ozellik Mf,ktart

Transkript

ozellik Mf,ktart
Sayfa: 6 I
15
ihale Kayrt Numarasr z 2015143496
: Tiirkiye Yiiksek ihtisas Elitim ve Araqtrma Hastanesi
idarenin Adr
: 2015 y[r cASTRoENTERoLoJi KLiNici l7s KALEM TIBBI SARF MALZEME IHALESI
igin Adr
ihalle Tarih Ve
Saati
22810512015 Pergembe Giimo, Saat 10:00
Ekonomik Agrdan L Avantajlt Teklif
KOD--EALZEME
s/n
I 10103
ozellik
ADI
ri$r-x perie.rnir
lutar
].Fivat
Mf,ktart
Adet
konomik Agtdan 2,
Avantajh Teklif
lstekli
tstekli
|u kalemde ekonomik
grdan en avantajh tekli:
fokhr.
'oktur.
1
3009 I
Smideal
[email protected])
Adet
01
1000(
RICIMEDIKAL
\YEMMEDIKAL
AN,VE TIC LTD,$TI
iAYRIMENKIJL
N$.SAN,VE
TIC.LTD $TI.
12001
3
I
+Plus
EL (lKG)
KILUU
uli
,JbK rv v.tr
]ICARET-BURAK
)OKKESER
6,750,0c I.A.D MIJD MbD,
600(
,{UH AKARIN$.
'IIRZ, GIDA SAN
RAM
,TD.$TL
Atak
4
120021
)I$LIK DISP.
5
12006 I
'H KATATERI ((]IFT LUMEN)
Adet
400u(
0,531
2
1.520,0(
Adet
/URALMEDIKAL]UNCAY VURAL
/tUHMAK TURGIDA
|AN.VE TiC LTD $TI.
|u kalemde ekonomk
grdan en avantajh teklil
foktur
oktur.
6
120078
7
I
20081
loktur
]u kalemde ekonomrk:
Lgrdan en avantajh teklil
roktur
Adel
]RCP KATATERI U(' LUMENLI
Boston
}UIDEWIRELER4MO,O35"
Adet
5(
115,0(
Scientific
8 |
120083
lu kalemde ekonomik lYoktur.
rgrdan en avantajh teklifl
Adet
iLiDE WIRE 4M.
iRIJAM-trD Irtjijr
IRUNLER SAN, iQ VE
X$ TIC. LTD $TI.
5.750,0( }OSTON SCIENTI!IC
]]P GER.LTD $TI,
/oktur.
UqLU 4 M 0,035"
9
120084
;utDE WiRELER
10
120090
;FINKTEROTOM U9 LUMENLT
J
I
bL
]OYU2CM
Mcrotech
Adet
Boston
Scientific
Adet
5(
?sOl
1
36,0(
128,0(
I
6.800,0( ]RDAMbD ITBBT
IRUN DAN ITH,ITfi..T(
JRUNLERSAN Iq
/E Dr$ ric. LrD. $Ti VE SAN LTD.$TI.
96.000,0( }OSTON SCIENTIF'IC
]IP GER,LTD $TI,
IULTIMbD SALiLIK
}EREQLERI
'LEI(T.ELEKTRONIK
iAN TIC.LTD.
11
t20 I00
|iFNKTERO'IOM UQ LUMENLI TEL
}OYU 3 CM
Boston
Scientifio
Adet
15(
l2E,0t
96.000,0i
}OSION SUlr1NITT
U v{ULTIMED SAGLIK
'IP GER.LTD $TI.
}EREQLERI
]LEKT.ELEKTRONIK
iAN,TIC.LTD
t2
120094
lu kalemde ekonomLK
Lgrdan en avantajh tekli
Adet
|FiNKTERETOM IGNE UCLU
oktur.
,oktur.
t3
120 101
.a$
BrsrnarsivoN BALONU
10-12
v{Nd
t4
t20102
l5
120 105
Adet
100(
t23,0(
t23.000,u }OSTON SCIENTI.I.IC
]IP GER.LTD.$TI.
Boston
Soientifio
Adet
100(
t23,0(
123
Microteoh
Adet
Boston
Scientific
}.$ BrsrnusivoN BALONU lsMM
YER PLASTIK TEK STENT
ITERDAM TiPi lOF 1O-11CM
Q'A'*--'
20(
26,01
OUU,L
5.200,(
foktur
}OSTON SCIENllI.IC foktur
IIP GER,LTD $TI,
]RDAMED TIBBI
IRUNLER SAN. iq
r'E DIS TIC LTD. $TI.
T'iPi 10F
14-15CM
YER PLASTIK TEK STENT
;TERDAM'TIPI 7 -7,2F 1O-11CM,
TrPi'l-7.2F l2-13CM
TIK TEK STENT
TTPIT-7,2F 14-15CM
TIK TEK STENT
TrPiT-7.2F l6-17CM
YER PLASTIK TEK STENT
|TERDAM TIPI 7-7,2F 18-2OCM
DRENSET
lOF
16-
DREN SET lOF 18-
IILIYER DILATASYON BALON SEI]
120140
34
Conmed
Adel
l(
273,0\
2,730,0( ;MBIO
MM
6
Microtech
Adet
l5(
}iLi\TR DILAT.ASYON BALON SETI 8
{l\il
Microtech
Adet
15
21'7,0(
32.550,0(
120t4
37
39
21't,0(
2.5 50,01
t20151
}ILIYER DILATASYON BUJI 5F
Erdamed
Adet
3(
120153
}iLiYER PLASTIK DREN SETT-7,2 F10.1 ]
)M
Erdamed
Adet
3(
120 I 54
3IL_iYER PLASTiK DREN SET 7-7 2 F 12-
Erdamed
Adel
Erdarned
Adet
}iLi\DR PLASTK DREN 7-7.2 14-15 CM
t20155
iq
IIIJIJI
'RDAMbIJ SAN. iQ
IRUNLER
/EDr$ric.LrD
t20,0(
foktur.
'RDAMBD
IRUNLER SAN iQ
/E Dr$ Tjc LTD, $ri
14,0(
2.220,O1
74,01
370.0(
'oktur
TIBBI
'RDAMED
IRUNLER SAN. i9
/E Dr$ ric. LrD. $Ti.
iKLJAM-EI-,
lrlJrjr
okntr
JRUNLER SAN. iQ
/E Dr$ ric. LrD. $'l'i,
370,0( IRDAMED ITJtsI
74,0(
SAN.
oktur
i9
Dr$ ric. LTD.
/E
'RUNLER
4T
42
43
1201 56
t20ts7
12017
1
}iLiYER PLASTIK DREN SET ?-7.2
7CM,
F
16-
}iLiYER PLASTIKDRENT.T 2F 18t0cM
Erdamed
Erdamed
Adet
500,01
100,01
TIBBI
iq
Jiuhong
Adet
'RDAMbD
IRUNLER SAN
3(
259,0(
7
.770,01
I
ITJBT
500,0(
100,0(
Adet
$ri
IRDAMED
lYoktur
TRUNLER sAN.
r'E Dr$ TIC. LrD. $TLl
/E Dr$
\KALAZYA DILATASYON SET] 3OMM
iERE9LERI
$Ti. ]LEKT,ELEKTRONIK
;AN TIC,LTD.
IltsBI
3 600,0(
I3 CM
40
V{ULTIMED SAGLIK
JEREqLERI
/EDI$ TiC LTD, $Ti ]LEKT.ELEKTRONIK
;AN.TIC.LTD.
TIBBI
'RDAMED
TRUNLER SAN,
dN4
36
SUIDN TI
'D.$Tr.
}iLi\'ER DTATASYON BALON SETI
120141
5
,U5IUN
MbDIKAL
'uRZ.iN$.SAN TIC.L ]IP GER LTD $TI,
oKtur
i9
ric. LrD
$'ri,
{ULTIMED SAGLIK
}ERE9LERI
TIBtsI
'RDAMED SAN. iq VE
IRUNLER
)r$ ric. LrD. $TI.
'LEKT.ELEKTRONIK
iAN.TIC,LTD
44
t20172
J(ALAZYA DILATASYON SETI ]5MM
4s
120182
:OLON DILATASYON BALONU 1 4-
Jiuhong
Adet
259,01
Microtech
Adet
245,tJ
IRUNLER SAN, iQ VE
N$TIC LTD. $TI
.225,1
6MM
46
1201 83
120184
aoktur.
r'EDr$ric.LTD
$ri,
'RUNLER
(OLON DILAIASYON BALONU
Microtech
1
245,01
Adet
|.225,O\ ,RDAMED IIBBT
loktur,
lu kalemde ekonomik
grdan en avantajh teklil
oktur.
Adet
:OLON DILATASYON BALONU 20-
5MM
48
120191
;KLEROTERAPI IGNESI (TEK LUMENLI
49
I20 I 96
iKIEROTERAPI IGNESI (KINK
(3ZISTAN)
50
120211
v{ULTiPL LIGASYON SETI
Surgimedik
Adet
US Endoscopy
Adet
oktur.
JRUNLER SAN. ig
/E Dr$ ric. LTD. $ri
IOMM
47
JRDAMED ITJB]
SAN. i9
t00
22,61
22 600,01 \NKARA
BSI-EIiI(
IOZMETIK SAGLIK
}UZELLIK MED,
]GIT, SAN. VE TIC,
JRUNLERSAN iQVE
rrc ria r rD qri
,TD. $TL
40(
82,7
33 100,0( ,uAN I UM
Dr)
aoktur
]ICARET LIMITEI)
iIRKETI
lu kalemde ekonomik
Lgrdan en avantajh teklil
Adel
oktur.
,oktur.
t20216
Olympus
,IGASYON SETI
Adet
3 022,0(
1
5,1
I0,0( /-bGA OZEL SAG
IIZM VE
/ffiD.URUN.SAN, VE
lc.A.$
--*
:-\
(o
i\
(
loktur.
)l
120226
N-losroFixtrsMoKriPSDisP.BIPoD
]J
120228
INDOSKOPIK TEK Kl-lPS (Srll FIAKI9)
]n kalemde ekonomk
rgrdan en avantajh tekli
roktur.
Adet
Microteoh
Adet
450t
60,001
fokhrr
/ITlLiA UZ-trL JAU.
IIZM.VE
SAN. iQ
'RUNLER
/E DI$ TIC, LTD. $TI .,ADURUN.SAN. VE
27.000,0( iRDAM!)D ITtsBT
iic,A,$.
54
12023t)
indoskopik Tek Klips Bipod (Set Harig)
55
t20233
|ONOPSI IGNESI TRU-CUT 22G
Microtech
Adet
60,0(
25\
15.000,0(
IEGA OZEL SAG.
IIIJBT
'RDAMbL)
IIZM.VE
IRUNLER SAN iQ
/E Dr$ T'ic, LTD. $TI 4EDURUN.SAN. VE
rIC.A.$.
lu kalemde ekonomlk
Adet
'okhr,
rgrdan en avantajh teklil
/oktur.
foktur.
Adet
iONOPSI IGNESI
120234
56
rgldan en avantajh tekljl
rokhr
fokhx'
)u kalemde ekonomik
grdan en avantajl tekJil
Adet
:ARACIGER BIOPSI IGNESI
120241
57
'oktuv.
foktur
lu kalemde ekonomk
Adet
|ONOPSi iGNESi ASPIRASYON TIPI 18
l2O24E
58
rgldan en avantajh tekli:
r'oktur.
lu kalemde ekonomik lYoktur
grdan en avantajh teklifl
Adet
;ONOPSi ]GNESI ASPIRASYON TIPI 22C
120249
59
okhr.
60
6l |
NDOSKOP TEMIZLEME FIRQASI
t2025
JS Endoscopy
Adet
731
I00(
7 360.0(
IUANTUMDI$
ICARET LIMITED
)LASTIK SAFTLI)
;IRKETI
Microtech
NARE 15-2OMM
120258
I
Adet
l0(
25,0(
TTbbT
2.50U,0(
'KDAMIJL' SAN.
TRUNLER
/E Dr$
iq
ric. LrD. $ri.
NKARAESTETIK
IOZMETIK SAGLTK
iUZELLIKN,ED E6IT
iAN VE TIC LTD. $TL
4TW ENDOSKOPI
IODERN TIP
)]HAZLARI A.$,
4bDAIA SALiLTi
IRUN.DAN,ITH.trfi. TIC
IRUNLER SAN. iQ
/E Dr$ TiC. LTD ;iri. VE SANLTD.$TI.
62
120259
NARE 21-25MM
Microtech
Adel
t0(
25,0(
2.500.0( JRDAMED TIBBI
OJ
120260
;NARE 26-3OMM
Miorotech
Adet
50(
25,0(
12 500,0( IRDAMED TIBBI
SAN.
iqJ
IOSIUN
SUTbNT
]IP GER,LTD $TI
Dr$ ric. LrD. $Ti
/E
'RUNI,ER
64
120263
lu kalemde ekonomk
Adet
|NARE DETACIIABLE
foktul.
rgrdan en avantajh teklil
roktur.
65
120264
MTW
}NARE qENTIKU
Adet
2
38,2t
955,0(
dTW ENDOSK(
aoktur.
v{ODERN TIP
]IHAZLARIA.$
oo
1202'7
|
iidFsi FoRSEPSI (IGNELI)
230
cM
Healoare
Adet
2051
12,91
]RDAMED TIBBI
IIZ}NGTLERI KIM.YA JRUNLER S,dN. iq VE
)r$ Tic. LTD. $Ti,
}IDA \'E
26.445,0\ \RTI SAGLIK
]ELEKOMiNjKASYO
,r
Mcrotech
Adet
t5(
3,6(
]OT BiOPSi FORSEPSI
Alton
Adel
2(
44,41
}RASPING FORSEPS
Wilson
Adet
5(
69,0(
6't
120272
}IOPSi FORSEPSI OGNESIZ) 230 CM
68
120276
69
1202'18
rlc.LTD,$Ti
2.040,01 JRL}AMED TTBET
iAY MbDIKAL
IRUNLERi SAN. VE
TRUNLER sAN. iQ
/E Dr$ Tic, LTD. $Ti ric,LTD.$TI
889,2
\NKARA BSITlIIK
iOZMETIK SAGl,rK
]UZELLIKMED.
]GIT SAN VE TIC
-TD
3.450,0
]RUNLER SAN. iQ VE
)I$ TIC. LTD $TI.
STI,
iRDAMED TIBBI
IRUNLBR SAN, iQ VE
n$
a Ol*<-
ric LrD $ri,
,
.TAS.KAT.1O-I2 MM
.TAS
SAN. VE TIC.
Dr$ TiC.
LrD
$]ri.
KAT 14-16 MM
TASYONKATAT.l8 MM
.TATER(DENT-SLEEVE,BAL.KAT)
1203',11
DRENAJKATATER SETI 7F
ASKET KATA
.SAN,TIC LTD.$TI
T.TIB.CIH ITH.I
METAL STENT
(TUIVTU
KAPL]
5F3-4CM
Dr$ TiC. LrD. $Ti,
AP LiT,SHEAT YE BASKET
Dr$
ric. LrD. $ri.
DI$ TiC. LTD, $TI
METAL STENT KAPSIZ 6-8
alemde
en avantajh
PLAZMA IQiN KATATER (ON
PLM,MA igiN KATATER (YAN
YOPSi iGNESi 25 G
,
)o"-'
124
i$LEM IQIN HASTA AGIZ
120961
Venilned
Adet
5000
1,891
t25
12098
I
\LBABUKLET
dEDIKAL - FATIH
Y CAN
]A$GONTJL
'okh[.
)u kalemde ekonomik
grdan en avantajh teklil
Adet
ZOLE EDILMI$ UqLU ELKTRO
TH IHR.PAZ
94.900,0(
'NDOSKOPiK
IEZI
]ERRAHIBIQAK
oktur.
t26
t21250
Adet
JNDOSKOPIK BIYOPSI VALF(KAPAGD
8,9'
50(
4 485,0(
\LTINDALMED
IEDIKAL INS OTO
t oktur
;AN.TIC LTD.STI,
'oktur,
3.900,0( JRDAMTID ITJBT
127
12 I
800
'ANKREATIK PLASTIK TEK STENT
TMSTERDAM 5F 5-6CM
Erdamed
Adet
l5
26,0(
128
121801
'ANKREATiK PLASTIK TEK STENT
\MSTERDAM 5F 7.8 CM
Erdamed
Adet
l0(
26,01
129
12 I 802
,ANKREATIK PLASTIK TEK STENT
Erdamed
Adet
4(
26,0(
].040,01 JRDAMbD TIBBI
)ANKREATIK PLASTIK TEK STENT
\MSTERDAM 7F 5-6 CM
Erdamed
Adet
5(
26,0(
/oktur.
L300,0( iRDAMED TIBtsI
IRLTNLER SAN. i9
/E Dr$ TiC. LTD. $ri.
,ANKREATIK PLASTIK TEK STENT
\MSTERDAM ?F 7-8 CM
Erdamed
Adet
5(
26,01
1.300,0( ,RDAM-ED
'ANKREATIK PLASTIK TEK STEN'I'
TMSTERDAM 7F 9-10 CM
Erdamed
JRUNLER SAN. iq
/E Dr$ TiC. LrD. $f i,
2.600,0( IRDAMITD
t21810
181
32
1
121812
foktLr,
foktu
llljljl
TRUNLBR SAN. iQ
/E DI$ TIC, LTD. $TI
Adet
zl
520,0( JRDAMEIJ IIIJIJI
26,0
aoktur.
IRUNLER SAN. iQ
lEDI$TiC,LTD $TI
t33
l2 1900
,ANKREATIK PLASTII( TEK STF;N I
\MSTERDAM TiP 10 F.5-6 CM
Erdamed
Adet
5(
30,0(
1,500,0(
134
121920
)ANKREATIK PLASTIK TEK STENT
\MSTERDAM TiP 10 F. 7-8 CM
Erdamed
Adet
5
30,0(
I
135
t22100
iLIDE WIRE 4 M
O.OI8"
aoktur
IRUNLERSAN i9
/E Dr$ TIC. LTD. $'IL
\MSTERDAM 5F 9-10 CM
t30
I]BBI
SAN. iQ
/E
DI$ TIC. LTD. $TI
'RUNLRR
IUJBI
oktur
I IIJIJI
'oktur.
'KDAMIjD
JRUNLER SAN. iQ
/E Dr$ ric. LrD, $Ti,
500,0( 1I(JAM.EL'
IRUNLER SAN. iQ
/E Dr$ ric. LTD. $Ti
tu l(alemoe eKonorm(
grdan en avantajh teklil
Adet
DUZ UCLU
lokhr,
'oktul.
136
1221 10
iLiDE VriRE
4
M 0,018"
J
lu kalemde ekonomrk
Adet
UQLU
grdan en avantajh
foktur
teHil
'oktur.
137
t22140
}LIDE WIRE 4 M 0,032 " J UQLU
Terumo
138
t22150
iLiDE WIRE 4 M 0,032' DUZ UQLU
Terumo
139
2110
iLIDE WIRE
4
M 0,035 'DUZ UgLU
Adet
5
400,0(
20.000,0( iINA-PS IVIT1L,-IKAL
Adet
5(
400,0(
20.000,0( ;INAPJ M.I1IJIIS.1\L
22180
141
122t81
Terumo
Adel
5
400,0
20.000.0( |INAPJ MI,DTKAL
oktur
TH. VE iHR. TiC,
il,rDE WIRE4 M 0,035 " J UQLU
Terumo
iLiDE WiRE 4 M 0,025 INCH,J UQLU
Temo
Adet
5
400,0(
20,000,0(
$Tr.
iINAPS MEDIKAL
IH. VE IHR. TIC.
,rD. $rI.
Adet
5(
400,0(
20.000,0i
;1Nff5 VDDIKru
TH. VE IHR. TIC.
,TD, $Tr.
"\il
\o",.-
OKt|'tr.
TH. VE iHR. TiC.
,TD. STI.
.rD.
140
foktur
TH, VF,IHR, TIC,
,TD. $TI
)
aoktur
,
CELL BILIYER METAL
CELL BILIYER METAL STENT
CELL
BiLi\€R METAL STENT
YGANLIGA SAHIP GUIDE WIRE
YGANLIGA SAHIP GUIDE WIRE
YGANLIGA SAHIP GUIDE
YGANL]GA SAHiP GUIDE WIRE
1
O,O2
VEiHR, TiC,
oktur
1.350,0(
27,0\
160
129 100
)OUBLE PIGTAIL PLASTIK STENT TO}
-4CM
Microteoh
Adet
5
161
t291
0l
)OUBLE PIGTNL PLASTIK STENI' lOI'
Microtech
Adet
t0(
21,0(
2 700,0( ]RDAMED TIBBI
Microtech
Adet
t5(
27,0(
4.050,0( ,RDAMED'ITtstsI
UNLER SAN, IQ
Dr$ TiC. LrD. $ri
162
\29102
)OUBLE PiGTAIL PLASTIK STENT lOF
r-8
163
129103
)-10
r64
t29104
165
129 I 05
IRUNLER SAN,
cM
rEDr$
Microteoh
>OUSLE PiCTA1I, PLASTJK STENT lOF
Adet
15(
1291 06
cM
168
r29101
120265
ric. LrD. Sfl,
oKur,
/EDI$TiC.LTD $TI
)OUBLE PIGIA-IL PLAS
CM
IIK STbN.I /t'
J
)OUBLE PIGTAIL PI-ASTIL STENT 7F 5-
210,0( iRDAMED TIBBI
27,0(
Microtech
Adet
Microtech
Adet
I0(
27,0(
2 7tJ0,0l IKDAM-bD
>OUSLE PICT'AIL PLASTIK STENT 7F 7
Miorotech
Adet
15(
27,tJ\
4 050,0(
OKtW.
]RUNLER SAN. iQ
/E DI$ TiC LTD. $TI
IIbr
'oktur,
T
IRUNLERSAN iq
r'EDI$ TiC LTD. $TI
foliiur.
IlBtsT
'RDAMBD
IRUNLER SAN. iQ
LrD. $Ti,
/E Dr$
iCM
t67
'okt(u
Iq
4.050,0( ,RDAMbD TIBIJI
IRLTNLER SAN IQ
27.01
'CM
t66
OS'I'ON SUIENIIIL
IP GER LTD,$TI,
TRUNLER SAN, Iq
,/E Dr$ ric. LrD. $ri.
-6 CM
rlc
)ouBLE PIGTAiL PLASTIK STENT 7F
OCM
9-l
Microtech
Adet
t5(
I
{OTH.NET FILELI SNARE
US Endoscopy
Adet
5
27,001
I
I
229,5(
4.050,[email protected]
XJRUITL,ER sAN. iq
IvE DI$
r
IOSTON
.IP
ric. LrD. 9ri
1.475,oqKUANTllM DI$
aoktur
IICARET LIMITED
SIRKETI
169
120950
iu
Adet
iNDOSKOPI I$LEMI IQIN GOMLEK
kalemde ekonomik
grdan en avantajh
ioktur.
teklil
oktur.
170
8132265
GNONLAMBA
Adet
'oktur
lu katemde el(onomrK
grdan en avmtajh teklil
oktur,
T7\
B0303 106
.IKAMA DEZENFEKSIYON CIIIAZI
Adet
loktur,
lu kalemde ekonomk
,grdan en avantajh teklil
'iLrRESi
\72
B030310?
80303 108
(
1
MiKRoN)
'oktur.
loktur,
lu kalemde el(onomil(
grdan en avantajh teklil
.IKAMA DEZ-ENFBKSIY ON CI-TAZI
(5 MIKRON)
'irTRESi
Adet
IIKAMA DEZENFEKSIYON CIHAZI
Adet
]u kalemde ekonomik
Lgldar en avantajh tekli
,oktur,
aoktur.
Adet
!u kalemde ekononrik
gldan en avantajh tekli:
:oktur.
'oKtur.
AIKRO FILTRE
t74
8132305
IAVA SU TANKI
'oktur
175
B1
32306
tNA SNGI,ANTT TABLOSU
Olympus
l4
Adet
800,01
loltur,
IEGA OZEL SAG
trZM.VE
{ED.URUN.SAN VE
'ic.A.$.
Toplam:
1.678.374,30
SCI!]NII}
GER.LTD.$TI.
U

Benzer belgeler

Sayfa: 7 | 11

Sayfa: 7 | 11 'ED-I-ATRIK TUP DEGi$iM KATATERI

Detaylı