TORNADO T25 Kullanım ve Bakım Talimatları

Transkript

TORNADO T25 Kullanım ve Bakım Talimatları
TORNADO T25
Kullanım ve Bakım Talimatları
UYARILAR
Bu cihazı kullanmadan önce, EN 529 : 2005’in içeriğini okuyun, solunum koruma cihazları ile ilgili
gereksinimler ve bu cihazların, kullanan kişi üzerindeki potansiyel etkileri konusunda bilgi sahibi olun.
TORNADO ve AIRLINE FCV sisteminin kullanıcıları, bu cihazı kullanmadan önce iş yerindeki tehlikelerden
haberdar olmalı ve cihazın kullanımı ile ilgili tam bir eğitimden geçmelidir.
TORNADO başlıkları, T/POWER üfleyici, T/A/LINE veya AIRLINE FCV ile birlikte kullanılmalıdır. Cihazı
kullanmadan önce, hava tedarik cihazı için uygun Kullanıcı Kılavuzu ile birlikte bu Kılavuzu okuyun.
T/POWER, iş yerindeki tehlikelere uygun olan TORNADO filtreler arasından seçilen filtrelerle birlikte
kullanılmalıdır.
Bu ürün, Scott Health and Safety Limited tarafından üretilen Koruyucu-markalı filtrelerle birlikte
kullanılmalıdır. Başka filtrelerin kullanımı onayı geçersiz kılacak ve temin edilen koruma düzeyinde
muhtemel bir azalmaya yol açacaktır.
EN 12941 ve EN 12942 TORNADO filtre işaretlerini diğer EN standartlarıyla ilgili filtre işaretleri ile
KARIŞTIRMAYIN.
T25’i, dar alanlarda, oksijeni az ortamlarda (<%19,5), oksijeni fazla ortamlarda (>%23) veya sağlıkla ilgili
veya yaşamsal bir tehlike bulunan ortamlarda KULLANMAYIN.
Ortam ısısının -10°C ile +50°C aralığı dışında bulunduğu ortamlarda başlığı KULLANMAYIN. %95 RH
miktarına kadar olan nem düzeyleri herhangi bir kullanım sorunu teşkil etmez.
Cihaz hasarlıysa KULLANMAYIN. Sızıntıya veya koruma düzeylerinde azalmaya neden olabilecek herhangi
bir hasarın (örn., kimyasal hasar, çatlak veya hasarlı dikiş) bulunmadığından emin olmak için kullanımdan
önce, her durumda başlık ve hava hortumu kontrol edilmelidir. İngiltere’de COSHH yönetmeliğine göre
cihazın aylık olarak kontrol edilmesi bir zorunluluktur; diğer ülkelerde de aylık kontrol yapılması ısrarla
tavsiye edilmektedir.
Yalnızca, birimin doğru bir şekilde monte edilmesi halinde koruma sağlanacaktır.
Rüzgâr hızının saniyede 2 metreyi aşması halinde koruma düzeyleri azalabilir.
Tehlikeli bir alandayken hava temini cihazının arızalandığı istenmeyen bir durumda, başlık içinde oksijen
azalması ve karbondioksit artışı oluşacaktır. BOĞULMA TEHLİKESİNDEN KAÇINMAK İÇİN KASK/BAŞLIK
EN KISA SÜREDE ÇIKARILMALIDIR. ALANI DERHAL TERK EDİN.
TORNADO başlıkları, kendinden emniyetli olarak belirlenen T/POWER ile birlikte kullanıldığında belirli
patlayıcı ve yanıcı ortamlarda kullanılabilir. Kendiliğinden emniyet onayının belirli ortamla uyumlu
olduğunu temin etmek işverenin sorumluluğudur.
Çok yüksek iş oranlarında, cihazın içindeki basınç üst düzeydeki inhalasyon akışında negatife dönebilir.
Filtreler doğrudan kask/başlık kısmına bağlanmamalıdır.
65
TORNADO T25
TEKNİK ÖZELLİKLER
Tanım:
Tam Başlık ve Kapak
Belirtilen cihazla kullanıldığında sınıflandırma:
T/POWER
T/A/LINE
AIRLINE FCV
EN 12941 TH3
EN 1835 LDH3
EN 14594 3B
Belirtilen cihazla kullanıldığında Minimum Tasarım
Akış Oranı:
T/POWER
T/A/LINE
AIRLINE FCV
140 L/dak
140 L/dak
175 L/dak
Belirtilen cihazla kullanıldığında Atanan* (Nominal)
Koruma Faktörü:
T/POWER
T/A/LINE
AIRLINE FCV
40 (500)
40 (200)
40 (200)
Kullanım Sıcaklığı Limitleri:
Başlık
Hava tedarik
cihazı
-10°C ile +50°C arası
Kullanılan hava tedarik cihazının Kullanım
Kılavuzuna bakın.
Malzeme:
Başlık
Hipalon kaplı polyester veya Trellchem Süper
Bütil / Viton lastik kaplı poliamid.
Polikarbonat veya Asetat seçenekleri
Vizör
Ağırlık - (Başlık ve Kask Kombine):
920 Gram
* EN 529 : 2005’e göre
HAVA TEDARİK CİHAZI SEÇİMİ
Aşağıdaki tabloda, her bir T25 başlık tipi ile kullanmak için hangi hava tedarik cihazının
(cihazlarının) onaylı olduğu gösterilmektedir:
Başlık Tipi
Parça No.
Hava Tedarik Cihazı Tipi
Malzeme Tanımı
T/POWER
T/A/LINE
AIRLINE FCV
T25/AC
T25/PC
Hipalon kaplı Polyester
!
!
"
T25/AC/AS
T25/PC/AS
Hipalon kaplı Polyester - (Anti-statik+)
!
!
"
T25/AC/CS
T25/PC/CS
Bütil / Viton Lastik kaplı Polyamid
!
"
!
+
12
Antistatik, 4,0 x 10 Ohm düzeyinden daha az yüzey direnci.
İŞARETLER VE ANLAMLARI
T25 başlık işaretleri, aşağıda gösterildiği gibi, EN 12941 ile uyumludur:
Başlık Üstü İşaretleri:
İşaret
SCOTT
T25/HOOD/
AC
Anlam
İşaret
Üretici - Scott Health & Safety
Ürün adı
Asetat vizör
PC
AS
CS
Anlam
Polikarbonat vizör
Anti-statik malzeme
Butil / Viton malzeme
Vizör İşaretleri:
İşaret
SHS
1
F
Anlam
İşaret
Üreticinin tanıtım işareti
Optik sınıfı 1
Düşük düzey enerji etkisi
B
9
CE
66
Anlam
Orta düzey enerji etkisi
Erimiş metallere direnç
CE işareti
TORNADO T25
Kask İşaretleri
İşaret
SHS
Protector
Tuffmaster II
T25
CE
0086
TH3
Anlam
İşaret
LDH3
3B
EN397
50 - 64cm
-30oC
MM
440V a.c.
Üreticinin tanıtım işareti
Kask tipi
Cihaz tipi
CE işareti
Tasdik makamı
Sınıf işareti - EN 12941
Anlam
Sınıf işareti - EN 1835
Sınıf işareti - EN 14594
Kask sertifikasyonu
Kullanıcı baş boyutu: alt ve üst sınırlar
Çok düşük sıcaklık
Kask erimiş metal sınıflandırması
Elektrik yalıtımı
Daha fazla bilgi için, kullanılan hava
tedarik cihazıyla ilgili Kullanıcı Kılavuzuna
bakın.
KULLANIM
Not:
Kullanımdan önce vizörün iç ve dış
yüzeylerindeki koruyucu transit filmi
kaldırın.
KULLANIMDAN SONRA
UYARI:
Tehlikeli
alandan
tam
olarak
uzaklaşana kadar yüz maskesini
ÇIKARMAYIN.
DİKKAT:
Kullanıcının cildi ile temas edebilen
malzemelerin cildi tahriş edici etkileri
veya sağlıkla ilgili muhtemel yan
etkilerine
ilişkin
bir
bilgi
bulunmamasına
rağmen,
bu
malzemeler özellikle hassas kişilerde
alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
1.
Bu başlığın, suyun TORNADO
muhafazasının
filtrelerinin
veya
üfleyicilerinin içine girmemesini sağlamak
için gerekli adımların atılmasıyla, hafif duş
ile
temizlenmesi
ve
kirlerinden
arındırılması önerilir. Su, üfleyici veya
filtre içine girerse, çıkarması olanaksız
kirlenmeye neden olur.
1.
Başlığın iyi durumda olduğundan ve
soluma korumasını azaltacak hasar
bulunmadığından emin olun. Vizörün
görüşü
bozabilecek
lekeleri
içermediğinden emin olun. Kaskın ve
kask mandalının iyi durumda ve çiziksiz
veya çatlaksız olup olmadığını kontrol
edin.
Kaskı
esnetin
ve
çatlama
görünmediğini kontrol edin.
2.
Vizöre
ve
özellikle
vizör
çevresindeki
saydam
banda
zarar
vermemeye
dikkat
ederek,
başlık
parçasının iç ve dış yüzeylerini gerekli
olduğu şekilde ılık su ve TriGeneTM gibi
hafif bir deterjan kullanarak süngerle
temizleyin.
2.
Başlık parçasını takın ve kayış
alnınıza rahatça oturacak şekilde baş
kayışının arkasındaki el çarkını ayarlayın.
Kaskın
mandalını,
vizörün
doğru
yükseklikte olacağı şekilde ayarlamak
gerekli olabilir. Mandal uygun ayarlanmış
ise, başlığın oturuşunun ayarlanması
gerekir. Vizör taşıyıcısı kollarını vizör
montaj yuvasında kaydırarak vizör yüze
yakına veya daha uzağa
hareket
ettirilebilir. Rahat ve sıkı bir kullanım için
başlık ipini boyun etrafında ayarlayın.
DİKKAT:
•
Hasara yol açabilecekleri için
sert-kıllı
fırçalar,
kuvvetli
deterjanlar
veya
çözücü
temizleyiciler KULLANMAYIN.
•
Solunum
hortumuna
su
girmesine İZİN VERMEYİN.
3.
Başlığı, nefes verme vanasını, ipi,
kask kayışını, mandalı, vizörü ve vizör
bağlantı noktalarını aşınma ve hasar
yönünden kontrol edin. Hasar varsa, atın
ve uygun olduğu şekilde parçaları
değiştirin.
3.
Saç
ve
giysilerin
contaya
SIKIŞMAMIŞ olduğunu kontrol edin.
Solunum hortumunu arkaya doğru
serbest bir biçimde sarkacak şekilde
ayarlayın, kıvrık veya dolaşmamış
olduğundan emin olun.
4.
Depolama
öncesinde
başlık
parçasını iyice kurutun ve buruşmadan,
çizilmeden veya yırtılmadan saklanmasını
sağlayarak dikkatlice depolayın.
67
TORNADO T25
Bu hasara neden olabileceğinden,
kurutma amaçlı 40°C üzerinde radyan ısı
ya da yapay ısıtma kullanmayın.
KONTROL VE BAKIMLA İLGİLİ
AYRINTILARI KAYDEDİN
Test ve bakımla ilgili ayrıntıları, bu
Kılavuzun arkasında temin edilen Kontrol
ve Bakım Kayıt Kağıdına kaydedin.
SAKLAMA
Cihaz kullanımda değilken temiz ve kuru
bir ortamda, doğrudan ısı kaynağına
maruz kalmaksızın +10ºC ile +30ºC
arasında bulunan ve %65 RH’den daha
az nemli ortamda saklanmalıdır.
Kaydedilen bilgiler genellikle aşağıdakileri
içerir:
•
Cihazdan sorumlu işverenin adı.
•
Cihazın marka, model numarası
veya tanıtım işareti, açık bir tanım
teşkil etmeye yeterli ölçüde ayırt
edici özelliklerin tanımı.
•
Kontrolörün adı, imzası veya
benzersiz doğrulama işareti ile
birlikte kontrol/bakım günü.
•
Cihazın durumu, bulunan herhangi
bir hasarın ayrıntıları ve alınan
herhangi bir düzeltici önlem.
BAKIM
Temiz ve hasarsız olduklarından emin
olmak için vana kanatlarını her üç ayda
bir görsel kontrolden geçirin. Vana
kanatları, koşulları ne olursa olsun her yıl
değiştirilmelidir.
Saklanan
vana
kanatlarının beş yıl raf ömrü vardır, bu
süreden sonra atılmalıdırlar.
Nefes verme vana kanatları, imalat yılını
gösteren bir kodla işaretlenirler. ‘07’ kodu
2007’ye tekabül eder; bundan sonraki her
yıl için bir nokta eklenir, dolayısıyla ’07.’
işareti 2008’i gösterir.
68
TORNADO T25
YEDEK PARÇALAR
Öğe No.
Tanım
Parça No.
1
1
1
1
1
1
Başlık - Polikarbonat Vizör ile (a)
Başlık - Polikarbonat Vizör ile (b)
Başlık - Polikarbonat Vizör ile (c)
Başlık - Asetat Vizör ile (a)
Başlık - Asetat Vizör ile (b)
Başlık - Asetat Vizör ile (c)
2
Nefes Verme Vana Kanadı
(2’li Paket)
TOR/VALVE
3
Nefes Verme Vana Kapağı
(5’li Paket)
2017146
(2’li Paket)
2011022
4
Kask Grubu
5
Vizör Montaj Deliği
6
Baş Kayışı
7
Ter bandı
8
Solunum Hortumu
-
T25/HOOD/PC
T25/HOOD/PC/AS
T25/HOOD/PC/CS
T25/HOOD/AC
T25/HOOD/AC/AS
T25/HOOD/AC/CS
T25/HELMET/ASSY
HXHG71RH
(20’li Paket)
HXSB40T
Koparılabilen Vizör Kapağı
(10’li Paket)
KIT96/VP
TriGene Sıvısı
(1 Litre)
2008247
T/HOSE/EPDM
(a) - Hipalon kaplı Polyester.
(b) - Hipalon kaplı Polyester - (Anti-statik).
(c) - Bütil / Viton lastik kaplı Polyamid.
69
TORNADO T25
(b) Yedek başlığı takın
YEDEK PARÇALARI TAKMA
Başlığı Değiştirme:
(a) Mevcut başlığı çıkarın
1.
Vizör taşıyıcı kollarının yeterince
açığa çıkacağı şekilde başlığı geri
katlayın ve kaskı takın.
1.
Başlıktan/kasktan hortumu sökün
ve çıkarın (bkz: Daha fazla ayrıntı için
Hortumu Değiştirme).
2.
Vizör
taşıyıcı
kollarını
kask
üzerindeki vizör yuvaları ile hizalayın ve
her bir kolu ilgili montaj yuvasına itin.
2.
Böylece vizör taşıyıcı kollarının
açığa çıkacağı şekilde kaskın arkasından
başlığı geri katlayın.
3.
Bir elinizle kaskı ve diğer elinizle
başlığı sıkıca tutarak, kask başlığın
içerisinde doğru olarak konumlandırılmış
oluncaya kadar başlığı kaskın üzerinden
yavaşça geriye çekin.
3.
Kask
üzerindeki
montaj
yuvalarından vizör kollarını nazikçe çekin.
Başlık ve kask artık ayrılır.
70
TORNADO T25
Ter Bandını Değiştirme:
1.
Kaskı başlıktan ayırın. Eski ter
bandını baş kayışı kancalarından çekin.
2.
Yeni ter bandını baş bandının alt ön
kısmındaki dört kanca üzerine takın, başa
en yakın baş bandının parçası boyunca
katlayın ve baş bandının üstündeki iki
kancaya klipsle geçirin.
Baş Kayışını Değiştirme:
1.
Kaskı başlıktan ayırın kayışın
görünür olacağı şekilde kaskı baş aşağı
çevirin. Çıkıntıları, kask kenarındaki
yuvaların açık uçlarına doğru çıkıntıları
itmek için her iki başparmağınızı
kullanarak tüm istinat çıkıntılarını çıkarın.
4.
Başlıktaki hortum giriş deliğinin
kasktaki
ile
doğru
şekilde
hizalandırıldığından emin olun. Hortumu
kaska/başlığa takın (bkz: Daha fazla
ayrıntı için Hortumu Değiştirme).
2.
Yedek başlık kayışının beyaz istinat
çıkıntılarını başlık kenar yuvalarına tam
olarak sokun ve yerlerine tıklayıncaya
kadar aşağı itin.
Hortumu Değiştirme:
1.
Saat yönünün tersine döndürerek
hortumu kasktan çıkarın.
2.
Yeni hortumu, dişli ucu başlığın
arkasındaki açıklığın içindeki sabit
somuna sokarak monte edin. Hortumu,
saat yönünde sıkı hale gelene kadar
çevirerek sabitleyin. Çok fazla SIKMAYIN.
Nefes Verme Vanasını Değiştirme:
1.
Vana kapağını vanadan çekin ve
nefes verme vana kanadını yuvasından
çekin.
2.
Yedek vanayı yerleştirin ve vana
kanadının çerçevenin üzerinde düz olarak
yattığından emin olun. Vana kapağını,
vanadaki deliklerle hizaya getirin ve
vananın üzerine bırakın.
71
TORNADO T25
GARANTİ
YETKİLİ KURULUŞLAR
Skelmersdale
ve
Vaasa’daki
fabrikalarımızda üretilen ürünler, parça ve
işçilik için 12 aylık (aksi belirtilmediği
takdirde) bir garantiye sahiptir ve iade
alınırlar. Garanti süresi, son kullanıcı
tarafından satın alınma tarihinden itibaren
başlar.
Inspec International Limited (0194)
56 Leslie Hough Way,
Salford,
Greater Manchester,
M6 6AJ,
England.
BSI Product Services (0086)
Kitemark House,
Maylands Avenue,
Hemel Hempstead,
HP2 4SQ,
England.
Bu ürünlerin, teslimat anında malzeme ve
işçilik açısından hasarsız olmaları garanti
edilir. SCOTT, kasıtlı yapılan hasar,
ihmal, anormal çalışma koşulları, orijinal
üretici talimatlarına uymama, hatalı
kullanım veya yetkisiz değiştirme veya
tamirattan kaynaklı herhangi bir hasardan
dolayı herhangi bir yükümlülük altında
bulunmaz.
Garanti süresi içinde ortaya çıkan
herhangi bir talep için satın alma tarihine
ilişkin kanıt temin edilmelidir. Tüm garanti
talepleri SCOTT Müşteri Hizmetleri
aracılığıyla yöneltilmelidir ve satış iade
prosedürümüzle uyumlu olmalıdır.
72

Benzer belgeler

TORNADO T1 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T1 Kullanım ve Bakım Talimatları tamirattan kaynaklı herhangi bir hasardan dolayı herhangi bir yükümlülük altında bulunmaz.

Detaylı

TORNADO T5 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T5 Kullanım ve Bakım Talimatları Bu ürün, Scott Health and Safety Limited tarafından üretilen Protector markalı filtrelerle birlikte kullanılmalıdır. Başka filtrelerin kullanımı onayı geçersiz kılacak ve temin edilen koruma düzeyi...

Detaylı

TORNADO T3 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T3 Kullanım ve Bakım Talimatları TORNADO sisteminin kullanıcıları, bu cihazı kullanmadan önce iş yerindeki tehlikelerden haberdar olmalı ve cihazın kullanımı ile ilgili tam bir eğitimden geçmelidir. TORNADO başlıkları, T/POWER üfl...

Detaylı

TORNADO T2 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T2 Kullanım ve Bakım Talimatları tamirattan kaynaklı herhangi bir hasardan dolayı herhangi bir yükümlülük altında bulunmaz.

Detaylı

TORNADO T9 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T9 Kullanım ve Bakım Talimatları cihazın aylık olarak kontrol edilmesi bir zorunluluktur; diğer ülkelerde de aylık kontrol yapılması ısrarla tavsiye edilmektedir. Yalnızca, birimin doğru bir şekilde monte edilmesi halinde koruma s...

Detaylı