PD-A530 - Shimano

Yorumlar

Transkript

PD-A530 - Shimano
SI-45R0A-002-05
Genel Güvenlik Bilgileri
Ayırma yöntemi, kullandığınız kilitlerin tipine göre değișir.
(Uygun ayırma yöntemini belirlemek için kilitlerinizin model numarasını ve rengini kontrol edin.)
UYARI
• SPD pedalları, sadece istediğinizde serbest bırakmanızı
sağlayacak șekilde tasarlanmıștır. Pedallar, örneğin bisiklet
devrildiğinde otomatik olarak boșalmaz. Bu, ayaklarınızı
yanlıșlıkla pedaldan çekmeniz durumunda dengenizi
kaybederek düșmenizi engellemek için bir güvenlik önlemi
olarak tasarlanmıștır.
• Tek yönde değișimli kilitler:
Pedalları ve kilitleri bu Servis Talimatında açıklananlar
dıșında herhangi bir șekilde kullanmayın. Sistem pedal
ve kilit ileri doğru baktığında birbirine kenetlenebilecek
veya birbirinden ayrılabilecek șekilde tasarlanmıștır.
Kilitlerin nasıl takılacağı konusunda talimatlar için
așağıya bakın.
BU TALİMATLARA UYULMAMASI CİDDİ
YARALANMAYA NEDEN OLABİLİR.
• Bu ürünle sadece SPD ayakkabılarını kullanın. Bașka tipte
ayakkabılar pedallardan ayrılmayabilir veya beklenmedik
șekilde ayrılabilir.
• Sadece Shimano kilitleri (SM-SH51 / SM-SH56) kullanın ve
montaj civatalarını sıkarak pabuçlara sıkı bir șekilde sabitleyin.
• Bisikletinizi bu pedallarla ve ayakkabılarla sürmeye teșebbüs
etmeden önce, pedallar ve kilitler (ayakkabılar) için kavrama /
ayırma mekanizmasının çalıșmasını anladığınızdan emin olun.
Bu pedallarla birlikte kullanım için tek yönde değișimli
(SM-SH51) ve çok yönde değișimli kilitler (SM-SH56)
mevcuttur.
Her bir kilit tipi kendine özgü ayırt edici özelliklere
sahiptir. Bu nedenle, Servis Talimatını dikkatli
bir șekilde okuyun ve kendi sürüș tarzınıza ve
karșılașacağınız sürüș koșullarına daha uygun olan tipi
seçtiğinizden emin olun.
Tek yönde değișimli ve çok yönde değișimli kilitlerin
bașka tipleri (sırasıyla SM-SH55 ve SM-SH52) yeterince
dengeli çıkarma performansı veya yeterli tutma kuvveti
sağlamadıklarından kullanılamazlar.
• Bisikletinizi bu pedallarla ve ayakkabılarla sürmeye teșebbüs
etmeden önce frenleri uygulayın ve her defasında bir ayağınızı
yere basarak her bir ayakkabıyla pedalı kavrayıp serbest
bırakma alıștırması yapın ve hareketi asgari çabayla doğal
șekilde yapar hale gelinceye kadar devam edin.
• İlk önce, bisikletinizi ayakkabılarınızla pedalları kavramaya ve
pedallardan ayırmaya alıșıncaya kadar düz zeminde sürün.
• Sürmeden önce, pedalların yay gerginliğini tercihinize göre
ayarlayın.
• Düșük hızda sürerken veya durmanızı gerektirebilecek bir
durum olduğunda (örneğin bir U dönüșü yaparken, bir kavșağa
yaklașırken, yokuș yukarı sürerken veya kavisli bir yoldan
dönerken), ayaklarınızı istediğiniz anda hızla yere indirebilmek
için önceden ayakkabılarınızı pedaldan ayırın.
Yay kuvveti, ayar civataları vasıtasıyla ayarlanır. Ayar civataları
bağlantıların arkasında yer alır ve her bir pedal üzerinde bir ayar
civatası vardır. Ayar plakalarının konumuna bakarak ve ayar
civatalarının dönme miktarını sayarak yay gerginliklerini dengeleyin.
Yay gerginliği, ayar civatasının her bir dönüșü için dört adımda
ayarlanabilir.
• Çok yönde değișimli kilitler:
SM-SH56 (gümüș, altın/Opsiyonel aksesuar)
SM-SH51 (siyah)
Bu kilitler sadece topuk dıșarı doğru büküldüğünde ayrılır.
Topuğun bașka herhangi bir yönde bükülmesi durumunda ayrılmazlar.
Kilitler herhangi bir yönde bükülerek ayrılabilir.
Kilitler ayak dıșarı doğru bükülmedikçe ayrılmayacağından,
pedala yukarı yönde kuvvet uygulayabilirsiniz.
Kilitler aynı zamanda topuğunuzu kaldırdığınızda da
ayrılabileceğinden, pedallara yukarı yönde kuvvet uygulandığında
istenmeden ayrılabilir.
Bu kilitler pedalların yukarı çekilmesini gerektirebilecek sürüș
stilleri için veya pedallara uygulanan çekme kuvvetinin pedallardan
olası ayrılmaya neden olabileceği atlama gibi aktiviteler için
kullanılmamalıdır.
Dengenizi kaybetmeniz halinde kilitler gereksiz
yere ayrılmayacaktır. Buna uygun olarak, dengenizi
kaybedebileceğinizi hissettiğiniz yerler ve koșullarda kilitleri
önceden serbest bırakmak için yeterli zamanınız olduğundan
emin olun.
Kilitler topuklarınızı herhangi bir yönde bükmenizle veya
kaldırmanızla ayrılabilmekle birlikte, dengenizi kaybetmeniz
durumunda ayrılmayabilir.
Buna uygun olarak, dengenizi kaybedebileceğinizi hissettiğiniz
yerler ve koșullarda kilitleri önceden serbest bırakmak için yeterli
zamanınız olduğundan emin olun.
Kuvvetli șekilde pedal çevirirken farkında olmadan topuğunuz
dıșarı doğru bükülebilir ve bu, kazayla kilidin ayrılmasına neden
olabilir. Eğer kilit kazayla ayrılırsa, bisikletten düșerek ciddi șekilde
yaralanabilirsiniz.
Kilitleri serbest bırakmak için gerekli kuvvet miktarını ayarlamak
suretiyle bu durumu engelleyebilirsiniz ve gerekli kuvvet miktarına
ve uygulama açısına alıșıncaya kadar alıștırma yapmalısınız.
Eğer kilitler kazayla ayrılırsa, bisikletten düșerek ciddi șekilde
yaralanabilirsiniz.
Eğer çok yönde değișimli kilitlerin özellikleri yeterince anlașılmaz
ve kilitler doğru șekilde kullanılmazsa, tek yönde değișimli kilitlere
göre daha sık olarak kazayla ayrılabilirler.
Kilitleri herhangi bir yönde serbest bırakmak için gerekli kuvvet
miktarını ayarlamak suretiyle bu durumu engelleyebilirsiniz ve
gerekli kuvvet miktarına ve uygulama açısına alıșıncaya kadar
alıștırma yapmalısınız.
Tek yönde değișimli tasarım
Çok yönde değișimli tasarım
Topuklarınızı dıșarı doğru bükerek kilitleri
pedallardan ayırın.
Kilitleri ileri - geri hareket ettirerek pedallara doğru bastırın.
• Kavrama ve ayrılma hareketlerini etkilememek için kilitleri ve
bağlantıları kir ve döküntülerden uzak tutun.
• Kilitleri așınmaya karșı periyodik olarak kontrol etmeyi
unutmayın. Așınan kilitleri değiștirin. Pedal kilitlerini
değiștirdikten sonra ve sürüșten önce daima yay gerginliğini
kontrol edin. Eğer ayakkabılarınızı ve kilitleri iyi durumda
tutmazsanız, pedalların kavranması ve pedallardan ayrılma
hareketleri kestirilemez veya güç bir hale gelerek ciddi
yaralanmaya neden olabilir.
Not :
Tekniğe alıșıncaya kadar
alıștırma yapmalısınız.
Çok yönde değișim
modelinde, tekniğe alıșıncaya
kadar alıștırma yapmalısınız.
Topuğunuzu kaldırarak kilitleri
ayırmanız belirli bir alıștırma
yapmanızı gerektirir.
SI-45R0A-002
2
Artırın
1
3 mm Alyen anahtarı
Yay gerginliği, ayar civatası saat yönünde çevrildiğinde artar, ters
saat yönünde çevrildiğinde azalır.
alt tarafından bir kilit ve daha sonra kilit deliklerinin
2. Ayakkabının
üzerine bir kilit adaptörü yerleștirin. Kilitler hem sağ hem sol
Kilit montaj civataları için geçici
sıkma torku: 2.5 N•m
PD-A530
Not :
Su geçirmez conta
Su geçirmez conta
Taban
Not :
4 mm Alyen anahtarı
Kilit montaj civataları
Kilit adaptörü
Kilit
Su geçirmez conta, bu adımın
gerçekleștirilmesini gerektiren
Shimano ayakkabılarıyla
birlikte sağlanır.
Reflektörlerin montajı (opsiyonel)
Opsiyonel bir reflektör seti (SM-PD61) mevcuttur. Ayrıntılı bilgi
için lütfen profesyonel bir satıcıya bașvurun.
Teknik Servis Talimatı
Ön
Kilitlerin takılması
SM-SH51
Kilit değiștirme
• YUKARIDAKİ UYARILARI DİKKATLİ BİR ȘEKİLDE
OKUYUN VE BU UYARILARA UYUN.
Kilidin üçgen șekilli kısmını
ayakkabının ön tarafına
bakacak șekilde yerleștirin.
Tabanı çıkarın ve oval deliklerin üzerine bir kilit somunu
yerleștirin.
Pedalların krank kolları üzerine monte edilmesi
Pedalları krank kolları üzerine monte etmek için 15 mm İngiliz
anahtarı kullanın. Sağ pedal sağ yönlü, sol pedal sol yönlü dișe
sahiptir.
Kilitler zamanla așınır ve periyodik olarak değiștirilmeleri gerekir.
Kilitler, yeni kullanılmaya bașlandığı duruma göre ayrılmaları
güçleșmeye bașladığında veya çok daha az çabayla ayrılmaya
bașladığında değiștirilmelidir.
Mil ünitelerinin bakımı
Not :
Ayakkabınızın tipine bağlı olarak bu adım gerekli
olmayabilir.
Kilit konumunun ayarlanması
önden arkaya 20 mm, sağdan sola 5 mm ayar
1. Kilit
aralığına sahiptir.
Kilit somunu
• İlave olarak, eğer pedal çevirme performansı normal değilse,
bu kontrolü bir kez daha yapın.
Taban
2.
Kilidi geçici olarak sıktıktan sonra, bir defada
bir ayakkabıyla olmak üzere kavrama ve ayırma
alıștırması yapın. Tekrar ayarlama yaparak en iyi
kilit konumunu belirleyin.
En iyi kilit konumunu belirledikten sonra, 4
mm'lik bir Alyen anahtarı kullanarak kilit montaj
civatalarını iyice sıkın.
İșaretlere dikkat
edin
R: sağ pedal
L: sol pedal
Eğer pedalın dönen parçalarıyla ilgili herhangi bir problem
yașıyorsanız, pedalın ayarlanması gerekiyor olabilir. Profesyonel bir
satıcıya danıșın.
R
1.
En zayıf konum
Kazayla ayrılma durumunu engellemek için, tüm yay
gerginliklerinin uygun șekilde ayarlandığından emin olun.
Yay gerginlikleri, sağ ve sol pedallar için eșit olarak ayarlanmalıdır.
Eğer yay gerginlikleri eșit olarak ayarlanmazsa, sürücünün
pedalları kavraması veya pedalları serbest bırakması güçleșebilir.
Tabanı çıkarın ve su geçirmez
contayı takın.
• Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir șekilde okuyun ve daha
sonra bașvurmak üzere güvenli bir yerde muhafaza edin.
15 mm İngiliz anahtarı
15
Sıkma torku: 35-55 N•m
Sıkma torku: 5-6 N•m
Bu pedallar, bir tarafta SPD-tipi yüze, diğer tarafta standart bir
yüze sahiptir.
Azaltın
Eğer ayar plakası en güçlü veya en zayıf konumdaysa,
ayar civatasını daha fazla çevirmeyin.
pedallarla uyumludur. Kilit montaj civatalarını geçici olarak sıkın.
• Eğer pedallar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, profesyonel
bir satıcıya danıșın.
• Parçalar doğal așınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan
bozulmaya karșı garantili değildir.
1
Ayar
civatası
Ayar plakası
R
• Gevșek, așınmıș veya hasar görmüș parçalar sürücünün ciddi
șekilde yaralanmasına neden olabilir. Sadece orijinal Shimano
yedek parçalarını kullanmanızı șiddetle tavsiye ederiz.
• Bisikleti sürmeden önce, bağlantıda herhangi bir oynama
veya gevșeklik olup olmadığını kontrol edin. Aynı zamanda,
krank kollarını ve pedalları periyodik aralıklarla sıkın.
2
Ayar
civatası
Topuklarınızı herhangi bir yönde bükerek
kilitleri pedallardan ayırın.
Not :
• Bisikletinizi akșamları sürerken reflektörleri taktığınızdan emin
olun. Eğer reflektörler kirli veya hasar görmüș ise bisikleti
kullanmayın. Aksi takdirde, size yaklașan araçların sizi görmesi
daha güç bir hale gelecektir.
NOT:
Ayar plakası
En güçlü konum
Kilitlerin pedallara geçirilmesi
• Elverișsiz koșullarda sürüș yaparken pedal kilitlerini takmak
için daha hafif bir yay gerginliği kullanın.
• Bu uyarılara uyulmaması halinde, ayakkabıları istediğiniz
zaman pedallardan ayıramayabilirsiniz veya ayakkabılar
beklenmedik veya istenmeyen șekilde pedallardan
ayrılabilir ve ciddi yaralanmaya neden olabilir.
Ayar civatası
R
– Ciddi yaralanmalara
meydan vermemek için:
R
UYARI
Bağlantıların yay gerginliğinin
ayarlanması
Kilitlerin pedallardan ayrılması
Kilit tipleri ve pedalların kullanılması
Not :
6 mm Alyen anahtarı yeterli sıkma torku sağlayamaz. Daima
15 mm İngiliz anahtarı kullanın.
Lütfen dikkat: Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değișiklik
yapılabilir. (Turkish)

Benzer belgeler

PD-M970 PD-M770 PD-M540 PD-M530 PD-M520

PD-M970 PD-M770 PD-M540 PD-M530 PD-M520 etmeden önce frenleri uygulayın ve her defasında bir ayağınızı yere basarak her bir ayakkabıyla pedalı kavrayıp serbest bırakma alıștırması yapın ve hareketi asgari çabayla doğal șekilde yapar hale...

Detaylı

PD-M545 PD-M424

PD-M545 PD-M424 • Bu ürünle sadece SPD ayakkabılarını kullanın. Bașka tipte ayakkabılar pedallardan ayrılmayabilir veya beklenmedik șekilde ayrılabilir.

Detaylı

PD-R540 - Shimano

PD-R540 - Shimano değiștirdikten sonra ve sürüșten önce daima yay gerginliğini kontrol edin. Eğer ayakkabılarınızı ve kilitleri iyi durumda tutmazsanız, pedalların kavranması ve pedallardan ayrılma hareketleri kesti...

Detaylı