- InternationalA

Transkript

- InternationalA
nsano
taat üzerine
kurulu düzenimizde günden güne sorgulama dürtülemimizi
yitiriyoruz.Otobüse binerken,ondan inip metroya binerken
te sende
do
istedi in yere götüremeyecek.Son durakt
geldi
durak.Gidilecek,ya anacak ba ka bir yer yok.
Son dura a ho
il
geldin.Bize de il kendine ho geldin.Gerçekli e ho
geldin!sevsen de sevmesen de1
leti im : [email protected]
!
"
"
#
!
niy
"
! $
%
!
!
$
!
%
!
!
"
&
)
'
(
'
( #
)
#
!
"
!
!
"
!
%
*
+
"
+
)
"
)
sorgularken
$
"
!
.
,
!
söylüyor.Freud`un bu tesbiti
#
#
%
"
!
-
#
*
.
/
#
0
!
!
!
*
+
#
'
+
'
1
%
#
$ !
#
#
#
!
!
2
0
!
0
+
"
GECEKONDU GÜNDÜZ KALKMASIN
$
+
3 !
!
0#
)
3 !
)
#
!
!
!
3 !
0
!
!
!
%
*
*
"
4
/%
.
!
)
5
)
!
!
'
%
!
#
%
en önemli nokta. *
#
0
#
!
3 !
ir.
#
3 !
2
!
!
)
0
!
6
#
%
!
%
%
)
!
!
#
2
$ !
%
!
#
)
!
%
#
#
#)
)
$ !
)
,
73
8&
$ !
)
*
#
&
%
oksullar için de ekmek
5
$
#
)
%
!
9
!
%
kalma
!
%
'
!
#
)
#
!
#)
! :;
!
1
:
Dr. Corina Gericke
Hayvan Deneyleri –
Günden güne binlerce hayvan kim
D
%
<=
!
)
–
!
"
)
!
#
#$
Resmi verilere göre bunlar toplam
$
#
$
%%
#
# 4>><
!
#
1
4>?>
=@
4A
Ondan sonra bu rakam yeniden yükseldi. =BB4
=4
!
#
=BBB
#!
%
#
#
)
#
8
7
*
)) )
!
7
8
hayvan öldürülüyor ya da
#
#!
#
*
#
!
#
Salyangozlar, böcekler ve
#
&' (
#%(
5
!
Bu sözde “hayvan modelleri” insan hastalar
#
%
!
+
!
) #
#
#
!
#
)&
!
#
Olgusal olarak hayvan
-
#
!
*
3
7
8- !
%
#
#
#
3
#
)
#
C
#!
#
"
7
!
!
8
! 8
)
7
5
7
#
#
8
%
!
3
#
!
#
!
Yeni ve insan için
!
4. Kozmetik
$
sonal ürünlerin test edilmesini temelde yasaklar. %
#
# #
Bu maddeler
#
+
%
izin vermez. "
# #
#
#
kozmetik ürünlerin ABye ithali yasaklanacak. $ !
koyup
!
$%
#
!
5. Yüks
+*
( , * #(
!
=BB>
#
!
!
%
+
#!
#
!
Bu deneyler sadece teorik ders
#
!
"
!
#
-& *
$
#
#
birimi) bir çok hayvan deneyinde test edilir.
%#
)
!
!
)
#
)
Bir süre sonra
;
D.
!
0
$
)
!
#
1
7
%
!
#
0
*
!
!
!
)
# !
!
.
45
!
gerekir. Hayvan deneyleri böylece bir Al
=
!
/%%
#
)
#
EF
"
+
=B$5 #
!
=B
# #
3. Hayvan deneyl
güdüsü
8 %#
Böylece istenmeyen yan etkiler gibi olaylarda,
!
G$
#
%
)
9
!
!
!
#
#
A$
#
@%
!
*
!
!
!
#
!
!
)
#
Hukuki Temeller Nedir?
!
dir. 2
paragraf sonra saç
edilir. <
) #
zarar verilebilir. *
#
7F
7F
.#
“In-
#
=BB=
#
)
%
.
#
!
!
#
/
!
!
E6
##
%
! # ) 8.
%
)
!
8
#
edilebilirlik) bugüne kadar
#
!
!
)
)
!
!
!
(
( 0( %
büyük ilerlemeler kaydedildi. Bugün bir çok
8#
)
7
8
!
test edilmesinde bakteri kültürleri uygundur. 0
deride test edilebilir.
!
3
kestirmeye olanak vermektedir. Böy !
%
!
*
7
8
irilebilir ve
0
!#
)
+
#!
!
%
+
#
!
#
#
% #
benimsenmeyi ve kabul edilmeyi beklemektedir.
!
)
+
)
Hayvan deneyleri dönemi sona ermeli
!
!
ve keyfiyeti önünde korunmaya yönelik temel bir hakka sahiptirler.
$
!
*
!
yanarak gerekli güvenlikte tespit edilemez. Ancak bir
#
!
–
"
0
,
van deneylerini
%
#
#
#
#
mektedir. %
7
8
$
!
!
Dr. Corina Gericke
Veteriner – Hayvan Deneyleri Uzman Raportör
Roermonder Straße 4a
52072 Aachen Telefon 0531 542 16
eMail [email protected]
–
"
0
,
%
Kaynak: http://www.tierrechte.de
1
!
ALF (Animal Liberation Front!
0
#
birlikte
;
/
olan bir birlikteliktir.ALF birbirinden
!
$H,
$H,
#
%# !
!
müdahalesinde herhangi bir çözülme olmaz ve
$H,
en
5
$H, !
!
!
!
%
$H,
lerinde hiçbir
hayvana veya insana zarar verilmez.
$H,
$H,(
birlikte
!
I3
#
!
+
%
0
kaynakl
!
J
!
!
!
I
!
!
"
#$%
cephesinde yerini koruyor.#$%
!
#$%&
HAYVANLARA
'
ÖZGÜRLÜK

Benzer belgeler