RBM Katmanlı Boru Tita-Fix

Transkript

RBM Katmanlı Boru Tita-Fix
ÇOK KATMANLI BORU
RBM TITA-FIX
ÜRÜN YELPAZESİ
ÇUBUK
RULO
RBM TITA-FIX ÇOK KATMANLI BORU
Pe-Xc/Al/Pe-Xc
Codice
Pe-Xb/Al/Pe-Xb
Pe-RT/Al/Pe-RT
Dış çap
[mm]
1542.14.00
1542.16.00
1542.18.00
1542.20.00
1542.26.00
1542.32.00
-
682.14.00
682.16.00
682.18.00
682.20.50
682.26.60
682.32.60
-
1545.14.00*
1545.16.00*
1545.18.00*
1545.20.00*
1545.26.00*
1545.32.00*
1545.40.00
14
16
18
20
26
32
40
1543.14.00
1543.16.00
1543.18.00
1543.20.00
1543.26.00
1543.32.00
-
683.14.00
683.16.00
683.18.00
683.20.00
683.26.00
683.32.00
-
1546.14.00*
1546.16.00*
1546.18.00*
1546.20.00*
1546.26.00*
1546.32.00*
1546.40.00
1546.50.00
1546.63.00
14
16
18
20
26
32
40
50
63
Boru kalınlığı
[mm]
Uzunluk
[m]
2
100
Azami işletme basıncı
** [bar]
10
3
50
3,5
25
2
4
10
3
3,5
4
4,5
5
ISI YALITIMLI ÇOK KATMANLI BORU RBM TITA-FIX
RULO
Kod
Dış çap
Pe-Xc/Al/Pe-Xc
Pe-Xb/Al/Pe-Xb
Pe-RT/Al/Pe-RT
[mm]
1541.14.50
1541.16.50
1541.18.50
1541.20.50
1541.26.50
1541.32.50
682.14.50
682.16.50
682.18.50
682.20.50
682.26.50
682.32.50
1544.14.50*
1544.16.50*
1544.18.50*
1544.20.50*
1544.26.50*
1544.32.50*
14
16
18
20
26
32
Boru
kalınlığı
[mm]
Yalıtım tabakası
kalınlığı
[mm]
Uzunluk
[m]
Azami işletme
basıncı **
[bar]
6***
2
50
10
6
3
25
ANTİ-YOĞUŞMA ISIL YALITIMLI ÇOK KATMANLI BORU RBM TITA-FIX
RULO
Kod
Dış çap
Boru
kalınlığı
Yalıtım tabakası
kalınlığı
Uzunluk
Azami işletme
basıncı **
[mm]
[mm]
[m]
[bar]
Pe-Xc/Al/Pe-Xc
Pe-Xb/Al/Pe-Xb
Pe-RT/Al/Pe-RT
[mm]
1541.14.40
1541.16.40
1541.18.40
1541.20.40
1541.26.40
1541.32.40
682.14.40
682.16.40
682.18.40
682.20.40
682.26.40
682.32.40
1544.14.40*
1544.16.40*
1544.18.40*
1544.20.40*
1544.26.40*
1544.32.40*
14
16
18
20
26
32
2
10***
3
50
10
25
OLUKLU KORUYUCU KILIFLI ÇOK KATMANLI BORU RBM TITA-FIX
RULO
Kod
Dış çap
Pe-Xc/Al-Pe-Xc
Pe-Xb/Al-Pe-Xb
Pe-RT/Al-Pe-RT
[mm]
1541.14.80
1541.16.80
1541.20.80
684.14.80
684.16.80
684.20.80
1544.14.80
1544.16.80
1544.20.80
14
16
20
1541.14.90
1541.16.90
1541.20.90
684.14.90
684.16.90
684.20.90
1544.14.90
1544.16.90
1544.20.90
14
16
20
Boru
kalınlığı
[mm]
2
Dış kılıf
Spessore
colore
22 mm
25 mm
32 mm
Mavi
Mavi
Mavi
22 mm
25 mm
32 mm
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
[m]
Azami işletme
basıncı
[bar]
50
10
Uzunluk
* ÜRÜN YAPIM AŞAMASINDA
(UNI-10954 normlarına göre)**
RBM Tita-Fix çok katmanlı boru
tipik uygulama alanı
Asgari termik iletkenlik
Boru pürüzlülüğü (Ra)
Sıhhi tesisat (sınıf 1)**, yerden ısıtma ve alçak/yüksek sıcaklık
radyatörleri (sınıf 2,3)**.
0,43 W/m<K
1,7 µm
** Çok katmanlı borunun işletme basıncı kullanım sınıfına göre değişir: Belirtilen azami basınç Sınf 1 RBM Tita –Fix borular için geçerlidir.Daha fazla detay için işbu belgenin ilgili
bölümüne bakınız.
*** Kalınlıklar 9 Ocak 1991 tarihli, 10 sayılı Yasaya uygundur: enerjinin rasyonel kullanımı, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili ulusal eneji planının yürürlüğe girmesine ilişkin mevzuat.
1
ÇOK KATMANLI BORU
RBM TITA-FIX
ANA AKSESUARLAR
Kod *
Tanımlama
Baskı bağlantı parçaları (Tmax=95°C; Pmax=1000 KPa): Ø14 ile Ø63 mm çaplar arasında ve
cidar kalınlığı 2 ila 4,5 mm.arasındaki çok katmanlı boru için preslenecek rakorlar. Farklı
yapısal biçimler (düz, dirsek, T biçiml,, vs..; dişli bağlantılı olan ya da olmayan (G3/4”
Euroconus, UNI-EN-ISO 228, RBM Standard ya da W28x19F), 1 ila 3 bağlantı,
küçültme/büyültme olasılıklı. Sabitleme ve konumlandırma için flanş olanağı;
Sıkıştırma bağlantı elemanları (Tmax=110°C; Pmax=1000 KPa): Ø14 ila Ø20 çaplar
arasındaki, cidar kalınlığı 2 ila 2,5 mm arasındaki çok katmanlı borular için sıkıştırma bağlantı
elemanları; Farklı yapısal biçimler (düz, dirsek veya T). Dişli bağlantılar (G3/4” Euroconus
veya RBM Standard).
Taşınabilir manuel makas (kod. 55 3.00.42, 553.00.52) PE, PB, PP, PVC, PVDF(Ø6 ÷ Ø42
mm) borular için uygun.
Ø35 mm. çapa kadar çok katmanlı borular için makas kod. 553.00.42
Ø42 mm. çapa kadar çok katmanlı borular için makas kod. 553.00.52
Manuel boru kesme makası (kod. 553.00.62, 553.00.72) (Ø6 ÷ Ø67 mm) in PVC ve bakır
borular (Ø6 ÷ Ø67 mm) için uygun .
Ø67 mm. Ø367 mm. çapa kadar çok katmanlı borular için makas kod. 553.00.63
Ø32 mm. Ø32 mm. çapa kadar çok katmanlı borular için makas kod. 553.00.72
Çok katmanlı boru ağzı için kalibratör
Baskı bağlantı parçalarının takılmasından önce boruların kalibrasyonu için idealdir.
14x2 – 16x2 – 18x2 – 20x2 – 26x3 – 32x3 çaplar için geçerlidir.
Boru ağzı kalibrasyon/havşalama takımı: iç çapakları elimine etmek ve çok katmanlı
borunun kesim bölgesine göre (Ø14 ÷ Ø63 mm ) iç çapının kalibrasyonu için nitrürlenmiş ve
perdahlanmış çelik. Manuel kullanım için uygun tutmaç ile donatılmış olup matkap tornavidası
ile de kullanılabilir. ø 20 çapında tek bir alet çok katmanlı RBM borularının iç ve dış
kalibrasyon ve havşalama işlemine olanak sağlar.
Kalibratör/havşalama takım çantası
Çanta, isteğe göre seçilebilecek 6 adet alet koyulabilecek büyüklüktedir. Çok katmanlı RBM
boruların kalibrasyon ve havşalama işlemleri için bir tutmaç da mevcuttur. ø 20 çapında tek bir
aletle kalibrasyon işlemi yapılmaktadır.
Seri 671÷680,812,
851÷853, 890,
962÷963, 999
Seri 70, 73 78, 81,
82, 83, 290, 291,
222, 224
553.00.X2
553.00.X2
848.00.02
1164.14…63.00
1141.00.12
1141.00.02
Kalibratör/Havşalama aletleri komple set.
Çantada Ø 14 – 16 – 18 – 20 – 26 – 32 ölçülerinde, aletlerin manuel kullanımı için gerekli
tutmaçları ile birlikte 6 adet kalibrasyon ve havşalama aleti mevcuttur.
1199.00.02
RBM Tita-Fix çok katmanlı borunun manuel hazırlık işlemleri aletleri için
Kalibratör/Havşalama topuzu.
RBM Tita-Fix çok katmanlı borunun hazırlık işlemleri için Taşınabilir kablosuz matkap
tornavida Set aşağıdaki komponentlerden oluşmaktadır:
− 1 adet kablosuz matkap;
− 1 adet 14,4V ve 1,5 Ah batarya;
− Tornavida matkap için 1 adet batarya şarj cihazı;
1
Adet matkap seti çantası;
Taşınabilir presleme aygıtı : Bataryalı (kod.: 553.00.02: batarya 14V 2Ah, 140 zımba
yapabilecek seviyede) veya elektrikli ( kod.: 553.00.12: besleme 230Vac, tüketim gücü 0,6
KW).
Zımbalar (kod.: 681.14…32.02) Ø14 ila Ø63 mm borular ve RBM presleme aygıtı için uygun
1165.00.02
553.00.X2
681.14…63.02
Baskı bağlantı parçaları için taşınabilir, elektrikli presleme aygıtı (batarya 9,6V, 65 zımba
yapabilecek seviyede)
Komple batarya şarj seti ve darbeye dayanıklı taşıma çantası ile birlikte.
Ana kelepçe ve Ø 16 - 20 – 26. borular için ekler donanımda verilmektedir.
1338.00.02
Fig. 1: 1339.00.02
Fig. 2: 1340.0X.02
69.00.00
246.00.00
934.00.00
934.00.50
20.04.10
20.05.10
20.05.20
553.00.32
1
2
Ø14 ila Ø26 mm.lik borular için Kelepçe (kod. 1339.00.02) ve kendi aralarında
değiştirilebilir ek (cod. 1340.0X.02)
Euroconus (Ch 30) veya Standart RBM bağlantı (Ch28) için sıkıştırma rakorları anahtarı
Flanşlı rakorlar için sabitleme plakası (kod. 852.04.X0 e 853.04.X0)
Sabit mesafeli flanşlı rakor uygulamaları için galvanizli çelik plaka (80-100-120-160 mm).
Stafet bağlantılarını 80 mm.lik mesafeye kesitlemek münkündür.
Sabitleme ve konumlandırma stafeti
934.00.00. kod numaralı plakayı sabitlemek ve yerleştirmek için kullanılmaktadır. Galvanizli
çelik olup sabitleme vidaları ile birlikte tedarik edilmektedir.
Çok katmanlı boru için kromaj başlıklı gömme tip durdurma musluğu ve baskı bağlantı
rakorları
Azami sıcaklık: 95°C; Azami basınç: 1000 KPa.
Pirinç gövde, başlık ve manevra topuzu krom, nitril/EPDM contalar ve Ø16 ila Ø26 mm baslı
bağlantılar (Ø16 ila Ø26 mm çapında ve 2 ila 3 cm kalınlığında borular için), PE elektrik
geçirmez (dielektrik) yarım küre başlık ve paslanmaz çelik boru kenet rondelası.
Çok katmanlı boru için taşınabilir boru bükme kiti .
Donanımda verilenler:
- Manuel hidrolik pompa;
- Darbeye dayanıklı muhafaza çantası;
- Ø 14- Ø 16- Ø 18- Ø 20- Ø 26- Ø 32 çaplar için alüminyum boru bükme mastarları;
- çabuk bağlamalı alüminyum mastar karşılığı
ÇOK KATMANLI BORU
RBM TITA-FIX
RBM TITA-FIX ÇOK KATMANLI BORU
Boru
kalınlığı
Alüminyum
katman
kalınlığı
1 m boruda
bulunan su
hacmi
Uzunluk
V acqua
Azami
çalışma
basıncı**
[mm]
[mm]
[litri/metro]
[m]
[m/s]
[bar]
0,20
0,20
0,25
0,30
0,40
0,40
0,50
0,079
0,113
0,154
0,201
0,314
0,531
0,855
100
Yük kayıpları
diyagramına
bakınız
50
Önerilen hız
aralığı daha
koyu satırlarda
belirtilmiştir
0.20
0,20
0,25
0,30
0,40
0,40
0,50
0,60
0,80
0,079
0,113
0,154
0,201
0,314
0,531
0,855
1,385
2,289
Pe-Xc/Al/
Pe-Xc
Pe-Xb/Al/
Pe-Xb
Pe-RT/Al/
Pe-RT
[mm]
RULO
Dış çap
1542.14.00
1542.16.00
1542.18.00
1542.20.00
1542.26.00
1542.32.00
-
682.14.00
682.16.00
682.18.00
682.20.50
682.26.60
682.32.60
-
1545.14.00*
1545.16.00*
1545.18.00*
1545.20.00*
1545.26.00*
1545.32.00*
1545.40.00
14
16
18
20
26
32
40
ÇUBUK
Kod
1543.14.00
1543.16.00
1543.18.00
1543.20.00
1543.26.00
1543.32.00
-
683.14.00
683.16.00
683.18.00
683.20.00
683.26.00
683.32.00
-
1546.14.00*
1546.16.00*
1546.18.00*
1546.20.00*
1546.26.00*
1546.32.00*
1546.40.00
1546.50.00
1546.63.00
14
16
18
20
26
32
40
50
63
2
3
3,5
2
3
3,5
4
4,5
10
25
4
Yük kayıpları
diyagramına
bakınız
Önerilen hız
aralığı daha
koyu satırlarda
belirtilmiştir
10
5
* ÜRÜN YAPIM AŞAMASINDADIR
Tipik Uygulama alanı ( UNI-10954 standartlarına göre)**
Asgari ısıl iletkenlik
Boru pürüzlülüğü (Ra)
Sıcak sıhhi tesisat suyu
(sınıf 1)**, yerden ısıtma ve
alçak/yüksek sıcaklıkta radyatörler (sınıf 2,3)**.
0,43 W/mK
1,7 µm
TANIMLAMA
RBM Tita-Fix üç farklı tipolojide üretilmiştir ve gerek radyant
yerden ısıtma sistemlerinde gerekse sıhhi tesisat dağıtım
sistemleri ve radyatörlü veya fanlı ısıtma sistemlerinde
mükemmel sonuçlar vermekte, hem sivil hem de endüstriyel
alanlarda kullanılabilmektedir.
RBM Tita-Fix , hem metal boruların güvenilirlik ve sağlamlığını
hemde plastik boruların kurulum kolaylığını bünyesinde toplamış
ve aynı zamanda bu tipolojideki boruların karakteristik
kusurlarını da elimine etmiştir.
RBM Tita-Fix, sistemin başlıca avantajları şunlardır:
• Süratli kurulum
- Soğuk olarak ve kesiti deforme etmeden çok küçük
radyüslü bükmelerle manuel şekillendirme;
- Hafif ve sağlamdır (alüminyum iç göbek sayesinde
borular, çarpmalara ve üzerlerine basılmaya karşı
dirençlidir).
- Şekillendirme işlemi sonunda, verilen şekli hiç
değişmeden korur; şantiyeden farklı alanlara, sistemin
tüm alanlarına kadar, örneğin, uç bağlantıları ile birlikte
sıhhi tesisat aygıtlarının besleme bağlantıları gibi..
)
• Düşük esneme
Isıl genleşme metal borularınki ile çok benzerdir yani plastik
borulardaki genleşmenin yaklaşık 1/4÷1/8 i kadar;
• Yük kayıpları ve aşındırıcı maddeler ile kimyasal ajanlara
karşı direnç
Polietilen iç tabaka ileri derecede pürüzsüz bir yapıya sahip
olup, geleneksel metal boruya oranla yük kayıplarında ciddi bir
azalma sağlar. Ayrıca bu tabaka borunun aşağıdaki özelliklere
sahip olmasını sağlar:
- Kimyasal asit ve bazlara karşı mükemmel bir direnç;
- Kabuklanma ve kireç birikiminin engellenmesi (Alg ve
bakteri kolonilerinin oluşma olasılığının azalması; zaman
içinde akışkan dinamiği özelliklerinin korunması);
- Alüminyum boru göbeğinin kimyasal veya doğal aşınmaya
karşı etkin şekilde korunması;
• Ayrıca, kullanılan rakorların mükemmel oluşumu sayesinde,
metal göbeği izole etmek suretiyle elektro kimyasal korozyon
riskini bertaraf edilmektedir.
• Düşük gürültülülük
(Türbülanslar, titreşimler, vs. gibi unsurlardan kaynaklanan
muhtemel gürültülere karşı).
• Oksijen geçirmezlik
Alüminyum ara katman ürünün tamamen oksijen, gaz ve su
buharı geçirmez olmasını sağlar ve böylece aşağıdaki olayların
meydana gelmesini engeller:
- Yosunlaşma ve bakteri kolonilerinin çoğalması;
- Devreler içinde korosyon olaylarının tetiklenmesi;
• iç katmanın ultraviyole ışınları geçirmezliği
Polietilen iç katman, ultraviyole ışınlarına maruz kalmaktan
doğan muhtemel hasarlar sonucunda oluşacak gittikçe
ilerleyen bozulmayı engelleyen alüminyum tabaka ile
korunmaktadır.
DİKKAT: Boru, depolama süresince korunmasını sağlayan ambalaj içinde tedarik edilmektedir. Borunun dış katmanını
oluşturan polietilen malzeme, ultraviyole ışınlarına karşı düşük bir dirence sahip olduğundan direkt güneş ışınlarına maruz
bırakılmamalıdır.
**
Çok katmanlı borunun çalışma basıncı kullanım sınıfına göre değişmektedir: önerilen azami basınç, sınıf 1 RBM Tita-Fix borunun kullanımı için geçerlidir.Daha fazla bilgi
için işbu teknik fişin ilgili bölümüne bakınız.
3
ÇOK KATMANLI BORU
RBM TITA-FIX
İLGİLİ YASA VE MEVZUAT
RBM Tita-Fix 06 Nisan 2004 tarih, 174 sayılı Bakanlık Kararnamesine (166 SAYILI Resmi Gazete) uygundur.
Bu uygunluğu teyit eden testler Milano Teknik Üniversitesİ, Plastik Malzeme Test Laboratuar Vakfında gerçekleştirilmektedir. Ürün
ayrıca “ Soğuk ve sıcak su için çok katmanlı metal-plastik bosu sistemleri” konulu UNI 10954-1 standartlarınde yer alan talimatlara göre
üretilmiştir.
UNI 10954-1* standartlarına göre MARKALAMA ÖRNEĞİ
Verilen bilgiler ürünün özelliklerinin süratli bir şekilde okunması için hazırlanmıştır: markalama verilen örnekten farklı olabilir.
RBM TITA-FIX PE-Xb/Al/PE-Xb Ø16x2.0 – UNI 10954-1 – tip A – Tmal 95°C – Poper 10 bar – cl1 – 26 < S ≤ 42,8 – XX00X – İtalyan malı–
(- -)/(- -)/(- -) – (- -):(- -) – X0.00.000.00 – 000m – >I<
RBM TITA-FIX
PE-Xb/Al/PE-Xb
Ø16x2.0
UNI 10954-1
tipo A
Tmal 95°C
Poper 10 bar
Üreticinin ismi ve ticari marka
İç tabaka – ara tabaka – dış tabaka
Dış çap ve cidar kalınlığı
UNI normları numarası
Alüminyum tabakanın oluşumu ve kaynaklama tipolojisi ile ilgili bilgiler
Çalışma sıcaklığı
Çalışma basıncı
cl1
26 < S ≤ 42,8
XX00X
Made in Italy
(- -)/(- -)/(- -) – (- -):(- -)
X0.00.000.00
000m – >I<
Ait olduğu sınıf
Ait olduğu seri (Alüminyum tabakanın asgari kalınlığı ile ilgili bilgiler)
Seri numarası
Üretilen ülkeyi belirtir
Üretim tarih ve saati
Lot numarası
Lot metre
TEKNİK ÖZELLİKLER
Taşınabilen
akışkanlar**
Boru toksik olmadığından ve 174/2004 sayılı Bakanlık Kararnamesine uygun olduğundan, insan kullanımına** yönelik
suların taşınmasını sağlamakltadır. Ayrıca, genel olarak, borunun üretilmiş olduğu malzemelerle bağdaşabilen tüm
akışkanları taşıyabİlirler ( bu amaçla “Plastik borular ve bağlantı parçaları- “Kimyasal bileşenler- direnç sınıflandırma
tablosu” ile ilgili ISO/TR 10358 sayılı Teknik Raporuna bakınız).
1542.14.00
1543.14.00
682.14.00
PE-Xb/Al/PE-Xb
683.14.00
1545.14.00
PE-RT/Al/PE-RT
1546.14.00
1542.16.00
1543.16.00
682.16.00
683.16.00
1545.16.00
1546.16.00
1542.18.00
1543.18.00
682.18.00
683.18.00
1545.18.00
1546.18.00
1542.20.00
1543.20.00
682.20.50
683.20.00
1545.20.00
1546.20.00
1542.26.00
1543.26.00
682.26.60
683.26.00
1545.26.00
1546.26.00
14 x 2
16 x 2
18 x 2
20 x 2
26 x 3
32 x 3
40 x 3,5
50 x 4
63 x 4,5
0,20
0,20
0,25
0,30
0,40
0,40
0,50
0,60
0,80
0,091
0,108
0,130
0,151
0,279
0,346
0,496
0,680
1,260
PE-Xc/Al/PE-Xc
Boyutlar [mm]
Alüminyum
tabaka kalınlığı
[mm]
Borunun metre
başına ağırlığı
[Kg/m]
Özellikler
Borunun pürüzsüzlüğü (DIN EN ISO 4287, ASME B46.1 göre Ra)
1542.32.00
1543.32.00
682.32.60
683.32.00
1545.32.00 1545.40.00 1545.50.00 1545.63.00
1546.32.00 1546.40.00 1546.50.00 1546.63.00
Değer
Ölçüm birimi
1,7
Isıl iletkenlik (asgari)
0,43
Isıl iletkenlik katsayısı
0,026
Gaz geçirgenliği
Retikülasyon derecesi (UNI 10954-1 de belirtilene göre kontrol)
Kabul edilen esneme yarı çapı****
Dahili basınca direnç (Test EN 921 göre yapılacaktır):
- P=20,2 bar test basıncı ile 95°C
- P=19,7 bar test basıncı ile 95°C
Garanti edilen asgari gevşeme direnci
(UNI 10954-1 standartlarına göre çekme testi)
Borunun görünüş ve boyutlarının kontrolü
İç tıkanmaların, engellerin kontrolü
Boru cidarlar üzerinde muhtemel kusur kontrolü
Büküm ve havşalama testi
Ürünün stoklanması için öneriler.
µm
W
m×K
mm
m × °C
O2, buhar ve genel olarak tüm gazlara tamamen geçirgensizlik
≥ 65
5d
%
mm
≥ 165
≥ 1000
ore
ore
≥ 40
N
mm 2
Kontrol, lazer, kıvılcım testi ve manuel olarak, UNI 10954-1 standartlarına
göre yapılmıştır.
Ürün, şirket içinde yapılan dahili bir kontrol sistemi aracılığıyla kontrol
edilmiştir.
Kontrol esnasında (şirket içinde yapılan dahili bir kontrol sistemi
aracılığıyla) kaçağa rastlanmamıştır.
Kontrol, UNI 10954-1 standartlarına göre yapılmıştır
Borular, depolama süresince koruyucu ambalaj ile tedarik edilmiştir::
borunun dış katmanını oluşturan polietilen doğrudan güneş ışığına maruz
bırakılmaması gereken bir malzemedir.
4
ÇOK KATMANLI BORU
RBM TITA-FIX
Bu bilgiler, ürün özelliklerinin süratli bir şekilde okunabilmesi için verilmiştir: markalama, örnek olarak verilenden farklı olabilir. Daha
fazla bilgi için UNI 10954-1 standartlarına bakınız.
** İnsan kullanımına yönelik sular ifadesi ile, içmek, yemeklerin ve içeceklerin hazırlanması veya diğer ev işleri için kullanılan, menşeileri
dikkate alınmaksızın, bir dağıtım şebekesi, sarnıçlar, şişe veya damacanalar ile elde edilen, arıtılmış veya arıtılmamış sular
kastedilmektedir; ayrıca, insan kullanımına yönelik ürün veya maddelerin imalatı, işlenmesi, muhafazası veya pazarda satışa sunulması
için gıda işi yapan şirketler tarafından kullanılan sular da dahildir***
*** Daha fazla detay için konu ile ilgili yürürlükte olan yasalara ve özellikle anılan mevzuat ve kararnamelere başvurunuz.
**** Borunun büküm noktasındaki eksen düzlemi üzerinde ölçülen asgari yarı çap kastedilmektedir; ayrıca “d” için borunun dış çapı
referans alınmaktadır.
*
RBM TITA-FIX BORU İÇİN REFERANS REGRESYON EĞRİSİ (A 95°C)
UNI 10954-1 standartlarına göre 95°C regresyon eğrisi
Eğri aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanmaktadır:
log t = 25,1712 – 75,0663 x log p
Burada
- t kırılma zamanı (saat olarak)
- p basınç ( Mpa olarak)
Yandaki diyagram, zaman içinde basıncın gidişatını
göstermektedir.
Homojen plastik malzemeden üretilmiş borularda ise
çevresel zorlamaların zaman içindeki gidişatını
gösteren diyagramlar kullanılmaktadır.
Yani çok katmanlı boru, her durumdaki çalışma
koşullarında aynen homojen plastik malzemeden
üretilen borulara benzer
sürtünme fenomenlerine
maruz kalmaktadır. (örn.: PE-X, PB, PP).
RBM Tita-Fix borunun kullanım uygunluğunun değerlendirilmesi için aşağıdaki tablodan yararlanınız ( UNI 10954-1 normundan
alınmıştır ): regresyon grafiği sadece göstergesel olarak verilmiştir.
Sınıf*
Pçalışmabasıncı
[bar]
1
10
60°C çalıştırma sıcaklığında (Toper) ** 49 yıl, 80°C azami çalıştırma sıcaklığında (Tmax) 1 yıl ve Sıcak sıhhi tesisat
suyu arzı **
95°C arıza sıcaklığında (Tmal) 100 saat
2
6
60°C çalıştırma sıcaklığında (Toper) 25 yıl, 40°C çalıştırma sıcaklığında (Toper) 20 yıl , 20°C Düşük
çalıştırma sıcaklığında (Toper) 2,5 yıl , 70°C çalıştırma sıcaklığında (Toper) 2,5 yıl ve 100°C arıza radyatörlü
ısıtma
sıcaklığında (Toper) 100 saat
ısıda
yerden
3
6
80°C çalıştırma sıcaklığında (Toper) 10 yıl, 60°C çalıştıma sıcaklığında (Toper) 25 yıl, 20°C Yüksek
çalıştırma sıcaklığında (Toper) 14 yıl, 90°C çalıştırma sıcaklığında (Toper) 1 yıl ve 100°C derece radyatörlü
ısıtma
arıza sıcaklığında (Toper) 100 saa.
ısıda
yerden
Pçalışmabasıncı ile 50 yıllık bir kullanım için operatif koşullar
Uygulama alanı
RBM Tita-Fix sınıf 1*** olarak sınıflandırılmıştır. Bu nedenle ürün 2 ve 3 .sınıflara giren uygulamalr için de kullanılabilir.
ISIL GENLEŞME DİYAGRAMI
Lineer ısıl genleşme diyagramı. 1 metre uzunluğundaki RBM Tita-Fix borunun genleşmesi
Yandaki diyagramda, 1 metre uzunluğundaki borunun çalışmaya
başlar başlamaz uğradığı lineer genleşme ele alınmaktadır
(döşeme sıcaklığında ölçüm yapılmıştır Tposa ).
Uzunluk
varyasyonları
hesaplanmıştır:
aşağıdaki
(
formülden
ΔL = α × Lposa × Tesercizio − Tposa
yararlanarak
)
Burada
ΔL
α
boruda görülen uzunluk varyasyonunun mm olarak
ifade edilmesi ;
mm
lineer genleşme katsayısı (0,026
);
m°C
L posa
borunun döşenme anındaki uzunluğu (1 m);
Tposa
borunun kurulum sıcaklığı;
Tesercizio
borunun kullanım sıcaklığı.
5
ÇOK KATMANLI BORU
RBM TITA-FIX
AKIŞKAN DİNAMİĞİ ÖZELLİKLERİ
63
x4
,5
50
x4
40
x3
,5
x3
32
x3
26
x2
x2
20
1000
1,5
500
1,2
1,0
200
0,7
100
Perdita di carico daPa/m
18
1.000
16
14
x2
x2
15°C lik yeni su güzergahlarında RBM Tita-Fix borularındaki yük kayıpları
0, 5
50
0,2
20
5m
/se
0m
/se
c
5m
/se
c
500
0m
/se
c
200
5m
/se
c
3,0
0m
/se
c
0m
/se
c
2,0
0m
/se
c
100
2,5
0m
/se
c
50
20
c
10
10
5
5
1
200
100
50
20
10
5
2
1
500
200
100
50
20
10
2
Portata m 3 /h
Portata l/h
1.000
500
400
300
200
100
25
30
35
40
50
20
15
10
5
4
3
2
1
ΔT 5°C
2000
1000
500
400
300
200
100
25
30
35
40
50
20
15
10
5
4
3
2
1
ΔT 10°C
3000
2000
1000
500
400
300
200
100
50
25
30
35
40
20
15
10
5
4
3
2
1
ΔT 15°C
kW
kW
kW
3
Yukarıdaki grafik akışkanın debisine bağlı olarak yük kaybını l/saat veya m /saat cinsinden veya tesisatın potansiyeli ile bağlı olarak
KW cinsinden yük kayıpları gösterilmektedir ( suyun maruz kaldığı sıcaklık farkına uygun ölçek kullanınız).
Diyagramda 15°C su sıcaklığı referans olarak alınmıştır. Farklı sıcaklıklar için, diyagramdan elde edilen veriler sıcaklığın suyun kütlesel
hacmi (p) ve viskozitesi (v) üzerindeki etkisi dikkate alınarak düzeltilmelidir. Dikkate alınacak düzeltici faktörler aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:
10
15
20
30
40
50
60
70
80
90
Yük kayıplarının düzeltilmesi
[daPa/m]
1,030
1,000
0,968
0,908
0,859
0,817
0,785
0,763
0,740
0,716
Bilinen
güç
ile
düzeltimesi [l/saat]
1,001
1,000
0,999
0,997
0,993
0,989
0,984
0,978
0,972
0,966
0,999
1,000
1,001
1,003
1,007
1,011
1,016
1,022
1,029
1,035
Proje sıcaklığı [°C]
Bilinen
debi
düzeltimesi [W]
ile
debinin
gücün
Düzeltme faktörleri, diyagramda (a 15°C) hesaplanan değerler arasındaki farkı ve proje için öngörülen farklı sıcaklığı dikkate almaktadır.
Diyagramda okunan değer düzeltme faktörü ile çarpılmalıdır.
Daha fazla bilgi için RBM fiyat listesinde yer alan “Abonelikler ve tablolar” bölümüne bakınız.
6
ÇOK KATMANLI BORU
RBM TITA-FIX
ISI YALITIMLI RBM TITA-FIX ÇOK KATMANLI BORU
- Isitma ve sıcak sıhhi tesisat suyu dağıtım sistemleri
RULO
Kod
Dış çap
Boru
kalınlığı
Alüminyum
katmanın
kalınlığı
Yalıtım
katmanının
kalınlığı
Uzunluk
V su
Azami
çalıştırma
basıncı **
[mm]
[mm]
[mm]
[m]
[m/s]
[bar]
Pe-Xc/Al/
Pe-Xc
Pe-Xb/Al/
Pe-Xb
Pe-RT/Al/
Pe-RT
[mm]
1541.14.50
1541.16.50
1541.18.50
1541.20.50
1541.26.50
1541.32.50
684.14.50
684.16.50
684.18.50
684.20.50
684.26.50
684.32.50
1544.14.50*
1544.16.50*
1544.18.50*
1544.20.50*
1544.26.50*
1544.32.50*
14
16
18
20
26
32
0,20
0,20
0,25
0,30
0,40
0,40
2
3
Yük kayıpları
diyagramına
bakınız
6***
50
6
25
Önerilen hız
aralığı daha koyu
satırlarda
belirtilmiştir
10
* ÜRÜN GELİŞTİRME AŞAMASINDADIR
ÖZELLIKLER
RBM Tita-Fix ısı yalıtımlı, çok katmanlı boru, çok katmanlı RBM
Tita-Fix boru özelliklerine ısı yalıtımlı bir dış kılıf ilave etmiştir.
Bu yalıtkan kılıf, borunun kimyasal-fiziksel ve akışkan dinamiği
özelliklerini değiştirmeksizin boruyu ısıtma ve sicak sıhhi tesisat
dağıtım sistemleri için uygun bir hale getirir.
Kendini söndürme özelliğine sahip, kloroflorokarbonsuz(CFC)
kapalı hücre, genişletilmiş polietilen malzemeden ve 10/91 sayılı
yasaya uygun kalınlıklarda üretilmiş olan bu yalıtkan kılıf, ısıtılmış
mekanlarda ve/veya dış cepheye ve ısıtılmamış mekanlara
bakmayan strüktürlerdeki borulama tertibatı için de geçerli bir
uygulamadır.
Caratteristiche della guaina isolante
•
•
•
•
Yoğunluk:
40°C de ısıl iletkenlik:
- sadece kılıf:
- kılıf ve boru (ortalama değer):
Buhar geçirimsizliği:
Ateşe karşı reaksiyon:
35 kg/m
3
0,040 W/mK
0,068 W/mK
3500 μ
sınıf 1
Çok katmanlı borunun özellikleri
RBM Tita-Fix çok katmanlı borular için belirtilenlerle aynı
özellikler.
MARKALAMA ÖRNEĞİ
Bu bilgiler, ürün özelliklerinin süratli bir şekilde okunabilmesi için verilmiştir: markalama, örnek olarak verilenden farklı olabilir.
RBM TITA-FIX PE-Xb/Al/PE-Xb Ø16X2.0 – Sınıf 1 – Yasa 10/91 – XX00X – Made in Italy – (- -)/(- -)/(- -) – (- -):(- -) – X0.00.000.00 – [LINEA] – 000m –
>I<
RBM TITA-FIX
PE-Xb/Al/PE-Xb
Ø16X2.0
Sınıf 1
Yasa 10/91
XX00X
Made in Italy
(- -)/(- -)/(- -) – (- -):(- -)
X0.00.000.00
[HAT]
000m – >I<
Üreticinin ismi ve ticari marka
İç tabaka- Ara tabaka-Dış tabaka
Dış çap ve cidar kalınlığı
Ateşe direnç sınıfı. UNI 9177:1987 standartlarında yer alan ateşe karşı tepki sınıflandırması.
9 Ocak 1991 sayılı Yasa, n. 10: Enerjinin rasyonel kullanımı, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının geliştirilmei ile ilgili Ulusal Enerji Planının yürülüğe girmesi ile ilgili mevzuat
Seri numarası
Üretilen ülkeyi göstermektedir.
Üretim tarihi ve saati
Lot numarası
Üretim hattı
Metre sayısı
7
ÇOK KATMANLI BORU
RBM TITA-FIX
YÜK KAYIPLARININ HIZLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMESİ İÇİN
Termik akış ve yüzey sıcaklığı
Ölçü
40°C
60°C
80°C
W/m
°C
W/m
°C
W/m
°C
14x2
5,6
27,5
11,4
34,3
17,4
40,9
16x2
6,1
27,6
12,5
34,6
19,1
41,3
18x2
6,5
28,0
13,3
35,4
20,4
42,4
20x2
7,0
28,1
14,4
35,6
22,0
42,7
26x3
8,3
28,4
17,1
36,2
26,0
43,7
32x3
-
-
-
-
-
-
Tabloda, beher boru için, donanımda
sağlanan izolasyon ile elde edilebilen yük
kaybı Watt olarak ve dış tabakanın ulaştığı
sıcaklık değeri gösterilmektedir.
Değerler, 3 farklı ısıda sıcak suyun geçtiği ve
20°C ortam sıcaklığında bulunan bir
borulama tertibatı ile ilgilidir.
Örneğin, 60°C sıcak suyun geçtiği 20x2
yalıtımlı bir boru, yaklaışk 36°C yüzey ısısı ile
boru tertibatının her metresinde 14,4 W
kaybeder.
Tablonun amacı, teknik personele seçtiği
komponentin performansını süratli bir şekilde
değerlendirmesi içim azami ölçüde yardımcı
olmaktır.
** Çok katmanlı borunun kullanım sınıfına göre çalışma basıncı değişmektedir: belirtilen azami basınç sınıf 1 RBM Tita-Fix borular için
geçerlidir. Daha fazla bilgi için işbu bilgi yazısının ilgili bölümüne bakınız.
*** 9 Ocak 1991 tarih, 10 sayılı Yasaya uygun kalınlıklar: enerjinin rasyonel kullanımı, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili ulusal eneji planının yürülüğe girmesine ilişkin mevzuat.
ANTİ YOĞUŞMA ISIL YALITIMLI RBM TITA FIX BORULAR
- Hidronik soğutma ve ısıtma sistemleri için uygundur
RULO
Kod
Harici çap
Boru
kalınlığı
Alüminyum
katman
kalınlığı
İzolasyon
katmanı
kalınlığı
Uzunluk
V su
Azami
işletme
basıncı **
[mm]
[mm]
[mm]
[m]
[m/s]
[bar]
Pe-Xc/Al/
Pe-Xc
Pe-Xb/Al/
Pe-Xb
Pe-RT/Al/
Pe-RT
[mm]
1541.14.40
1541.16.40
1541.18.40
1541.20.40
1541.26.40
1541.32.40
684.14.40
684.16.40
684.18.40
684.20.40
684.26.40
684.32.40
1544.14.40*
1544.16.40*
1544.18.40*
1544.20.40*
1544.26.40*
1544.32.40*
14
16
18
20
26
32
2
3
0,20
0,20
0,25
0,30
0,40
0,40
Yük kayıpları
diyagramına
bakınız
10***
50
25
Önerilen hız
aralığı daha koyu
satırlarda
belirtilmiştir
10
* ÜRÜN YAPIM AŞAMASINDADIR
ÖZELLIKLER
RBM Tita-Fix ısı yalıtımlı, anti-yoğuşma, çok katmanlı boru çok Yalıtkan kılıfın özellikleri
katmanlı RBM Tita-Fix boru özelliklerine ısı yalıtımlı anti-yoğuşma
3
• Yoğunluk:
35 kg/m
özellikli bir dış kılıf ilave etmiştir.
• 40°C de ısıl iletkenlik:
Bu yalıtkan kılıf, borunun kimyasal-fiziksel ve akışkan dinamiği
- sadece kılıf:
0,040 W/mK
özelliklerini değiştirmeksizin boruyu hidrolik ısıtma ve soğutma
- kılıf ve boru (ortalama değer): 0,068 W/mK
sistemleri için uygun bir hale getirir.
• Buhar geçirimsizliği:
3500 μ
Kendini söndürme özelliğine sahip, kloroflorokarbonsuz(CFC)
• Ateşe karşı reaksiyon:
sınıf 1
kapalı hücre genişletilmiş polietilen malzemeden ve 10/91 sayılı
Çok katmanlı borunun özellikleri
yasaya uygun kalınlıklarda üretilmiş olan bu yalıtkan kılıf ısıtılmış
mekanlarda ve/veya dış cepheye ve ısıtılmamış mekanlara
RBM Tita-Fix çok katmanlı borular için belirtilenlerle aynı özellikler.
bakmayan strüktürlerdeki borulama tertibatı için de geçerli bir
uygulamadır.
MARKALAMA ÖRNEĞİ
Bu bilgiler, ürün özelliklerinin süratli bir şekilde okunabilmesi için verilmiştir: markalama, örnek olarak verilenden farklı olabilir.
RBM TITA-FIX PE-Xb/Al/PE-Xb Ø16X2.0 – sınıf 1 – Legge 10/91 – ANTİ-YOĞUŞMA – XX00X – Made in Italy – (- -)/(- -)/(- -) – (- -):(- -) – X0.00.000.00 –
[LINEA] – 000m – >I<
RBM TITA-FIX
PE-Xb/Al/PE-Xb
Ø16X2.0
classe 1
Legge 10/91
ANTI-YOĞUŞMA
XX00X
Made in Italy
(- -)/(- -)/(- -) – (- -):(- -)
X0.00.000.00
[LINEA]
000m – >I<
Üreticinin ismi ve ticari marka
İç tabaka- Ara tabaka-Dış tabaka
Dış çap ve cidar kalınlığı
Ateşe direnç sınıfı. UNI 9177:1987 standartlarında yer alan ateşe karşı tepki sınıflandırması.
9 Ocak 1991 sayılı Yasa, n. 10: Enerjinin rasyonel kullanımı, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının geliştirilmei ile ilgili Ulusal Enerji Planının yürülüğe girmesi ile ilgili mevzuat Riferimento a
Kilif kullanımı
Seri numarası
Üretildiği ülkeyi gösterir
Üretim tarih ve saati
Lot numarası
Üretim hattı
metre sayısı
8
ÇOK KATMANLI BORU
RBM TITA-FIX
ISI KAYIPLARININ HIZLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN
Isil akış ve yüzey sıcaklığı
ÖLÇÜ
10°C (*)
40°C
60°C
W/m
°C
W/m
°C
W/m
°C
14x2
-4,8
25,2
4,8
24,9
9,7
29,3
16x2
-5,2
25,0
5,2
25,1
10,6
29,6
18x2
-5,6
24,8
5,5
25,4
11,2
30,2
20x2
-6,0
24,7
5,9
25,5
12,0
30,4
26x3
-7,0
24,4
6,9
25,8
14,1
31,1
32X3
-
-
-
-
-
-
Tabloda, beher boru hattı için, donanımda sağlanan
izolasyon ile her metrede elde edilebilen ısı kaybının
Watt olarak ve bunun sonucunda dış tabakanın
ulaştığı sıcaklık değeri gösterilmektedir.
Değerler, 2 farklı ısıda sıcak suyun geçtiği ve 20°C
ortam sıcaklığında bulunan bir boru sistemi ile
ilgilidir.
(*) işaretli tek tabloda değerler, 30°C ortam
sıcaklığında bulunan boru sistemindeki soğuk su ile
ilgilidir.
Örneğin, içinden 10°C (ortalama 7 ila 12°C arasında)
sıcaklıkta akışkan geçen yalıtımlı 20x2 bir boru
tertibatı, yaklaşık 25°C yüzey sıcaklığı ile
her
metrede 6,0 W kaybeder.
Bu son değerin, yüzeysel yoğuşmanın oluşmasını
engellemek için, ortamın çiy sıcaklığından yüksek
olması gerekmektedir.
** Çok katmanlı borunun kullanım sınıfına göre çalışma basıncı değişmektedir: belirtilen azami basınç sınıf 1 RBM Tita-Fix borular için
geçerlidir. Daha fazla bilgi için işbu bilgi yazısının ilgili bölümüne bakınız.
*** 9 Ocak 1991 tarih, 10 sayılı Yasaya uygun kalınlıklar: enerjinin rasyonel kullanımı, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili ulusal eneji planının yürülüğe girmesine ilişkin mevzuat.
OLUKLU KORUYUCU KILIFLI ÇOK KATMANLI RBM TITA - FIX BORU
- Sıhhi tesisat dağıtım sistemleri için uygundur
RULO
Kod
Harici
çap
Boru
kalınlığı
Alüminyu
m katman
kalınlığı
[mm]
[mm]
Diametro
[mm]
0,20
0,20
0,30
22
25
32
Blu
Blu
Blu
0,20
0,20
0,30
22
25
32
Rossa
Rossa
Rossa
Pe-Xc/Al/
Pe-Xc
Pe-Xb/Al/
Pe-Xb
Pe-RT/Al/
Pe-RT
[mm]
1541.14.80
1541.16.80
1541.20.80
684.14.80
684.16.80
684.20.80
1544.14.80
1544.16.80
1544.20.80
14
16
20
1541.14.90
1541.16.90
1541.20.90
684.14.90
684.16.90
684.20.90
1544.14.90
1544.16.90
1544.20.90
14
16
20
2
Dış kılıf
colore
Uzunluk
V su
Azami
işletme
basıncı*
[m]
[m/s]
[bar]
Yük kayıpları
diyagramına
bakınız
50
Önerilen hız
aralığı daha koyu
satırlarda
belirtilmiştir
10
TANIMLAMA
Oluklu koruyucu kılıflı çok katmanlı RBM Tita-Fix boru, RBM Tita-Fix çok katmanlı boru özelliklerine harici bir koruyucu kılıf
eklemektedir.
Borunun kimyasal-fiziksel ve akışkan dinamiği özelliklerinde herhangi bir değişiklik yaratmadan boruyu sıhhi tesisat dağıtım sistemleri
için ideal kılar.
Harici oluklu kılıf polipropilen malzemeden yapılmış olup, mavi ve kırmızı renkte üretilmiştir.
Borunun özellikleri, çok katmanlı RBM Tita-Fix boru için belirtilenlenlerle aynıdır.
BAĞLANTI PARÇALARI AKSESUARLARI
SEÇILEN RAKORA GÖRE BORUNUN HAZIRLANMASI
RBM Tita-fix boruya her hangi tipte bir rakor bağlamadan önce çok katmanlı boruyu hazırlamak gerekli ve
kaçınılmazdır.
Çok katmanlı borunun rakora göre hazırlanması işlemi, boru-rakor sisteminin kullanım esnasında doğru bir şekilde
çalışmasını sağlar.
RBM s.p.a. , işbu talimatlar doğrultusunda yapılmayan işlemlerden ve sistemin doğru kullanılmamasından
kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir: çok katmanlı boruların işbu kılavuzda belirtilen amaçların dışında
kullanılmaları yasaktır.
9
ÇOK KATMANLI BORU
RBM TITA-FIX
HAZIRLAMA BİÇİMLERİ
Aşağıda, borunun bağlantıya göre doğru ve hassas bir şekilde hazırlanması için yürütülecek işlemler belirtilmektedir:
•
Çok katmanlı borunun, çapaksız ve boru eksenine dik bir kesi sağlayacak uygunlukta bir makas (cod. 553.00.X2) ile kesilmesi;
(ŞEKİL 1);
Uygun bir RBM kalibratör/havşalama aleti ile boru ağzını kalibre ediniz ve havşalayınız. Aleti borunun ucuna getiriniz ve
kalibrasyon/havşalama işlemini gerçekleştiriniz. Bu işlem aşağıdaki biçimde gerçekleştirilebilir.
•
•
- Uygun bir tutamak ile manuel olarak; (ŞEKİL 2);
- Taşınabilir, kablosuz bir matkap tornavida kullanarak (ŞEKİL 3). Borunun doğru bir şekilde hazırlanması için matkap tornavida
kullanmanız kuvvetle önerilir.
Doğru
pah
ŞEKİL 2
ŞEKİL 1
ŞEKİL 4
ŞEKİL 3
Bu noktada, işlem görmüş çok katmanlı boru (ŞEKİL 4) seçilen rakora bağlanmak için hazırdır..
KALİBRATÖR/HAVŞALAMA ALETLERİ İÇİN AKSESUARLAR
KALİBRATÖR/HAVŞALAMA ALETLERİ
SETİ
* dış Ø x boru kalınlığı.
** Ø20 çaplı alet ile borunun gerek iç gerekse dış
kalibrasyonunu yapmak mümkündür.
Kod
Ölçü*
Kod
Ölçü*
1164.14.00
Ø 14x2
1164.32.00
Ø 32x3
1164.16.00
Ø 16x2
1164.40.00
Ø 40x3,5
1164.18.00
Ø 18x2
1164.50.00
Ø 50x4
1164.20.00**
Ø 20x2
1164.63.00
Ø 63x4,5
1164.26.00
Ø 26x2
BAĞLANTI PARÇALARI
BASKI BAĞLANTI PARÇALARI
Baskı bağlantı parçalarının kullanımı, çok katmanlı boruların bağlantı
işlemlerinin önemli derecede basitleştirmektedir.
Sızdırmazlık malzemelerinin, macunların ve yağlama sıvılarının
kullanılmaması sayesinde bağlantı hızlı ve temiz bir şekilde
gerçekleştirilmektedir.
Mekanik salmastra, uygun bir alet ile paslanmaz çelik bağlantının
preslenmesi aracılığıyla elde edilmektedir.
Yerinden çıkma presyonu, çok katmanlı borunun çalışma
presyonundan önemli ölçüde daha yükesktir. Yalıtım kılıfı şeffaf olup,
borunun rakora doğru bir şekilde girip girmediğinin kontrolüne olanak
sağlamaktadır.
Not : Doğru bir birleşme için, borunun yalıtım kılıfının sonuna kadar
sokulması gerekir.
Borunun doğru bir şekilde sokulduğu
şeffaf bilezik sayesinde görülmektedir.
RAKOR BAĞLANTISI IÇIN
3 BASIT IŞLEM SEMPLICI
Çapaksız temizve
boru eksesine dik
inen bir kesiye
olanak sağlayan
uygun bir alet ile çok
katmanlı borunun
kesilmesi
Uygun bir kalibrasyon
ve havşalama aleti ile
kesik borunun
kalibrasyonu ve
havşalanması.
Kalibreyi şev çekme
bölgesine ulaşana
kadar döndürünüz
Borunun yalıtkan
manşona ulaşana
kadar sokulması ve
uygun bir pense ile
preslenmesi.
Borunun rakora akuple edilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için, işbu
teknik kılavuzda yer alan özel bölüme bakınız.
Baskı bağlantı parçaları Ø14 ila Ø63 mm çapında ve cidar kalınlığı 12 ila 4,5 mm. arasındaki çok katmanlı borular için uygundur.
Çeşitli yapısal biçimlere sahip rakorlar mevcuttur (düz, köşeli, T,) flanşlı dirsek veya eksen dışı).
Kullanım tipolojisine göre rakorda aşağıdaki elemanlar bulunabilir:
- Euroconus G 3/4”, UNI-EN-ISO 228, Standard RBM (W24,5 x 19F) veya Withworth (W28 x 19F arasında seçim yapabailme olanağı ile)
1dişli bağlantı (döner somunlu veya somunsuz )
- Çok katmanlı boru bağlantısı için elektrik geçirmez manşon ile donatılmış 1 ila 3 baskı bağlantı (tüm bağlantılar tümü aynı çaptaki borular
veya farkı çaptaki borular için olabilir: örneğin iki eşit bağlantı ve bir küçültülmüş/büyütülmüş bağlantı).
- Duvar veya plakalı rakorun sabitleme ve konumlandırma stafeti üzerine sabitlenmesi için 1 adet flanş
2 bağlantı
Yapısal tipoloji
Düz
Dişli bağlantılar
1
döner Euroconus G 3/4",
Standard RBM (W24,5X19F)
veya Withworth (W28x19F)
1
Dişi UNI-EN-ISO 228
Baskı bağlantılar
Kod
1
812.14...26.X0
826.14...20.X0
96X.14...26.X0
1
672.14...63.X0
ÇOK KATMANLI BORU
RBM TITA-FIX
1
Erkek UNI-EN-ISO 228
0
0
673.14...63.X0
2
2 (1 tanesi küçültülmüş)
671.14...63.X0
890.16...63.X0
1
675.14...50.X0
853.04.X0 (con flangia)
1
676.14...40.X0
2
674.14...63.X0
1
Dişi UNI-EN-ISO 228
1
Erkek UNI-EN-ISO 228
0
Açılı
Dişli bağlantılar
3 connessioni
1
Baskı bağlantılar
Kod
2
2
2
2
678.14...50.X0
852.04.X0
680.14...40.X0
679.14...32. X0
3 (aynı)
3 (1 merkezi küçük)
3 (1 küçük lateral)
3 (1 merkezi büyük)
3 (1 büyük lateral)
3 (farklı: 26x3, 20x2, 16x2)
677.14...63.X0
851.14...63.X0
Dişi merkezi dişli bağlantı UNI-EN-ISO 228
Dişi merkezi dişli bağlantı UNI-EN-ISO 228 (flanşlı)
Erkek merkezi dişli bağlantı UNI-EN-ISO 228
Dişi lateral dişli bağlantı UNI-EN-ISO 228
0
YAPISAL ÖZELLİKLER
999.20.00
TEKNİK ÖZELLİKLER
Gövde
: Harici olarak nikel kaplama
pirinç
Contalar
: EPDM
Boru sıkıştırma burcu
: INOX
Elektrik geçirmez boru kapağı:
851.14... 63.X0
Azami çalışma basıncı
: 1000
Kullanım sıcaklığı
: +95
KPa
°C
: PE şeffaf
BAĞLANTI PARÇALARI
SIKIŞTIRILACAK BAĞLANTI PARÇALARI
Genellikle vanalar ve kolektörler gibi terminal bağlantı elemanları ve
bağlanacak parçanın periyodik bakım ve/veya kontrol gerektirdiği tüm
durumlarda tercih edilmelidir.
Ø14 ile Ø20 çaplarında, cidar kalınlığı 2 ila 2,5 mm. arasındaki çok katmanlı borular için sıkıştırılacak bağlantı parçaları uygundur.
Farklı yapısal biçimler (düz, dirsek veya T).
Bağlantılar G3/4” Euroconus UNI-EN-ISO 228, veya RBM Standart W 24,5X19F.
Yapısal tipoloji
Dişli bağlantı sayısı
1
Dişli bağlantı tipi
Kod
Somun RBM Standart
70.14…20.X0
Somun Euroconus
224.14...20.X0
Erkek RBM Standart
81.00.00
II
2 düz bağlantı
2
II
1 Dişi (⅜ veya ½ ),
1 Erkek RBM standart
II
82.0X.00
II
1 Erkek (⅜ veya ½ ),
1 Erkek RBM standart
83.0X.00
II
2 köşe bağlantı
2
1 Erkek ( Euroconus veya ½ )
1 Erkek Euroconus
222.05.X0
Erkek RBM Standart
78.00.00
ÇOK KATMANLI BORU
RBM TITA-FIX
3 bağlantı
3
Erkek Euroconus
78.05.00
Erkek RBM Standart
73.00.00
Erkek Euroconus
73.05.00
YAPISAL ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
Somun / Gövde
: Nikel kaplama pirinç
Azami çalışma basıncı
: 1000
KPa
Göbek / Ojiv
: Pirinç
Kullanım sıcaklığı
: +110
°C
Contalar (ove presenti)
: Nitril / EPDM
SIKIŞTIRILACAK BAĞLANTI ELEMANLARI İÇİN TEMEL AKSESUARLAR
Kod
TANIMLAMA
69.00.00
“Standard RBM” dişli sıkıştırılacak bağlantı rakoru için anahtar
kod. 70.XX.00 rakorlar için uygundur
246.00.00
“EUROCONUS” dişli sıkıştırılacak bağlantı rakoru için anahtar
kod. 224.XX.00 rakorlar için uygundur
12

Benzer belgeler