tc izmir kâtip çelebi üniversitesi e

Transkript

tc izmir kâtip çelebi üniversitesi e
T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
E -DİLEK ÖNERİ SİSTEMİ (WEB)
18/02/2015 – 30/04/2015 DÖNEMİ
ANALİZ RAPORU
Üniversitemiz ana sayfasına 15.02.2015 tarihinden itibaren e dilek öneri linki eklenmiştir.
18/02/2015 – 30/04/2015 tarihleri arasındaki toplam e- dilek öneri formu sayısı 66’dır.
e-Dilek Öneri Formlarının Aylara Dağılımı
Ay Adı
Form Sayısı
Şubat
22
Mart
24
Nisan
20
TOPLAM
66
e-Dilek Öneri Formlarında Görüş Bildirenlerin Dağılımı
Formu Dolduran
Sayı
Akademik Personel
5
İdari Personel
17
Öğrenci
18
Diğer
26
TOPLAM
66
e-Dilek Öneri Formlarında Görüş Bildirenlerin Dağılımı
Grafiği (%)
8%
39%
26%
Akademik
Personel
İdari Personel
Öğrenci
Diğer
27%
Formlar ile iletilen görüşlerin 35’i şikayet, 24’ü dilek, 4’i öneri, 3’ü ise memnuniyettir
.Yüzde olarak dağılımı aşağıdadır.
e-Dilek Öneri Formlarındaki Görüş Türlerinin
Dağılımı Grafiği (%)
5%
36%
53%
Memnuniyet Oranı
Dilek Oranı
6%
Öneri Oranı
Şikayet Oranı
e-Dilek Öneri Formlarının ilgili birimlere dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
e-Dilek Öneri Formlarının Birimlere Göre Dağılımı
Birim Adı
Adet
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
1
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
2
Genel Sekreterlik
8
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
4
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
4
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı
1
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
3
Personel Daire Başkanlığı
2
Rektörlük
1
Strateji Daire Başkanlığı
2
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
3
Yemek Komisyonu
3
Turizm Fakültesi
6
Diş Hekimliği Fakültesi
18
İslami İlimler Fakültesi
1
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
1
Sosyal Bilimler Enstitüsü
6
TOPLAM
66
e-Dilek öneri formlarındaki konular birimlere göre ve görüş türüne göre aşağıda sunulmuştur.
e-DİLEK ÖNERİ FORMLARINDA YER ALAN KONULAR
Birim Adı
Konu
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı
Üniversite web sayfasının basit olması ve üniversitemizi tercih edecek adaylar için daha
fazla tanıtım yapılması önerisi
1
Dış İlişkiler
Koordinatörlüğü
2014-15 eğitim öğretim yılı için Erasmus programı kapsamında eğitim almak üzere
gönderilecek personel seçiminde hukuka uygun davranılmadığı,2014-15 döneminde
hem Erasmus hem de Mevlana’dan gitmeye hak kazananlara ise, tercih etme hakkı
verilmediği daha uzun süreli gitme imkanı veren Erasmus kontenjanlarının dağıtımında
esaslara uyulmadığı hakkında şikayet.2015-16 döneminde bu konularda hassas
davranılması isteği.
1
Dış İlişkiler Koordinatörlüğündeki görevlendirmeler için duyulan memnuniyet.
Genel Sekreterlik
Memnuniyet
Dilek
Öneri
Şikâyet
1
Sağlık Bilimleri Fakültesi idari personelinin odalarının her gün temizlenmesine karşın
öğretim elemanı odalarının haftada bir kez temizlenmesi.
1
Oda ve tuvalet temizliğine dikkat edilmemesi.
2
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kullanılmak üzere temin edilen
çalışma koltuklarının taşınması için personel ve araç talebinin dikkate alınmaması.
1
Okulda gezen köpeklerin binalara ve dersliklere kadar girmesinden rahatsızlık
duyulması.
1
Okula giriş ve çıkışlarda araçlar ile gelen öğrencilerin araçlardan inerek öğrenci kimlik
kartı girişi yapmaları istenmesi ve bu uygulamanın sadece öğrencilere
uygulanmasından duyulan şikâyet
1
Merkezi Ofisler 1. Blok Zemin Kat erkek tuvaletindeki engelli kabininin temizlik
arabası bırakılarak kapatılması ve bu nedenle fiziksel engelli öğrencilerimizin mağdur
olabileceği.
1
Üniversite telefonlarına ulaşılamaması.
1
Akademik ve İdari personel çocukları için kreş ve anaokulu açılması talebi.
2
Sağlık Kültür Spor
Daire Başkanlığı
Akademik ve İdari personel çocukları için yaz tatilinde yaz okulu veya etüt açılması
talebi.
1
İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı
Personel servis hizmetinin tekrar başlaması talebi.
3
Kütüphane ve
Dokümantasyon
Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
Personel Daire
Başkanlığı
Rektörlük
Kütüphanenin hafta sonlarında açılması isteği.
1
Üstten ders alabilmek için genel not ortalamasının düşürülmesi talebi ve Öğrenci
işlerinin bu konuda mevzuatla ilgili bilgi vermesi talebi
1
Yabancı uyruklu öğrenciler için yatay geçişte başvuru için bilgilendirilme talebi
1
Kurumlar arası naklen geçiş ile üniversitemize geçme talebi
2 nolu Merkezi Ofis binasında odalarda sigara içilmesi
1
1
Kurumlar arası yatay geçiş sonuçlarına erişilememesi.
Şoför alımlarında Otobüs Şoförlüğü ve Kaptanlık bölümü mezunu tercih edilmesi
1
1
1
1
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı
Yemek Komisyonu
Turizm Fakültesi
Dilek Öneri Bildirim Sisteminin elektronik ortama aktarılmış olmasından duyulan
memnuniyet.
1
İnternet e dilek öneri sisteminde geribildirimlerden memnun olunması
1
Merkezi Ofisler 1. Blok'a mescit yapılması isteği.
1
Kız yurdunun tamamlanması talebi.
1
Personel odasını yağmur nedeniyle su basması ve konuyu ilettiği birimin ilgilenmemesi
ve konu ile ilgili birimdeki personellere ulaşılamaması.
1
Turizm Fakültesi yemekhanesinden memnun olunmaması ve Merkez yemekhanesinin
yeniden faaliyete geçmesi talebi.
3
Yemek fiyatlarının yüksek olması nedeniyle makul fiyatlara çekilmesi isteği.
3
Turizm Fakültesi yemekhanesinde haftalık fiş sisteminin kaldırılması yerine kart
sistemi getirilmesi ve yemeklerin iyileştirilmesi talebi.
2
Turizm Fakültesi bünyesinde Gastronomi Bölümü açılıp açılmayacağıyla ilgili
bilgilendirme talebi
1
İslami İlimler
Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi'nin yemekhane kantin mescit gibi yerlere uzak olmasından
dolayı bir çözüm bulunması talebi.
1
Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Mühendisliği açılması talebi.
1
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü telefonlarına ulaşılamaması.
2
Sosyal Bilimler Enstitüsü tezsiz yüksek lisans harç ödemelerinde online ödeme
butonunun kaldırılmasıyla yaşanan mağduriyet. Enstitü telefonlarına ulaşılamaması.
1
İşletme Yüksek Lisans Programı ilk mezunları için kep töreni düzenlenmesi talebi.
2
Seçmeli derslerin çakışması ve konu ile ilgili bilgi talebi için danışman hocanın geri
dönüş yapmaması
1
Diş Hastanesinden randevu alınamaması.
Diş Hekimliği
Fakültesi
TOPLAM
4
12
Diş Hastanesinde hekimlerin halkla iletişimde anlaşılır bir dil kullanması talebi.
1
Diş Hastanesi'nde hasta takip sistemi ekranında sıra numarasıyla gösterilmesi talebi.
İnternet erişimi olmayan kişilerin nasıl randevu alacağıyla ilgili bilgi talebi.
1
3
24
4
35
Şikâyetlerin yüzde olarak çoğunluğunun en fazla; %34,29’u Diş Hekimliği Fakültesi, %22,86’sı Genel Sekreterlik Makamı, % 14,29’u
Turizm Fakültesi,% 8,57’si Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aittir.
Dileklerin çoğunluğunun yüzde olarak en fazla;%16,66’sı Diş Hekimliği Fakültesi, %12,5’sı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,%12,5’sı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,%12,5’sı Sosyal Bilimler Enstitüsü,%12,5’sı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na aittir.