Basın Bülteni

Transkript

Basın Bülteni
UŞAK DEFTERDARLIĞI
HAZİRAN-2015
GELİR BİRİMLERİ LE İLGİLİ ÇALIŞMALAR:
a)Mükellef Sayıları :
Gelir Vergisi Mükellef Sayısı :
21.289
Gerçek Usulde Mükellef Sayısı
12.993
Basit Usulde Mükellef Sayısı
6.544
Kurumlar Vergisi Mükellef Sayısı
1.752
Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellef Sayısı
109.722
b) Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimi Çalışmaları :
Denetime Katılan Eleman Sayısı
47
Denetlenen Mükellef Sayısı
814
Düzenlenen tutanak Sayısı
135
Denetim Sonucunda Kesilen Ceza Miktarı
41.720,40
c) Vergi Gelirleri ve Tüm Kamu Gelirleri Tahakkuk ve Tahsilat Bilgileri : TL
TAHAKKUK
Beyana Dayalı Gelir Vergisi
33.872.455,28
Gelir Stopaj Vergisi
114.627.095,96
Kurumlar Vergisi
26.307.226,12
Katma Değer Vergisi
106.627.104,62
Diğer Vergi Gelirleri
142.924.504,78
Vergi Dışı Normal Gelirler
203.692.777,08
Toplam Vergi Gelirleri
424.358.386,76
Tüm Kamu Gelirleri
628.051.163,84
TAHSİLAT
11.006.535,00
90.332.313,14
13.330.692,72
32.571.511,40
56.211.996,71
17.642.900,13
203.453.048,97
221.095.949,10
TAHSİLAT ONANI %
32,49
78,81
50,67
30,55
39,33
8,66
47,94
35,20
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI TL :
Cari Harcamalar
Yatırım Harcamalar
Transfer Harcamalar
Toplam Harcamalar
Gelirin Gideri Karşılama Oranı
İL GENELİ
:
:
:
:
:
259.888.094,31 TL
7.460.879,78 TL
21.317.351,05 TL
288.666.325,14 TL
Gelir
:
221.095.949,10
Gider
:
288.666.325,14
Karşılama Oranı% :
77
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI TL
Kira Gelirleri
Ecrimisil Gelirleri
Satış Gelirleri
Diğ.Gel.(Liman,İskele,Klavuz ve Rom.Gel.)
Toplam Gelir
4325 SAYILI YASAYA GÖRE
5084 SAYILI YASAYA GÖRE
5084 SAYILI YASAYA GÖRE
4706 SAY.KAN.EK.3.MAD.GÖRE
Arazi
4.931
Adedi
Bina
672
Tahakkuk Miktarı :
548.958,09 TL
89.949,25 TL
272.203,21 TL
9.532,18
920.643,33
BAŞVURU SAYISI :
___
___
___
___
TAŞINMAZ MALLAR
Arsa
2.273
Tahsilat Miktarı :
Tahsilat Oranı %:
548.958,09 TL
100
89.949,25 TL
100
272.203,21 TL
100
9.532,18
100
920.643,33
100
UYGUN GÖRÜLEREK DEVREDİLEN :
___
___
___ (İRTİFAK HAKKI)
___
Yüzölçümü
Bina
1.894.025,83
Arazi
164.038.417,53
Arsa
7.054.160,20
MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI :
Hazinenin Davacı Olduğu
Hazinenin Davalı Olduğu
TOPLAM
Dosya Sayısı
942
1748
2690
:
:
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI
KADRO DURUMU
MERKEZ
DOLU
BOŞ
167
30
:
Yüzde (%)
35
65
:
:
:
:
İLÇELER
DOLU
70
:
BOŞ
10
TOPLAM
DOLU
237
:
BOŞ
40
Ahmet KARA
Personel Müdürü V.