birleşik krallık, ab`den ayrılıyor–şimdi ne olacak?

Transkript

birleşik krallık, ab`den ayrılıyor–şimdi ne olacak?
BİRLEŞİK KRALLIK, AB'DEN AYRILIYOR–ŞİMDİ NE OLACAK?
1
Haziran 2016
Bilgilendirme Notu
BİRLEŞİK KRALLIK, AB'DEN
AYRILIYOR–ŞİMDİ NE OLACAK?
İlk günden itibaren neler
değişecektir?


Birleşik Krallık’ın, AB'den ne zaman ve nasıl
ayrılacağına karar vermesi gerekmektedir. AB'den
ayrılmaya ilişkin esaslar, Avrupa Birliği Sözleşmesi'nin
50. maddesinde düzenlenmekte olup, Birleşik Krallık
tarafından bu madde tahtında bir ayrılma bildirimi
yapılması gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği
Sözleşmesi'nin 50. maddesinin nasıl uygulanacağı
hususu David Cameron’ın yerine gelecek olan
Başbakan tarafından belirlenecektir.
Ayrılma
yanlıları,
50.
Madde
dışında,
AB
antlaşmalarının tadili gibi başka seçeneklerin de
olduğunu iddia etmektedirler, ancak ne var ki söz
konusu uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin detaylar
belirsizdir.
Finansal piyasalara ve ilgili
sözleşmelere etkisi ne
olacaktır?



Özellikle yabancı para ve hisse senedi piyasalarındaki
bozulmanın borsaya kote şirketler ile Amerikan Doları,
Avro ve Sterlin riskine (örneğin kredi veya tahvil riski)
sahip şirketler üzerinde önemli bir etkisi olacaktır. Bu
doğrultuda, bu kuruluşların söz konusu değişkenliği
göz önünde bulundurarak taraf oldukları sözleşmeler
(örneğin kredi sözleşmesi ya da tahvil hüküm ve
koşulları) altındaki finansal taahhütlerini yakından
izlemesi gerekmektedir.

Piyasalardaki dalgalanmanın türev piyasalarına da etki
ederek, işlemlerin fiyatlanması ve gerçekleşmesi
konularında sorunlara yol açması muhtemeldir.
Örneğin, hisse senedi ve kur piyasalarındaki
bozulmanın yanı sıra önümüzdeki günlerde bazı
önemli marj tamamlama (margin call) taleplerinin
gerçekleşmesi de beklenmektedir.
Hukuki açıdan ilk aşamada herhangi bir değişiklik
meydana gelmeyecek olup, Birleşik Krallık fiili ayrılma
tarihine kadar aynı haklara sahip ve yükümlülüklere
tabi bir AB üyesi olarak kalmaya devam edecektir. Fiili
ve resmi ayrılmanın gerçekleşmesi ise asgari birkaç yıl
sürebilir.
Bir sonraki adım ne olacaktır?

ayrılması ile bu hükümlerin uygulanma olasılıkları
değerlendirilmelidir.
Döviz dalgalanmaları, derecelendirmeler üzerindeki
etkiler, karşı taraf riskleri, önemli borsalarda meydana
gelecek olan dalgalanmalar, faiz oranları değişimleri,
azalan
likidite
ve
fiyatlandırma
üzerinde
gerçekleşebilecek değişimler gibi ilk aşamada özellikle
şirketlerin
günlük
mali
işlemlerini
etkilemesi
beklenmektedir.
Uluslararası
finansal
piyasalarda
kullanılan
sözleşmeler açısından ise özellikle hukuka aykırılık
(illegality), piyasa bozulması (market distruption) ve
önemli olumsuz etki (material adverse effect) gibi
hükümlerin incelenerek Birleşik Krallık’ın AB’den
Orta ve uzun vadede
etkilenebilecek temel alanlar
nelerdir ve bu konularda neler
önerilebilir?

Finansal hizmet sağlayanların karşılaşabileceği en
temel riski perakende bankacılık da dahil olmak üzere
kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı bakımından
Finansal Araç Piyasaları Direktifi II (MiFID II) ve
Sermaye Yeterliliği Direktifi IV (CRD IV) altında yer
1
alan ve "pasaport rejimleri"
olarak tabir edilen
mevzuat çerçevesinden çıkılacak olunmasıdır. Bu
durumun, finansal kuruluşların Avrupa'daki yapılarını
yeniden gözden geçirmelerine neden olması
beklenmektedir.

Finansal kuruluşların yanı sıra, televizyon ve bahis
sektörleri gibi diğer sektörlerde faaliyet gösteren
1
Pasaport rejimleri altında düzenlenen “Tek Pasaport” prensibi uyarının, bir üye ülkeden
(home country) faaliyet gösterme lisansı alan finansal hizmet sağlayıcısı kuruluş (örneğin
bir banka, menkul kıymet aracısı ya da sigorta şirketi) bir başka üye ülkede (host country)
tekrar lisans almak zorunda olmadan faaliyetlerini yürütebilmektedir
2
BİRLEŞİK KRALLIK, AB'DEN AYRILIYOR–ŞİMDİ NE OLACAK?
kuruluşlar da ayrılma sonrası AB lisanslarından ve
pasaport rejiminden yararlanma haklarını kaybetme
riskiyle karşı karşıyadır.

AB'den ayrılmak olası vergi sonuçlarını da
beraberinde getirebilecektir. Örneğin, Birleşik Krallık'ta
mukim ana şirketler, AB iştirakleri tarafından ödenen
kar payı üzerinde sahip oldukları vergi muafiyetini
birçok durumda kaybedebileceklerdir.

Birleşik Krallık, AB ortak pazarının bir parçasıdır ve
AB'nin dünyanın geri kalanı ile akdetmiş olduğu 53
adet imtiyazlı ticaret sözleşmesi bulunmaktadır.
Birleşik Krallık, AB ve bu diğer ülkeler ile alternatif
sözleşmeler müzakere etmek durumunda kalacaktır.
AB'den gerçekleşecek bir ayrılma, ithalat ile elde
edilecek ürünler üzerinde (bir başka deyişle nihai ürün
veya tedarik zincirinin herhangi bir halkasında yer alan
bileşen ve mamul ürünler üzerinde) gümrük vergisi
yükümlülüğü doğurabilecektir.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması sonucunda
göçmenlik ve yabancılar hukuku alanlarında yeni
düzenlemelere gidilmesi gerekecektir. Halihazırda
Birleşik Krallık'ta ve AB'de çalışmakta olan AB ve
Birleşik
Krallık
vatandaşları,
yapılacak
yeni
düzenlemelerin müzakeresinde önemli bir rol
oynayacaktır.

Rekabet, fikri mülkiyet, çevre hukuku, ticari
sözleşmeler, uygulanacak hukuk / yetkili mahkeme
seçimi, verilerin korunması ve daha genel
düzenlemeler üzerinde de etkileri görülebilecektir.
BİRLEŞİK KRALLIK, AB'DEN AYRILIYOR–ŞİMDİ NE OLACAK?
3
Yazarlar
Mete Yegin
Ortak
Itir Çiftçi
Ortak
Gozde Cankaya
Kidemli Avukat
Sait Eryilmaz
Kidemli Avukat
T: +90 212 339 0012
T: +90 212339 0077
T: +90 212339 0006
T: +90 212339 0060
E: mete.yegin
@yeginciftci.av.tr
E: itir.ciftci
@yeginciftci.av.tr
E: gozde.cankaya
@yeginciftci.av.tr
E: sait.eryilmaz
@yeginciftci.av.tr
This publication does not necessarily deal with every important topic
or cover every aspect of the topics with which it deals. It is not
designed to provide legal or other advice.
www.yeginciftci.av.tr
Yegin Çiftçi Attorney Partnership, Kanyon Ofis Binasi Kat 10, Büyükdere Cad.
No. 185, 34394 Levent, Istanbul, Turkey
© Yegin Ciftçi Attorney Partnership 2016
Yegin Çiftçi Attorney Partnership is registered with the Istanbul Bar.
Registered office: Kanyon Ofis Binasi Kat 10, Büyükdere Cad. No. 185, 34394
Levent, Istanbul, Turkey

Benzer belgeler