02.06.2016 tarihinde yapılan eskişehir büyükşehir belediyesi itfaiye

Transkript

02.06.2016 tarihinde yapılan eskişehir büyükşehir belediyesi itfaiye
02.06.2016 TARİHİNDE YAPILAN ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İTFAİYE ÇAVUŞLUĞU YAZILI SINAV SONUÇLARINA AİT TUTANAKTIR
SIRA NO
ADI SOYADI
BAŞARI PUANI
1
Galip KARADUMAN
97
2
Ahmet Duran ÇETİN
96
3
Reşit KADİROĞLU
96
4
Hasan Hüseyin ÖZCAN
96
5
Cem ÖZBAY
95
6
Murat UYSAL
95
7
Abdurrahman İBE
94
8
Mehmet ÇAKİN
94
9
Fatih TARAZAN
93
10
Hüseyin ÖN
93
11
Ali ÖZTÜRK
92
12
Murat DEMİR
91
13
Nadir DOĞRUÖZ
90
14
Muhammet BAYRAM
90
15
Sadık ARSLAN
89
16
Sinan KARADAYI
89
17
Veysel ÇAĞLI
87
18
Ali Osman KARACA
86
19
Alaattin YILMAZ
86
20
Tamer BORA
86
21
Yusuf ÖZYILMAZ
85
22
Faruk BEŞİKTAŞ
85
23
İhsan KÖSEOĞLU
84
24
Nihat SÖNMEZ
84
25
Erhan YILMAZ
84
26
Necati SARIKAYA
83
27
Metin GÖKTEN
78
28
Yaşar KARAŞ
78
29
Fatih KAPLAN
78
30
Osman TAŞPINAR
76
31
Yücel KISALAR
61
32
Muzaffer YENİCE
59
1-Eskişehir Büyükşehir Belediyesince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Merkezi
Müdürlüğü arasında 05.04.2016 tarihli imzalanan, protokol gereği İtfaiye Çavuşu kadrosu için
düzenlenen Görevde Yükselme Eğitimi sonunda 02.06.2016 tarihinde saat:10.00’da yapılan yazılı sınav
sonucu başarı sıralaması yukarıda yapılmıştır.
2-Eşit puan alan İtfaiye Eri personelinin sıralaması, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin “başarı sıralaması” başlıklı 12/B
maddesi gereğince yapılmıştır.
İşbu tutanak Sınav Komisyonunca müştereken imza altına alınmıştır.08/06/2016
SINAV KURULU
: