PTV70

Yorumlar

Transkript

PTV70
Nazmiye Dönmez1, Derya Yücel1, Murat Okutan1, Merdan Fayda2, Musa Altun2,
Rasim Meral2, Hatice Bilge1
1İstanbul
Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Radyofizik Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı
10. UROK Nisan-2012

Erken evre glottik larenks kanserinde
Radyoterapi ile
Yüksek lokal kontrol oranları
Geç dönem arter stenozu1
Karotis koruyucu IMRT
2-4
1Harrod
Kim, AJNR, 2005
IJROBP, 2010
3Chera , IJROBP 2010
4Osman, IJROBP 2012
2Rosenthal,
10. UROK Nisan-2012

Erken evre glottik larenks kanseri radyoterapisinde 3, 5, 7
alan IMRT ve volumetrik ark IMRT (IMAT) planlarının

Homojenite

Konformite

Karotis koruma

5 Gy üzeri doz alan normal doku volümü (V5Gy)

Monitör Unit
açısından karşılaştırılması
Karşılıklı klasik 2 yan alan!!
10. UROK Nisan-2012
 T1-2N0 glottik Larenks ca’lı 5 hasta
 Özel olarak hazırlanan bolus ile BT
 PTV70=GTV+1cm (ciltten 3 mm içeri)
 PTV63=GTV dışı larenks+0,5mm (PTV 70’e bitişik)
10. UROK Nisan-2012
TPS: Eclipse 8.9
 Dinamik IMRT ve AAA algoritması
Varian DHX 6 MV enerji ile
 3 alan IMRT
 5 alan IMRT
 7 alan IMRT
3600’lik tek ark IMRT
10. UROK Nisan-2012
Doz(70Gy/35fr) PTV%95’e normalize edildi. Her bir
karotisin D%20’si 30Gy, D%50’si 10Gy alacak şekilde
sınırlandırıldı.
3 alan
5 alan
7 alan
3600
tek ark
10. UROK Nisan-2012

Tüm planlamalarda aynı optimizasyon
parametreleri kullanıldı.

Analizler için;
◦ PTV70 homojenite indeksi (HI) ICRU83’e
göre
HI*= (D%2–D%98)/D%50
(*0’a yaklaştıkça iyi)
10. UROK Nisan-2012

PTV70 için Konformite İndeks1 (CI);
Conformation Number* (CN) = (TVRI / TV) x (TVRI / VRI)
1
Van’t Riet A. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1997
TVRI = referans izodozla sarılı hedef hacim
TV = hedef hacmi
VRI = referans izodoz hacmi
(*ideal değer 1)
10. UROK Nisan-2012

Beş hastaya ait dörder planın doz-volüm parametreleri
belirlenip PTV ve karotis ortanca dozları birbiri ile çift
örneklemeli
T-testi kullanılarak SPSS v.16 programında
karşılaştırıldı.
10. UROK Nisan-2012
10. UROK Nisan-2012
Homojenite İndeks (HI) - PTV70
0,10
0,05
0,00
1
3 Alan
5 Alan
7 Alan
Ark
 PTV70 HI değerleri;
 4 planlama tekniği için anlamlı fark yok
10. UROK Nisan-2012
PTV 70 Dozları
7700,0
cGy
7500,0
7300,0
7100,0
6900,0
6700,0
6500,0
D%98
3 Alan Bolus

D%50
5 Alan Bolus
PTV70’in yaklaşık minimum dozu
(D%98)
 7 Alan IMRT tekniğinde en yüksek

Bu fark 5 alan IMRT tekniğine kıyasla
anlamlı
D%2
7 Alan Bolus
ARC Bolus
 PTV70’in
ortanca
dozu
(D%50)
 IMAT,
diğer
IMRT
planlarına
göre planlanan doza en yakın
(p<0.05)
 Diğer teknikler arasında anlamlı değil
10. UROK Nisan-2012
Konformite İndeks (CI) - PTV70
0,86
0,84
0,82
0,8
CI
0,78
0,76
0,74
0,72
0,7
0,68
0,66
0,64
1
3 Alan
5 Alan
7 Alan
Ark
PTV70-CI:
Ark planlarında daha yüksek konformite
10. UROK Nisan-2012
Sol KAROTİS Dozları
6100,0
Doz(cGy)
5300,0
4500,0
3700,0
2900,0
2100,0
1300,0
500,0
50%
3 Alan Bolus
20%
5 Alan Bolus
2%
Çepeçevre saran
max. İzodoz
7 Alan Bolus
ARC Bolus
 SOL KAROTİS;
 D%50 dozu IMAT planı 5 ve 7 alanlara kıyasla anlamlı
daha yüksek (p=0,005)
 D%20’si 5 alan (p=0,03) ve 7 alan (p=0,047) planlarında
IMAT’a kıyasla anlamlı daha düşük
10. UROK Nisan-2012
Karotisi Çepeçevre Saran Maks. Doz
6100,0
5300,0
4500,0
3700,0
2900,0
2100,0
1300,0
500,0
50%
20%
3 Alan Bolus
5 Alan Bolus
2%
7 Alan Bolus
Çepeçevre saran
max. İzodoz
ARC Bolus
10. UROK Nisan-2012
Sağ KAROTİS Dozları
6100,0
Doz(cGy)
5300,0
4500,0
3700,0
2900,0
2100,0
1300,0
500,0
50%
3 Alan Bolus
20%
5 Alan Bolus
2%
Çepeçevre saran
7 Alan Bolus
ARC Bolus
max. İzodoz
 SAĞ KAROTİS;
 D%50’si 3 alan IMRT’de 7 Alan IMRT’ye göre anlamlı
(p=0,035) yüksek
 3-5-7 alan IMRT planlarında IMAT’a göre anlamlı düşük
(p=0,02)
 D%2 dozları 3 alan IMRT’de IMAT’a kıyasla anlamlı yüksek
(p=0,037)
10. UROK Nisan-2012
5 Gy üzeri doz alan normal doku volümü (V5Gy) !!!
3 ALAN
5 ALAN
3600
tek ark
7 ALAN
10. UROK Nisan-2012
Normal Doku V5Gy Değerleri
1700
Volüm (cc)
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
1
3 Alan
 V5Gy değerleri:
Artan alan sayıları
5 Alan
7 Alan
ARC
Artan düşük doz bölgeleri
10. UROK Nisan-2012

MU Değerleri
1000
MU
800
600
400
200
0
1
3 Alan
5 Alan
7 Alan
ARC
 MU değerleri:
IMAT << diğerleri
10. UROK Nisan-2012
SONUÇ:
10. UROK Nisan-2012
HI
7F IMRT≅ IMAT
3F IMRT
5F IMRT
0,10
HI- PTV70
0,05
0,00
3 Alan
10. UROK Nisan-2012
1
5 Alan
7 Alan
Ark
CI
3F
IMRT
5F
IMRT
IMAT
7F
IMRT
0,85
CI - PTV70
0,8
0,75
0,7
0,65
3 Alan
10. UROK Nisan-2012
1
5 Alan
7 Alan
Ark
KAROTİS KORUMASI
10. UROK Nisan-2012
V5Gy
3F
IMRT
5F
IMRT
7F
IMRT
IMAT
V5Gy
1800
1600
1400
1200
1000
3 Alan
10. UROK Nisan-2012
1
5 Alan
7 Alan
ARC
MU
IMAT
3F
IMRT
7F
IMRT
5F
IMRT
MU
1000
800
600
400
200
0
1
3 Alan
10. UROK Nisan-2012
5 Alan
7 Alan
ARC
HI:
◦ IMAT ile 7 Alan IMRT benzer,
◦ Ve diğerlerinden daha iyi
CI:
◦ IMAT en iyi
MU:
◦ IMAT en az
10. UROK Nisan-2012
V5Gy normal doku doz hacimleri:
◦ IMAT en yüksek
Karotis Koruması:
◦ 7 Alan IMRT en iyi
◦ IMAT en kötü
10. UROK Nisan-2012
YARAR
•
Karotis Koruması
(Felç Riski )
RİSK
• Tümör Rekürrans ??
• Işınlanan Normal Doku Volümü
(Sekonder Kanser riski)
IMAT & IMRT
???
Klasik Konformal
10. UROK Nisan-2012
10. UROK Nisan-2012

Benzer belgeler

Radyoterapi cihazlarının teknik özelliklerinin hasta seçimindeki etkisi

Radyoterapi cihazlarının teknik özelliklerinin hasta seçimindeki etkisi Radyoterapi cihazlarının teknik özelliklerinin hasta seçimindeki etkisi İ.Ü Onkoloji Enstitüsü IMAT (Intensity modulated Arc Therapy)

Detaylı