SİGORTA POLİÇE BİLGİLERİNİN HASARA ETKİSİ, DOĞRU

Transkript

SİGORTA POLİÇE BİLGİLERİNİN HASARA ETKİSİ, DOĞRU
SİGORTA POLİÇE BİLGİLERİNİN HASARA ETKİSİ,
DOĞRU POLİÇE DÜZENLEME
EĞİTİM PROGRAMI
•
•
•
•
•
•
Sigorta Ettiren/Sigortalı, Sigorta Sözleşmesi Yapmaya Yetkili Kişiler
Sigortanın Konusu
Sigorta Priminin Ödeme Zamanı Ve Yeri
Özel Şartlar
Zeyilname
Klozlar
Av. LEVENT GÜR
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Gür, Güven Sigorta (KIBRIS) Şti. Ltd. İstanbul
Reasürans T.A.Ş. İnan Sigorta T.A.Ş., Güven Hayat Sigorta A.Ş., Güven Sigorta T.A.Ş.’de; murakıp,
hukuk müşavirliği, yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği gibi birçok görevde bulunmuştur. Karayolu
Trafik Garanti Sigortası Hesabı Müdürü ve Yönetim Komitesi Üyesi, DASK Hasar Komitesi Üyesi,
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Hukuk İnceleme ve Araştırma Komitesi Üyesi, Hasar
İnceleme ve Araştırma Komitesi Üyesi, Ticaret Sigorta A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Ticaret
Odası Sigorta – Deniz Hukuku Bilirkişisi ve Hakemi olarak da görev yapan Gür, 1993 yılından bu yana
İstanbul Üniversitesi SBMYO Sigorta Hukuku ve Hasar Öğretim Görevlisi unvanıyla da çalışmalarını
sürdürmektedir.
Levent Gür’ün görev aldığı kurumlar ve görevleri:
GÜVEN SİGORTA T.A.S.
• Hukuk Müşaviri
• Genel Müdür Yrd.
• Genel Müdür
• Yönetim Kurulu Üyesi
GÜVEN HAYAT SİGORTA A.S.
• Kurucu Ortak
• Genel Müdür Yrd.
• Genel Müdür
• Yönetim Kurulu Üyesi
İNAN SİGORTA A.S.
• Denetçi
İSTANBUL REASÜRANS T.A.S.
• Denetçi
GÜVEN SİGORTA ( KIBRIS ) LTD.STİ.
Denetçi
TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS SİRKETLERİ
BİRLİĞİ
• Güvence Hesabı Müdürü
• Yönetim Komitesi Üyesi
DASK (Doğal Afet Deprem Sigortalan Kurumu)
• Hasar Komitesi Üyesi
TİCARET SİGORTA A.S.
• Yönetim Kurulu Başkanı
SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU
• Sigorta Hakemi
DENİZ TİCARET ODASI
• Sigorta-Deniz Hukuku Bilirkişi ve Hakemi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
• Sosyal Bilimler Sigorta Hukuku Öğ.Gör.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
• Fen Edebiyat Fak.Sigorta Hukuku Oğ.Gör.
TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI ( TSEV)
• Sigorta Hukuku - Hasar Öğretim Görevlisi
TSRSB SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ
• Temel Sigortacılık -Sigorta Hukuku
Oğ.Gör.