rhone-alpes bölgesi genel merkezi, fransa, lyon 1 - UCLG-MEWA

Yorumlar

Transkript

rhone-alpes bölgesi genel merkezi, fransa, lyon 1 - UCLG-MEWA
RHONE-ALPES BÖLGESİ GENEL MERKEZİ, FRANSA, LYON
1 TEMMUZ ÇARŞAMBA & 2 TEMMUZ PERŞEMBE
9 Ana Müzakere Grubu
Uluslararası Müzakerelerde Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış
İş dünyası ve
Sanayi
Yerli
Halklar
Topluluklar
Blimsel ve
Teknolojik
Çocuk ve
Gençlik
Yerel Yönetimler ve
Ulus-altı Yönetimler
Kadın
Çiftçiler
Sivil Toplum
Kuruluşları
İşçi ve
İşçi
Sendikaları
www.worldclimatesummit2015.org
İÇERİK
FRANSA 2015 ARALIK AYINDA, PARİS’TE
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
(UNFCCC) 21. TARAFLAR TOPLANTISI’NA
(COP21) EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. SİVİL
TOPLUM KURULUŞLARININ İSE
HAREKETE GEÇİRİLMESİ BU TARAFLAR
TOPLANTISI’NIN BAŞARISINDAKİ KİLİT
UNSURLARDAN BİRİ. DEVLETLERDEN,
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ, KRİTİK DÜZEYİ
OLAN 2°C’IN ALTINDA TUTABİLMEK İÇİN
YENİ, EVRENSEL VE YASAL OLARAK
BAĞLAYICILIĞI OLAN BİR ANLAŞMAYA
VARMALARI BEKLENMEKTE.
İklim değişikliğiyle etkili bir sınırlandırma ve
savaşımda ulus-altı yönetimlerin ve yerel
toplulukların temeldeki kilit aktör rolü yaygın
olarak tanınmıştır.
Bu sebeple, Rhônes-Alpes Bölgesi yerel
yönetim ağlarının ve sivil toplum kuruluşlarının
teklifine olumlu bir yanıt vermiş ve Lyon’da 1-2
Temmuz 2015 tarihinde Dünya İklim ve
Bölgeler Zirvesi’ne ev sahipliği yapmayı kabul
etmiştir.
Fransa Başkanı François Hollande tarafından da,
Kasım 2014 tarihinde New York’ta yapılan BM
İklim Zirvesi’nde belirtildiği gibi, düzenlenen bu
Zirve, Fransa Başkanlığı tarafından desteklenen
resmi etkinlikler serisinin bir parçası olacaktır.
Bu etkinlik, COP 21’e giden yolda ve Eylül ayında
New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nda kabul edilecek olan Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri öncesi, diyalog kurma ve
kolektif bir çalışma gerçekleştirmek bakımından
önemli bir dönüm noktası olacaktır.
Hedefler
ve Amaç
Bu Zirvenin amacı, iklim değişikliğiyle
mücadelede devlet dışı aktörlerin somut
taahhütlerini dile getirmek ve bunu
yaparken sera gazı emisyonlarının
azaltılmasında bölgesel olanaklara ve
potansiyellere vurgu yapmak.
Zirve aynı zamanda resmi müzakere
metnini, yerel ve bölgesel düzeyde
güçlendirilmiş ölçütler bakımından verilen
tekliflerle ve değişikliklerle beslemeyi
amaçlamaktadır.
Böylece, Paris COP 21 perspektifinde,
ortaya çıkan teklifler Fransa Başkanlığına ve
UNFCCC’nin bütün taraflarına ibraz
edilecektir.
COP 21’e doğru yaklaşırken, zirvede
yapılacak olan bu hazırlık faaliyetleri birkaç
tematik çalıştay altında düzenlenecektir.
Katılımcılar
Bu zirve için hedeflenen katılımcı kitlesi
(yaklaşık 900 temsilciyle), Avrupa ve
dünyadan seçilmiş temsilciler – özellikle
bölgelerden ilçelerden ve hem kuzeyden
hem güneyden önde gelen eyaletler, sivil
toplum kuruluşları BM Ana Müzakere Grubu
temsilcileri (STK, ekonomistler, birlikler vs.
) ve uzmanlar olarak belirlenmiştir.
Program
Zirve aşağıdaki şekilde
düzenlenmiştir:
2 GENEL OTURUM:
• Tartışmanın genel hatlarına ilişkin
çerçevenin belirlenmesi ve
vatandaşların katılımlarına ilişkin bir
açılış oturumu yapılacaktır.
Çarşamba
1 Temmuz
GENEL OTURUMUN AÇILISI
• İkinci oturum ise
taahhütlerin ve tekliflerin
sunulmasını içermektedir.
Aşağıdaki konularla ilgili
ÇALIŞTAYLAR düzenlenecektir:
• Orman
• Mobilite ve Ulaşım
• Eğitim, Hareketlilik ve Farkındalığın
Arttırılması
• Enerji Üretimi, Dağıtımı ve
Tüketimi
• Düşük Karbonlu Ekonomiler ve İş
Olanakları
• Tarım
• Adem-i merkeziyetçi İşbirliği
ve Bölgesel Ortaklıklar
• Finansman
• İklim Değişikliğine Uyum
• Bölgesel Planlama
Her bir çalıştay en az bir uluslararası
yerel yönetim ağı ve ana müzakere
gruplarından devlet dışı bir ağın
öncülüğünde düzenlenecektir.
Uluslararası üst düzey konuşmacılarla
WORLD WİDE VİEWS’UN İKLİM
ÜZERİNE SONUÇLARININ SUNUMU
(6 Haziran 2015 tarihide düzenlenecek)
ve Dünya Gençliği temsilcilerinin
konuşması
ÇALIŞTAYLAR
RESMİ YEMEK
tarafların tanıtılması
Perşembe
2 Temmuz
ÇALIŞTAYLAR
KAPANIŞ OTURUMU
Her bir çalıştaya ilişkin sonuç
bildirgelerinin ve sivil toplum
kuruluşlarının taahhütlerine ilişkin
çıktıların COP 21 temsilcileriyle, Fransa
Başkanlığıyla ve uluslararası
kuruluşlarla sunulması.
Fransa Başkanı Dünya İklim ve
Bölgeler Zirvesine Katılımını onayladı.
Aşağıdaki Networkler organizasyonun Yürütme Komitesinin üyesidir:
Yerel ya da Bölgesel Yönetim Birlikleri
Climate Alliance • R20 (Regions of Climate Action) • Energy Cities • CCRE-CEMR/Platforma (with
CUF and AFCCRE) • UCLG (United Cities and Local Governments) • ORU-FOGAR (Organisation des
Régions Unies - Forum Global des Associations de Régions) • ICLEI - Local Governments for
Sustainability • Eurocities • nrg4SD (Network of Regional Governments for Sustainable
Development) • C40 - Climate Leadership Group • The Climate Group
Çalıştay faaliyetlerine katılacak diğer sivil toplum kuruluşları
COICA (Coordinadora de Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica) • WWF • CODATU
(Coopération pour le Développement et l’Amélioration des Transports Urbains et Périurbains) •
France Nature Environnement • CliMates • CLER - réseau pour la transition énergétique • ITUC
(International Trade Union Confederation) • ENDA Tiers Monde • GERES (Groupe Energies
Renouvelables, Environnement et Solidarités) • ICC (International Chamber of Commerce) • Green
Cross • FNAU (Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme) • 4D (Dossiers et débats pour le
développement durable) • Comité 21 / Club France Développement Durable
RHÔNE-ALPES BÖLGESİ ORGANİZASYON SORUMLULARI
* Damien Chapuis,
Proje Yöneticisi
+ 33 6 61 95 45 8
* Elena Mathé,
Yardımcı Proje Yöneticisi
+ 33 6 61 95 45 88
©wwa
nted
[email protected]

Benzer belgeler

Genel Bilgi ve Başvurular - Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve

Genel Bilgi ve Başvurular - Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve KORNO VURMALI ÇALGILAR BESTECİLİK – KOMPOZİSYON MÜZİK BESTELEME ARMONİ FORM İLERİ MÜZİK TEKNİKLERİ OPERA – ŞAN CAZ VOKAL

Detaylı

SiRius HAKKINDA BiLGiDiR ( Düsünce Zincirlerine Cevaptir) SiRius

SiRius HAKKINDA BiLGiDiR ( Düsünce Zincirlerine Cevaptir) SiRius temindir. Planetinize Bilimsel yönden tatmin edici birçok Bilgiler verilmektedir. Sorularinizin cevaplarini bu Kitaplarda bulabilirsiniz. Bilgileri zamani gelince teker teker yazdiracagiz.

Detaylı