Zafer ÇINAR 2. Doğum tarihi - İstanbul Arel Üniversitesi

Transkript

Zafer ÇINAR 2. Doğum tarihi - İstanbul Arel Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Zafer ÇINAR
2. Doğum tarihi
: 30.08.1984
3. Unvanı
: Öğretim Görevlisi
4. Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Tarih Öğretmenliği
Marmara Üniversitesi
2002-2007
Lisansüstü
Tarih Eğitimi
Marmara Üniversitesi
2007-2010
PhD Doktora
Yakınçağ Tarihi
İstanbul Üniversitesi
2012- …
5. Akademik Ünvanlar:
- Öğretim Görevlisi: İstanbul Arel Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi (2013 - … )
6. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
- Çokkültürlülük ve Kültürlerarasıcılığın Tarih Öğretimine Yansımaları, Doç. Dr. Halil Ekşi
Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı:
- Tanzimat Dönemi Esnaf Devlet İlişkileri, Prof. Dr. Mahir Aydın
7.Yayınlar
7.1
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
-
Bir Tanzimat Kurumu: Es’ar Meclisi, Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya,
2015
7.3
Yazılan Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
-
Eskişehir Havacılık Tarihi, Eskişehir Ulaşım Tarihi, ed. Ünal Üstündağ, Eskişehir Valiliği,
2015
-
“Osmanlı Çocuk Tarihi Bibliyografya Denemesi”, Osmanlı Dünyasında Çocuk Olmak,
DEM Yayınları- 2012
7.4. Ulusal Dergilerdeki Yayınlar
- Çokkültürlü Osmanlı şehrinin merkezi Çarşı Pazar, Şehir ve Düşünce Dergisi, 2014
7.5 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
1
Kitaplar
Çeviri Kitaplar
- Yüzbaşı Ahmet Hamdi Bey’in Anıları, Yeditepe Yayınları, 2007, İstanbul (Osmanlı
Türkçesi’nden sadeleştirme)
8. Projeler
- Eskişehir Ulaşım Tarihi Belgeseli , Eskişehir Türk Dünyası Başkenti Ajansı, 2014
- Eskişehir Göçmen Mutfağı Belgeseli , Eskişehir Türk Dünyası Başkenti Ajansı, 2014
-Yemen Belgeseli: Türküde Saklı Olan Efsane, (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015).TRT, 2016
9. İdari Görevler
10. Bilimsel kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
- IV. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu En İyi Makale Ödülü, Üsküdar'ın Gizli Sarayları:
Serçesaraylar, 2010
12.Son iki yılda Verdiğiniz Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler
Haftalık Saat
Akademik yıl
Öğrenci
Dersin Kodu ve Adı
Sayısı
Ders
Uyg. Lab.
ATA101 Atatürk İlkeleri ve
2014-2015
İnkılapları Tarihi I
5
0
0
40
5
0
0
40
5
0
0
40
5
0
0
40
ATA102 Atatürk İlkeleri ve
İnkılapları Tarihi II
ATA101 Atatürk İlkeleri ve
2015-2016
İnkılapları Tarihi I
ATA102 Atatürk İlkeleri ve
İnkılapları Tarihi II
12. İş Deneyimleri
- İstanbul Arel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Öğretim Görevlisi, 2013, devam ediyor.
- US Prodüksiyon, Akademik Koordinasyon ve Araştırma Birimi 2011-2013
2