Sakız X Karayaka Melezlemesi İle Elde Edilen Melez Koyun Tipinin

Yorumlar

Transkript

Sakız X Karayaka Melezlemesi İle Elde Edilen Melez Koyun Tipinin
PROJE ÖZETİ
Proje Karayaka ve Bafra (Sakız x Karayaka G1) koyunlarının step bölge şartlarına uyumu ve bu
şartlarda verim özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Proje 1997 – 2001 yılları arasında Lalahan
Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nde yürütülmüştür.
Karayaka ve Bafra genotiplerinde doğum oranı %50.00 ve 64.08, bir doğuma kuzu sayısı 1.05 ve 1.42
olmuştur. Karayaka ve Bafra kuzularda sütten kesimde (90. gün) yaşama gücü %80.00 ve 87.74 olarak tespit
edilmiştir. Kuzularda doğum, sütten kesim ve 180. gün düzeltilmiş ortalama canlı ağırlıklar aynı genotiplerde
sırasıyla 3.26 ve 3.40 kg; 13.69 ve 13.92 kg; 22.09 ve 22.98 kg’dır. Kuzularda sütten kesimde cidago
yüksekliği, vücut uzunluğu, göğüs çevresi ve göğüs derinliğine ait düzeltilmiş ortalama değerler sırasıyla 45.22
ve 48.90 cm; 46.18 ve 49.52 cm, 57.52 ve 59.05 cm; 21.75 ve 22.59 cm olarak bulunmuştur. Büyümenin
çeşitli dönemlerindeki canlı ağırlıklar ve vücut ölçüleri bakımından Karayaka ve Bafra genotipleri arasındaki
farklılıklar istatistik olarak önemsizdir.
Bafra erkek kuzular, 20 kg canlı ağırlıkta besiye alınmış ve 40 kg canlı ağırlığa ulaşana kadar sınırlı
yonca (370 g/gün) ve ad-libitum kesif yem ile beslenmişlerdir. Besi süresince günlük canlı ağırlık artışı 227 g ve
1 kg canlı ağırlık artışı için tüketilen kesif yem miktarı 4.63 kg olmuştur. Kuzular kesim ve karkas özelliklerini
incelemek için 40 kg canlı ağırlıkta kesilmişlerdir. Soğuk karkas ağırlığı 19.05 kg, soğuk karkas
randımanı %47.15, karkasta but, kol ve bel oranı sırasıyla %29.65, 17.95 ve 8.46; karkasta et, yağ ve kemik
oranı %55.95, 17.42 ve 24.84 olmuştur.
Bafra koyunlarında ilk laktasyonda günlük süt verimi 210.27 g, laktasyon süt verimi 26.96 kg ve
laktasyon süresi 123.50 gün olmuştur.
Elde edilen bulgulara göre, Karayaka be Bafra genotiplerinin projenin ilk yıllarında uyum zorluğu çektiği,
daha sonraki yıllarda bu uyum zorluğunu aştığı ve Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü şartlarında
yetiştirilebileceği, ancak sürü yönetimi bakımından özel bir ilgi gerektiği anlaşılmıştır.

Benzer belgeler

Özgeçmiş Dosyası İndir - Avesis

Özgeçmiş Dosyası İndir - Avesis Tuncer S.S., Çelen F., Karakuş K., "Global Warming and Livestock", International Mesopotamia Agriculture Congress, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2014, pp.83-84 Karakuş K., Tuncer S.S., Çelen F.,...

Detaylı

(III. KALİTE HAYVAN) BESİCİLİK SÖZLEŞMESİ

(III. KALİTE HAYVAN) BESİCİLİK SÖZLEŞMESİ durumuna göre teknik personel tarafından en çok %8 oranında tokluk firesi düşülerek randımana esas canlı ağırlık hesaplanacaktır. b) Hayvanlar kesim salonuna alınarak Kurumun kesim usulüne uygun ol...

Detaylı

ET ve SÜT KURUMU

ET ve SÜT KURUMU belirlenecektir. Canlı ağırlıktan tokluk durumuna göre teknik personel tarafından en çok %8 oranında tokluk firesi düşülerek randımana esas canlı ağırlık hesaplanacaktır. b) Besi tosunları kesim sa...

Detaylı

Turkec A, Goksoy A T (2006) Idendification of inbred lines with

Turkec A, Goksoy A T (2006) Idendification of inbred lines with L.) production in Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 34: 7-10.

Detaylı