kapak son.cdr

Transkript

kapak son.cdr
ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
28 Ekim 2015 Çarşamba Günü Saat 12:00'de İSTANBUL VELİEFENDİ HİPODROMU'nda satılacak olan
Anadolu Tarım İşletmesi Yetiştirmesi 2013 Doğumlu Safkan Arap Elit Koşu Tayları
NOT
1-Tayların beden ölçüleri 07 Ekim 2015 tarihinde alınmıştır.
2-Taylar 23 Ekim 2015 tarihinden itibaren İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda görülebilir.
Tel: (0222) 611 30 29 · Faks: (0222) 611 30 77
Banka Hesap Numaraları
Ziraat Bankası Mahmudiye Şubesi : TR 45 0001 0005 1205 9943 7852 51
Vakıflar Bankası Veliefendi Şubesi : TR 49 0001 5001 5800 7260 9522 96
Halkbank Çifteler Şubesi
: TR 72 0001 2009 3490 0013 0000 13
İÇİNDEKİLER - CONTENTS No
Sayfa No
Adı ve Numarası
Number Page Number
Annesi
Name and Number -
Babası
Mother -
Father -
Cinsi
Type -
1
10-11
ALPTUĞHAN
BERK
2-13
SEVİNÇKAN 74. K. IRAK 12-05
ARASLI
2'li Erkek
2
12-13
ÇAKIRALİ
BERK
49-13
56.MESRURE 8-97
ARASLI
2'li Erkek
3
14-15
KRALINADAMI
H.ZAMAN
35-13
DEMİRÇİÇEK 84.SABIKA 64-02
AĞAKARACA
2'li Erkek
4
16-17
HARZEMŞAHLI
H.ZAMAN
76-13
ALGÜL 34. ŞIHA 11-99
AĞAKARACA
2'li Erkek
5
18-19
GÜRGÜRBABA
SEKLAVİ
9-13
ÖZGÜNÇİÇEK 75. K.IRAK 24-05
ALTAHA
2'li Erkek
6
20-21
TİREBOLU
SEKLAVİ
37-13
GÜNSARI 34. FAZILA 42-04
ALTAHA
2'li Erkek
7
22-23
TAHACAN
SEKLAVİ
43-13
34.NECME 65-92
ALTAHA
2'li Erkek
8
24-25
SERDENGEÇER
SEKLAVİ
68-13
15.ZAFİRE 4-96
ALTAHA
2'li Erkek
9
26-27
SURKAPI
SEKLAVİ
48-13
ŞEKERPARE 38. T. NUR 44-04
ALTAHA
2'li Erkek
10
28-29
FIRTINA DERESİ
SA'D
51-13
HEDİYEM 65. MENCULE 46-04
AYABAKAN
2'li Erkek
11
30-31
ASALETLİ
SA'D
80-13
118. ZEHRA 31-95
BENANADOLU
2'li Erkek
12
32-33
ÇAMLIBEL
SA'D
65-13
AVŞAR KIZI 55. ACBE 56-00
HALİD
2'li Erkek
13
34-35
KIZGINÇÖL
EMAEL
63-13
ELASAY 70. K. IRAK 41-03
EMAEL
2'li Erkek
14
36-37
BATINHAN
EMAEL
72-13
52. NEAME 68-93
EMAEL
2'li Erkek
15
38-39
LİDEREFE
KURUŞ
57-13
MERCANHANIM 29. MAHİDE 85-01
ŞÖVALYE
2'li Erkek
16
40-41
KARAPANTER
KURUŞ
93-13
ZEYNEPŞEVVAL 83.K.IRAK 71-08
TAMERİNOĞLU
2'li Erkek
17
42-43
FIRATIN ÖFKESİ
KURUŞ
60-13
BERDANGÜLÜ 62. NEAME 55-01
TAMERİNOĞLU
2'li Erkek
Türk Arap Atçılığının 700 yıllık misyonunun temellerinin atıldığı Osmanlı Devletinde, at yetiştiriciliği çok ileri bir
durumdaydı ve atın ordudaki ehemmiyeti nedeniyle at yetiştiriciliği devlet eliyle destekleniyordu. Nitekim henüz Avrupa'da
haralar kurulmamışken Osmanlı Devleti daha kuruluş yıllarında Karacabey Harası başta olmak üzere çeşitli vilayetlerde
Hayvanat Ocaklarını kurmuştur. At sevgisinin ve yetiştiriciliğinin çok gelişmiş olduğu bu dönemde, Türk atları dünyanın en
tanınmış atları arasında yer almaktadır. Geniş İmparatorluğun bütün tebaasını, müesseselerini hak, hukuk ve adalet
ilkeleri içerisinde kanunnameler yaparak yönetmeyi en esaslı prensip sayan Osmanlı Devleti, At Çekenlerin de
kanunnamelerini yazdırıp tahrir defterleri meydana getirmiştir.
Osmanlıda cihadın sembolü haline gelen at, edebiyatımızda ve folklorumuzda ehemmiyetli bir yere sahip olmuş, halk
edebiyatında, masallarda, türkülerde, ninnilerde, manilerde ve atasözlerinde çok önemli bir motif olarak yer almıştır.
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında özellikle Irak ve Suriye'den getirilen, türünün en soylu örneklerinden oluşan ve
tedarikleri imkansız denecek kadar güç olan nitelikli aygır ve kısrakların Karacabey, Sultansuyu ve Çifteler Haralarında
safkan Arap atları kadrosuna dahil edilmesi, Türkiye'nin (TİGEM'in) safkan Arap atı yetiştiriciliğinde en önemli safta yer
almasına neden olmuştur. Gelinen noktada, sağlıklı ve nitelikli soy kütüğüne sahip, koşu performansları yüksek safkan
Arap atlarının yarışçılarımızın hizmetine sunulması, var olan bu yapının ve genetik özelliklerin gelecek nesillere
aktarılmasında temel bir ilke olarak kabul edilmiştir. Bu anlamda, Karacabey İşletmemizde Türkiye'nin ilk “Aygır Sperma
Üretim Laboratuarı” kurulmuş, yine ülkemizde bir ilk olarak bu merkezden yurt dışına dondurulmuş sperma ihracatı
gerçekleştirilmiştir.
At ırkının en zeki üyelerinden olan ve çeşitli varyetelere sahip minyatür atlar grubunda bulunan Pony atlarının da yer
aldığı, Karacabey, Sultansuyu ve Ankara-Beştepe'de Hipoterapi (atla tedavi) merkezleri oluşturan kuruluşumuz, Türk
Arap Atının tanıtımı yanında, at sevgisinin geliştirilmesi, bir sosyal sorumluluk projesi olarak zihinsel ve bedensel engelli
çocuklarımızın sosyal hayata adaptasyonlarının sağlanmasına katkı sağlanması noktasında da önemli bir görev icra
etmektedir.
Mehmet Halis BİLDEN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkanı
Yetiştirmiş olduğumuz safkan Arap tayları her yıl açık arttırma usulü ile satışa sunulmakta, satışlar süresince
camiamızda yer alan tüm yarışçı ve yetiştiricilerimize bilgi aktarımı, konaklama ve ulaşım konularında her türlü imkanlar en
üst düzeyde sunulmaktadır. Özellikle son yıllarda başta Karacabey İşletmemiz olmak üzere tüm işletmelerimizde
gerçekleştirdiğimiz fiziki mekanların, çevrenin ve konaklama alanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışma ve düzenlemeler,
camiamıza olan saygı ve minnet duygularımızın bir ifadesidir.
Tüm bu duygular içerisinde; nitelikli, safkan, şampiyonluklar kazanmış aygır ve kısraklardan elde ettiğimiz TİGEM taylarını tanıtmak amacıyla hazırladığımız bu satış
kataloğunun ülkemiz Arap atçılığının tanıtımına ve gelişimine katkıda bulunmasını diliyorum…
PREFACE
During the Ottoman period when foundations were laid for the 700-year mission of Turkish Arabian Horse Breeding, horse breeding was at a very advanced stage and was supported by the state due to the importance of horse for the army.
In fact, the Ottoman Empire established stables in various provinces, particularly Karacabey Stud Farm, as early as in the years of its establishment when stud farms were not yet established in the Europe. During this period when affection for
horses and horse raising were very advanced, Turkish horses were among the best-known horses in the world. Based on the principle of administering all subjects and institutions of the broad Empire within the principles of law and justice, the
Ottoman Empire issued law books and record books for the horse breeders as well.
The horse became the symbol of jihad during the Ottoman period, carving out an important place for itself in our literature and folklore, appearing as a very important motif in the folk literature, fairy tales, folk songs, cradle songs, folk ballads
and proverbs.
During the early years of the Republic, quality stallions and mares brought from particularly Iraq and Syria, consisting of the purebred examples of their species, which were extremely difficult to procure were included in the stock of
thoroughbred Arabian horses at Karacabey, Sultansuyu and Çifteler Stud Farms, placing Turkey (TİGEM) at the forefront of thoroughbred Arabian horse breeding. Providing our racers with thoroughbred Arabian horses with healthy and quality
pedigree, with high race performance has been adopted as a basic principle in handing down the existing structure and genetic characteristics to the next generations. To this end, Turkey's first Stallion Semen Production Laboratory was
established at our Karacabey State Farm, and frozen semen was exported from this center for the first time in our country.
Besides promoting Turkish Arabian Horse, our establishment instituted hippotherapy (equine-assisted therapy) centers at Karacabey, Sultansuyu and Ankara-Beştepe, housing also Pony horses, the miniature horses with varieties, which
are among the most intelligent members of the horse breed, rendering an important service as a social responsibility project for contributing towards the adaptation of our mentally and physically handicapped children to social life.
The thoroughbred Arabian horses bred by us are offered for sale by auction every year, and all racers and breeders of our community are provided with all kinds of amenities, including information, accommodation and transportation, during
the sales. Particularly the activities and arrangements geared towards the improvement of the physical spaces, environment and accommodation areas we have realized in the recent years at all of our farms, particularly at our Karacabey State
Farm, are an expression of our respect and gratitude for our community.
With these feelings, I hope that this sale catalogue prepared for introducing TİGEM foals obtained from quality, thoroughbred stallions and mares that have won championships will make a contribution towards the promotion and
development of the Arabian horse breeding in our country…
Mehmet Halis BİLDEN
General Manager
Chairman
‫ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ‬
‫ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺣـﯾن ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﯾﺗﻡ ﺑـﻌﺩ ﻓﯾﮭﺎ ﺍﻧﺷـﺎء ﻭﺗﺄﺳـﯾﺱ ﻣزﺍﺭع‬.‫ ﻭﻧظﺭﺍً ﻻﮬﻣﯾﺔ ﺍﻟﺧﯾل ﻓﻲ ﺍﻟﺟﯾش ﻛﺎﻧﺕ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺭﺑـﯾﺔ ﺍﻟﺧﯾﻭل ﺗﺣـظﻰ ﺑـﺩﻋﻡ ﻣن ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬kً‫ ﻋﺎﻣﺎ‬٧۰۰ ‫ﻟﻘﺩ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺭﺑﯾﺔ ﺍﻟﺧﯾﻭل ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﺗﻘﺩﻡ ﺟﺩﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺿﻌﺕ ﻓﯾﮭﺎ ﺍﺳﺎﺳﺎﺕ ﺑﻌﺛﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﺳﯾﺔ ﺍﻟﺗﺭﻛﯾﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑـﯾﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﺍﻣﺕ‬
‫ ﻭﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺧﯾﻭل ﺍﻟﺗﺭﻛﯾﺔ ﺗﺄﺧﺫ ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﺿﻣن ﺍﻟﺧﯾﻭل ﺍﻻﻛﺛﺭ ﺷـﮭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺣﺑـﺔ‬.‫ﻓﺣﻭل ﺍﻻﺳﺗﯾﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ ﻓﺈن ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﺗﺄﺳﯾﺱ ﻭﺍﻧﺷﺎء ﻣزﺍﺭع ﺍﻟﺣـﯾﻭﺍﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﯾﺩ ﻣن ﺍﻟﻭﻻﯾﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺭأﺳـﮭﺎ ﻣزﺭﻋﺔ ﻛﺎﺭﺍﺟﺎ ﺑـﻲ ﻟﺧﯾﻭل ﺍﻻﺳـﺗﯾﻼﺩ‬
‫ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﯾﺿﺎً ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻗﻭﺍﻧﯾن ﺍﻟﺫﯾن ﯾﻘﻭﻣﻭن ﺑﺳﺣﺭ ﻭﺟﺭ ﺍﻟﺧﯾﻭل‬٬‫ ﻣن ﺍﮬﻡ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﻱء ﺍﻻﺳﺎﺳﯾﺔ‬٬‫ ﺍن ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺟﻣﯾﻊ ﺭﻋﯾﺔ ﺍﻻﻣﺑﺭﺍﻁﻭﺭﯾﺔ ﺍﻟﺷﺎﺳﻌﺔ ﻭﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﯾن ﻓﻲ ظل ﺍﻟﺣﻕ ﻭﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬.ً‫ﻭﺗﺭﺑﯾﺔ ﺍﻟﺧﯾل ﻣﺗﻁﻭﺭﺓ ﺟﺩﺍ‬
.‫ﻭﺍﺳﺗﺣﺩﺛﺕ ﺩﻓﺎﺗﺭ ﺍﻟﺗﺣﺭﯾﺭ ﻓﻲ ﮬﺫﺍ ﺍﻟﺻﺩﺩ‬
.‫ ﻭﺍﻻﻣﺛﺎل ﺍﻟﺷﻌﺑﯾﺔ‬٬‫ ﻭﺍﻻﻧﺎﺷﯾﺩ‬٬‫ ﻭﺍﻟﺗﮭﻠﯾﻼﺕ‬٬‫ ﻭﺍﻻﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﺷﻌﺑﯾﺔ‬٬‫ ﻭﺍﻟﺣﻛﺎﯾﺎﺕ‬٬‫ ﻭﺍﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﮬﺎﻣﺔ ﻛﻁﺭﺍز ﻭﻧﻣﻭﺫج ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ ﺍﻻﮬﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺏ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ‬٬‫ ﺍﺻﺑﺢ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﮬﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺏ ﻭﺍﻟﻔﻭﻟﻛﻠﻭﺭ ﺍﻟﺗﺭﻛﻲ‬٬‫ﺍن ﺍﻟﺧﯾل ﺍﻟﺫﻱ ﺻﺎﺭ ﺭﻣزﺍً ﻟﻠﺟﮭﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﮭﺩ ﺍﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ‬
‫ ﺿﻣن ﻛﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺧﯾﻭل ﺍﻟﻌﺭﺑـﯾﺔ ﺍﻻﺻﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻣزﺭﻋﺔ ﻛﺎﺭﺍﺟﺎ ﺑـﻲ‬٬‫ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺟﻠﺑـﮭﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺳـﻧﻭﺍﺕ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻠﺟﻣﮭﻭﺭﯾﺔ ﻻﺳـﯾﻣﺎ ﻣن ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺳـﻭﺭﯾﺎ‬٬‫ﺍن ﺍﺩﺭﺍج ﺍﻟﻔﺣـﻭل ﻭﺍﻻﻓﺭﺍﺱ ﺍﻟﻣؤﮬﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻭن ﻣن ﺍﻧﺑـل ﺍﻧﻭﺍﻋﮭﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑـﺭ ﺗﻭﺭﯾﺩﮬﺎ ﻭﺗﺄﻣﯾﻧﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻌﺑـﺔ ﺟﺩﺍً ﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘـﻭل ﺍﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﺣـﯾﻠﺔ‬
‫ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳـﺟل‬٬‫ ﻭﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﺭﺽ ﻭﺗﻘـﺩﯾﻡ ﺍﻟﺧﯾﻭل ﺍﻟﻌﺭﺑـﯾﺔ ﺍﻻﺻﯾﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍء ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﻱ‬.‫ ( ﺍﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺍﻻﻛﺛﺭ ﺍﮬﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺭﺑـﯾﺔ ﺍﻟﺧﺑـﻭل ﺍﻟﻌﺭﺑـﯾﺔ ﺍﻻﺻﯾﻠﺔ‬TİGEM - ‫ ﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺍﺣﺗﻼل ﺗﺭﻛﯾﺎ ) ﺍﻟﻣﺩﯾﺭﯾﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎﺕ ﺍﻟزﺭﺍﻋﯾﺔ – ﺗﯾﻐﺎﻡ‬٬‫ﻭﻣزﺭﻋﺔ ﺗﺷﯾﺗﻔﺎﻻﺭ ﻻﺳﺗﯾﻼﺩ ﺍﻟﺧﯾﻭل‬
‫ ﻭﻻﻭل ﻣﺭﺓ ﻓﻲ ﺑـﻠﺩﻧﺎ‬٬‫ ﺗﻡ ﺗﺄﺳﯾﺱ ﺍﻭل "ﻣﺧﺗﺑﺭ ﻻﻧﺗﺎج ﺍﻟﺳﺎﺋل ﺍﻟﻣﻧﻭﻱ ﻟﻠﻔﺣﻭل" ﻓﻲ ﺗﺭﻛﯾﺎ ﺿﻣن ﺑﻧﯾﺔ ﻣزﺭﻋﺔ ﻛﺎﺭﺍﺟﺎ ﺑـﻲ‬٬‫ ﻭﻓﻲ ﮬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ‬.‫ﻧﺳﺏ ﺻﺣﻲ ﻭﻣؤﮬل ﻓﻲ ﮬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐﻧﺎﮬﺎ ﻟﺧﺩﻣﺔ ﻣﺗﺳﺎﺑﻘﻲ ﺍﻟﺧﯾل ﻟﺩﯾﻧﺎ ﻛﻣﺑﺩأ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻘل ﮬﺫﺍ ﺍﻟﮭﯾﻛل ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻭﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﺟﯾﻧﯾﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺟﯾﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ‬
.‫ﺗﻡ ﺗﻧﻔﯾﺫ ﺍﻭل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﺩﯾﺭ ﻟﻠﺳﺎﺋل ﺍﻟﻣﻧﻭﻱ ﺍﻟﻣﺟﻣﺩ ﻣن ﮬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﻛز ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺧﺎﺭج‬
‫ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺟﺩ ﺿﻣﻧﮭﺎ ﺍﯾﺿﺎً ﺧﯾﻭل ﺑﻭﻧﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺩﺭج ﺿﻣن ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺧﯾﻭل ﺍﻟﻣﺻﻐﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﺻﻧﺎﻑ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻭﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﺣـﺩ ﺍﻋﺿﺎء ﺟﻧﺱ‬٬‫ ﻭ ﺳﻠﻁﺎن ﺳﻭﯾﻭ ﻭ ﻓﻲ ﺑﯾش ﺗﺑﻪ –ﺍﻧﻘﺭﺓ‬٬‫ﻭﺍن ﻣؤﺳﺳﺗﻧﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻭن ﻣن ﻣﺭﺍﻛز ) ﺍﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺧﯾل ( ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﺭﻛﻭﺏ ﺍﻟﺧﯾل ﻓﻲ ﻛﺎﺭﺍﺟﺎ ﺑﻲ‬
.‫ ﻭﺗﻧﻣﯾﺔ ﺍﻟﻣﺣﺑﺔ ﻟﻠﺧﯾل ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺗﺭﻭﯾﺞ ﻟﻠﺧﯾﻭل ﺍﻟﺗﺭﻛﯾﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﯾﺔ‬٬‫ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺎﺩﺍء ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ ﺍﻻﮬﻣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺹ ﺍﻻﺳﮭﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻟﺗﻛﯾﻑ ﺍﻁﻔﺎﻟﻧﺎ ﺍﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﺫﮬﻧﯾﺎً ﻭﺟﺳﺩﯾﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﺣﯾﺎﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻭﺫﻟك ﻛﻣﺷﺭﻭع ﻣن ﻣﺷﺎﺭﯾﻊ ﺍﻟﻣﺳؤﻭﻟﯾﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬٬‫ﺍﻟﺧﯾﻭل ﺍﻻﻛﺛﺭ ﺫﻛﺎء‬
‫ ﺍﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺍﻟﻣﺗﺳﺎﺑﻘﯾن ﻭﺍﻟﻣﺭﺑـﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺗﻧﺎ ﻭﻋﺻﺑـﺗﻧﺎ‬٬‫ ﻭﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ‬٬‫ ﻭﯾﺗﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﯾﺎﺕ ﺗﻭﻓﯾﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﻧﻘل ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ‬٬‫ﻭﯾﺟﺭﻱ ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻣﮭﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﯾﺔ ﺍﻻﺻﯾﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﺗﺭﺗﺑﯾﺗﮭﺎ ﻭﺗﻧﺷﺋﺗﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﻁﺭﯾﻘﺔ ﻭﺍﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﻣزﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻧﻲ‬
‫ ﻟﺗﻣﺛل ﻭﻟﺗﺟﺳـﺩ ﺗﻌﺑـﯾﺭﺍً ﻋن ﻣﺷـﺎﻋﺭ ﺍﻻﺣـﺗﺭﺍﻡ ﻭﺍﻻﻣﺗﻧﺎن ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻛﻧﮭﺎ‬٬‫ ﻭﺍﻟﺑﯾﺋﺔ ﻭﻣﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾﺫﮬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻧﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺭأﺳـﮭﺎ ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻛﺎﺭﺍﺟﺎ ﺑـﻲ ﻻﺳـﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﺿﻭن ﺍﻟﺳـﻧﻭﺍﺕ ﺍﻻﺧﯾﺭﺓ‬٬‫ ﺍن ﺍﻟﺗﺭﺗﯾﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﻣﺎل ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺍﻻﻣﺎﻛن ﺍﻟﻁﺑﯾﻌﯾﺔ‬.‫ﻭﺫﻟك ﻁﯾﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺍﻟﺑﯾﻊ‬
.‫ﻟﺟﻣﺎﻋﺗﻧﺎ ﻭﻋﺻﺑﺗﻧﺎ‬
‫ ﻓﻲ ﺗﺭﻭﯾﺞ ﻭﺗﻧﻣﯾﺔ ﻭﺗﻁﻭﯾﺭ ﺗﺭﺑـﯾﺔ ﺍﻟﺧﯾﻭل‬٬‫ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺗﺭﻭﯾﺞ ﻟﻣﮭﺎﺭ ﺍﻟﻣﺩﯾﺭﯾﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎﺕ ﺍﻟزﺭﺍﻋﯾﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺣـﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺍﻟﺧﯾﻭل ﻭﺍﻻﻓﺭﺍﺱ ﺍﻟﻣؤﮬﻠﺔ ﻭﺍﻻﺻﯾﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻓﺎزﺕ ﺑـﺎﻟﻌﺩﯾﺩ ﻣن ﺍﻟﺑـﻁﻭﻻﺕ‬٬‫ ﻓﻲ ظل ﻛل ﮬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﺎﻋﺭ‬٬‫ﻭﺍﻧﻧﻲ ﺍﺗﻣﻧﻰ ﺍن ﯾﺳﮭﻡ ﻛﺗﺎﻟﻭج ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻧﺎ ﮬﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﻋﺩﺍﺩﻩ‬
... ‫ﺍﻟﻌﺭﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺩﻧﺎ‬
‫ﻣﺣﻣﺩ ﮬﺎﻟﺹ ﺑﯾﻠﺩﺍن‬
‫ﺍﻟﻣﺩﯾﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﺭﺋﯾﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ‬
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
17 BAŞ SAFKAN ARAP TAYI SATIŞ ŞARTNAMESİDİR
Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü “TİGEM”, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü “İŞLETME”, ihaleye katılan veya üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişiler de “MÜŞTERİ” olarak
adlandırılmıştır.
1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:
İşletmemiz yetiştirmesi 17 baş erkek safkan Arap tayı açık arttırma usulüyle tek tek satılacaktır. Tayların özellikleri satış katalogunda belirtilmiştir
Müşteriler tayların özelliklerini belirten katalogları TİGEM, İşletme ve Hipodrom Müdürlükleri'nden temin edebilirler.
Ancak; Müşteriler kapalı teklif alma usul ve hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ilanda belirtilen ihale saatine kadar talip olduğu taya ait teminatı yatırdığına dair belgenin Komisyon
Başkanlığına ulaşmış olması şartıyla, iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
Bu şeklide verilen teklif ilk teklifler alındıktan sonra İhale Komisyonu tarafından okunur ve artırım bu teklif üzerinden devam eder.
Teklif sahibinin Komisyon huzurunda hazır bulunmaması durumunda; posta ile göndermiş olduğu teklif nihai teklif olarak kabul edilecektir.
2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN
İhale 28/10/2015 tarihinde saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacaktır.
3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
a)-Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanını ibraz etmesi.
b)-Bu işe ait geçici teminat vermesi
c)-Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerini vermesi.
d)-Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması.
4- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR:
1- Aşağıda yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye giremezler.
a) 4734 sayılı Kanun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) TİGEM'in ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
ç) TİGEM'in ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları.
e) Kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri.
f) Sermaye paylarına bakılmaksızın idarenin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, 22/01/2004 tarihli ve 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun
kapsamındaki vakıf ve dernekler.
g) Evvelce tay satışı yapılanlardan taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmedikleri için veya buna benzer nedenlerle ihaleye iştirak ettirilmemelerine dair karar alınıp tamim edilen kimseler,
2- Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları cezai şart olarak gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İkinci ihale yapıldığı takdirde işletme aleyhine meydana gelecek zarar-ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir.
5- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
a)-Geçici teminat tay başına 15.000,00 ¨. dir.
b)-Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler;
1-Tedavüldeki Türk Lirası.
2-Döviz, (İhale günündeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre teminat tutarını karşılamak kaydıyla)
3-Limit dahili süresiz banka teminat mektupları
4-Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında teminat olarak kabul edileceği açıklanan belgeler.
c)-Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlardan da geçici teminat alınacaktır.
d)-Müşteriler geçici teminatlarını veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri ihalenin başlayacağı saate kadar veya tayların satışına başlandığında veya satış esnasında İşletme
Veznesine/Veznedarına/Mutemedine teslim edecekler veya İşletmenin Ziraat Bankası Mahmudiye şubesindeki TR 45 0001 0005 1205 9943 7852 51 iban nolu hesabına,Vakıflar Bankası Veliefendi Şubesideki
TR 49 0001 5001 5800 7260 9522 96 iban nolu hesabına veya Halk Bankası T.C. Halk Bankası Çifteler Şubesindeki TR72 0001 2009 3490 0013 0000 13 iban nolu hesabına yatıracaklar ve aldıkları belgeyi
İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonuna ibraz edeceklerdir.
6- SATIŞIN KESİNLEŞMESİ:
Her tayın ihalesini müteakip satışın kesinleşip kesinleşmediği Komisyon Başkanı'nca beyan edilir. Bu beyandan itibaren tay müşterinin malı olduğundan, satıştan sonra müşteri tarafından teslim alınıncaya
kadar taylarda meydana gelebilecek hastalık, kırık, çıkık, yara, bere ve ölüm gibi vukuatlar müşteriye ait olacak, işletme bu durumdan sorumlu olmayacaktır.
7- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR:
a)İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu'nca tayların satışından dolayı tanzim edilecek ihale kararına ait karar pulu ile katma değer vergisi (KDV) ve aidiyeti zikredilmeyen diğer vergi, tellallık harcı, resim ve
harçlar tamamen müşteriye aittir.
b) Katma değer vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, gerçek usulde KDV mükellefi olduğunu gösterir belge, ibraz edilmesi zorunludur. Bu belge ibraz edilmediği takdirde yapılan teslim
perakende teslim sayılacak ve perakende teslime ait KDV oranı uygulanacaktır.
8-TESLİM-TESELLÜM YERİ, SÜRESİ VE ÖDEME ŞARTLARI:
a)-Müşteriye nakil hazırlığı ve yer temini için ihale günü dahil (5) iş günü teslim süresi tanınacaktır. Müşteri bu süre içerisinde tay bedelini ödemeye ve tayını teslim almaya mecburdur.
b)- Müşteriler, taylar teslim alınmadan önce tayın iadesi hakkında ihale günü dahil 7 (yedi) işgünü içerisinde itiraz edebileceklerdir. Bu süre içerisinde itiraz olmadığı takdirde teslim tarihinden itibaren aşağıda
belirtilen kanun maddelerinde belirtilen süreler içerisinde belgeler ile birlikte iade itirazında bulunulacaktır.
c) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 23. maddesi (c) bendi “ Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı 2 (iki) gün içerisinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim
aldıktan sonra 8 (sekiz) gün içerisinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içerisinde satıcıya ihbarla yükümlüdür.”
Diğer durumlarda Türk Borçlar Kanununun 224. maddesi hükümleri uygulanır.
d) Müşteri satın aldığı tay ile ilgili olarak (a), (b) ve (c) fıkralarında belirtilen süre içerisinde resmi olarak itirazda bulunup, yaptıracağı röntgen tetkik sonuçlarına göre görülebilecek yeni kusurlar belgeleri ile birlikte
İşletme Müdürlüğüne müracaatını yapar. İşletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu müracaatı değerlendirip, gerektiğinde eksik belgeleri tay sahibinden talep eder. Bu işlemlerden sonra işletme görüşünü Genel
Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük karar vermeden tay iade alınmaz. Ayrıca tayın iade alınmasında her hangi bir isim altında nakliye ücreti ödenmez.
e) Tayın alıcıya tesliminden itibaren 9 (dokuz) gün içerisinde, alıcı tarafından tayın iadesi ve değişiminin talep edilmesi halinde, Genel Müdürlüğümüzce bu talep makul bir sürede değerlendirilecektir. Genel
Müdürlüğün alıcının söz konusu talebinin kabulü halinde, tayın işletmeye iadesi ve alıcıya teslimine kadarki tüm nakliye masrafları alıcıya ait olacaktır.
f)-Müşteri süresi içerisinde satın almış olduğu tayın bedelini peşin olarak ödeyebileceği gibi %50'sini peşin ödemek kaydıyla geriye kalan %50'sini ise kendine ait kredi kartını (İşletmenin anlaşmalı olduğu
Vakıfbank ve Halk Bankası kartları) kullanarak 5 (beş) eşit taksitte veya teminat mektubu vererek 5 (beş) ay vadeli olarak da ödeyebilecektir. Vadeli ödeme durumunda, %50'lik kısım verilecek teminat mektubu
limit dahili, süresiz veya vade tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) gün daha fazla süreli olacaktır. (Yani tayın teslim tarihinden itibaren en az 7 (yedi) ay süreli olacaktır.) Vadeli teminat mektubu verilmesi durumunda
vade başlangıç tarihi tayın teslim edildiği tarih kabul edilecektir.
g)-Tayların teslim yeri ihale günü dahil (5) iş günü süre içinde İstanbul Veliefendi Hipodromudur. Teslim süresi içerisinde alıcıları tarafından teslim alınmayan taylar işletmeye götürülecektir. Nakliye ücretleri
alıcıdan tahsil edilecektir.
h)-Taylar satıştan evvel müşteri tarafından görülmüş, beğenilmiş ve buna göre fiyat teklifinde bulunulmuş olacağından ihaleden sonra müşteri tayda sakatlık, hastalık, kusur ve özür bulunduğunu ileri sürerek
itirazda bulunamayacaktır.
ı)-Müşteri tayı teslim almaya gelirken Ticari vergi levhasının aslını ya da onaylı fotokopisini işletmeye ibraz etmek mecburiyetindedir.
9-TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI:
a)-Müşteri teslim süresi içerisinde bedelini ödemeyip tayını teslim almadığı taktirde işletme her geçen gün için 40,00 ¨/gün bakım besleme ücreti alarak ve müşterinin borcuna 6183 sayılı Amme Alacakları
Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun'da belirtilen faiz limitlerini uygulayarak bekletmekte (bu süre 30 günü geçemez) veya protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın satış işlemini fesh edip geçici teminatı
cezai şart olarak irad kaydetmekte serbesttir. Cezai şart olarak irad kaydedilen teminat borca mahsup edilemez. Satış işlemi fesh edilip tayın yeniden satışı yapıldığında işletme aleyhine meydana gelebilecek zararziyanın da hükmen tahsili yoluna gidilir.
b)-Müşteri teslim süresi içinde tayın bedelini ödeyip ancak tayı teslim almadığı takdirde, tayın işletmeye götürülmesi durumunda 2.000,00 ¨ nakliye bedeli alınacaktır. Ayrıca günlük bakım ücretine (30) günden
sonra %50 oranında ilave yapılarak Müşteriden tahsil edilecektir. Bu süre (60) günü geçer ise işletme ihaleyi fesh etmekte serbesttir.
Bu durumda müşterinin geçici teminatı cezai şart olarak irad kaydedilir. Tayın yeniden satışı yapıldığında satış gününe kadar tahakkuk ettirilen bakım besleme bedeli ile birlikte ikinci satıştan dolayı işletme
aleyhine meydana gelebilecek zarar-ziyan işletmeye yatırılmış olan tay bedelinden tahsil edilir veya tahsili için kanuni yollara başvurulur.
Bu maddenin (a), (b) fıkralarında belirtilen gecikmeden dolayı işletme alacaklarına 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun'da belirtilen faiz limitleri uygulanır.
10-ÖZEL HÜKÜM:
Müşteriler satın aldıkları bu taylardan yüksek performans gösteren ve kan hattı itibariyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve TİGEM'ce satın alınması lüzumlu görülenleri beş (5) yaşını doldurduktan sonraki
bir dönemde mutabakata varılacak uygun bir fiyata öncelikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na veya TİGEM'e satmayı kabul etmiş sayılacaktır.
11 -MÜCBİR SEBEPLER:
(1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller ve uygulanacak hükümler aşağıda belirtilmiştir.
a) Yangın, su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri gibi doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
ç) Kısmi ve genel seferberlik ilanı,
d) Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması,
e) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerden doğan imkânsızlıklar, hükümet kararları.
(2) Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;
a) Yüklenici veya müşteriden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin veya müşterinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yedi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili mercilerce onaylanan belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.
(3) Mücbir sebebin idarece kabulü halinde, mücbir sebep halinin sözleşmenin ifasını imkânsız kılması halinde sözleşme feshedilir. Sözleşmenin ifasını geciktirmesi halinde uygun bir ek süre verilir.
(4) Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
(5) Mücbir sebeplerden etkilenen yüklenici veya müşteri, mücbir sebeplerin etkisinden kaç gün içinde kurtulacağını idareye bildirmek zorundadır.
(6) İdarece süre uzatımı talebinin kabul edilmesi halinde, süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir.
(7) Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri an aza indirmek için azami gayreti gösterirler.
12- SATIŞIN VE ALACAĞIN DEVRİ:
a)-Müşteri almış olduğu tayı İşletme Müdürlüğünün uygun görmesi halinde bir başkasına devir yapabilir.
b)-Devir işlemleri devir alan ve devredenin müştereken yazılı müracaatları ve İşletme Müdürlüğünün onayı ile gerçekleştirilir.
13-GENEL HÜKÜMLER:
a)-Bu Şartnameden doğabilecek her türlü ihtilafların hallinde ANKARA Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
b)-Müşterinin göstermiş olduğu adrese yapılan tebligat müşterinin kendisine yapılmış sayılır.
c)-TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir. Yapılan ihale satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
esaslarında yapılacaktır.
d)-Bu şartname 13 maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş olanlar şartnameyi tüm maddeleri ile aynen kabul etmiş sayılırlar.
ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Mahmudiye/ESKİŞEHİR
Tel : 0 222 611 30 29
Fax : 0 222 611 30 77
ALPTUĞHAN
Doğum Tarihi / Date of Birthday /
XXII. BERK
44-77
"BODRUM"
10.01.2013
XXXVI. BERK
66-99
"ARASLI "
ALPTUĞHAN
50. K. IRAK
45-88
BERK 2/13
XIV. BERK 74-66 "ÇELİKER"
16. SEYYARE 137-62
XXV. H. ZAMAN 54-75
32. K. IRAK 34-79
Kır - Erkek / Grey - Colt /
XXXVI.SA'D
54-84
"ÖZGÜN"
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Cidago Yüksekliği / Withers Heigt /
157
Göğüs Çevresi / Chest Girth /
181
İncik Çevresi / Shinbone /
74.K.IRAK
12-05
"SEVİNÇKAN "
64.K.IRAK
69-96
20
XX.SA'D 1970 "ULUDAĞ"
38.SEYYARE 52-79
XXXVII.SEKLAVİ 11-85
45.K.IRAK 37-86
V. BERK 68-54
11. FAZILA 2-61
VI. KURUŞ 55-52
7. SEYYARE 60-53
IX. H. ZAMAN 65-59
16. MENCULE 6-67
XV. KURUŞ 92-67
17. K. IRAK 76-67
III.SA'D 72-51
SEYYARE 75-61
ALKURUŞ 26-73
28.SEYYARE 61-73
XXXI.SEKLAVİ 10-66
52.SABIKA 36-77
XXI.KURUŞ 42-77 "HAVUÇEROL
35.K.IRAK 29-80
Baba ve Akrabalarına Ait Performans Bilgileri / Performance Details of Father and Relatives /
AKRABALARI
Relatives
BABASI
ADI
Name
‫ﺍﻹ ﺳﻡ‬
Father
ANA - BABA BİR KARDEŞLER
Full Siblings
ARASLI
KURTÇABEY
GRUP I Group I
GRUP II Group II
GRUP III Group III
TOPLAM
TOTAL
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
4
3
1
12
2
7
1
2
2
2
1
2
1
1
‫ﻣﺟﻣﻭع‬
SELDANINOĞLU
EBABİL
1
ARASBEYİ
BABADAN KARDEŞLER
Siblings from Sire
ÖZMUTLU
RENGÜL
TAŞKIR
ANADAN KARDEŞLER
Siblings from Dam
‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
KURTÇABEY (Ana Baba Bir Kardeşi)
10-11
ÇAKIRALİ
Doğum Tarihi / Date of Birthday /
XXII. BERK
44-77
"BODRUM"
17.03.2013
XXXVI. BERK
66-99
"ARASLI "
ÇAKIRALİ
50. K. IRAK
45-88
BERK 49/13
XIV. BERK 74-66 "ÇELİKER"
16. SEYYARE 137-62
XXV. H. ZAMAN 54-75
32. K. IRAK 34-79
Kır - Erkek / Grey - Colt /
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
XIII.ALKURUŞ
34-88
Cidago Yüksekliği / Withers Heigt /
158
Göğüs Çevresi / Chest Girth /
180
İncik Çevresi / Shinbone /
56.MESRURE
8-97
42.MESRURE
45-85
20
XI.ALKURUŞ 42-73
43.SEYYARE 17-81
XX.SA'D 1970 "ULUDAĞ"
35.MESRURE 25-79
V. BERK 68-54
11. FAZILA 2-61
VI. KURUŞ 55-52
7. SEYYARE 60-53
IX. H. ZAMAN 65-59
16. MENCULE 6-67
XV. KURUŞ 92-67
17. K. IRAK 76-67
VIII.ALKURUŞ 131-60
38.CAHİDE 8-67
XXVIII.SEKLAVİ 85-61
29.SEYYARE 73-74
III.SA'D 72-51
SEYYARE 75-61
XV.BERK 22-64
25.MESRURE 24-69
Baba ve Akrabalarına Ait Performans Bilgileri / Performance Details of Father and Relatives /
AKRABALARI
Relatives
BABASI
ADI
Name
‫ﺍﻹ ﺳﻡ‬
Father
ANA - BABA BİR KARDEŞLER
Full Siblings
ARASLI
GRUP I Group I
GRUP II Group II
TOPLAM
TOTAL
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
4
3
1
12
2
7
1
2
2
2
‫ﻣﺟﻣﻭع‬
IŞKINAT
KURTÇABEY
1
2
1
1
1
EBABİL
BABADAN KARDEŞLER
Siblings from Sire
GRUP III Group III
Birincilik
ARASBEYİ
ÖZMUTLU
RENGÜL
TAŞKIR
SENNU
ANADAN KARDEŞLER
Siblings from Dam
1
1
KARAHİSARLI
‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
SENNU (Ana'dan Kardeşi)
12-13
KRALINADAMI
Doğum Tarihi / Date of Birthday /
XXVI. H. ZAMAN
39-83
''VOLGA''
28.02.2013
XLVI. H. ZAMAN
44/95
''AĞA KARACA''
KRALINADAMI
25. SAHRA
18-77
H.ZAMAN 35/13
Kır - Erkek / Grey - Colt /
XXVI. BERK
15-81
''DEMİRKIR''
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Cidago Yüksekliği / Withers Heigt /
157
Göğüs Çevresi / Chest Girth /
179
İncik Çevresi / Shinbone /
84. SABIKA
64-02
''DEMİRÇİÇEK''
70. SABIKA
18-86
20
XXV. H. ZAMAN 54-75
31. GUFRE 26-76
IX. SA'D 92-59
22. SAHRA 37-70
XVIII. BERK 71-69 "YOZGATLI "
23. NEAME 4-69
XXVI. SA'D 56-76 "II. UMUT"
45. SABIKA 38-73
IX. H. ZAMAN 65-59 "ÜNAL "
16. MENCULE 6-67
XVIII. SA'D 67-68 "SATVET"
23. GUFRE 2-71
III. SA'D 72-51
9. SABIKA 56-47
VIII. KURUŞ 8/56
18. SAHRA 10/63
VIII. BERK 110-60
34. ZEHRA 54-58
VIII. KURUŞ 8-56
17. NEAME 21-64
XVIIII SA'D 67-68 SATVET
11. MENCULE 44-61
XII. HİLALÜZZAMAN 21-64
34.SABIKA 18-66
Baba ve Akrabalarına Ait Performans Bilgileri / Performance Details of Father and Relatives /
AKRABALARI
Relatives
BABASI
ADI
Name
‫ﺍﻹ ﺳﻡ‬
Father
AĞAKARACA
GRUP I Group I
GRUP II Group II
GRUP III Group III
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
3
3
4
2
5
4
20
14
1
1
9
TOPLAM
TOTAL
‫ﻣﺟﻣﻭع‬
64
ANA - BABA BİR KARDEŞLER
Full Siblings
BÜREBEY
FİRİKYA
BABADAN KARDEŞLER
Siblings from Sire
KATRE
1
1
1
3
1
2
1
2
GÖKBAKIR
1
1
GÖREME
1
1
SIRKAYA
ANADAN KARDEŞLER
Siblings from Dam
‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
KATRE (Baba'dan Kardeşi)
14-15
HARZEMŞAHLI
Doğum Tarihi / Date of Birthday /
XXVI. H. ZAMAN
39-83
''VOLGA''
15.04.2013
XLVI. H. ZAMAN
44/95
''AĞA KARACA''
HARZEMŞAHLI
25. SAHRA
18-77
H.ZAMAN 76/13
K.Kır - Erkek / Grey - Colt /
XXVII.KURUŞ
23/87
"TIRPAN"
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Cidago Yüksekliği / Withers Heigt /
155
Göğüs Çevresi / Chest Girth /
182
İncik Çevresi / Shinbone /
34.ŞİHA
11-99
''ALGÜL ''
31.ŞİHA
54/90
20
XXV. H. ZAMAN 54-75
31. GUFRE 26-76
IX. SA'D 92-59
22. SAHRA 37-70
XV.KURUŞ 92-67 "UĞURBEY"
34.MENCULE 38-82
XXII.BERK 44/77 "BODRUM"
28.ŞİHA 14-84
IX. H. ZAMAN 65-59 "ÜNAL "
16. MENCULE 6-67
XVIII. SA'D 67-68 "SATVET"
23. GUFRE 2-71
III. SA'D 72-51
9. SABIKA 56-47
VIII. KURUŞ 8/56
18. SAHRA 10/63
X.KURUŞ 5-57 "HÜCUM"
34.MAHSUSE 35-60
XVIII.SA'D 67-68 "SATVET"
16.MENCULE 6-67
XIV.BERK 74-66
16.SEYYARE 137-62
XXI.SA'D 23-67
24.ŞİHA 12-68
Baba ve Akrabalarına Ait Performans Bilgileri / Performance Details of Father and Relatives /
AKRABALARI
Relatives
BABASI
ADI
Name
‫ﺍﻹ ﺳﻡ‬
Father
ANA - BABA BİR KARDEŞLER
Full Siblings
AĞAKARACA
BÜREBEY
FİRİKYA
KATRE
BABADAN KARDEŞLER
Siblings from Sire
GRUP I Group I
GRUP II Group II
GRUP III Group III
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
3
3
4
2
5
4
1
20
14
1
1
1
1
9
TOPLAM
TOTAL
‫ﻣﺟﻣﻭع‬
64
3
1
2
1
2
GÖKBAKIR
1
1
GÖREME
1
1
ANADAN KARDEŞLER
Siblings from Dam
‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
BÜREBEY (Ana-Baba Bir Kardeşi)
16-17
GÜRGÜR BABA
Doğum Tarihi / Date of Birthday /
XXXIV. SEKLAVİ
22-76
''SERHANBEY''
25.01.2013
XLIV. SEKLAVİ
19-95
''ALTAHA ''
GÜRGÜR BABA
77. MEBRUKE
11-83
SEKLAVİ 9/13
Al - Erkek / Chestnut - Colt /
XXXVI.SA'AD
54-84
''ÖZGÜN''
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Cidago Yüksekliği / Withers Heigt /
158
Göğüs Çevresi / Chest Girth /
175
İncik Çevresi / Shinbone /
75.K.IRAK
24-05
''ÖZGÜNÇİÇEK''
55.K.IRAK
61-90
19
XXXI. SEKLAVİ 10-66
18. K. IRAK 74-68
XIV. BERK 74-66 "ÇELİKER "
68. MEBRUKE 61-76
XX.SA'D 1970 "ULUDAĞ"
38.SEYYARE 52-79
XXII. BERK 44-77 "BODRUM "
26.K.IRAK 13-74
XXVII.SEK. 149-52 "ALNASİP "
9. ZAHİDE 18-53
VI. BERK 84-57
10. K. IRAK 49-60
V. BERK 68-54
11. FAZILA 2-61
XV. SA'D 17-62
41. MEBRUKE 42-60
III.SA'D 72-51
SEYYARE 75-61
ALKURUŞ 26-73
28.SEYYARE 61-73
XIV.BERK 74-66 " ÇELİKER"
16.SEYYARE 137-62
XXVII.SEKLAVİ 149-52 "ALNASİP"
19.K.IRAK 52-69
Baba ve Akrabalarına Ait Performans Bilgileri / Performance Details of Father and Relatives /
ADI
AKRABALARI
Name
Relatives
BABASI
‫ﺍﻹ ﺳﻡ‬
Father
ALTAHA
GRUP I Group I
GRUP II Group II
GRUP III Group III
TOPLAM
TOTAL
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
3
3
2
4
2
2
4
4
3
27
8
6
4
18
3
7
3
7
‫ﻣﺟﻣﻭع‬
ANA - BABA BİR KARDEŞLER
Full Siblings
ORÇUN
AKARÇAY
1
1
1
KARABEDİR
BABADAN KARDEŞLER
Siblings from Sire
‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
1
BİLGEKURT
1
1
1
1
SERHANTAY
2
1
1
1
ERYAMAN
1
1
1
GENÇTAY
2
1
1
NİLDA
OĞULSEFA
ANADAN KARDEŞLER
Siblings from Dam
1
1
6
2
5
1
1
4
1
1
1
AKARÇAY (Baba'dan Kardeşi)
18-19
TİREBOLU
Doğum Tarihi / Date of Birthday /
XXXIV. SEKLAVİ
22-76
''SERHANBEY''
01.03.2013
XLIV. SEKLAVİ
19-95
''ALTAHA ''
TİREBOLU
77. MEBRUKE
11-83
SEKLAVİ 37/13
Al - Erkek / Chestnut - Colt /
XXXIII.SA'AD
46-78
''ALBATUR''
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Cidago Yüksekliği / Withers Heigt /
156
Göğüs Çevresi / Chest Girth /
179
İncik Çevresi / Shinbone /
34.FAZILA
42-04
''GÜNSARI''
27.FAZILA
15-93
20
XXXI. SEKLAVİ 10-66
18. K. IRAK 74-68
XIV. BERK 74-66 "ÇELİKER "
XXVII.SEK. 149-52 "ALNASİP "
9. ZAHİDE 18-53
VI. BERK 84-57
10. K. IRAK 49-60
V. BERK 68-54
11. FAZILA 2-61
68. MEBRUKE 61-76
XV. SA'D 17-62
41. MEBRUKE 42-60
XVIII.SA'D 67-68 "SATVET "
XII.SA'D 83-60 "AKBATUR "
4.K.IRAK 16-50
11.MENCULE 44-61
XXV.H.ZAMAN 54-75
22.FAZILA 5-85
I.BERK 34-40 "TUFAN"
4.MENCULE 8-49
IX.H.ZAMAN 65-59 ÜNAL
16.MENCULE 6-67
XVIII.KURUŞ 95-72 "TURAB"
18.FAZILA 22-71
Baba ve Akrabalarına Ait Performans Bilgileri / Performance Details of Father and Relatives /
ADI
AKRABALARI
Name
Relatives
BABASI
‫ﺍﻹ ﺳﻡ‬
Father
ANA - BABA BİR KARDEŞLER
Full Siblings
ALTAHA
GRUP I Group I
GRUP II Group II
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
3
3
2
4
2
2
4
4
3
RUAT
1
ORÇUN
8
AKARÇAY
1
1
1
KARABEDİR
BABADAN KARDEŞLER
Siblings from Sire
GRUP III Group III
Birincilik
1
1
BİLGEKURT
1
1
1
1
SERHANTAY
2
1
1
1
ERYAMAN
1
1
1
‫ﻣﺟﻣﻭع‬
27
1
6
4
18
3
7
3
7
1
NİLDA
OĞULSEFA
2
1
TOPLAM
TOTAL
1
6
2
5
1
1
4
1
ANADAN KARDEŞLER
Siblings from Dam
‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
RUAT (Ana-Baba Bir Kardeşi)
20-21
TAHACAN
Doğum Tarihi / Date of Birthday /
XXXIV. SEKLAVİ
22-76
''SERHANBEY''
09.03.2013
XLIV. SEKLAVİ
19-95
''ALTAHA ''
TAHACAN
77. MEBRUKE
11-83
SEKLAVİ 43/13
XXXI. SEKLAVİ 10-66
18. K. IRAK 74-68
XIV. BERK 74-66 "ÇELİKER "
68. MEBRUKE 61-76
Kır - Erkek / Grey - Colt /
XXI.KURUŞ
42-77
''HAVUÇEROL''
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Cidago Yüksekliği / Withers Heigt /
155
Göğüs Çevresi / Chest Girth /
178
İncik Çevresi / Shinbone /
34.NECME
65-92
31.NECME
14-85
19
XV.KURUŞ 92-67 "UĞURBEY "
17.K.IRAK 76-67
XIX.H.ZAMAN 22-73
30.NECME 2-75
XXVII.SEK. 149-52 "ALNASİP "
9. ZAHİDE 18-53
VI. BERK 84-57
10. K. IRAK 49-60
V. BERK 68-54
11. FAZILA 2-61
XV. SA'D 17-62
41. MEBRUKE 42-60
X.KURUŞ 5-57
34.MAHSUSE 35-60
XII.SA'D 83-60
7.K.IRAK 100-56
IX.H.ZAMAN 65-59
38.SABIKA 5-68
XV.SA'D 17-62
21.NECME 16-61
Baba ve Akrabalarına Ait Performans Bilgileri / Performance Details of Father and Relatives /
ADI
AKRABALARI
Name
Relatives
BABASI
‫ﺍﻹ ﺳﻡ‬
Father
ANA - BABA BİR KARDEŞLER
Full Siblings
ALTAHA
ERYAMAN
GRUP I Group I
GRUP II Group II
GRUP III Group III
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
3
3
2
4
2
2
4
4
3
27
1
1
1
1
4
4
18
3
7
3
7
ORÇUN
AKARÇAY
8
1
1
1
KARABEDİR
BABADAN KARDEŞLER
Siblings from Sire
‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
1
BİLGEKURT
1
1
1
1
SERHANTAY
2
1
1
1
İLGİLGE
ANADAN KARDEŞLER
Siblings from Dam
1
6
1
2
1
NİLDA
OĞULSEFA
TOPLAM
TOTAL
Birincilik
‫ﻣﺟﻣﻭع‬
1
6
2
5
1
1
1
1
YANDIRAN
ERYAMAN (Ana-Baba Bir Kardeşi)
22-23
SERDENGEÇER
Doğum Tarihi / Date of Birthday /
XXXIV. SEKLAVİ
22-76
''SERHANBEY''
07.04.2013
XLIV. SEKLAVİ
19-95
''ALTAHA ''
SERDENGEÇER
77. MEBRUKE
11-83
SEKLAVİ 68/13
Al - Erkek / Chestnut - Colt /
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
XXV.H.ZAMAN
54-75
Cidago Yüksekliği / Withers Heigt /
159
Göğüs Çevresi / Chest Girth /
179
İncik Çevresi / Shinbone /
15.ZAFİRE
4-96
11.ZAFİRE
60-84
19
XXXI. SEKLAVİ 10-66
18. K. IRAK 74-68
XIV. BERK 74-66 "ÇELİKER "
68. MEBRUKE 61-76
IX.H.ZAMAN 65-59 "ÜNAL"
16.MENCULE 6-67
XVIII.KURUŞ 95-72
9.ZAFİRE 4-79
XXVII.SEK. 149-52 "ALNASİP "
9. ZAHİDE 18-53
VI. BERK 84-57
10. K. IRAK 49-60
V. BERK 68-54
11. FAZILA 2-61
XV. SA'D 17-62
41. MEBRUKE 42-60
I.H.ZAMAN 9-40
5.MAHİDE 31-50
VI.BERK 84-57 CANBERK
4.MENCULE 8-49
XIII.KURUŞ 110-62 TULYAR
4.RODE 46-58
XIV.BERK 74-66
5.ZAFİRE 14-61
Baba ve Akrabalarına Ait Performans Bilgileri / Performance Details of Father and Relatives /
ADI
AKRABALARI
Name
Relatives
BABASI
‫ﺍﻹ ﺳﻡ‬
Father
ALTAHA
GRUP I Group I
GRUP II Group II
GRUP III Group III
TOPLAM
TOTAL
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
3
3
2
4
2
2
4
4
3
27
8
6
4
18
3
7
3
7
‫ﻣﺟﻣﻭع‬
ANA - BABA BİR KARDEŞLER
Full Siblings
ORÇUN
AKARÇAY
1
1
1
KARABEDİR
BABADAN KARDEŞLER
Siblings from Sire
‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
1
BİLGEKURT
1
1
1
1
SERHANTAY
2
1
1
1
ERYAMAN
1
1
1
AYABAKAN
DİRLİKHAN
1
2
1
NİLDA
1
6
2
5
1
1
OĞULSEFA
ANADAN KARDEŞLER
Siblings from Dam
1
6
1
2
4
1
11
2
1
1
AYABAKAN (Ana'dan Kardeşi)
24-25
SURKAPI
Doğum Tarihi / Date of Birthday /
XXXIV. SEKLAVİ
22-76
''SERHANBEY''
15.03.2013
XLIV. SEKLAVİ
19-95
''ALTAHA ''
SURKAPI
77. MEBRUKE
11-83
SEKLAVİ 48/13
XXXI. SEKLAVİ 10-66
18. K. IRAK 74-68
XIV. BERK 74-66 "ÇELİKER "
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Cidago Yüksekliği / Withers Heigt /
155
Göğüs Çevresi / Chest Girth /
174
İncik Çevresi / Shinbone /
38.T.NUR
44-04
''ŞEKERPARE''
35.T.NUR
28-99
''NURSU''
20
9. ZAHİDE 18-53
VI. BERK 84-57
10. K. IRAK 49-60
V. BERK 68-54
11. FAZILA 2-61
68. MEBRUKE 61-76
XV. SA'D 17-62
41. MEBRUKE 42-60
XXV.H.ZAMAN 54-75
IX.H.ZAMAN 65-59 "ÜNAL"
16.MENCULE 6-67
Kır - Erkek / Grey - Colt /
XXVI.H.ZAMAN
39-83
''VOLGA''
XXVII.SEK. 149-52 "ALNASİP "
31.GUFRE 26-76
BATYSKAF
22.T.NUR 23-85
XVIII.SA'D 67-68 SATVET
23.GUFRE 2-71
PAMİR
BAJECZKA
ALKURUŞ 26-73
14.T.NUR 3-73
Baba ve Akrabalarına Ait Performans Bilgileri / Performance Details of Father and Relatives /
ADI
AKRABALARI
Name
Relatives
BABASI
‫ﺍﻹ ﺳﻡ‬
Father
ALTAHA
GRUP I Group I
GRUP II Group II
GRUP III Group III
TOPLAM
TOTAL
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
3
3
2
4
2
2
4
4
3
27
8
6
4
18
3
7
3
7
‫ﻣﺟﻣﻭع‬
ANA - BABA BİR KARDEŞLER
Full Siblings
ORÇUN
AKARÇAY
1
1
1
KARABEDİR
BABADAN KARDEŞLER
Siblings from Sire
‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
1
2
1
1
NİLDA
BİLGEKURT
1
1
1
1
SERHANTAY
2
1
1
1
ERYAMAN
1
1
1
OĞULSEFA
ANADAN KARDEŞLER
Siblings from Dam
1
1
6
2
5
1
1
4
1
BESSEY
COŞKUNKIZ
SERHANTAY (Baba'dan Kardeşi)
26-27
FIRTINA DERESİ
Doğum Tarihi / Date of Birthday /
XXXVI. SA'D
54-84
"ÖZGÜN"
19.03.2013
LIII. SA'D
78-04
"AYABAKAN"
FIRTINA DERESİ
15. ZAFİRE
4-96
SA'D 51/13
Kır - Erkek / Grey - Colt /
XXVI.BERK
15-81
"DEMİRKIR "
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Cidago Yüksekliği / Withers Heigt /
157
Göğüs Çevresi / Chest Girth /
179
İncik Çevresi / Shinbone /
19,5
65.MENCULE
46-04
"HEDİYEM "
44.MENCULE
32-87
XX. SA'D 1970 "ULUDAĞ"
38. SEYYARE 52-79
XXV. H. ZAMAN 54-75
11.ZAFİRE 60-84
XVIII.BERK 71-69 "YOZGATLI"
23.NEAME 4-69
XXXI.SEKLAVİ 10-66
27.MENCULE 32-77
III.SA'D 72-51
SEYYARE 75-61 "ÇİLEK"
ALKURUŞ 26-73
28. SEYYARE 61-73
IX. H.ZAMAN 65-59" ÜNAL "
16. MENCULE 6-67
XVIII. KURUŞ 95-72 "TULRAB "
9. ZAFİRE 4-79
VIII.BERK 110-60
34.ZEHRA 54-58
VIII.KURUŞ 8-56
17.NEAME 21-64
XXVII.SEKLAVİ 149-52
9.ZAHİDE 18-53
XVIII. SA'D 67-68
16.MENCULE 6-67
Baba ve Akrabalarına Ait Performans Bilgileri / Performance Details of Father and Relatives /
AKRABALARI
Relatives
BABASI
ADI
GRUP II Group II
GRUP III Group III
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
AYABAKAN
6
1
SAKARBAŞI
1
Name
‫ﺍﻹ ﺳﻡ‬
Father
GRUP I Group I
Birincilik
2
2
TOPLAM
TOTAL
‫ﻣﺟﻣﻭع‬
11
ANA - BABA BİR KARDEŞLER
Full Siblings
1
1
2
5
BABADAN KARDEŞLER
Siblings from Sire
HEDİYEM OLSUN
ANADAN KARDEŞLER
Siblings from Dam
ÖĞÜNSEL
‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
SAKARBAŞI (Baba'dan Kardeşi)
28-29
ASALETLİ
Doğum Tarihi / Date of Birthday /
XXXVI. SA'D
54-84
"ÖZGÜN"
19.04.2013
LII. SA'AD
44-06
"BEN ANADOLU"
ASALETLİ
55. KEMİYETÜLIRAK
61-90
SA'D 80/13
Al - Erkek / Chestnut - Colt /
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
XXV.H.ZAMAN
54-75
Cidago Yüksekliği / Withers Heigt /
152
Göğüs Çevresi / Chest Girth /
172
İncik Çevresi / Shinbone /
118.ZEHRA
31-95
97.ZEHRA
30-84
19,5
XX. SA'D 1970 "ULUDAĞ"
38. SEYYARE 52-79
XXII. BERK 44-77 "BODRUM"
26. KEMİYETÜLIRAK 13-74
IX.H.ZAMAN 65-59 ÜNAL
16.MENCULE 6-67
XXI.KURUŞ 42-77 HAVUÇEROL
78.ZEHRA 42-79
III.SA'D 72-51
SEYYARE 75-61 "ÇİLEK"
ALKURUŞ 26-73
28. SEYYARE 61-73
XIV. BERK 74-66 "ÇELİKER "
16. SEYYARE 137-62
XXVII. SEKLAVİ 149-52 "ALNASİP"
19. KEMİYETÜLIRAK 52-69
I.H.ZAMAN 9-40
5.MAHİDE 31-50
VI.BERK 84-57
4.MENCULE 8-49
XV.KURUŞ 92-67
17.K.IRAK 76-67
XVIII.SA'D 67-68
54.ZEHRA 90-68
Baba ve Akrabalarına Ait Performans Bilgileri / Performance Details of Father and Relatives /
ADI
AKRABALARI
Name
Relatives
BABASI
‫ﺍﻹ ﺳﻡ‬
Father
BEN ANADOLU KARDEŞLERİ
Full Siblings
GRUP I Group I
GRUP II Group II
GRUP III Group III
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
5
2
21
4
2
18
BEN ANADOLU
ODİN
5
2
ODİNHAN
3
3
2
2
1
3
3
1
4
1
2
1
KIZILTUĞ
1
1
SAFALIM
BOLKAR
‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
6
2
1
DEMİRCİ
ANADAN KARDEŞLER
Siblings from Dam
‫ﻣﺟﻣﻭع‬
KOŞU HAYATI YOKTUR.
ÖZGÜNKAN
BABADAN KARDEŞLER
Siblings from Sire
TOPLAM
TOTAL
Birincilik
SONDARBE
ALTUĞHAN
2
2
1
1
2
1
1
2
1
8
1
5
1
KIZILTUĞ (Baba'dan Kardeşi)
30-31
ÇAMLIBEL
Doğum Tarihi / Date of Birthday /
XXXIII. SA'D
46-78
"ALBATUR "
31.03.2013
XLVII. SA'D
46-91
"HALİD "
ÇAMLIBEL
39. NEAME
19-83
SA'D 65/13
Al - Erkek / Chestnut - Colt /
XXVII.KURUŞ
23-87
"TIRPAN"
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Cidago Yüksekliği / Withers Heigt /
156
Göğüs Çevresi / Chest Girth /
176
İncik Çevresi / Shinbone /
55.ACBE
56-00
"AVŞARKIZI"
54.ACBE
71-94
19
XVIII. SA'D 67-68 "SATVET"
11. MENCULE 44-61
XVIII. BERK 71-69 "YOZGATLI "
23. NEAME 4-69
XV.KURUŞ 92-67 "UĞURBEY"
34.MENCULE 38-82
XXII.BERK 44-77 BODRUM
51.ACBE 65-85
XII. SA'D 83-60
4. K. IRAK 16-50
I. BERK 34-40
4. MENCULE 8-49
VIII. BERK 110-60
34. ZEHRA 54-58
VIII. KURUŞ 8-56
17. NEAME 21-64
X.KURUŞ 5-57
34.MAHSUSE 35-60
XVIII.SA'D 67-68
16.MENCULE 6-67
XIV.BERK 74-66
16.SEYYARE 137-62
XXIV.SA'D 54-73
50.ACBE 7-65
Baba ve Akrabalarına Ait Performans Bilgileri / Performance Details of Father and Relatives /
ADI
AKRABALARI
GRUP III Group III
TOPLAM
TOTAL
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
HALİD
1
1
2
1
1
3
2
2
13
KARAÜZÜM
8
3
1
10
1
3
1
2
29
DAYIBEY
1
2
2
1
2
3
1
1
13
1
3
5
Name
‫ﺍﻹ ﺳﻡ‬
Father
GRUP II Group II
İkincilik
Relatives
BABASI
GRUP I Group I
Birincilik
‫ﻣﺟﻣﻭع‬
ANA - BABA BİR KARDEŞLER
Full Siblings
BABADAN KARDEŞLER
Siblings from Sire
SARIKENTLİM
KOPUZ
1
1
1
SUBAŞI
1
1
KÖKSALAN
1
1
KARAESER
3
1
1
5
ANADAN KARDEŞLER
Siblings from Dam
‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
KARAÜZÜM (Baba'dan Kardeşi)
32-33
KIZGINÇÖL
ASWAN
Doğum Tarihi / Date of Birthday /
PALAS
28.03.2013
PANEL
EMAEL
1988
KIZGINÇÖL
ALGOMEJ
EJNİA
EMAEL 63/13
EUFORİA
Doru - Erkek / Bay - Colt /
XXXVI.SA'D
54-84
"ÖZGÜN"
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Cidago Yüksekliği / Withers Heigt /
154
Göğüs Çevresi / Chest Girth /
177
İncik Çevresi / Shinbone /
70.K.IRAK
41-03
"ELASAY "
64.K.IRAK
69-96
20
XX.SA'D 1970 "ULUDAĞ"
38.SEYYARE 52-79
XXXVII.SEKLAVİ 11-85
45.K.IRAK 37-86
NAZEER
YOSREİA
NİL
PLATİNA
CELEBES
ALGOKİNA
BANDOS
EUFONİA
III.SA'D 72-51
SEYYARE 75-61 "ÇİLEK"
ALKURUŞ 26-73
28.SEYYARE 61-73
XXXI.SEKLAVİ 10-66
52.SABIKA 36-77
XXI.KURUŞ 42-77 "HAVUÇEROL"
35.K.IRAK 29-80
Baba ve Akrabalarına Ait Performans Bilgileri / Performance Details of Father and Relatives /
AKRABALARI
Relatives
BABASI
ADI
GRUP II Group II
GRUP III Group III
TOPLAM
TOTAL
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
DEMİRDÖVEN
1
3
1
1
10
1
17
HIZLITAY
1
5
6
17
2
3
2
8
1
1
1
Name
‫ﺍﻹ ﺳﻡ‬
Father
GRUP I Group I
Birincilik
‫ﻣﺟﻣﻭع‬
EMAEL
ANA - BABA BİR KARDEŞLER
Full Siblings
BABADAN KARDEŞLER
Siblings from Sire
ASALBEY
GÖKÇEADA
ELBEYİ
BATUHANBEY
1
3
1
2
1
1
1
2
7
1
2
1
2
BERKTUĞ
ANADAN KARDEŞLER
Siblings from Dam
‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
HIZLITAY (Baba'dan Kardeşi)
34-35
BATINHAN
ASWAN
Doğum Tarihi / Date of Birthday /
PALAS
09.04.2013
PANEL
EMAEL
1988
BATINHAN
ALGOMEJ
EJNİA
EMAEL 72/13
EUFORİA
Doru - Erkek / Bay - Colt /
XXIII.KURUŞ
1-84
"UMUTBEY"
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Cidago Yüksekliği / Withers Heigt /
157
Göğüs Çevresi / Chest Girth /
178
İncik Çevresi / Shinbone /
52.NEAME
68-93
41.NEAME
16-85
19
XVIII.KURUŞ 95-72 "TURAB"
29.K.IRAK 14-76
XXVIII.SA'D 17-76
33.NEAME 10-80
NAZEER
YOSREİA
NİL
PLATİNA
CELEBES
ALGOKİNA
BANDOS
EUFONİA
XIII.KURUŞ 110-62
4.RODE 46-58
XV.BERK 22-64
22.K.IRAK 30-70
XVIII.SA'D 67-68
40.SABIKA 7-69
XVIII.H.ZAMAN 93-68
25.NEAME 48-70
Baba ve Akrabalarına Ait Performans Bilgileri / Performance Details of Father and Relatives /
AKRABALARI
Relatives
BABASI
ADI
ANA - BABA BİR KARDEŞLER
Full Siblings
GRUP III Group III
TOPLAM
TOTAL
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
DEMİRDÖVEN
1
3
1
1
10
1
17
HIZLITAY
1
5
6
17
2
3
2
8
1
1
1
Name
‫ﻣﺟﻣﻭع‬
EMAEL
ASALBEY
GÖKÇEADA
BABADAN KARDEŞLER
Siblings from Sire
GRUP II Group II
İkincilik
‫ﺍﻹ ﺳﻡ‬
Father
GRUP I Group I
Birincilik
ELBEYİ
BATUHANBEY
3
1
1
2
1
1
1
2
7
1
2
1
2
TEKİNKILIÇ
ANADAN KARDEŞLER
Siblings from Dam
‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
DEMİRDÖVEN (Ana-Baba Bir Kardeşi)
36-37
LİDEREFE
Doğum Tarihi / Date of Birthday /
XXI.KURUŞ
42-77
"HAVUÇEROL"
26.03.2013
XXX. KURUŞ
50-92
"ŞÖVALYE "
LİDEREFE
41. MESRURE
64-84
KURUŞ 57/13
Al - Erkek / Chestnut - Colt /
XXXVIII.SEKLAVİ
42-91
BAMKA.III
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Cidago Yüksekliği / Withers Heigt /
155
Göğüs Çevresi / Chest Girth /
176
İncik Çevresi / Shinbone /
29.MAHİDE
85-01
"MERCANHANIM"
14.MAHİDE
63-86
19
XV. KURUŞ 92-67 "UĞURBEY "
17. KEMİYETÜLIRAK 76-67
XXIV. SA'D 54-73 "TULRAH"
31. MESRURE 52-75
XXXV.SEKLAVİ 39-77"KAYHANBEY"
82.ZEHRA 32-80
XXV.H.ZAMAN 54-75
11.MAHİDE 69-74
X. KURUŞ 5-57 "HÜCUM "
34.MAHSUSE 35-60
XII. SA'D 83-60 "AKBATUR"
7. KEMİYETÜLIRAK 100-56
V. SA'D 164-52 "SEZGİN "
18.GUFRE 74-66
VI. BERK 84-57 "CANBERK "
27. MESRURE 52-70
XXIX.SEKLAVİ 50-62
30.SABIKA 22-65
XIII.BERK 109-65
71.ZEHRA 60-68
IX.H.ZAMAN 65-59
16.MENCULE 6-67
X.KURUŞ 5-57
9.MAHİDE 66-68
Baba ve Akrabalarına Ait Performans Bilgileri / Performance Details of Father and Relatives /
AKRABALARI
Relatives
BABASI
ADI
GRUP II Group II
GRUP III Group III
TOPLAM
TOTAL
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
ŞÖVALYE
2
1
1
3
3
11
HAYATIM
1
6
3
2
8
7
3
35
DERHADIR
1
1
3
3
6
2
2
18
1
3
Name
‫ﺍﻹ ﺳﻡ‬
Father
GRUP I Group I
Birincilik
1
‫ﻣﺟﻣﻭع‬
ANA - BABA BİR KARDEŞLER
Full Siblings
4
KAMAN
BABADAN KARDEŞLER
Siblings from Sire
1
1
1
NERGİSÇİÇEK
1
1
DÖNMEZBEY
1
1
CİHANEFE
1
1
ÖZKURUŞ
ANADAN KARDEŞLER
Siblings from Dam
‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
2
2
HAKANSOYLU
YALNIZEFE
1
2
3
2
2
2
1
3
5
1
1
21
YALNIZEFE (Ana'dan Kardeşi)
38-39
KARAPANTER
Doğum Tarihi / Date of Birthday /
XX. KURUŞ
28-79
"TULYAD"
22.05.2013
XXXI. KURUŞ
36-97
"TAMERİNOĞLU"
KARAPANTER
45.NEAME
27-87
KURUŞ 93/13
XIII. KURUŞ 110-62 "TULYAR"
18.FAZILA 22-71
XXXII. SA'D 30-77 "ERSOYLU "
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Cidago Yüksekliği / Withers Heigt /
154
Göğüs Çevresi / Chest Girth /
169
İncik Çevresi / Shinbone /
83.K.IRAK
71-08
"ZEYNEPŞEVVAL"
55.K.IRAK
61-90
19
10.ZAHİDE 51-54
V. BERK 68-54 "BEY"
11.FAZILA 2-61
IX SA'D 92-59 " SERVET.2 "
19.NEAME 43-65
31. NEAME 21-79
XI. HİLALÜZZAMAN 84-61
25. NEAME 48-70
XXXVI.SA'D 54-84 ÖZGÜN
XX.SA'D 1970 ULUDAĞ
38.SEYYARE 52-79
K.Kır - Erkek / Grey - Colt /
XLVIII.SA'D
61-94
YELHAN
KURUŞ 130-50 RÜCHAN
29.ZAHİDE10-77
XXII.BERK 44-77 BODRUM
26.K.IRAK 13-74
XV.BERK 22-64 DORUHAN
25.ZAHİDE 14-70
XIV.BERK 74-66 ÇELİKER
16.SEYYARE 137-62
XXVII.SEKLAVİ 149-52 ALNASİP
19.K.IRAK 52-69
Baba ve Akrabalarına Ait Performans Bilgileri / Performance Details of Father and Relatives /
AKRABALARI
Relatives
BABASI
ADI
GRUP II Group II
GRUP III Group III
TOPLAM
TOTAL
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
TAMERİNOĞLU
5
5
1
3
6
3
11
9
3
46
YALNIZEFE
2
3
2
2
2
1
3
5
1
21
ENDEREFE
1
1
1
2
1
7
YILMABAŞAR
2
2
1
6
1
1
3
Name
‫ﺍﻹ ﺳﻡ‬
Father
GRUP I Group I
Birincilik
‫ﻣﺟﻣﻭع‬
ANA - BABA BİR KARDEŞLER
Full Siblings
BABADAN KARDEŞLER
Siblings from Sire
BERŞAN
DEDESABRİ
BAŞKAYNAK
ÇAKIRALP
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
ANADAN KARDEŞLER
Siblings from Dam
‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
YILMABAŞAR (Baba'dan Kardeşi)
40-41
FIRATIN ÖFKESİ
Doğum Tarihi / Date of Birthday /
XX. KURUŞ
28-79
"TULYAD"
27.03.2013
XXXI. KURUŞ
36-97
"TAMERİNOĞLU"
FIRATIN ÖFKESİ
45.NEAME
27-87
KURUŞ 60/13
XIII. KURUŞ 110-62 "TULYAR"
18.FAZILA 22-71
XXXII. SA'D 30-77 "ERSOYLU "
31. NEAME21-79
Kır - Erkek / Grey - Colt /
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
EMAEL
1988
Cidago Yüksekliği / Withers Heigt /
153
Göğüs Çevresi / Chest Girth /
175
İncik Çevresi / Shinbone /
62.NEAME
55-01
"BERDANGÜLÜ"
53.NEAME
43-93
18
PALAS
EJNİA
XXXVI.SA'D 54-84 ÖZGÜN
39.NEAME 19-83
KURUŞ 130-50 RÜCHAN
10.ZAHİDE 51-54
V. BERK 68-54 "BEY"
11.FAZILA 2-61
IX SA'D 92-59 " SERVET.2 "
19.NEAME 43-65
XI. HİLALÜZZAMAN 84-61
25. NEAME 48-70
ASWAN
PANEL
ALGOMEJ
EUFORİA
XX.SA'D 1970 ULUDAĞ
38.SEYYARE 52-79
XVIII.BERK 71-69
23.NEAME 4-69
Baba ve Akrabalarına Ait Performans Bilgileri / Performance Details of Father and Relatives /
AKRABALARI
Relatives
BABASI
ADI
Name
‫ﺍﻹ ﺳﻡ‬
Father
ANA - BABA BİR KARDEŞLER
Full Siblings
BABADAN KARDEŞLER
Siblings from Sire
TAMERİNOĞLU
GRUP I Group I
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 1
Rank 2
Rank 3
5
5
1
3
6
3
11
9
3
1
1
3
5
1
21
1
2
1
7
2
1
1
2
3
ENDEREFE
1
1
YILMABAŞAR
2
ÇAKIRALP
TOPLAM
TOTAL
Üçüncülük
YALNIZEFE
BAŞKAYNAK
GRUP III Group III
İkincilik
BERŞAN
DEDESABRİ
GRUP II Group II
Birincilik
2
2
2
1
1
1
1
‫ﻣﺟﻣﻭع‬
46
3
6
2
1
3
1
1
1
ANADAN KARDEŞLER
Siblings from Dam
‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
BERŞAN (Ana-Baba Bir Kardeşi)
42-43
Anadolu Tarım İşletmesi
ALTAHA
TAMERİNOĞLU

Benzer belgeler

kapak beğenilen

kapak beğenilen yer almaktadır. Geniş İmparatorluğun bütün tebaasını, müesseselerini hak, hukuk ve adalet ilkeleri içerisinde kanunnameler yaparak yönetmeyi en esaslı prensip sayan Osmanlı Devleti, At Çekenlerin d...

Detaylı

Ahır Listesi At İsmi Antrenör İsmi Ahır No Yaş Sahip İsmi Grubu 1 / 9

Ahır Listesi At İsmi Antrenör İsmi Ahır No Yaş Sahip İsmi Grubu 1 / 9 M.YAPRAK M.YAPRAK A.TEKİNALP K.YILDIZ K.YILDIZ K.YILDIZ K.YILDIZ K.YILDIZ H.BAŞAK H.BAŞAK H.BAŞAK H.BAŞAK S.V.KAYA S.V.KAYA S.V.KAYA S.V.KAYA S.V.KAYA S.V.KAYA S.V.KAYA S.V.KAYA

Detaylı

İzmir

İzmir Bu raporda, bugün koşulacak yarışlara katılan ve sadece bu hipodromda değil tüm hüpodromlarda koşturduğu atları ganyan sıralamasında favori veya plase olupta yarışı kazanamayan at sahiplerinin bugü...

Detaylı

kapak ctp

kapak ctp 5072 sayılı dernekler ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun kapsamındaki vakıf ve dernekler. g) Evvelce Tay satışı yapılanlardan taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine ...

Detaylı

Şampiyon Aygırlar

Şampiyon Aygırlar Islah çalışmaları geçmişten günümüze aynı titizlikle sürdürülmektedir. Her yıl tüm damızlık materyal ve doğan taylar, uzman teknik heyet tarafından incelenerek, ırk özellikleri, seceresi, genetik ...

Detaylı

tigem aygır sperması ücret listeleri

tigem aygır sperması ücret listeleri Not: Taze sperma ile tohumlamada tohumlama ücreti %50 peşin, bakiye kısmı ise canlı tay doğumu müteakip alınır. Fakat herhangi bir nedenle canlı tay doğumu gerçekleşmemesi halinde tohumlama ücreti ...

Detaylı