Kinto® Duo Broşür - BASF Türk Bitki Koruma

Transkript

Kinto® Duo Broşür - BASF Türk Bitki Koruma
Kinto® Duo İle Etkin Olarak Kontrol Edilebilen Hastalıklar
Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalıkları (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)
Hem tohum ve hem de toprak kaynaklı bulaşmalar görülebilir.
Çimlenme kayıpları, kardeşlenmede azalma, çimlenme sonrası ölüm karakteristik belirtilerindendir. Bulaşık bitkilerde ileriki
dönemlerde yatma ve ak başak sayısında artış görülür. Verim ve kalitede ciddi kayıplara sebep olur.
Triazole A
Kinto® Duo
Triazole B
m
u
h
o
T
m
u
r
Ko
ek
T
a
si
i
j
o
l
no
Sürme (Tilletia foetida, Tilletia caries)
Enfeksiyon genelde tohum kaynaklıdır.
Patojen bulaşık tohumlarda konaklayıp bir sonraki ekimde ciddi kayıplara yol açabilir. Ayrıca bu patojenler insan sağlığı için
zararlı toksinler üretirler.
Kinto® Duo ; hem tohum hem de toprak kaynaklı hastalık etmenlerine karşı tohumunuzu
mükemmel bir şekilde korumasının ve tedavi etmesinin yanısıra, bitkideki bazı olumlu
fizyolojik gelişimlere de yardımcı olur:
1.Özellikle çimlenme sonrası ilk gelişim evrelerinde genç bitkilerin gelişimini teşvik ederek,
kardeşlenme sayısının artmasına ve dolayısı ile verimde artışa yardımcı olur.
2.Kinto® Duo bitkilerin daha derin ve güçlü bir kök sistemi geliştirmesine yardımcı olarak,
bitkinin hem topraktaki besin ve sudan daha etkin bir şekilde faydalanmasına, hemde uzun
ve sert kış dönemlerini daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde geçirmesine yardımcı olur.
3.Kinto® Duo genç bitkilerin kuvvetli bir gövde yapısına sahip olmasına yardımcı olarak, hem
hastalık etmenlerinin bitkiye girişini engeller, hem de don, kuraklık gibi stres faktörlerine karşı
bitkinin daha dirençli olmasına yardımcı olur.
Rastık (Ustilago nuda f.sp. tritici)
Enfeksiyonlar tohum kaynaklıdır. Hastalık etmeni tohum embiryosu içerisinde gelişir ve ancak sistemik özellikteki ilaçlarla
kontrol edilebilir. Hastalık kontrol edilmezse üründe %25’in üzerinde verim kayıpları görülebilir.
Bitkiler böylece gerçek verim ve kalite potansiyeline daha rahat bir şekilde ulaşabilirler.
Güvenli ve Kaliteli
Tohum Koruma Teknolojisi
Tohum ve Toprak Kaynaklı Hastalık Etmenlerine Karşı
“Güvenli ve Kaliteli Tohum Koruma Teknolojisi”
Tohum ve Toprak Kaynaklı Hastalık Etmenlerine Karşı Üstün Koruma
Etkili Madde
Kullanım Şekli
20 g/l Triticonazole + 60 g/l Prochloraz
Tohum ilaçlaması şeklinde kullanılır. 100 kg tohumu ilaçlamak için gerekli miktardaki ilaç bir kap içerisinde 1.5 litre su ile iyi
bir şekilde karıştılır. Bu karışım düz ve temiz bir zemin üzerine konulmuş tohum üzerine yavaş yavaş akıtılarak bir taraftan
da kürekle karıştırılır. Karıştırma işlemine tüm tohumlar homojen olarak iyi bir şekilde ilaçla kaplanıncaya kadar devam edilir.
Formülasyon Şekli
Üstün
Tohum Kaplam
a
Teknolojisi
FS (Tohum ilaçması için akıcı konsantre) formülasyon yapısındadır.
Bu formülasyon tohum ilaçlaması için özel olarak geliştirilmiş bir formülasyondur. Yeni teknolojisi sayesinde üstün boyama,
homojen yayılma ve yapışma özelliğine sahiptir.
Triticonazole ve Prochlorazın Avantajları:
Triticonazole ve Prochloraz özellikle BASF’in tohum ilaçlaması için geliştirdiği özel bir karışımdır.
Prochloraz; hem kontak hemde translaminar sistemik özelliği sayesinde, hem tohum yüzeyinde hem de tohum içerisinde
mükemmel bir dezenfeksiyon sağlayarak tohum kaynaklı hastalıkları yok eder.
İlaçlama varili (kaskat) ile ilaçlama yapılacak ise; 100 kg tohum için, gerekli miktardaki ilaç bir kap içerisinde 1.5 litre
su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada ilaçlama variline ilave edilir. Her defasında ilaçlama varili
çevrilerek tohumların homojen olarak iyi bir şekilde ilaçla kaplanması sağlanır.
Triticonazole; BASF’in sadece tohum ilaçlaması için geliştirdiği çok özel bir aktif olup üstün bir sistemik etkiye sahiptir. Bu
uzun ve üstün sistemik etki sayesinde sadece tohumu değil çimlenme ve çıkış sonrası genç bitkiyi de daha sonraki gelişme dönemlerinde (kardeşlenme dönemi BBCH 21-25) korumaya devam eder. Aynı zamanda bu sayede toprak kaynaklı
hastalık etmenlerine karşı da tohum ve genç bitki korunmuş olur.
Sıvı ilaçlama tertibatı olan sektörlerde ise; bir ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde ilaçlanmasını sağlayacak
su miktarı bulunur (bu miktar ilaçlama ekipmanına göre 100 kg tohum için 500 ml - 800 ml arasında değişebilir).
Etki Şekli
Hem kontak hem de sistemik etkili, koruyucu ve tedavi edici özelliğe sahiptir.
Kontak ve sistemik etkileri sayesinde toprak, tohum yüzeyi ve tohum içerisindeki hastalık etmenlerini etkin bir şekilde kontrol
etmektedir.
Kinto Duo içerisinde yer alan Triticonazole ve Prochloraz aktifleri tohum, tohum zarı ve kökler tarafından absorbe edilir.
Hastalık etmenlerinin gelişmesi için gerekli olan ergosterol sentezini ve dolayısıyla hastalık etmeninin çimlenmesini, haustorya
oluşumunu engelleyerek etkin bir koruma sağlar.
Kinto® Duo bu iki farklı etki mekanizmasına sahip aktif ile; hem tohum, hem de toprak kökenli hastalık etmenlerine karşı
size en güvenilir ve kapsamlı çözümü sunar.
Tüm ilaçlama uygulamaları için; ideal su miktarı, tüm tohumları iyi bir şekilde kaplayan fakat akmayan miktardır. Bu husus
sağlandıktan sonra gerekli miktar ilaç, gerekli miktar su ile iyice karıştırılır. Hazırlanan karışım ilaçlama tertibatı deposuna konarak ilaçlama yapılır.
Kontak
Fusarium spp.
Tohum
Fusarium spp.
®
Kinto® Duo
Kinto® Duo normal iklim koşullarında
ürününüzü kardeşlenme dönemi
ortasına kadar güvenli bir şekilde korur.
Özellikleri
• Geniş etki spektrumu sayesinde Sürme ve Rastık başta olmak üzere Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü hastalıklarının (Fusarium
spp. ve Rhizoctonia spp.) en önemli türlerine karşı mükemmel etkilidir.
• Bitki içerisinde uzun süreli kalıcı etkiye sahiptir, bu nedenle uzun süreli koruma sağlar.
Kinto® Duo
• Hem koruyu hem de tedavi edici özelliktedir,
Translaminar Sistemik
Fusarium spp.
Tohum
Toprak
Sistemik
Fusarium spp.
• Normal iklim koşullarında kardeşlenme dönemi ortasına kadar kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığına karşı etkin bir koruma sağlar.
• Tohumlarda güçlü bir çıkış ve homojen bir çimlenme sağlar.
Fusarium spp.
Tohum
*
Toprak
* Buğday bitkisinin gelişim dönemleri
• Çimlenme ve çıkış sonrası kardeşlenme sayısının artmasını teşvik eder.
• Bitkinin kuvvetli bir kök yapısı oluşturarak daha iyi ve sağlıklı gelişmesini sağlar.
• Kinto® Duo ile ilaçlı tohumlar uygun depolama koşullarında 1-2 yıl muhafaza edilebilirler.
• Yüksek verim ve daha kaliteli ürün alınmasına yardımcı olur.
• Önerilen dozda bitkide fitotoksisite riski yoktur.
KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR
Bitki Adı
Zararlı Organizma Adı
Kullanma Dozu
Buğday
Buğday Tahıl Fide Yanıklığı, Kök,
Kök Boğazı Çürüklüğü
(Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)
200 ml / 100 kg tohum
Sürme Hastalığı
(Tilletia foetida, Tilletia caries)
150 ml / 100 kg tohum
Buğday Rastık Hastalığı
(Ustilago nuda f.sp. tritici)
150 ml / 100 kg tohum
Mükemmel Fusarium spp. etkisi...
İlaçsız
Mükemmel Fusarium spp. etkisi...
PTR_08_2012_2
Hastalık etmeni gelişmiş
Kinto® Duo
Triazole A
Triazole B
Hastalık etmeni
yok edilmiş
Hastalık zararı
devam etmekte
Hastalık zararı
devam etmekte
Fusasp (Fusarium spp.), Buğday Agar Testi, Fransa 2006