BiCision®

Transkript

BiCision®
BiCision®
Termofüzyon uygulama ve diseksiyon
π-avantajıyla
DAMAR KAPATMA
BiCision güvenlik konsepti:
maksimum termofüzyon – minimum koagülasyon alanı
BiCision ile enstrümanı değiştirmeden damar ve dokuları prepare ve koagüle edebilir. termofüzyon uygulayabilir ve ardından disekte edebilirsiniz. Bunlar BiCision‘u fonksiyon ve güvenlik
açısından eşsiz kılan özelliklerdir.
Konvansiyonel füzyon alanı
π-avantajlı BiCision ile füzyon alanı
π -Avantajı
Maksimum termofüzyon
Kolların küresel şekilde olması sayesinde 5 mm şaftlı diğer tüm enstrümanlara kıyasla daha geniş bir füzyon alanı oluşturur. Biz bu etkiye “π-avantajı”
diyoruz. Fazladan güvenlik sağlar ve kanama riskini asgari düzeye indirir.
Optimal diseksiyon
Kesme bıçağı füzyon alanının tam ortasından keserek homojen ve güvenli
kesi kenarları oluşturur. Doku kesi sırasında güvenli biçimde sabitlenir. Bıçağın geometrisi ve kesim işleminin akışı sayesinde görsel olarak iyi kontrol
edilebilen, düz bir kesi oluşur.
BiCision “serin kanlıdır”
BiCision’un kolları küçük hacimli, dolayısıyla düşük ısı kapasitelidir, bu
nedenle çabuk soğurlar. BiCision’u ameliyat yerinde konumlandırırken ve
prepare ederken de istenmeyen termal hasar riski düşüktür.
Belirlenmiş akım geçişi özelliğine olanak sağlayan kol geometrisi ve elektriği yalıtan seramik olukları sayesinde koagülasyon alanını çevreleyen geçiş
kenarları asgari düzeydedir. Bu da ayrıca güvenlik sağlar.
Güçlü bir ekip:
BiCision ve BiClamp modu
Sistemde güvenlik
Erbe VIO’nun BiClamp modu Tak Çalıştır fonksiyonu ve akıllı akım şekilleriyle mükemmel bir
termofüzyon sağlar. Dokunun kolajen ve elastin yapıları kalıcı ve güvenli bir bağlantı oluşturur
oluşturmaz AUTO STOP fonksiyonu kapatma işlemini otomatik olarak sonlandırır. Minimal invaziv girişli yeni cerrahi yöntemlerine zemin hazırlayan özellik işte bu güvenli damar kapatma
prosedürüdür. Bunun için damarların BiCision ile tek tek açığa çıkarılmasına gerek yoktur.
Bütün bunlar ameliyat süresi ve maliyetinden tasarruf sağlar ve hastanın iyileşme sürecini olumlu etkiler. Genellikle, stapler veya sütür gibi
gereçlere gerek kalmaz. Bu da postoperatif ağrının azaltılmasına ayrıca
katkı sağlar.
IO SISTEMI KAPSAMINDA BICISION’UN
V
AVANTAJLARI
☑
Ç ok fonksiyonlu, komple HF-elektrocerrahi
sistemi
☑
Enstrüman ve jeneratör optimal biçimde
birbiriyle uyumludur
☑
Tak ve çalıştır fonksiyonu
☑
K arbonizasyon oluşturmaz, minimum doku
adezyonu
☑
Düşük aerosol oluşumu, ameliyat alanında
iyi görüş
☑
Minimum rezidüel ısı, bu sayede bitişik yapılarda daha az istenmeyen koagülasyon riski
BiCision kullanım konsepti:
elle tutulur kolaylık
04
05
03
06
06
π-AVANTAJI: OLUK ŞEKLININ AVANTAJI
01
02
01
☑
Ş aft çapı 5 mm olup kol geometrisi paralel olan diğer tüm enstrümanlara kıyasla bariz biçimde daha büyük termofüzyon alanı
☑
Optimal doku fiksasyonu (patentli)
☑
İ yi preparasyon özellikleri
☑
Her zaman füzyon bölgesinin ortasından geçen kesi
☑
U zun, iyi kontrol edilebilir kesim
☑
Homojen ve düz bir kesiye olanak sağlayan bıçak şekli
KÜÇÜK KOL HACMINE BAĞLI OLAN DÜŞÜK ISI
KAPASITESININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR
02
☑
S eramik kaplamayla yalıtılmış kollar çabuk soğur. Bu sayede
kavrama yüzeylerinin dışında asgari düzeyde koagülasyon kenarı
oluşur.
KOL UZUNLUĞUNUN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR
02
☑
K ol uzunluğu her bir işlemde daha fazla füzyon ve diseksiyon
oluşturmayı ve böylece daha hızlı çalışmayı sağlar.
HF-FONKSIYONUNU ETKINLEŞTIRME
03
☑
Termofüzyon parmak şalteri veya ayak şalteriyle başlatılır.
Devre dışı bırakılması AUTO STOP fonksiyonuyla otomatik olarak
gerçekleştirilir.
60° ŞAFT ROTASYONU (DAYANMA NOKTASIZ)
3
ERGONOMIK ÇALIŞMAYI KOLAYLAŞTIRIR
04
☑
Rotasyon sayesinde kollar kademesiz olarak döndürülerek
hedef dokuya konumlandırılabilir. Bu fonksiyon hassas preparasyon olanağı sağlar.
KESME EMNIYETI
05
☑
K ol yukarı konumda: diseksiyon mümkün. Aşağı konum: diseksiyon kilitli. Böylece istenmeden kesim yapılmasının önüne
geçilmektedir.
TUTACAK FONKSIYONU VE ERGONOMISI
06
☑
Tutacağa bastırıldığında kollar kapanır.
Tutacak tıklayarak yerine oturduğunda kavrama yüzeyleri otomatik olarak ideal baskıyı oluşturur. Tutacağa daha fazla bastırılırsa,
kesme bıçağı ilerler ve doku – kesme fonksiyonunun emniyeti
açılarak (patent başvurusu yapılmıştır) – disekte edilir.
Cerrahi, jinekoloji, ürolojide
BiCision ...
Cerrahide, ürolojide ve jinekolojide ve diğer uzmanlık alanlarında gerçekleştirilen
girişimlerde BiCision‘un kapatma kalitesinden büyük yarar sağlanmaktadır.
Kol uzunluğu kolonu hızla periteum ve
mezenteryumdan ayırmayı sağlari
Şaft rotasyonu sayesinde jinekolojide
rahat çalışma
Ürolojide hassas yapılara (üreter, sinirler gibi)
ilişkin termal yaralanma riskinin asgari
düzeye indirilmesi
Diğer disiplinler arası avantajları:
☑ Maksimum termofüzyon alanı
☑ Minimum koagülasyon kenarı ve buna bağlı olarak asgari düzeyde termal lateral nekrozlar
☑Kolların küçük hacimli ve düşük ısı kapasiteli olması sinirler, üreter gibi kritik yapıların
yaralanması riskini asgari düzeye indirir
☑ İyi preparasyon özellikleri
☑Üç ayrı uzunluktaki BiCision seçeneği her türlü cerrahi talebi (açık cerrahi, laparoskopik
standart cerrahi ve adipozitas cerrahisi) karşılamaktadır
☑Kol uzunluğu her bir işlemde daha geniş füzyon aralığı, daha büyük diseksiyon mesafesi ve
böylece daha hızlı bir çalışma sağlar.
☑360 derecelik şaft rotasyonu kolların hedef bölgede hassas bir biçimde konumlandırılmasına izin verir
BiCision şu disiplinlerde kullanılır
GENEL CERRAHI:
JINEKOLOJI:
ÜROLOJI:
☑
Sigmoidektomi
☑
G astrektomi
☑
F undoplikatio
☑
A drenalektomi
☑
K olektomi
☑
K araciğer cerrahisi
☑
A dezyoliz
☑
Splenektomi
☑
A ppendektomi
☑
A dipozitas cerrahisi
☑ Histerektomi (TLH, LASH, LAVH)
☑ Wertheim yöntemiyle cerrahi
☑Ooforektomi
☑Prostatektomi
☑Sistektomi
☑ Nefrektomi
Her alana hitap
eden BiCision
modelleri
Açık cerrahi girişimlerine
yönelik model
Laparoskopide standart
girişim İçin
BiCision S
Ø 5 mm, şaft uzunluğu 200 mm
No. 20195-310
BiCision M
Ø 5 mm, şaft uzunluğu 350 mm
No. 20195-311
Adipozitas cerrahisi İçin
BiCision L
Ø 5 mm, şaft uzunluğu 450 mm
No. 20195-312 Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Almanya
© Erbe Elektromedizin GmbH 2015
11.15
85100-683
Tel +49 7071 755-0
Faks +49 7071 755-179
[email protected]
erbe-med.com

Benzer belgeler

26. Türk-German Medical Congress 9 th

26. Türk-German Medical Congress 9 th To register for the German-Turkish Workshop Prof. E. Göksoy University Hospital Cerrahpasa Germany German-Turkish Congress Dr. med. Deniz UYAK August Hinrichs-Str.72 D-26386 Wilhelmshaven Tel

Detaylı