tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı

Transkript

tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
KOD
BLG105
SHM105
SHM113
TDS107
ISL103
SHM117
TDS103
SHM119
SEM101
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS
2
2
2
2
2
2
1
2
2
17
T
4
2
1
2
2
2
1
1
2
17
T
4
3
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
4
U
0
0
2
0
0
0
2
2
0
6
U
0
0
0
0
2
2
20
3
2
2
2
2
2
2
2
2
19
K
4
2
2
2
2
2
2
2
2
20
K
4
3
2
2
1
3
10
4
3
2
5
4
3
5
2
2
30
AKTS
4
5
3
3
4
3
3
3
2
30
AKTS
4
3
4
4
2
3
10
TOPLAM
13
T
3
2
2
2
2
0
24
U
0
0
0
0
0
20
25
K
3
2
2
2
2
10
30
AKTS
3
4
2
3
3
15
TOPLAM
11
20
21
30
Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uz.Eğ.)
Tıbbi Terminoloji
Meslek Etiği
Tıbbi Dokümantasyon I
İşletme Yönetimi
Araştırma Yöntemleri
On Parmak Yazım Teknikleri
Hasta Hakları
Seminer
TOPLAM
KOD
TUR104
TDS102
TDS104
SHM108
TDS106
SHM102
TDS108
TDS114
SEM102
KOD
ATA201
YDL203
TDS205
SHM215
TDS201
TDS203
SHM207
KOD
YDL206
TTP212
TDS202
TDS210
SHM208
TDS206
DERSİN ADI
Türk Dili (Uz.Eğ.)
Tıbbi Dokümantasyon II
Mesleki Yazılımlar, Yazışma ve Dosyalama Teknikleri I
Biyoistatistik
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Hizmetleri
Halkla İlişkiler
Diksiyon ve Etkili Konuşma
Tıp Kütüphaneciliği
Seminer
TOPLAM
DERSİN ADI
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Uz.Eğ.)
İngilizce I (Uz.Eğ.)
Tıbbi Dokümantasyon III
Hastalıklar Bilgisi I
Hastane Otomasyonu
Mesleki Yazılımlar, Yazışma ve Dosyalama Teknikleri II
Yaz Klinik Uygulama
DERSİN ADI
İngilizce II (Uz.Eğ.)
Toplam Kalite Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon IV
Hastalıklar Bilgisi II
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Klinik Uygulama
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Tıbbi Dokümantasyon I
İngilizce / English
Medical Documentation I
Dersin Kodu
Course Code
TDS107
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
2
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğr.Gör. Özge ÇONAK
Lect. Ozge CONAK
Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyon tanımını bilir, Dokümantasyon ve tıbbi
dokümantasyon tarihçesini bilir, Dokümantasyon görev ve fonksiyonlarını
tanımlar, Doküman türlerini tanımlar, Tıbbi dokümantasyon süreçlerindeki
sorumlulukları açıklar, Hasta dosyası ve tıbbi formların içeriğini bilir, Sağlık
kuruluşlarında enformasyon sistemlerini açıklar
Know the definition of documentation and medical documentation, Know the
history of documentation and medical documentation, Define the task and
function of documentation
Define the types of documentation and medical documentation
Explain the responsibilities of medical documentation process
Know the contents of patient files and medical forms Explain the information
systems in health care providers
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyonun
Tanımı
The definition of documentation and medical
documentation
2
Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyon
Tarihçesi
The history of documentation and medical documentation
3
Dokümantasyon Görev ve Fonksiyonları
The task and function of documentation
4
Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyon
Türleri-1
The types of documentation and medical documentation-1
5
Dokümantasyon ve Tıbbi Dokümantasyon
Türleri-2
The types of documentation and medical documentation-2
6
Tıbbi Dokümantasyon Yönetmelikleri-1
Medical Documentation Regulations-1
7
Tıbbi Dokümantasyon Yönetmelikleri-2
Medical Documentation Regulations-2
8
Ara Sınav
Midterm Examination
9
Tıbbi Dokümantasyon Süreçleri-1
The responsibilities of medical documentation process-1
10
Tıbbi Dokümantasyon Süreçleri-2
The responsibilities of medical documentation proces-2
11
Hasta Dosyası ve Tıbbi Formlar-1
The contents of patient files and medical forms-1
12
Hasta Dosyası ve Tıbbi Formlar-2
The contents of patient files and medical forms-2
13
Sağlık Kuruluşlarında Enformasyon SistemleriThe information systems in health care providers-1
1
14
Sağlık Kuruluşlarında Enformasyon SistemleriThe information systems in health care providers-2
2
15
Final Sınavı
Final Examination
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Ders Öğrenme Çıktıları
Program Outcomes
1)Doküman ve tıbbi doküma ile ilgili bilgileri
kavramak
2)Sağlık hizmetlerinin anlaşılması
1)Medical documents and information about the
document and understand them
2)Understanding of health care
3)Understanding the historical development of medical
documents
4) Understanding the importance of medical documents
5) Recognition of medical documentation processes in
hospitals
6) Contents of the file, and understand the importance of
patient
3)Tıbbi dokümanların tarihi gelişimini kavrama
4)Tıbbi dokümanların önemini anlama
5)Hastanelerde tıbbi dokümantasyon işlemlerini
tanıma
6)Hasta dosyasının içeriği ve öneminin kavranması
7)Hasta dosyası arşivlerinin tanınıp,
düzenlenebilmesi
7) Patient file archives recognition and arrange
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç 12
P.Ö.Ç 13
P.Ö.Ç 14
P.Ö.Ç 15
DÖÇ-1
X
DÖÇ-2
X
DÖÇ-3
X
DÖÇ-4
X
X
X
X
X
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
İşletme Yönetimi
İngilizce / English
Business Management
Dersin Kodu
Course Code
ISL 103
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
2
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğr.Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU
Lect. Ergul SOYLEMEZOGLU
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi, Klasik, Neo-Klasik, Modern ve Çağdaş
yönetim teorileri ile yönetim fonksiyonları konusunda teorik ve uygulamaya
yönelik bilgiler vererek, öğrencileri bu alanda çağın gerektirdiği bilgilerle
donatmak.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Historical development of management thought, classical, neo-classical, modern
and contemporary management theory and management functions provide
information about the theoretical and practical, the students equipped with the
information required by the era in this field.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
1
40
1
60
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1.
Yönetim düşüncesinin tarihi gelişimi, The historical development of management thought,
1
Basic concepts and definitions related to management
Yönetim ile ilgili temel kavram ve tanımlar
2.
2Klasik Teori: Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
Classical Theory: The Scientific Management Approach
3.
4Klasik Teori: Yönetim Süreci Yaklaşımı
Classical Theory: Management Process Approach
4.
5Klasik Teori: Bürokrasi Yaklaşımı
Classical Theory: Bureaucracy Approach
5.
6Modern Teori: Sistem Yaklaşımı
Modern Theory: The System Approach
6.
Modern Teori: Durumsallık Yaklaşımı,
Modern Theories: Contingency Approach, Environment
7Çevreyi ve Teknolojiyi Esas Alan
and Technology Research of Principles
Araştırmalar
7.
Modern Teori: Durumsallık Yaklaşımı,
Modern Theories: Contingency Approach, Environment
8Çevreyi ve Teknolojiyi Esas Alan
and Technology Research of Principles
Araştırmalar
8
Arasınav
9
Çağdaş
Yönetim
Yaklaşımları(Yalın
Modern Management Approaches (Lean Management,
Yönetim, Personel Güçlendirme, KKÇ, Z
Employee Empowerment, KKÇ, Theory Z, Virtual Org.,
Teorisi, Sanal Org., Sıfır Hiyerarşi, Şebeke
Zero Hierarchy, Network Org.,
Org.,
10
Yönetim Fonksiyonları: Planlama
Management Functions: Planning
11
Yönetim Fonksiyonları: Örgütleme
Management Functions: Organization
12
Yönetim Fonksiyonları: Yürütme
Management Functions: The Executive
13
Yönetim Fonksiyonları: Koordinasyon
Management functions: Coordination
14
Yönetim Fonksiyonları: Denetim
Management Functions: Audit
15
Final Sınavı
Final Examination
Midterm Examination
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Klasik, Neo-Klasik, Modern ve Çağdaş yönetim
teorilerini tam anlamıyla kavrayabilir
2) Dış çevre analizi yapabilme ve uzun vadeli bakış
açısına sahip olur
3) İşletme politikaları ile değişen çevre şartları arasında
uyum sağlayabilme yeteneğine sahip olur
4) İşletme politikaları ile değişen çevre şartları arasında
uyum sağlayabilme yeteneğine sahip olur
5) Yönetim fonsiyonlarını(planlama, örgütleme,
yürütme, koordinasyon, denetim) kavrayabilir
6) İletişim, motivasyon, liderlik, gibi konularda bilgi
sahibi olur
7) Teorilerin İnsan, örgüt ve çevreye bakış açılarını
anlama ve analiz edebilme yeteneğine sahip olur
8) Bütüncül bakış açısına sahip olur
9) İnsan odaklı bakış açısına sahip olur
10) Bilimsel düşünme yeteneği kazanır
Program Outcomes
1) Classical, Neo-Classical, Modern and contemporary
management theory can fully understand
2) Ability to analyze the external environment and have long-term
perspective
3) Business policies and changing environmental conditions will
have the ability to adapt between
4) Business policies and changing environmental conditions will
have the ability to adapt between
5) Management of functions (planning, organizing, execution,
coordination, supervision) can grasp
6) Communication, motivation, leadership, knowledge of such
matters would be
7) Theory of the human, organizational, and environmental aspects
have the ability to understand and analyze
8) Have a holistic perspective is
9) Human-centered perspective have
10) The ability of scientific thinking
Dersin Öğrenim Çıktılarının Bölüm Program Çıktıları İle İlişkilendirilmesi
DÖÇ1
PÖÇ1
X
DÖÇ2
X
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
X
PÖÇ2
X
DÖÇ8
DÖÇ9
DÖÇ10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PÖÇ3
PÖÇ4
X
X
X
X
PÖÇ5
PÖÇ6
PÖÇ7
PÖÇ8
X
PÖÇ9
X
PÖÇ10
PÖÇ11
X
X
X
X
X
X
PÖÇ12
PÖÇ13
PÖÇ14
PÖÇ 15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
İngilizce / English
Health Servıces Management
Dersin Kodu
Course Code
TDS105
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğr.Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU
Lect. Ergul SOYLEMEZOGLU
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Sağlık hizmetlerinin genel yapısını, konseptinin incelenmesi ve kavranması.
Ülkelerarası sağlık hizmetleri yönetimi ve finansman yönetiminin öğrenilmesi.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Learning and comprehending the general structure, concept of health service
management. Learning the management and financing structure/style of health
care management intercountries.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Sağlık, sağlık hizmetleri ve yönetim kavramları
The concepts of health, health care services and management
2
Sağlık sistemi ve alt sistemleri
Health care system and its sub-systems
3
Sağlık hizmetlerinin kullanımı ve kullanımını The usage of health services and the factors affecting to the
etkileyen faktörler
usage.
4
Sağlık hizmetleri yönetimi kavramının tarihsel The process and importance of concept of the management
süreci ve önemi
of health services.
5
Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu,
The tasks, responsibilites and organizational structures of the
Kamu Hastaneler Birliği, Halk sağlığı
Ministry of Health, Social Security Institution, Association
kurumunun görev, sorumluluk ve organizasyon
of Public Hospitals and Public Health Institution
yapıları
6
Sağlık hizmetlerinin özellikleri, sınıflandırılması
(Evde bakım hizmeti, 1., 2., ve 3. basamak sağlık
hizmeti) , Sağlık hizmetleri sunumunda rol alan
kurum ve kuruluşlar (Aile sağlığı merkezleri,
Devlet hastaneleri, Üniversiteler ve Özel sğlık
7
Hastane tanımı, hastanelerin sınıflandırılması, Definition of hospital, classification of hospitals, their
organizasyon yapıları
organizational structures.
8
Ara Sınav
9
Hastane hizmetlerinin sınıflandırılması: (İdari, Classification of hospital services: (Administrative,
Mali, Tıbbi ve Teknik hizmetler)
Financial, Medical and Technical services)
10
Sağlık hizmetlerinde personel yönetimi
Staff management in health services
11
Ara Sınav
Midterm exam
12
Sağlık hizmetlerinde pazarlama
Marketing in health services
13
Sağlık hizmetlerinde finansman
Financing in health services
14
Sağlık hizmetleri alanında ulusal ve uluslararası National and international institutions involved in the field of
kuruluşlar
health services
15
Final Sınavı
Features and classification of health services. (Home care
service, 1st, 2nd ve 3rd step health service) , Institutions and
organizations involved in delivery of health services (Family
health services, State Hospitals, Universities and Private
Midterm Examination
Final Examination
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Yönetim kavramının işlevlerini ve yönetimin tarihsel
gelişimini anlatır
2) Sağlık hizmetleri ve yönetimi ile Türkiye'de sağlık
hizmetlerinin yapısı ve yönetimini tanımlar.
3) Sağlık hizmetlerinin kullanımını ve etkileyen faktörleri
Course Outcomes
1)Describes the functions of concept of management
and the historical development of management.
2)Defines health care services and management, also
the management and form of health care services in
Turkey.
açıklar
3)Explains the usage of health care services and the
factors affecting to the usage.
4) Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları tanır
4)Recognizes national and international institutions
about health care.
5) Sağlık sistemi ve alt sistemlerini açıklar
5)Explains the health care system and its sub-systems.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
P.Ö.Ç. 1
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
X
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
X
X
P.Ö.Ç. 9
X
X
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
X
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 15
X
X
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Araştırma Yöntemleri
İngilizce / English
Research Methods
Dersin Kodu
Course Code
SHM117
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğr.Gör.İsa DEMİRKOL
Lect. Isa DEMİRKOL
Bilimde araştırmanın rolü ve önemini açıklar.
Araştırma yöntem ve tekniklerini tanır.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Veri toplama tekniklerini tanır.
Veri girişi yapar ve analize hazırlar.
Araştırma raporu hazırlar.
Explains role and importance of research for science.
Knows research methods and techniques.
Knows data collection techniques.
Makes data entry and prepare for analysis.
Prepares research report.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Bilim, bilimsel tutum, bilim adamı, bilimsel yöntem
Science, scientific attitude, scientist, scientific method
2
Bilimsel yöntemin aşamaları
Phrases of scientific methods
3
Veri Çeşitleri
Data types
4
Veri Toplama Yöntemleri
Data collection methods
5
Araştırmalarda hata kaynakları
Error sources in researches
6
Araştırmanın planlanması ve araştırma türleri
Research planning and research types
7
Örneklem ve örnekleme yöntemleri
Sampling and sampling methods
8
Ara Sınav
Midterm Examination
9
Anket yöntemi
Survey method
10
Verilerin analize hazırlanması
Prepare datas for analysis
11
Rapor yazım yöntemi
Method of report writing
12
Araştırma konularının tartışılması ve dağıtımı
Discussion and distribution of research topics
13
Rapor sunumu
Report submission
14
Rapor sunumu
Report submission
15
Final Sınavı
Final Examination
12
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Course Outcomes
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Bilimde araştırmanın rolü ve önemini açıklar.
1) Explains role and importance of research for
science
2) Araştırma yöntem ve tekniklerini tanır.
2) Knows research methods and techniques.
3) Veri toplama tekniklerini tanır.
3) Knows data collection techniques.
4) Makes data entry and prepare for analysis.
4) Veri girişi yapar ve analize hazırlar.
5) Araştırma raporu hazırlar.
5) Prepares research report.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
X
DÖÇ-2
X
DÖÇ-3
X
DÖÇ-4
X
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Tıbbi Dokümantasyon II
İngilizce / English
Medıcal Documentation II
Dersin Kodu
Course Code
TDS 102
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
2
0
2
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğr.Gör.Özge ÇONAK
Lect. Ozge CONAK
Tıbbi dokümantasyon kontrol süreçlerini bilir
Arşiv ve elektronik arşiv yönetmeliklerini bilir
İstatistiksel verileri tıbbi formlara aktarır
ICD-10 kodlama sisteminin temel kurallarını bilir
Hastalıkların ICD-10 kodlamasını yapar
Know the control process medical documentation
Know the archive and medical records regulations
Transfer the statistical data to medical forms
Know the basic rules of ICD-10 coding system
Code the ICD-10 coding of diseases
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
14
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Tıbbi Dokümantasyon Kontrol Süreçleri
The Control Process of Medical Documentation
2
Arşiv ve Elektronik Arşiv Yönetmelikleri
The Archive and Medical Records Regulations
3
İstatistiksel Veriler ve Tıbbi Formlar
The Statistical Data and Medical Forms
4
ICD-10 Kodlama Sisteminin Temel Kuralları
The Basic Rules of ICD-10 Coding System
5
Tıbbi Terminoloji
Medical Terminology
6
Hastalıkların ICD Kodlaması- Enfeksiyonlar
Coding Diseases with ICD-10- Infections
7
Hastalıkların ICD Kodlaması- Kanserler
Coding Diseases with ICD-10- Cancers
8
Ara Sınav
Midterm Examination
9
Hastalıkların
ICD
Endokrinoloji/Ürogenital
10
Hastalıkların ICD Kodlaması- Duyu/Sinir Sistemi
Coding Diseases with ICD-10- Nervous Sustem
11
Hastalıkların ICD Kodlaması- Dolaşım Sistemi
Coding Diseases with ICD-10-Circulation System
12
Hastalıkların ICD Kodlaması- Solunum Sistemi
Coding Diseases with ICD-10-Respiratory System
13
Hastalıkların ICD Kodlaması- Sindirim Sistemi
Coding Diseases with ICD-10-Digestion System
Hastalıkların ICD Kodlaması-Kas-İskelet Sistemi
Coding Diseases with ICD-10-Muscle-Skeletal System
Final Sınavı
Final Examination
14
15
Kodlaması-
Coding Diseases with ICD-10- Endocrinology/Urogenital
15
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Course Outcomes
Ders Öğrenme Çıktıları
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
1) Tıbbi dokümantasyon kontrol süreçlerini bilir
1) Know the control process medical documentation
2) Arşiv ve elektronik arşiv yönetmeliklerini bilir
2) Know the archive and medical records regulations
3) İstatistiksel verileri tıbbi formlara aktarır
3) Transfer the statistical data to medical forms
4) ICD-10 kodlama sisteminin temel kurallarını bilir
4) Know the basic rules of ICD-10 coding system
5) Hastalıkların ICD-10 kodlamasını yapar
5) Code the ICD-10 coding of diseases
DÖÇ-1
X
X
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
DÖÇ-2
DÖÇ-3
X
X
X
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
16
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Hizmetleri
İngilizce / English
Office Management and Secretarial Services
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
TDS 106
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
2
0
2
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğr.Gör.Özge ÇONAK
Lect.Ozge CONAK
Öğrenci bu dersin sonunda genel olarak büro makinelerini tanır. Bürolarda kullanılan
makineleri öğrenir. Diğer büro makineleri ve iletişim sistemlerini tanır. Telsiz ve teleteks bilir
ve uygulamasını yapar. Faks cihazını tanır ve uygulamasını yürütür. Çağrı cihazını tanır ve
gerekli açıklamalarda bulunur. Bilgisayarın bütün ayrıntılarını tanır ve temel uygulamalarını
yapar. Büro makinelerinin satın alınması, bürolara yerleştirilmesi, bakım ve onarımını kavrar.
Haberleşmenin yasal boyutunu bilir. Günümüz iletişiminin gelecekteki hedeflerini açıklar,
olası öngörülerde bulunur.
Objective of Course Student knows the office machines in general in the end of the course. Learns the mechines used
(Preferably
in offices. Knows other office machines and communication systems. Knows radio and telex
expressed in
and uses. Knows fax machine and uses. Knows beeper and does required explanations. Knows
terms of learning
all details of computer and uses basic functions. Understands purchase, installation, upkeep and
outcomes
repair of office machines. Knows the legal dimension of communication. Explains the future
and competence)
goals of present day communication, and forsees in possible.
Dersin
Amacı
(Tercihen
Öğrenme
Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Dersin
Başarı Ara Sınavlar
Değerlendirme Yöntemi
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Assessment Criteria
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Final Sınavı
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
17
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Genel olarak büro tipleri
Office types in general
2
Genel olarak büro makineleri
Office machine in general
3
Bürolarda kullanılan makineler
Machines used in offices
4
Diğer büro makineleri ve iletişim sistemleri
Other office meachines and communication systems
5
Telsiz ve teleteks
Radio and telex
6
Faks
Fax machine
7
Çağrı cihazı
Beeper
8
Ara Sınav
Midterm Examination
9
Bilgisayar ve çevre ürünleri
Computer and environment products
10
Büro makinelerinin satın alınması, bürolara Purchase, installation, upkeep and repair of office
yerleştirilmesi, bakım ve onarımı
machines
11
Teknoloji kavramı, bilgi kavramı, büro
Concept of technolgy and knowledge, office automation
otomasyonu
12
Büro otomasyonu, büro makineleri.
13
Büro makineleri, bilgisayar teknolojisi, Office machines, computer technology, software and
yazılım ve donanım teknolojileri
hardware technology
14
e-devlet, e-ticaret
e-government, e-trade
15
Final Sınavı
Final Examination
Office automation and office machines
18
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Course Outcomes
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Öğrenci bilgisayar sistemini tanıyabilir.
2) bilgisayar ile ilgili temel problemlerin çözümüne
yönelik öneriler getirebilir
3) işletim sistemlerini verimli bir şekilde kullanabilir.
1) The student recognizes the computer system,
2) bring proposals to solve the fundamental problems
associated with the computer
3) The efficient usage of operating systems
Dersin Öğrenim Çıktılarının Bölüm Program Çıktıları İle İlişkilendirilmesi
DÖÇ1
PÖÇ1
PÖÇ2
PÖÇ3
PÖÇ4
PÖÇ5
PÖÇ6
PÖÇ7
PÖÇ8
PÖÇ9
PÖÇ10
PÖÇ11
PÖÇ12
PÖÇ13
PÖÇ14
PÖÇ15
DÖÇ2
X
DÖÇ3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Biyoistatistik
İngilizce / English
Biostatistics
Dersin Kodu
Course Code
SHM108
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğr.Gör.İsa DEMİRKOL
Lect. Isa DEMİRKOL
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Biyoistatistiğin temel kavramlarını açıklar, İstatistiğin tarihçesini özetler
Biyoistatistiğin sağlık hizmetlerinde kullanımını açıklar, Veri toplama
yöntemlerini, araştırma planının bölümlerini, anket hazırlama kurallarını
kullanır, Değişken türlerini, değişkenlerin özetlenmesini tablo ve grafiklerle
açıklar, Merkezi eğilim ölçüleri ve değişim ölçüleri konularında bilgilerini
kullanır ve edindikleri bilgilerle, alanı ile ilgili verileri istatistiki olarak özetler
Sağlık alanında anket yapar ve değerlendirir, Rapor yazar ve sunar
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
At the end of this course, the students; , Explain the basic concepts of
biostatistics, Summarize the history of statistics, Describe the use of
biostatistics in health care, Define the methods of data collection and survey,
Summarize the variables with tables and graphics
Use the rules of preparation data collection methods, portions of the research
plan, and the survey, Survey and evaluate healthcare field repare and submit
reports
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
20
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Temel İstatistiksel Kavramlar
Basic Statistical Concepts
2
Verilerin Toplanması
Collection of Data,
3
Kesikli ve Sürekli Değişkenlerin Özetlenmesi
Summarize the Discrete and Continuous Distributions
4
Histogram ve Poligon Grafikleri
Histogram and Polygon Graphics
5
Merkezi Eğilim Ölçüleri
Measures of Central Tendency
6
Değişim Ölçüleri
Measures of Dispersion
7
Bilim ve Araştırma Kavramları
The meaning of science and research
8
Ara Sınav
Midterm Examination
9
Araştırmanın Planlanması
Planning the research
10
Araştırma Tipleri ve Araştırmalarda Etik
Types of research and research ethics
Kurallar
11
Örnekleme yöntemleri
Sampling
12
Anket yöntemi ve anket değerlendirilmesi
Survey design
13
Araştırma raporunun yazımı
Prepare the reports
14
Araştırma raporlarının sunumu
Submit the reports
15
Final Sınavı
Final Examination
21
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Ders Öğrenme Çıktıları
Course Outcomes
1) Biyoistatistik kavramını ve teorik dağılımlarını,
1) The concept and theoretical distributions of
Biostatistics,
2) Parametrik önemlilik testlerinin neler olduğu ve hangi
durumlarda kullanılacağını,
2) Parametric tests of significance is happening, and
what situations to use it,
3) Nonparametrik testlerinin neler olduğu ve hangi
durumlarda kullanılacağını,
3) Nonparametric tests and what to use in which
situations
4) Korrelasyon ve regresyon analizlerini yapmayı ve
yorumlamayı,
4) Correlation and regression analysis to make and
interpret,
5) Örnekleme ve örnekleme yöntemlerini,
5) Sampling and sampling methods,
6) Bilimsel bir araştırmanın değerlendirilmesini ve
yorumlamasını,
6) Evaluation and interpretation of scientific research,
7) Sağlık alanında kullanılan istatistiksel yöntemleri
örnekler üzerinde uygulamasını öğretmek
7) Examples of application of statistical methods used to
teach in the field of
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç.12
P.Ö.Ç 13
P.Ö.Ç 14
P.Ö.Ç 15
DÖÇ-1
X
DÖÇ-2
X
DÖÇ-3
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-4
DÖÇ-6
DÖÇ-7
X
X
X
X
X
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Mesleki Yazılımlar, Yazışma ve Dosyalama Teknikleri I
İngilizce / English
Professional Softwares, Wrıtıng And Archıvıng Technıques I
Dersin Kodu
Course Code
TDS104
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
1
2
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğr.Gör.Özge ÇONAK
Lect.Ozge CONAK
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Kurumda üretilen belgelerin bilimsel yöntemlerle dosyalanarak arşivlenmesini
sağlayarak gerektiğinde belgeye en kısa sürede ulaşılabilmesi ve belgenin yasal
çerçevede imhasının yapılabilmesi için gerekli olan bilgi ve beceriyi
kazandırmaktır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To give the knowledge and skills for archiving an institutional document by
scientific methods to reach to the document as soon as possible and demolish
the document legally.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
23
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Bilgi, bilgi yönetimi, bilginin kurumsal Information Information management Institutional
önemi
importance of information
2
Belge yönetimi,
elektronik belge
3
Evrakın tanımı, üretilmesi, kayıt işlemleri Definition + Process of document Registration and
ve evrak yönetimi
document management
4
Evrakın işlem süreci
5
Form ve formların kullanımı,
çeşitleri, elektronik form
6
Dosyalama, dosyalamanın amacı ve önemi Filing - Importance + purpose of filing
7
Dosyalama sisteminin kurulması
Establishment of filing system
8
Ara Sınav
Midterm Examination
9
Standart dosya planı, sağlık bakanlığı Standard file plan Standard file plan of the Ministry
standart dosya planı
of Health
10
Dosyalama hizmetlerinin örgütlenmesi
Organization of filing services
11
Dosyalama sistemleri
Filing systems
12
Dosyalama sistemleri
Filing systems
13
Arşivlerin fiziki özellikleri Arşivleme Physical features of archives - The process and
teknikleri ve süreci
techniques of archiving
14
15
amacı,
önemi
ve Importance and purpose of document management
electronic document
The process of document
form Forms and usage of forms Sort of forms Electronic
form
Dijital arşivler
Digital archives
Final Sınavı
Final Examination
24
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Ders Öğrenme Çıktıları
Course Outcomes
1) Gelen ve giden evraklar ile tıbbi dokümanların kayıt
edilmesini öğrenmek, kayıt tutmanın gerekliliğini ve
önemini kavramak
2) Tıbbi dökümantasyon ile ilgili kavramları ögrenmek,
bunları yazarken ve söylerken doğru kullanmak
3) Gelen yazılı bilgilerin ilgililere zamanında
ulaştırılmasını ve bunun önemini kavrar.
4) Gizli ve hizmete özel yazıların önemini kavramak.
Gizli evrakların saklanması ve güvenliğinin sağlanması
ile ilgili yasal düzenlemeleri öğrenmek
5) Türk dilini etkili kullanmayı öğrenmek
6) Bilgisayar düzeninde mesleki yazışma yapmayı ve
istatistiki bilgi kullanmayı öğrenerek kişisel ve toplumsal
verimliğe katkıda bulunmak
7) İş hayatına ilişkin kuralları, öğrendiği yazışma
tekniklerini, dil becerisiyle birleştirerek uygulayabilen
büro yöneticisi yardımcısı olmak
1) incoming and outgoing documents to be registered
with the medical documents to learn and understand
the importance of the need for record keeping
2) medical documentation to learn about the
concepts, writing and singing the right to use them
3 the importance of timely delivery of written
information from interested parties.
4)Service-specific articles, the importance of
confidential and secure storage of documents. Learn
about the legal arrangements
5) Effectively learn how to use the Turkish language
6) order to learn to do computer professional
correspondence, personal and social efficiency
contribute to
7) The rules relating to his business life, he learned the
techniques of writing, combining the ability to apply
the language to be assistant office manager
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ BÖLÜM PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
DÖÇ1
PÖÇ1
PÖÇ2
PÖÇ3
PÖÇ4
PÖÇ5
PÖÇ6
PÖÇ7
PÖÇ8
PÖÇ9
PÖÇ10
PÖÇ11
PÖÇ12
PÖÇ13
PÖÇ14
PÖÇ15
DÖÇ2
X
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
X
X
X
X
X
X
X
X
25
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Tıbbi Dokümantasyon III
İngilizce / English
Medical Documentation III
Dersin Kodu
Course Code
TDS 205
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
2
0
2
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğr.Gör. Özge ÇONAK
Lect. Ozge CONAK
Tıbbi kayıt süreçlerini uygular.
Tıbbi verileri toplar ve genel analizini yapar.
Tıbbi kayıtların saklanması sürelerini tanır ve yasal mevzuatı uygular.
Tıbbi kayıtları istenildiğinde hizmete sunar.
Tıbbi kayıtların güvenliği, mahremiyeti ve gizliliği kurallarını titizlikle uygular.
Implements medical record process
Collects medical data and makes general anlysis.
Knows time period of keeping medical records and implements legal
regulations.
Puts the medical reports in service when demanded.
Implements confidentiality and secrecy rules of medical reports.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
26
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Temel tıbbi kayıt süreçleri
Basic medical report processes
2
Temel tıbbi kayıt süreçleri
Basic medical report processes
3
Elektronik ortamda hasta kaydı
Patient report in electronic form
4
Elektronik indeks sistemleri
Electronic index systems
5
Tıbbi kayıtlardan veri elde yöntemleri
Data collecting methods from medical records
6
Tıbbi kayıtların yasal yönü
Legal aspects of medical reports
7
Tıbbi kayıtların saklanmasıyla ilgili politikalar
Policies on keeping medical repots
8
Ara Sınav
Midterm Examination
9
Tıbbi kayıtların saklanma süresi (devlet
Time period of keeping medical records (state hospitals, pay
hastaneleri, özel hastaneler, tıp merkezleri,
hospitals, health centers, univercity hospitals)
üniversite hastaneleri )
10
Tıbbi kayıtların sorumluluğu
Responsibility of medical reports
11
Tıbbi kayıtların sorumluluğu
Responsibility of medical reports
12
Tıbbi kayıtların güvenliği
Safety of medical reports
13
Tıbbi kayıtların
bilgilendirme
14
Tıbbi kayıtlardaki
politikaları
15
Final Sınavı
gizliliği,
mahremiyeti
bilgilerin
ve
açıklanması
Secrecy, confidentiality of medical reports and illumination
Disclosure policies on medical records
Final Examination
27
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Ders Öğrenme Çıktıları
Course Outcomes
1) Tıbbi kayıt süreçlerini uygular.
1) Implements medical record process
2) Tıbbi verileri toplar ve genel analizini yapar.
2) Collects medical data and makes general anlysis.
3) Tıbbi kayıtların saklanması sürelerini tanır ve yasal
mevzuatı uygular.
3) Knows time period of keeping medical records and
4 Tıbbi kayıtları istenildiğinde hizmete sunar.
5) Tıbbi kayıtların güvenliği, mahremiyeti ve gizliliği
kurallarını titizlikle uygular.
4) Puts the medical reports in service when demanded.
5) Implements confidentiality and secrecy rules of
medical reports.
implements legal regulations.
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ BÖLÜM PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
DÖÇ1
PÖÇ1
PÖÇ2
DÖÇ2
X
DÖÇ3
X
X
DÖÇ4
DÖÇ5
X
X
X
PÖÇ3
PÖÇ4
X
PÖÇ5
PÖÇ6
PÖÇ7
X
X
X
X
PÖÇ8
PÖÇ9
X
PÖÇ10
PÖÇ11
X
PÖÇ12
X
X
X
X
PÖÇ13
PÖÇ14
PÖÇ15
28
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Mesleki Yazılımlar, Yazışma Ve Dosyalama Teknikleri II
İngilizce / English
Professional Softwares, Writıing And Archiving Techniques II
Dersin Kodu
Course Code
TDS 205
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
2
2
3
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğr.Gör.Özge ÇONAK
Lect.Ozge CONAK
Kamu ve özel kuruluşlarda kullanılan belge türlerini tanır
Etkin bir resmi yazının özelliklerini açıklar
Yazılı iletişimin kurumsal önemini açıklar
Resmi yazışma kurallarını uygular
Değişik resmi yazışmaları ve iş yazılarını etkin bir şekilde yapar
Raporun kurumsal önemini açıklar
Recognizes types of documents used in public and private establishments.
Explains the features of an efficient official letter.
Explains the institutional importance of written communication.
Applies official correspondence rules.
Makes different official correspondences and business letters efficiently.
Explains the institutional importance of report
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
29
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
İletişim ve iletişimin unsurları, yazılı iletişim
Communication
communication
and
elements
of
communication,
written
2
Kurumsal iletişimde yazışmanın önemi
The importance of correspondence in institutional communication
3
Resmi yazıların yasal dayanağı ve yazışmada
Legal basis of official writings and basic rules for correspondence
uyulacak temel kurallar
4
Yazışmaların içerik ve şekil açısından özellikleri ve Features of correspondences in terms of content and form, and
etkin bir resmi yazının özellikleri
features of efficient official letter
5
Başbakanlık resmi yazışma kuralları hakkındaki Regulations about the rules of official correspondence of Prime
yönetmelik Resmi yazının bölümleri
Ministry
6
Başbakanlık resmi yazışma kuralları hakkındaki Regulations about the rules of official correspondence of Prime
yönetmelik Resmi yazının bölümleri
Ministry
7
Kamu ve özel işletmelerde iş yazıları Yazışmanın
Business letters in public and private enterprises
işletmeler açısından önemi
8
Ara Sınav
9
Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve Document types and correspondence used in public and private
yazışmalar
enterprises
10
Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve Document types and correspondence used in public and private
yazışmalar
enterprises
11
Kamu ve özel işletmelerde kullanılan belge türleri ve Document types and correspondence used in public and private
yazışmalar
enterprises
12
Dilekçe, bilgi edinme kanunu ve uygulamalar
13
İmza, imzanın hukuki yönleri, elektronik imza,
Signature, its legal sides, electronic signature, resume(CV)
özgeçmiş
Midterm Examination
Petition, right to information and applications
14
Rapor, rapor çeşitleri ve kurumsal önemi
Report, types of reports and its institutional importance
15
Final Sınavı
Final Examination
30
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Ders Öğrenme Çıktıları
Course Outcomes
1) Kamu ve özel kuruluşlarda kullanılan belge türlerini
1) Recognizes types of documents used in public and
tanır
private establishments.
2) Etkin bir resmi yazının özelliklerini açıklar
2) Explains the features of an efficient official letter.
3) Explains the institutional importance of written
3) Yazılı iletişimin kurumsal önemini açıklar
communication.
4) Resmi yazışma kurallarını uygular
4) Applies official correspondence rules.
5) Değişik resmi yazışmaları ve iş yazılarını etkin bir
5) Makes different official correspondences and
şekilde yapar
business letters efficiently.
6)Raporun kurumsal önemini açıklar
6) Explains the institutional importance of report
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
x
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
X
X
X
X
X
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
DOÇ-6
X
X
X
X
X
DOÇ-7
X
X
31
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Hastalıklar Bilgisi I
İngilizce / English
Diseases Knowledge I
Dersin Kodu
Course Code
TDS 209
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
2
0
2
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Hasan BAŞTÜRK
Asst. Prof. Hasan BASTURK
Hastalık tanımını, hastalık sınıflandırmasını yapar.
Hastalık isimlendirmesine ilişkin terminolojiyi kavrar.
Hücre ve doku zedelenme mekanizmalarını bilir.
Hastalık oluşumuna neden olan faktörleri bilir.
Hastalık oluşum mekanizmalarını kavrar.
Hastalıkların vücutta yaptığı değişiklikleri ve gelişim süreçlerini bilir.
Make the definition of illness, disease classification
Understand terminology and nomenclature of the diseases.
Know the mechanisms of cell and tissue damages.
Know the factors that cause to the formation of diseases.
Understand the pathogenesis of the diseases.
Know the changes and development processes in the body with diseases.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
32
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Giriş ve Temel Kavramlar
Introduction, Basic Concepts
2
Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmünoloji
Infectious diseases, Immunology
3
Endokrin Sistem Hastalıkları
Endocrine system diseases
4
Hematolojik Hastalıklar ve Temel Laboratuar Testleri Haematologic diseases, and basic laboratory tests
5
Kalp ve Damar Hastalıkları
Diseases of the cardiovascular system
6
Solunum Sistemi Hastalıkları
Diseases of the respiratory system
7
Üriner Sistem Hastalıkları
Diseases of the urinary system
8
Arasınav
Midterm Examination
9
Genital Sistem Hastalıkları
Diseases of the genital system
10
Kas ve İskelet Sistemi Hastalık arı
Diseases of the musculoskeletal system
11
Sinir Sistemi ve Ruhsal Hastalıklar
Neuropsychiatric diseases
12
Göz ve KBB Hastalıkları
Eye and ENT diseases
13
Göz ve KBB Hastalıkları
Eye and ENT diseases
14
Cilt Hastalıkları
Dermatological diseases
15
Final Sınavı
Final Examination
33
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Hastalık tanımını, hastalık sınıflandırmasını yapar.
Course Outcomes
1) Make the definition of illness, disease classification
2) Understand terminology and nomenclature of the diseases.
2) Hastalık isimlendirmesine ilişkin terminolojiyi kavrar.
3) Hücre ve doku zedelenme mekanizmalarını bilir.
4) Hastalık oluşumuna neden olan faktörleri bilir.
3) Know the mechanisms of cell and tissue damages.
4) Know the factors that cause to the formation of diseases.
5) Understand the pathogenesis of the diseases.
5) Hastalık oluşum mekanizmalarını kavrar.
6) Hastalıkların vücutta yaptığı değişiklikleri ve gelişim
süreçlerini bilir.
7) Sistem hastalıklarının klinik bulgularını ve en sık karşılaşılan
örneklerini bilir.
8) Hastalık tedavi yöntemlerini bilir.
9) Hastane enfeksiyonlarını ve alınması gereken önlemleri bilir.
10) Sağlık çalışanının sağlığını koruma yollarını bilir ve uygular
P.Ö.Ç. 1
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
X
X
X
P.Ö.Ç. 2
DÖÇ-4
6) Know the changes and development processes in the body
with diseases.
7) Know the most common examples of system diseases and
their clinical signs.
8) Know the methods to treat diseases.
9) Know of hospital infections and the precautions to be taken.
10) Know and applies ways to protect the health of health
workers.
DÖÇ-5
X
DOÇ-6
DOÇ-7
DOÇ8
DOÇ-9
DOÇ-10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
X
X
X
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
X
X
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
X
X
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
X
X
X
X
X
X
34
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Halkla İlişkiler
İngilizce / English
Public Relations
Dersin Kodu
Course Code
SHM102
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğr.Gör.Ergül SÖYLEMEZOĞLU
Lect. Ergul SOYLEMEZOGLU
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Kendini ve diğer insanları tanır.
Protokol kurallarını tanır.
Yönetici ile çalışma ve iş toplantı kurallarını tanır.
Müşteri memnuniyeti ve kurumu halka tanıtma yollarını tanır
İşe motive olma ve stresten uzak durma
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Recognizes the self, other people and the profession
Recognize the rules of the protocol
Recognize the rules of work with administrator and business meeting
Recognize the customer satisfaction and ways to introduce organization to
people
Recognize ways to stay away from stress and be motivated to work
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
35
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Sekreterlikte eğitim-öğretimin önemi, sekreter The importance of education in the secretarial work, candidate for
adayının yaşam felsefesi, kendini ve başkasını secretary of life philosophy, the importance of acknowledge
tanımanın önemi
yourself and anyone else
2
Sekreterlik mesleğinin özelliği, çeşitleri, çalışma
The importance of secretarial profession, types, working conditions
koşulları
3
Kurum kültürü ve resmi iletişimde hiyerarşi, örgüt Hierarchy of the corporate culture and formal communication,
şeması
organization chart
4
Protokol kuralları
Protocol rules
5
Etkili ve doğru telefon kullanımı
Make a phone call with effectively and accurately
6
Beden dili
Body language
7
Halkla ilişkiler ve kurumu halka tanıtma yolları
Importance of public relations and ways to introduce organization
to people
8
Ara Sınav
Midterm Examination
9
Yönetici sekreteri, yönetici ve yönetim
Managers assistant, manager and management
10
Sekreter açısında iş toplantıları
The business meetings for secretary
11
İş motivasyonu, zaman yönetimi ve müşteri Characteristic of health care institutions, problems and to the
memnuniyetinde etkili- verimli çalışmanın önemi
secretary
12
İş motivasyonu, zaman yönetimi ve müşteri Characteristic of health care institutions, problems and to the
memnuniyetinde etkili- verimli çalışmanın önemi
secretary
13
Sekreter açısından sağlık kurumlarının özelliği, Work motivation, time management and the importance of
sorunları ve politikaları
effective-efficient working in the customer satisfaction
14
Çalışma hayatında stres ve baş etme yöntemleri
Stress at work and ways of coping with this stress
15
Final Sınavı
Final Examination
36
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Course Outcomes
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Halkla İlişkiler bilim dalının doğuşunu, gerekliliğin,
fonksiyonlarını anlama ve tanıyabilme
1) To understand the functions of PR.
2) Halkla İlişkilere yakın kavramları ve destekleyen diğer
disiplinleri yakından tanıma
2) To understand the topics connected to PR.
3) İletişim, iç iletişim, medya yönetimi bilgelerine sahip
olma
3) To have communications and event design.
4) Halkla İlişkiler departmanlarının yönetim
fonksiyonlarını üstlenebilme
4) To be able to assume the responsibility of PR
department.
5) Yazılı ve görsel iç ce dış iletişim araçlarını tasarlama
ve uygulayabilme
5) To design written and visiual instruments.
6) Halkla İlişkiler Evrensel Etik Yasalarına inanmış ve
6) Directed the managers of corporations that
represented the personnels who reliable, has ambition,
loyalty and believe in Public Relations of Global Ethic
Laws.
sadık , mesleki etik değerlerin bilincinde meslek
elemanları olarak temsil ettiği kurum yöneticilerini de
sosyal sorumluluk anlayışına yöneltebilmek
7) Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışabilme
knowledge of communications
7) Able to working jointly with NGOs.
Dersin Öğrenim Çıktılarının Bölüm Program Çıktıları İle İlişkilendirilmesi
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ5
X
X
X
PÖÇ1
PÖÇ2
X
X
PÖÇ3
X
X
X
X
PÖÇ4
PÖÇ5
PÖÇ6
PÖÇ7
PÖÇ8
PÖÇ9
PÖÇ10
PÖÇ11
PÖÇ12
PÖÇ13
PÖÇ14
PÖÇ15
X
X
DÖÇ7
X
X
X
X
X
DÖÇ6
X
X
X
X
X
X
X
X
37
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
HASTANE OTOMASYONU
İngilizce / English
HOSPITAL AUTOMATION
Dersin Kodu
Course Code
TDS 201
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
0
2
1
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğr.Gör.Özge ÇONAK
Lect.Ozge CONAK
Hastane bilgi yönetim sisteminin çalışma mantığını öğrenir
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Hastane otomasyonunda yer alan programları(modülleri) ve bunların çalışma
mantığını öğrenir.
Bilgi sisteminin bileşenlerini öğrenir.
Veritabanı programlarının işleyişini öğrenir.
learns of the HIS the business logic.
Learns automation modules in the HIS
Learns of the information system components.
Learns the operation of the database programs..
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
38
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
yapımı
1
Programın
kurulumu
2
Otomasyon tanıtımı
3
Hasta kayıt / Hasta türlerine göre Patient registration / Patient registrations according
yapılacak kayıtlar
to patient types
4
Hasta türlerine göre yapılacak kayıtlar
5
Poliklinik
işlemleri)
6
Muayene Girişi
Entry inspection
7
Online Tetkik İstek
Online examination request
8
Ara Sınav
Midterm Examination
9
Uygulama (Hasta kayıt, muayene girişi Practices (Patient registration, Entry inspection,
ve online tetkik istek)
Online examination request)
10
Klinik işlemleri (Yatan hasta işlemleri) Clinical services (Inpatient care services), Detailed
hasta yatış, detaylı epikriz
Epicrisis
11
Clinical services (Inpatient care
Klinik işlemleri (Yatan hasta işlemleri)
Operative report and Patient discharge
ameliyat raporu ve hasta çıkış
12
Labaratuvar işlemleri ve Tetkik Girişi
13
Labaratuvar işlemleri (Biyokimya ve Laboratory operations (Biochemistry, Radiology,
Radyoloji)
Pathology, Microbiology)
14
Uygulama
Practice
15
Final Sınavı
Final Examination
işlemleri
ve
TOPICS
hastaneye
Programming and Program installation
Automation introduction
(Ayaktan
hasta
Patient registrations according to patient types
Polyclinic services (Ambulatory care services)
services),
Laboratory operations and Examination entrance
39
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Ders Öğrenme Çıktıları
Course Outcomes
1) Bilgi sistemlerinin sosyal ve teknik tasarım süreçlerine hakim
olur
1) Know the sociotechnical process of information systems
2) Bilgisayar tabanlı hasta kayıt sistemlerini tanımlar
2) Have knowledge about computer based health record
systems
3) Sağlık kayıtlarını kullanır
3) Use health record systems
4) Sınıflama ve kodlama sistemlerini tanımlar
4) Define the classification and coding systems
5) Veritabanı kavramını bilir
5) Know the concept of database
6) Understand clinical information systems
6) Klinik bilgi sistemlerini anlar
7) İdari bilgi sistemlerini anlar
7) Understand administrative information systems
8) Bir hastane otomasyon programını kullanır
8) Use a hospital information system
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
X
DÖÇ-2
X
DÖÇ-3
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-4
DÖÇ-6
X
X
X
DÖÇ-8
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-7
X
X
X
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
40
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Diksiyon ve Etkili Konuşma
İngilizce / English
Diction And Oratory
Dersin Kodu
Course Code
TDS 108
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
1
2
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Ömer ÖNDER
Asst.Prof. Omer ONDER
Diksiyon kurallarını öğrenip, gerekli olan disiplinli bir çalışma metodu öğrenir
ve uygular. Duygu ve düşüncelerin söze dönüşebilmesi için konuşmaya biçim
verme becerisini kazanır. Türkçenin yazı ve okuma dilindeki önemli unsurlarını
öğrenip, Türkçenin kullanımında yetkinlik kazanır. Söz söylerken, duygu ve
düşünceleri doğru, üslubuna uygun olarak anlatmak için sesin uyumu, söylenişi,
sözcük hecelerinin uzunluğu ve vurguları bakımından uygulama becerisi
kazanır
By learning diction rules, learns and practices necessary "a disciplined method
of working".Gets ability to shape the speaking to express the feelings and
thoughts.
Learns the important elements of writing and reading of Turkish language. Gain
competence in the use of Turkish language.While speaking, to express the
feelings and thoughts correct and right in line with the style, he/she gets ability
to practice skills in the aspect of harmonizing the voice, saying of feelings and
thoughts, length and emphasing of syllable
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
41
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Diksiyonun tanımı, kuralları ve işlevi Solunum ve Definition of diction, rules and functions, Respiratory and types of
solunum çeşitleri, doğru nefes
breathing, correct breathing
2
Konuşma sanatı ve yöntemleri Konuşma öncesi The art of speaking and methods The basic and psychological
yapılması gereken temel ve psikolojik hazırlıklar preparations which should be done before the conversation The
Nitelikli bir konuşmada bulunması gerekenler
things that need to be a qualified speech
3
Ses ve sesin nitelikleri, ses aletleri, sesin meydana Sound and qualities of sound, sound equipments, ocur of sound, the
gelişi, ses kusurları, dinleme sanatı
sound defects, the art of listening
4
Konuşmayı oluşturan etmenler, diyafram, diyafram Factors that make up the conversation, the diaphragm, the
egzersizleri ve diyalog üzerinde uygulanması
diaphragm exercises, apply on the dialogue
5
Artikülasyon ve fonetik kavramları, temrin The concepts of articulation and phonetic, repetition exercises The
çalışmaları Vurgu tanımı, kuralları ve işlevi, vurgu ve definition, rules and functions of highlight, stress and sound
ses bütünlüğü
integrity
6
Söyleniş,
Boğumlanma
boğumlanmanın nitelikleri
7
Vurgu-diyafram bütünlüğü, Cümle vurgusu, kelime
Emphasis-diaphragm integrity, sentence stress, word stress, syllable
vurgusu, hece vurgusu, Diksiyondaki bazı dil olayları
stress Some language events and exercises in diction
(ulama) ve alıştırmaları
8
Ara Sınav
9
Türkçede ünlü ve ünsüzler, Dilimizdeki bazı ses Vowels and consonants in Turkish Some sound events in our
olayları ve bunların konuşmaya etkisi
language and its effects on speech
10
Konuşma dilinde görülen değişimler, birbirine
The changes which is seen in the language of the speech, confused
karıştırılan kelimeler, söyleyiş yanlışları, açık e
words, pronunciation mistakes, outdoor e exercises
alıştırmaları
11
Türkçede noktalama işaretleri, noktalama işaretlerinin
Turkish punctuation marks, Turkish punctuations usage properties
diksiyondaki kullanım özellikleri ve kullanımı,
in the diction The relation between punctuation and the breath.
Noktalama işaretleri ile nefesin ilişkisi. Seslendirme
Vocalization exercises
alıştırmaları
12
Konuşma ve anlatımda incelik ve estetiklik Anlatımın Urbanity and artistic in the speech and narrative Elements of speech
ögeleri Konuşmacı ve konuşma türleri
Speaker and types of speech
13
Diksiyon çalışma, beden dili
Diction work, body language
14
Final sınavı için hazırlık
Preparation for the final exam
15
Final Sınavı
Final Examination
kusurları,
Doğru
Pronunciation Articulation defects Qualities of correct articulation
Midterm Examination
42
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Ders Öğrenme Çıktıları
Course Outcomes
1) Diksiyon kurallarını öğrenip, gerekli olan disiplinli bir
1)By learning diction rules, learns and practices necessary
çalışma metodu öğrenir ve uygular.
"a disciplined method of working".
2) Duygu ve düşüncelerin söze dönüşebilmesi için
2) Gets ability to shape the speaking to express the
konuşmaya biçim verme becerisini kazanır.
feelings and thoughts.
3) Learns the important elements of writing and reading
3) Türkçenin yazı ve okuma dilindeki önemli unsurlarını
of Turkish language. Gain competence in the use of
öğrenip, Türkçenin kullanımında yetkinlik kazanır.
Turkish language.
4) Söz söylerken, duygu ve düşünceleri doğru, üslubuna
4) While speaking, to express the feelings and thoughts
uygun olarak anlatmak için sesin uyumu, söylenişi, sözcük
correct and right in line with the style, he/she gets ability
hecelerinin uzunluğu ve vurguları bakımından uygulama
to practice skills in the aspect of harmonizing the voice,
becerisi kazanır
saying of feelings and thoughts, length and emphasing of
syllable
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-4
X
X
X
DOÇ-6
DOÇ-7
X
X
DOÇ8
X
DOÇ9
X
DOÇ-10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
43
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Tıbbi Dokümantasyon IV
İngilizce / English
Medical Documentatıon IV
Dersin Kodu
Course Code
TDS 202
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
2
0
2
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğr.Gör.Özge ÇONAK
Lect.Ozge CONAK
Tıbbi kayıtların kalitesini etkileyen faktörleri tartışır.
Tıbbi istatistikleri yapar.
Tıbbi kayıtların sağlık hizmetlerinin kalitesine etkisini açıklar.
Tıbbi kayıtların hasta güvenliğine ve akreditasyona etkisini tanır.
Tıbbi kayıtların sağlık çalışanları arasındaki iletişimine olan etkisini açıklar.
Discusses factors that affect quality of medical reports.
Does medical statistics. Explains the effects of medical reports on quality of
health services
Knows effects of medical reports on patient security and accreditation
Explains the effects of medical reports on communications between medical
personnel
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
44
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Tıbbi kayıtların kalitesini etkileyen faktörler
Factors that affect quality of medical reports
2
Tıbbi kayıtların kalitesini etkileyen faktörler
Factors that affect quality of medical reports
3
Sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi istatistik Applications of medical statistics in health establishments and
uygulamaları
institutions
4
Sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi istatistik Applications of medical statistics in health establishments and
uygulamaları
institutions
5
Tıbbi kayıtların sağlık hizmetlerinin kalitesine etkisi
Effects of medical reports on quality of health services
6
Tıbbi kayıtların hasta güvenliğine etkisi
Effects of medical reports on patient security
7
Tıbbi kayıtların akreditasyon ve kalite sürecine etkisi
Effects of medical reports on patient accreditation and quality
process
8
Ara Sınav
Midterm Examination
9
Tıbbi kayıtların geri ödeme mekanizmalarıyla ilişkisi Relationship of medical reports between payback mechanizms.
10
Tıbbi kayıtların hastalık maliyetlerine etkisi
11
Tıbbi kayıtların sağlık çalışanları arasında iletişimi Facilitating communications between medical personnel by
sağlaması
medical records.
12
Elektronik sağlık kayıt süreci
13
Türkiyedeki tıbbi kayıt sisteminin genel olarak
General evalution of Turkeys medical record system.
değerlendirilmesi
Effects of medical reports on disease costs
Electronic medical record process.
14
Final sınavı için hazırlık
Preparation for the final exam
15
Final Sınavı
Final Examination
45
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Course Outcomes
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Uygulama alanına ilişkin bilgiler edinme
1) Gaining knowledge about training field/work area
2) Uygulama alanlarını tanıma
2) Recognizing the work area/training field
3) Çalışma hayatına adapte olma
3) Adapting to business work
Dersin Öğrenim Çıktılarının Bölüm Program Çıktıları İle İlişkilendirilmesi
DÖÇ1
DÖÇ2
X
PÖÇ1
PÖÇ2
PÖÇ3
X
X
PÖÇ4
PÖÇ5
PÖÇ6
X
X
PÖÇ7
PÖÇ8
PÖÇ9
X
X
PÖÇ10
PÖÇ11
PÖÇ12
PÖÇ13
PÖÇ14
PÖÇ15
DÖÇ3
X
X
X
X
X
X
46
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
On Parmak Yazım Teknikleri
İngilizce / English
Ten Fingers Writing Techniques
Dersin Kodu
Course Code
TDS103
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
1
2
2
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğr. Gör. Özge ÇONAK
Lect Ozge CONAK
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapar.
Tablo oluşturup, tabloyu biçimlendirir.
Formlar düzenler.
Dilekçe, tez ve iş mektubu yazar.
Kurum içi ve dışı yazışmalar yapar.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Keyboard keys and makes related applications.
Table create table formats.
Forms layouts.
The petition, thesis and business letter writer.
Makes internal and external correspondence.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
47
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Klavye bilgisi: Oturuş ve duruşu ayarlama, Keyboard info: Sitting and posture adjustment, the
F klavyenin önemi, klavye tuşları
importance of F keyboard, the keyboard keys
2
Harf tuşlarını kullanmak
3
Temel Sıra Harfleri (U,İ,E,A,Ü,T,K,M,L,Y) Basic Sequence letters (U, I, E, A, U, T, N, M, L, H)
4
Temel Sıra Harfleri (U,İ,E,A,Ü,T,K,M,L,Y) Basic Sequence letters (U, I, E, A, U, T, N, M, L, H)
5
Temel Sıra Harfleri (U,İ,E,A,Ü,T,K,M,L,Y) Basic Sequence letters (U, I, E, A, U, T, N, M, L, H)
6
Temel Sıra Dışındaki Harfler
Basic Sequence other than letters
7
Temel Sıra Dışındaki Harfler
Basic Sequence other than letters
8
Ara Sınav
Midterm Examination
9
Temel Sıra Dışındaki Harfler
Basic Sequence other than letters
10
Klavyede Noktalama İşaretlerinin Yerleri
Basic Sequence other than letters
Ve Tuşlanması
11
Rakamlar, Semboller ve İşaretler
Numbers, Symbols and Signs
12
Yabancı dil harfleri, Romen rakamları.
Foreign language letters, Roman numerals
13
Nümerik tuşları kullanma
Using the numeric keys
14
Final sınavı için hazırlık
Preparation for the final exam
15
Final Sınavı
Final Examination
Use the letter keys
48
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Ders Öğrenme Çıktıları
Course Outcomes
1) Bilgisayarda doğru oturuş şeklini öğrenir.
2) F ve Q klavye temel sıra tuşlarını tanır.
3) F ve Q klavyeyi 10 parmak bakmadan kullanabilir.
1) Learning appropriate settlement for computer.
2) Learning of F ve Q keyboards
4) Tablo düzenleme becerisi kazanır.
4) Gaining ability to generating/drawing table.
5) Sembolleri ve noktalama işaretlerini tanır.
5) Recognize to symbols and characters.
6) Hesap makinesini hızlı kullanır.
6) Using calculator, rapidly.
3) Using F ve Q keyboards with ten fingers.
Dersin Öğrenim Çıktılarının Bölüm Program Çıktıları İle İlişkilendirilmesi
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ4
DÖÇ5
X
X
X
X
X
DÖÇ6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
49
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Hastalıklar Bilgisi II
İngilizce / English
Diseases Knowledge II
Dersin Kodu
Course Code
SHM 210
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Yard.Doç.Dr. Hasan BAŞTÜRK
Asst.Prof.Hasan BASTURK
Terminolojiyi iyi bilmek
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Hastalıkları tanıyıp ayırımını yapabilmek
Hastalıklardan korunma yöntemlerini geliştirmek
Mesleki bilgilerine katkıda bulunmak
Kendi özel yaşamında da bilgilerini en iyi şekilde kullanabilmek
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Good knowledge of the terminology
Diseases know and be able to distinguish
Develop disease-prevention methods
Career information to contribute to
Your own private life in the best way to use the information
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
50
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
Solunum sistemi hastalıkları.
Respiratin system diseases
Solunum sistemi hastalıkları.
Respiration system diseases
Sindirim sistemi hastalıkları.
Digestion system diseases
Sindirim sistemi hastalıkları.
Digestion system diseases
Ürogenital sistem hastalıkları.
Genitourinary system diseases
Gebelik ve doğum.
Pregnancy and birth
Konjenital malformasyonlar.
Congenital malformations
Ara Sınav
Midterm Examination
Deri hastalıkları.
Skin diseases
Kas ve iskelet sistemi hastalıkları.
Muscle and skeleton system diseases
Bağ dokusu hastalıkları.
Connective tissue diseases
Boşaltım sistemi hastalıkları.
Evacuation system diseases
Sinir sistemi hastalıkları.
Nerve system diseases
Sinir sistemi hastalıkları.
Nerve system diseases
Final Sınavı
Final Examination
51
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Ders Öğrenme Çıktıları
Course Outcomes
1) Solunum Sistemi Hatalıklarının nedenlerini, belirtilerini,
tanı ve tedavi yöntemlerini korunma yöntemlerini
tanımlayabilecektir.
2)
Kalp
ve
dolaşım
sistemi
hastalıklarının
nedenlerini,belirtilerini,tanı - tedavi ve korunma yöntemlerini
tanımlayabilecektir.
3) Sindirim sistemi hastalıklarının nedenlerini, belirtilerini
tanı-tedavi ve korunma yöntemlerini tanımlayabilecektir
4) Üriner sistem hastalıklarının nedenlerini, belirtilerini tanıtedavi ve komplikasyonlarını tanımlayabilecektir
5) Sinir Sistemi hastalıklarının nedenlerini, belirtilerini tanıtedavi ve komplikasyonlarını tanımlayabilecektir
6) Erkek genital sistem hastalıklarının belirtilerini tanı-tedavi
ve komplikasyonlarını tanımlayabilecektir
7) Kadın genital sistem hastalıklarının belirtilerini tanı-tedavi
ve komplikasyonlarını tanımlayabilecektir
8) İskelet sistemi hastalıklarının belirtilerini tanı-tedavi ve
komplikasyonlarını tanımlayabilecektir
9) Bağ doku hastlalıklarının belirtilerini nedenlerini tanıtedavi ve komplikasyonlarını tanımlayabilecektir
1) Respiratory System Hatalıklarının the causes,
symptoms, diagnosis, and treatment methods to define the
methods of prevention.
2) Heart and circulatory system diseases, the causes,
symptoms, diagnosis - treatment and prevention methods
to define.
3) Digestive system diseases causes, symptoms, diagnosistreatment and prevention methods to define
4) Urinary tract diseases causes, symptoms, diagnosis and
treatment of complications to define
5) Nervous system diseases causes, symptoms, diagnosis
and treatment of complications to define
6) Female genital tract disease to define the symptoms and
complications of diagnostic-treatment
7) The symptoms of female genital tract diseases and
complications to define the diagnostic-treatment
8) Describe the symptoms and complications of
diagnostic-treatment of skeletal diseases
9) Diseases’ signs of connective tissue to define the causes
and complications of diagnostic-treatment
10) Diagnosis-treatment of the symptoms and
complications of diseases of the endocrine system to
define the causes of
11) Describe the symptoms and complications of
pregnancy diagnosis-treatment
10) Endokrin sistem hastalıklarının belirtilerini nedenlerini
tanı- tedavi ve komplikasyonlarını tanımlayabilecektir
11) Gebelik belirtilerini tanı- tedavi ve komplikasyonlarını
tanımlayabilecektir
DÖÇ1
X
PÖÇ1
PÖÇ2
PÖÇ3
X
PÖÇ4
PÖÇ5
PÖÇ6
PÖÇ7
PÖÇ8
PÖÇ9
PÖÇ10
PÖÇ11
PÖÇ12
PÖÇ13
PÖÇ14
PÖÇ15
Dersin Öğrenim Çıktılarının Bölüm Program Çıktıları İle İlişkilendirilmesi
DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ7 DÖÇ8 DÖÇ9 DÖÇ10 DÖÇ11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
52
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Hasta Hakları
İngilizce / English
Patient Rights
SHM119yaz
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
2
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğr.Gör. Özge ÇONAK
Lect.Ozge CONAK
Hasta haklarıyla ilgili; Kanun, kararname, genelge, yönetmelik ve tebliğlerden
bazılarının öğrenci tarafından öğrenilmesi ve bilinmesi.
Mesleğin tanımı, görevi ve sorumlulukları, hizmetlerin yürütülmesi hakkında
yönetmelik,sağlık hizmetleri temel kanunu,yataklı tedavi kurumları işletme
yönetmeliği yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi
tıbbi verilerin gizlilik niteliği ve yönetmeliği
Knowing and learning to related to patient right, law, decrees, circulars,
regulations and communiques, announcements by students.
Related to the profession of medical secretarial, laws, decrees, circulars,
regulations, and some are taken from communiques/ announcements.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
53
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Hizmetin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
Regulations on the Conduct of the Service
2
Sağlık Hizmetinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
Health Service Regulation on the Conduct of
3
Sağlık Hizmeti Temel Kanunu
Basic Law on Health Care
4
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
Inpatient Treatment Institutions of Business Regulation
5
İdari İşlerde Çalışan tıbbi Sekreterin Görev ve
Medical secretary Duties and Powers of Administrative Workers
Yetkileri
6
Merkezi Tibbi Arşivde Çalışan çalışan Sekreterin Medical Center employees working in the Archives Task Powers of
Görev Yetkileri
the Secretary
7
Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Inpatient Treatment Record and Archive Medical Institutions
Yönergesi
Regulations
8
Ara Sınav
Midterm Examination
9
Yürütme ve İdare Bölümü
Executive and Administration Section
10
Yürütme ve İdare Bölümü
Executive and Administration Section
11
Sağlık Uygulama Tebliği
Health on the Implementation of
12
Tıbbi Verilerin Gizlilik Niteliği
Quality of Medical Data Privacy
13
Tıbbi Verilerin Gizlilik Niteliği
Quality of Medical Data Privacy
14
Bazı Tanım ve kavramlar
Some Definitions and concepts
15
Final Sınavı
Final Examination
54
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Ders Öğrenme Çıktıları
Course Outcomes
1) Tıbbi sekreterlik mesleğinin tanımı ,görev ve
sorumluluklarını kavrayabilmeli
2) Mesleği ile ilgilli yasa, kararname, yönerge,
yönetmelikleri kavrayıp Yazışma, raporlama ve bilgi
ğirişimlerinde bunlara dikkat etmeli
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
1)Definition of the profession of medical secretarial
duties and responsibilities and learning them
2) Questions about the profession of law, decrees,
directives, regulations grasp of correspondence,
reporting and information initiatives should pay
attention to them
DÖÇ-1
X
DÖÇ-2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
55
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Tıp Kütüphaneciliği
İngilizce / English
Medical Librarianship
Dersin Kodu
Course Code
TDS114
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
1
2
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğr.Gör. Kenan ÖZBEK
Lect.Kenan OZBEK
Kütüphanenin ve diğer bilgi merkezlerinin önemini açıklar.
Kütüphanenin temel öğelerini tanır.
Kütüphane kullanım kurallarını bilir.
Hastalara verilen kütüphane hizmetlerini açıklar.
Tıbbi doküman ve tıp kütüphanesi ilişkisini tanımlar.
Tıp kütüphanesini etkin kullanır.
Sağlık alanında elektronik kütüphanelerin yerini tanır.
Explains the importance of library and other information centers.
Recognizes the basic elements of library.
Knows the libraries? terms of use.
Explains the library services given to patients.
Defines the relation of medical documentation and medical library.
Uses medical library efficiently.
Recognizes electronic libraries in the field of health.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
56
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Kütüphanenin tanımı, önemi
The importance and definition of library
2
Kütüphane türleri
Types of libraries
3
Kütüphanenin gelişimine etki eden faktörler
Factors affecting the development of library
4
Kütüphaneyi oluşturan temel öğeler
Basic elements of library
5
Kütüphaneyi oluşturan temel öğeler
Basic elements of library
6
Kütüphane hizmetleri (Teknik hizmetler) (Okuyucu
Library services (Technical services) (Reader services)
hizmetleri
7
Kütüphane kaynakları
Library resources
8
Ara Sınav
Midterm Examination
9
Tıp kütüphanesi ve tarihçesi
The medical library and its history
10
Tıp eğitiminde kütüphanenin önemi ve yeri
The position and importance of libraries in medical
education
11
Tıp kütüphane türleri ve Türkiyedeki tıp kütüphaneleri Types of medical libraries and medical libraries in Turkey
12
Elektronik kütüphane hizmetleri
Electronic library services
13
Hastalara verilen kütüphane hizmetleri
Library services given to patients
Final sınavı için hazırlık
Preparation for the final exam
Final Sınavı
Final Examination
14
15
57
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Course Outcomes
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Kütüphanenin ve diğer bilgi merkezlerinin önemini
1) Explains the importance of library and other
açıklar.
information centers.
2) Kütüphanenin temel öğelerini tanır.
2) Recognizes the basic elements of library.
3) Kütüphane kullanım kurallarını bilir.
3) Knows the libraries’ terms of use.
4) Hastalara verilen kütüphane hizmetlerini açıklar.
4) Explains the library services given to patients.
5) Tıbbi doküman ve tıp kütüphanesi ilişkisini tanımlar.
6) Tıp kütüphanesini etkin kullanır.
5) Defines the relation of medical documentation and
medical library.
6) Uses medical library efficiently.
7) Sağlık alanında elektronik kütüphanelerin yerini tanır.
7) Recognizes electronic libraries in the field of
health.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
X
DÖÇ-2
X
DÖÇ-3
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-6
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-7
X
X
X
58
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Klinik Uygulama
İngilizce / English
Clinical Practice
Dersin Kodu
Course Code
TDS206
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
0
20
10
15
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğr.Gör. Özge ÇONAK
Lect.Ozge CONAK
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Öğrencilerin, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında uygulamalı olarak
beceriler kazanması ve alanı yakından tanıması.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Gaining skills in medical documentary and secretary field with training and
recognizing the field, closely.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
59
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Ders içeriğinin takdimi, öğrencilerin uygulama
Introducing the content of the course and placing students to
yapacağı kuruluşun belirlenmesi ve dağılımın
businesses
yapılması
2
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
3
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
4
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
5
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
8
Ara rapor sunumu
Mid report presentation
9
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
Uygulama Sonu Raporu
Internship Final Report
6
7
10
11
12
13
14
15
60
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Ders Öğrenme Çıktıları
Course Outcomes
1) Hasta dosyaları arşivindeki uygulamaları kavrar.
1) Understands applications at patient files archive
2) Hasta dosyaları arşivinin hastane içindeki önemini tanır.
2) Knows importance of archives of patient files.
3) Hasta dosyaları arşivinin çalışanlarının görev ve
sorumluluklarını açıklar.
3) Explains duties and responsibilities of staff of patient files archive
4) Hasta dosyalarının niceliksel analizini yapar.
4) Does quantitative analysis of patient files.
5) Does gualititative analysis of patient files.
5) Hasta dosyalarının niteliksel analizini yapar.
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
X
X
X
DÖÇ-2
X
X
X
DÖÇ-3
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-4
X
X
X
X
X
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
61
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Yaz Klinik Uygulama
İngilizce / English
Summer Clinical Internship
Dersin Kodu
Course Code
SHM207
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
0
20
10
10
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğr.Gör. Özge ÇONAK
Lect. Ozge CONAK
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Öğrencilerin, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında uygulamalı olarak
beceriler kazanması ve alanı yakından tanıması.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Gaining skills in medical documentary and secretary field with training and
recognizing the field, closely.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
62
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Ders içeriğinin takdimi, öğrencilerin uygulama
Introducing the content of the course and placing students to
yapacağı kuruluşun belirlenmesi ve dağılımın
businesses
yapılması
2
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
3
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
4
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
5
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
8
Ara rapor sunumu
Mid report presentation
9
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
Studying and applying the related processes in the field
Uygulama Sonu Raporu
Internship Final Report
6
7
10
11
12
13
14
15
63
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Ders Öğrenme Çıktıları
Course Outcomes
1) Hasta dosyaları arşivindeki uygulamaları kavrar.
1) Understands applications at patient files archive
2) Hasta dosyaları arşivinin hastane içindeki önemini tanır.
2) Knows importance of archives of patient files.
3) Hasta dosyaları arşivinin çalışanlarının görev ve
sorumluluklarını açıklar.
3) Explains duties and responsibilities of staff of patient files archive
4) Hasta dosyalarının niceliksel analizini yapar.
4) Does quantitative analysis of patient files.
5) Does gualititative analysis of patient files.
5) Hasta dosyalarının niteliksel analizini yapar.
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
X
DÖÇ-2
X
DÖÇ-3
X
DÖÇ-4
X
X
X
X
X
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
64
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Bilgi Ve İletişim Teknolojisi
İngilizce / English
Computer And Communication Technology
Dersin Kodu
Course Code
BLG105
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
2
3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Uzaktan Eğitim
Distance Education
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bilgisayar yazılım ve donanım kavramlarını açıklar
İnterneti kullanır ve alt yapısını açıklar
İnternet üzerinden arama motorlarını kullanır
E-posta, dosya transferi kavramlarını açıklar ve kullanır
Ofis yazılımlarını etkin kullanır
Kelime işleme yazılımında istenilen formatta metin hazırlar
Amacına uygun sunular hazırlar
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Define the hardware and software components of the computer
Use the Internet efficiently and explaining the fundamentals of internet
communication
Make a search using browsers
Explain the basics of E-mail, chat and file transfer
Use the Office programs
Operate the word processors
Prepare slide shows
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
65
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Temel Bilgisayar Kavramları, Bilgisayar
Basic Computer Concepts, Hardware and Software
Donanım ve Yazılımları
2
İşletim Sistemleri
3
Windows
Explorer
4
MS WORD-Uygulama I
MS WORD- practice I
5
MS WORD-Uygulama II
MS WORD- practice II
6
MS WORD-Uygulama III
MS WORD- practice III
7
MS WORD-Uygulama IV
MS WORD- practice IV
8
Arasınav
Midterm Examination
9
MS WORD-Uygulama V
MS WORD- practice V
10
MS WORD-Uygulama VI
MS WORD- practice VI
11
MS WORD-Uygulama VII
MS WORD- practice VII
12
MS WORD-Uygulama VIII
MS WORD- practice VIII
13
MS WORD-Uygulama IX
MS WORD- practice IX
14
MS WORD-Uygulama X
MS WORD- practice X
15
Final Sınavı
Final Examination
XP
Operating Systems
İşletim
Sistemi,
Internet
Windows XP Operating System, Internet Explorer
66
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Program Outcomes
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Bilgisayar yazılım ve donanım kavramlarını açıklar
1) Define the hardware and software components of
the computer
2) İnterneti kullanır ve alt yapısını açıklar
2) Use the Internet efficiently and explaining the
fundamentals of internet communication
3) İnternet üzerinden arama motorlarını kullanır
3) Make a search using browsers
4) E-posta, dosya transferi kavramlarını açıklar ve
kullanır
4) Explain the basics of E-mail, chat and file transfer
5) Ofis yazılımlarını etkin kullanır
5) Use the Office programs
6) Kelime işleme yazılımında istenilen formatta metin
hazırlar
6) Operate the word processors
7) Amacına uygun sunular hazırlar.
7) Prepare slide shows
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç.12
P.Ö.Ç 13
P.Ö.Ç 14
P.Ö.Ç 15
DÖÇ-1
X
X
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
X
X
X
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-6
DÖÇ-7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
67
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Meslek Etiği
İngilizce / English
Professıonal Ethıcs
Dersin Kodu
Course Code
SHM113
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
2
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd.Doç.Dr. Zuhal ÖZGİT
Asst.Prof. Zuhal OZGİT
Hukuk tıp ilişkisini açıklar, Etik - Hukuk ilişkisi, Türk hukukunda sağlık
mesleği mensupları ile ilgili düzenlemeleri sayar
Türk Hukukunda tıbbi kayıtlar ve kayıt tutma
Sağlık mesleği mensubunun özel hukuk sorumluluğu
Sağlık mesleği mensubunun ceza sorumluluğu
Hak kavramı, insan hakları, yaşama hakkı ve sağlık hakkı, hasta hakları
Malpraktis, Relationship between the medicine and jurisprudence – law, Ethics
and law relationship
The regulations in Turkish Jurisprudence releated to medical staff
Medical records in Turkish Law, The medical responcibilities of medical staff
Criminal responcibility and criminal law
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Exaination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
68
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HA
FTA
Wee
k
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Tıp Etiğine Giriş, Temel Kavramlar - Erdemler, Introduction to Medical Ethics, Basic Consepts - Virtues,
Tıp Etiğinin Evrimi
Evolution fo Medical Ethics
2
Tıp Etiği İlkeleri
Principles of Medical Ethics
3
Etik Açıdan Sağlık Çalışanı-Hasta İlişkisi
Ethics and Relationship Between Healthcare Workers and
Patients
4
Tıbbi Deontoloji ve Etik İle İlgili Bildirgeler
International Codes of Medical Ethics
5
Yaşamın Başlangıcına İlişkin Etik Sorunlar
Ethical Decisions in The Beginning of Life
6
Yaşamın Son Evresine İlişkin Etik Sorunlar
Ethical Decisions at The End of Life
7
Hukukun Temel Kavramları, Hukuk-Tıp İlişkisi
Basic Consepts of Law, Relationship Between Law and
Medicine
8
Ara Sınav
Midterm Examination
9
Malpraktis
Malpractice
10
Türk Hukukunda Tıbbi Kayıtlar ve Kayıt Tutma
Medical Records and Keeping Records in Turkish Law
11
Sağlık Mesleği Mensubunun Hukuki Sorumluluğu Legal Responsibilities of Healthcare Workers
12
Sağlık Mesleği Mensubunun Ceza Sorumluluğu
Criminal Responsibilities of Healthcare Workers
13
Hasta Hakları ve Hekim Hakları
Patient Rights and Physician Rights
14
Genel Tekrar
General Repetition
15
Final Sınavı
Final Examination
69
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Program Outcomes
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Hukuk tıp ilişkisini açıklar
1) Relationship between
jurisprudence – law
2) Etik - Hukuk ilişkisi
2) Ethics and law relationship
3) Türk hukukunda sağlık mesleği mensupları ile ilgili
düzenlemeleri sayar
3) The regulations in Turkish Jurisprudence releated to
medical staff
4) Türk Hukukunda tıbbi kayıtlar ve kayıt tutma
4) Medical records in Turkish Law
5) Sağlık mesleği mensubunun özel hukuk sorumluluğu
5) The medical responcibilities of medical staff
6) Sağlık mesleği mensubunun ceza sorumluluğu
6) Criminal responcibility and criminal law
7) Hak kavramı, insan hakları, yaşama hakkı ve sağlık
hakkı, hasta hakları
7) Human rights
8) Malpraktis
8) Malpractice
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç 15
DÖÇ-1
X
DÖÇ-2
X
DÖÇ-3
X
DÖÇ-4
X
X
X
X
X
DÖÇ-5
DOÇ-6
the
medicine
DOÇ-7
and
DOÇ-8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
70
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Türkçe /Turkish
Ataturk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi
İngilizce / English
Ataturk's Prın. and the Hıst. of the Turkısh Rep.
ATA201
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
4
0
4
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Uzaktan Eğitim
Distance Education
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde
edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır.
Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve
yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of the course is to enable the students to comprehend Atatürk's
principles and revolutions in the light of the challenges and struggle of the
independence war. Also, it aims to teach the political developments in the
process of establishment of the new state.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Değerlendirme Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Dersin
Yöntemi
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
Başarı
Final Sınavı
Final Examination
71
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini okutmanın
amacı, İhtilal ve İnkılap kavramları, Atatürk'ün Türk
İnkılabı hakkındaki görüşleri, Türk İnkılabının temel
özellikleri.
Ataturk's Principles and History of Revolution objectives of
teaching courses, Revolution and Revolution concepts, ideas
about Atatürk, the Turkish Revolution, the main features of
the Turkish Revolution.
2
Osmanlı Devleti'nin Yıkılışını Sağlayan İç ve Dış Internal and External Causes of the Collapse of the Ottoman
Sebepler, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Meşrutiyet Empire, Tanzimat and Constitutional Periods, Intellectual
Dönemi Fikir Hareketleri.
Movements in Constitutional Era
3
Trablusgarp, Balkan, I. Dünya Savaşları ve Mondros
Tripoli, Balkan, I. World Wars and the Armistice
Ateşkes Antlaşması.
4
The condition of the country against the occupation Useful
İşgaller Karşısında Memleketin Durumu, Yararlı ve
and Harmful Societies, The arrival of Mustafa Kemal to
Zararlı Cemiyetler, M. Kemal'in Samsun'a Çıkışı.
Samsun.
5
M. Kemal'in Kararı- Milli Mücadele, Amasya Genelgesi, M. Kemal's decision-National Struggle, Amasya Circular,
Erzurum ve Sivas Kongreleri.
Erzurum and Sivas Congresses.
6
Amasya Görüşmeleri, Sivas Komutanlar Toplantısı,
Amasya and Sivas Meeting, the Board of Representation to
Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelmesi, Misak-ı Milli'nin
arrive in Ankara, The acceptance of National Pact.
Kabulü ve İstanbul'un İşgali.
7
İlk BMM'nin Açılması ve Çalışmaları, Meclisin Yapısı, The opening of National Assembly , internal revolts, their
İç İsyanlar, Nedenleri ve Sonuçları.
causes and consequences.
8
Ara Sınav
9
Türk- Sovyet İlişkileri, Doğu Cephesi, Moskova ve Kars Turkish-Soviet relations, the Eastern Front, the Treaties of
Antlaşmaları
Moscow and Kars
10
Ermeni Meselesi,Türk- Ermeni Savaşı ve Gümrü The Armenian Question, the Turkish-Armenian War and the
Antlaşması.
Treaty of Gümrü.
11
Güney Cephesi- Ankara İtilafnamesi, Batı Cephesi- I.
South Side-Ankara Agreement, the Western Front-I. İnönü,
İnönü, Londra Konferansı, II. İnönü, Eskişehir- Kütahya
the London Conference, II. İnönü, Eskişehir-Kütahya Wars.
Savaşları.
12
Sakarya Muharebesi,
Mütarekesi.
13
Lozan Antlaşması, Lozan Görüşmeleri Öncesinde
Yaşanan Sorunlar, Lozan Görüşmelerinin Uzun Sürme The Treaty of Lausanne
Sebepleri.
14
Lozan Antlaşması Kararları ve Bu Kararların Misak-ı Resolutions and Decisions of the Lausanne Treaty and
Milli Açısından Değerlendirilmesi.
evoluation of its decisions according to National Pact
15
Final Sınavı
Midterm Examination
Büyük
Taarruz,
Mudanya
Battle of Sakarya, Mudanya Armistice.
Final Examination
72
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Atatürk İlkeleri ve inkılap tarihine ilişkin temel
kavramları açıklar.
1) Explain Principles of Atatürk and main concepts related to
Revolution history.
2) Islahat/İnkılap/İhtilal kavramlarını açıklar.
2) Explain the concepts of Reform/Revolution.
3) Kuvvayi Milliye kavramını betimler.
3) Describe the concept of National Forces.
4) Cumhuriyet/Demokrasi kavramlarını açıklar.
4) Explain the concepts of Republic/Democracy.
5) İdeoloji kavramlarını tanır.
5) Recognize the concept of Ideology.
6) Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türk Devleti'nin
kuruluş sürecindeki önemli noktaları açıklayabilecektir.
6) Explain the main points of the period related to Turkish War
of Independence and foundation of the Turkish State.
7) Türk İnkılabı öncesi Osmanlı Devletindeki gelişmeleri
açıklar.
7) Explain the developments at Ottoman Empire before Turkish
Revolution.
8) I.Dünya Savaşı ve sonuçlarını betimler.
8) Describe the World War I and its results.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
X
X
X
X
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
73
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Türkçe /Turkish
Türk Dili
İngilizce / English
Turkısh
TUR104
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
4
0
4
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Uzaktan Eğitim
Distance Education
Türk dilinin doğru ve düzgün kullanımı, dilin gramer kuralları ve doğru ifade
şekillerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
The aim of this course is to enable the students to use Turkish language
correctly in terms of grammar.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Değerlendirme Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Dersin
Yöntemi
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
Başarı
Final Sınavı
Final Examination
74
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAF
TA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri
Türkçenin tarihi devreleri, gelişimi, bugünkü
durumu. Türkçenin ses özellikleri
Turkish among the world languages. Historical periods,
development and current situation of Turkish language.
Sound properties of Turkish Language.
2
Dili etkin kullanmanın önemi (sözcük seçimi ve
kullanımında özen ve doğruluk) Yazılı ve sözlü
anlatım (ortak yönleri, farkları)
The importance of effective use of language (word choice
and care and accuracy of usage), written and oral
expression (commonalities, differences).
3
İletişim nedir? İletişim aracı olarak metin
nedir? Metnin yapısı
What is communication? What is the text as a
communication tool? The structure of the text.
4
Metin olma ölçütleri nelerdir? Bağdaşıklık
ögeleri (dilsel, dilbilgisel bağlar): Bağlaçlar,
adıllar, eksiltmeler, sözcüksel bağlar Tutarlılık
(anlamsal-mantıksal bağlar): Sözbilimsel
yapıları kuran açıklama, neden-sonuç, koşul,
amaç, karşıtlık vb.
What are the criteria to be a text? Cohesion elements
(linguistic, grammatical bonds): conjunctions, pronouns,
reductions, lexical ties. Consistency (semantic-logical links):
the description establishing rhetorical structures, cause and
effect, condition, purpose, contrast, and etc.
5
Kompozisyon yazma kuralları. Kompozisyonla
ilgili temel kavramlar (plan, paragraf, temel ve
yan ileti) Metin üretim evreleri (amacı
belirleme, söylemi tasarlama, düşünceleri
oluşturma, kavram ağını kurma)
Essay writing rules. Basic concepts about essay (plan,
paragraph, main and side posts) Text production phases
(goal setting, discourse design, creation of ideas, building
concepts network)
6
Cümle ve paragraf bilgisi, paragraf çeşitleri
Paragraf çalışmasıParagraf yazma uygulamaları (temel
Sentence and paragraph information, paragraph types.
düşünce).
Paragraph workshop.Text types. Expression Forms. Summary
Metin türleri ve anlatım biçimleri (örnekler
extraction
üzerinden bilgilendirici metinler). Kompozisyon
çalışması
7
Paragraf yazma uygulamaları (temel düşünce).
Metin türleri ve anlatım biçimleri (örnekler
üzerinden bilgilendirici metinler). Kompozisyon
çalışması
Paragraph writing applications (basic idea). Text types and
forms of expression (informative texts examples). Essay
study
8
Ara Sınav
Midterm Examination
9
Dilekçe, rapor, özgeçmiş hakkında bilgi ve
dilekçe uygulaması Özgeçmiş hakkında
bilgi Sunuş
Information about petition, report, cirriculum vitae and
petition application.Information about the cirriculum
vitae and presentation
10
Güzel ve etkili konuşmanın ilkeleri
Konuşmayı etkileyen etkenler (ortam,
dinleyici, konuşmacının nitelikleri)Sunuş
principles of effective and rhetoric speech. Factors
affecting the oratory speech (media, listener, speaker's
characteristics) Presentation
11
Sözlü anlatım türleri Sunuş
Types of Verbal Presentation.
12
Dinleme, dinleme çeşitleri ve teknikleri
çözümleme (dinleme aracılığıyla Sunuş
13
Aynı konuda farklı bakış açılarıyla düzenlenmiş iki Comparision of two texts on the same subject arranged by different
metni karşılaştırma Sunuş
perspectives Presentation
14
Kompozisyon yazma çalışmaları Topluluk karşısında Essay writing.study (expression disorders) Controversial meetings.
konuşma Sunuş
Presentation
15
Final Sınavı
Metin Listening, listening types and techniques. text analysis (through
listening) presentation
Final Examination
75
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Dersin kazanımları hakkında bilgi edinir, dilekçe, 1) Learn about gains, learn to petitions, reports, and write their
rapor ve özgeçmiş yazmayı öğrenir.
resume.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
2) Güzel ve etkili konuşmanın özelliklerini öğrenir, 2) Learn about the properties of good and effective speech,
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5types.
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
yazınsal türleri tanır.
recognize literary
1 öyküsünün ve konuşmanın özelliklerini
3) OlayP.Ö.Ç.
- durum
öğrenir.
P.Ö.Ç. 2
3) Learn about the properties of tale and the speech event status
and history.
4) Sözel anlatım türlerini öğrenir.
P.Ö.Ç. 3
4) Learn about the types of verbal expression.
5) Verimli, etkili, iyi bir dinlemenin nasıl olacağını
P.Ö.Ç. 4
X
X
X
öğrenir.
5) Learn how to be a good and efficient listening.
X
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 5
X
X
6) Farklı bakış açısıyla konulara yaklaşmayı öğrenir.
X
X
X
X
X
6) Learn to approach the subject from different perspectives.
P.Ö.Ç. 6
7) Tartışma kurallarını öğrenir.
7) Learn the rules of debate.
P.Ö.Ç. 7
8) Topluluk karşısında nasıl konuşacağını öğrenir.
8) Learn how to speak in front of the community.
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe /Turkish
İngilizce I
İngilizce / English
Foreign Language I
YDL203
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
3
0
3
3
English
English
76
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Zorunlu
Must
Dersin Cinsi
Course Type
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Uzaktan Eğitim
Distance Education
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma
dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi
yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2
düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri
yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve
gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme
parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini
sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
The purpose of this course is to enable the students to recognize basic grammatical structures,
to use the structures they have already recognized, to gain basic vocabulary needed for A2
level, to define the structures they have already learned through reading materials and to
express themselves orally and in writing, to recognize the listening materials at A2 level, and
participate in oral practices and express themselves correctly at A2 level.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Dersin
Yöntemi
Değerlendirme Ara Sınavlar
Ödevler & Projeler
Derse Katılım
Assessment Criteria
Course Participation
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
Başarı
Final Sınavı
Final Examination
77
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Unit 1: "I/my/you/ your (pronouns)
Unit 1: "I/my/you/ your (pronouns)
2
Unit 1: "Where are you from?I'm from .....
Unit 1: "Where are you from?I'm from .....
3
Unit 1: Countries, Nationalities, Numbers
Unit 1: Countries, Nationalities, Numbers
4
Unit 2: "he's/she's/ his/her/a/ an
Unit 2: "he's/she's/ his/her/a/ an
5
Unit 2 to be / I/ you all forms, the alphabet
Unit 2 to be / I/ you all forms, the alphabet
6
Unit 3 Plural nouns / to be/ we/you/they (all forms)
Unit 3 Plural nouns / to be/ we/you/they (all forms)
7
Unit 3 Subject pronouns / possessive adjectives
Unit 3 Subject pronouns / possessive adjectives
8
Ara Sınav
Midterm Examination
9
Unit 4 there is / there are (affirmative and negative)
Unit 4 there is / there are (affirmative and negative)
10
Unit 4 there is/there are (questions)
Unit 4 there is/there are (questions)
11
Unit 5 Present Simple I/you/we / they (all forms)
Unit 5 Present Simple I/you/we / they (all forms)
12
Unit 5 Likes, dislikes, music, sport, food vocabulary Unit 5 Likes, dislikes, music, sport, food vocabulary
13
Unit 6 Adverbs of frequency
Unit 6 Adverbs of frequency
14
Unit 6 Present Simple "he, she, it" all forms
Unit 6 Present Simple "he, she, it" all forms
15
Final Sınavı
Final Examination
78
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Temel dilbilgisi yapılarını öğrenirler.
1) Learn basic grammatical structures
2) Temel okuma ve dinleme becerilerini geliştirirler.
2) Build up basic reading and listening skills
3)Akademik olmayan paragraf ve mektup metinleri
yazabilirler.
3) Write informal paragraphs and letters
4)Temel düzeyde iletişim sağlayabilecek sözcük ve
sözcükle ilişkili yapıları öğrenirler
4) Learn vocabulary to such an extent as to communicate at a
basic level
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
P.Ö.Ç. 1
X
X
X
X
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
X
X
X
X
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
79
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
İngilizce II
İngilizce / English
Foreign Language II
Dersin Kodu
Course Code
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3
0
3
3
YDL206
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
2/4
Eğitim Dili
Instruction Language
English
English
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Uzaktan Eğitim
Distance Education
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel
okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda
öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını
öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği
temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri
yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili
gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2
düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan
sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat
ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
The purpose of this course is to enable the students to recognize basic
grammatical structures, use the structures they have already recognized, gain
basic vocabulary needed for A2 level,define the structures they have already
reconized through the reading materials and express themselves orally and in
writing, explain listening materials at A2 level, and participate in oral
practices and express themselves correctly at A2 level.
Anlatım
Lecture
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Değerlendirme Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Dersin
Yöntemi
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
%40
1
%60
Başarı
Final Sınavı
Final Examination
80
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Unit 7 "can/can't /have to/ has to" Unit 7 "can/can't Unit 7 "can/can't /have to/ has to" Unit 7 "can/can't /have to/ has to"
/have to/ has to"
2
Unit 7 adjectives /adverbs, reading, listening, Unit 7 adjectives /adverbs, reading, listening, vocabulary
vocabulary
3
Unit 8 Present Continuous (affirmative) (negatives Unit 8 Present Continuous (affirmative) (negatives and questions)
and questions)
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
Unit 8 verbs for free time activities, reading, listening Unit 8 verbs for free time activities, reading, listening
Unit 9 to be: was/were (all forms)
Unit 9 to be: was/were (all forms)
Unit 9 seasons, colours, electronic equipment
Unit 9 seasons, colours, electronic equipment
Unit 9 reading, listening, vocabulary
Unit 9 reading, listening, vocabulary
Ara Sınav
Midterm Examination
Unit 10 Past simple (affirmative, regular verbs)
Unit 10 Past simple (affirmative, regular verbs)
Unit 10 reading, listening, vocabulary, writing
Unit 10 reading, listening, vocabulary, writing
Unit 11 Past simple (negative and short answers) Unit 11 Past simple (negative and short answers) (regular, irregular)
(regular, irregular)
Unit 11 reading, vocabulary, listening, writing
Unit 11 reading, vocabulary, listening, writing
Unit 12 Questions "where, why, how much, who, Unit 12 Questions "where, why, how much , who, what when"
what when"
Final Sınavı
Final Examination
81
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
1) Temel dilbilgisi yapılarını öğrenirler.
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Learn basic grammatical structures
2)Temel okuma ve dinleme becerilerini geliştirirler.
2) Build up basic reading and listening skills
3)Akademik olmayan paragraf ve mektup metinleri
yazabilirler.
3) Write informal paragraphs and letters
4) Temel düzeyde iletişim sağlayabilecek
sözcükle ilişkili yapıları öğrenirler.
4) Learn vocabulary to such an extent as tocommunicate at a
basic level
sözcük ve
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
P.Ö.Ç. 1
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
P.Ö.Ç. 2
X
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
X
P.Ö.Ç. 6
X
P.Ö.Ç. 7
X
P.Ö.Ç. 8
X
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
X
X
P.Ö.Ç. 11
X
P.Ö.Ç. 12
X
P.Ö.Ç. 13
X
82

Benzer belgeler

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TAX

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TAX protection, occupational health and safety. 14) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. T...

Detaylı

2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Health and Safety 2 0 2 3

2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Health and Safety 2 0 2 3 12) Karşılaşılan bir arıza durumunun ilgili uçak manual'ine göre değerlendirilmesini ve çözümünü yapabilir.

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği - Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği - Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Historical development of management thought, classical, neo-classical, modern and contemporary management theory and management functions provide information about the theoretical and practical, t...

Detaylı

Psikoloji Bölümü - Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

Psikoloji Bölümü - Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Know the definition of documentation and medical documentation, Know the history of documentation and medical documentation, Define the task and function of documentation Define the types of docume...

Detaylı

Çocuk Gelişimi Program - Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

Çocuk Gelişimi Program - Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi 1)Medical documents and information about the document and understand them 2)Understanding of health care 3)Understanding the historical development of medical

Detaylı