Joyce ROMBOUTS Delfland Su Kurulu, Atıksu Zinciri ve Sözleşme

Transkript

Joyce ROMBOUTS Delfland Su Kurulu, Atıksu Zinciri ve Sözleşme
Joyce ROMBOUTS
Delfland Su Kurulu, Atıksu Zinciri ve Sözleşme Yönetimi Grubu Müdürü
ÖZGEÇMİŞ
Kişisel Bilgiler
İsim: Joyce Rombouts
Ünvan: Mühendis
Vatandaşlık: Hollanda
Doğum Tarihi:
16 Mayıs 1967
Eğitim
1991
1994
2000
2005
Teknik İşletme, TH Rijswijk
Çevre Yönetimi, Haagse Hogeschool
Güvenlik Yönetimi, Yönetim Kursu
Varlık Yönetimi, Post Academic Education
İş Tecrübesi
2008 - Atıksu Zinciri ve Sözleşme Yönetimi Grubu Müdürü
Delfland Su Kurulu
Sorumluluklar:
• Delfluent ile KÖİ modeli kapsamında yapılan Hague Bölgesi atıksu artıma
projesinin sözleşme yönetimi;
• Atıksu arıtma tesislerini Delfland’in pompalama istasyonlarına bağlayan
kanalizasyon sisteminden sorumlu belediyelerle işbirliği yaparak atıksu
altyapılarının optimize edilmesini sağlamak;
• Atıksu zincirinin sürdürülebilirliğini hedefleyen ve yeni kanalizasyon tekniklerinin
geliştirilmesini ve uyarlanmasını içeren bir yenilik programının yönetimi.
Delfland Su Kurulu Holllanda’nın en kalabalık ve endüstriyel bölgelerinden birinde üç
önemli görevi yerine getiren yerel bir otoritedir. Bu Kurulun görevleri barajların
bakımı, su seviyesi kontrolü ve su kalite kontrolüdür (atıksu arıtımı dahil)
2005 - 2008
Sözleşme Yönetimi Grubunun Kalite Müdürü
Delfland Su Kurulu
Sorumluluklar:
• Delfluent ile yapılan Dizayn, Yap, Finanse Et ve İşlet Anlaşmasının sözleşme
yönetiminin temelini oluşturan risk bazlı stratejinin oluşturulması ve uygulanması;
• Delfluent ile işbirliği ile 30 yıllık kamu özel sector işbirliğinin kotrat
yükümlülüklerinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesini teminen Kalite, Varlık ve
Veri Yönetimi Sistemi geliştirilmesi;
• Söz leşme Yönetimi Grubunun profesyonel becerilerinin ve yetkinliğini artırmak.
2003 yılında Delfland Su Kurulu Delfluent ile 30 yıllık bir Dizayn Yap Finanse Et ve
İşlet Anlaşması imzalayarak bir KÖİ projesine girmiştir.
2004 - 2005
Danışman
Quaventura
Sorumluluklar:
• Denetleme ve danışmanlık;
• Kalite yönetimi çalıştayları düzenlemek.
1997 - 2004
Kalite Yönetimi Yöneticisi
Employer: Kiwa N.V.
Sorumluluklar:
• Yetkili sertifika programının geliştirilmesi;
• Kiwa Kalite Yönetimi Sisteminin uluslararası standartlara uygun bir şekilde
uygulanması (Hollanda, Belçika, Almanya, İtalya ve İngiltere dahil);
• Yönetim sistemleri denetimcilerinin koordinasyonu ve;
• Denetim ve sertifika personelinin gelişimi ve eğitimi.
1991 - 2004
Baş Denetçi
Kiwa N.V.
Sorumluluklar:
• Mühendislik ve inşaat sektörü için ISO 9001 sertifika baş denetçiliği;
• Prefabrik beton ürünlerin ve bina malzemelerinin ürün sertifikalarının verilmesi;
• Prefabrik beton ürünlerin ikinci ve üçüncü taraf incelemelerinin koordinasyonları

Benzer belgeler