Ohne Titel - Haus Kreisau

Transkript

Ohne Titel - Haus Kreisau
EĞİTİM TATİLİ
… N i h a y e t A f a c a n ' a v a r d ı ğ ı m ğ z d a h e r k e s f e r a h l a m ı ş t ı çü n k ü y a p ı h a r i k a y d ı v e e n f e s b i r m a n z a r a s ı va r d ı . B a z ı l a r ı dayanamayıp kenilerini denize attılar. İlk akşam yemeği ssat 19da yenildi. Yemek sonrası "ne var, ne yok" faslı başladı. Günlük program ve kurrallar üzerine konuşuldu.
TANIŞMA
Öğle yemeğinden sonra salona geçip, Türk grubu ile buluştuk ve karşılıklı tanıştık. Tanışma oyunları oyn a d ık; çok ke yif a l d ık. Bu oyunlar bize Türk grubunu daha iyi tanımamıza da yardımcı oldu. Bunun yanı sıra değişik grup çalışmaları uyguladık, örneğin grup üyelerinin ortak ve farklı özellikleri yazıldı.
Haus Kreisau
Eğitim yolculuğu
29.09.-10.10.2012
Afacan-Seminerleri
…kahvaltıdan sonra belli gruplarda Türkiye üzerine belli konular sunuldu. Perşembe günü erkenden otobüsle Aliağa'da bir camiyi ziyarete gittik. Orada hoca ile buluştuk, b,z, dostça karşıladı ve camiyi anlattı. Cami ıki katli olup aşağısı erkekler, yukarısı ise kadınlar için ayrılmıştır. Cami üç ay önce açılmıştı. Hoca bize nasıl namaz kılındığını gösterdi. Ardından yoğun olarak din ile ilgili konularda sohbet ettik. Konuşmamızı kesmek zorunda kaldık ç ünkü bize ayr ılan zamana uymak zorundaydık.
Cami Ziyareti
Daha sonra bir Türk lisesine doğru yola çıktık ve orayı gezdik. Burada saptadık ki Alman okulları teknık a n l a m d a o l d u k ç a gerideydi.
Uyum Okulunun
Ziyareti
Öğrencileri bağrımıza bastık!…
Uyum Okuluna ziyaretimiz program dışıydı ve unutulmazdı. Çok etkileyici bir olaydı. Öğrenciler hayat doluydular ve yaşam sevinçlerini bize aşıladılar. Spontane bir konser, eğitim tatilimizi "müzik yolculuğuna" çevirdi. Öğretmen meslektaşımız Bilginer'se tebessüm ederek: "Kimi zaman program dışı gelişmeler en iyisidir!" dedi.
Müsik
Birlikte oyunlar oynamak üzere spor sahasında buluştuk. Türk ve Alman g ru bu kü çü k timler halinde karışıp dağıldılar. Futbol o y n a m a z a m a n ı g e l m i ş t i . Ardından bize çok keyif veren yakar to p o yn ad ık. A kş am yemeğinden sonra tekrar "ne var ne yok" faslı yapıldı. Daha sonra Kardelen grubundan bir kız harıka sesiyle akşamımızı daha güzelleştirdi. Gitar çalıp, bir kaç şarkı söyledi.
H üse y i n v e S i ne m b i ze M o zar t' tan
"Gece Müzigi çaldılar!"
Clementine Klemp'in iki arkadaşı dışarıdan ekstra konser vermek için g el d i l er. B u b i ç o ğ u mu zu n Mozart'ın "Gece Müziği" ile ilk karşılaşmasıydı.
Afacan'a Veda
Öğlen programımız Afacan!daki son haftamızı değerlendirerek başladı. Bunun yanı sıra gezi üzerine sıralanmış bir anket temel alınıp, raporlar hazırlanıp, sunuldu. Genel deperlendirmemiz şöyle idi:
- Türk ve Alman grupların birlikte Afacan'da geçirdikleri zaman çok uyumlu ve zevkliydi.
- İletişim biraz sorunluydu çünkü Tğrk grubu çok az İngilizce biliyordu
- Küçük gruplar ve kişisel iletişim Facebook üzerinden sağlanacaktır
Öğleden sonra bavullarımızı ve odalarımız toparlamak için bize zaman verildi. Türk grubu ile vedalaştık. Akşam yemeğinden sonra biraz gecikmeli olarak otobüsümüze bindik. Bir kaç saat sonra feribota ulaştık. Feribotla 45 dakika daha yolculuk yaptık. Istanbul'a vardığımızda, bizi otele gitürecek otobüsü beklememiz gerekiyordu.
Istanbul
Saat 14de daha sonraki günlerde bize eşlik eden rehberimiz Mehmet ile buluştuk. Buluşma noktamız hipodrom yani at meydanıydı. Bu hipodrom 3.yüzyılda iparator Septum Severus tarafından, Romalı örneklere göre inşa ettirilmişti. Hipodromda II. Friedrich Wilhelm'in 1898'de hediye ettiği Alman Ç e p me s i b u l u n u y o r . H i p o d r o m ayaklanma ve gösterilerin yapıldığı bir alandı ve 100.000 kişi alabiliyordu. Gezimiz Sultan Ahmet Camine yöneldi. Burası, duvar süslemeleri ve vitraylarından dolayı Avrupa da mavi cami olarak adlandırılıyor. Altı minareli ilk camidirç Daha sonra sultan tarafından sekiz minareli başka bir cami yaptırıldı. Sultan Ahmet beş bin kişi kapasitelidir, duvarları mermerle kaplıdır. Camiden sonra üç dikili taşa dönüyoruz. 18. yüzyıla kadar
Aya Sofya'da
İstanbullular bu üç dikili taştan biri hakkında bilgi sahibi değillerdi. Bir Os ma n l ı pa ş a s ı ve r g i ka ç ı r d ı ğ ı gerekçesiyle bronz sütunun önünde idam edilmişti. Sonraki durağımız Aya Sofza'nın anlamı ise 'kutsal bilgelik'. Temel yapı İsa'dan ö n c e B i z a n s ' a a i t k ü ç ü k b i r i ba d e t ha ne yd i . Be şi nc i yüz yı l d a R o m a l ı l a r t a r a f ı n d a n k i l i s e y e dönüştürüldü. 527'de Roma Kilisesi, Yahudı tapınağı Salomon'a rakip olma amacıyla büyütüldü. Aya Sofya dünyanın en büyük kubbesine sahiptir.
Hipodrom