Bornova Tarih NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ`NE

Transkript

Bornova Tarih NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ`NE
Bornova
Tarih
NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Enstitünüze gönderdiğim………………………..adet………………………..örneğinde aşağıda belirttiğim analizlerin yapılmasını rica ederim.
Yapılacak Analizler
Seçim
EGE ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ
Gama Radyoaktivite Analizi
Sularda Toplam Alfa Beta Radyoaktivite Analizi
ICP-OES Analizi (Sulu Çözeltilerde) Örnek başına
4 elemente kadar
4 elementten fazlası
Sitotoksisite Testleri (MTT ile)
Konsantrasyon+Kontrol için, 24 saatlik
Konsantrasyon+Kontrol için, 24 ve 48 saatlik
Konsantrasyon+Kontrol için, 24,48 ve 72 saatlik
ICP-OES Elementel Tarama (Örnek başına)
Arazi ve Yerinde Ölçüm
Özgül Yüzey Alanı ve Porozite Tayini
Tc-99m Jeneratör Kalite Kontrolü (Bütün kontroller dahil)
Analizler (Teknesyum Radyofarmasötikler de Alüminyum Safsızlık)
Floresan Mikroskop ile Hücrelerin İncelenmesi
Kimyasal Analizler
Otoklovada Sterilizasyon
Radyokimyasal ve Radyofarmasötik Safsızlık
Sıvı Azot Tankında Numune Saklama
Sterlite ve Pirojenite Testleri
-86 °C Numune Saklama
Radyofarmasötik Kalite Kontrolü (TLC)
Liyofilizasyon
Radyofarmasötik Kimyasal Safsızlık
Distile Su
Yüksek Performanslı Sıvı Radyo Kromatografisi ( Radyo HPLC)
Ultra Saf Su
Sularda İyot-131 Analiz (örnek Başına)
Biyouyumluluk Testi
Su, Gıda ve Biyolojik örneklerde inaktif iyodür (İzotop seyreltme yöntemi ile) analizi
1-5 örnek arası (örnek başına)
5’den fazla örnek (örnek başına)
Yüksek Performanslı Ssıvı Kromotografisi (HPLC) ile kalitatif analiz;
1-3 örnek arası (örnek başına)
4-7 örnek arası (örnek başına)
8-10 örnek arası (örnek başına)
11 bileşen üzeri (örnek başına)
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile kalitatif analiz için metod geliştirme;
1-3 örnek arası (örnek başına)
4-7 örneek arası (örnek başına)
8-10 örnek arası (örnek başına)
11 bileşen üzeri (örnek başına)
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile kalilatif için rapor hazırlama; (örnek başına)
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile saflaştırma işlemi;
1-10 enjeksiyon arası (enjeksiyon başına)
10-30 enjeksiyon arası (enjeksiyon başına)
30-50 enjeksiyon arası (enjeksiyon başına)
50 enjeksiyon üzeri (enjeksiyon başına)
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile saflaştırma işlemi için metod geliştirme;
1-3 örnek arası (örnek başına)
4-7 örnek arası (örnek başına)
8-10 örnek arası (örnek başına)
11 bileşen üzeri (örnek başına)
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile saflaştırma işlemi için rapor hazırlama; (Örnek başına)
Alfa radyoaktivite analizi (
210
300 TL
360 TL
330 TL
660 TL
385 TL
500 TL
600 TL
200 TL
700 TL
300 TL
1.500 TL
175 TL
135 TL
30 TL
360 TL
60 tl/örnek (aylık)
360 TL
15 TL/kutu(aylık)
360 TL
60 TL/1-5 ml (24 saat)
200 TL
3 TL/L
850 TL
6 TL
1.000 TL
550 TL
700 TL
360 TL
220 TL
200 TL
165 TL
120 TL
1.100 TL
900 TL
700 TL
600 TL
80 TL
700 TL
660 TL
525 TL
450 TL
1.100 TL
900 TL
700 TL
600 TL
Po)
Pb-210 teknigi ile yaş tayini
Ücretlere %18 KDV dahildir. Üniversitelere %50, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına %20 indirim uygulanmaktadır
Analizi İsteyen Firma / Kuruluş / Şahıs
İsim:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-posta:
Yetkili kişiye ait
İsim, imza ve kaşe
80 TL
700 TL
850 TL

Benzer belgeler