TR Katalog - greenshield.com.tr

Yorumlar

Transkript

TR Katalog - greenshield.com.tr
Kristalize Cam Yoğunluklu
İnorganik İzolasyon Sıva Harcı
Çimentolu Sıvaya Son
Para ve Zaman Kazanmak için
GreenShield 3‘ü bir arada
( Isı, Su, Ses Yalıtımlı Hazır Sıva)
Bayındırlık Bakanlığı Poz No:
Y.27.562 / 010-011-012-013-014-015
DOĞA
DOSTUDUR
DOĞA
DOSTUDUR
www.greenshield.com.tr
Greenshield Nedir?
Greenshield atık camların geri dönüşümünden elde edilen doğal
bileşenlere sahip bir izolasyon sıva malzemesidir. İnorganik esaslı
granülometrik, mineral dolgu maddeleri içeren özel katkılarla
özel bir dış ve iç cephe yalıtımlı sıva malzemesidir.
Greenshield’ in en önemli özelliklerinden biri, hem soğuğa
hem de sıcağa karşı yalıtım sağlamasıdır. Kesintisiz yalıtım
sağlayarak iç ve dış ortamlar arasında ısı köprüleri oluşmasına
izin vermez ve böylelikle uygulandığı alanlarda %50 ye varan
oranda ısı tasarrufu sağlar.
Greenshield Teknik Özellikleri:
Isı iletkenlik
Ürün bileşenleri
Uygulama Sıcaklığı
Yanıcılık sınıfı
Buhar geçirgenlik katsayısı
Basınç dayanımı
Eğilme dayanımı
Kuru birim hacim ağırlığı
Uygulamada m2’ye düşen yük
Alt tabakaya yapışma
Kılcal su emme
Karışım oranı
İşlenebilme Süresi
Tüketim Ortalama
Raf Ömrü
Uygulandığı Yüzeyler
: T1 ( TS EN 1745)
: Doğal kristalize CAM
: +5 °C / +35 °C
: A1 ( TS EN 3501-1)
: 5.7 µ≤ 15 ( TS EN 1015-19)
: 0.46 MPa
: 0.35 MPa
: 340 – 360 kg/m3
: 6,8 – 7,2 kg/m2 (2 cm kalınlık)
: 0,85 MPa
: 0,053 kg/m2 dak
: 9 kg Toz/ 6-7 lt.Su
: 20 - 30 dk
: 3 kg/m2/cm
: Uygun depolama koşullarında 12 ay
: Brüt beton, Tuğla, Gaz beton, Sıva, Taş v.b.yüzeyler
DOĞA
DOĞADOSTUDUR
DOSTUDUR
www.greenshield.com.tr
Greenshield İzolasyon Isı Deneyi:
Greenshield ile sıvanmış cam malzemesi 465 dereceye kadar 30 dakika yakılıyor.
30 dakika sonucunda ateş tutulan bölge 465
dereceyi gösterirken ön yüzey 28 dereceyi
arka yüzey ise 26 dereceyi göstermektedir.
Greenshield Su Yalıtımı:
Greenshield, yapısındaki polimerler ve diğer
su itici doğal bileşenler sayesinde içerisine su
ve nem almaz. Özel yapısı suyu iterken hava
geçirgenliği devam eder. Böylece kusursuz bir
su yalıtımı sağlar.
Çevre ve Şehircilik ( Bayındırlık) Bakanlığı
Birim Fiyat Poz No : Y.27.562/ 010- 011 - 012 - 013 - 014 - 015
Tanımı
: İç ve dış yüzeyler ( tuğla, briket, beton
vb) üzerine ısı, su, ses yalıtımı sağlayan
hazır yalıtım sıva harcı ile ( T1,W1,CS II)
kaba / ince sıva yapılması
Birim
: m²
DOĞA DOSTUDUR
DOĞA DOSTUDUR
www.greenshield.com.tr
Yoğuşma- Buharlaşma Karşılaştırma
STANDART DUVAR
( İç Sıva + Tuğla + Dış Sıva)
Yapı Bileşenindeki Yoğuşma ve Buharlaşma Miktarı
% (Qd)
my (kg/m²)
5,5
0,79
0,198266
my (kg/m²)
kümülatif
0,198266
3,8
0,8
0,368519
0,567085
Ocak
2,9
0,79
0,395848
0,963933
Şubat
4,4
0,76
0,349651
1,313594
Mart
7,3
0,75
0,245841
1,559435
Nisan
12,8
0,74
0,002323
1,561758
Mayıs
18
0,74
0,002323
1,325069
Aylar
Td (˚C)
Kasım
Aralık
GREENSHIELD DUVAR
(Greenshield İç Sıva + Tuğla + Greenshield Dış Sıva)
Yapı Bileşenindeki Yoğuşma ve Buharlaşma Miktarı
my (kg/m²)
my (kg/m²)
kümülatif
0,044362
Aylar
Td (˚C)
Kasım
5,5
0,79
0,044362
Aralık
3,8
0,8
0,218650
0,263012
Ocak
2,9
0,79
0,248654
0,511666
Şubat
4,4
0,76
0,197680
0,709346
Mart
7,3
0,75
0,091902
0,601248
Nisan
12,8
0,74
0,010500
0,811748
Mayıs
18
0,74
-0,277362
0,534386
-0,065716
% (Qd)
Haziran
22,5
0,7
-0,503517
0,821552
Haziran
22,5
0,7
-0,600102
Temmuz
24,9
0,71
-0,672554
0,148998
Temmuz
24,9
0,71
-0,805674
Ağustos
24,3
0,74
-0,628240
-0,479242
Ağustos
24,3
0,74
-0,751770
0
Eylül
19,9
0,75
-0,341724
0
Eylül
19,9
0,75
-0,404180
0
Ekim
14,1
0,8
-0,051250
0
Ekim
14,1
0,8
-0,053442
0
0
1- İç yüzey sıcaklığı 17 ˚C nin altında olduğunda iç
yüzeyde küf oluşma riski VARDIR. Standarda uygun
DEĞİLDİR.
1- İç yüzey sıcaklığı 17 ˚C nin altında olduğundan iç
yüzeyde küf oluşma riski YOKTUR.
2- Yıl içinde yoğuşmanın en yüksek olduğu değer
1.561758 kg/m2 dir. Ancak bu miktar 1 kg/m2 olan
sınır değerden büyük olduğu için kabul edilebilir
sınırlar içerisinde uygun DEĞİLDİR.
2- Yıl içinde yoğuşmanın en yüksek olduğu değer
0.811749 kg/m2 dir. Bu miktar 1 kg/m2 olan sınır
değerden Küçük olduğu için kabul edilebilir sınırlar
içerisinde UYGUNDUR.
3- Yoğuşan suyun tamamı yaz aylarında buharlaşmıştır.
3- Yoğuşan suyun tamamı yaz aylarında buharlaşmıştır.
4- Yoğun suyun kütlesi ( 1.561758 kg/m2) 1kg/m2 den
daha fazla olduğu için standarda uygun DEĞİLDİR.
4- Yoğun suyun kütlesi ( 0.811749 kg/m2) 1kg/m2 den
daha fazla olmamaktadır. UYGUNDUR.
5- Yoğuşma tahkiki yapılan yapı elemanı standartta
belirtilen tüm kriterleri sağlamadığından standarda
uygun DEĞİLDİR.
5- Yoğuşma tahkiki yapılan yapı elemanı standartta
belirtilen tüm kriterleri sağladığından standarda
UYGUNDUR.
DOĞA
DOSTUDUR
DOĞA
DOSTUDUR
www.greenshield.com.tr
Yangın Yalıtımı Sağlar:
Yanıcılık sınıfı: A
Duman oluşum sınıfı: S1
Yanma damlaları oluşum sınıfı: d0
600˚C ye kadar tutuşmaya dayanıklı olmasından dolayı DIN4102 uyarınca kesinlikle yanmayan
A sınıfı yanmaz malzeme grubu içinde yer almakta ve aynı zamanda yangın bariyeri olarak
da kullanılmaktadır. Yangın esnasında boğucu duman, is ve zehirli gaz çıkarmaz.
Yanmazlık Deneyi:
Alev kaynağı ile uzun süre 700˚C - (1100˚C) ye kadar açık aleve maruz bırakılan
Greenshield´in alev yürütmediği herhangi bir tutuşma ve yapısında bir bozulma meydana
gelmediği görülmüştür.
Ses Yalıtımı Sağlar:
Greenshield´in ses yalıtım özelliği,
mantolama için kullanılan diğer
malzemelere göre çok daha fazladır.
Greenshield kristalize cam içerikli
olması ve gözenekli yapısı ile uygulanan
iç mekanlarda ses izolasyon özelliği
sağlayarak, binalarda ses yutma özelliği
ile konforu artırmaya yardımcı olur.
DOĞA DOSTUDUR
DOĞA
www.greenshield.com.tr
Bina Yükünü Azaltır:
Normal sıvadan yaklaşık 6 kat daha hafiftir. Bu özelliğin deprem emniyeti açısından
önemi son derece büyüktür. Ayrıca binanın ölü yükünün azalması sebebiyle temel
donatısından hiç de küçümsenmeyecek ölçüde tasarruf sağlanmaktadır.
Bina Yükü Kıyaslaması:
1- Klasik Yalıtımlı Bina :
Birim hacim kütlesi kg/m3 Kalınlık ( m)
Ağırlık (kg)
Sıra No
Malzeme Adı
1
Alçı Sıva
1200
1
12
2
İç Sıva
1800
1
18
3
Tuğla
550
13,5
74,25
3
Dış Sıva
2000
2
40
5
Mermer
2800
2
56
1 m2 duvarın toplam ağırlığı:
200,25 Kg
Malzeme Adı Birim hacim kütlesi kg/m3 Kalınlık ( m)
Ağırlık (kg)
2- Greenshield ile Yalıtımış Bina:
Sıra No
1
Greenshield
340
1
3,4
2
Tuğla
550
13,5
74,25
3
Greenshield
340
2
6,8
4
Mermer
2800
2
56
1 m2 duvarın toplam ağırlığı:
140,45 Kg
Sonuç: Yukarıdaki teknik veriler ışığında bina yükünün yaklaşık %43 oranında azaldığı
görülmektedir.
Ağırlık Deneyi:
Yapısındaki bileşenlerin su itme özelliği ve hafifliği sayesinde Greenshield ürünü su
yüzeyinde kalacak kadar hafif bir malzemedir.
DOĞA DOSTUDUR
DOĞA DOSTUDUR
www.greenshield.com.tr
Darbelere Dayanıklıdır:
Basınç dayanımı yüksek (2 cm kalınlık için 0,46 MPa)
aynı zamanda darbelere karşı son derece dayanıklı bir
malzemedir.
Ani ısı değişikliklerinden oluşan rötre çatlağı yapmaz.
Herhangi bir çivi, çekiç, vida, matkap darbesinde
kırılma veya çatlama riski yoktur.
Kolay Uygulanır:
Greenshield, sıva formu sayesinde oval ya da köşeli her yüzeye
kolayca uygulanarak binaları komple sarar.
Isı köprülerini tamamen önleyerek, bütün bir yalıtım sağlar. Tuğla,
gazbeton, brüt beton, cam, seramik, betopan gibi farklı duvar
elemanlarına rahatlıkla uygulanır.
Bölgesel Tadilat Kolaydır:
Greenshield,uygulandığı yüzeylerde kolayca bölgesel
tadilat işlemine olanak tanır.
Dış etkenlerden ya da herhangi bir durumdan
yüzeylerde oluşabilecek sorunlar,bölgesel tadilat ile
düzeltilerek yalıtım korunur.
Ekonomiktir, Tasarruf Sağlar :
Dış cephelerde herhangi bir kaba sıva atmadan tuğla,
ytong, bims tuğla v.b malzemelerin üzerine direkt olarak
uygulandığında kaba sıva maliyetini ortadan kaldırarak
malzemeden, zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
DOĞA
DOSTUDUR
DOĞA
DOSTUDUR
www.greenshield.com.tr
Greenshield ile Strafor Uygulama Karşılaştırması
Özellik
Malzeme
Greenshield
Strafor
Birim
Isı iletkenlik
Ürün bileşenleri
Yanıcılık sınıfı
Duman oluşum sınıfı
Yanma damlaları oluşum sınıfı
Buhar geçirgenlik direnç katsayısı
Basınç dayanımı
T1
Tamamen doğal
A1
S1
d0
µ
kpa
Birim hacim ağırlığı
340-360 Kg/m2
6,8
(2cm malzeme)
20-22 (2cm malzeme)
T1
Petrokimya bazlı
B
S2-S3
d1-d4
100-200
250-400
16-40
(sıvasız sadece
strafor hacim ağırlığı)
11-13,5
(1cm sıva + 2cm malzeme)
2,5 - 7 (2cm malzeme)
20-25 (Tüm süreçler dahil
bitmiş hali)
dahil tüm süreçler bitmiş hali)
Süreklidir
3 yıldan itibaren azalır
Uygulamada m2 ye düşen toplam
yük miktarı
Ses yutma özelliği
Uygulama süresi
(bir dış cephe ustasının günlük
yapabileceği uygulama)
Ürün performansı
460
Kg/m3
Kg/m2
dB
m2
1- Straforlar petrokimya ürünleridir. Üretim teknikleri nedeniyle iç kısımlarında ozon tabakasına zarar veren inert ( bir takım)
gazlar ihtiva etmektedir.
2- Bu gazlar zamanla ayrılmakta ve yalıtım malzemelerinin özelliklerinin kaybolmasına sebep vermektedir. Bunun yanı sıra
her yönüyle hem kullanım sırasında hem de atık hale geldiğinde sağlık ve çevre açısından da ciddi risk oluşturmaktadırlar.
3- Greenshield atık camların geri dönüşümüyle elde edilen tamamen doğal bileşenlere sahip bir izolasyon malzemesidir.
4- Hiçbir ortam veya iklim şartında doğaya ve insan sağlığına zarar vermemektedir.
5- Bu nedenle son bitmiş uygulama halinde binaya Greenshield m2 de 6,8 kg yük getirirken
strafor uygulamasında genel ortalama 12 kg kadar olmaktadır. Bu da toplamda binaya yaklaşık 2 kat fazla yükün binmesi
demektir.
6- Buhar geçirgenlik direnç katsayısı Strafordan minimum 9 kat düşük olduğu için binaların iç kısımlarında nem veya küf
oluşma riski 9 kat daha azdır. Binalar daha fazla nefes almaktadır.
7- Greenshield malzemesi sıva makinası ile uygulanabildiğinden işçilik daha hızlı yapılabilir. İşçilik maliyeti, uygulama
kolaylığı göz önüne alındığında m2 başına ciddi oranda azalmaktadır.
8- Yapılarda çeşitli zamanlarda yapılacak olan tadilat ve tamirat işlemlerinde Strafor tarzı malzemelerin lokal düzeltmeleri
bina sahiplerini zorlamaktadır. Greenshield ile böyle bir sorun yaşanmaz.
9-Dış cephe, iç kısımlarda yalıtılması gereken oval yüzeyler veya mimari açıdan yapılması düşünülen girinti ve çıkıntıların
Strafor tarzı kaplama malzemeleriyle yapılması halinde, düşünülen yerlerde uygulama ve işçilik açısından ciddi sorunlar
yaşanmakta veya hiç yapılamamaktadır. Greenshield ile bu detaylar kolaylıkla çözülebilir.
DOĞA
DOSTUDUR
DOĞA
DOSTUDUR
www.greenshield.com.tr
1) Elle Uygulama
30- 40 litrelik temiz bir kova içerisine bir paket Greenshield torbası boşaltılır. Kova içerisine yaklaşık 6-8 litre su
katıldıktan sonra ürün, sıva karıştırma matkabıyla yaklaşık 7-8 dakika sıva kıvamına gelecek şekilde karıştırılır
ve ürün uygulamaya hazır hale gelir. Uygulanacak yüzeyde hiç bir astar veya ara malzeme kullanımına gerek
yoktur. İstenilen kalınlığın sağlanması ve duvarın düzgün çıkması için, uygun ano-çıtalar mastar genişliği kadar
aralıklarla duvara monte edilir. Daha sonra hazırlanan sıva, ano çıtalar arasına uygun bir mala ile kaba şekilde
atılır. Yüzey belli süre içindeki suyunu çekince, son kat malzemesi olan dekoratif yalıtımlı Greenshield sıva
yüzeye uygulanıp işlemin sonlandırılması yapılır.
2) Makineyle Uygulama
Alçı atma makinalarıyla malzeme yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir. Malzeme için ayrıca özel bir makinaya
ihtiyaç yoktur. Alçı atma makinesinin üzerine bir torba ürün boşaltılır. Buradaki en önemli nokta otomatik su
ayarıdır. Alçı malzemesinde kullanılan suyun nerdeyse üçte biri oranında su kullanılması gerekir. Malzemenin
suyu eğer biraz fazlaysa, sıva kıvamına gelene kadar su biraz daha azaltılır. Daha sonra ürün, önceden ano çıtalar
çekilmiş yüzeye makinayla kaba şekilde atılır. Belli bir süre sonra malzeme suyunu çekmeye başlar ve sonra
yalıtımlı dekoratif sıva da atılarak işlemin sonlandırılması yapılır.
Malzememizin üzerine her türlü; söve, köşe taşı ve fuga rahatlıkla uygulanabilir
Güvenlik Önlemleri: Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri,
göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile
yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.
Ambalaj: 9 kg kraft torba--- Palet ölçüsü: 110 cm -110 cm--- Renk: Beyaz---Sarfiyat: 3 kg/m2 - cm
Raf Ömrü: Rutubetsiz kuru ortamda üretim tarihinden itibaren 1 yıl kullanılmadığı durumlarda torbanın ağızı
sıkıca kapatılmalıdır.
Uygulama Alanları: Tuğla, gaz beton, beton, brüt beton gibi ve mantolama yapılacak yüzeylerde sıva harcı
olarak kullanılır.
Uygulama Yüzey Hazırlığı: Uygulanacak yüzey her türlü kir, yağ, toz, boya, inşaat artıklarından arındırılmalıdır.
Aderansı azaltacak kür malzemesi gibi kimyasallar yüzeyden temizlenmelidir. Yüzeydeki demir, tahta takoz vb,
malzemeler yüzeyden çıkarılmalıdır. Uygulama yüzeyi nemlendirilmeli, sürülen malzemenin hızlı su kaybı
önlenmelidir.
DOĞA DOSTUDUR
DOĞA DOSTUDUR

Benzer belgeler

( )s ( ) ( ) ( ) ( ) ( )r ( ) ( ) C ( )s ( )F

( )s ( ) ( ) ( ) ( ) ( )r ( ) ( ) C ( )s ( )F İnşaat Mühendisliği Bölümü-Doğu Akdeniz Üniversitesi (www.emu.edu.tr/~mmk)

Detaylı

SU JETI - Bystronic Media Database

SU JETI - Bystronic Media Database yardımı ile su 0,28 milimetre çapında bir nozuldan dakikada 3 litreye varan debilerde püskürtülür. Böylece çok yüksek enerji

Detaylı

Untitled

Untitled mat paslanmaz çelik / siyah lastik Ø30x40mm

Detaylı