2008 - Boğaziçi Üniversitesi Araştırma

Transkript

2008 - Boğaziçi Üniversitesi Araştırma
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ
2008
Boğaziçi Üniversitesi
Haziran, 2008
Boğaziçi Üniversitesi
İSTANBUL
Copyright © 2008
Boğaziçi University Library Cataloging –in-Publication Data
Boğaziçi Üniversitesi yerleşim istatistikleri 2008/Boğaziçi Üniversitesi
iv, 150 p.: ill.; 29,7 cm.
1. Boğaziçi Üniversitesi --Buildings . I.Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük.
LF5221.C5
Kapak tasarımı: İnci Batuk
Boğaziçi Üniversitesi Matbaası’nda basılmıştır.
Yayın no:1020
Yayıncı Sertifikası No: 11124
Haziran 2008
Müracaat: Boğaziçi Üniversitesi Araştırma-Planlama Koordinasyon Güney Kampüs 34342
Bebek/İSTANBUL
Tel: (90) (212) 359 67 86 - 359 72 92
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ....................................................................................................................................... 1
Prof. Dr. Turan Özturan
I - FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE ENSTİTÜLER BAZINDA BİRİMLERİN
YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ ................................................................................................ 3
Mühendislik Fakültesi ....................................................................................................... 7
Fen-Edebiyat Fakültesi ................................................................................................... 17
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ................................................................................. 33
Eğitim Fakültesi .............................................................................................................. 41
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu................................................................................... 51
Yabancı Diller Yüksekokulu ............................................................................................ 59
Enstitüler ......................................................................................................................... 67
II - KAMPÜS BAZINDA BİNALARIN YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ............................. 77
Güney Kampüs Binaları .................................................................................................. 79
Kuzey Kampüs Binaları................................................................................................... 87
Hisar Kampüs Binaları ................................................................................................... 95
Kandilli Kampüs Binaları ............................................................................................... 99
Kilyos Kampüs Binaları ................................................................................................ 105
III - DERSLİKLER ................................................................................................................ 109
Genel Kullanıma Açık Derslikler (Bina Bazında)......................................................... 111
Özel Kullanılan Derslikler (Bina Bazında) ................................................................... 119
Genel ve Özel Kullanımdaki Dersliklerin Yerleşim İstatistikleri (Bina Bazında)......... 131
IV - MERKEZLER ................................................................................................................ 141
V - ÜNİVERSİTEYE HİZMET VEREN TESİSLER .......................................................... 147
SUNUŞ
Boğaziçi Üniversitesi 1971 yılında Robert Kolej’in mirası Güney Kampusta kuruluşundan sonraki
süreçte Kuzey, Hisar, Uçaksavar, Kandilli ve Kilyos Kampuslarını bünyesine katarak gelişimini
sürdürmüştür. Boğaziçi Üniversitesi bugün toplam 1 769 106 m2 arazi üzerinde 245 852 m2 kapalı
alana sahip durumdadır.
Üniversitemizin akademik birimlerinin ofis, laboratuvar, derslik, vb. kapalı alan kullanımı ile ilgili
istatistikler ilk olarak 1993 yılında yapılmıştır. 2004-2005 akademik yılı güz dönemi verileri itibarıyla
yapılmış olan çalışmada akademik birimlerin kampus ve bina bazında kullandıkları ofis, laboratuvar
ve diğer kapalı alanlar ile öğretim elemanı ve öğrenci başına düşen ofis ve laboratuvar alanları
verilmiştir. Diğer taraftan kampus ve bina bazında genel ve özel kullanımda olan derslikler ve ayrıca
araştırma merkezleri ile üniversite akademik sosyal ve kültürel yaşamına destek veren tesis ve hizmet
merkezlerinin yerleşik envanterleri de sunulmuştur.
Bu raporda ise 2007-2008 akademik yılı güz dönemi verileri ışığında yapılan çalışmada
belirlenen yerleşim envanteri ve istatistikleri verilmektedir.
Raporun hazırlanmasında kullanılan veriler Araştırma Planlama Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ile Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca planlar üzerinden ve yerinde kontroller yapılarak derlenmiş
ve yerleşim istatistikleri hazırlanmıştır. Emeği geçenlere özverili çalışmaları için teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Turan Özturan
Rektör Yardımcısı
I - FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE ENSTİTÜLER
BAZINDA BİRİMLERİN YERLEŞİM
İSTATİSTİKLERİ
TÜM AKADEMİK BİRİMLER
Not: Tabloyu oluşturan bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Ofis
Ofis
Lab.
Lab.
*Diğer
Öğr. Elemanı Sayısı**
Say.
Alanı
Say.
Alanı
Alanlar
Kad-
m2
m2
Birimler
m2
Söz.+
Öğrenci Sayısı
Arş.
rolu*** D.Ücr. Gör.
L.
L.Ü.
Ofis Alanı / Öğr. Elemanı
Lab. Alanı / Öğr. Elemanı
Lab. Alanı / Öğrenci
Servis Kadrolu
Kadrolu Kadrolu Kadrolu
Kadrolu Kadrolu Lisans Lisans Lisans
Dersi
D. Ücr.
D. Ücr.
D. Ücr.
D. Ücr.
Söz.
Söz.
Söz.
Söz.
Ar.Gör.
L.Ü
L.Ü
Servis
Ar.Gör.
Dersi
Eğitim Fakültesi
45
732
11
766
403
35
56
25
1287
77
984
20,91
8,04
6,31
21,89
8,42
6,60
0,60
0,56
0,33
Fen-Edebiyat Fakültesi
167
2776
64
3759
1353
155
108
79
1792
461
9640
17,91
10,56
8,12
24,25
14,29
10,99
2,10
1,67
0,32
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
65
1164
1
143
184
59
29
35
1345
211
2394
19,73
13,23
9,46
2,42
1,63
1,16
0,11
0,09
0,04
Mühendislik Fakültesi
165
3085
83
6961
2010
102
34
105
1576
673
943
30,25
22,68
12,80
68,25
51,18
28,88
4,42
3,10
2,18
Uygulamalı Bil. Yüksekokulu
47
759
5
324
307
34
44
0
588
64
141
22,32
9,73
9,73
9,53
4,15
4,15
0,55
0,50
0,41
Yabancı Diller Yüksekokulu
30
583
9
371
922
92
48
0
1694
112
1820
6,34
4,16
4,16
4,03
2,65
2,65
0,22
0,21
0,10
Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi Enst.
8
113
0
0
58
20
2
19
0
134
1327
5,65
5,14
2,76
0,00
0,00
0,00
0.0
0,00
0,00
Biyo-Medikal Müh. Enst.
17
254
7
350
228
12
3
20
0
127
42
21,17
16,93
7,26
29,17
23,33
10,00
0.0
2,76
2,07
Çevre Bilimleri Enstitüsü
23
386
4
385
131
14
5
15
0
97
287
27,57
20,32
11,35
27,50
20,26
11,32
0.0
3,97
1,00
Kandilli Rast. ve Dep. Arş. Enst.
101
2075
22
1127
2317
69
6
20
0
55
9
30,07
27,67
21,84
16,33
15,03
11,86
0.0
20,49
17,61
2
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,28
12,95
9,64
23,96
15,30
11,39
1,71
1,38
0,51
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
GENEL TOPLAM
* Diğer Alanlar
3
48
0
0
0
0
0
0
673
12007
206
14186
7913
592
335
318
8282 2011 17587
: Sistem Odası, İdari Ofis, Bölüm Başkanlığı, Sekreterlik, Seminer Odası, Toplantı Odası, Kütüphane, Arşiv, Dinlenme Salonu, Depo, Mutfak vb.
**Öğretim Elemanı Sayısı: Kadrolu = Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri; Söz.+ D.Ücr.= Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
***Kadrolu = Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü için 657 sayılı kanuna bağlı araştırıcılar ve YADYOK için Okutmanlar dahildir
5
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE : Mühendislik
Not: Tabloyu oluşturan bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
*
Ofis Ofis Lab. Lab.
Diğer
Say.
Birimler
Alanı
Say.
m2
Öğr. Elemanı Sayısı**
Alanı
Alanlar
Kad-
Söz.+
m2
m2
rolu
D.Ücr. Gör.
Öğrenci Sayısı
Arş.
Ofis Alanı / Öğr. Elemanı
Servis Kadrolu Kadrolu Kadrolu
L.
L.Ü.
Dersi
D. Ücr.
Söz.
Lab. Alanı / Öğr. Elemanı
Kadrolu Kadrolu Kadrolu Lisans Lisans Lisans
D. Ücr.
D. Ücr.
Söz.
Söz.
Ar.Gör.
Bilgisayar
Lab. Alanı / Öğrenci
D. Ücr.
L.Ü
L.Ü
Söz.
Servis
Ar.Gör.
Dersi
ETA
Mühendisliği
A Blok
Elek.-Elektronik
Kare
Mühendisliği
Blok
Endüstri
Müh.
Mühendisliği
Fakültesi
21
501
15
1094
343
19
4
18
272
178
522
26,37
21,78
12,22
57,58
47,57
26,68
4,02
2,43
1,13
34
645
23
1292
318
25
5
17
266
142
0
25,80
21,50
13,72
51,68
43,07
27,49
4,86
3,17
3,17
21
449
5
341
130
14
5
17
271
102
77
32,07
23,63
12,47
24,36
17,95
9,47
1,26
0,91
0,76
35
634
8
1212
529
15
12
21
263
97
152
42,27
23,48
13,21
80,80
44,89
25,25
4,61
3,37
2,37
19
244
13
1544
338
12
5
20
254
84
20
20,33
14,35
6,59
128,67
90,82
41,73
6,08
4,57
4,31
35
612
19
1269
352
17
3
12
250
70
172
36,00
30,60
19,13
74,65
63,45
39,66
5,08
3,97
2,58
165
3085
83
6752
2010
102
34
105
1576
673
943
30,25
22,68
12,80
66,20
49,65
28,02
4,28
3,00
2,12
11
197
2
209
Müh.Fak.
İnşaat
Kare Blok
Mühendisliği
Kilyos
Kimya
Kare
Mühendisliği
Blok
Makine
Müh.Fak.
Mühendisliği
Kare Blok
B Blok
TOPLAM
Dekanlık
Müh.Fak.
* Diğer Alanlar
: Sistem Odası, İdari Ofis, Bölüm Başkanlığı, Sekreterlik, Seminer Odası, Toplantı Odası, Kütüphane, Arşiv, Dinlenme Salonu, Depo, Mutfak vb.
**Öğretim Elemanı Sayısı: Kadrolu = Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri; Söz.+ D.Ücr.= Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
9
10
1- BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
•
•
•
•
= Eğitim Teknolojisi Araştırma Merkezi Binası
(A) Blok
Toplam Ofis Alanı
= 501m2
Toplam Ofis Sayısı
= 21
Toplam Laboratuvar Alanı = 1094m2
Toplam Laboratuvar Sayısı = 15
(+343m2 Sistem Odası, İdari Ofis, Bölüm Başkanı, Sekreterlik, Seminer Odası, Depo,
Toplantı Odası, Dinlenme Salonu, Öğrenci Dinlenme Salonu)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
= 272
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı = 178
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı = 522
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 19
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 4 / Araştırma Görevlisi
= 18
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 501/19=26.4m2 (Kadrolu)
⇒ 501/23=21.8m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 501/41=12.2m2 (Kadrolu+Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 1094/19=57.6m2 (Kadrolu)
⇒ 1094/23=47.6m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 1094/41=26.7m2 (Kadrolu+Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 1094/272=4.0m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 1094/450=2.4m2 (Lisans+Lisansüstü Öğr.)
⇒ 1094/972=1.1m2 (Lisans+L.Ü+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
11
2- ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
•
•
•
•
•
Bulunduğu Binalar
Toplam Ofis Alanı
Toplam Ofis Sayısı
Toplam Laboratuvar Alanı
Toplam Laboratuvar Sayısı
= Kuzey Kampüs Kare Blok ve Laboratuvarlar Binası
= 645m2
= 34
= 1292m2
= 23
(+318m2 Seminer Odası, Arşiv, Sekreterlik, Bölüm Başkanı, Atölye, Depo, Malzeme
Ofisi, Mutfak)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 266
= 142
=-
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 25
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 5 / Araştırma Görevlisi
= 17
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 645/25=25.8m2 (Kadrolu)
⇒ 645/30=21.5m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 645/47=13.7m2 (Kadrolu+Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 1292/25=51.7m2 (Kadrolu)
⇒ 1292/30=43.1m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 1292/47=27.5m2 (Kadrolu+Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 1292/266=4.9m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 1292/408=3.2m2 (Lisans+Lisansüstü Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
12
3- ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
• Toplam Laboratuvar Alanı
• Toplam Laboratuvar Sayısı
= Güney Kampüs Mühendislik Binası
= 449m2
= 21
= 341m2
=5
(+130m2 Toplantı Odası, Sekreterlik, Arşiv, Proje Odası)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 271
= 102
= 77
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 14
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 4 / 1
Araştırma Görevlisi
= 17
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 449/14=32.1m2 (Kadrolu)
⇒ 449/19=23.6m2 (Kadrolu+Sözleşmeli)
⇒ 449/36=12.5m2 (Kadrolu+Sözleşmeli+
Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 341/14=24.4m2 (Kadrolu)
⇒ 341/19=17.9m2 (Kadrolu+Sözleşmeli)
⇒ 341/36=9.5m2 (Kadrolu+Sözleşmeli+
Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 341/271=1.3m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 341/373=0.9m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
⇒ 341/450=0.8m2 (Lisans+L.Ü+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
13
4- İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
•
•
•
•
= Güney Kampüs Mühendislik Fakültesi Binası
Kuzey Kampüs Kare Blok ve Laboratuvarlar Binası,
Kilyos Sarıtepe Kampüsü B Blok
Toplam Ofis Alanı
= 634m2
Toplam Ofis Sayısı
= 35
Toplam Laboratuvar Alanı = 1212m2
Toplam Laboratuvar Sayısı = 8
(+529m2 Toplantı Odası, Depo, Sistem Odası, Bölüm Başkanı, Sekreterlik, Ahşap
Odası, İmalat Atölyesi, Alet Odası, İdari Ofis)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 263
= 97
= 152
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 15
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 12 / Araştırma Görevlisi
= 21
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 634/15=42.3m2 (Kadrolu)
⇒ 634/27=23.5m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 634/48=13.2m2 (Kadrolu+Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 1212/15=80.8m2 (Kadrolu)
⇒ 1212/27=44.9m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 1212/48=25.3m2 (Kadrolu+Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 1212/263=4.6m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 1212/360=3.4m2 (Lisans+Lisansüstü Öğr.)
⇒ 1212/512=2.4m2 (Lisans+L.Ü+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
14
5- KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
• Toplam Laboratuvar Alanı
• Toplam Laboratuvar Sayısı
= Kuzey Kampüs Kare Blok ve Laboratuvarlar Binası
= 244m2
= 19
= 1544m2
= 13
(+338m2 Arşiv, Seminer Odası, Toplantı Odası, Depo, Bölüm Başkanı, Atölye, Bölüm
Sekreterliği, İdari Sekreterlik, Ödev Danışma Odası, Mutfak, Okuma Odası, Malzeme
Odası)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 254
= 84
= 20
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 12
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 5 / Araştırma Görevlisi
= 20
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 244/12=20,3m2 (Kadrolu)
⇒ 244/17=14,4m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 244/37=6,6m2 (Kadrolu+Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 1544/12=128,7m2 (Kadrolu)
⇒ 1544/17=90,8m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 1544/37=41,7m2 (Kadrolu+Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 1544/254=6,1m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 1544/338=4,6m2 (Lisans+Lisansüstü Öğr.)
⇒ 1544/358=4.3m2 (Lisans+L.Ü+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
15
6- MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
•
•
•
•
= Güney Kampüs Mühendislik Fakültesi Binası
Kuzey Kampüs Kare Blok ve Laboratuvarlar Binası
Kuzey Kampüs Yeni Bina
Toplam Ofis Alanı
= 612m2
Toplam Ofis Sayısı
= 35
Toplam Laboratuvar Alanı = 1269m2
Toplam Laboratuvar Sayısı = 19
(+352m2 Toplantı Odası, Bilgi İşlem Odası, Depo, Bölüm Başkanı, Sekreterlik,
Makine Atölyesi)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 250
= 70
= 172
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 17
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 3 / Araştırma Görevlisi
= 12
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 612/17=36.0m2 (Kadrolu)
⇒ 612/20=30.6m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 612/32=19.1m2 (Kadrolu+Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 1269/17=74.7m2 (Kadrolu)
⇒ 1269/20=63.5m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 1269/32=39.7m2 (Kadrolu+Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 1269/250=5.1m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 1269/320=3.9m2 (Lisans+Lisansüstü Öğr.)
⇒ 1269/492=2.6m2 (Lisans+L.Ü+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
16
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENEL TOPLAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toplam Ofis Alanı
Toplam Ofis Sayısı
Toplam Laboratuvar Alanı
Toplam Laboratuvar Sayısı
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
Toplam Kadrolu Öğretim Elemanları
Toplam Sözleşmeli + Ders Ücretli
Öğretim Elemanları
Toplam Araştırma Görevlisi
= 3085m2
= 165
= 6752m2
= 83
= 1576
= 673
= 943
= 102
= 34
= 105
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı
⇒ 3085/102=30,3m2 (Kadrolu)
⇒ 3085/136=22,7m2 (Kadrolu+Ders Ücretli /
Sözleşmeli)
⇒ 3085/241=12,8m2 (Kadrolu+Ders Ücretli /
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı
⇒ 6752/102=66,2m2 (Kadrolu)
⇒ 6752/136=49,7m2 (Kadrolu+Ders Ücretli /
Sözleşmeli)
⇒ 6752/241=28.0m2 (Kadrolu+Ders Ücretli /
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 6752/1576=4.3m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 6752/2249=3.0m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
⇒ 6752/3192=2.1m2 (Lisans+Lisansüstü + Servis
Öğrencisi)
ORTAK KULLANIM
I-
DEKANLIK
•
•
•
•
Toplam Ofis Alanı
Toplam Ofis Sayısı
Toplam Laboratuvar Alanı
Toplam Laboratuvar Sayısı
= 197m2
= 11
= 209m2
=2
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FAKÜLTE : Fen-Edebiyat
Not: Tabloyu oluşturan bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
*
Ofis Ofis Lab. Lab.
Diğer
Say.
Birimler
Alanı
Say.
m2
Öğr. Elemanı Sayısı**
Alanı
Alanlar
Kad-
Söz.+
m2
m2
rolu
D.Ücr. Gör.
Öğrenci Sayısı
Arş.
L.
L.Ü.
Ofis Alanı / Öğr. Elemanı
Lab. Alanı / Öğr. Elemanı
Lab. Alanı / Öğrenci
Servis Kadrolu
Kadrolu Kadrolu Kadrolu Kadrolu Kadrolu Lisans Lisans Lisans
Dersi
D. Ücr.
Söz.
D. Ücr.
D. Ücr.
Söz.
Söz.
Ar.Gör.
D. Ücr.
L.Ü
L.Ü
Söz.
Servis
Ar.Gör.
Dersi
Batı Dilleri ve
Edebiyatı
FEF
13
207
0
0
59
15
26
7
203
21
1140
13,80
5,05
4,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Güney
Çeviri-Bilim
YADYOK
9
167
2
105
43
10
24
1
181
14
65
16,70
4,91
4,77
10,50
3,09
3,00
0,58
0,54
0,40
Felsefe
FEF
7
150
1
53
55
7
7
3
138
55
436
21,43
10,71
8,82
7,57
3,79
3,12
0,38
0,27
0,08
33
561
13
880
332
24
10
15
148
50
1853
23,38
16,50
11,45
36,67
25,88
17,96
5,95
4,44
0,43
Kare
Fizik
Blok
Kare
Kimya
Blok
19
274
23
1379
118
18
8
12
155
44
1099
15,22
10,54
7,21
76,61
53,04
36,29
8,90
6,93
1,06
Matematik
FEF
13
328
1
53
45
17
2
16
194
21
2724
19,29
17,26
9,37
3,12
2,79
1,51
0,27
0,25
0,02
Mol. Biyoloji
Kat
Genetik
Otoparkı
16
240
14
988
130
12
2
9
159
53
0
20,00
17,14
10,43
82,33
70,57
42,96
6,21
4,66
4,66
13
202
8
219
94
12
3
5
156
43
573
16,83
13,47
10,10
18,25
14,60
10,95
1,40
1,10
0,28
11
174
1
23
141
10
6
4
155
40
700
17,40
10,88
8,70
2,30
1,44
1,15
0,15
0,12
0,03
18
237
0
0
120
18
12
3
160
77
884
13,17
7,90
7,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
236
1
59
216
12
8
4
143
43
166
19,67
11,80
9,83
4,92
2,95
2,46
0,41
0,32
0,17
167
2776
64
3759
1353
155
108
79
1792
461
9640
17,91
10,56
8,12
24,25
14,29
10,99
2,10
1,67
0,32
13
292
FEF
Psikoloji
Psi. - Sos.
Psikoloji -
Sosyoloji
Sosyoloji
FEF
Tarih
Müze
Türk Dili ve
Natuk
Edebiyatı
Birkan
TOPLAM
Dekanlık
FEF
* Diğer Alanlar
: Sistem Odası, İdari Ofis, Bölüm Başkanlığı, Sekreterlik, Seminer Odası, Toplantı Odası, Kütüphane, Arşiv, Dinlenme Salonu, Depo, Mutfak vb.
**Öğretim Elemanı Sayısı: Kadrolu = Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri; Söz.+ D.Ücr.= Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
19
20
1- BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
= Güney Kampüs Fen-Edebiyat Fakültesi Binası
= 207m2
= 13
(+59m2 Sekreterlik, Toplantı Salonu, Bölüm Başkanı)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 203
= 21
= 1140
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 15
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 24 / 2
Araştırma Görevlisi
= 7
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 207/15=13.8m2 (Kadrolu)
⇒ 207/41=5.1m2 (Kadrolu+Ders Ücretli+
Sözleşmeli)
2
⇒ 207/48=4.3m (Kadrolu+Ders Ücretli+
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
21
2- ÇEVİRİ-BİLİM BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
• Toplam Laboratuvar Alanı
• Toplam Laboratuvar Sayısı
= Güney Kampüs YADYOK Binası
= 167m2
=9
= 105m2
=2
(+43m2 Bölüm Başkanı, Sekreterlik)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 181
= 14
= 65
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 10
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 22 / 2
Araştırma Görevlisi
=1
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 167/10=16,7m2 (Kadrolu)
⇒ 167/34=4.9m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli)
⇒ 167/35=4.8m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 105/10=10.5m2 (Kadrolu)
⇒ 105/34=3.1m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli)
⇒ 105/35=3.0m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 105/181=0.6m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 105/195=0.5m2 (Lisans+Lisansüstü Öğr.)
⇒ 105/260=0.4m2 (Lisans+L.Ü+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
22
3- FELSEFE BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
• Toplam Laboratuvar Alanı
• Toplam Laboratuvar Sayısı
= Güney Kampüs Fen-Edebiyat Fakültesi Binası
= 150m2
=7
= 53m2
=1
(+55m2 Bölüm Başkanı, Sekreterlik, Toplantı Odası)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 138
= 55
= 436
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
=7
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 5 / 2
Araştırma Görevlisi
=3
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 150/7=21.4m2 (Kadrolu)
⇒ 150/14=10.7m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli)
2
⇒ 150/17=8.8m (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 53/7=7.6m2 (Kadrolu)
⇒ 53/14=3.8m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli)
⇒ 53/17=3.1m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 53/138=0.4m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 53/193=0.3m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
⇒ 53/629=0.1m2 (Lisans+L.Ü+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
23
4- FİZİK BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
• Toplam Laboratuvar Alanı
• Toplam Laboratuvar Sayısı
= Kuzey Kampüs Kare Blok ve Laboratuvarlar Binası
= 561m2
= 33
= 880m2
= 13
(+332m2 Depo, Teknisyen Odası, Seminer Odası, Bölüm Başkanı, Sekreterlik, İdari
Ofis, Öğrenci Dinlenme Odası)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 148
= 50
= 1853
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 24
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 8 / 2
Araştırma Görevlisi
= 15
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 561/24=23.4m2 (Kadrolu)
⇒ 561/34=16.5m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli)
⇒ 561/49=11.5m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 880/24=36.7m2 (Kadrolu)
⇒ 880/34=25.9m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli)
2
⇒ 880/49=17.9m (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 880/148=5.9m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 880/198=4.4m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
⇒ 880/2051=0.4m2 (Lisans+L.Ü+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
24
5- KİMYA BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
• Toplam Laboratuvar Alanı
• Toplam Laboratuvar Sayısı
= Kuzey Kampüs Kare Blok ve Laboratuvarlar Binası
= 274m2
= 19
= 1379m2
= 23
(+118m2 Depo, Bölüm Başkanı, Sekreterlik, İdari Ofis, Seminer Salonu)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 155
= 44
= 1099
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 18
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 7 / 1
Araştırma Görevlisi
= 12
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 274/18=15.2m2 (Kadrolu)
⇒ 274/26=10.5m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli)
2
⇒ 274/38=7.2m (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 1379/18=76.6m2 (Kadrolu)
⇒ 1379/26=53.0m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli)
⇒ 1379/38=36.3m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 1379/155=8.9m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 1379/199=6.9m2 (Lisans+Lisansüstü Öğr.)
⇒ 1379/1298=1.1m2 (Lisans+L.Ü+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
25
6- MATEMATİK BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
• Toplam Laboratuvar Alanı
• Toplam Laboratuvar Sayısı
= Güney Kampüs Fen-Edebiyat Fakültesi Binası
= 328m2
= 13
= 53m2
=1
(+45m2 Bölüm Başkanı, Sekreterlik, Seminer Odası)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 194
= 21
= 2724
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 17
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 2 / Araştırma Görevlisi
= 16
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 328/17=19.3m2 (Kadrolu)
⇒ 328/19=17.3m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli)
2
⇒ 328/35=9.4m (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 53/17=3.1m2 (Kadrolu)
⇒ 53/19=2.8m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli)
⇒ 53/35=1.5m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 53/194=0.3m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 53/215=0.3m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
⇒ 53/2939=0.02m2 (Lisans+L.Ü+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
26
7- MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
• Toplam Laboratuvar Alanı
• Toplam Laboratuvar Sayısı
= Kuzey Kampüs Kat Otoparkı Binası
= 240m2
= 16
= 988m2
= 14
(+130m2 Bölüm Başkanı, Sekreterlik, Seminer Odası, Toplantı Odası, Bilgisayar Odası)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 159
= 53
= -
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 12
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 1 / 1
Araştırma Görevlisi
=9
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 240/12=20.0m2 (Kadrolu)
⇒ 240/14=17.1m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli)
⇒ 240/23=10.4m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 988/12=82.3m2 (Kadrolu)
⇒ 988/14=70.6m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli)
⇒ 988/23=42.9m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 988/159=6.2m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 988/212=4.7m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
27
8- PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
•
•
•
•
= Güney Kampüs Psikoloji-Sosyoloji Binası
Güney Kampüs Fen-Edebiyat Fakültesi Binası
Güney Kampüs Mühendislik Fakültesi Binası
Güney Kampüs Dr. Natuk Birkan Binası
Toplam Ofis Alanı
= 202m2
Toplam Ofis Sayısı
= 13
Toplam Laboratuvar Alanı = 219m2
Toplam Laboratuvar Sayısı = 8
(+94m2 Sekreterlik, Toplantı Odası, Bölüm Başkanı, Seminer Salonu)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 156
= 43
= 573
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 12
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 3 / Araştırma Görevlisi
= 5
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 202/12=16.8m2 (Kadrolu)
⇒ 202/15=13.5m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli)
⇒ 202/20=10.1m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 219/12=18.3m2 (Kadrolu)
⇒ 219/15=14.6m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli)
⇒ 219/20=10.9m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 219/156=1.4m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 219/199=1.1m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
⇒ 219/772=0.3m2 (Lisans+L.Ü+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
28
9- SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
• Toplam Laboratuvar Alanı
• Toplam Laboratuvar Sayısı
= Güney Kampüs Psikoloji-Sosyoloji Binası
= 174m2
= 11
= 23m2
=1
(+141m2 Sekreterlik, Bölüm Başkanı, Toplantı Odası, Seminer Salonu)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 155
= 40
= 700
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
Ders Ücretli/Sözleşmeli
Araştırma Görevlisi
= 10
= 6/= 4
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 174/10=17.4m2 (Kadrolu)
⇒ 174/16=10.9m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 174/20=8.7m2 (Kadrolu+Ders Ücretli +
Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 23/10=2.3m2 (Kadrolu)
⇒ 23/16=1.4m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 23/20=1.2m2 (Kadrolu+Ders Ücretli +
Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 23/155=0.2m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 23/195=0.1m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
⇒ 23/895=0.03m2 (Lisans+L.Ü+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
29
10- TARİH BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
•
•
Toplam Ofis Alanı
Toplam Ofis Sayısı
= Güney Kampüs Fen-Edebiyat Fakültesi Binası
Güney Kampüs Müze Binası
= 237m2
= 18
(+120m2 Bölüm Başkanı, Sekreterlik, Toplantı Odası, Arkeoloji Çalışma Ofisi, Arşiv)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 160
= 77
= 884
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 18
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 7 / 5
Araştırma Görevlisi
= 3
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 237/18=13.2m2 (Kadrolu)
⇒ 237/30=7.9m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli)
2
⇒ 237/33=7.2m (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
30
11- TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
• Toplam Laboratuvar Alanı
• Toplam Laboratuvar Sayısı
= Güney Kampüs Dr. Natuk Birkan Binası
= 236m2
= 15
= 59m2
=1
(+216m2 Toplantı Odası, Bölüm Başkanı, Sekreterlik, Fotokopi Odası, Mutfak,
Seminer Odası)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 143
= 43
= 166
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 12
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 8 / Araştırma Görevlisi
= 4
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 236/12=19.7m2 (Kadrolu)
⇒ 236/20=11.8m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli)
⇒ 236/24=9.8m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 59/12=4.9m2 (Kadrolu)
⇒ 59/20=2.9m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 59/24=2.5m2 (Kadrolu+Ders Ücretli +
Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 59/143=0.4m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 59/186=0.3m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
⇒ 59/352=0.2m2 (Lisans+L.Ü+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
31
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ GENEL TOPLAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toplam Ofis Alanı
Toplam Ofis Sayısı
Toplam Laboratuvar Alanı
Toplam Laboratuvar Sayısı
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
Toplam Kadrolu Öğretim Elemanları
Toplam Sözleşmeli + Ders Ücretli
Öğretim Elemanları
Toplam Araştırma Görevlisi Sayısı
= 2776m2
= 167
= 3759m2
= 64
= 1792
= 461
= 9640
= 155
= 108
= 79
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı
⇒ 2776/155=17.9m2 (Kadrolu)
⇒ 2776/263=10.6m2 (Kadrolu+Ders Ücretli /
Sözleşmeli)
⇒ 2776/342=8.1m2 (Kadrolu+Ders Ücretli /
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı
⇒ 3759/155=24.3m2 (Kadrolu)
⇒ 3759/263=14.3m2 (Kadrolu+Ders Ücretli /
Sözleşmeli)
⇒ 3759/342=10.9m2 (Kadrolu+Ders Ücretli /
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 3759/1792=2.1m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 3759/2253=1.7m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
⇒ 3759/11893=0.3m2 (Lisans+Lisansüstü+ Servis
Öğrencisi)
ORTAK KULLANIM
II-
DEKANLIK
•
•
Toplam Ofis Alanı
Toplam Ofis Sayısı
= 292m2
= 13
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
FAKÜLTE : İktisadi ve İdari Bilimler
Not: Tabloyu oluşturan bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
*
Ofis Ofis Lab. Lab.
Diğer
Say.
Birimler
Alanı
Say.
m2
Öğr. Elemanı Sayısı**
Alanı
Alanlar
Kad-
Söz.+
m2
m2
rolu
D.Ücr. Gör.
Öğrenci Sayısı
Arş.
L.
L.Ü.
Ofis Alanı / Öğr. Elemanı
Lab. Alanı / Öğr. Elemanı
Lab. Alanı / Öğrenci
Servis Kadrolu Kadrolu Kadrolu Kadrolu
Kadrolu Kadrolu Lisans Lisans Lisans
Dersi
D. Ücr.
D. Ücr.
D. Ücr.
D. Ücr.
Söz.
Söz.
Söz.
Söz.
Servis
Ar.Gör.
Dersi
Ar.Gör.
L.Ü
L.Ü
İİBF, Natuk
Ekonomi
Birkan
26
387
1
37
101
18
4
15
472
42
1317
21,50
17,59
10,46
2,06
1,68
1,00
0,08
0,07
0,02
İşletme
İİBF
23
460
0
0
47
26
18
12
476
111
498
17,69
10,45
8,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlş.
İİBF
TOPLAM
16
317
0
0
36
15
7
8
397
58
579
21,13
14,41
10,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
1164
1
37
184
59
29
35
1345
211
2394
19,73
13,23
9,46
0,63
0,42
0,30
0,03
0,02
0,01
9
244
2
106
Dekanlık
İİBF
* Diğer Alanlar
: Sistem Odası, İdari Ofis, Bölüm Başkanlığı, Sekreterlik, Seminer Odası, Toplantı Odası, Kütüphane, Arşiv, Dinlenme Salonu, Depo, Mutfak vb.
**Öğretim Elemanı Sayısı: Kadrolu = Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri; Söz.+ D.Ücr.= Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
35
36
1- EKONOMİ BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
•
•
•
•
= İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası
Güney Kampüs Dr. Natuk Birkan Binası
Toplam Ofis Alanı
= 387m2
Toplam Ofis Sayısı
= 26
Toplam Laboratuvar Alanı = 37m2
Toplam Laboratuvar Sayısı = 1
(+101m2 Sekreterlik, Bölüm Başkanı, Toplantı Odası)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 472
= 42
= 1317
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 18
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 4 / Araştırma Görevlisi
= 15
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 387/18=21.5m2 (Kadrolu)
⇒ 387/22=17.6m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli)
⇒ 387/37=10.5m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 37/18=2.1m2 (Kadrolu)
⇒ 37/22=1.7m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 37/37=1.0m2 (Kadrolu+Ders Ücretli +
Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 37/472=0.08m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 37/514=0.07m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
⇒ 37/1831=0.02m2 (Lisans+L.Ü+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
37
2- İŞLETME BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
= İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası
= 460m2
= 23
(+47m2 Bölüm Başkanı, Sekreterlik, Toplantı Salonu)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 476
=111
= 498
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 26
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 18 /Araştırma Görevlisi
= 12
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 460/26=17.7m2 (Kadrolu)
⇒ 460/44=10.5m2 (Kadrolu+Ders Ücretli+
Sözleşmeli)
2
⇒ 460/56=8.2m (Kadrolu+Ders Ücretli+
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
38
3- SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
= İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası
= 317m2
= 16
(+36m2 Bölüm Başkanı, Sekreterlik)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 397
= 58
= 579
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 15
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 4 / 3
Araştırma Görevlisi
= 8
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 317/15=21.1m2 (Kadrolu)
⇒ 317/22=14.4m2 (Kadrolu+Ders Ücretli+
Sözleşmeli)
2
⇒ 317/30=10.6m (Kadrolu+Ders Ücretli+
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
39
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GENEL TOPLAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toplam Ofis Alanı
Toplam Ofis Sayısı
Toplam Laboratuvar Alanı
Toplam Laboratuvar Sayısı
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
Toplam Kadrolu Öğretim Elemanları
Toplam Sözleşmeli + Ders Ücretli
Öğretim Elemanları
Toplam Araştırma Görevlisi Sayısı
= 1164m2
= 65
= 37m2
=1
= 1345
= 211
= 2394
= 59
= 29
= 35
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı
⇒ 1164/59=19.7m2 (Kadrolu)
⇒ 1164/88=13.2m2 (Kadrolu+Ders Ücretli /
Sözleşmeli)
⇒ 1164/123=9.5m2 (Kadrolu+Ders Ücretli /
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı
⇒ 37/59=0.6m2 (Kadrolu)
⇒ 37/88=0.4m2 (Kadrolu+Ders Ücretli /
Sözleşmeli)
⇒ 37/123=0.3m2 (Kadrolu+Ders Ücretli /
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 37/1345=0.03m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 37/1556=0.02m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
⇒ 37/3950=0.01m2 (Lisans+Lisansüstü+ Servis
Öğrencisi)
ORTAK KULLANIM
III•
•
•
•
DEKANLIK
Toplam Ofis Alanı
Toplam Ofis Sayısı
Toplam Laboratuvar Alanı
Toplam Laboratuvar Sayısı
= 244
=9
= 106m2
=2
(+244m2 Fakülte Dekanı, Fakülte Sekreteri, Öğrenci İşleri, Depo, Toplantı Odası,
Dinlenme Odası, Fotokopi Odası, Arşiv)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
EĞİTİM FAKÜLTESİ
FAKÜLTE : Eğitim
Not: Tabloyu oluşturan bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
*
Ofis Ofis Lab. Lab.
Diğer
Say.
Birimler
Alanı
Say.
m2
Öğr. Elemanı Sayısı**
Alanı
Alanlar
Kad-
Söz.+
m2
m2
rolu
D.Ücr. Gör.
Öğrenci Sayısı
Arş.
Ofis Alanı / Öğr. Elemanı
Servis Kadrolu Kadrolu Kadrolu
L.
L.Ü.
Dersi
D. Ücr.
Söz.
Lab. Alanı / Öğr. Elemanı
Kadrolu Kadrolu Kadrolu Lisans Lisans Lisans
D. Ücr.
D. Ücr.
Söz.
Söz.
Ar.Gör.
Bilg. ve Öğretim
ETA
Teknolojileri Eğt.
B Blok
Eğitim
Eğitim
Bilimleri
Fakültesi
Lab. Alanı / Öğrenci
D. Ücr.
L.Ü
L.Ü
Söz.
Servis
Ar.Gör.
Dersi
6
98
3
248
50
3
3
2
132
0
118
32,67
16,33
12,25
82,67
41,33
31,00
1,88
1,88
0,99
13
216
3
55
93
12
25
8
168
43
741
18,00
5,84
4,80
4,58
1,49
1,22
0,33
0,26
0,06
7
122
1
56
96
4
14
1
335
0
71
30,50
6,78
6,42
14,00
3,11
2,95
0,17
0,17
0,14
6
100
2
197
78
9
6
7
405
13
1
11,11
6,67
4,55
21,89
13,13
8,95
0,49
0,47
0,47
196
2
106
86
7
8
7
247
21
53
28,00
13,07
8,91
15,14
7,07
4,82
0,43
0,40
0,33
403
35
56
25
1287
77
984
20,91
8,04
6,31
18,91
7,27
5,71
0,51
0,49
0,28
EF
İlköğretim
ETAB Blok
Eğitim
Ortaöğretim
Fakültesi
Yabancı Diller
EF,
Eğitimi
ETAB Blok
13
45
732
11
662
Dekanlık
Eğitim Fak.
11
518
2
104
* Diğer Alanlar
: Sistem Odası, İdari Ofis, Bölüm Başkanlığı, Sekreterlik, Seminer Odası, Toplantı Odası, Kütüphane, Arşiv, Dinlenme Salonu, Depo, Mutfak vb.
TOPLAM
**Öğretim Elemanı Sayısı: Kadrolu = Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri; Söz.+ D.Ücr.= Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
43
44
1- BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
•
•
•
•
= Kuzey Kampüs Eğitim Fakültesi Binası
Kuzey Kampüs Eğitim Teknolojisi Binası (B) Blok
Toplam Ofis Alanı
= 98m2
Toplam Ofis Sayısı
=6
Toplam Laboratuvar Alanı = 248m2
Toplam Laboratuvar Sayısı = 3
(+50m2 Sekreterlik, Konferans Salonu)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 132
= = 118
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
=3
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 3 / Araştırma Görevlisi
=2
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 98/3=32.7m2 (Kadrolu)
⇒ 98/6=16.3m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 98/8=12.3m2 (Kadrolu+Ders Ücretli +
Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 248/3=82.7m2 (Kadrolu)
⇒ 248/6=41.3m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 248/8=31.0m2 (Kadrolu+Ders Ücretli +
Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 248/132=1.9m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 248/250=0.9m2 (Lisans+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
45
2- EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
= Kuzey Kampüs Eğitim Fakültesi Binası
• Toplam Ofis Alanı
= 216m2
• Toplam Ofis Sayısı
= 13
• Toplam Laboratuvar Alanı = 55m2 (Gözlem Lab.)
• Toplam Laboratuvar Sayısı = 3
(+93m2 Bölüm Başkanı, Sekreterlik, Seminer Odası)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 168
= 43
= 741
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 12
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 24 /1
Araştırma Görevlisi
= 8
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 216/12=18.0m2 (Kadrolu)
⇒ 216/37=5.8m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 216/45=4.8m2 (Kadrolu+Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 55/12=4.6m2 (Kadrolu)
⇒ 55/37=1.5m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 55/45=1.2m2 (Kadrolu+Ders Ücretli +
Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 55/168=0.3m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 55/211=0.3m2 (Lisans+Lisansüstü Öğr.)
⇒ 55/952=0.1m2 (Lisans+L.Ü+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
46
3- İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
•
•
•
•
= Kuzey Kampüs Eğitim Fakültesi Binası
Kuzey Kampüs Eğitim Teknolojileri Binası (B) Blok
Toplam Ofis Alanı
= 122m2
Toplam Ofis Sayısı
=7
Toplam Laboratuvar Alanı = 56m2 (Fen Bilgisi Lab.)
Toplam Laboratuvar Sayısı = 1
(+96m2 Çocuk Kütüphanesi, Sekreterlik, Seminer Odası, Arşiv)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 335
= = 71
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
=4
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 12 / 2
Araştırma Görevlisi
=1
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 122/4=30.5m2 (Kadrolu)
⇒ 122/18=6.8m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli)
⇒ 122/19=6.4 m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 56/4=14.0m2 (Kadrolu)
⇒ 56/18=3.1m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli)
2
⇒ 56/19=2.9m (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 56/335=0.2m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 56/406=0.1m2 (Lisans+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
47
4- ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
• Toplam Laboratuvar Alanı
• Toplam Laboratuvar Sayısı
= Kuzey Kampüs Eğitim Fakültesi Binası
= 100m2
=6
= 197m2
=2
(+78m2 Bölüm Başkanı, Sekreterlik, Seminer Salonu, Kimya Malzeme Odası)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 405
= 13
= 1
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
=9
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 6 / Araştırma Görevlisi
=7
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 100/9=11.1m2 (Kadrolu)
⇒ 100/15=6.7m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 100/22=4.6m2 (Kadrolu+Ders Ücretli +
Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 197/9=21.9m2 (Kadrolu)
⇒ 197/15=13.1m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 197/22=8.9m2 (Kadrolu+Ders Ücretli +
Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 197/405=0.5m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 197/418=0.5m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
48
5- YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
•
•
•
•
= Kuzey Kampüs Eğitim Fakültesi Binası
Kuzey Kampüs Eğitim Teknolojileri Binası (B) Blok
Toplam Ofis Alanı
= 196m2
Toplam Ofis Sayısı
= 13
Toplam Laboratuvar Alanı = 106m2
Toplam Laboratuvar Sayısı = 2
(+86m2 Sekreterlik, Seminer Salonu, Bölüm Başkanı)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 247
= 21
= 53
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
=7
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 6 /2
Araştırma Görevlisi
=7
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 196/7=28.0m2 (Kadrolu)
⇒ 196/15=13.1m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli)
⇒ 196/22=8.9m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 106/7=15.1m2 (Kadrolu)
⇒ 106/15=7.1m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli)
⇒ 106/22=4.8m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 106/247=0.4m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 106/268=0.4m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
⇒ 106/321=0.3m2 (Lisans+L.Ü+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
49
EĞİTİM FAKÜLTESİ GENEL TOPLAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toplam Ofis Alanı
Toplam Ofis Sayısı
Toplam Laboratuvar Alanı
Toplam Laboratuvar Sayısı
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
Toplam Kadrolu Öğretim Elemanları
Toplam Sözleşmeli+Ders Ücretli
Öğretim Elemanları
Toplam Araştırma Görevlisi Sayısı
= 732m2
= 45
= 662m2
= 11
= 1287
= 77
= 984
= 35
= 56
= 25
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı
⇒ 732/35=20.9m2 (Kadrolu)
⇒ 732/91=8.1m2 (Kadrolu+Ders Ücretli /
Sözleşmeli)
⇒ 732/116=6.3m2 (Kadrolu+Ders Ücretli /
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı
⇒ 662/35=18.9m2 (Kadrolu)
⇒ 662/91=7.3m2 (Kadrolu+Ders Ücretli /
Sözleşmeli)
⇒ 662/116=5.7m2 (Kadrolu+Ders Ücretli /
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 662/1287=0.5m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 662/1364=0.5m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
⇒ 662/2348=0.3m2 (Lisans+Lisansüstü+ Servis
Öğrencisi)
ORTAK KULLANIM
IV-
DEKANLIK
•
•
•
•
Toplam Ofis Alanı
Toplam Ofis Sayısı
Toplam Laboratuvar Alanı
Toplam Laboratuvar Sayısı
= 518m2
= 11
= 104m2
=2
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
YÜKSEKOKUL
: Uygulamalı Bilimler
Not: Tabloyu oluşturan bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Ofis
Lab.
Lab.
* Diğer
Öğr. Elemanı Sayısı**
Say. Alanı
Ofis
Say.
Alanı
Alanlar
Kad-
Söz.+
Arş.
m2
m2
rolu
D.Ücr.
Gör.
Birimler
m2
Öğrenci Sayısı
L.
L.Ü.
Ofis Alanı / Öğr. Elemanı
Lab. Alanı / Öğr. Elemanı
Kadrolu Kadrolu Kadrolu Kadrolu Kadrolu Lisans Lisans Lisans
Dersi
D. Ücr.
D. Ücr.
D. Ücr.
Söz.
Söz.
Söz.
Ar.Gör.
Turizm
Lab. Alanı / Öğrenci
Servis Kadrolu
D. Ücr.
L.Ü
L.Ü
Söz.
Servis
Ar.Gör.
Dersi
Hisar Kam.
İşletmeciliği
B-C Blok
Uluslararası
Hisar Kam.
Ticaret
B-C Blok
Yönetim Bilişim
Hisar Kam.
Sistemleri
B Blok
TOPLAM
16
261
1
70
63
7
25
0
191
0
63
37,29
8,16
8,16
10,00
2,19
2,19
0,37
0,37
0,28
15
241
2
109
100
12
10
0
209
16
50
20,08
10,95
10,95
9,08
4,95
4,95
0,52
0,48
0,40
16
257
2
124
144
15
9
0
188
48
28
17,13
10,71
10,71
8,27
5,17
5,17
0,66
0,53
0,47
47
759
5
303
307
34
44
0
588
64
141
22,32
9,73
9,73
8,91
3,88
3,88
0,52
0,46
0,38
14
362
1
21
Müdürlük
Hisar Kam.
* Diğer Alanlar
: Sistem Odası, İdari Ofis, Bölüm Başkanlığı, Sekreterlik, Seminer Odası, Toplantı Odası, Kütüphane, Arşiv, Dinlenme Salonu, Depo, Mutfak vb.
**Öğretim Elemanı Sayısı: Kadrolu = Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri; Söz.+ D.Ücr.= Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
53
54
1- TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
• Toplam Laboratuvar Alanı
• Toplam Laboratuvar Sayısı
= Hisar Kampüs B ve C Blok Binaları
= 261m2
= 16
= 70m2
=1
(+63m2 Toplantı Odası, Sekreterlik, Öğrenci İşleri)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 191
= = 63
Öğretim Elemanları
•
•
Kadrolu
=7
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 24 / 1
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 261/7=37.3m2 (Kadrolu)
⇒ 261/32=8.2m2 (Kadrolu+Ders Ücretli+
Sözleşmeli)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 70/7=10.0m2 (Kadrolu)
⇒ 70/32=2.2m2 (Kadrolu+Ders Ücretli+
Sözleşmeli)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 70/191=0.4m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 70/254=0.3m2 (Lisans+ Servis Öğrencisi)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
55
2- ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
• Toplam Laboratuvar Alanı
• Toplam Laboratuvar Sayısı
= Hisar Kampüs B ve C Blok Binaları
= 241m2
= 15
= 109m2
=2
(+100m2 Toplantı Odası, Seminer Odası, Sekreterlik, Öğrenci İşleri)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 209
= 16
= 50
Öğretim Elemanları
•
•
Kadrolu
= 12
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 10 / -
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 241/12=20.1m2 (Kadrolu)
⇒ 241/22=10.9m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 109/12=9.1m2 (Kadrolu)
⇒ 109/22=4.9m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 109/209=0.5m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 109/225=0.5m2 (Lisans+ Lisansüstü Öğr.)
⇒ 109/275=0.4m2 (Lisans+ L.Ü.+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
56
3- YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
• Toplam Laboratuvar Alanı
• Toplam Laboratuvar Sayısı
= Hisar Kampüs B Blok Binası
= 257m2
= 16
= 124m2
=2
(+144m2 Toplantı Odası, Sekreterlik, Öğrenci İşleri, Teknik Servis Odası, Bölüm
Başkanı, İdari Ofis)
•
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 188
= 48
= 28
Öğretim Elemanları
•
•
Kadrolu
= 15
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 9 / -
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 257/15=17.1m2 (Kadrolu)
⇒ 257/24=10.7m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 124/15=8.3m2 (Kadrolu)
⇒ 124/24=5.2m2 (Kadrolu+ Ders Ücretli)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 124/188=0.7m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 124/236=0.5m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
⇒ 124/264=0.5m2 (Lisans+L.Ü+ Servis
Öğrencisi)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
57
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU GENEL TOPLAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toplam Ofis Alanı
Toplam Ofis Sayısı
Toplam Laboratuvar Alanı
Toplam Laboratuvar Sayısı
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
Toplam Kadrolu Öğretim Elemanları
Toplam Sözleşmeli + Ders Ücretli
Öğretim Elemanları
Toplam Araştırma Görevlisi Sayısı
= 759m2
= 47
= 303m2
=5
= 588
= 64
= 141
= 34
= 44
=-
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı
⇒ 759/34=22.3m2 (Kadrolu)
⇒759/78=9.7m2 (Kadrolu+Ders Ücretli /
Sözleşmeli)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı
⇒ 303/34=8.9m2 (Kadrolu)
⇒ 303/78=3.9m2 (Kadrolu+Ders Ücretli /
Sözleşmeli)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 303/588=0.5m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 303/652=0.5m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
⇒ 303/793=0.4m2 (Lisans+Lisansüstü + Servis
Öğrencisi)
ORTAK KULLANIM
MÜDÜRLÜK
•
•
•
•
Toplam Ofis Alanı
Toplam Ofis Sayısı
Toplam Laboratuvar Alanı
Toplam Laboratuvar Sayısı
= 362m2
= 14
= 21m2
=1
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
YÜKSEKOKUL
: Yabancı Diller
Not: Tabloyu oluşturan bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
*
Ofis Ofis Lab. Lab.
Diğer Öğr. Elemanı Sayısı**
Say. Alanı
Birimler
Say.
m2
Alanı Alanlar
m2
m2
Kad-
Söz.+
rolu
D.Ücr. Gör.
Öğrenci Sayısı
Arş.
Ofis Alanı / Öğr. Elemanı
Lab. Alanı / Öğr. Elemanı
Servis Kadrolu Kadrolu Kadrolu Kadrolu Kadrolu Kadrolu
L.
L.Ü.
Dersi
D. Ücr.
Söz.
D. Ücr.
D. Ücr.
Söz.
Söz.
Ar.Gör.
İngilizce
Lab. Alanı / Öğrenci
Lisans Lisans Lisans
D. Ücr.
L.Ü
L.Ü
Söz.
Servis
Ar.Gör.
Dersi
Gün.Yadyok
Hazırlık
Kuz.Yadyok
Okulu
Kilyos B.Blok
Modern Diller
Güney Kamp.
Birimi
Yadyok
İleri
Güney Kamp.
İngilizce Birimi
Yadyok
TOPLAM
22
403
9
371
922
73
31
0
1694
112
0
5,52
3,88
3,88
5,08
3,57
3,57
0,22
0,21
0,21
5
101
0
0
0
13
13
0
0
0
652
7,77
3,88
3,88
0,00
0,00
0,00
0.0
0.0
0,00
3
79
0
0
0
6
4
0
0
0
1168
13,17
7,90
7,90
0,00
0,00
0,00
0.0
0.0
0,00
30
583
9
371
922
92
48
0
1694
112
1820
6,34
4,16
4,16
4,03
2,65
2,65
0,22
0,21
0,10
7
100
Müdürlük
Gün. Yadyok
* Diğer Alanlar
: Materyal odası, fotokopi odası, çay ocağı, idari ofis, arşiv, kütüphane, öğrenci çalışma odası, merkez kayıt odası, seminer odası, kitaplık, toplantı odası, vb.
**Öğretim Elemanı Sayısı: Kadrolu = Tam zamanlı öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlar; Söz.+ D.Ücr.= Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üyesi ve öğretim görevlileri
61
62
1- İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ
Bulunduğu Binalar
•
•
•
•
= Güney Kampüs Yabancı Diller Yüksekokulu Binası
Kuzey Kampüs Yabancı Diller Yüksekokulu Binası
Kilyos-Sarıtepe Kampüsü (B) Blok
Toplam Ofis Alanı
= 403m2
Toplam Ofis Sayısı
= 22
Toplam Laboratuvar Alanı = 371m2
Toplam Laboratuvar Sayısı = 9
(+922m2 Materyal Odası, Fotokopi Odası, Mutfak, İdari Ofis, Arşiv, Kütüphane,
Öğrenci Çalışma Odası, Merkez Kayıt Odası, Seminer Odası, İngilizce Kurs Ofisi,
Öğrenci Ofisi, Kitaplık, Toplantı Odası, Video Odası, Yazı Atölyesi)
•
•
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
= 1694
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı = 112
Öğretim Elemanları
•
•
•
Öğretim Üye ve Görevlisi = 35
Okutman
= 38
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 26 / 5
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 403/73=5,5m2 (Kadrolu Öğr. Gör.+ Okutman)
⇒ 403/104=3,9m2 (Kadrolu Öğr. Gör.+ Okutman+
Sözleşmeli/Ders Ücretli)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 371/73=5,1m2 (Kadrolu Öğr. Gör.+Okutman)
⇒ 371/104=3,6m2 (Kadrolu Öğr. Gör.+ Okutman+
Sözleşmeli/Ders Ücretli)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı ⇒ 371/1694= 0.2m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 371/1806= 0.2m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlar
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
63
2- MODERN DİLLER BİRİMİ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
•
= Güney Kampüs Yabancı Diller Yüksekokulu Binası
= 101m2
=5
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 652
Öğretim Elemanları
•
•
•
Öğretim Üye ve Görevlisi = 8
Okutman
= 5
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 5 / 8
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 101/13=7,8m2 (Kadrolu Öğr. Gör+ Okutman)
⇒ 101/26=3,9m2 (Kadrolu Öğr. Gör.+ Okutman+
Sözleşmeli/Ders Ücretli)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlar
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
64
3- İLERİ İNGİLİZCE BİRİMİ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
•
= Güney Kampüs Yabancı Diller Yüksekokulu Binası
= 79m2
=3
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı = 1168
Öğretim Elemanları
•
•
•
Öğretim Üye ve Görevlisi = 1 / 1
Okutman
=4
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 3 / 1
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 79/6=13,2m2 (Kadrolu Öğr. Üye+ Öğr. Gör+
Okutman)
2
⇒ 79/10=7,9m (Kadrolu Öğr. Gör.+ Okutman+
Sözleşmeli/Ders Ücretli)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlar
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
65
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU GENEL TOPLAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toplam Ofis Alanı
Toplam Ofis Sayısı
Toplam Laboratuvar Alanı
Toplam Laboratuvar Sayısı
Toplam Lisans Öğrenci Sayısı
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
Toplam Kadrolu Öğretim Elemanları
Toplam Sözleşmeli + Ders Ücretli
Öğretim Elemanları
Toplam Araştırma Görevlisi Sayısı
= 583m2
= 30
= 371m2
=9
= 1694
= 112
= 1820
= 92
= 48
=-
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı
⇒ 583/92=6.3m2 (Kadrolu Öğr. Gör.+ Okutman)
⇒ 583/140=4,2 m2 (Kadrolu Öğr. Gör.+ Okutman+
Ders Ücretli /Sözleşmeli)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı
⇒ 371/92=4.0m2 (Kadrolu Öğr. Gör.+ Okutman)
⇒ 371/140=2.7m2 (Kadrolu Öğr. Gör.+ Okutman+
Ders Ücretli /Sözleşmeli)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 371/1694=0.2m2 (Lisans Öğrencisi)
⇒ 371/1806=0.2m2 (Lisans+Lisansüstü Öğrencisi)
⇒ 371/3626=0.1m2 (Lisans+Lisansüstü + Servis Öğr.)
ORTAK KULLANIM
MÜDÜRLÜK
•
•
Toplam Ofis Alanı
Toplam Ofis Sayısı
= 100m2
=7
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlar
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
ENSTİTÜLER
ENSTİTÜLER
Not: Tabloyu oluşturan bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
*
Ofis Ofis Lab. Lab.
Diğer
Öğr. Elemanı Sayısı**
Say.
Birimler
Alanı
Say.
m2
Alanı
Alanlar
m2
m2
Kad-
Söz.+
Öğrenci Sayısı
Arş.
rolu*** D.Ücr. Gör.
L.
L.Ü.
Ofis Alanı / Öğr. Elemanı
Lab. Alanı / Öğr. Elemanı
Servis Kadrolu Kadrolu Kadrolu Kadrolu
Kadrolu Kadrolu Lisans Lisans Lisans
Dersi
D. Ücr.
D. Ücr.
Söz.
Söz.
D. Ücr.
Söz.
Ar.Gör.
Atatürk
Manning
İlkeleri ve
House
İnkılap Tarihi
Natuk Birkan
Biyo-Medikal
Kare
Mühendisliği
Blok
Çevre
Hisar
Bilimleri
Kampüs
Kandilli Rast. ve
Kandilli
Deprem Araşt.
Rasathanesi
Fen
Mühendislik
Lab. Alanı / Öğrenci
D. Ücr.
L.Ü
L.Ü
Söz.
Servis
Ar.Gör.
Dersi
8
113
0
0
58
20
2
19
0
134
1327
5,65
5,14
2,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
254
7
350
228
12
3
20
0
127
42
21,17
16,93
7,26
29,17
23,33
10,00
0,00
2,76
2,07
23
386
4
385
131
14
5
15
0
97
287
27,57
20,32
11,35
27,50
20,26
11,32
0,00
3,97
1,00
101
2075
22
1127
2317
69
6
20
0
55
9
30,07
27,67
21,84
16,33
15,03
11,86
0,00
20,49
17,61
2
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bilimleri
Fakültesi
Sosyal
Banka ve
Bilimler
Ofis
* Diğer Alanlar
: Sistem Odası, İdari Ofis, Müdürlük, Sekreterlik, Seminer Odası, Toplantı Odası, Kütüphane, Arşiv, Dinlenme Salonu, Depo, Mutfak vb.
**Öğretim Elemanı Sayısı: Kadrolu = Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri; Söz.+ D.Ücr.= Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
***Kadrolu = Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü için tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri ile 657 sayılı kanuna bağlı araştırıcılar
69
70
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Bulunduğu Binalar
•
•
Toplam Ofis Alanı
Toplam Ofis Sayısı
= Manning House Binası
Güney Kampüs Dr. Natuk Birkan Binası
= 113m2
=8
(+58m2 Sekreterlik, Arşiv, Depo, Enstitü Müdürü)
•
•
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 134
= 1327
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 20
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 2 / Araştırma Görevlisi
= 19
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 113/20=5.7m2 (Kadrolu)
⇒ 113/22=5.1m2 (Kadrolu+Ders Ücretli)
⇒ 113/41=2.8m2 (Kadrolu+Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
71
BİYO MEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
• Toplam Laboratuvar Alanı
• Toplam Laboratuvar Sayısı
= Kuzey Kampüs Kare Blok ve Laboratuvarlar Binası
= 254m2
= 17
= 350m2
=7
(+228m2 Müdür Odası, Depo, Sekreterlik, Fotokopi Odası, Atölye, Dokümantasyon,
Toplantı Odası, Mutfak, Hizmetli Odası)
•
•
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 127
= 42
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 12
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 3 / Araştırma Görevlisi
= 20
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 254/12=21.2m2
⇒ 254/15=16.9m2
⇒ 254/35=7.3m2
(Kadrolu)
(Kadrolu+Ders Ücretli)
(Kadrolu+Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 350/12=29.2m2
⇒ 350/15=23.3m2
⇒ 350/35=10.0m2
(Kadrolu)
(Kadrolu+Ders Ücretli)
(Kadrolu+Ders Ücretli+
Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 350/127=2.8m2
⇒ 350/169=2.1m2
(Lisansüstü Öğrencisi)
(L.Ü+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
72
ÇEVRE BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bulunduğu Binalar
•
•
•
•
Toplam Ofis Alanı
Toplam Ofis Sayısı
Toplam Laboratuvar Alanı
Toplam Laboratuvar Sayısı
= Hisar Kampüs C, D ve E Blok Binaları
Kuzey Kampüs Kare Blok ve Laboratuarlar Binası
= 386m2
= 23
= 385m2
=4
(+131m2 Müdür Odası, Sekreterlik, Depo, Fotokopi Odası, Teknisyen Odası)
•
•
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 97
= 287
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 14
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 3 / 2
Araştırma Görevlisi
= 15
Öğretim Elemanı Başına Düşen Ofis Alanı ⇒ 386/14=27.6m2 (Kadrolu)
⇒ 386/19=20.3m2 (Kadrolu+Ders Ücretli+
Sözleşmeli)
2
⇒ 386/34=11.4m (Kadrolu+Ders Ücretli+
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı Başına Düşen Lab. Alanı ⇒ 385/14=27.5m2 (Kadrolu)
⇒385/19=20.3m2 (Kadrolu+Ders Ücretli+
Sözleşmeli)
2
⇒ 385/34=11.3m (Kadrolu+Ders Ücretli+
Sözleşmeli+Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 385/97=3.9m2 (Lisansüstü Öğrencisi)
⇒ 385/384=1.0m2 (L.Ü+ Servis Öğr.)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
73
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
• Toplam Laboratuvar Alanı
• Toplam Laboratuvar Sayısı
= Kandilli Kampüsü Binaları
= 2075m2
= 101
= 1127m2
= 22
(+2317m2 Konferans Salonu, Toplantı Salonu, Müze, Arşiv, Kütüphane, Atölye,
Depo, Mutfak)
•
•
Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Toplam Servis Dersi Öğrenci Sayısı
= 55
= 9
Öğretim Elemanları
•
•
•
Kadrolu
= 69
(2547 sayılı kanuna tabi öğretim üyesi=21)
(657 sayılı kanuna tabi araştırıcı= 48)
Ders Ücretli / Sözleşmeli = 5 / 1
Araştırma Görevlisi
= 20
Öğretim Elemanı ve Araştırıcı Başına Düşen Ofis Alanı
⇒ 2075/69=30.1m2 (Kadrolu)
⇒ 2075/75=27.7m2 (Kadrolu +
Sözleşmeli)
⇒ 2075/95=21.8m2 (Kadrolu +
Sözleşmeli + Araştırma Gör.)
Öğretim Elemanı ve Araştırıcı Başına Düşen Lab. Alanı
⇒ 1127/69=16.3m2 (Kadrolu)
⇒ 1127/75=15.0m2 (Kadrolu +
Sözleşmeli)
⇒ 1127/95=11.9m2 (Kadrolu +
Sözleşmeli + Araştırma Gör.)
Öğrenci Başına Düşen Laboratuvar Alanı
⇒ 1127/55=20.5m2 (Lisansüstü
Öğrencisi)
⇒ 1127/64=17.6m2 (L.Ü + Servis
Öğrencisi)
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
74
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
= Güney Kampüs Mühendislik Fakültesi Binası
= 32m2
=2
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
75
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bulunduğu Binalar
• Toplam Ofis Alanı
• Toplam Ofis Sayısı
= Banka ve Ofis Binası
= 48m2
=3
Bilgiler 2007-2008 akademik yılı 1. dönemine aittir.
Kadrolu: Tam zamanlı öğretim üye ve görevlileri
Ders Ücretli-Sözleşmeli: Emekli ve kısmi zamanlı öğretim üye ve görevlileri
II - KAMPÜS BAZINDA BİNALARIN YERLEŞİM
İSTATİSTİKLERİ
GÜNEY KAMPÜS BİNALARI
81
BANKA VE OFİS BİNASI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ZEMİN KAT →
Ofis Sayısı= 3
Ofis Alanı= 48m2
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNASI
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
ZEMİN KAT →
3. KAT →
ÇATI KATI →
Ofis Sayısı= 3
Ofis Alanı= 77m2
Ofis Sayısı= 5
Ofis Alanı= 93m2
(+59m2 Sekreterlik, Toplantı Salonu, Bölüm Başkanı)
Ofis Sayısı= 5
Ofis Alanı= 36m2
FELSEFE BÖLÜMÜ
ZEMİN KAT →
Ofis Sayısı= 1
Ofis Alanı= 43m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 53m2
2. KAT →
Ofis Sayısı= 2
Ofis Alanı= 48m2
(+55m2 Bölüm Başkanlığı, Sekreterlik, Toplantı Odası)
3. KAT →
Ofis Sayısı= 2
Ofis Alanı= 37m2
ÇATI KATI →
Ofis Sayısı= 2
Ofis Alanı= 22m2
MATEMATİK BÖLÜMÜ
ZEMİN KAT →
1. KAT →
Ofis Sayısı= 2
Ofis Alanı= 70m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 53m2
(+21m2 Seminer Odası)
Ofis Sayısı= 11
Ofis Alanı= 258m2
(+24m2 Bölüm Başkanlığı, Sekreterlik)
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
ZEMİN KAT →
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 36m2
82
TARİH BÖLÜMÜ
3. KAT →
ÇATI KATI →
Ofis Sayısı= 3
Ofis Alanı= 46m2
(+26m2 Bölüm Başkanı, Sekreterlik)
Ofis Sayısı= 11
Ofis Alanı= 108m2
(+18m2 Toplantı Odası)
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
ZEMİN KAT →
(+42m2 Bilgisayar Odası, Hizmetli Odası)
1. KAT →
(+55m2 Seminer Odası)
2. KAT →
(+155m2 Dekan Odası, Dekan Sekreteri, İdari Ofis, Fakülte
Sekreteri, Fotokopi Odası, Öğrenci İşleri)
3. KAT →
(+23m2 Dekan Yardımcısı Odası)
ÇATI KATI →
(+17m2 Arşiv, Malzeme Odası, İdari Ofis)
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI
EKONOMİ BÖLÜMÜ
2. KAT →
Ofis Sayısı= 1
Ofis Alanı= 23m2
İŞLETME BÖLÜMÜ
2. KAT →
Ofis Sayısı=4
Ofis Alanı= 80m2
3. KAT →
Ofis Sayısı= 7
Ofis Alanı= 154m2
(+47m2 Bölüm Başkanı, Sekreterlik, Toplantı Odası)
4. KAT →
Ofis Sayısı=9
Ofis Alanı= 179m2
5. KAT →
Ofis Sayısı= 3
Ofis Alanı= 47m2
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2. KAT →
Ofis Sayısı= 2
Ofis Alanı= 45m2
4. KAT →
Ofis Sayısı= 2
Ofis Alanı= 34m2
5. KAT →
Ofis Sayısı= 12
Ofis Alanı= 238m2
(+36m2 Bölüm Başkanlığı, Sekreterlik)
83
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
1. KAT →
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 53m2
(+10m2 Depo, Arşiv)
2. KAT →
(+46m2 Toplantı Odası)
3. KAT →
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 53m2
4. KAT →
(+144m2 Fakülte Dekanı, Fakülte Sekreteri, Öğrenci İşleri,
Toplantı Odası)
5. KAT →
(+46m2 Dinlenme Odası, Fotokopi)
MANNING HOUSE BİNASI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
ZEMİN KAT →
1. KAT →
Ofis Sayısı= 2
Ofis Alanı= 24m2
(+9m2 Arşiv)
Ofis Sayısı= 3
Ofis Alanı= 50m2
(+49m2 Enstitü Müdürü, Sekreterlik, Depo)
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİNASI
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BODRUM KAT →
ZEMİN KAT →
2. KAT →
Ofis Sayısı= 1
Ofis Alanı= 11.15m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 85m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 139m2
(+64m2 Toplantı Odası)
Ofis Sayısı= 20
Ofis Alanı= 438m2
Laboratuvar Sayısı= 3
Laboratuvar Alanı= 117m2
(+66m2 Sekreterlik, Arşiv, Proje Odası)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BODRUM KAT →
1. KAT →
Laboratuvar Sayısı= 2
Laboratuvar Alanı= 187m2
(+34m2 Depo)
Ofis Sayısı= 23
Ofis Alanı= 537m2
(+119m2 Toplantı Odası, Depo, Sistem Odası,
Bölüm Başkanlığı, Sekreterlik)
84
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2. KAT →
Ofis Sayısı= 22
Ofis Alanı= 352m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 50m2
(+115m2 Toplantı Odası, Bilgi İşlem Odası, Depo, Bölüm
Başkanlığı, Sekreterlik)
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
BODRUM KAT →
Laboratuvar Sayısı= 3
Laboratuvar Alanı= 91m2
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
2. KAT →
Ofis Sayısı = 11
Ofis Alanı = 197m2
Laboratuvar Sayısı = 2
Laboratuvar Alanı = 209m2
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BODRUM KAT →
Ofis Sayısı= 2
Ofis Alanı= 32m2
MÜZE BİNASI
TARİH BÖLÜMÜ
BODRUM KAT →
Ofis Sayısı= 2
Ofis Alanı= 43m2
(+30m2 Arşiv)
ZEMİN KAT →
Ofis Sayısı= 1
Ofis Alanı= 18m2
1. KAT →
Ofis Sayısı=1
Ofis Alanı= 22m2
ÇATI KATI →
(+46m2 Arkeoloji Çalışma Ofisi)
DR. NATUK BİRKAN BİNASI
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
BODRUM KAT →
Laboratuvar Sayısı= 2
Laboratuvar Alanı=81m2
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
1. KAT →
Ofis Sayısı= 15
Ofis Alanı= 236m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı=59m2
(+216m2 Toplantı Odası, Bölüm Başkanlığı, Sekreterlik,
Fotokopi Odası, Mutfak, Seminer Odası)
85
EKONOMİ BÖLÜMÜ
ZEMİN KAT →
2. KAT →
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı=37m2
Ofis Sayısı= 25
Ofis Alanı= 364m2
(+101m2 Bölüm Başkanlığı, Sekreterlik, Toplantı Odası)
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
ZEMİN KAT →
Ofis Sayısı= 3
Ofis Alanı= 39m2
PSİKOLOJİ-SOSYOLOJİ BİNASI
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
BODRUM KAT →
ZEMİN KAT →
1. KAT →
Laboratuvar Sayısı= 3
Laboratuvar Alanı= 47m2
Ofis Sayısı= 4
Ofis Alanı= 65m2
(+77m2 Sekreterlik, Toplantı Salonu, Seminer Salonu)
Ofis Sayısı= 9
Ofis Alanı= 137m2
(+17m2 Bölüm Başkanlığı)
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
BODRUM KAT →
ZEMİN KAT →
1. KAT →
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 23m2
Ofis Sayısı= 1
Ofis Alanı= 17m2
(+141m2 Bölüm Başkanlığı, Sekreterlik, Toplantı Salonu
Seminer Salonu)
Ofis Sayısı= 10
Ofis Alanı= 157m2
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU BİNASI
ÇEVİRİ-BİLİM BÖLÜMÜ
2. KAT →
Ofis Sayısı= 2
Ofis Alanı= 53m2
Laboratuvar Sayısı= 2
Laboratuvar Alanı= 105m2
3. KAT →
Ofis Sayısı= 7
Ofis Alanı= 115m2
(+43m2 Bölüm Başkanlığı, Sekreterlik)
86
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ
BODRUM KATI →
ZEMİN KATI →
Laboratuvar Sayısı= 4
Laboratuvar Alanı= 182m2
(+47m2 Seminer Odası, Depo)
Ofis Sayısı= 7
Ofis Alanı= 151m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 30m2
(+73m2 Materyal Odası, İngilizce Kurs Ofisi, Öğrenci Ofisi,
Fotokopi Odası)
1. KAT →
(+175m2 Toplantı Salonu)
2. KAT →
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 52m2
3. KAT →
Ofis Sayısı= 1
Ofis Alanı= 16m2
MODERN DİLLER BİRİMİ
3. KAT →
Ofis Sayısı= 5
Ofis Alanı= 101m2
İLERİ İNGİLİZCE BİRİMİ
3. KAT →
Ofis Sayısı= 3
Ofis Alanı= 79m2
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
ZEMİN KATI →
Ofis Sayısı= 7
Ofis Alanı= 100m2
KUZEY KAMPÜS BİNALARI
89
EĞİTİM FAKÜLTESİ BİNASI
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2. KAT →
Laboratuvar Sayısı= 3 (Gözlem Laboratuarı)
Laboratuvar Alanı= 55m2
4. KAT →
Laboratuvar Sayısı= 2
Laboratuvar Alanı= 198m2
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
3. KAT →
Ofis Sayısı= 8
Ofis Alanı= 137m2
(+63m2 Sekreterlik, Seminer Odası)
4. KAT →
Ofis Sayısı= 5
Ofis Alanı= 79m2
(+30m2 Bölüm Başkanı, Sekreterlik)
İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
3. KAT →
Laboratuvar Sayısı=1 (Fen Bilgisi Laboratuarı)
Laboratuvar Alanı= 56m2
ORTAÖĞRETİM BÖLÜMÜ
2. KAT →
(+30m2 Seminer Odası)
3. KAT →
Laboratuvar Sayısı= 2
Laboratuvar Alanı= 197m2
(+16m2 Kimya Malzeme Odası)
6. KAT →
Ofis Sayısı= 6
Ofis Alanı= 99.5m2
(+32m2 Bölüm Başkanı, Sekreterlik)
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2. KAT →
(+31m2 Seminer Salonu)
4. KAT →
Ofis Sayısı= 1
Ofis Alanı= 22m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 56m2
5. KAT →
Ofis Sayısı=6
Ofis Alanı= 101m2
(+30m2 Bölüm Başkanı, Sekreterlik)
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
ZEMİN KAT →
2. KAT →
(+47m2 Sistem Odası, Depo)
(+90m2 Depo, BÜREM Görüşme Odası)
90
4. KAT →
Laboratuvar Sayısı= 2
Laboratuvar Alanı= 104m2
(+31m2 Seminer Salonu)
5. KAT →
(+350m2 Dekan Odası, Sekreterlik, Toplantı Odası, Mutfak
Hizmetli Odası, Teknik Malzeme Odası, Arşiv)
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BİNASI (A) BLOK
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2. BODRUM KAT →
Laboratuvar Sayısı= 2
Laboratuvar Alanı= 232m2
(+7m2 Depo)
1. BODRUM KAT →
Laboratuvar Sayısı= 2
Laboratuvar Alanı= 192m2
(+8m2 İdari Ofis)
ZEMİN KAT →
(+143m2 Bölüm Başkanı, Sekreterlik, Toplantı Odası, Öğrenci
Dinlenme Salonu, Sistem Odası)
1. KAT →
Ofis Sayısı= 3
Ofis Alanı= 102m2
Laboratuvar Sayısı=2
Laboratuvar Alanı= 118m2
(+113m2 Seminer Odası, Depo, İdari Ofis, Öğrenci Toplantı
Odası, Toplantı Odası)
2. KAT →
Ofis Sayısı= 6
Ofis Alanı= 133m2
Laboratuvar Sayısı= 3
Laboratuvar Alanı= 184m2
(+8m2 Depo)
3. KAT →
Ofis Sayısı= 6
Ofis Alanı= 133m2
Laboratuvar Sayısı=3
Laboratuvar Alanı= 184m2
(+8m2 Depo)
4. KAT →
Ofis Sayısı= 6
Ofis Alanı= 133m2
Laboratuvar Sayısı= 3
Laboratuvar Alanı= 184m2
(+8m2 Depo)
ÇATI KATI →
(+48m2 Dinlenme Odası)
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BİNASI (B) BLOK
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
2. KAT →
Ofis Sayısı= 6
Ofis Alanı= 98m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 50m2
(+50m2 Konferans Salonu, Sekreterlik)
91
İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
ZEMİN KAT →
1. KAT →
(+20m2 Çocuk Kütüphanesi)
Ofis Sayısı= 7
Ofis Alanı= 122m2
(+76m2 Sekreterlik, Seminer Odası, Arşiv)
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ZEMİN KAT →
Ofis Sayısı= 2
Ofis Alanı= 37m2
1. KAT →
Laboratuvar Sayısı= 1 (İtalyanca Laboratuvarı)
Laboratuvar Alanı= 50m2
2. KAT →
Ofis Sayısı=4
Ofis Alanı= 36m2
(+25m2 Sekreterlik)
KARE BLOK VE LABORATUVARLAR BİNASI
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ZEMİN KAT →
Laboratuvar Sayısı= 2
Laboratuvar Alanı= 180m2
(+69m2 Depo, Malzeme Ofisi)
1. KAT →
Ofis Sayısı=32
Ofis Alanı= 588m2
Laboratuvar Sayısı=20
Laboratuvar Alanı= 1076m2
(+249m2 Bölüm Başkanlığı, Seminer Odası,
Mutfak, Sekreterlik, Arşiv, Atölye, Depo)
2. KAT →
Ofis Sayısı=2
Ofis Alanı= 57m2
Laboratuvar Sayısı=1
Laboratuvar Alanı= 36m2
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ZEMİN KAT →
1. KAT →
Laboratuvar Sayısı= 4
Laboratuvar Alanı= 730m2
(+366m2 Depo, Ahşap Odası, Teknisyen Odası, İmalat
Atölyesi, Malzeme Ofisi)
Ofis Sayısı= 12
Ofis Alanı= 97m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 95m2
(+9.5m2 İdari Oda)
92
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
3. KAT →
Ofis Sayısı= 19
Ofis Alanı= 244m2
Laboratuvar Sayısı= 13
Laboratuvar Alanı= 1544m2
(+338m2 Arşiv, Bölüm Sekr., İdari Sekr., Mutfak, Ödev
Danışma Ofisi, Bölüm Başkanı, Okuma Odası, Malzeme
Odası, Seminer Odası, Toplantı Odası, Depo, Atölye)
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ZEMİN KAT →
1. KAT →
Ofis Sayısı= 1
Ofis Alanı= 9m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 242m2
(+215m2 Depo, Makine Atölyesi)
Ofis Sayısı= 10
Ofis Alanı= 205m2
Laboratuvar Sayısı= 13
Laboratuvar Alanı= 446m2
(+21.5m2 Depo)
FİZİK BÖLÜMÜ
2. KAT →
Ofis Sayısı= 9
Ofis Alanı= 200m2
Laboratuvar Sayısı= 12
Laboratuvar Alanı= 857m2
(+332m2 Depo, Teknisyen Odası, Seminer Odası, Bölüm
Başkanı, Sekreterlik, Öğrenci Dinlenme Odası, İdari Ofis)
3. KAT →
Ofis Sayısı= 23
Ofis Alanı= 350m2
ÇATI KATI →
Ofis Sayısı= 1
Ofis Alanı= 11m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 23m2
KİMYA BÖLÜMÜ
ZEMİN KAT →
(+23m2 Depo)
2. KAT →
Ofis Sayısı= 6
Ofis Alanı= 83m2
Laboratuvar Sayısı= 20
Laboratuvar Alanı= 1222m2
(+95m2 Bölüm Başkanı, Sekreterlik, Seminer Odası, İdari Ofis)
3. KAT →
Ofis Sayısı= 13
Ofis Alanı= 191m2
Laboratuvar Sayısı= 3
Laboratuvar Alanı= 157m2
93
BİYO-MEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ
ZEMİN KAT →
Ofis Sayısı= 17
Ofis Alanı= 254m2
Laboratuvar Sayısı= 7
Laboratuvar Alanı= 350m2
(+228m2 Müdür Odası, Sekreterlik, Depo, Fotokopi Odası,
Atölye, Dokümantasyon, Toplantı Odası, Mutfak, Hizmetli
Odası)
ÇEVRE BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
1. KAT →
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 19m2
KAT OTOPARKI BİNASI
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
BODRUM KAT →
Laboratuvar Sayısı= 1 (Fare Odası)
Laboratuvar Alanı= 22m2
1. KAT →
Laboratuvar Sayısı= 3
Laboratuvar Alanı= 369m2
2. KAT →
Ofis Sayısı= 1
Ofis Alanı= 34m2
Laboratuvar Sayısı= 10
Laboratuvar Alanı= 597m2
ÇATI KATI →
Ofis Sayısı= 15
Ofis Alanı= 206m2
(+130m2 Bölüm Başkanlığı, Sekreterlik, Seminer Odası,
Toplantı Odası, Bilgisayar Odası)
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU BİNASI
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ
ZEMİN KAT→
1. KAT →
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 13m2
(+82m2 Materyal Odası, Fotokopi Odası, Çay Ocağı, İdari
Ofis, Arşiv, Kütüphane)
Ofis Sayısı=9
Ofis Alanı= 132m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 53m2
YENİ BİNA
2. BODRUM KAT →
Ofis Sayısı=2
Ofis Alanı= 46m2
Laboratuvar Sayısı= 4
Laboratuvar Alanı= 531m2
HİSAR KAMPÜS BİNALARI
97
A-BLOK BİNASI
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
(-5,40 KOTU) 2. BODRUM KAT →
(+34m2 Depo, İdari Ofis)
(-3,00,-1,50 KOTLARI) 1. BODRUM KAT → (+21m2 Arşiv)
ZEMİN KAT →
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 21m2
(+32m2 Elektronik Ofis, Teknik Ofis)
+3,10 KOTU →
(+275m2 Seminer Odası, İdari Sekreter, Müdür Sekreteri,
Müdür Odası, Müdür Yard. Odası, Proje Odası, Öğrenci
İşleri, Yazı İşleri, Arşiv)
B-BLOK BİNASI
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
+1,60 KOTU →
Ofis Sayısı= 11
Ofis Alanı= 179m2
(+63m2 Toplantı Odası, Sekreterlik, Öğrenci İşleri)
ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ
+1,60 KOTU →
Ofis Sayısı= 12
Ofis Alanı= 193m2
(+66m2 Toplantı Odası, Sekreterlik, Öğrenci İşleri)
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
-5,50 KOTU →
Laboratuvar Sayısı= 2
Laboratuvar Alanı= 124m2
(+49m2 İdari Ofis, Teknisyen Odası)
-1,50 KOTU →
Ofis Sayısı=16
Ofis Alanı= 257m2
(+96m2 Toplantı Odası, Sekreterlik, Öğrenci İşleri)
C-BLOK BİNASI
ÇEVRE BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
-6,00 KOTU →
Ofis Sayısı= 1
Ofis Alanı= 11m2
(+6m2 Depo)
-3,00 KOTU →
Ofis Sayısı= 19
Ofis Alanı= 303m2
(+31m2 Sekreterlik, Depo)
98
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
-6,00 KOTU →
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 70m2
-3,00 KOTU →
Ofis Sayısı= 5
Ofis Alanı= 82m2
ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ
-10,00 KOTU →
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 34m2
-6,00 KOTU →
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 75m2
-3,00 KOTU →
Ofis Sayısı= 3
Ofis Alanı= 48m2
(+34m2 Seminer Salonu)
D-BLOK BİNASI
ÇEVRE BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
-13,00 KOTU →
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 42m2
E-BLOK BİNASI
ÇEVRE BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
-17,00 KOTU →
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 21m2
-13,00 KOTU →
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 303m2
(+9m2 Depo)
-9,00 KOTU →
Ofis Sayısı= 1
Ofis Alanı= 25m2
(+73m2 Müdür Odası, Sekreterlik, Fotokopi Odası)
-6,00 KOTU →
Ofis Sayısı= 2
Ofis Alanı= 47m2
(+12m2 Depo, Teknisyen Odası)
KANDİLLİ KAMPÜSÜ BİNALARI
101
ASTRONOMİ BİNASI
ASTRONOMİ LABORATUVARI
GÜNEŞ LABORATUVARI
Ofis Sayısı= 1
Ofis Alanı= 30m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 82m2
(+59m2 Dürbün Odası, Havuz)
GÜNEŞ FİZİĞİ VE ZAMAN SERVİSİ
BODRUM KATI →
ZEMİN KATI →
(+88m2 Arşiv, Depo, Mutfak, Yemek Odası)
Ofis Sayısı= 5
Ofis Alanı= 78m2
1.KAT →
Ofis Sayısı= 1
Ofis Alanı= 29m2
(+31m2 Toplantı Odası)
2.KAT →
(+29m2 Teleskop Odası)
METEOROLOJİ KULESİ
(+32m2 Gözlem ve Ölçüm Odası)
DEPREM ERKEN UYARI AR-GE UYGULAMA MERKEZİ BİNASI
DEPREM ERKEN UYARI AR-GE UYGULAMA MERKEZİ
BODRUM KATI →
ZEMİN KATI →
1.KAT →
Ofis Sayısı= 3
Ofis Alanı= 39m2
Laboratuvar Sayısı= 4
Laboratuvar Alanı= 108m2
(+106m2 Merkezi Server, Depo, Elektronik Etüt Odası,
İnternet Odası)
Ofis Sayısı= 3
Ofis Alanı= 67m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 27m2
(+80m2 Dinlenme Odası, Depo, Başkan Odası)
Ofis Sayısı= 9
Ofis Alanı= 186m2
(+41m2 Kütüphane)
DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BİNASI
DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI
BODRUM KAT →
Ofis Sayısı= 3
Ofis Alanı= 96m2
Laboratuvar Sayısı= 2
Laboratuvar Alanı= 111m2
(+169m2 Çok Amaçlı Salon, Depo)
102
ZEMİN KAT →
Ofis Sayısı= 17
Ofis Alanı= 435m2
(+86m2 Bilgi İşlem Odası, Toplantı Odası, Kulüp,
İdari Ofis,Mutfak)
JEOFİZİK BİNASI
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI
BODRUM KAT →
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 8m2
(+40m2 Depo, Atölye, Mutfak,)
ZEMİN KAT →
Ofis Sayısı= 3
Ofis Alanı= 48m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 12m2
(+29m2 Toplantı Salonu, Depo)
1.KAT →
Ofis Sayısı= 6
Ofis Alanı= 86m2
JEODEZİ BİNASI
JEODEZİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI
BODRUM KAT →
ZEMİN KAT →
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 50m2
(+16m2 Depo)
Ofis Sayısı= 8
Ofis Alanı= 128m2
JEOMANYETİZMA BİNASI
JEOMANYETİZMA LABORATUVARI
Ofis Sayısı= 5
Ofis Alanı= 85m2
Laboratuvar Sayısı= 4
Laboratuvar Alanı= 304m2
(+27m2 Depo)
KONFERANS, DEPREME HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM MERKEZİ BİNASI
KONFERANS, DEPREME HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM MERKEZİ
BODRUM KAT →
ZEMİN KAT →
1.KAT →
Laboratuvar Sayısı= 3
Laboratuvar Alanı= 243m2
(+37m2 Depo)
(+492m2 Konferans Salonu, Deprem Simülasyon Odası)
Ofis Sayısı=1
Ofis Alanı= 64m2
(+162m2 Bilgisayar Odası, İdari Ofis, Seminer Salonu, Mutfak)
103
2.KAT →
Ofis Sayısı= 4
Ofis Alanı= 116m2
(+106m2 Toplantı Odası, Sekreterlik, Depreme Duyarlılık
Odası)
METEOROLOJİ BİNASI
METEOROLOJİ LABORATUVARI
ZEMİN KAT →
1.KAT →
METEOROLOJİ KULESİ
Ofis Sayısı= 1
Ofis Alanı= 20m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 60m2
(+13m2 Depo)
Ofis Sayısı= 5
Ofis Alanı= 108m2
(+9m2 Mutfak)
(+32m2 Gözlem ve Ölçüm Odası)
ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ BİNASI
ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ
BODRUM KAT →
ZEMİN KAT →
Ofis Sayısı= 8
Ofis Alanı= 109m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 38m2
(+55m2 Sismograf Odası, Arşiv, İdari Ofis, Mutfak)
Ofis Sayısı= 8
Ofis Alanı= 100m2
(+158m2 Kayıt ve Denetleme Odası, Toplantı Odası)
YÖNETİM BİNASI
RASATHANE VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
BODRUM KAT →
Ofis Sayısı= 2
Ofis Alanı= 35m2
Laboratuvar Sayısı=2
Laboratuvar Alanı= 84m2
(+195m2 Santral, Arşiv, Depo, Mutfak,Revir,
Bilgi İşlem Odası)
ZEMİN KAT →
Ofis Sayısı= 5
Ofis Alanı= 110m2
(+219m2 Konferans Salonu, Toplantı Salonu)
1.KAT →
Ofis Sayısı= 3
Ofis Alanı= 106m2
(+15m2 Depo)
KİLYOS KAMPÜS BİNALARI
107
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ B- BLOK
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ZEMİN KAT →
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 200m2
(Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ
1. KAT →
(+73m2 Depo, Boş Ofis)
2. KAT →
Ofis Sayısı=5
Ofis Alanı= 104m2
Laboratuvar Sayısı= 1
Laboratuvar Alanı= 41m2
(+472m2 Yazı Atölyesi, Sekreterlik, Depo, Toplantı Odası,
Video Odası, Fotokopi Odası) (+223m2 Boş Ofis)
III - DERSLİKLER
GENEL KULLANIMA AÇIK DERSLİKLER
(BİNA BAZINDA)
113
Bina Adı
Kampüs
: Mühendislik Fakültesi
: Güney
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
M
1100
108
100
M
1170
70
60
M
1171
98
60
M
1200
70
60
M
2152
70
60
M
2170
70
60
M
2171
64
60
M
2180
70
60
M
2181
64
60
M
2200
70
60
M
2230
70
70
M
3100
70
60
M
3120
70
60
M
3160
70
60
M
1152
34
25
M
1181
98
25
M
2231
33
25
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
Bina Adı
Kampüs
: 17
: 1199
: 965
: Fen-Edebiyat Fakültesi
: Güney
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
TB
260
56
60
TB
240
40
40
TB
310
164
140
TB
475
42
35
TB
490
59
50
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
:5
: 361
: 325
114
Bina Adı
Kampüs
: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
: Güney
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
İB
102
91
120
İB
201
51
60
İB
210
51
70
İB
301
53
40
İB
312
53
30
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
NBZ
10
49
40
NBZ
11
56
50
NBZ
12
42
40
NBZ
13
46
40
NBB
10
50
40
NB
119
164
150
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
GYM
167
200
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
Bina Adı
Kampüs
GYM
: 320
: Dr. Natuk Birkan
: Güney
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
Bina Adı
Kampüs
:5
: 299
:6
: 407
: 360
: Küçük Gym
: Güney
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
:1
: 167
: 200
115
Bina Adı
Kampüs
: Eğitim Fakültesi
: Kuzey
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
YD
001
55
50
YD
002
55
50
YD
003
37
30
YD
004
55
50
YD
005
84
85
YD
006
112
130
YD
101
34
30
YD
102
57
50
YD
103
34
30
YD
104
57
50
YD
106
114
130
YD
116
85
85
YD
117
47
50
YD
201
34
30
YD
202
57
50
YD
203
34
30
YD
204
57
50
YD
205
34
30
YD
206
114
130
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
Bina Adı
Kampüs
: 19
: 1156
: 1140
: Eğitim Teknolojileri Binası B Blok
: Kuzey
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
ETA
3
82
63
ETA
4
82
63
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
:2
: 164
: 126
116
Bina Adı
Kampüs
: Kare Blok
: Kuzey
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
KB
125
69
85
KB
Z01
170
150
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
K.Park 01
019
183
180
K.Park 02
018
53
50
K.Park 03
017
47
54
K.Park 04
016
45
50
K.Park 05
015
35
36
K.Park 06
013
35
35
K.Park 07
014
46
54
K.Park 09
101
54
52
K.Park 10
103
45
50
K.Park 11
105
45
50
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
HKD
101
128
175
HKD
201
130
175
HKD
301
163
150
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
Bina Adı
Kampüs
: Kat Otoparkı
: Kuzey
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
Bina Adı
Kampüs
:2
: 239
: 235
: 10
: 588
: 611
: D Blok
: Hisar
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
:3
: 421
: 500
117
Bina Adı
Kampüs
: Yabancı Diller Yüksekokulu
: Güney
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
GYD
402
25
30
GYD
403
25
30
GYD
409
25
30
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
Bina Adı
Kampüs
:3
: 75
: 90
: Yeni Bina
: Kuzey
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
NH
101
212
193
NH
102
92
85
NH
103
86
81
NH
104
92
85
NH
105
212
193
NH
201
92
85
NH
202
86
81
NH
203
92
90
NH
301
212
182
NH
302
92
82
NH
303
86
81
NH
304
92
85
NH
305
212
182
NH
401
212
182
NH
402
92
85
NH
403
86
81
NH
404
92
85
NH
405
212
182
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
: 18
: 2352
: 2120
ÖZEL KULLANILAN DERSLİKLER
(BİNA BAZINDA)
121
Bina Adı
Kampüs
Kullanan Birim
KB
: Kare Blok
: Kuzey
: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
230
67
32
67
37
31
15
67
45
TELRA
Yeni Sınıf
LAB (Sınıf)
8
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
Bina Adı
Kampüs
Kullanan Birim
:4
: 232
: 129
: Kare Blok
: Kuzey
: Kimya Mühendisliği Bölümü
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
KB
401
106
50
KB
433
123
60
YD (Seminer Odası)
301
46
20
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
316
95
50
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
Bina Adı
Kampüs
Kullanan Birim
KB
:3
: 275
: 130
: Kare Blok
: Kuzey
: Fizik Bölümü
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
:1
: 95
: 50
122
: Kare Blok
Bina Adı
: Kuzey
Kampüs
Kullanan Birim : Kimya Bölümü
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
126
40
65
KB(Seminer Odası)
30
10
Çatı Sınıfı
20
15
KB
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
:3
: 90
: 90
: Kare Blok
Bina Adı
: Kuzey
Kampüs
Kullanan Birim : Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
KB
106
32
25
KB
107
32
25
KB
118
40
30
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
102
55
35
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
:3
: 104
: 80
: Kat Otoparkı
Bina Adı
: Kuzey
Kampüs
Kullanan Birim : Biyoloji Bölümü
K.Park 08
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
:1
: 55
: 35
123
Bina Adı
Kampüs
Kullanan Birim
: Eğitim Teknolojileri B Blok
: Kuzey
: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
ETA B
509
60
45
ETA B
511
76
45
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
Bina Adı
Kampüs
Kullanan Birim
:2
: 130
: 90
: Eğitim Teknolojileri B Blok
: Kuzey
: İlköğretim Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
ETA B
413
50
45
ETA B
414
50
45
ETA B
408
53
25
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
Bina Adı
Kampüs
:3
: 153
: 115
: Eğitim Teknolojileri Binası A Blok
: Kuzey
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
ETA
A2
87
87
ETA
A3
60
50
ETA
A5
35
30
ETA
A6
31
25
ETA
B5
48
45
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
:5
: 261
: 237
124
Bina Adı
Kampüs
Kullanan Birim
: Yabancı Diller Yüksek Okulu
: Kuzey
: Yabancı Diller Yüksek Okulu - İngilizce Hazırlık Birimi
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
KY-027
110
15
21
KY-027
111
15
21
KY-027
112
15
21
KY-027
113
15
21
KY-027
117
15
21
KY-027
118
15
21
KY-027
121
15
21
KY-027
209
15
21
KY-027
210
15
21
KY-027
211
15
21
KY-027
212
15
21
KY-027
213
15
21
KY-027
216
15
21
KY-027
217
15
21
KY-027
218
15
21
KY-027
219
15
21
KY-027
220
15
21
KY-027
221
15
21
(Video Odası)
119
15
21
(Video Odası)
120
15
21
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
: 20
: 300
: 420
125
Bina Adı
Kampüs
Kullanan Birim
: Hisar Kampüs A Blok
: Hisar
: UBYO Bölümleri
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
HKA
401
29
25
HKA
310
22
15
HKA
303
32
30
HKA
302
49
60
HKA
202
70
50
HKA
301
21
15
HKA
311
21
15
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
HKB
105
81
60
HKB
101
34
35
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
Bina Adı
Kampüs
Kullanan Birim
:7
: 244
: 210
: Hisar Kampüs B Blok
: Hisar
: UBYO Bölümleri
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
:2
: 115
: 95
126
Bina Adı
Kampüs
Kullanan Birim
: Hisar Kampüs C Blok
: Hisar
: UBYO Bölümleri
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
HKC
107
62
60
HKC
108
80
80
HKC
106
81
80
HKC
104
56
50
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
Bina Adı
Kampüs
Kullanan Birim
:4
: 279
: 270
: Hisar Kampüs C Blok
: Hisar
: Çevre Bilimleri Enstitüsü
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
HKC
201
15
15
HKC
301
15
15
HKC
105
33
20
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
Bina Adı
Kampüs
Kullanan Birim
:3
: 63
: 50
: Deprem Erken Uyarı AR-GE Uygulama Merkezi
: Kandilli
: Rasathane ve Deprem Araştırma Enstitüsü Anabilimdalları
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
EUM
1
40
25
EUM
2
27
15
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
:2
: 67
: 40
127
Bina Adı
Kampüs
Kullanan Birim
: Deprem Mühendisliği
: Kandilli
: Rasathane ve Deprem Araştırma Enstitüsü Anabilimdalları
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
1
92
50
DM
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
Bina Adı
Kampüs
Kullanan Birim
:1
: 92
: 50
: Biyo-Medikal Mühendisliği B Blok
: Kilyos
: Yabancı Diller Yüksek Okulu - İngilizce Hazırlık Birimi
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
B
101
67
30
B
102
53
30
B
103
53
30
B
104
45
30
B
105
56
30
B
106
58
30
B
107
56
30
B
108
45
30
B
109
54
30
B
110
53
30
B
111
69
30
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
: 11
: 609
: 330
128
Bina Adı
Kampüs
Kullanan Birim
: Yabancı Diller Yüksek Okulu
: Güney
: Yabancı Diller Yüksek Okulu - İngilizce Hazırlık Birimi
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
GYD
301
25
32
GYD
302
25
32
GYD
303
25
32
GYD
304
25
32
GYD
305
25
32
GYD
306
25
32
GYD
307
25
32
GYD
308
25
32
GYD
309
25
32
GYD
310
25
32
GYD
311
25
32
GYD
312
25
32
GYD
313
25
32
GYD
314
25
32
GYD
315
25
32
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
Bina Adı
Kampüs
Kullanan Birim
TB
: 15
: 375
: 480
: Fen-Edebiyat Fakültesi
: Güney
: FEF Bölümleri
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
415
40
15
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
:1
: 40
: 15
129
Bina Adı
Kampüs
Kullanan Birim
: Psikoloji-Sosyoloji
: Güney
: Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
1
55
35
Audio-Visual
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
Bina Adı
Kampüs
Kullanan Birim
:1
: 55
: 35
: Manning House
: Güney
: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Derslik No
Alanı m2
Kapasitesi (öğrenci)
Seminer Odası
11
26
25
Seminer Odası
12
26
25
TOPLAM
Derslik Sayısı
Toplam Derslik Alanı m2
Toplam Kapasite
:2
: 52
: 50
GENEL VE ÖZEL KULLANIMDAKİ DERSLİKLERİN
YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ
(BİNA BAZINDA)
133
Kampüs : GÜNEY
Bina Adı : Mühendislik Fakültesi
Genel Kullanım
Özel Kullanım
17
-
Toplam Derslik Alanı
1199
-
Toplam Kapasite
965
-
Derslik Sayısı
Bina Adı : Fen-Edebiyat Fakültesi
Genel Kullanım
Özel Kullanım
5
1
Toplam Derslik Alanı
361
40
Toplam Kapasite
325
15
Derslik Sayısı
Bina Adı : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Genel Kullanım
Özel Kullanım
5
-
Toplam Derslik Alanı
299
-
Toplam Kapasite
320
-
Derslik Sayısı
Bina Adı : Yabancı Diller Yüksek Okulu
Genel Kullanım
Özel Kullanım
Derslik Sayısı
3
15
Toplam Derslik Alanı
75
375
Toplam Kapasite
90
480
Genel Kullanım
Özel Kullanım
6
-
Toplam Derslik Alanı
407
-
Toplam Kapasite
360
-
Bina Adı : Dr. Natuk Birkan
Derslik Sayısı
134
Bina Adı : Manning House
Genel Kullanım
Özel Kullanım
Derslik Sayısı
-
2
Toplam Derslik Alanı
-
52
Toplam Kapasite
-
50
Genel Kullanım
Özel Kullanım
Derslik Sayısı
-
1
Toplam Derslik Alanı
-
55
Toplam Kapasite
-
35
Genel Kullanım
Özel Kullanım
Bina Adı : Psikoloji-Sosyoloji
Bina Adı : Küçük GYM
1
-
Toplam Derslik Alanı
167
-
Toplam Kapasite
200
-
Derslik Sayısı
135
Kampüs : KUZEY
Bina Adı : Yabancı Diller Yüksek Okulu
Genel Kullanım
Özel Kullanım
Derslik Sayısı
-
20
Toplam Derslik Alanı
-
300
Toplam Kapasite
-
420
Genel Kullanım
Özel Kullanım
Bina Adı : Kare Blok
2
14
Toplam Derslik Alanı
239
796
Toplam Kapasite
235
479
Derslik Sayısı
Bina Adı : Eğitim Teknolojileri B Blok
Genel Kullanım
Özel Kullanım
2
5
Toplam Derslik Alanı
164
283
Toplam Kapasite
126
205
Genel Kullanım
Özel Kullanım
Derslik Sayısı
Bina Adı : Eğitim Fakültesi
19
-
Toplam Derslik Alanı
1156
-
Toplam Kapasite
1140
-
Genel Kullanım
Özel Kullanım
Derslik Sayısı
10
1
Toplam Derslik Alanı
588
55
Toplam Kapasite
611
35
Derslik Sayısı
Bina Adı : Kat Otoparkı
136
Bina Adı : Eğitim Teknolojileri A Blok
Genel Kullanım
Özel Kullanım
Derslik Sayısı
-
5
Toplam Derslik Alanı
-
261
Toplam Kapasite
-
237
Genel Kullanım
Özel Kullanım
18
-
Toplam Derslik Alanı
2352
-
Toplam Kapasite
2120
-
Bina Adı : Yeni Bina
Derslik Sayısı
137
Kampüs : HİSAR
Bina Adı : A Blok
Genel Kullanım
Özel Kullanım
Derslik Sayısı
-
7
Toplam Derslik Alanı
-
244
Toplam Kapasite
-
210
Genel Kullanım
Özel Kullanım
Bina Adı : B Blok
Derslik Sayısı
-
2
Toplam Derslik Alanı
-
115
Toplam Kapasite
-
95
Genel Kullanım
Özel Kullanım
Derslik Sayısı
-
7
Toplam Derslik Alanı
-
342
Toplam Kapasite
-
320
Genel Kullanım
Özel Kullanım
3
-
Toplam Derslik Alanı
421
-
Toplam Kapasite
500
-
Bina Adı : C Blok
Bina Adı : D Blok
Derslik Sayısı
138
Kampüs : KİLYOS
Bina Adı : Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü B Blok
Genel Kullanım
Özel Kullanım
Derslik Sayısı
-
11
Toplam Derslik Alanı
-
609
Toplam Kapasite
-
330
139
Kampüs : KANDİLLİ
Bina Adı : Deprem Erken Uyarı AR-GE UYGULAMA Merkezi
Genel Kullanım
Özel Kullanım
Derslik Sayısı
-
2
Toplam Derslik Alanı
-
67
Toplam Kapasite
-
40
Bina Adı : Deprem Mühendisliği
Genel Kullanım
Özel Kullanım
Derslik Sayısı
-
1
Toplam Derslik Alanı
-
92
Toplam Kapasite
-
50
IV - MERKEZLER
143
MERKEZLER
Merkez Adı
Bulunduğu Bina
Alanı m2
Afet Yönetimi UYGAR Merkezi
Natuk Birkan
Arkeometri Araştırma Merkezi
Kare Blok-Güney Kampus Küçük GYM
Avrupa Çalışmaları Merkezi
Binns House
85
Barış Eğitimi UYGAR Merkezi
Katotoparkı
24
Bilgi Sistemleri UYGAR Merkezi
Hisar Kampus A Blok
93
B.Ü. TÜSİAD Dış Politika Forumu
Katotoparkı
75
Deprem Zararlarının Azaltılması UYGAR Merkezi
İznik Kampusu-Ankara Keskin
Dil UYGAR Merkezi
Fen-Edebiyat Fakültesi
5
Eğitim Teknolojisi UYGAR Merkezi
Eğitim Teknolojileri B Blok
40
Ekonomi ve Ekonometri Merkezi
Banka ve Ofis Binası
28
Görme Engelliler Teknoloji Merkezi
Katotoparkı
73
İktisadi Tasarım UYGAR Merkezi
Banka ve Ofis Binası
28
İleri Teknolojiler Araştırma Geliştirme Merkezi
Kare Blok
383
İnsani Gelişme UYGAR Merkezi
Binns House
47
Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denet. Türk Milli Komitesi Hisar Kampus A Blok
34
25+15
1928
33
KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi
KOSGEB Binası
910
Mekatronik UYGAR Merkezi
Kare Blok
71
Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danış. UYGAR Merk.
Revir Binası
209
Polimer UYGAR Merkezi
Kare Blok
132
Psikoloji UYGAR Merkezi
Gülsu Apartmanı / Etiler
140
Sosyal Politika Forumu
Katotoparkı
75
Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim UYGAR Merkezi
Hisar Kampus A Blok
57
Turizm İşletmeciliği UYGAR Merkezi
Hisar Kampus A Blok
190
Uzaktan Eğitim Merkezi
Kiyos Sarıtepe Kampusu B Blok
17
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
BÜ Spor Tesisleri
79
144
MERKEZLER
1-
Afet Yönetimi UYGAR Merkezi
Bulunduğu Bina : Natuk Birkan
Alan (m2)
2-
: 34
Arkeometri Araştırma Merkezi
Bulunduğu Bina : Kare Blok (Lab), Güney Kampüs Küçük GYM
Alan (m2)
3-
: 25 + 15
Avrupa Çalışmaları Merkezi
Bulunduğu Bina : Binns House
Alan (m2)
4-
: 85
Barış Eğitimi UYGAR Merkezi
Bulunduğu Bina : Katotoparkı
Alan (m2)
5-
: 24
Bilgi Sistemleri UYGAR Merkezi
Bulunduğu Bina : Hisar Kampüs A Blok
Alan (m2)
6-
: 93
B.Ü. TÜSİAD Dış Politika Forumu
Bulunduğu Bina : Katotoparkı
Alan (m2)
7-
: 75
Deprem Zararlarının Azaltılması UYGAR Merkezi
Bulunduğu Bina : İznik Kampüsü, Ankara, Belbaşı-Keskin
Alan (m2)
8-
: 1928
Dil UYGAR Merkezi
Bulunduğu Bina : Fen-Edebiyat Fakültesi
Alan (m2)
:5
145
9-
Eğitim Teknolojisi UYGAR Merkezi
Bulunduğu Bina : Eğitim Teknolojileri B Blok
Alan (m2)
: 40
10- Ekonomi ve Ekonometri Merkezi
Bulunduğu Bina : Banka ve Ofis Binası
Alan (m2)
: 28
11- Görme Engelliler Teknoloji Merkezi
Bulunduğu Bina : Kat Otoparkı
Alan (m2)
: 73
12- İktisadi Tasarım UYGAR Merkezi
Bulunduğu Bina : Banka ve Ofis Binası
Alan (m2)
: 28
13- İleri Teknolojiler AR-GE Merkezi
Bulunduğu Bina : Kare Blok
Alan (m2)
: 383
14- İnsani Gelişme UYGAR Merkezi
Bulunduğu Bina : Binns House
Alan (m2)
: 47
15- Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi
Bulunduğu Bina : Hisar Kampüs A Blok
Alan (m2)
: 33
16- KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi
Bulunduğu Bina : KOSGEB
Alan (m2)
: 910
17- Mekatronik UYGAR Merkezi
Bulunduğu Bina : Kare Blok
Alan (m2)
: 71
146
18- Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık UYGAR Merkezi
Bulunduğu Bina : Revir
Alan (m2)
: 209
19- Polimer UYGAR Merkezi
Bulunduğu Bina : Kare Blok
Alan (m2)
: 132
20- Psikoloji UYGAR Merkezi
Bulunduğu Bina : Gülsu Apt./Etiler
Alan (m2)
: 140
21- Sosyal Politika Forumu
Bulunduğu Bina : Kat Otoparkı
Alan (m2)
22-
: 75
Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim UYGAR Merkezi
Bulunduğu Bina : Hisar Kampüs A Blok
Alan (m2)
: 57
23- Turizm İşletmeciliği UYGAR Merkezi
Bulunduğu Bina : Hisar Kampüs A Blok
Alan (m2)
: 190
24- Uzaktan Eğitim Merkezi
Bulunduğu Bina : Kilyos Sarıtepe Kampüsü B Blok
Alan (m2)
: 17
25- Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
Bulunduğu Bina : B.Ü. Spor Tesisleri
Alan (m2)
: 79
V - ÜNİVERSİTEYE HİZMET VEREN TESİSLER
149
ÜNİVERSİTEYE HİZMET VEREN TESİSLER
Birimin Adı
Adedi
Alanı (m2)
Kapasite (Kişi)
a) Erkek Öğrenci Yurdu
4
19786
1323
b) Kız Öğrenci Yurdu
4
18910
1116
c) Superdorm
1
22000
486
a) Çalışma Salonu 1
7
1507
1200
b) Çalışma Salonu 2
1
92
90
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
1
1317
225
MATBAA
1
595
YEMEKHANE
4
Öğretim Üyesi Yemekhanesi (Kuzey Kampüs)
1
230
120
Öğretim Üyesi Yemekhanesi (Güney Kampüs)
1
350
170
Öğrenci Yemekhanesi
1
920
400
Personel Yemekhanesi
1
198
88
a) Halter Salonu
1
125
10
b) Ö.F.B. Basketbol, Voleybol, Jimnastik Salonu
1
328
50
Atletizim Sahası Pisti
1
12678
Kapalı Spor Salonu
1
2861
1030
TİYATRO SALONU
1
294
200
1- Büyük Toplantı Salonu
366
479
2- Kriton Curi Toplantı Salonu
76
86
3- Seminer Salonu
44
30
4- Sergi Salonu
139
70
1- Ayhan Şahenk Salonu
307
487
2- Dans Performans Salonu
108
60
303
457
343
250
178
160
REKTÖRLÜK KONFERANS SALONU
228
120
DEMİR DEMİRGİL SALONU
294
200
ÖĞRENCİ YURTLARI
KÜTÜPHANE
SPOR SALONU
UÇAKSAVAR SPOR TESİSLERİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GARANTİ KÜLTÜR MERKEZİ
3- Seminer Salonları
4
KİLYOS KAMPÜS KONFERANS MERKEZİ
1- Necmi Tanyolaç Salonu
2- Konferans Salonları
2
150
ÜNİVERSİTEYE HİZMET VEREN TESİSLER (Devam)
Birimin Adı
Adedi
Alanı (m2)
Kapasite (Kişi)
108
60
241
137
1- İbrahim Bodur Oditoryumu
163
223
2- Turhan Esener Salonu
94
150
KANDİLLİ RASATHANESİ KONFERANS SALONU
375
186
4
256
160
Öğretim Üyeleri Merkezi
1
437
17
Matematik Bilimleri Merkezi
1
40
4
Güney Kampüs 5/B Konuk Binası
1
90
8
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MERKEZİ
1
953
110
ETÜD
1
76
26
MEDİKO SOSYAL (Psikoloji Mer., Diş K., Revir)
1
1062
AÇIK YÜZME HAVUZU
1
965
KAPALI YÜZME HAVUZU VE FITNESS CENTER
1
890
ÖZGER ARNAS SALONU
PROF.DR.TURGUT NOYAN KONFERANS SALONU
Üst Salon
NATUK BİRKAN BİNASI
BÜ KANDİLLİ RASATHANESİ İZNİK TESİSLERİ
Konferans Salonları
KONUK EVLERİ
200

Benzer belgeler