Şaban TÜ Aslı ile Aynıdır. - Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Transkript

Şaban TÜ Aslı ile Aynıdır. - Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 93525931/809.02/1586154
Konu: Dönücümü Yapılan Okul/Kurum
Müdürlüklerinin Takınır izlemleri
02/07/2013
TELEFON / FAKS ZİNCİRİ
............................ KAYMAKAMLIĞINA
( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)
Dönüşümü yapılan Okul/Kurum Müdürlüklerinden (Örneğin Liseden Anadolu
Lisesine, ilkokuldan Ortaokula, Liseden Meslek Lisesine v.b.) harcama birimleri arası tapınır
devri alanların Mal Müdürlüğündeki Say2000i kurum kodlarının kapatma işlemleri harcama
birimleri arası devir işleminin Muhasebede/Mal Müdürlüğünde tamamlanmasından sonra
yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun Müdürlüğünüze bağlı tüm okul ve kurum müdürlüklerine
bildirilmesini Önemle rica ederim.
Mustafa ANTEPLİOĞLU
Vali a.
Şube Müdürü
DAĞITIM
13 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Şaban TÜ
Güvenli tüekkonik İmzalı
Aslı ile Aynıdır.
2QJC/..
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İm za Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile im zalanmıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu.m eb.gov.tr adresinden 2acl-903e-3428-beOO-48ûf kodu ile yapılabilir.
Dumlupınar Mah. G .M .K.Bulvarı 33130 YENİŞEHİR/M ERSİN
Elektronik Ağ: http://m ersin.meb.gov.tr
e-posta: eg iti marac lari 3 3_ 1@ m eb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:Şaban TÜ RK M EN -Şef
Tel: 0 (324) 329 14 8 1 -8 4
Faks: 0 (324)327 35 18 - 1 9

Benzer belgeler

(iTV la q.. LMRK*""*AKAMLIĞINA

(iTV la q.. LMRK*""*AKAMLIĞINA Lisesine, ilkokuldan Ortaokula, Liseden Meslek Lisesine v.b.) harcama birimleri arası tapınır devri alanların Mal Müdürlüğündeki Say2000i kurum kodlarının kapatma işlemleri harcama birimleri arası ...

Detaylı