••IH^HH ^•^Hi^M 1

Transkript

••IH^HH ^•^Hi^M 1
Kayit No: 2648
ANKARA UNJVERSiTESl
MER TURKCE VE YABANCI DILLER ARA§TIRMA UYGULAMA MERKEZI
MUDURLUGU'NE
39 KALEM KIRTAStYE MALZEMESl ALIMI
I$ine Ait Ihtiyaf Listesi
^j^agsglJigjjfejtB^^^^^^^BS
^g^jmm|rn|p^M^B^i^^^a^S^^^^^^^^^E^p^^iS^^^Mgpi^^^
BJBPMiiPagHiifP]
••IH^HH
^•^Hi^M
5
A4 FOTOKOPl KA<3lDI(Xerox Digital Xerox Digital 80 Gr.
80 Gr.)
ROLLER 1MZA KALEMI SfYAH
OJNl-BALL EYE FINE UB-157)
ROLLER 1MZA KALEMI MAVI (
UNl-BALL EYE FINE UB-157)
ROLLER IMZA KALEMI KIRMIZI (
UNI BALL FINE UB-157)
BOARD MARKER SlYAH(EDDlNG)
6
BOARD MARKER MAVI (EDDtNG)
ADET
500
7
BOARD MARKER KIRMIZI (EDDlNG
ADET
350
8
DAKSIL(SERlT5MM)
ADET
30
9
POSTIT ORTA BOY(RENKLI)
ADET
48
10
Orta Boy 24/6 tel kullanabilme
ozelligi
ADET
22
11
ZIMBA MAKiNESl(Orta Boy 24/6 tel
kullanabilme ozelli&i)
KLASOR BUYUK PLASTIK(MAVI)
ADET
370
12
PLASTlK TELLl DOSYA(Mavi renk)
Mavi renk
ADET
500
13
ADET
6.000
14
DOSYA GOMLE<31(Plastik Seffaf
Plastik §effaf Delikli tip po?et
Delikli tio ooset dosva A4)
dosva A4
KRAFT KESE ZARF B4(250 MM*353) 250 MM*353
ADET
100
15
SENTETIK YAPIS/riRICI(18 gr.)
18gr.
ADET
100
16
IMZA DOSYASI(20 sayfah)
20 sayfah
ADET
10
17
MAKET BICAGl UCU KALIN(18 mm) 18 mm
ADET
22
18
MAKET BICAGl UCU INCE(9 mm)
9mm
ADET
12
19
KAGIT MAKASI(Orta Boy 230 mm)
Orta Boy 230 mm
ADET
10
20
ATASORTABOYNO:2
KUTU
44
21
ATA§ BUYUK BOY NO : 3
KUTU
42
22
ZIMBA MAKlNESl TELI BUYUK No:
26/6
ZIMBA MAKINESi TELI KUCUK No:
10
SlLGl
KUTU
80
KUTU
70
ADET
24
YAPISTIRICI SEFFAF BANT(12 mm x 12mmx33 mm
33 mm)
CETVEL (30 cm'lik)
ADET
30
ADET
12
ADET
48
28
POSTlT KUCUK BOY(7 cm x 4 cm
(SARI RENKLJ))
KAGlT MAKASI KUCUK BOY
ADET
10
29
EVRAK RAFI 3'LU §EFFAF
ADET
3
30
BANTLIK(ORTA BOY AGIR)
ADET
12
31
TOPLU ifiNE
KUTU
5
2
3
4
23
24
25
26
27
7 cm x 4 cm (SARI RENKLl)
ORTA BOY A(5lR
TOP
850
ADET
145
ADET
70
ADET
49
ADET
650
ANKARA ONlVERStTESt DONER SERMAYE I§LETME MODURLUGO
Ibni Sina Hastanesi Akademik Yerlejke L Blok Kat:3 Merkez Satmalma 06100 Samanpazari/ANKARA
Telefon: 0312 508 37 95 - 508 37 97 Faks: 0312 508 37 76
e-posta: [email protected] Elektronik ag:
1
Kayit No: 2648
ANKARA UNiVERSITESt
6MER TURKCE VE YABANCI DILLER ARA§TIRMA UYGULAMA MERKEZI
MUDURLUGU'NE
39 KALEM KIRTAStYE MALZEMESI ALIMI
i?ine Ait Ihtiyai; Listesi
A3 SUREKLl FORM KAGlDI 55
3 nUsha 500'luk 1 1X38 ebadmda
s/m2(3 nUsha 500'luk 11X38 ebadmda)
A4 SUREKLt FORM KAGlDI 55
3 nUsha 500'luk 1 1x24 ebadmda
e/m2(3 nusha 500'liik 1 1x24 ebadmda)
CD KALEMl(schneider Oph M 1mm)
Schneider Oph M 1mm
PAKET
2
PAKET
2
ADET
5
ADET
15
ADET
5
37
KALlGRAFl KALEMI (MAVJ 2
NUMARA)
KALiGRAFl KALEMl 8MAVI 1
NUMARA)
DELGEC ORTA BOY
ADET
12
38
KARBON KAGID1 SIYAH
PAKET
5
39
BlLGlSAYAR ETIKETl (63,5X98,1)
3X7
PAKET
5
32
33
34
35
36
ANKARA ONiVERSlTESl DONER SERMAYE ISLETME MUDURLUGO
Ibni Sina Hastanesi Akademik Yerle§ke L Blok Kat:3 Merkez Satmalma 06100 Samanpazari/ANKARA
Telefon: 0312 508 37 95 - 508 37 97 Faks: 0312 508 37 76
e-posta: [email protected] Elektronik ag:

Benzer belgeler

Genellikle ezme metodu igin uygulanan boyalar, gok kti~tik kro

Genellikle ezme metodu igin uygulanan boyalar, gok kti~tik kro Yukanda bahsedilen metod, ufak kromozomlu bitki ve hayvan materyallerinde iyi sonug vermi§tir. Boyalar ve bunlann ge§itli inordanlarla meydana getirdikleri bile§imler hakk1ndaki bilgiler, a§ag1da b...

Detaylı

TOMER KIZILAY VE YEMSEfflR SUBESI l^IN 24 KALEM KIRTASIYE

TOMER KIZILAY VE YEMSEfflR SUBESI l^IN 24 KALEM KIRTASIYE DOSYA GOMLE(5i(Plastik §effaf Plastik §effaf Delikli tip po§et dosya A4 Delikli tip po§et dosya A4) KRAFT KESE ZARF A3(297 mm x 297 mm x 420 mm 150gr 420mm 150 gr kalmhk) kalmhk KRAFT KESE ZARF A4(...

Detaylı

TOMER KIZILAY VE YENISEHIR SUBESI 10N 24 KALEM

TOMER KIZILAY VE YENISEHIR SUBESI 10N 24 KALEM DOSYA GOMLE(3i(Plastik §effaf Plastik $effaf Delikli tip po§et Delikli tip po§et dosya A4) dosya A4 KRAFT KESE ZARF A3(297 mm x 297 mm x 420 mm 1 50 gr 420mm 150 grkalmhk) kahnhk KRAFT KESE ZARF A4...

Detaylı

Adet - Elektral

Adet - Elektral KAPASITE RAPORU EGE BOLGESI SANAYIODASI

Detaylı