LEADERSHIP NEW GENERATION

Transkript

LEADERSHIP NEW GENERATION
NEW
GENERATION LEADERSHIP ‘New Generation Leadership’ yeni
nesil liderlik anlayışı ile
hazırlanmış özel bir programdır.
İnsanlığın günümüze kadar
yaşadıkları, önyargıları ve
öğrendikleri liderlerin ve
yöneticilerin oluşumlarında ve
genlerinde korkuları, şüpheleri,
stresleri, alışkanlıkları yok etmeyi
ve yok olmayı oluşturmuştur.
Yeni nesil liderlik anlayışı;
genlerimize işlemiş olan ve bize
ait olmayan negatif duygulardan
arınmayı, özümüzde var olan ve
bizi var eden saf, temiz halimize
geri dönerek yeni bir oluşum
yaratmayı gerektirmektedir.
Bu oluşum etik kurallarla
beslenerek, birliğe ve bütünlüğe
önem veren, her daim yaratıcı
olan, kendisine içsel ve dışsal
engel yaratmayan, öncelikle
kendisine liderlik yapan bireyler
hedeflemektedir.
Amacı
Bu program, Live C&A’in
misyonunu ve felsefesini de
içeren, liderliğin hem içsel
oluşum hem de dışsal uygulama
metodu ile başarıya ulaşacağı
inancı ile hazırlanmıştır.
Programın en önemli özelliği
kişinin kendisini geliştirmesi,
içsel oluşumunun önündeki
engelleri kaldırması ve
bütünselliği geliştirmesi üzerine
kurulmuş olmasıdır.
Katılımcıların içsel oluşumu ile
beraber harici hayattaki başarısını
arttıracak yönetim, pazarlama,
satış ve finans bilgilerinin de
geliştirilmesi ve farklı bir bakış
açısı kazandırılması programın
temel amacıdır.
İletişim
Liderlik İletişimle Başlar
XYZ Kuşaklararası Bütünsel
İletişim
Kişinin Kendisi ile İletişim
Kişisel Değişim
Zamansız Yönetim ve
Çalışma Prensipleri
Drama, Rol Gerçekleştirme
Sanatı
‘Dream’ Yönetimi
Kişisel Motivasyonu Sağlama
Stressiz Hayat ve Yönetim
Kendine Koçluk
Sunum Teknikleri
Topluluk Önünde Konuşma
Sanatı
Finans
Finansal Bütçe Oluşturma ve
Takibi
Bütçe Nasıl Var Edilir ve
Gerçekleştirilir?
Finansçı Olmayanlar için Finans
Dağıtım Kanalları
Lojistik ve Dağıtım Kanallarının
Gücü
Sektörel Dağıtım Kanalları
Yönetimi
Liderlik
Yöneticilik Teknikleri
Takım Oluşturma
Delegasyon
Koçluk
Pazarlama
Pazarlama ve Satışta Liderlik
‘5 Ways to Succesful Marketing’
Pazarlamada Yönetim ve Liderlik
Satış Liderliği ve Takibi
Dijital Pazarlama
Kişisel Bütünlük ve Şirket
Bütünlüğü
Karar Alma ve ‘Integral’ Liderlik
Uygulamalı Öğrenim
Sunuşlar
NEW GENERATION LEADERSHIP
22 Şubat 2016
04 Nisan 2016
Program:
22.02.2016 / 18.30-21.00
24.02.2016 / 18.30-21.00
27.02.2016 / 09.30-16.30
29.02.2016 / 18.30-21.00
02.03.2016 / 18.30-21.00
07.03.2016 / 18.30-21.00
09.03.2016 / 18.30-21.00
12.03.2016 / 09.30-16.30
14.03.2016 / 18.30-21.00
16.03.2016 / 18.30-21.00
21.03.2016 / 18.30-21.00
23.03.2016 / 18.30-21.00
28.03.2016 / 18.30-21.00
04.04.2016 / 18.30
SERTİFİKA TÖRENİ & LIVE PARTY

Benzer belgeler

leadershıp new generatıon - live

leadershıp new generatıon - live oluşum hem de dışsal uygulama metodu ile başarıya ulaşacağı inancı ile hazırlanmıştır. Programın en önemli özelliği kişinin kendisini geliştirmesi, içsel oluşumunun önündeki engelleri kaldırması ve...

Detaylı