Elektroskop-Topraklama-Şimşek

Transkript

Elektroskop-Topraklama-Şimşek
KONU: Elektroskop-Topraklama-Şimşek-Yıldırım
 + yüklü bir elektroskoba + yüklü cisim yaklaştırılırsa yapraklar
biraz daha açılır.
ELEKTROSKOP
İletken Topuz
Yalıtkan
Yaklaştırılırsa
+ +
+ +
İletken Çubuk
İletken ve hareketli
yapraklar
Bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklü ise hangi cins
yükle yüklü olduğunu anlamamıza yarayan aletlere
elektroskop denir.
++
+
+
++
+ +
+ ++
+
+ +
+ +
 + yüklü bir elektroskoba – yüklü cisim yaklaştırılırsa yapraklar
biraz kapanır.
Nötr elektroskobun yaprakları
kapalıdır.
Yaklaştırılırsa
+ +
+ +
 Nötr bir elektroskoba + yüklü cisim yaklaştırılırsa,
elektroskobun topuzu – yükle, yaprakları ise +
yükle yüklenerek açılır.
--
+ +
++ ++
-
++
+ +
+ +
-
+ +
+ +
 - yüklü elektroskoba – yüklü cisim yaklaştırılırsa yapraklar daha
fazla açılır.
Yaklaştırılırsa
++
-
- -
++
Yaklaştırılırsa
- - -
+ +
+
+
Nötr
 Nötr bir elektroskoba – yüklü bir cisim yaklaştırılırsa,
elektroskobun topuzu + yükle, yaprakları ise – yükle
yüklenerek açılır.
Yaklaştırılırsa
-----
+ +
+ +
Nötr
7.Sınıf Fen ve Teknoloji
-
-----

-- -
-
-
-
---
---
-- -
- yüklü elektroskoba + yüklü cisim yaklaştırılırsa yapraklar
biraz kapanır.
Yaklaştırılırsa
- - -
-
-
++
++
-- --
-
++
++
V
 Nötr elektroskoba + yüklü cisim dokundurulursa
elektroskop + yük ile yüklenir ve yaprakları açılır.
++
++
++
++
+
+
+
+

3- Cismin yükü elektroskobun yükünden fazla ise elektroskoba
cisimden yük geçişi olur, elektroskop önce tamamen kapanır sonra
tekrar açılır. Cisim ve elektroskop – yükle yüklenmiş olur.
++
+
+
+
Nötr elektroskoba – yüklü cisim dokundurulursa
elektroskop – yükle yüklenir ve yapraklar açılır.
+
+
-+
+
+
+
+
--
---

-
-
-
+ yüklü bir elektroskoba + yüklü bir cisim
dokundurulursa üç durum gözlenir.
+
+
++
+
+
+
+
+
Sonra - yükle yüklenir ve
yapraklar tekrar açılır
Yüklü bir cismin iletken tel ile toprağa bağlandığında üzerindeki
fazla yükleri kaybederek nötr hale geçmesine topraklama denir.
Nötr bir küreye + ya da – yüklü bir cisim yaklaştırırsak kürede
elektriklenme meydana gelir.
Yaklaştırılırsa
2- Dokundurulan cismin
yükü fazla ise cisimden
elektroskoba yük geçişi
olacağından yapraklar
biraz daha açılır.
++
++
1-Cismin yükü
elektroskobun yüküne
eşit ise hem
elektroskop hem de
cisim nötrlenir.
Elektroskobun yükü
tamamen kapanır.
2- Elektroskobun
yükü cismin
+
yükünden fazla ise
+
elektroskoptan cisme
yük geçişi olur ve
cisim + yükle
yüklenir. Elektroskobun yaprakları biraz kapanır.
7. Sınıf Fen ve Teknoloji
+
++
+
Bu şekilde meydana gelen elektriklenmeye etki (Tesir) ile
elektriklenme denir.
Yaklaştırılırsa
++
++
Nötr
- +
-- ++
- +
Topraklama
bağlanırsa
Ne Olur?
Topraklama hattı bağlandığında topraktan cisme – yük geçişi olur. ( +
yükler hareket etmez, sadece – yükler hareket eder.)
++
+
+
--
Nötr
 + yüklü bir elektroskoba – yüklü bir cisim
dokundurulursa üç durum gözlenebilir.
-+
-
Topraklama
1- cismin yükü ile
elektroskobun yükü eşit
ise yapraklarda bir
değişme gözlenmez.
3- Elektroskobun yükü
dokundurulan cisimden fazla ise elektroskoptan cisme
yük geçişi olacağından elektroskobun yükü
azalacağından yapraklar biraz kapanır.
+
+
-
--
-
-
--
Önce Nötr olur
---
-
- +
- - + + -- +
--
Topraklama
bağlanırsa
--
Belli bir süre sonra + yüklü
cisim çekilmeden topraklama
kesilirse küre - yüklü olur
www.sbsfenci.com
- - -- - - - -
KONU: Elektroskop-Topraklama-Şimşek-Yıldırım
Sonuç olarak;
- - -- - -- - --
Şimşek olayı sonucunda şiddetli bir ışık çıkar ve arkasından gök
gürültüsünü duyarız. Bunun nedeni ışığın hızının sesin hızından fazla
olmasıdır.
+ + ++
+ + ++
+ + ++
-
Bulutlar arasında
gerçekleşen bu olay,
bulutlarla yer arasında
gerçekleşirse yıldırım
oluşur. Bulutla yer
arasında oluşan
elektrik boşalması
sonucu büyük enerji
açığa çıkar. Canlılar bu
sırada zarar
görebilirler.
Cismimiz – yüklü ise topraklama bağlanır ise cisimden
toprağa – yük geçişi olur.
Cismimiz + yüklü ise topraklama bağlanır ise topraktan
cisme – yük geçişi olur.
Günlük hayatımızda topraklama neden önemlidir? Çünkü
topraklama olmaz ise bir yerde elektrik yüklenmesi
oluşur. Bu durum sonucunda küçük kıvılcımlar sonucu
büyük felaketler meydana gelir.
Benzin gibi tehlikeli madde taşıyan araçların arkasında
toprağa değen bir zincir bulunur. Bu zincir araçta elektrik
yükü birikmesini önler. Bu araçlar petrol istasyonlarına
gelince boşaltma yaparken de mutlaka topraklama yapılır.
Yıldırımın zararından korunmak için;




Yıldırımlı havada bina dışında durmamalı
Açık alanda şemsiye ile dolaşılmamalı
Ağaç ve direklerin altında beklenmemeli
Yüksek yerlerde bulunmamalıyız.
Sonuç olarak yıldırımlı havalarda yer ile hava arasında bulutlara
en yakın yerde durmamalıyız.
Evlerimizin elektrik sistemi döşenirken mutlaka
topraklama yapılır. Bu durum ev içinde elektrik yükleri
sonucunda çıkabilecek olumsuzlukların önüne
geçilebilmektedir.
Yıldırımdan korunmak için
paratoner (yıldırımsavar)
kullanılır. Paratoner yüksek
binalarda, camilerde ve yüksek
yerlere takılır.
Günlük yaşantımızda asabi ve sinirli olduğumuz zaman
çıplak ayakla toprakta gezersek vücudumuzda oluşan
yükleri toprağa vererek vücudumuzu nötrlemiş oluruz.
Belli bir süre sonra asabilik ve sinirlilik halimiz geçebilir.
Uçaklar havada iken hava ile aralarında sürtünme sonucu
elektrik yükü birikmesi oluşur. Uçaklar iner inmez hemen
tekerlekleri iletkenlerle nötrlenir.
Eter, alkol gibi yanıcı ve düşük sıcaklıklarda
buharlaşabilen sıvıların kullanıldığı yerlerde bir kıvılcım
yangına sebep olabilir. Bu maddelerin kullanıldığı
ameliyathane ve laboratuvar gibi ortamları zeminleri
iletken maddelerle kaplanır.
Şimşek ve Yıldırım
Rüzgârların etkisiyle sürüklenen bulutlar hem havayla
hem de birbiriyle sürtününce elektrikle yüklenir. Bu
bulutlar birbirine yaklaşınca aralarında bir yük boşalması
olur. Bu olaya şimşek denir.
7.Sınıf Fen ve Teknoloji
Soru-2008 SBS
V
Çözüm:
Elektroskobun yaprakları önce kapanıp sonra tekrar
açıldığına göre K ve L zıt işaretli olmalıdır. Doğru cevap
B seçeneğidir.
Soru: 2010-SBS
Çözüm:
Öğretmenin boynunda 5 pozitif, 2 negatif yük vardır. O zaman
öğretmende toplamda 3 pozitif yük fazlalığı vardır.
Aydın’ın boynunda ise 3 pozitif 6 negatif yük asılı, toplamda ise 3
negatif yük fazlalığı vardır.
Öğretmen 3 pozitif, Aydın ise 3 negatif yük var. Dokununca nötrleme
olur ve Aydın’ın kolları tamamen kapanır.
Doğru cevap C seçeneğidir.
Soru:
Çözüm:
+ yüklü elektroskoba kendinden daha az miktarda + yüklü cisim
dokundurulursa yapraklar biraz kapanır. I gözlemlenir.
Yaprakların tamamen kapanıp açılması ise + yüklü elektroskoba yük
miktarı daha fazla olan – yüklü cisim dokundurulursa olur. II. İfade
gözlemlenir.
Yaprakların tamamen açılması ise + yüklü elektroskoba yük miktarı
daha fazla olan + yüklü cisim dokundurulursa yapraklar tamamen
açılır.
Bu üç ifade de gözlemlenebilir.
Doğru cevap D seçeneğidir.
7. Sınıf Fen ve Teknoloji
www.sbsfenci.com

Benzer belgeler

Elektroskop ve Özellikleri

Elektroskop ve Özellikleri • Yapraklar daha fazla açılır.

Detaylı

içerik görüntülenmediyse veya içeriği bilgisayarınıza kaydetmek

içerik görüntülenmediyse veya içeriği bilgisayarınıza kaydetmek çalışırken koruyucu kıyafet kullanılmalı, tuz ruhu asidik bir madde olduğunda banyoyu temizlerken koruyucu eldiven kullanılmalıdır. Mermer tezgahın üzerinde limon kesilirse mermer tezgah tahrip olu...

Detaylı