Konsensus Araştırma Danışmanlık AC

Yorumlar

Transkript

Konsensus Araştırma Danışmanlık AC
Konsensus Araştırma Danışmanlık
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
2004.02.23 / 10:54
AVRUPA KOMİSYONU
EĞİTİM ve KÜLTÜR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vatandaşlık ve Gençlik
Vatandaşlar için Merkez (Ziyaretler ve staj) Kamuoyu Analizi
A1.
ANKET NO
K001. [
]
A1.
Yerleşim tipi kodu:
A2.
K002. [
]
A2.
Anket No:
A3.
K003. [
]
A3.
Ülke Kodu:
A4.
K004. [ 13
]
A4.
Bölge Kodu:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
A5.
K005. [
]
Ay
Gün
A6.
K006. [
K007. [
]
]
A7.
K008. [
]
Akdeniz Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Marmara Bölgesi
A5.
A6.
Görüşmenin yapıldığı tarih:
Görüşme süresi (Dakika cinsinden)
Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Avrupa Birliği Komisyonu adına bir çalışma yürütmektedir. Bu çalışmanın
amacı Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği hakkında hissettiklerini ve neler bildiklerini ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma bir
dizi uluslararası çalışmaların parçası olup, 13 üye ülkenin hepsinde yürütülmektedir. Cevaplarınız Avrupa Birliği’nin
ülkemiz hakkında daha sağlıklı bir bakış açısına sahip olmasına yardımcı olacaktır.
Fazla zamanınızı almayacağız.
Cevaplarınız ve kimliğiniz bizde gizli tutulacak ve asla üçüncü kişilerin kullanımına sunulmayacaktır.
A7.
Q1.
Uyruğunuzu öğrenebilir miyim ?
T.C.
(1)
Diğer
(2)
]
K010. [
]
K011. [
]
K012. [
]
K013. [
K014. [
K015. [
]
]
]
Genel olarak hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?
Anketör dikkat!!! Lütfen şıkları okuyunuz
Çok memnun
Memnun
Memnun değil
Hiç memnun değil
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/Cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Q2.
Q1.
Ankete
K009. [
Son
Verin
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)
(X)
Q2.
Önümüzdeki yıldan beklentileriniz nelerdir? Size okuyacağım her bir ifade için
2002 yılının daha iyi mi, daha kötü mü yoksa aynı mı geçeceğini
düşünüyorsunuz?
Anketör dikkat!!! İfadeleri okuyunuz
İFADE
a) Genel olarak hayatınız
b) Türkiye'nin içinde bulunduğu
ekonomik durum
c) Evinizin finansal durumu
d) Türkiye'deki iş/çalışma durumu
e) Kişisel iş durumunuz
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Daha iyi
geçecek
Daha kötü
geçecek
Aynı
Geçecek
Bilmiyor/
Fikri yok
Cevap
yok/Reddetti
(3)
(2)
(1)
(9)
(X)
(3)
(2)
(1)
(9)
(X)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
Sayfa - 1 / 21 -
(9)
(9)
(9)
(X)
(X)
(X)
Q3.
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
Konsensus Araştırma Danışmanlık
Q3.
Q4.
Q5.
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
2004.02.23 / 10:54
Bugünkü durumunuzu 5 yıl önceki durumunuz ile karşılaştırdığınızda, beş yıl
öncesine göre kendinizi gelişmiş, aynı seviyede kalmış veya gerilemiş olarak mı
görüyorsunuz?
Anketör dikkat!!! Lütfen şıkları okuyunuz
Gelişmiş (1)
Aynı seviyede kalmış (2)
Gerilemiş (3)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/Cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın) ( X )
Q4.
K016. [
]
Gelecek 5 yıllık dönemi düşündüğünüzde, kişisel durumunuzun gelişeceğini mı,
aynı kalacağını mı veya gerileyeceğini mi tahmin ediyorsunuz?
Anketör dikkat!!! Lütfen şıkları okuyunuz
Gelişecek (1)
Aynı kalacak (2)
Gerileyecek (3)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/Cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın) ( X )
Q5.
K017. [
]
Q6.
K018. [
]
Anadilinizi öğrenebilir miyim?
Anketör dikkat!!! Eğer kaynak kişi 1'den fazla dil belirtmişse Lütfen soruyu
"Çocukluğunuzda aile içinde en sık konuşulan dil hangisiydi?" diye sorunuz Detay
almayınız, şıkları okumayınız ve TEK CEVAP alınız.
Bulgarca (1)
Yunanca (2)
Çek dili (3)
Estonya dili (4)
Macarca (5)
Letonya dili (6)
Litvanya dili (7)
Malta dili (8)
Lehçe (9)
Romence (10)
Slovakça (11)
Slovence (12)
Türkçe (13)
Rusça (14)
Diğer (15)
Bilmiyor/Fikri yok (99)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (00)
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Sayfa - 2 / 21 -
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
Konsensus Araştırma Danışmanlık
Q6.
2004.02.23 / 10:54
Ana diliniz haricinde, bir sohbet esnasında kendinizi ifade edebilecek kadar hangi
dili/dilleri konuşabiliyorsunuz? Anketör dikkat!!! Lütfen detay almayınız, şıkları
okumayınız. ÇOK CEVAP OLABİLİR
Bulgarca
Yunanca
Çek dili
Estonya dili
Macarca
Letonya dili
Litvanya dili
Malta dili
Lehçe
Romence
Slovakça
Slovence
Türkçe
Hırvatça
İngilizce
Fransızca
Almanca
Italyanca
Rusça
Sırpça
İspanyolca
Diğer
Q7.
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
Evet
Hayır
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Cevap
yok/reddetti
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Q7.
K019.
K020.
K021.
K022.
K023.
K024.
K025.
K026.
K027.
K028.
K029.
K030.
K031.
K032.
K033.
K034.
K035.
K036.
K037.
K038.
K039.
K040.
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
Q8a.
K041.
K042.
K043.
K044.
K045.
K046.
K047.
K048.
K049.
K050.
K051.
K052.
K053.
K054.
K055.
K056.
K057.
K058.
K059.
K060.
K061.
K062.
K063.
K064.
K065.
K066.
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
Size göre, anadiliniz dışında, hangi iki dili bilmenizin daha yararlı olduğunu
düşünüyorsunuz?
Anketör dikkat!!! Lütfen detay almayınız ve şıkları okumayınız.Sadece 2 cevap alınız.
İkiden fazla cevap verilmişse ağızdan çıkış sırasına göre ilk 2 cevabı işaretleyiniz
Bulgarca
Yunanca
Çek dili
Estonya dili
Macarca
Letonya dili
Litvanya dili
Malta dili
Lehçe
Romence
Slovakça
Slovence
Türkçe
Arapça
Çince
Hırvatça
İngilizce
Fince
Fransızca
Almanca
Italyanca
Japonca
Rusça
Sırpça
İspanyolca
Diğer
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Evet
Hayır
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Sayfa - 3 / 21 -
Cevap
yok/reddetti
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
Konsensus Araştırma Danışmanlık
Q8a.
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
2004.02.23 / 10:54
Son 2 yıl içinde, Türkiye dışında, size gösterdiğim karttaki ülkededen birinde
herhangi bir sebebten dolayı bulundunuz mu?
Anketör dikkat!!! KART Q8'i gösteriniz ve şıkları okuyunuz . ÇOK CEVAP OLABİLİR
ÜLKELER
Belçika
Danimarka
Almanya
Yunanistan
İspanya
Fransa
İrlanda
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Avusturya
Portekiz
Finlandiya
İsveç
İngiltere
Bulgaristan
Kıbrıs
Çek Cumhuriyeti
Estonya
Macaristan
Letonya
Litvanya
Malta
Polonya
Romanya
Rusya
Slovakya
Slovenya
Türkiye
İsviçre
Lihtenştayn
Norveç
Bunlardan hiçbiri
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Belirtildi
Belirtilmedi
Cevap
yok/reddetti
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Sayfa - 4 / 21 -
Q8b.
K067.
K068.
K069.
K070.
K071.
K072.
K073.
K074.
K075.
K076.
K077.
K078.
K079.
K080.
K081.
K082.
K083.
K084.
K085.
K086.
K087.
K088.
K089.
K090.
K091.
K092.
K093.
K094.
K095.
K096.
K097.
K098.
K099.
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
Konsensus Araştırma Danışmanlık
Q8b.
Belçika
Danimarka
Almanya
Yunanistan
İspanya
Fransa
İrlanda
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Avusturya
Portekiz
Finlandiya
İsveç
İngiltere
Bulgaristan
Kıbrıs
Çek Cumhuriyeti
Estonya
Macaristan
Letonya
Litvanya
Malta
Polonya
Romanya
Rusya
Slovakya
Slovenya
Türkiye
İsviçre
Lihtenştayn
Norveç
Bunlardan hiçbiri
Q10.
2004.02.23 / 10:54
Son 2 yıl içinde, Türkiye dışında, size gösterdiğim karttaki ülkelerden birinde
çalıştınız mı? Anketör dikkat!!! KART Q8'i gösteriniz ve şıkları okuyunuz. ÇOK CEVAP
OLABİLİR
ÜLKELER
Q9.
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
Evet
Hayır
Cevap
yok/reddetti
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Q9.
K100.
K101.
K102.
K103.
K104.
K105.
K106.
K107.
K108.
K109.
K110.
K111.
K112.
K113.
K114.
K115.
K116.
K117.
K118.
K119.
K120.
K121.
K122.
K123.
K124.
K125.
K126.
K127.
128
K129.
K130.
K131.
K132.
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
Sıkça (1)
Arada sırada (2)
Hiçbir zaman (3)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın) ( X )
Q10.
K133. [
]
Kuvvetle savunduğunuz bir fikir olduğu zaman arkadaşlarınızı, akrabalarınızı ya
da iş arkadaşlarınızı ikna etmeye çalışır mısınız? Bu ne sıklıkta olur? Anketör
Dikkat!!! Lütfen şıkları okuyunuz.
Sıkça (1)
Bazen (2)
Nadiren (3)
Hiçbir zaman (4)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın) ( X )
Q11.
K134. [
]
Arkadaş toplantılarınızda siyasi konular hakkında ne sıklıkta konuşursunuz?
Anketör Dikkat!!! Lütfen şıkları okuyunuz.
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Sayfa - 5 / 21 -
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
Konsensus Araştırma Danışmanlık
Q11.
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
2004.02.23 / 10:54
Size okuyacaklarımı ne sıklıkla yaptığınızı elinizdeki karta bakarak söyleyebilir
misiniz?
Anketör dikkat!!! Lütfen kaynak kişiye sıklık skalasının bulunduğu Q11'i verin ve her
ifadeyi tek tek okuyun
Hergün
Haftada
birkaç kere
Haftada bir
ya da iki
kere
Daha
seyrek
Hiçbir
zaman
a) TV'de yayınlanan
haberleri seyredersiniz?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(9)
(X)
b) Günlük gazetelerdeki
haberleri okursunuz?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(9)
c) Radyoda yayınlanan
haberleri dinlersiniz?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(9)
Ne sıklıkta..............
Q12.
Q12.
K135. [
]
(X)
K136. [
]
(X)
K137. [
]
K138. [
K139. [
]
]
Genel olarak düşünürseniz, size okuyacağım haber başlıklarının ne derece
dikkatinizi çektiğini karta bakarak söyleyebilir misiniz?
Anketör dikkat!!! Lütfen kaynak kişiye dikkat skalasının bulunduğu Q12'yi verin ve her
ifadeyi tek tek okuyun.
HABER BAŞLIKLARI
a) Yerel siyaset
b) Ulusal siyaset
c) Eğitim, sağlık ve fakirlik gibi sosyal
meseleler
d) Avrupa Birliği
e) Ekonomi
f) Spor
g) Çevre
h) Dış politika - Dış ilişkiler
e) Kültür
Q13.
Bilmiyor/ Fikri
Cevap
Yok
yok/reddetti
Çok
dikkatimi
çeker
Az
dikkatimi
çeker
Hiç
dikkatimi
çekmez
Bilmiyor/
Fikri yok
Bilmiyor/ Fikri
yok
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(9)
(9)
(X)
(X)
(3)
(2)
(1)
(9)
(X)
K140. [
]
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
K141.
K142.
K143.
K144.
K145.
K146.
[
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
]
K147.
K148.
K149.
K150.
K151.
K152.
K153.
K154.
K155.
K156.
K157.
K158.
K159.
K160.
K161.
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
Q13.
Size belirli kurumlara ne kadar güvendiğinizi sormak istiyorum. Size okuyacağım
her bir kuruma güvenme eğiliminde olup olmadığınızı belirtir misiniz?
Anketör Dikkat!!! Şıkları tek tek okuyunuz.
KURUM
Yazılı Basın
Radyolar
Televizyon Kanalları
Türk Adalet ve Yargı sistemi
Polis
Ordu
Dini Kurumlar
Ticari Birlikler
Siyasi partiler
Sivil Hizmet
Büyük Şirketler
Türk Hükümeti
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sivil Toplum Kuruluşları
Gönüllü yardım kuruluşları
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Güvenme
eğilimindeyim
Güvenme
eğiliminde
değilim
Bilmiyor/ Fikri
yok
Cevap
yok/reddetti
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
Sayfa - 6 / 21 -
Q14.
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
Konsensus Araştırma Danışmanlık
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
2004.02.23 / 10:54
Türk olmaktan ne derece onur duyduğunuzu, çok onur duyuyorum, onur
duyuyorum, onur duymuyorum, hiç onur duymuyorum şeklinde belirtir misiniz?
Q14.
Çok onur duyuyorum (1)
Onur duyuyorum (2)
Onur duymuyorum (3)
Hiç onur duymuyorum (4)
Kendimi Türk hissetmiyorum (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
(8)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/Cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın) ( X )
Q15.
K162. [
]
Q16.
K163. [
]
Q17.
K164. [
]
Q18.
K165. [
]
K166. [
K167. [
]
]
Avrupa Birliği’nin sizin gözünüzdeki imajı, çok olumlu mu, olumlu mu, ne olumlu
ne olumsuz mu, olumsuz mu, çok olumsuz mu?
Çok olumlu (5)
Olumlu (4)
Ne olumlu ne olumsuz (3)
Q19a. K168. [
Olumsuz (2)
Çok olumsuz (1)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın) ( X )
]
Avrupalı olmaktan ne derece onur duyduğunuzu, çok onur duyuyorum, onur
duyuyorum, onur duymuyorum, hiç onur duymuyorum şeklinde belirtir misiniz?
Q15.
Çok onur duyuyorum (1)
Onur duyuyorum (2)
Onur duymuyorum (3)
Hiç onur duymuyorum (4)
(8)
Kendimi Avrupalı hissetmiyorum (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/Cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın) ( X )
Yakın bir gelecekte kendinizi nasıl görmek istersiniz?
Anketör dikkat!!! Lütfen şıkları okuyunuz
Q16.
Sadece Türk
Önce Türk ve sonra Avrupalı
Önce Avrupalı sonra Türk
Sadece Avrupalı
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/Cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)
(X)
Avrupa Birliği’ni düşündüğünüzde aklınıza ilk gelen şey nedir?
Anketör dikkat!!! İlk akla gelen söylendikten sonra "Başka aklınıza gelen ne var?"
Q17.
diye sorunuz ve 3 cevap almaya çalışınız. Lütfen cevapları ağızdan çıkış sırasına göre
okunaklı bir şekilde formun üzerine yazınız.
Birinci (yazınız)______________________________________________________________
İkinci (yazınız)_______________________________________________________________
Üçüncü (yazınız)_____________________________________________________________
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın) (99)
Cevap yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın) (00)
Q18.
Q19a.
Bu görüşme öncesini düşündüğünüzde, size okuyacağım uluslararası
kurumlardan hangilerini duydunuz? Anketör dikkat!!! Lütfen şıkları okuyunuz
KURUM
Duydum
Duymadım
Avrupa Birliği (AB)
Birleşmiş Milletler (BM)
Kuzey Atlantik Paktı (NATO)
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT)
Avrupa Birliği Konseyi
Lahey Uluslararası Adalet Divanı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AHİM)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Bilmiyor/ Fikri
yok
(9)
(9)
(9)
Cevap
yok/reddetti
(X)
(X)
(X)
K169. [
K170. [
K171. [
]
]
]
(9)
(X)
Q19b. K172. [
]
(2)
(2)
(9)
(9)
(X)
(X)
K173. [
K174. [
]
]
(2)
(9)
(X)
K175. [
]
Sayfa - 7 / 21 -
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
Konsensus Araştırma Danışmanlık
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
2004.02.23 / 10:54
Bu kuruma ne kadar güveniyorsunuz?
Q19b. Anketör dikkat!!! Lütfen kaynak kişiye Q19a'da "DUYDUM" cevabı verilen her kuruma
güvenme eğiliminde olup olmadığını sorunuz
Q19c.
KURUM
Güvenme
eğilimindeyim
Güvenme
eğiliminde
değilim
Bilmiyor/ Fikri
yok
Cevap
yok/reddetti
Avrupa Birliği (AB)
Birleşmiş Milletler (BM)
Kuzey Atlantik Paktı (NATO)
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(9)
(9)
(9)
(X)
(X)
(X)
(1)
(2)
(9)
(X)
Avrupa Birliği Konseyi
Lahey Uluslararası Adalet Divanı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AHİM)
(1)
(1)
(2)
(2)
(9)
(9)
(1)
(2)
(9)
K176. [
K177. [
K178. [
]
]
]
K179. [
]
(X)
(X)
K180. [
K181. [
]
]
(X)
K182. [
]
Q19c.
Bu görüşme öncesini düşündüğünüzde, size okuyacağım uluslararası
kurumlardan hangilerini duydunuz? Anketör dikkat!!! Lütfen şıkları okuyunuz
KURUM
Duydum
Duymadım
Bilmiyor/ Fikri
yok
Cevap
yok/reddetti
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(1)
(2)
(9)
(1)
(2)
(1)
(2)
Avrupa Parlamentosu
Avrupa Komisyonu
Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi
Avrupa Birliği Adalet Divanı
Avrupa Omdusmanı
Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Birliği Mali Denetleme
Kurulu
Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi
Avrupa Birliği Sosyal ve
Ekonomik Komitesi
K183.
K184.
K185.
K186.
Q19d. K187.
K188.
[
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
]
(X)
K189. [
]
(9)
(X)
K190. [
]
(9)
(X)
K191. [
]
K192.
K193.
K194.
K195.
K196.
K197.
[
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
]
Bu kuruma ne kadar güveniyorsunuz?
Q19d. Lütfen kaynak kişiye S19c'de "DUYDUM" cevabı verilen her kuruma güvenme
eğiliminde olup olmadığını sorunuz.
KURUM
Güvenme
eğilimindeyim
Güvenme
eğiliminde
değilim
Bilmiyor/ Fikri
yok
Cevap
yok/reddetti
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(1)
(2)
(9)
(X)
K198. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K199. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K200. [
]
K201. [
]
Avrupa Parlamentosu
Avrupa Komisyonu
Avrupa Birliği Bakanlar Kurulu
Avrupa Birliği Adalet Divanı
Avrupa Omdusmanı
Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Birliği Mali Denetleme
Kurulu
Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi
Avrupa Birliği Sosyal ve
Ekonomik Komitesi
Q20.
1’in ‘hiçbir şey bilmiyorum’ ve 10’un ‘çok şey biliyorum’ anlamına geldiğini
düşünerek, Avrupa Birliği, politikaları ve kuruluşları hakkında ne kadar bilgi
sahibi olduğunuzu düşünüyorsunuz? Anketör Dikkat!!! KART Q20'yi gösteriniz.
Çok
iyi
biliyorum
Hiç
birşey
bilmiyorum
(1)
Q21.
Q20.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Cevap
Bilmiyor/
yok/redd
Fikri yok
etti
(0)
Q21.
(X)
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik için resmi başvurusunu duydunuz mu?
Evet, duydum (1)
Hayır, duymadım (2)
Q22. K202. [
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın) ( X )
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Sayfa - 8 / 21 Saha Müdürü : Ebru Tetik
Fax: +90 212 267 1502
]
Konsensus Araştırma Danışmanlık
Q22.
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
2004.02.23 / 10:54
Genel olarak düşündüğünüzde Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği ..................
Anketör Dikkat!!! Şıkları okuyunuz.
iyi bir şey olur (1)
kötü bir şey olur (2)
ne iyi ne kötü bir şey olur (3)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın) ( X )
Q23.
Q24.
Q25.
Q23.
K203. [
]
Yarın Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği hakkında bir halk oylaması yapılacak
olsa, oyunuz ne yönde olurdu?
Yanında (1)
Karşısında (2)
Oy vermeye gitmezdim (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
(3)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın) ( X )
Q24.
K204. [
]
Genel olarak düşündüğünüzde Türkiye Avrupa Birliği’ne üye olmakla avantaj
kazanır mıydı?
Evet, kazanırdı (1)
Hayır, kazanmazdı (2)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın) ( X )
Q25.
K205. [
]
Q26.
K206. [
]
Q27.
K207. [
]
Q28.
K208. [
]
Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmakla çok daha fazla avantaj mı, daha fazla
avantaj mı, dezavantaj kadar avantaj mı, daha fazla dezavantaj mı yoksa çok daha
fazla dezavantaj mı kazanırdı? Anketör Dikkat!!! KART Q25'i gösteriniz ve şıkları
okuyunuz TEK CEVAP alınız.
Çok daha fazla avantaj
Daha fazla avantaj
Dezavantaj kadar avantaj
Daha fazla dezavantaj
Çok daha fazla dezavantaj
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Q26.
Q27.
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(9)
(X)
Kendinizi düşünecek olursanız, birey olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği
ile avantaj kazanır mıydınız?
Evet, kazanırdım (1)
Hayır, kazanmazdım (2)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın) ( X )
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olmasıyla siz birey olarak çok daha fazla avantaj
mı, daha fazla avantaj mı, dezavantaj kadar avantaj mı, daha fazla dezavantaj mı
yoksa çok daha fazla dezavantaj mı kazanırdınız? Anketör Dikkat!!! Q25'i gösteriniz
ve şıkları okuyunuz TEK CEVAP alınız.
Çok daha fazla avantaj
Daha fazla avantaj
Dezavantaj kadar avantaj
Daha fazla dezavantaj
Çok daha fazla dezavantaj
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Sayfa - 9 / 21 -
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(9)
(X)
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
Konsensus Araştırma Danışmanlık
Q28.
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
2004.02.23 / 10:54
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği, okuyacağım her bir topluluk için daha fazla
avantaj mı, dezavantaj kadar avantaj mı, yoksa daha fazla dezavantaj mı
sağlardı?
Anketör dikkat!!! KART Q28'i gösteriniz ve her ankette farklı topluluk isminden
başlayınız ve başladığınız topluluk isminin yanındaki kutucuğa check işareti ( a )
koyunuz.
TOPLULUK
Yabancı dil konuşan insanlar
için
Rotasyon
K209. [
]
Daha fazla
avantaj
Dezavantaj
kadar
avantaj
Daha fazla
dezavantaj
Bilmiyor/
Fikri yok
Cevap
yok/reddetti
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K210. [
]
£
A.
£
£
B. Büyük işyerleri için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K211. [
]
C. Politikacılar için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K212. [
]
£
D.
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K213. [
]
£
£
E. Gençler için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K214. [
]
F. Ulus olarak herkes için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K215. [
]
£
G.
Başkent Ankara’da
yaşayanlar için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K216. [
]
£
H.
Ülkenin bazı kısımları için
diğerlerine göre daha çok
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K217. [
]
£
£
£
I. Çocuklar için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K218. [
]
J. Çalışan kesim için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K219. [
]
K. Endüstri işçileri için
Küçük ve orta ölçekli işyerleri
L.
için
M. Öğretmenler için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K220. [
]
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K221. [
]
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K222. [
]
N. Sivil hizmetliler için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K223. [
]
O. Orta yaş kesimi için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K224. [
]
P. Çiftçiler için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K225. [
]
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K226. [
]
£
£
£
£
£
Avukat, doktor, mimar vb. gibi
profesyoneller/ uzmanlar için
Kırsal kesimde yaşayanlar
için
Q29.
£
Q.
£
£
£
R. İşsizler için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K227. [
]
S. Emekliler için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K228. [
]
T. Yaşlı insanlar için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K229. [
]
£
U.
Herhangi bir yabancı dil
konuşamayan kişiler için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K230. [
]
£
V.
Kültürel ya da dini azınlıklara
mensup kişiler için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K231. [
]
£
W
Kendi başına çalışanlar,
esnaflar, zanaatkarlar için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K232. [
]
£
X.
Özel sektörde çalışan
memurlar için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K233. [
]
£
Y.
Özel sektörde çalışan
yöneticiler için
(1)
(2)
(3)
(9)
(X)
K234. [
]
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Sayfa - 10 / 21 -
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
Konsensus Araştırma Danışmanlık
Q29.
2004.02.23 / 10:54
Avrupa Birliği’nin, Türkiye de dahil olmak üzere yeni üyelerin katılımıyla
genişlemesi sürecini düşünecek olursanız, size sayacağım ifadelerden her birine
katılma eğiliminde olup olmadığınızı öğrenebilir miyim? Anketör dikkat!!! Lütfen
ifadeleri tek tek okuyunuz.
İFADELER
a) Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
verebileceği çok şey vardır
b) Avrupa Birliği genişledikçe,
Avrupa’da barış ve güvenlik daha
fazla garanti altına alınmış
olacaktır
c) Avrupa Birliği üyesi olmak
Türk ekonomisine yararlı
olacaktır
d) Genişleme ile birlikte, Türkiye
Avrupa’da sesini daha güçlü
olarak duyuracaktır
e) Türk Siyasi liderler yakın
gelecekte Avrupa Birliği üyesi
olabilmek için gerekenleri yapıyor
f) Avrupa Birliği’nin üye sayısı
arttıkça dünya için önemi de
artacaktır
g) Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
üyeliği, tarihi ve coğrafi konumu
gereği doğal ve haklı bir taleptir
h) Daha fazla üye ülkeyle birlikte
Avrupa kültürel açıdan
zenginleşecektir
i) Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
üyeliği yaşam kalitesini
yükseltecektir
j) Genişleme ile birlikte
Türkiye’de işsizlik artacaktır
Q30.
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
Katılma
eğilimindeyim
Katılma
eğiliminde
değilim
Bilmiyor/ Fikri
yok
Cevap
yok/reddetti
(1)
(2)
(9)
(X)
K235. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K236. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K237. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K238. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K239. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K240. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K241. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K242. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K243. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K244. [
]
Q30.
Size gösterdiğim karttaki ifadelerden hangisi veya hangileri Avrupa Birliği'nin
sizin için ne anlam taşıdığını en iyi açıklar? Anketör Dikkat!!! KART Q30'u gösteriniz
ve şıkları okuyunuz. BİRDEN ÇOK CEVAP ALABİLİRSİNİZ.
Genç insanlar için daha iyi bir
gelecek yaratmanın yoludur
Bir Avrupa Hükümetidir
Avrupa Birliği içerisinde istediğim
yere gidebilme imkanı
Kalıcı bir barış Avrupa Birliği
içinde garanti altına alınır
Avrupa Birliğinin ekonomik
durumunu yükseltmek anlamına
gelir
Yeni işler yaratmanın bir yoludur
Vatandaşların haklarını
korumanın bir yoludur
Çok fazla bürokrasi, zaman ve
para kaybıdır
Sadece rüya, ütopik bir fikirdir
Kültürel çeşitliliğimizi kaybetme
riskidir
Diğer
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Belirtildi
Belirtilmedi
Bilmiyor/ Fikri
yok
Cevap
yok/reddetti
(1)
(2)
(9)
(X)
K245. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K246. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K247. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K248. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K249. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K250. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K251. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K252. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K253. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K254. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K255. [
]
Sayfa - 11 / 21 -
Q31.
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
Konsensus Araştırma Danışmanlık
Q31.
2004.02.23 / 10:54
Herşeyi gözönünde bulundurarak, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Avrupa Birliği'nin
Avrupa vatandaşlarına neler getireceğinizi elinizdeki karta bakarak
belirtirmisiniz?Anketör Dikkat!!! KART Q31'i gösteriniz ve şıkları okuyunuz. BİRDEN
ÇOK CEVAP ALABİLİRSİNİZ.
Pek çok insan için daha iyi bir
hayat kalitesi
Benim gibi insanlar için daha
fazla iş bulma olanakları
Daha fazla kadın-erkek eşitliği
Yabancılara, diğer kültürlerden
ve etnik gruplardan insanlara
karşı daha az ayrım
Pek çok ülkenin katılımı olduğu
için karar almada daha fazla
zorluk
Daha yüksek oranda işsizlik
Avrupa Birliğinde Euro'nun tek
para birimi olarak kullanılması
Avrupa Birliği sınırları içinde her
yerde, daha kolay gezilecek,
eğitim alınacak, çalışılacak ve
yaşanacak
Daha fazla sosyal problemler
(emek bolluğu, grevler,
çatışmalar)
Artık Avrupa Birliği olmayacak
(Anketör dikkat bu şıkkı
okumayınız)
Diğer
Q32.
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
Belirtildi
Belirtilmedi
Bilmiyor/ Fikri
yok
Cevap
yok/reddetti
(1)
(2)
(9)
(X)
K256. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K257. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K258. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K259. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K260. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K261. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K262. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K263. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K264. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K265. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K266. [
]
Q32.
"Avrupa Birliği vatandaşı olduğunuzu" düşündüğünüzde aşağıdakilerden
hangilerinin gerçekleşeceğine inanıyorsunuz? Anketör Dikkat!!! KART Q32'yi
gösteriniz ve şıkları okuyunuz. BİRDEN ÇOK CEVAP ALABİLİRSİNİZ.
a) Avrupa Birliği içerisinde herhangi
bir ülkeye sürekli olarak hareket
edebilme hakkı
b) Avrupa Birliği içerisinde herhangi
bir ülkede çalışma hakkı
c) Anavatanınız olmayan ancak
ikamet ettiğiniz/yaşadığınız Avrupa
Birliği üyesi ülkenin yerel
seçimlerinde oy kullanma hakkı
d) Anavatanınız olmayan ancak
ikamet ettiğiniz/yaşadığınız Avrupa
Birliği üyesi ülkenin ulusal genel
seçimlerinde oy kullanma hakkı
e) Anavatanınız olmayan ancak
ikamet ettiğiniz/yaşadığınız Avrupa
Birliği üyesi ülkenin Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde oy
kullanma hakkı
g) Avrupa Birliği içerisinde herhangi
bir yerde sağlık ve sosyal refahdan
yararlanma
h)Avrupa Birliği ülkelerinden
herhangi birinde eğitim görebilme
Diğer
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Belirtildi
Belirtilmedi
Bilmiyor/ Fikri
yok
Cevap
yok/reddetti
(1)
(2)
(9)
(X)
K267. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K268. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K269. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K270. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K271. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K272. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K273. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K274. [
]
Sayfa - 12 / 21 -
Q33.
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
Konsensus Araştırma Danışmanlık
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
2004.02.23 / 10:54
Bazı İnsanların, Avrupalı Kurumlar ve Avrupa Birliği ile ilgili bazı korkuları
olduğunu düşünüyoruz. Size bu hususlardan bazılarını okuyacağım. Avrupa
Birliği ile ilgili okuyacaklarımdan halen korku duyup duymadığınızı öğrenebilir
miyim?Anketör Dikkat!!! KART Soru33'ü gösteriniz ve şıkları okuyunuz. BİRDEN ÇOK
CEVAP ALABİLİRSİNİZ.
Q33.
Küçük üye ülkelerin güç
kaybetmesi
Uyuşturucu ticareti ve
uluslararası organize şuçlarda
artış
Dilimiz giderek daha az
kullanılacak
Zengin ülkeler diğerlerine göre
daha fazla ödeyecekler
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne
girmesi maddi açıdan pahalıya
mal olacak
Sosyal hakların kaybı
Ulusal kimlik ve kültürün kaybı
Türk Lirası'nın sonu
İşlerin üretim maliyeti daha düşük
olan ülkelere transferi
Türk çiftçileri için daha fazla
zorluk olması
Halen korku
duyuyorum
Halen korku
duymuyorum
Bilmiyor/ Fikri
yok
Cevap
yok/reddetti
(1)
(2)
(9)
(X)
K275. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K276. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K277. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
Q34a. K278. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K279. [
]
(1)
(1)
(2)
(2)
(9)
(9)
(X)
(X)
K280. [
K281. [
]
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K282. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K283. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K284. [
]
Q34b. K285. [
]
Q35a. K286. [
]
Size göre Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci, gösterdiğim karttaki 1'den
7'ye kadar olan değerlendirmelerden hangisidir? 1 puan hali hazırda askıda
Q34a.
olduğunu, 7 puan olabildiğince hızlı olduğunu ifade etmektedir. Anketör Dikkat!!!
KART Q34'ü gösteriniz ve şıkları okuyunuz. TEK CEVAP alınız.
Hali hazırda askıda
Olabildiğince hızlı
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Q34b.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(X)
Peki, siz hangi hızla gerçekleşmesini istersiniz? Anketör Dikkat!!! Q34'ü gösteriniz
ve şıkları okuyunuz. TEK CEVAP alınız.
Hali hazırda askıda
Olabildiğince hızlı
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Sayfa - 13 / 21 -
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(X)
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
Konsensus Araştırma Danışmanlık
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
2004.02.23 / 10:54
Türkiye’nin ne zaman, kaç yılında Avrupa Birliği üyesi olacağını
düşünüyorsunuz? Anketör dikkat!!! EĞER TAM SAYI DEĞİL DE BİR ARALIK
Q35a. BELİRTİLİRSE, (örneğin: “2003 ve 2006 arasında bir yıl”; ya da : “2005’den önce olmaz”)
soruyu "Sizce üye olunacak en muhtemel yıl hangisi?" şeklinde sorunuz, detay
almayınız, şıkları okumayınız ve tek cevap alınız.
_____________________________yılında
2002 (1)
2003 (2)
2004 (3)
2005 (4)
2006 (5)
2007 (6)
2008 (7)
2009 (8)
2010 (9)
2011-2015 (10)
2016-2020 (11)
Daha geç (12)
Hiçbir zaman (88)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın) (99)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın) ( X )
Q35b. K287. [
]
Q36a. K288. [
]
Önümüzdeki beş yıllık bir süre içerisinde Avrupa Birliği'nin sizin hayatınızda ne
derece önemli bir rol oynayacağını düşündüğünüzü daha çok önemli, daha az
Q36a.
önemli veya eskisiyle aynı şeklinde belirtir misiniz?
Anketör dikkat!!! Lütfen şıkları okuyunuz
Q36b. K289. [
Daha Çok Önemli (1)
Daha Az Önemli (2)
Aynı (3)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/Cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın) ( X )
]
Önümüzdeki beş yıllık bir süre içerisinde Avrupa Birliği'nin sizin hayatınızda ne
derece önemli bir rol oynaması istediğinizi daha çok önemli, daha az önemli veya
Q36b.
eskisiyle aynı şeklinde belir misiniz?
Anketör dikkat!!! Lütfen şıkları okuyunuz
Q37.
Daha Çok Önemli (1)
Daha Az Önemli (2)
Aynı (3)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/Cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın) ( X )
]
Peki siz Türkiye’nin ne zaman, kaç yılında Avrupa Birliğine üye olmasını
isterdiniz? Anketör dikkat!!! EĞER TAM SAYI DEĞİL DE BİR ARALIK BELİRTİLİRSE,
Q35b. (örneğin: “2003 ve 2006 arasında bir yıl”; ya da : “2005’den önce olmaz”) soruyu "Peki siz
Türkiye’nin Avrupa Birliğine kaç yılında üye olmasını tercih edersiniz?" şeklinde
sorunuz, detay almayınız, şıkları okumayınız ve tek cevap alınız.
_____________________________yılında
2002 (1)
2003 (2)
2004 (3)
2005 (4)
2006 (5)
2007 (6)
2008 (7)
2009 (8)
2010 (9)
2011-2015 (10)
2016-2020 (11)
Daha geç (12)
Hiçbir zaman (88)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın) (99)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat bu şıkkı okumayın) ( X )
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Sayfa - 14 / 21 -
K290. [
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
Konsensus Araştırma Danışmanlık
Q37.
1.Savunma
2.Çevrenin korunması
3.Para birimi
4.İnsani yardım
5.Sağlık ve sosyal refah
6.Basın ve yayıncılığın temel
kuralları
7.Fakirliğe karşı mücadelesosyal dışlama konuları
8.İşsizliğe karşı mücadele
9.Tarım ve balıkçılıkla ilgili
politika
10.Ekonomik açıdan zorluklarla
karşı karşıya olan bölgelere
destek verilmesi
11.Eğitim
12.Bilimsel ve teknolojik
araştırmalar
13.Avrupa Birliği, politikaları ve
kurumları hakkında bilgi
14.Avrupa Birliği dışındaki
ülkelere karşı belirlenecek
dış politika
15.Kültürel politika
Sadece Türk
hükümeti
tarafından
Avrupa Birliği Bilmiyor/ Fikri
bünyesinde
yok
Cevap
yok/reddetti
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
K291.
K292.
K293.
K294.
K295.
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K296. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K297. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K298. [
]
K299. [
]
Q38.
(1)
(2)
(9)
(X)
(1)
(2)
(9)
(X)
K300. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K301. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K302. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K303. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K304. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K305. [
]
K306.
K307.
K308.
K309.
K310.
K311.
[
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
]
Peki bu kartta yer alan her bir konu için sizce Türkiye’nin üyeliğinin ardından
verilecek kararların yalnızca Türk hükümeti tarafından mı yoksa Avrupa Birliği
bünyesinde mi verilmesi gerekir?
Anketör Dikkat!!! KART Q38'i gösteriniz ve lütfen şıkları okuyunuz.
KURUM
1.Göç politikası
2.İltica için kurallar
3.Organize suçla mücadele
4.Polis
5.Adalet sistemi
6.Mültecileri kabul
7.Gençler arasındaki suçun
önlenmesi
8.Kentsel suçun önlenmesi
9.Uyuşturucu ile mücadele
10.İnsan ticareti ve sömürüsü
ile mücadele
Q39.
2004.02.23 / 10:54
Sizce Türkiye’nin üyeliği gerçekleştiğinde elinizdeki kartta yer alan her bir konu
için verilecek kararların, yalnızca Türk hükümeti tarafından mı yoksa Avrupa
Birliği bünyesinde mi verilmesi gerekir?
Anketör Dikkat!!! Q37'yi gösteriniz ve lütfen şıkları okuyunuz.
KURUM
Q38.
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
Sadece Türk
hükümeti
tarafından
Avrupa Birliği Bilmiyor/ Fikri
bünyesinde
yok
Cevap
yok/reddetti
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(1)
(2)
(9)
(X)
K312. [
]
(1)
(1)
(2)
(2)
(9)
(9)
(X)
(X)
K313. [
K314. [
]
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K315. [
]
K316. [
]
Q39.
Avrupa Birliği'ne yeni ülkelerin katılımı ile genişlemesi sürecine ilişkin ne derece
bilgilendirildiğinizi düşünüyorsunuz?
Anketör dikkat!!! Lütfen şıkları okuyunuz
Çok İyi Bilgilendiriliyorum (4)
Q40.
İyi Bilgilendiriliyorum (3)
Çok İyi Bilgilendirilmiyorum (2)
Hiç Bilgilendirilmiyorum (1)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın) ( X )
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Sayfa - 15 / 21 -
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
Konsensus Araştırma Danışmanlık
Q40.
Q41.
Q42.
2004.02.23 / 10:54
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine ilişkin ne derece bilgilendirildiğinizi
düşünüyorsunuz? Anketör dikkat!!! Lütfen şıkları okuyunuz
Oldukça İyi Bilgilendiriliyorum (4)
İyi Bilgilendiriliyorum (3)
Çok İyi Bilgilendirilmiyorum (2)
Hiç Bilgilendirilmiyorum (1)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın) ( X )
Q41.
K317. [
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci kapsamında Avrupa Birliği'nden para
alıp almayacağınız hususunda ne düşünüyorsunuz? Anketör dikkat!!! Lütfen şıkları
okuyunuz
Evet, para alırız (1)
Hayır, para almayız (2)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın)
(
X)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın)
Q42.
K318. [
]
]
Avrupa Birliği Politikaları, Kurumları hakkında bilgi edinmek istediğinizde, size
gösterdiğim karttaki hangi kaynaklara başvururdunuz? Anketör Dikkat!!! KART
Q42'yi gösteriniz ve şıkları okuyunuz. ÇOK CEVAP OLABİLİR
BİLGİ KAYNAĞI
Başvurur
Belirtilmedi
Bilmiyor/ Fikri
yok
Cevap
yok/Reddetti
1.Politik mitingler
2.Akraba, arkadaş ve
meslektaşlar ile yapılan söyleşiler
(1)
(2)
(9)
(X)
K319. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K320. [
]
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
K321.
K322.
K323.
K324.
K325.
K326.
[
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K327. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K328. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K329. [
]
(1)
(1)
(2)
(2)
(9)
(9)
(X)
(X)
K330. [
K331. [
]
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K332. [
]
3.Günlük gazeteler
4.Diğer gazete ve dergiler
5.Televizyon
6.Radyo
7.Internet
8.Kitaplar, Broşür ve kitapçıklar
9. İhtisaslaşmış Ulusal veya
Bölgesel Kamu Enformasyon
Ofisleri
10.Ticari Birlikler veya Meslek
Örgütleri
11.Diğer Dernekler (Örneğin
Tüketici Derneği vd.)
12.Bir Milletvekili ile görüşme
13.Diğer
14.İlgilenmiyorum ve bu tür bir
bilgiye gereksinim duymuyorum
Q43.
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
Q43.
Genel olarak Avrupa Birliği hakkında size gösterdiğim karttaki hangi
kaynaklardan bilgi edinmeyi tercih edersiniz ? Anketör dikkat!!! KART Q43'ü
gösteriniz ve lütfen şıkları okuyunuz. ÇOK CEVAP OLABİLİR
BİLGİ KAYNAĞI
1.Sadece özet bilgi veren kitapçık
2.Detaylı bir broşür
3.Tüm açıklamaları içeren bir
kitapçık
4.Video kaset
5.Internet
6.CD-rom
7.Veri tabanlarına ulaşımı sağlayan
bir bilgisayar terminali
8.Televizyondan
9.Radyodan
10.Günlük gazetelerden
11.Diğer gazete ve dergilerden
12.Avrupa Birliği hakkında bilgi
edinmek istemiyorum
13.Bu yöntemlerden hiçbiri değil
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Tercih eder
Belirtilmedi
Bilmiyor/ Fikri
yok
Cevap
yok/Reddetti
(1)
(1)
(2)
(2)
(9)
(9)
(X)
(X)
K333. [
K334. [
]
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K335. [
]
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(9)
(9)
(9)
(X)
(X)
(X)
K336. [
K337. [
K338. [
]
]
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K339. [
]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(9)
(9)
(9)
(9)
(X)
(X)
(X)
(X)
K340.
K341.
K342.
K343.
[
[
[
[
]
]
]
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K344. [
]
(1)
(2)
(9)
Sayfa - 16 / 21 -
Q44.
Q45.
(X)
Q44. K345. [
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
]
Konsensus Araştırma Danışmanlık
Q44.
Q45.
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
2004.02.23 / 10:54
(Anketör Dikkat!!! KART Q44'ü gösteriniz ve bu soruyu sadece, S43.'te 12.şık olan "Avrupa
Birliği hakkında bilgi edinmek istemiyorum" şıkkını belirtmeyenlere sorunuz) Size
gösterdiğim kartta belirtilen hangi konularda Avrupa Birliği hakkında daha fazla
bilgi edinmek istersiniz? Lütfen şıkları okuyunuz. ÇOK CEVAP OLABİLİR
KONU
Evet
Hayır
Bilmiyor/ Fikri
yok
Cevap
yok/Reddetti
1.Avrupa Birliği’nin tarihçesi
2.Avrupa Birliği kuruluşları, nasıl
çalıştıkları, ne yaptıkları, vb.
3.Avrupa Para Birliği
4.Avrupa Ortak Para Birimi,Euro
5.Genel olarak Avrupa
ekonomisi
6.Avrupa Ortak Pazarı
7.Diğer finansal ve ekonomik
konular
8.Avrupa Birliği ve Tarım, Avrupa
Ortak Tarım politikası
9.Avrupa ortak güvenlik ve dış
ilişkiler politikaları
10.Avrupa Birliği’nin uluslararası
ilişkileri (Amerika, Japonya ve Rusya
gibi ülkelerle)
11.Bölgesel politika, Avrupa Birliği
fakir bölgelerin gelişmesine nasıl
yardımcı olur?
12.Avrupa Birliği'nin genişlemesi
13.Tam üyelik öncesi fonlanma
14.Avrupa Bütçesi
15.Avrupa araştırma geliştirme
politikaları
16.Eğitim politikası
17.Kültür politikası
18.Gençlere yönelik politika
19.Avrupa vatandaşlığı
20.Avrupa Birliği ve tüketicinin
korunması
21.Avrupa Birliği ve çevrenin
korunması
22.Avrupa sosyal politikaları
Diğer
(1)
(2)
(9)
(X)
K346. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K347. [
]
(1)
(1)
(2)
(2)
(9)
(9)
(X)
(X)
K348. [
K349. [
]
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K350. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K351. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K352. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K353. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K354. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K355. [
]
Q45.
(1)
(2)
(9)
(X)
K356. [
]
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(9)
(9)
(9)
(X)
(X)
(X)
K357. [
K358. [
K359. [
]
]
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K360. [
]
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(9)
(9)
(9)
(9)
(X)
(X)
(X)
(X)
K361.
K362.
K363.
K364.
[
[
[
[
]
]
]
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K365. [
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K366. [
]
(1)
(1)
(2)
(2)
(9)
(9)
(X)
(X)
K367. [
K368. [
]
]
Size kartta gösterdiklerimi kullanıyormusunuz? Anketör dikkat!!! KART Q45'i
gösteriniz Lütfen şıkları okuyunuz. ÇOK CEVAP OLABİLİR
1.Video oynatıcı ve kaydedici
2.Faks
3.Uydu üzerinden Televizyon
4.Ücretli Televizyon Programları
için Decoder
5.Teletekstli televizyon
6.Cep telefonu
7.Bilgisayar
8.CD-Rom veya CDI okuyucu
9.Modem
10.İnternet
11.Bunlardan Hiçbiri (Anketör
dikkat!!! bu şıkkı okumayın)
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Kullanıyorum
Kullanmıyorum
Bilmiyor/ Fikri
yok
Cevap
yok/Reddetti
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(9)
(9)
(9)
(X)
(X)
(X)
K369. [
K370. [
K371. [
]
]
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K372. [
]
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
K373.
K374.
K375.
K376.
K377.
K378.
[
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
]
(1)
(2)
(9)
(X)
K379. [
]
Sayfa - 17 / 21 -
Q1.
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
Konsensus Araştırma Danışmanlık
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
2004.02.23 / 10:54
DEMOGRAFYA
Şimdi size tamamen istatistik amaçlı kullanılmak üzere son birkaç soru sormak
istiyorum
D1.
D2.
Uyruğunuzu öğrenebilir miyim?
Anketör dikkat!!! Anketör dikkat şıkları okumayınız ve TEK CEVAP Alınız.
Bulgar
Yunan
Çek
Estonyalı
Macar
Letonyalı
Litvanyalı
Maltalı
Leh
Romen
Slovak
Sloven
Türk
Rus
Diğer
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(99)
(00)
D4.
]
D3a.
K381. [
]
D3b.
K382. [
]
D4.
K383. [
]
D5.
K384. [
]
D6.
K385. [
]
Tam gün öğrenciliği bitirdiğinizde kaç yaşındaydınız?
Yazınız(_____________________________________)
D3b.
K380. [
Medeni durumunuz :
Bekar (1)
Evli (2)
Partneriyle yaşıyor (3)
Boşanmış (4)
Ayrı yaşıyor (5)
Eşi vefat etmiş (6)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın) ( X )
D3a.
Q2.
Halen Öğrenci (97)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın) ( XX )
En son bitirdiğiniz ve diplomasını aldığınız okul hangisidir?
Hiçbir eğitim kurumundan mezun değil/ Okuryazar Değil (1)
Hiçbir eğitim kurumundan mezun değil/ Okuryazar (2)
İlkokul Mezunu (3)
Ortaokul Mezunu (4)
Lise Mezunu (5)
Yüksek Okul Mezunu (6)
Üniversite Mezunu (7)
(8)
Lisans üstü
(9)
Doktora
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın) ( XX )
Doğum yılınızı öğrenebilir miyim?
(Anketör dikkat!!! Yılın son iki rakamını kodlayın)
Yazınız(_____________________________________)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın) ( XX )
D5.
Siz dahil olmak üzere hanenizde kaç kişi yaşıyor (yetişkin ve çocuklar)?
Yazınız(_____________________________________)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın) ( XX )
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Sayfa - 18 / 21 -
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
Konsensus Araştırma Danışmanlık
D6.
a. Müstakil ev
b. Apartman dairesi
c. Renkli televizyon
d. Video
e. Video kamera
f. Otomatik çamaşır makinesi
g. Bulaşık makinesi
h. Bilgisayar
i. Internet bağlantısı
j. Fotoğraf Kamerası
k.İkinci bir ev ya da yazlık
l. Cep telefonu
m. Mikrodalga fırın
n. Müzik seti
o. 2 ya da daha fazla araba
p. Sadece bir araba
D7b.
2004.02.23 / 10:54
Siz ya da hane halkından birinin sayacaklarımdan hangilerine sahip olduğunu
söyler misiniz?
Eşya
D7a.
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
Sahip
Sahip Değil
Bilmiyor/ Fikri
yok
Cevap
yok/reddetti
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
D7a.
K386.
K387.
K388.
K389.
K390.
K391.
K392.
K393.
K394.
K395.
K396.
K397.
K398.
K399.
K400.
K401.
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
Şu andaki işinizi öğrenebilir miyim? Anketör dikkat!! Şu anda ücretli bir işte
çalışmıyorsa – D7a’da 1 ile 5 Arasındaki bir cevabı kodlayınız
(Şu an çalışmıyorsa) Geçmişte hiç ücretli bir işte çalıştınız mı?Son işiniz neydi?
(Şu an çalışıyorsa ) Bundan önceki işiniz neydi?
İŞ
ÇALIŞMIYOR
Şu anda bir işi olmayan ve evin genel
alışverişinden ve bakımından sorumlu kişi
Öğrenci
İşsiz ya da geçici olarak çalışmıyor
Emekli ya da sağlık nedeniyle çalışamıyor
KENDİ HESABINA ÇALIŞAN
Çiftçi
Balıkçı
Profesyonel (avukat, doktor, muhasebeci,
mimar, …)
Esnaf, zanaatkar, diğer kendi hesabına
çalışan
Şirket sahibi, iştirakçi (tek sahip ya da
ortak)
ÜCRETLİ ÇALIŞAN
Ücretli profesyonel (doktor, avukat,
muhasebeci, mimar)
Üst düzey yönetici (Yönetim Kurulu
Başkanları, genel direktörler, diğer üst
düzey yönetici)
Orta kademe yönetici, diğer yönetici
(departman sorumlusu, ilk kademe yönetici,
öğretmen, teknisyen)
Çoğunlukla masa başında iş yapan
Çoğunlukla seyahat halinde iş yapan (satış
sorumlusu, şoför gibi, …)
Çoğunlukla masa başında değil de hizmet
vererek iş yapan (hastane, restoran, polis,
itfaiye çalışanı gibi, …)
Supervizör
Vasıflı işçi
Diğer (vasıfsız)işçi, hizmetli
HİÇ ÜCRETLİ İŞTE ÇALIŞMAMIŞ
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
D7a. Şu
andaki işi
D7b. En
son işi
D7a. Şu andaki işi
D7b. En son işi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(5)
(6)
(7)
(7)
(8)
(8)
(9)
(9)
(10)
(10)
(11)
(11)
(12)
(12)
(13)
(13)
(14)
(14)
(15)
(15)
(16)
(17)
(18)
(16)
(17)
(18)
(19)
Sayfa - 19 / 21 -
D8.
K402. [
]
K403. [
D9.
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
]
Konsensus Araştırma Danışmanlık
D8.
D9.
2004.02.23 / 10:54
Ücretiniz doğrudan ya da dolaylı olarak devlet, yerel yönetim ya da diğer kamu
kuruluşları tarafından ödeniyor mu / ödenir miydi?
Evet (1)
Hayır (2)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın) ( X )
K404. [
]
K405. [
]
K406. [
]
D11a. K407. [
]
D9.
Siz evinizin.......................................misiniz?
alışverişinden ve bakımından birincil
derecede sorumlu kişi
hane halkı gelirine en fazla katkıda
bulunan kişisi
D10.
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
Evet
Hayır
Cevap
yok/reddetti
(1)
(1)
(X)
(1)
(1)
(X)
Yaşadığınız yeri size okuduğum şıklardan hangisi en iyi tanımlamaktadır?
(Anketör dikkat!!! Şıkları okuyunuz. Tek cevap alınız)
Kırsal alan veya köy (1)
Küçük veya Orta ölçekli il (2)
Büyük ölçekli il (3)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın) ( X )
D10.
Kendinizi elinizdeki kartta sıralanan dinlerden herhangi birine ait hissediyor
D11a. musunuz? Hissediyorsanız hangisine? Anketör dikkat!! Lütfen Kaynak kişiye Kart
D11'i veriniz.
Latin Katolik (1)
Yunan Katolik (2)
Protestan (3)
Ortodoks (4)
Yahudi (5)
Müslüman (6)
D11b. K408. [
Budist (7)
Hindu (8)
Diğer (9)
Hiçbiri, kendimi bir dine ait hissetmiyorum (10)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın) (99)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın) ( X )
Nikah ve cenaze törenleri haricinde dini törenlere katılır mısınız? Bu haftada
D11b. birkaç kez mi, haftada bir kez mi, yılda birkaç kez mi, yoksa yılda bir ya da daha
seyrek mi olur? Anketör dikkat!! Lütfen TEK CEVAP alınız.
Haftada birkaç kez (1)
Haftada bir kez (2)
Yılda birkaç kez (3)
Yılda bir ya da daha seyrek (4)
(9)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın) ( X )
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Sayfa - 20 / 21 -
D12.
K409. [
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
]
]
Konsensus Araştırma Danışmanlık
D12.
D13.
D14.
AC-EB Soru Formu Ekim 2001
Araştırmanın sonuçlarını değerlendirirken haneleri sınıflandırabilmek için hane
halkı gelirinizi öğrenmek istiyorum.
Anketör dikkat!! Lütfen Kaynak kişiye Kart D12'yi veriniz.
Evdeki tüm hane halkı üyelerinin aylık ücret ve maaşlarını; tüm emekli maaşlarını
ve sosyal sigorta gelirlerini; çocuk bakımı için ayrılan ödenek ve kira gibi diğer
benzeri gelirler......
Elbette cevabınız görüşmemizin diğer tüm sorularında olduğu gibi gizli tutulacak
ve bu konuda size hiçbir şekilde geri dönülmeyecektir. Lütfen bana kartta sizin
gelir grubunuzu temsil eden sayıyı söyler misiniz?
B (1)
T (2)
P (3)
F (4)
E (5)
H (6)
L (7)
N (8)
R (9)
M (10)
Bilmiyor/Fikri yok (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın) (99)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti (Anketör dikkat!!! bu şıkkı okumayın) ( X )
(Anketör Dikkat!!! Sadece 18 yaşını doldurmuş, seçmen statüsü kazanmış olanlara
sorunuz, şıkları okumayınız ve TEK CEVAP alınız.) Yarın bir genel seçim olsa hangi
siyasi partiye oy verirsiniz? (Siyasi Parti isimleri kodlamanıza yardımcı olması için
alfabetik sıraya göre dizilmiştir.)
AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi ) (1)
ANAP (Anavatan Partisi ) (2)
ATP (Aydınlık Türkiye Partisi ) (3)
BBP (Büyük Birlik Partisi ) (4)
BP (Barış Partisi ) (5)
CHP (Cumhuriyet Halk Partisi ) (6)
DBP (Demokratik Barış Partisi ) (7)
DEPAR (Değişen Türkiye Partisi ) (8)
DOĞUŞ (Yeniden Doğuş Partisi ) (9)
DP (Demokrat Parti ) (10)
DSP (Demokratik Sol Partisi ) (11)
DTP (Demokratik Türkiye Partisi ) (12)
DYP (Doğruyol Partisi ) (13)
EMEP (Emeğin Partisi ) (14)
HADEP (Halkın Demokrasisi Partisi ) (15)
İP (İşçi Partisi ) (16)
LDP (Liberal Demokrat Parti ) (17)
MHP (Milliyetçi Hareket Partisi ) (18)
MP (Millet Partisi ) (19)
ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi ) (20)
SİP (Sosyalist İktidar Partisi ) (21)
SP (Saadet Partisi ) (22)
BĞMZ (Bağımsız ) (23)
Diğer (24)
Geçersiz oy kullanırım (24)
Oy Kullanmam (25)
Bilmiyor/Fikri yok (99)
Cevap yok/cevap vermeyi reddetti ( X )
Görüşülen kişinin cinsiyeti
Anketör dikkat!! Lütfen bu soruyu sormayınız direk kodlayınız.
Erkek
Kadın
(1)
(2)
2004.02.23 / 10:54
D13.
K410. [
]
D14.
K411. [
]
Kaynak
Kişi
K412. [
adres
bilgisi
ARAŞTIRMAMIZA VERDİĞİNİZ DESTEKTEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDERİZ
Proje Müdürü : Dr. H.Tülay Güzel
Saha Müdürü : Ebru Tetik
Sayfa - 21 / 21 -
Frekans İrtibat Tel: +90 212 274 2063
Fax: +90 212 267 1502
]

Benzer belgeler

1 - GESIS - Datenbestandskatalog DBK

1 - GESIS - Datenbestandskatalog DBK 1’in ‘hiçbir şey bilmiyorum’ ve 10’un ‘çok şey biliyorum’ anlamına geldiğini düşünerek, Avrupa Birliği, politikaları ve kuruluşları hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorsunuz? Anketör...

Detaylı