tam camlı, yarı camlı, yatay camlı)
42 db
F30 (30 dk)
Çift cam arası 25 mm jaluzi, buton kumandalı, istenilen renkte
Duvar Bitişleri
Özel duvar alüminyum bitiş profilleri ile
Köşe Profilleri
90° veya açılı özel alüminyum köşe profilleri
Kapı Kasası
Kanat
Kol, Kilit, Menteşe
Alüminyum kasa mono blok ünite
Melamin, laminat, doğal kaplama ve security cam kanat
MAB marka kilit ve menteşe, HAFELE WERNER marka kol kilit, paslanmaz baston kol vb.
technical specs
System Thicness
100-70 mm
Profile Thickness
1.5, 1.8, 2.0 mm aluminium
Profile Color
Elelctrostaric powdered paint or eloxal
Piping Color
Light grey or black
Panel Material
Module Connection
Insulation Material
Glass Units
Sound Insulation
Fire Standard
Blinds
Wall Finishes
Corner Profiles
Door Frame
Wing
Knob, Lock, Hinge
12 mm solid wood or melamine covering with demanded chart colors
Bay profiles (on scale and plumb) vertical and horizontal (35/100-70 mm aluminium) are connected
to each other T connection clips. Glasses cased with glass support blocks shaped as PVC M are
placed among bays. Screwless bay lids are mounted to bay profiles form both faces with clicks
and system is completed.
Fiberglass or rockwool insulation
Unit assembled in construction site and formed with aluminium profiles of 1,5 mm 75 micron
electrostatic powdered paint or eloxal and 4+4, 5+5, 6+6 mm float or tempered glass (full glass,
half glass, horizontal glass)
42 db
F30 (30 min)
25 mm blinds between double glass, actuated with a button in desired color
With special wall aluminium finish profiles
90° or angled special aluminium corner profiles
Aluminium frame mono block unit
Melamine, solid wood or laminated covering and security glass wings
MAB brand lock and hinge, HAFELE WERNER brand knob lock, stainless rod knob etc.
e-frame 100
27
Ön üretim gerektirmeyen sistemin üretimi ve montajı, şantiyeye malzeme sevkiyatı yapıldıktan
sonra şantiyede tamamlanır. Hareketli bir yaşam sunan sistem, farklı estetik çizgiler
yakalayarak kullanım amacına uygun yalın tasarımlar yaratır.
The system does not require a pre-production and its production and
assembly are completed in the construction site after shipment of thematerial. System
provides a mobile life, catches distinctive aesthetical touches and creates moderate designs.
29
teknik özellikler
Sistem Kalınlığı
Taşıyıcı Sistem
Profil Rengi
Fitil Rengi
Panel Malzemesi
Modül Birleşimi
Cam Üniteler
İzolasyon Malzemesi
Ses İzolasyonu
Yangın Standardı
Jaluzi
Duvar Bitişleri
Köşe Dönüşleri
Tolerans
Kapı Kasası
Kanat
Kol, Kilit, Menteşe
100 mm
Doğal kaplamalı dikme profili
Seçilecek doğal kaplama, çeşidine göre
Açık gri veya siyah
E1 kalite 18 mm mdf üzeri doğal kaplama
Dikeyde ve yatayda (40/100 mm) dikme profilleri (terazi ve şarkülünde) T bağlantı klipsleri ile birbirine bağlanır.
6 mm temperli rodajlı bant bordür şeklinde emaye boyalı cam
Cam yünü veya kayayünü izolasyon
42 db
F30 (30 dk)
Çift cam arası 25 mm jaluzi, buton kumandalı, istenilen renkte
Özel duvar alüminyum bitiş profilleri ile
90° veya açılı özel doğal kaplama ahşap köşe profilleri ile veya cam cama birleşim ile
Yatay ve düşeyde +/- 15 mm
Alüminyum kasa veya doğal kaplama. Ahşap mono blok ünite
Melamin, laminat, doğal kaplamalı veya 10 mm temperli cam kanat
MAB marka kilit ve menteşe, HAFELE WERNER marka kol kilit, paslanmaz baston kol vb.
technical specs
System Thickness
Bearing System
100 mm
Bay profile with natural covering
Profile Color
According to the type of natural covering to be selected
Piping Color
Light grey or black
Panel Material
Module Connection
Glass Units
Insulation Material
Sound Insulation
Fire Standard
Blinds
Wall Finishes
Corner Profiles
Tolerance
Door Frame
Wing
Knob, Lock, Hinge
E1 quality 18 mm natural covering on top of mdf
Bay profiles (on scale and plumb) vertical and horizontal (40/100 mm) are connected to each other
with T connection clips
6 mm tempered, running enamel painted glass in the form of a band curb
Fiberglass or rockwool insulation
42 db
F30 (30 min)
25 mm blinds between double glass, actuated with a button in desired color
With special wall aluminium finish profiles
90° or angled special wood corner profiles with natural covering or glass to glass combination.
+/- 15 mm in vertical and horizontal
Aluminium frame or wood mono block unit with natural covering
Melamine, solid wood or laminated covering and security glass wings
MAB brand lock and hinge, HAFELE WERNER brand knob lock, stainless rod knob etc.
e-frame wood
31
Ön üretim gerektirmeyen sistemin üretimi ve montajı, şantiyeye
malzeme sevkiyatı yapıldıktan sonra şantiyede tamamlanır.
Doğal ahşap kaplanmış profiller emaye bordür boyalı camlar
estetik çizgiler taşıyarak konsepte uygun tasarımlar oluşturur.
The system does not require a pre-production and its production
and assembly are completed in the construction site after
shipment of the material. Natural wood veneer profiles and
enamel bordur painted glass, creates appropriate concept
design with aesthetical touches.
33
teknik özellikler
Duvar Kalınlığı
Genişlikler
Yükseklikler
Ağırlık
Profil Sistemi
Tolerans
Camlar
Düşey Bağlantı
Ses Yalıtımı
70 mm
Tercih edilen gridler 300 / 600 / 900 / 1000 / 1100 mm
2100-3250 mm
25-42 kg/m2
İki parçalı ekoksallı alüminyum klipsli kapak - tavan zemin duvar profili
Yükseklik ve genişlikte +/-10 mm
45 derece köşe rodajlı 8-10 mm temperli çift cam
İki cam arasında polikarbonat esaslı silikon bantlı şeffaf ‘H’ profil
Rwp < 46 db
Köşe Dönüşleri
İki kanallı şeffaf (l) profilleri ile veya alüminyum köşe profileri ile
Dolu Modül
Doğal, melamin veya laminat kaplı kenarları 2 mm PVC bantlı
her iki yüzden panel
İstasyon Profili
Kapı Kasası
Kanat
Kol, Kilit, Menteşe
50 x 150 mm, 2 mm et kalınlığında alüminyum profilden
Alüminyum, E6/EV1 eloksal, elektrostatik toz boya
Melamin, laminat, masif kaplama ve security cam kanat
MAB marka kilit ve menteşe, HAFELE WERNER marka kol kilit, paslanmaz baston kol vb.
technical specs
Wall Thickness
Widths
Heights
Weight
Profile System
Tolerance
Glasses
Vertical Connection
Sound Inusulation
Corner Profiles
Full Module
70 mm
Grids preferred 300 / 600 / 900 / 1000 / 1100 mm
2100-3250 mm
25-42 kg/m2
Two piece lid with eloxal aluminium clips wall profile with wall base (ceiling-floor-wall profile)
+/-10 mm in height and width
45 degrees corner running, 8-10 mm tempered, glass to glass, double glass
Transparent H profile with polycarbonate based silicon band between 2 glasses
Rwp <46 db.
2 channelled transparent (I) profiles or aluminium corner profile
Both faces panel with solid wood or laminated door sides banded with 2 mm PVC bands
Station Profile
50 x 150 mm aluminium profile with 2 mm wall thickness
Door Frame
Aluminium, E6/EV1 Eloxal, electrostatic powdered paind
Wing
Knob, Lock, Hinge
Melamine, solid wood or laminated covering and securlty glass wings
MAB brand lock and hinge, HAFELE WERNER brand knob lock, stainless rod knob etc.
arcos door
35
Alüminyum Natural Eloksal, statik hesabın gerektirdiği
noktalarda 1.8, 2.0, 2.2 mm et kalınlığına sahip olup;
kendinden pervazlı erkek ve dişi profilden, karşılıklı
olarak geçme şeklinde monte edilen fitil kanalından,
vida ile montajı desteklenen sistem; melamin, laminat,
doğal kaplama veya security cam kanat ile tamamlanır.
Tuğla, gaz beton ve alçıpan duvarların olduğu ofis
yönetim binaları, ev, hotel, hastane gibi çağdaş
mekânların kapı gereksinimlerini karşılar.
Aluminium Natural Eloksal has 1.8, 2.0, 2.2 mm wall
thickness at the points required by static calculations
and it comprises a self casing system of female
and male profiles, a piping channel assembled by
mutual connection, a system assembly supported
by screw.This system is completed with melamine,
laminate, solid wood covering or security glass wings.
It provides the door requirements of modern buildings
such as office administration buildings, homes, hotel
and hospitals where the walls are made up of brick,
gas concrete and plaster board.
37
Oluşan tasarım birikimleriyle, ahşabı doğasına uygun
kullanarak, rengiyle, formuyla, ölçüsüyle bir bütün halinde
çalışma ortamlarına değer kattık. Ofis personelinin gün
içerisin de mutlu ve rahat çalışmasını sağlayan ortamlar
hazırladık. Konsepte uygun yapılan çalışmalar, şirket
perspektifine yarar sağlar ve verimliliği artırır.
With increasing design experience, using the wood in
its natural form both in color and shape, we bring value
to the offices. We create comfortable work areas for
the staff to make them feel content while working. The
created concepts reflect the company perspective and
increase efficiency of the staff.
e-woodesign
39
En iyi çözüm,
en basit çözümdür...
Best solution is
the simplest one...
41
notlar / notes
[email protected]
www.epart.com.tr
Fotoğraflar : Gürkan Akay / Tasarım : Suzan Noras
Merkez : Nispetiye Caddesi Başa Sokak No.9/B Alemdar Apt. 1. Levent İstanbul
T. 0212 325 21 77 (pbx) • F. 0212 325 21 78
Üretim : Hamidiye Mahallesi Cabir Sokak No.7 Kağıthane İstanbul
T. 0212 321 75 44 • F. 0212 321 75 86

Benzer belgeler

e-frame 100

e-frame 100 placed among bays. Screwless bay lids are mounted to bay profiles form both faces with clicks and system is completed.

Detaylı

e-frame wood

e-frame wood Ön üretim gerektirmeyen sistemin üretimi ve montajı, şantiyeye malzeme sevkiyatı yapıldıktan sonra şantiyede tamamlanır. Doğal ahşap kaplanmış profiller emaye bordür boyalı camlar estetik çizgile...

Detaylı

e-frame wood

e-frame wood doğal ahşap kaplamalı bölme duvarlar / natural wood covered partitions

Detaylı

Oturma ve Yatak Odası Donanımları Gardırop Aksesuarları

Oturma ve Yatak Odası Donanımları Gardırop Aksesuarları Oturma ve Yatak Odası Donanımları Gardırop Aksesuarları - Häfele OPTIMA Nİ

Detaylı

arçelik lg klima sanayi ticaret a

arçelik lg klima sanayi ticaret a En tasarruflu çemberleme makinesi En Sessiz yarı otomatik çemberleme makinesi En hafif yarı otomatik çemberleme makinesi

Detaylı