Facing the challenges of future energy needs – together

Yorumlar

Transkript

Facing the challenges of future energy needs – together
Engineering excellence. Around the world.
Facing the challenges of future
energy needs – together
Biz, küresel enerji pazarlarının bugünkü ve gele­
cekteki zorlukları karşısında size yardımcı olmak
konusunda tutkuluyuz. Dinamik ve teknoloji odaklı
bir firma olarak, geniş bilgi birikimimizi yaratıcı ve
esnek servisler sunmak için kullanıyoruz.
İhtiyaçlarınız –
Deneyimlerimize
Projelerinizin her
aşamasında çok
farklı disiplinler­
den beslenen mü­
hendislik ve danış­
manlık uzmanlığı
sağlıyoruz.
Facing the challenges of
future energy needs – together
Varlık Hizmetleri
Mühendislik Hizmetleri
Bütün dünyada mükemmel bakım
ve servis desteği
Mühendisliğin tüm alanlarında
deneyimli ve uzman tavsiyesi
Varlık Hizmetlerimiz, dünyanın her
yerinde enerji üretimi yapan tesislerin
bakımına, tamir ve optimizasyonuna
yardım eder. OEM’lere meydan okuyarak
bakım duruşlarının zamanını koordine
ederek müşteri profilinin gereklerine en
uygun, özel ve son teknoloji çözümler
sunuyoruz.
Çok farklı alanlardaki uzmanlarımızla,
inşaat, makina ve elektronik mühen­
disliği gibi tüm klasik mühendislik
alanlarıyla ilgileniyoruz. Müşterileri­
mize; proje yönetimi, kalite güvencesi
ve kontrolü, sağlık, emniyet, iş güvenli­
ği ve çevre gibi alanlarda destek
oluyoruz. .Çok farklı ve uzmanlık
gerektiren alanlarda müşterilerimizin
değer yaratımını en üst düzeye çıkar­
mak için esnek çalışmalar yapıyoruz.
Hizmetlerimiz:
• Varlıkların değerlendirilmesi ve
­geliştirilmesi
• Mühendislik hizmetleri ile üretime
destek
• Duruşları koordine etmek, planlamak
ve desteklemek
• Santral işletmecisi firmalara yardımcı
olmak, ekipmanlarının bakımı ve
geliştirilmesine destek olmak
• Çevresel değerlendirme ve izleme
hizmetleri sunmak
• Santral işletmecisi firmalar yararına
OEM’lerin çözümlerine meydan
­okumak
• Teknik Saha Hizmetleri sağlanması
Engineering excellence. Around the world.
Himetlerimiz:
• Döner Ekipman Uzmanlığı sağlanması
• Elektrik Mühendisliği Uzmanlığı sağlan­
ması
• İnşaat Mühendisliği Uzmanlığı sağlan­
ması
• Gaz tesisleri ve boru hattı tasarım ve
uygulamalarında Uzmanlık sağlanması
• Yazılım Mühendisliği & Bilgi İşlem
Uzmanlığı sağlanması
• Uzmanlık seviyesinde eğitim ve
­yeterlilik
2
Varlık Projeleri
Tavizsiz Biçimde- Kusursuz Proje
yönetimi ve iş yapımı
Biz her türlü enerji üretim teknoloji­
sinde projeleri tasarlayıp teslim
ediyoruz ve müşterilerimizin ihtiyaç
duydukları hizmeti zamanında ve
bütçelerine uygun olarak almalarını
sağlıyoruz. Biz yatırımcı müşteri adına
danışman mühendislik hizmetinin
yanısıra, paket çözümleri birleştirerek
uluslararası kabul gören şekilde proje
yönetimi desteği sağlıyoruz. Biz
müşteriye özel büyük ölçekli projelere
hizmet sağladığımız gibi daha küçük
ve merkezden uzak enerji üretim
santrallarına ve sınırlar aşan gaz
sevkiyat projelerine de destek sunu­
yoruz.
Himetlerimiz:
• Yeni santrallerin yapımı
• Dönüşüm ve devre dışı ederek söküm
projelerinin yapımı
• Yatırımcı Mühendisliği Hizmetleri
• Varlık projelerinin geliştirilmesi ve
çevresel değerlendirmeleri
Kredi Kuruluşları Adına
Muhendislik
Sigorta şirketlerinin ve kredi
­kuruluşlarının adına yetkin ortak
Yeni projelerin uygulanmasındaki dene­
yimimiz, farklı teknolojilerdeki derin
bilgimiz ile birleşince, bizi sigorta şirketleri kadar kredi kuruluşları için de
yetkin bir ortak konumuna getirmiştir.
Himetlerimiz:
• Sistemdeki hasarların ve üretim varlıları bileşenlerinin değerlendirilmesi
• Önerilen teknolojilerin onaylanması
ve durum tespit süreci
• Bağımsız bir üçüncü taraf hizmet
şirketi olarak onarım, tamir ve geliş­
tirme işlerine rehberlik etmek
Yaratıcılık
Bugünkü ve gelecekteki varlıklarınız
için Uzmanlık
Biz, hem gelecek vaad eden teknoloji­
lerde hem de yaratıcılığı iş modeline
dönüştürme konusunda servete değer
deneyim ve uzmanlık sahibiyiz. Ayrıca
yeni gelişen teknolojilerde, müşterileri­
miz adına ürünleri test etmede ve yeni
kuşak enerji üretim ürünleri ve sistem­
leri konusunda bilgiliyiz.
Himetlerimiz:
• Dünya çapında enerji uygulamaları
için yenilikçi teknolojilerin denenmesi
• Yenilik yoluyla yeni iş fırsatlarının
ortaya çıkarılması
• Ticari gerçekliğe yeni teknolojik
gelişmeleri uygulamak
• İş gelişimine katkıda bulunacak
yaratıcı iş kültürünü oluşturmak
3
Varlık Yaşam Ömrü
İhtiyacınız olan şey alacağınız şeydir. Ön yatırımdan,
tesisin sökümüne kadar olan her şey ihtiyacınız
olan şeydir ve servis portföyümüzün içerisindedir.
Uzman ekiplerimizle beraber projenizin her fazında
ihtiyaç duyduğunuz uzmanlığı sunuyoruz.
Önyatırım
Proje Hazırlığı
•P
lanlama, İzin ve Etki değerlendirmesi
•A
nketler/ Denetim /Emsal Yorumlar
• Teknik Proje Geliştirilmesi
• Kurumsal ve Temel Tasarım
•F
izibilite Çalışmaları
•D
urum Tespit Süreci
• Tekliflerin Değerlendirilmesi
•P
aydaş Katılımı ve Yönetimi
Yaratıcı Çözümler
Yaratıcılık Yönetimi
• Teknoloji Belirleme
• Yenilik Süreci
• Etki Değerlendirmesi
Stratejik Piyasa Araştırmaları
• Sistem Modelleme
• Teknik Destek
• Teknoloji ve Piyasa Değerlendirmesi
Ürün Geliştirme
• Veri servisleri
• Test ve Denemeler
• Tedarik
• Ürün Tasarımı ve yerine getirilmesi
Facing the challenges of
future energy needs – together
Engineering excellence. Around the world.
Uygulama
Proje Gerçekleştirme
• Anketler/ Denetim /Emsal Yorumlar
• Saha Yönetimi & Denetimler
• Teknik Dizayn
• Proje (Ofis) Hizmetler ve Standartları
• Devreye Alma
• Yapım Planlanma ve Yürütme
• Tasarım İnceleme ve Onay
4
Hizmet İçeriğimiz:
Proje Yönetimi, Yatırımcı Adına Mühen­
dislik, Tesis Yerleşim Düzenlemesi,
Proses Mühendisliği, Gelişmiş Durum
İzleme, Bakım, Çevre Yönetimi, Proje
ve Risk ­Yönetimi, Teknik Danışmanlık,
Tedarikçi Kalite Hizmetleri, Sağlık,
Emniyet, Güvenlik ve Çevre (SEGÇ),
Strateji & Standartlar, Eğitim & Geliş­
tirme, Yazılım & Veri Bilim
Operasyon & Bakım
Üretim Destek
• Yanma Optimizasyonu
• Santral Performans ve Optimizasyon Testleri
• Santral Durum İzleme ve Değerlendirme
• (Online) Titreşim Analizi
Operasyon Destek
• Teknik Operasyonel Mükemmellik
• Anketler/ Denetim /Emsal Yorumlar
Atölye Hizmetleri
• Tersine Mühendislik
• Yedek İmalatı
• Tadilat & Onarım
• Ekipman Test ve Kalibrasyon
Saha Servisi
• (Acil ad-hoc) Tamir
• Santrallerin yenilenmesi
• Majör ve Minör Denetim Hizmetleri
• Demontaj
Demontaj
Varlık Hizmetleri
• Teknik Kök Sebep Analizi
• Bütünlük Analizi ve
Kullanım Ömrü
Değerlendirmeleri
• Denetim ve Muayeneler
Sökme
• Planlama, İzin ve Etki Değerlendirmesi
• Santralı Devre Dışı Bırakma ve Demontaj
• Kalıntı Atık Giderme Merkezi
• Saha İdaresi
• Arındırma & Yönetim
•Santral Sökümü
Duruş Desteği
• Muayene Analizi ve Yönetimi
• Uzman NDT Teknikleri
• Saha Denetimleri, Denetim ve Yönetim
Bakım
• Bakım Hizmetleri (Günlük)
5
Bize nerede İhtiyaç duyarsanız – Biz oradayız.
1.650 çalışanı ve dünyanın her yerinde
bulunan varlıklarımızla müşterilerimiz için
uzmanlığı tercih edilen bir ortağız.
Biz ana varlıklarda ve merkeze
uzak enerji üretiminde ve nakil
projelerinde toplam proje bütçesi
4,3
600
2014 yılına ait
rakamlar ve
bilgiler
den fazla ve
milyar € olan projelerden sorumluyuz.
40
ülkede.
Biz
30
farklı ülke vatandaşından
­kadrosu olan uluslararası bir
şirketiz.
Dünyanın her yerindeki enerji
santrallerine ve endüstriyel
müşterilerimize varlık hizmeti
sunuyoruz değeri
75
Hizmet sunduğumuz
müşterilerimiz
4.000
kişi bizim uzmanlarımız
­tarafından eğitilmiştir.
Bünyemizde
100
önde gelen enerji sektörü
­uzmanı çalıştırıyoruz.
Milyon € üzerinde
Facing the challenges of
future energy needs – together
Engineering excellence. Around the world.
6
Bizim müşterilerimiz dünya
çapındaki çeşitli sektörlerden
olup, farklı boyuttaki değişik
projelerden sorumluyuz.
• G
eleneksel Enerji Santralleri ve Bağımsız
Güç Üreticileri (IPP)
• Nükleer enerji santralleri
• Yenilenebilir Enerji
• Endüstriyel Tesisler ve Santraller
• Atık Yakma Tesisleri
• Belediyeler, Yerel Kamu ve Merkezi ısıtma
• Su Araçları
• Enerji Dağıtımı
• Gaz boru hatları ve depolama
• Petrol ve Gaz sektörü
• Sigorta ve Bankacılık
• Kamu kurumu
7
Contact us
Uniper Anlagenservice GmbH
Merkezi Almanya Ankara Merkez
Şubesi
İletişim :
Azem Sanlı
[email protected]
This brochure may contain forward-looking statements and data based on current assumptions and forecasts made by E.ON or Uniper and
other information currently available to E.ON or Uniper. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to
material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates
given here. E.ON and Uniper do not intend, and do not assume any liability whatsoever, to update these forward-looking statements and
data or to conform them to future events or developments.
04.2016
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv.
No:266 B Blok No:76
06800 Çankaya/ Ankara
Türkiye
T +90 312 224 0064
F +90 312 224 0035
www.uniper-engineering.com

Benzer belgeler