Servis Açıklaması

Transkript

Servis Açıklaması
Servis Açıklaması
Dell Hızlı Danışma Hizmetleri
Giriş
Dell Hızlı Danışma Hizmetleri (“Hizmet” veya “Hizmetler”), sonuçları maksimize etmek için Hızlı
Metodoloji kullanarak proje desteği sağlamada esnek, zamana dayalı bir model sunar. Teklifiniz,
sipariş formunuz veya karşılıklı kabul ettiğiniz diğer fatura veya sipariş onayı formu, (uygun biçimde,
“Sipariş Formu”) servislerin adını ve satın aldığınız kullanılabilir servis seçeneklerini içerir. Servis
sözleşmelerinizin bir kopyasını istemek ya da daha fazla yardım için Dell Teknik Destek birimine veya
satış temsilcinize başvurun.
Servis Açıklaması
Servis aşağıdakileri içerir:
•
•
•
•
•
•
Hızlı Proje Yönetimi Metodolojisini kullanarak, uygulanabilir proje bazlı becerilere sahip bir Dell
Teknik Danışmandan (“Teknik Danışman”) zamana dayalı proje desteği. Tüm Hizmet projeleri,
projenin dinamik biçimde ayarlanabilmesi için günlük kontrol noktalarını ve hedef belirlemeyi
kullanan bir Hızlı Metodoloji içerir.
Size destek olması için ilgili becerilere sahip Teknik Danışmanlar. Teknik Danışmanların tipik
becerileri Tablo 1'de listelenmiştir
Sabit bir süre için sabit bir fiyat; tüm masrafları içerir. Sabit süre 5 (ya da belirtilmiş ise 3) gündür
ve gerektiğinde Teknik Danışmanın Müşteri sahasına gidiş süresini de kapsar.
Minimum 5 (ya da 3) günlük sabit süreye yapılacak herhangi bir uzatma ek ücrete tabi olacaktır.
Tüm uygulamalar sahada gerçekleştirilir
Hizmetler sonradan fatura edilir
Bu Hizmet tamamlandığında, Dell tamamlanan tüm görevleri gözden geçirmek ve sonraki adımlar
konusunda tavsiyelerde bulunmak için bir proje kapanış toplantısı düzenleyecektir.
Bir Dell temsilcisi bu Hizmetin zaman planını hazırlamak için Müşteri ile bağlantıya geçecektir.
Planlama, mevcut kaynaklar üzerinde karşılıklı mutabakatı esas alacak ve Hizmetin başlamasından önce
en az on iş günü hazırlık süresi bırakılacaktır. Dell satış ekibi ile proje yöneticisi üzerinden başka şekilde
bir anlaşmaya gidilmedikçe, yerel, devlet, eyalet, ve/veya ülke çapındaki tatiller hariç bu Hizmet normal
Dell çalışma saatleri, Müşterinin yerel zamanı, yerel iş haftası sırasında sağlanacaktır.
Servis Stok Kodları
Bkz. Ek A
1
Dell Agile Consulting Services | v1.2 | September 8, 2014
Kilit Servis Adımları
Planlama ve Hedef Belirleme
1. Teknik gereklilikler / mimari bilgilerini Müşteriden alıp Müşteriyle birlikte gözden geçirme
2. Yaklaşık 2 saatlik bir hedef toplantısı düzenleme ve önceliklendirilmiş hedefler ve günlük görev
planını kararlaştırarak Sprint Birikmiş İş Hedef Planına kaydetme
3. Sprint Birikmiş İş Hedef Planına karşı yürütme ve Dell Sprint İzleme Raporuna kaydetme; bu tür
yürütme ve kayıt işlemlerinin bu Hizmetin sabit süresi içinde kalması ve sabit kapsamlı
teslimatlar içermemesi halinde.
Günlük Gözden Geçirme Toplantıları ve Görev Yürütme
1. Müşteriyle veya Müşteri tarafından belirlenmiş bir temsilciyle ilerlemeleri gözden geçirmek ve
hedef ve öncelikleri netleştirmek için günlük gözden geçirme toplantıları
2. Sprint Birikmiş İş Hedef Planına karşı yürütme ve Dell Sprint İzleme Aracına kaydetme
Proje Sonlandırma
1. Teknik Danışman, Müşteriye gerçekleştirilen Hizmetleri ve tamamlanmış işleri gösteren bir
rapor sunacaktır.
Teknik Danışman Becerileri
• Dell Teknik Danışmanları belirli bir teknik alanda 3-5 yıllık deneyime veya ona eşdeğer
becerilere sahiptir.
• İstenen becerileri uygulama öncesinde iki haftaya kadar Dell proje koordinatörü aracılığıyla
dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Proje koordinatörü, gerektiği durumlarda her türlü proje
uzatması veya netleştirilmesi gereken ek sorunlar için ana Dell irtibat noktanız olan kişidir.
• Aşağıda, bir Dell Hızlı Danışma Hizmetleri uygulamasında tipik olarak bekleyeceğiniz teknoloji
becerilerinin kısa açıklaması yer almaktadır.
Tablo-1 – Tipik Dell Hızlı Danışma Becerileri
Sunulan Hizmet
Sunucu
Sanallaştırma
için Dell Hızlı
Danışma Hizmeti
2
Dell Hızlı Danışmanı'nın Tipik Yetenekleri
VMWare/Hyper-V Teknoloji Becerileri:
•
Sanallaştırma teknolojilerinde geniş bilgi. Geniş ölçekli
sunucu/depolama/sanallaştırma projelerini yönetme deneyimi
•
VMware ESX, ESXi , Microsoft Hyper-V R2 ve System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2 yapılandırması, mimarisi ve yerleşimi konusunda, sanal
makine yapılandırmasını ve şablonlarını da içeren kapsamlı bilgi
•
Yüksek sanal makine kullanılabilirliği için üstlenme küme hizmeti
•
Port/geçiş yardımı ve genel sistem yönetimi sağlama ve gerektiğinde ürün
özelliklerini ve işlev taleplerini yürütme
İlgili Microsoft Teknolojisi Becerileri:
•
Microsoft Windows Server işletim sistemleri (örn. 2008 R2).
•
Yapılandırma sunucusu teknolojileriyle ilgili kapsamlı bilgi: Active Directory,
DNS, DHCP, Exchange, IIS, SQL Server
İlgili Ağ Oluşturma Becerileri:
•
Ağ sistemleri (örn. Cisco yönlendiriciler ve anahtarlar) , yük dengeleme, güvenlik
duvarları, LAN, WAN ve yüksek kullanılabilirlik, kapsamlı TCP/IP, SNMP, DNS,
LDAP ve WINS bilgisi
•
SAN tabanlı ağ depolaması, SAN Yapılandırması LUN tasarımıyla ilgili kapsamlı bilgi
Dell Agile Consulting Services | v1.2 | September 8, 2014
Depolama
Teknolojileri
İçin Dell Hızlı
Danışma Hizmeti
Veri Koruması
için Dell Hızlı
Danışma Hizmeti
Microsoft Active
Directory için
Dell Hızlı
Danışma Hizmeti
Microsoft
Exchange
için Dell Hızlı
Danışma Hizmeti
3
Depolama Teknolojisi Becerileri:
•
Depolama teknolojileri hakkında geniş bilgi. Büyük ölçekli depolama projelerini
yönlendirmede deneyimli.
•
Değerlendirme, tasarım ve entegrasyon deneyimi
•
Compellent SAN/NAS, EqualLogic SAN/NAS, EMC Clariion/Celerra ile ilgili Geniş Bilgi
•
İşletim sistemi ve uygulama entegrasyonuna ilişkin anlık görüntü ve çoğaltma
teknolojilerini tasarlama ve yapılandırma becerisi
İlgili İşletim Sistemi Teknolojisi Becerileri:
•
Microsoft Windows Server işletim sistemleri
•
VMware ESX, ESXi , Microsoft Hyper-V
•
Redhat/Suse Linux
İlgili Ağ Oluşturma Becerileri:
•
iSCSI, FibreChannel ve FCoE için SAN Fabric tasarım ve yapılandırma
•
Ağ sistemleri (örn; Brocade, Force10, PowerConnect anahtarları), TCP/IP
Veri Koruması Teknoloji Becerileri:
•
Veri koruma teknolojilerine ilişkin geniş bilgi. Büyük ölçekli veri koruma ve depolama
projelerini yönlendirme deneyimi.
•
Değerlendirme, tasarım ve entegrasyonda deneyimli
•
Yedekleme ve kurtarma çözümlerine ilişkin geniş bilgi (örn; CommVault Simpana,
AppAssure, NetVault, vRanger)
•
Anında görüntü, çoğaltma teknolojileri ve yedekleme ve kurtarma çözümleriyle
entegrasyonuna ilişkin geniş bilgi
•
Ticari gereklilikleri; veri koruma politikaları ve teknoloji yapılandırmalarıyla
ilişkilendirme becerisi
İlgili İşletim Sistemi Teknolojisi Becerileri:
•
Microsoft Windows Server işletim sistemleri (örn. 2008 R2).
•
VMware ESX, ESXi , Microsoft Hyper-V
•
Redhat/Suse Linux
İlgili Ağ Oluşturma Becerileri:
•
iSCSI, FibreChannel ve FCoE protokollerine dayalı Veri Depolama Ağları (SAN)
•
Ağ Sistemleri (örn; Brocade, Force10, PowerConnect anahtarları),
•
Veri koruma çözümleri ile ilgili LAN, WAN, TCP/IP, SNMP, DNS, LDAP ve WINS kavrayışı
Microsoft Active Directory Becerileri:
•
Active Directory ve Windows uygulamalarıyla ilgili deneyim – görüntüleme, GPO,
OU ve WAS Uygulaması ve dosya erişimi yönetimi
•
Port/geçiş yardımı ve genel sistem yönetimi sağlama ve gerektiğinde ürün özelliklerini
ve işlev taleplerini yürütme
İlgili Microsoft Teknolojisi Becerileri:
•
Microsoft Windows NT Etki Alanları, dosya erişimi yönetimi
•
Dosya ve yazdırma hizmetleri
İlgili Ağ Oluşturma Becerileri:
•
Yıkım onarımı da dahil SAN yapılandırması ve yönetimi
•
DHCP, DNS ve WINS dahil TCP/IP ağları
•
IIS, HTML, XML, HTTP, HTTPS ve FTP de dahil internet teknolojileri
Microsoft Exchange Becerileri:
•
Microsoft Exchange 2003, 2007 veya 2010 ve Microsoft Exchange kümeleme
•
Sunucu sanallaştırma deneyimi – fiziksel sunucudan sanal sunucuya geçiş –
Exchange 2003, 2007 veya 2010
•
Active Directory, GPO, OU ve WAS Yönetimi ve dosya erişimi yönetimi
•
Port/geçiş yardımı ve genel sistem yönetimi sağlama ve gerektiğinde ürün özelliklerini
ve işlev taleplerini yürütme
İlgili Microsoft Teknolojisi Becerileri:
•
Microsoft Windows NT Etki Alanları
İlgili Ağ Oluşturma Becerileri:
•
Eşleme, maskeleme ve Exchange sunucuları için depolama birimlerini algılama,
Dell Agile Consulting Services | v1.2 | September 8, 2014
Microsoft Lync
için Dell Hızlı
Danışma Hizmeti
Microsoft
SharePoint
için Dell Hızlı
Danışma Hizmeti
Microsoft
Windows 7 ve
Applications
Packaging için
Dell Hızlı
Danışma Hizmeti
4
SAN Yapılandırması ve LUN tasarımı, iSCSI depolama yapılandırması
•
DHCP, DNS ve WINS dahil TCP/IP ağları
Microsoft Lync Becerileri:
•
Microsoft Lync Server ve Office Communications Server ile ilgili deneyim– kurulum,
yapılandırma ve sorun giderme; çoklu dağıtım senaryolarındaki tüm iş yükleri
•
Microsoft Lync Server ve Office Communications Server tasarımı ve mimarisiyle ilgili
engin bir kavrayış
•
Geleneksel telefon kavramlarına dair engin bir kavrayış (Voice Over Internet Protocol
(VOIP) ve Lync Server ile Office Communications Server ile bağlantılı diğer çekirdek
ağ hizmetleri
•
Microsoft Active Directory, OU, GPO ve UAC
•
Port/geçiş yardımı ve genel sistem yönetimi sağlama ve gerektiğinde ürün özelliklerini
ve işlev taleplerini yürütme
İlgili Microsoft Teknolojisi Becerileri:
•
Microsoft Windows NT Etki Alanları, dosya erişimi yönetimi
İlgili Ağ Oluşturma Becerileri:
•
DHCP, DNS ve WINS güvenlik duvarları, yönlendirme ve güvenlik de dahil TCP/IP ağları
Microsoft SharePoint Server Becerileri:
•
Microsoft SharePoint Server, Microsoft SharePoint Hizmetleri, Microsoft SharePoint
2007-2010, Microsoft SQL Server 2000-2005 ve SharePoint Farm oluşturmayı içeren
kapsamlı bilgi
•
Performance Point, Excel Hizmetleri ve Visio Hizmetleri de dahil olmak üzere BI
Hizmetleri deneyimi
•
İşbirliği portalları, şirket arama, şirket içerik yönetimi, iş süreçleri ve formları, iş zekası
konularında kapsamlı bilgi
•
Port/geçiş yardımı ve genel sistem yönetimi sağlama ve gerektiğinde ürün özelliklerini
ve işlev taleplerini yürütme
İlgili Microsoft Teknolojisi Becerileri:
•
Microsoft Active Directory, GPO, UAC
•
Microsoft Windows NT Etki Alanları, dosya erişimi yönetimi
İlgili Web Ağ Oluşturma Becerileri
•
TCP/IP, DHCP, DNS ve WINS dahil TCP/IP ağları
•
Web teknolojileri - IIS 6,0, Güvenlik, SOA, Distributed Computing, HTML, CSS, XSL,
XST, JavaScript, XML, .ASP ve .NET
Microsoft Windows 7 ve Application Packaging Teknolojisi Becerileri:
•
Windows 7, Vista, XP İşletim Sistemlerinin idaresi, yapılandırması ve uygulanması
konusunda deneyim
•
Uygulama bağımlılığının tanımlanması ve yönetiminde, MSI formatında uygulama
paketlemesi ve uygulama uyumluluk testleri konusunda deneyim
•
Görüntü şablonu geliştirme, görüntü geliştirme & en iyi uygulamalar (örn. Ghost),
görüntü yama yönetimi/testi ve uygulaması, görüntü çekirdek uygulama yürütme
deneyimi
•
WMI, ADSI, VBScript ve toplu dosyalar da dahil komut dosyası oluşturma konusunda
deneyim
İlgili Microsoft Teknolojisi Becerileri:
•
Microsoft Active Directory, GPO, UAC ,
•
Microsoft Windows NT Etki Alanları, dosya erişimi yönetimi
İlgili Web ve Ağ Oluşturma Becerileri
•
TCP/IP, DHCP, DNS ve WINS dahil TCP/IP ağları
•
Web teknolojileri - IIS 6,0, Güvenlik, SOA, Dağıtılmış Bilgi İşlem, HTML, CSS, XSL, XST,
JavaScript, XML, .ASP ve .NET
Dell Agile Consulting Services | v1.2 | September 8, 2014
Microsoft Sistem
Merkezi
Yapılandırma
Yöneticisi
için Dell Hızlı
Danışma Hizmeti
Microsoft
Dynamics CRM
için Dell Hızlı
Danışma
Microsoft SQL
Sunucusu için
Dell Hızlı
Danışma:
Tüm Dell Hızlı
Danışma
Hizmetleri
Uygulamaları
5
Microsoft Sistem Merkezi Yapılandırma Yöneticisi Becerileri:
•
Microsoft Sistem Merkezi Yapılandırma Yöneticisine (SCCM) dair kapsamlı bilgi
•
Uygulama yamaları da dahil çoklu alan ve uzak mimarileri tasarlama, yürütme ve
yönetme
•
Microsoft Windows 7, XP veya Vista görüntü tasarımı ve kaydıyla ilgili uzman bilgisi
•
Uygulama yamaları – komut dosyası oluşturma, test, yönetim ve dağıtım
•
.NET, .COM+, .ASP ve Java dahil şirket uygulama mimarileri hakkında bilgi
•
Genel sistem yönetimi gerçekleştirme becerisi ve gerektiğinde ürün özellikleri ve işlev
taleplerini yürütme
İlgili Microsoft Teknolojisi Becerileri:
•
Microsoft Windows NT etki alanları, Group Policy, UAC, Microsoft Server
•
Microsoft Active Directory, Novell dizini, Powershell and Microsoft SQL Server
İlgili Web ve Ağ Oluşturma Becerileri
•
DHCP, DNS ve WINS dahil TCP/IP ağları
•
IIS, HTML, XML, HTTP, HTTPS ve FTP de dahil internet teknolojileri
Microsoft Dynamics CRM Becerileri:
•
Microsoft Dynamics CRM kurulum ve yüklemesine dair proje deneyimi
•
Gerekliliklerin bir araya getirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarının anlaşılması konusunda
deneyim
•
Çekirdek CRM (Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri) iş süreçleri bilgisi
•
Son kullanıcı gereklilik formlarına dayanarak Microsoft Dynamics CRM özelleştirmesi
•
Microsoft Dynamics CRM veri geçişleri konusunda deneyim
•
Microsoft Dynamics CRM Son Kullanıcı ve Yönetici Eğitimi konusunda deneyim
•
İstendiğinde ürün özelliklerini ve işlev taleplerini yürütebilme
İlgili Microsoft Teknolojisi Becerileri:
•
Microsoft Windows NT etki alanları ve dosya erişimi yönetimi
İlgili Web ve Ağ Oluşturma Becerileri
•
DHCP, DNS ve WINS, güvenlik duvarları, yönlendirme ve güvenlik de dahil TCP/IP ağları
Microsoft SQL Server Becerileri:
•
Microsoft SQL Server veritabanı yönetimi (DBA) deneyimi; SQL Server 2008 veya üzeri
deneyimi (veritabanı izleme, bakım ve yedekleme ve kurtarma dahil)
•
SQL Sunucusunun işlevleri, özellikleri ve avantajlarına dair bilgi (Yalnız veritabanı
platformu- SQL Server Analiz Hizmetleri, Raporlama Hizmetleri veya Entegrasyon
Hizmetlerini içermez)
•
Veritabanı tasarımı ve veritabanı güvenliği bilgisi (yöntem ve teknikler)
•
SQL Server platformu kurulum, yapılandırma ve yükseltme yolları ve prosedürleri
hakkında bilgi
•
Veritabanı performans ayarlaması hakkında bilgi ve beceriler
•
İstendiğinde ürün özelliklerini ve işlev taleplerini yürütebilme
İlgili Microsoft Teknolojisi Becerileri:
•
Microsoft Windows NT etki alanları ve dosya erişimi yönetimi
İlgili Web ve Ağ Oluşturma Becerileri
•
DHCP, DNS ve WINS, güvenlik duvarları, yönlendirme ve güvenlik de dahil TCP/IP ağları
Sorun Çözme Becerileri:
•
Olağanüstü müşteri hizmetleri, sorun çözme becerileri ve bir ekibin parçası olarak ya
da bağımsız çalışabilme yeteneği. Danışmanlarımız, BT çözümlerini uygularken bir
aciliyet duygusu içindedirler.
•
Üst makama taşıma da dahil olmak üzere sorunların zamanında ve yüksek kalite ile
analizi, iletilmesi ve çözümü
Dell Agile Consulting Services | v1.2 | September 8, 2014
Varsayımlar
•
•
Müşteri tarafından alan teknik gereklilikleri / mimarisi ile ilgili sağlanan tüm bilgiler somut
olarak doğrudur.
5 günlük sabit süre art arda gelen iş günlerini kapsar.
Hizmete Özgü İstisnalar
•
•
•
•
•
Bu Hizmet sabit teslimat kapsamını içermez.
Sağlanan Hizmetler sadece ve özel olarak Müşteri için oluşturulmuş fikri mülkiyetin
geliştirilmesini kapsamaz.
Danışmanlar sabit bir süre için belirli becerilerle donatılmıştır ve kararlaştırılan hedef planlarına
yönelik çalışmak için zamanlarını en iyi şekilde kullanmak üzere Hızlı Yöntemi kullanırlar.
Gerçekleştirilmesi Dell'in bu sabit sürenin ötesinde çalışmasını gerektiren her türlü faaliyet veya
hizmet bu Servis Açıklamasının kapsamı dışındadır.
Bu Servis Açıklamasının hükümleri, Müşteriye Sözleşmenin şartlarında sağlanan garantilere ilave
başka garantiler sunmaz.
Dell'in, Servisleri sağlamanın Dell veya Dell'in Servis sağlayıcıları için makul olmayan bir risk
yarattığına veya Servislerin kapsamının aşıldığına karar vermesi durumunda, Servisleri sağlamayı
reddedebilir. Dell, kendi kontrolünün dışındaki nedenlerle oluşan performans hatalarından veya
gecikmelerinden sorumlu olmayacaktır.
Müşterinin Sorumlulukları
•
•
•
•
•
•
6
Müşteri, teslimat süresinde Dell danışmanına ilgili konum da dikkate alınarak gerekli tüm
ortamlar için erişim sağlayacaktır
Müşteri tüm planlama ve gözden geçirme oturumlarında hazır bulunmalı veya Müşteri
tarafından belirlenmiş bir temsilci sağlamalıdır
Müşteri, Teknik Danışmanın yeterli katılım (hedef belirleme de dahil) olmaksızın Müşterinin
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışamayacağını veya Hizmeti gerçekleştiremeyeceğini kabul
eder. Müşteri yukarıda belirtilenlere göre yeterli işbirliği yapmazsa, Dell Hizmetin
gerçekleştirilmemesiyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez ve Müşteri para iadesi talep edemez.
Müşteri, sahip olduğu lisanslı yazılım, donanım, sistemler, yer alan veriler ve bu Hizmetlerin
sağlanması amacıyla orada bulunan tüm donanım ve yazılım bileşenlerinin (birlikte
"Desteklenen Ürünler") hem Müşteri hem de Dell tarafından erişimi ve kullanımına dair
izin alınacağını garanti ve temsil eder. Müşteri bu izni almamışsa, Dell'den bu Servisleri
gerçekleştirmesini istemeden önce masrafını kendisi karşılamak kaydıyla bu izni almak
Müşterinin sorumluluğundadır.
Müşteri, Dell'in telefondaki analistiyle ve yerinde servis teknisyenleriyle işbirliği yapacak ve
talimatlarını yerine getirecektir. Deneyimlerimiz birçok sistem sorunu ve hatasının, kullanıcı ve
analist ya da teknisyen arasında telefonla yapılacak sıkı bir işbirliği sonucunda çözülebildiğini
göstermiştir.
Servislerin saha performansı gerektirdiği durumlarda Müşteri kendi tesislerine ve Desteklenen
Ürünlere (Dell'den hiçbir ücret talep etmeksizin) ücretsiz, güvenli ve yeteri ölçüde erişim
sağlayacak ve geniş bir çalışma alanı, elektrik ve yerel telefon hattı temin edecektir. Sistem bu
öğeleri içermiyorsa, bir monitör veya ekran, bir fare (veya işaret aygıtı) ve klavye de (Dell'den
ücret talep edilmeksizin) sağlanmalıdır.
Dell Agile Consulting Services | v1.2 | September 8, 2014
•
Müşteri, bu Servisin verilmesinden önce ve verilmesi sırasında,sorundan etkilenen bütün
sistemlerde var olan tüm verilerin, yazılım ve programların yedeğini alacaktır. Müşteri, olası
arızalar, değişiklikler veya veri kaybına karşılık etkilenen tüm sistemlerde saklanan verilerin
yedek kopyalarını periyodik olarak almalıdır. DELL AŞAĞIDAKİLERE İLİŞKİN HİÇBİR
YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ:
o
GİZLİ, ÖZEL VEYA KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ;
o
KAYIP VEYA BOZUK VERİ, PROGRAM VEYA YAZILIM;
o
HASARLI VEYA KAYIP ÇIKARILABİLİR ORTAM;
o
BİR SİSTEM VEYA AĞIN KULLANIM KAYBI;
o
VE/VEYA DELL YA DA ÜÇÜNCÜ TARAF BİR HİZMET SAĞLAYICININ İHMALİ DE DÂHİL,
HER TÜRLÜ HAREKET VEYA ATLAMALAR.
Dell, herhangi bir program veya verinin geri yüklenmesinden veya tekrar kurulumundan sorumlu
değildir.
•
Bu Servisler kapsamında Dell'in, kendi üretmediği donanım veya yazılımlara erişim sağlaması
gerekebilir. Dell veya üreticinin dışındaki herhangi bir kişi donanım ya da yazılım üzerinde
çalışırsa, bazı üreticilerin garantileri geçerliliğini kaybeder. Dell'in Servis performansının bu
garantileri etkilememesini sağlamak Müşteri'nin sorumluluğundadır ve eğer etkilerse, Müşteri
sonucu kabul edecektir. Dell, üçüncü taraf garantiler veya Servislerin bu garantiler üzerinde
oluşabilecek etkileri konusunda sorumluluk almaz.
Çeşitli
A. Zaman Planının Yenilenmesi ve Süre Bitimi. Bu Servis için randevu alındıktan sonra, programdaki
tüm değişiklikler planlanan tarihten en az 8 takvim günü önce yapılmalıdır. Müşteri bu servisi
planlanan tarihten 7 gün veya daha kısa süre önce yeniden planlarsa, Servislerin fiyatının %25'ini
geçmemek kaydıyla tekrar randevu alma ücreti alınır. Müşteri, serviste yapılacak her türlü tekrar
randevu alma işleminin Servisin başlamasından en az 8 gün önce onaylanması gerektiğini kabul
eder. İlgili kanunlar başka türlü gerektirmedikçe, bu Servisi sipariş tarihinizden itibaren on iki (12)
aylık süre içinde bir kez kullanabilirsiniz ve bu süreden sonra, Müşteri Servisi kullanmasa dahi Dell
Servisi gerçekleştirmiş kabul edilecektir.
B. Servis Kapsamına Dair Ticari Olarak Makul Limitler. Dell, Servis sağlamasının Dell veya Servis
sağlayıcıları için kabul edilemez bir risk oluşturacağına veya bunun kapsam dışı olduğuna kanaat
getirirse, Servisi sağlamayı reddedebilir. Dell, Müşterinin bu Servis Açıklaması kapsamındaki
sorumluluklarını yerine getirmemesi de dâhil kendi kontrolü dışındaki bir nedenle servisin
gerçekleştirilememesi veya gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. Servis sadece Desteklenen
Ürünün tasarlandığı kullanım şekillerini kapsar.
C. İsteğe Bağlı Servisler. İsteğe bağlı servisler (gerektiğinde servis, kurulum, danışmanlık, yönetilen,
profesyonel destek veya eğitim servisleri dahil) Dell'den satın alınabilir ve Müşterinin bulunduğu yere
göre değişebilir. İsteğe bağlı servisler, Dell ile ayrı bir anlaşma yapılmasını gerektirebilir. Bu tür bir
anlaşmanın olmaması halinde, isteğe bağlı servisler bu Servis Açıklaması uyarınca sağlanır.
D. Atama. Dell bu Servis ve/veya Servis Açıklamasını, gerekli nitelikleri taşıyan üçüncü taraf servis
sağlayıcılarına atayabilir.
7
Dell Agile Consulting Services | v1.2 | September 8, 2014
E. İptal. Dell, bu Servisi, Servis süresi içinde aşağıdaki nedenlerden birinden dolayı iptal edebilir:
• Müşteri fatura hükümlerine bağlı olarak, bu Servisin tüm bedelini ödemez;
• Müşteri; yardımcı olan analist veya yerinde servis teknisyenine kötü amaçlı ve/veya tehdit
içerecek biçimde davranması ya da kendisiyle işbirliği yapmasını reddetmesi veya
• Müşteri bu Servis Açıklaması'nda belirtilen tüm hüküm ve koşullara uymaz.
Dell bu Servis'i iptal ederse, yazılı iptal bildirimini Müşteri'nin faturasında belirtilen adrese
gönderecektir. Bildirim iptal nedenini ve iptalin geçerli olacağı tarihi içerecektir; bu tarih, Dell'in iptal
bildirimini Müşteri'ye gönderdiği tarihten on (10) gün önce olamaz (eyalet yasaları anlaşmaya göre
farklılık göstermeyen başka iptal koşulları ileri sürmedikçe). Dell bu servisi bu madde çerçevesinde
iptal ederse, Müşteri Dell'e yapılan veya yapılması gereken ödemeleri geri alma hakkına sahip olmaz.
F. Coğrafi Sınırlamalar ve Yer Değiştirme. Bu Servis, Müşterinin faturasında sevkiyat adresi olarak
belirtilen yere sağlanacaktır. Bu Servis her yerde verilmemektedir. Servis seçenekleri bölgeye göre
değişir ve bazı seçenekler Müşterinin bulunduğu yerde sunulmayabilir; bu nedenle bu ayrıntılar için
satış temsilcinizle görüşün.
8
Dell Agile Consulting Services | v1.2 | September 8, 2014
Hüküm ve Koşullar
Bu Servis Açıklaması, müşteri olarak siz (“siz” veya “Müşteri”) ile bu Servisin satışına ilişkin faturanızda
belirtilen Dell tüzel kişiliği arasında geçerlidir. Bu Servis Müşteri'nin Dell ile imzaladığı ve Servisin satışını
açık bir şekilde yetkilendiren ayrı ana servis anlaşması uyarınca sunulmaktadır. Böyle bir sözleşmenin
olmaması halinde, bu Servis Müşterinin bulunduğu yere bağlı olarak Dell'in Ticari Satış Hükümleri veya
Dell'in standart Müşteri Ana Hizmet Sözleşmesine (uygun biçimde “Sözleşme”) tabi olacaktır. Lütfen
Anlaşmanızın konumlandırılabileceği Müşteri konumuna ilişkin URL için aşağıdaki tabloya bakın.
Taraflar, bu çevrimiçi hükümleri okuduklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Müşteri ayrıca Servisi
yenilediğinde, değiştirdiğinde, uzattığında veya ilk belirlenen sürenin ötesinde kullanmaya devam
ettiğinde, Servisin www.dell.com/servicecontracts/us adresinde incelenebilecek geçerli Servis
Açıklamasına tabi olacağını kabul eder.
Servis siparişi verdiğinizde, Servisleri veya bunlarla ilişkili yazılımı kullandığınızda ya da alışverişinizle
bağlantılı olarak Dell.com web sitesinde veya Dell yazılımı arabiriminde “Kabul Ediyorum” düğmesini
tıkladığınızda veya kutusunu işaretlediğinizde, bu Servis Açıklamasının ve buraya referans olarak
eklenen anlaşmaların sizi bağladığını kabul etmiş olursunuz. Bu Servis Açıklamasında temsil ettiğiniz ve
imza yetkisine sahip olduğunuz bir şirket veya bir tüzel kişi adına yer alıyorsanız, bu durumda "siz" ya da
“Müşteri” söz konusu tüzel kişiyi ifade eder. Bu Servis Açıklamasını almanın yanı sıra, belirli ülkelerdeki
Müşterilerin imzalanmış bir Sipariş Formu da hazırlamaları gerekebilir.
Dell Servislerini Satın Alımınız için Geçerli Hüküm ve Koşullar
Müşteri'nin Konumu
Dell Servislerini Doğrudan Dell'den
Satın Alan Müşteriler
Dell Servislerini Yetkili bir Dell Satıcısından
Alan Müşteriler
Amerika Birleşik
Devletleri
www.dell.com/CTS
www.dell.com/CTS
Kanada
www.dell.ca/terms (İngilizce)
www.dell.ca/conditions (Fransızca-Kanada)
www.dell.ca/terms (İngilizce)
www.dell.ca/conditions (Fransızca-Kanada)
Latin Amerika &
Karayıp Ülkeleri
Yerel www.dell.com ülkeye özel web
sitesi veya
*
www.dell.com/servicedescriptions/global
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
*
www.dell.com/servicedescriptions/global
Asya Pasifik, Japonya
Ticari Bölgeleri
Yerel www.dell.com ülkeye özel web
sitesi veya
*
www.dell.com/servicedescriptions/global
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
*
www.dell.com/servicedescriptions/global
9
Dell Agile Consulting Services | v1.2 | September 8, 2014
Avrupa, Orta Doğu, &
Afrika Ticari Bölgeleri
Yerel www.dell.com ülkeye özel web
sitesi veya
*
www.dell.com/servicedescriptions/global
Servis Açıklaması veya satıcınızdan alabileceğiniz diğer Dell
servis belgeleri siz ve Dell arasında bir sözleşme
oluşturmaz; ancak sadece satıcınızdan aldığınız Servisin
içeriğini, Servisin alıcısı olarak sizin yükümlülüklerinizi ve
bu Servisin sınırlarını ve kısıtlamalarını açıklar. Bunun
sonucunda, bu Servis Açıklaması'nda ve herhangi başka
Dell servis belgelerinde "Müşteri"ye yapılacak tüm atıflar,
bu bağlamda sizi işaret etmektedir ve Dell'e yapılacak tüm
göndermeler ise yalnız satıcınız adına Servis sağlayan servis
sağlayıcısı olarak kabul edilecektir. Burada açıklanan
Servisle ilgili olarak Dell ile doğrudan sözleşmeye dayalı bir
ilişkiniz olmayacaktır. Şüpheleri ortadan kaldırmak için,
yapısı itibariyle yalnız doğrudan alıcı ve satıcı için geçerli
ödeme şartları veya başka sözleşme koşulları sizin için
geçerli olmayacak ve bunlar sizinle satıcı arasında
kararlaştırıldığı şekilde olacaktır.
* Müşteriler yerel www.dell.com web sitesine bulundukları yerde İnternet erişimi olan bir bilgisayardan www.dell.com adresine
giderek veya aşağıdaki adreste Dell'in "Bir Bölge/Ülke Seç" web sitesindeki seçeneklerden birini belirleyerek erişebilirler:
http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen.
10
Dell Agile Consulting Services | v1.2 | September 8, 2014
Ek A
Dell Hızlı Danışma Hizmetleri Stok Kodları
Pasifik Asya ülkeleri, Japonya
Stok Kodu
Stok Kodu Tanımı
İş Ortağı
705-12792
Sunucu Sanallaştırma (VMware) için ICS Hızlı Danışma Hizmeti
GICS
705-12793
Microsoft Exchange ve Active Directory için ICS Hızlı Danışma
GICS
705-12794
Microsoft Lync ve Active Directory için ICS Hızlı Danışma
GICS
705-12795
Microsoft SQL Sunucusu için ICS Hızlı Danışma
GICS
Stok Kodu
Stok Kodu Tanımı
705-12786
Sunucu Sanallaştırma (Hyper-V & VMware) için ICS Hızlı Danışma Hizmeti
GICS
EMEA
İş Ortağı
705-12787
Microsoft Active Directory ve Server için ICS Hızlı Danışma
GICS
705-12788
Microsoft Exchange ve Active Directory için ICS Hızlı Danışma
GICS
705-12789
Microsoft Lync ve Active Directory için ICS Hızlı Danışma
GICS
705-12790
Microsoft SharePoint ve Active Directory için ICS Hızlı Danışma
GICS
705-12791
Microsoft Windows 7/Apps Packaging için ICS Hızlı Danışma
GICS
683-17871
Depolama Danışma Hizmetleri - 1 Haftalık Hızlı Depolama Danışma
EDT
683-17872
Depolama Danışma Hizmetleri - 1 Haftalık Hızlı Veri Koruma Danışma
EDT
683-18013
3 Günlük Veri Depolama Hızlı Danışma
EDT
683-18014
3 Günlük Veri Koruma Hızlı Danışma
EDT
LATAM SKUs
BZ Stok
Kodu
MX Stok
Kodu
Stok Kodu Tanımı
İş Ortağı
968-9476
968-9491
Sunucu Sanallaştırma (Hyper-V & VMware) için ICS Hızlı Danışma Hizmeti
GICS
968-9477
968-9492
Microsoft Active Directory ve Server için ICS Hızlı Danışma
GICS
968-9478
968-9493
Microsoft Exchange ve Active Directory için ICS Hızlı Danışma
GICS
968-9479
968-9494
Microsoft Lync ve Active Directory için ICS Hızlı Danışma
GICS
Yok
968-9495
Microsoft SharePoint ve Active Directory için ICS Hızlı Danışma
GICS
968-9481
968-9496
Microsoft Windows 7/Apps Packaging için ICS Hızlı Danışma
GICS
968-9482
968-9497
Microsoft System Center (SCCM ve AD) için ICS Hızlı Danışma
GICS
Yok
968-9498
Microsoft Dynamics CRM için ICS Hızlı Danışma
GICS
968-9484
968-9499
Microsoft SQL Sunucusu için ICS Hızlı Danışma
GICS
973-4791
973-4724
1 Haftalık Veri Depolama Hızlı Danışma
EDT
973-4792
973-4725
1 Haftalık Veri Koruma Hızlı Danışma
EDT
973-4793
973-4726
3 Günlük Veri Depolama Hızlı Danışma
EDT
973-4794
973-4727
3 Günlük Veri Koruma Hızlı Danışma
EDT
11
Dell Agile Consulting Services | v1.2 | September 8, 2014
ABD/Kanada Stok Kodları
Stok Kodu
Stok Kodu Tanımı
İş Ortağı
968-4103
Sunucu Sanallaştırma (Hyper-V & VMware) için ICS Hızlı Danışma Hizmeti
GICS
968-4104
Microsoft Active Directory ve Server için ICS Hızlı Danışma
GICS
968-4105
Microsoft Exchange ve Active Directory için ICS Hızlı Danışma
GICS
968-4106
Microsoft Lync ve Active Directory için ICS Hızlı Danışma
GICS
968-4107
Microsoft SharePoint ve Active Directory için ICS Hızlı Danışma
GICS
968-4108
Microsoft Windows 7/Apps Packaging için ICS Hızlı Danışma
GICS
968-4109
Microsoft System Center (SCCM ve AD) için ICS Hızlı Danışma
GICS
968-4110
Microsoft Dynamics CRM için ICS Hızlı Danışma
GICS
968-4111
Microsoft SQL Sunucusu için ICS Hızlı Danışma
GICS
973-3751
1 Haftalık Veri Depolama Hızlı Danışma
EDT
973-3752
1 Haftalık Veri Koruma Hızlı Danışma
EDT
973-3753
3 Günlük Veri Depolama Hızlı Danışma
EDT
973-3754
3 Günlük Veri Koruma Hızlı Danışma
EDT
12
Dell Agile Consulting Services | v1.2 | September 8, 2014

Benzer belgeler