Ölü Doğa - Plato Sanat

Transkript

Ölü Doğa - Plato Sanat
21. 01. 2016 - 06. 03. 2016
Burçak Bingöl
Elif Boyner
Serkan Demir
İsmet Doğan
Orhun Erdenli
Melike Kılıç
Marcus Graf
Komet
Ilgın Seymen
Melike Bayık
Ekrem Yalçındağ
Palto Sanat’ın sergisi olan Ölü Doğa, natürmort resmin çağdaş sanattaki çeşitli
görüş ve anlamlarını ele almaktadır. Görsel sanatlardan dokuz sanatçıyı bir araya
getiren sergi, bu klasik janrının günümüz sanat dünyasındaki anlamını ortaya
çıkarmak için farklı disiplin, kitle iletişim aracı ve tekniklerin yanı sıra fikirler ve
kavramları da sunmaktadır.
Natürmort 17. yüzyıldan beri sanat tarihinin önemli bir konusudur. Yüksek estetik
ve dekoratif değeri nedeniyle özellikle Barok ve Klasik dönemde popüler olmuştur.
Ressamın ustalık becerilerini göstermesinin yanı sıra her bir nesne, sıvı, hayvan, böcek,
meyve ve sebzenin, hayat ve ölüm üzerine metaforik anlamı olarak dünyanın hallerine
gönderme de yapmaktadır. Bu anlamda natürmort, gerçek ve metafiziğin bir aynasıdır.
Aynı zamanda insan ile yarattığı, kullandığı ve çevrelendiği şeylerle bağlantılıdır.
Dolayısıyla natürmort Şeylerin Dünyası (Dingwelt) ’nın bir yansımasıdır.
Bu ayna, yüzeyini kaplayan sosyal kodlar ve kültürel katmanlardan dolayı her
zaman için bulanıktır ve sadece metaforik algıya izin vermektedir. Yansıyan imgenin
ikonografisi, dünya üzerindeki her bir maddeyi çoklu muhtemel içeriklerle dolu
olan semboller dünyasında dönüştürür. Nesnelerin düşünsel yer değiştirmeleri ve
anlamlarının dönüşümü modern sanat tarihinde temel bir rol oynar. Hazır Yapılan ve
Kolaj sanatı, nesneler dünyasının bu tarzdaki kavrayışına dayanmaktadır. Arte Povera,
Pop Art ve Fluxus gibi sanat akımları da çalışmalarının büyük bir çoğunluğunu eserler
ve gündelik ögeler temeline dayandırmaktadır. Bugün natürmortun bu boyutu halen
bir çok sanatçının üretimini etkilemektedir.
Bu bağlamda, şu anki sergisiyle Plato Sanat hayatımızdaki şeylerin anlamlarının
eleştirel analizine ve bir zamanlar cisimleri kavrama ve nesneleri fikirlere dönüştürme
gücüne sahip sanat akımı olan natürmortun güncel geçerliliğinin gözden geçirilmesine
katkıda bulunmaktadır.
Küratör: Marcus Graf
Plato Sanat’s current exhibition Nature Morte discusses various notions and
meanings of the nature morte in contemporary art. Bringing together nine visual artists,
the show presents different disciplines, media, and techniques as well as ideas and
concepts around this classic genre in order to reveal its meaning for today’s art world. Since the 17th century, the nature morte is an important subject in the history of
art. Due to its high aesthetic and decorative value, it became especially popular during
Baroque and Classicism. Though, besides showing the craft skills of a painter, it also
referred to the state of the world, as every object, liquid, animal, insect and groceries
have metaphorical meanings about life and death. In this sense, the nature morte is
a mirror of reality and metaphysics. At the same time, it reveals the interconnection
between man and the things that he creates, uses and is surrounded by. Therefore,
the nature morte is a reflection of The World of Things (Dingwelt). Though, this mirror
is always blurred, because social codes and cultural layers cover its surface, and only
allow a metaphoric perception. The mirror image’s iconography transforms every
matter in the world into symbols that are loaded with multiple possible contents. This
intellectual translocation of objects and the transformation of their meanings play a
fundamental role in the history of modern art. The Ready-Made, and the art of the
Collage depend on such an understanding of the world of things, and art movements
like Arte Povera, Pop Art and Fluxus based their works to a large amount on artefacts,
and everyday-items. Still today, this dimension of the nature morte influences the
production of many artists.
In this context, with its actual exhibition, Plato Sanat contributes to the critical
analysis of the meaning of things in our life, and to the review of the current validity of
the nature morte as a genre of art that once had the power to transform matter into
concept and objects into ideas.
Curator: Marcus Graf
Burçak Bingöl
Geçici Geçirgen / Temporary Permea
Yerleştirme; Seramikler, duvar kağıdı / Installation; Ceramics, wall paper
290 x 180cm
2016
Elif Boyner
Hareketli Natürmortlar, İsimsiz (Tavşan)
Moving Still Lifes, Untitled (Rabbit)
Çerçeveye Yerleştirilmiş Ekranda Tek Kanallı Video
Single Channel Video On Framed Screen
128 x 81 cm, 17 Dakika / 17 Minutes
2014
Serkan Demir
Transform 3
Kesilip Birleştirilmiş Mazot Deposu / Cut Gas tank
Metal Kaynak, Boya / Welded Metal, Acrylic Paint
2014
İsmet Doğan
KUTU (Kutu Serisi) / BOX (The Box Series)
Buluntu objeler, ayna, cam, ahşap, kutu
Founded objects mirror, glass, wood, box
40 x 30 cm x 15 cm
1989 - 1990
Orhun Erdenli
Flora
Dijital Baskı / Digital Print
50 cm x 50 cm
2016
Melike Kılıç
Devler Sofrası / Giants Dinner
Duvara Çizim ve Kağıt Kesme / Drawing on the wall and cutting paper
Değişken Boyutlar / Dimensions Variable
2016
Komet
O Zaman Çıkıp Gittim / Then I Left
Tuval Üzerine Yağlıboya /
Oil on Canvas
55 x 46 cm
2007
Ilgın Seymen
Sonsuza Dek Genç / Forever Young
Metal Harfler, Yapay Çiçek, Strafor, Silikon Yapıştırma
Metal Letters, Fake Flowers, Styrofoam, Silicon Glue
32 x 56 x 9 cm
2014
Ekrem Yalçındağ
Kontrast (Her Biri) / Contrast (Each One)
Tuval Üzerine Yağlı Boya / Oil on Canvas
50 x 70 cm
2015
Burçak Bingöl
(1976-Görele-TR). Doktora düzeyindeki sanat eğitimini 2008 yılında Hacettepe
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışırken
tamamladı. 1985-91 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Koro
Bölümü’nü, son olarak da 2009 yılında New School, New York’ta Fotoğraf üzerine bir
program bitirdi. Küratör olarak Goethe Enstitüsü Ankara’da ve İstanbul’da sergiler
düzenledi. Gerçekleştirdiği kişisel sergileri şunlardır: Araba Sevdası, Galeri Zilberman,
İstanbul, (2014), Nadireler Kabinesi, Cda-Projects, İstanbul (2011), Feeling the Blanks,
Türkevi Galerisi, New York, ABD (2009), Dikkat! Kırılabilir, H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi,
Ankara, Türkiye (2008), Syste-Matic, Thomas Hunter Galerisi, New York, ABD (2006).
Ayrıca Volta-New York (2015) ve Art Basel Hong Kong’da (2014) solo sergi projeleri
ile yer aldı. Arjantin, New York, Philadelphia ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde sunumlar
ve atölye çalışmaları yaptı. Çalışmaları pek çok uluslararası etkinlikte gösterildi. İşleri
çeşitli müze koleksiyonlarının yanında, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu’daki özel
koleksiyonlarda yer almaktadır. İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.
(1976-Görele-TR). She completed her BA and MA at the Faculty of Fine Arts,
Hacettepe University, Ankara, Turkey in 2000 and 2002 respectively. She has received
her PhD degree from the same department while working as a research assistant.
Between 1985-1991, she graduated from a part-time program at the Department of
Choir, Ankara State Conservatory. She also completed a program on Photography in
The New School, NY in 2009. As a curator, she has organized exhibitions at Goethe
Institute-Ankara and Cda-Projects Gallery İstanbul. Her solo exhibitions as an artist are
as follows: A Carriage Affair, Galeri Zilberman, İstanbul, (2014), Cabinet of Curiosities,
Cda-Projects, İstanbul (2011), Feeling the Blanks, Turkish Embassy Gallery, New York
(2009), Attention! Fragile, Fine Arts Faculty, Hacettepe University, Ankara (2008),
Syste-Matic, Thomas Hunter Gallery, New York (2006). She also had solo presentations
at Art Basel Hong Kong (2014) and Volta New York (2015) art fairs. Her artworks have
been showcased in many international exhibitions. She has made several talks and
workshops on her practice in New York, Argentina, Philadelphia and in different parts
of Europe. Her artworks are in many private and public collections in the US, Europe
and the Middle East. She lives and works in İstanbul.
Elif Boyner
Elif Boyner’in başlıca kişisel sergileri; “Orijinal Kopya”, Öktem&Aykut Galeri, İstanbul,
Türkiye (2015), “Görünürün Ötesinde”, Pilevneli Project, İstanbul, Türkiye (2012), Galeri
Siyah Beyaz, Ankara, Türkiye (2012). Başlıca karma sergileri; Benden Ne İstiyorsan
Onu Yap” Mixer, İstanbul, Türkiye (2013), “İyi Niyetin Arsızlığı”, .artSümer, İstanbul,
Türkiye (2012), Central Saint Martins, Bargehouse, Londra, İngiltere (2011), “Lise is
Elsewhere”, Crypt Galeri, Londra, İngiltere (2011), “Duygulanım Hali” Tophane-i
Amire, İstanbul, Türkiye (2011), “Women at Work”, Galleria Placentia d’Arte, Piacenza,
İtalya (2011).
Elif Boyner’s solo exhibitions include; “Original Copy”, Öktem&Aykut Gallery, Istanbul,
Turkey (2015), “Beyond the Visible”, Pilevneli Project, Istanbul, Turkey (2012), Gallery
Siyah Beyaz, Ankara, Turkey (2012). Group exhibitions participation include; “Do You
What You Will of Me”, Mixer, İstanbul, Turkey (2013), “Impudence of Good Intent”,
.artSümer, Istanbul, Turkey (2012), Central Saint Martins, Bargehouse, London,
UK (2011), “Lise is Elsewhere”, Crypt Galeri, London, UK(2011), “Affective State”,
Tophane-i Amire, Istanbul, Turkey (2011), “Women at Work”, Galleria Placentia d’Arte,
Piacenza, Italy (2011).
Serkan Demir
Serkan Demir 1975 Kahramanmaraş, Göksun’da doğdu.1999’da Gazi Üniversitesi
Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 2003’te Hacettepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Heykel bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 2009’da Hacettepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümünde Sanatta Yeterlik Programını
tamamlayan sanatçı halen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde
Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Yaygara Güncel Sanat İnisiyatifi
Kurucularındandır.
Serkan Demir was born in 1975. He graduated from Gazi University Department of
Arts and Crafts Instruction in 1999 and completed his graduate degree in Hacettepe
University Faculty of Fine Arts Sculpture Department in 2003. The artist fulfilled the
requirements for the Program of Competency in Art in 2009 at the same university and
department, and still continues his studies as a teaching fellow at Abant İzzet Baysal
University Faculty of Fine Arts. He is the co-founder of Yaygara Current Art Initiative.
İsmet Doğan
İsmet Doğan 1957’de Adıyaman’da doğdu. İstanbul’da yaşıyor. Başlıca kişisel
sergileri; “Ye Beni”, Mim Art&Antiques, İstanbul, Türkiye, (2012), “Yakın Plan, Sinema
Afişleri Sergisi”, Enstalâsyon, Karşı Sanat Çalışmaları, İstanbul, Türkiye, (2008),
“TRGD: ZMN=MKN”, PG Art Galeri, İstanbul, Türkiye, (2003), “Et-(Kastrasyon,
İğrençlik)”, Enstalâsyon, AKM Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye, (1999), “BoyaMateryal-Medium”, Cite Internationale des Arts, Paris, Fransa, (1988). Karma sergileri
arasında; “Contemporary İstanbul” , Frank Pages Galeri, İstanbul, Türkiye, (2015),
“O Zamanlar Konuşuyorduk”, Salt Galata, İstanbul, Türkiye, (2011), “Natür-Mort”,
Galerist, İstanbul, Türkiye, (2006), “Jön Türk / Export Revolution”, 450 Broadway
Galeri, New York, A.B.D., (2000), “Kesişme”, Artisan Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye,
(1997), “Paristanbul”, Cite Internationale des Arts, Paris, Fransa, (1990), “Yaşayan Türk
Resminden Işıltılar”, Galeri Mi-Gé, La Haye, Hollanda, (1986).
İsmet Doğan was born in 1957 in Adıyaman. Doğan’s solo exhibitons include “Eat
Me”, Mim Art&Antiques, Istanbul, Turkey, (2012), “Close Up, Cinema Posters”,
Installation, Karşı Art Works, Istanbul, Turkey, (2008), “TRGD: ZMN=MKN”, PG Art
Gallery, Istanbul, Turkey, (2003), “Flesh-(Castration, Abjection)”, Isntallation, AKM Art
Gallery, Istanbul, Turkey, (1999), “Paint-Material-Medium”, Cite Internationale des
Arts, Paris, France, (1988). Group exhibitions participation include; “Contemporary
İstanbul”, Frank Pages Gallery, Istanbul, Turkey, (2015), “It was a Time of
Conservation”, Salt Galata, Istanbul, Turkey, (2011), “Natür-Mort (Still-Life)”, Galerist,
Istanbul, Turkey, (2006), “Jon Turk / Export Revolution”, 450 Broadway Gallery,
New York,U.S.A., (2000), Chiasm”“, Artisan Art Gallery, Istanbul, Turkey, (1997),
“Paristanbul”, Cite Internationale des Arts, Paris, France, (1990), “A Selcetion of
Contemporay Turkish Painting”, Galeri Mi-Gé, La Haye, Holland, (1986).
Orhun Erdenle
Orhun Erdenli 1975 yılında Ankara’da doğdu. Sırasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ve Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Plastik Sanatlar Bölümünde lisans, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalında lisansüstü eğitimi gördü. Halen Yeditepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalında doktora eğitimini
sürdürüyor. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in Ankara, 1975. He studied Sculpture in Dokuz Eylul and Visual Arts in Yeditepe
University. He has his masters from Yeditepe University, Visual Communication Design
Department. Recently he is a PhD. candidate in Yeditepe University, Philosophy
Department. He has his masters degree from Yeditepe University.
Melike Kılıç
Melike Kılıç 1982’de Giresun Şebinkarahisar’da doğdu. Başlıca sergileri; “Çizgi”,
Mixer Galeri, İstanbul, Türkiye (2015), “İnce Ayarlı ve Çoğul”, Kuad Galeri, İstanbul,
Türkiye (2015), “Son Çıkış”, Mixer Galeri, İstanbul, Türkiye (2015), “Küçük Güzeldir”,
Kuad Galeri, İstanbul, Türkiye (2014), “Stay with me” Apartman Projesi Berlin, Berlin,
Almanya (2014), “Ne Harika Bir Dünya”, Plato Sanat, İstanbul, Türkiye (2012),
“Rungang”, Geleneksel Viyana Akademi Sergisi, Viyana. Avusturya (2011).
Melike Kılıç was born in 1982 in Giresun Şebinkarahisar. Melike Kılıç’s exhibitions
include; “Line” Mixer Gallery, Istanbul, Turkey (2015), “Fine Tuned and Multiple”,
Kuad Gallery, Istanbul, Turkey (2015), “Last Exit”, Mixer Gallery, Istanbul, Turkey
(2015), “Small is Beautiful”, ”, Kuad Gallery, Istanbul, Turkey (2014), “Stay with me”
Apartman Projesi Berlin, Berlin, Germany (2014), “What a Wonderful World”, Plato
Sanat, Istanbul, Turkey, (2012), ), “Rungang”, Traditional Vienna Academy Exhibition,
Vienna. Austria(2011).
Komet
1941 Çorum`da doğdu.
1960-1967 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi`nde
Halil Dikmen, Zeki Faik İzer Atölyeleri`nde çalıştı.
1971`de devlet bursu ile Paris`e gitti.
Vincence Üniversitesi Arts Plastique Bölümü`ne devam etti ve Beaux Arts`da Singier ile
çalıştı. İstanbul ve Paris’te yaşamaktadır.
1941 Born in Çorum, Turkey
1960 - 1967 Studied in Halil Dikmen and Zeki Faik İzer
workshops in the Istanbul Academy of Fine Arts.
1971 Awarded a scholarship by the
Turkish Government for further studies in Paris. He continued his art career in Vicence
University, Department of ‘Arts Palstique’ and worked with Singier in Beaux Arts. He
lives in Istanbul and Paris.
Ilgın Seymen
1980 Istanbul doğumlu Ilgın Seymen, Marmara Üniversitesi Heykel bölümünden
mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Fulbright bursu kazanarak San Fransisko Sanat
Akademisi Heykel bölümnde tamamladı. Sanatçı, ilk kişisel sergisi “Hiçbir Şey Kişisel
Değil”i 2007’de, San Francisco Melting Point Gallery’de açtı. 2008-2010 yılları
arası Borusan Contemporary’nin kurduğu ArtCenter Istanbul atölye programına ve
Frankfurt AIR programına katıldı. Istanbul’da açtığı üç solo serginin yanı sıra, Apartman
Projesi’nin organize ettiği uluslar arası sanatçılarla ortak çalıştaylara katılan Seymen’in
çalışmaları NY, SF, Frankfurt, Berlin, Seul ve Istanbul’da sergilendi. Kolaj, fotoğraf,
heykel, yerleştirme gibi farklı medyumlarla çalışan Seymen’in araştırmaları günlük
yaşamın analizini kapsamaktadır. Sıradan nesneleri araçsallaştırarak tüketim kültürünün,
alışkanlıklar ve yaşam tarzlarının oluşumuna ve çevre üzerindeki etkilerine eleştirellikle
yaklaşmaya teşvik eder. Sanatçının işleri algılanan ile aktüel olan gerçeklik arasındaki
boşluğu görünür kılma eğilimindedir.
Ilgın Seymen was born in Istanbul in 1980, studied Sculpture at the Marmara
University. Receiving Fulbright Scholarship for graduate degree, she completed her
MFA on Sculpture at the Academy of Art University in San Francisco. Artist had her
first solo exhibition “Nothing Personal” at the Melting Point Gallery, San Francisco in
2007. Between 2008 - 2010 she attended ArtCenter Istanbul studio program founded
by Borusan Contemporary, and Frankfurt AIR program. Seymen had three solo shows
in Istanbul and participated in collaborative workshop projects with international
artists organized by Apartment Project. Her works are exhibited in NY, SF, Frankfurt,
Berlin, Seoul, and in Istanbul. While producing in various mediums, such as collage,
photography, sculpture and installations, her research engages in the analysis of
everyday life. She utilizes common objects, stimulating critical approaches about the
effects of consumer culture on the formation of habituations and life styles, and on
the environment. Her works tend to visualize the gap between the perceived and the
actual reality.
Ilgın Seymen
Ekrem Yalçındağ, 1964’de Gölbaşı’nda doğdu. Başlıca sergileri; “Artist in Their Time”,
İstanbul Modern, İstanbul (2015), ”Die Aktualität des Ornaments”, Mönchehaus
Museum, Goslar (2014), ”Hot Spot Istanbul”, Haus Konstruktiv, Zurich (Solo ve
Karma) (2013), ”Impressions from the Streets”, Kunsthalle Bremerhaven (Solo) (2012),
”Contemporary Art from Turkey”, The Saatchi Gallery, London (2011), ”Balmoral
Blend“ Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Remagen (2010), ”Slow Paintings“,
Museum Morsbroich, Leverkusen (2009).
Ekrem Yalçındağ, was born in 1964 in Gölbaşı. Yalçıındağ’s exhibitions; “Artist in
Their Time”, Istanbul Modern, Istanbul (2015), ”Die Aktualität des Ornaments”,
Mönchehaus Museum, Goslar (2014), ”Hot Spot Istanbul”, Haus Konstruktiv,
Zurich (Solo- and Groupshow) (2013), ”Impressions from the Streets”, Kunsthalle
Bremerhaven (solo) (2012), ”Contemporary Art from Turkey”, The Saatchi Gallery,
London (2011), ”Balmoral Blend“ Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Remagen (2010),
”Slow Paintings“, Museum Morsbroich, Leverkusen (2009).
Plato Sanat Direktörü / Plato Art Space Director
Aysegül Çinici Yazıcı
Küratör / Curator
Marcus Graf
Küratör Asistanı / Assistant Curator
Melike Bayık
Serginin Mekansal Tasarımı / Spatial Design
Marcus Graf
Sergi Grafik Tasarımı / Graphic Design
Aysegül Çinici Yazıcı
Aydın Gökay
Prodüksiyon Koordinatörü / Production Coordinator
Aydın Gökay
Prodüksiyon Ekibi / Production Team
Yakup Akyazı
Musa Çavaş
Katalog Tasarım / Catalogue Design
Aysegül Çinici Yazıcı
Aydın Gökay
Video Ekibi / Video Team
Serdar Kaptı
Miray Şengül Söyleşiler / Interviews By
Marcus Graf
T.C Plato Meslek Yüksekokulu @ 2016
www.platosanat.org.tr

Benzer belgeler

Neo - Neon - Plato Sanat

Neo - Neon - Plato Sanat Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 2003’te Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 2009’da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ...

Detaylı