leadershıp new generatıon - live

Transkript

leadershıp new generatıon - live
NEW
GENERATION LEADERSHIP ‘New Generation Leadership’ yeni
nesil liderlik anlayışı ile
hazırlanmış özel bir programdır.
İnsanlığın günümüze kadar
yaşadıkları, önyargıları ve
öğrendikleri liderlerin ve
yöneticilerin oluşumlarında ve
genlerinde korkuları, şüpheleri,
stresleri, alışkanlıkları,
hastalıkları, yok etmeyi ve yok
olmayı oluşturmuştur.
Yeni nesil liderlik anlayışı;
genlerimize işlemiş olan ve bize
ait olmayan negatif duygulardan
arınmak, özümüzde var olan ve
bizi var eden saf, temiz halimize
geri dönerek yeni bir oluşum
yaratmayı gerektirmektedir.
Bu oluşum etik kurallarla
beslenerek, birliğe ve bütünlüğe
önem veren, her daim yaratıcı
olan, kendisine içsel ve dışsal
engel yaratmayan, öncelikle
kendisine liderlik yapan bireyler
hedeflemektedir.
Amacı
Bu program, Live Academy’nin
ana misyonunu ve felsefesini de
içeren, liderliğin hem içsel
oluşum hem de dışsal uygulama
metodu ile başarıya ulaşacağı
inancı ile hazırlanmıştır.
Programın en önemli özelliği
kişinin kendisini geliştirmesi,
içsel oluşumunun önündeki
engelleri kaldırması ve
bütünselliği geliştirmesi üzerine
kurulmuş olmasıdır.
Katılımcıların içsel oluşumu ile
beraber harici hayattaki başarısını
arttıracak yönetim, pazarlama,
satış ve finans bilgilerinin de
geliştirilmesi ve farklı bir bakış
açısı kazandırılması programın
temel amacıdır.
İletişim – 6 saat
Liderlik İletişimle Başlar
XYZ Kuşaklararası Bütünsel
İletişim
Kişinin Kendisi ile İletişim
Kişisel Değişim – 12 saat
Zamansız Yönetim ve
Çalışma Prensipleri
Drama, Rol Gerçekleştirme
Sanatı
‘Dream’ Yönetimi
Kişisel Motivasyonu Sağlama
Stressiz Hayat ve Yönetim
Kendine Koçluk
Sunum Teknikleri
Topluluk Önünde Konuşma
Sanatı
Finans – 4 saat
Finansal Bütçe Oluşturma ve
Takibi
Bütçe Nasıl Var Edilir ve
Gerçekleştirilir?
Finansçı Olmayanlara Finans
Kanallar – 2 saat
Lojistik ve Dağıtım
Kanallarının Gücü
Sektörel Dağıtım Kanalları
Yönetimi
Liderlik – 4 saat
Yöneticilik Teknikleri
Takım Oluşturma
Delegasyon
Koçluk
Pazarlama – 6 saat
Pazarlama ve Satışta Liderlik
‘5 Ways to Succesful Marketing’
Pazarlamada Yönetim ve Liderlik
Pazarlama Analizlerini, Raporlarını
ve Süreçlerini Anlamak ve
Oluşturmak
Satış Şirketi Var Etmek ve Liderlik
Satış Liderliği ve Takibi
Kişisel Bütünlük ve Şirket
Bütünlüğü – 8 saat
Karar Alma ve ‘Integral’ Liderlik
– 4 saat
‘Management Challenge’ – 4 saat
Uygulamalı Öğrenim
Sunuşlar
NEW GENERATION
LEADERSHIP
25 Kasım 2014
21 Şubat 2015
Program:
Her Salı
18.30 – 20.30
Her Cumartesi
10.00 – 12.00
Toplam : 50 saat
NEW GENERATION
LEADERSHIP
25 Kasım 2014 – 21 Şubat 2015
*24 Kasım 2014’te gerçekleştirilecek,
tanışma kokteyline tüm
katılımcılarımız, katılımcı firmalarımızın
I K Yöneticileri ve Genel Müdürleri
davetlidir.
*25 Şubat 2015, 17.00’de sertifika
töreni ve kokteyl gerçekleştirilecektir.
*Katılım Bedeli: 2.850€’dur.
*24 Ekim 2014 tarihine kadar
gerçekleştirilecek kayıtlar için, Live
Academy yeni eğitim döneminin ilk
eğitimleri olması sebebiyle 1.000€
iade uygulanacaktır.
*Yapı Kredi World kartlara 3 ay
ertelemeli 2 taksit uygulanacaktır.

Benzer belgeler

LEADERSHIP NEW GENERATION

LEADERSHIP NEW GENERATION oluşum hem de dışsal uygulama metodu ile başarıya ulaşacağı inancı ile hazırlanmıştır. Programın en önemli özelliği kişinin kendisini geliştirmesi, içsel oluşumunun önündeki engelleri kaldırması ve...

Detaylı